x
הרב ברוך רוזנבלום

מתכוננים לבחירות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה סוגי צדקה יש ומהן? האם המן נתן לאחשוורוש את הכסף שהבטיח לו? מדוע נותנים מתנות לאביונים ומתי שלחה רחל את רבי עקיבא ללמוד תורה?