הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - המפתח לגאולה

הרב גואל אלקריף

למה ציוה ה' את בני ישראל במצרים לקשור שה למיטה - מה ההגיון בזה? כיצד אב מסור החזיר במסירות נפש את בנו הביתה? ומהי הסגולה של דף גמרא?