x
ערוץ הידברות

לידתו ופטירתו של משה רבנו

ערוץ הידברות

ז' באדר, יום לידתו ופטירתו של משה רבנו. ניר קפטן בשיחה עם שדרן הרדיו מינו בר, על היום הגדול, ועל מעלת קריאת ספר דברים

(אורך 7:43)