הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת ומנוחה

הרב הרצל חודר

מדוע אם שומרים ישראל שתי שבתות נגאלים? איך אפשר להיות שותף של ה'? מהי הסגולה להינצל מהפורענות הכי גדולה בעולם? מהי קבלת שבת לפני השבת? ומה הקשר בין קבלת שבת לקבלת השכינה? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק