הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - דקה של תורה משנה עולמות

הרב גואל אלקריף

מה הקשר בין פרשיות בניית המשכן למתן תורה? בזכות מה זכתה נבחרת ישראל במדליית כסף באולימפידה בסין? מה השכר של המענג את השבת? ומדוע נקראת הפרשה פרשת תרומה ולא צדקה?