מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - מצוות עונג שבת

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת בשלח, בשנת תשע"ג