הרב זמיר כהן - האם אכן קרו ניסים?

הרב זמיר כהן

איך אנחנו אמורים להתייחס לתיאורי חז"ל אודות ניסים שקרו בעבר, הנשמעים חסרי היגיון ביחס לטבע? הרב זמיר כהן משיב

תמלול ההרצאה

1
00:00:26,600 --> 00:00:29,736
,למעשה כך, לעניין של ענקים
,זה לא קשור לניסים

2
00:00:29,780 --> 00:00:33,082
.אז היו חיות ענקיות, בני אדם ענקיים

3
00:00:33,424 --> 00:00:35,010
.אצלנו הדברים כתובים

4
00:00:35,300 --> 00:00:40,216
,מדענים, לפני 500 שנה
,כשהיית מראה להם שכתוב בתורה שהיו ענקים

5
00:00:40,225 --> 00:00:41,895
,חז"ל אומרים שהיו חיות גדולות

6
00:00:41,896 --> 00:00:43,622
,שכשהיו רובצות, ישנות

7
00:00:43,631 --> 00:00:45,023
,היית חושב שיש כאן הר

8
00:00:45,024 --> 00:00:46,686
- כמו גבעה, חיה כזו גדולה

9
00:00:46,704 --> 00:00:48,178
.המדענים צחקו עלינו

10
00:00:48,458 --> 00:00:51,750
כשהם מצאו במאובנים
,את הדינוזאורים וכל השאר

11
00:00:51,774 --> 00:00:53,904
."פתאום מספרים "פעם היו חיות ענקיות

12
00:00:54,194 --> 00:00:57,190
,אבל אתם תמיד צחקתם עלינו
.אמרתם שלא היו דברים כאלה

13
00:00:57,224 --> 00:00:58,442
?עכשיו פתאום מצאתם

14
00:00:58,444 --> 00:01:00,268
.עוד יש כאלה חושבים שזה נגד התורה

15
00:01:00,460 --> 00:01:01,412
.הדברים כתובים

16
00:01:01,567 --> 00:01:07,624
,אז הקטע הזה לא קשור לניסים
.עניינים של טבע שהיו בזמנם ונכחדו

17
00:01:08,384 --> 00:01:13,422
,לגבי הניסים שהיו אז, כמו קריעת ים סוף
- עשר המכות, דברים שלא רואים אותם היום

18
00:01:13,928 --> 00:01:15,190
,הסיבה לכך פשוטה

19
00:01:15,820 --> 00:01:20,286
,כשעם ישראל יצאו ממצרים
,הם לא ידעו ולא הכירו את הקב"ה

20
00:01:20,302 --> 00:01:21,568
,היו עם של עבדים

21
00:01:21,582 --> 00:01:23,790
.והוא הוציא אותם כדי לתת להם את התורה

22
00:01:24,100 --> 00:01:27,764
?איך יכירו אותו שהוא שולט בכל הבריאה
.הם היו עובדי עבודה זרה

23
00:01:28,260 --> 00:01:32,130
הראה להם בעשר המכות שהוא שולט
:בכל המערכות של הטבע

24
00:01:32,584 --> 00:01:38,446
,בחיי האדם, בחיי בעלי חיים
,במים, בעפר, בפירות ובירקות

25
00:01:38,460 --> 00:01:43,516
כל מערכות הטבע, לא כמו שהמצרים חשבו
,שיש אלוהים אחד שהוא ממונה על תפקיד אחד

26
00:01:43,542 --> 00:01:44,926
.ואחד על משהו אחר

27
00:01:44,946 --> 00:01:49,140
הראה להם בורא עולם: אני אחד
.שכל מערכות הטבע - אני אחראי עליהן

28
00:01:49,154 --> 00:01:51,902
.והוציא אותם, ומן, וקריעת ים סוף

29
00:01:52,066 --> 00:01:56,662
היה צריך ניסים כדי שעם ישראל
.ידע ויכיר את הקב"ה

30
00:01:57,100 --> 00:02:01,822
אבל זה היה בזמן שהיו זקוקים לכך
.ושילמו על זה מחיר כבד

31
00:02:02,460 --> 00:02:07,142
,במדבר, כשראו ניסים
:בכל פעם שחטאו - נענשו מייד

32
00:02:07,288 --> 00:02:11,021
:אפשר לראות בתורה
."והיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף"

33
00:02:11,540 --> 00:02:14,108
?כל פעם שחטאו - מייד נענשו. למה

34
00:02:14,118 --> 00:02:17,266
,אתה רואה נס
?ובכל זאת אתה עובר על רצון השם

35
00:02:17,890 --> 00:02:21,424
,הנהגת ארך אפיים לא פעלה
.כמעט לא פעלה, מייד נענשו

36
00:02:22,066 --> 00:02:23,450
?אז למה עשה להם ניסים

37
00:02:23,522 --> 00:02:24,906
.כדי שידעו שהוא קיים

38
00:02:25,100 --> 00:02:28,244
,לאחר שנכנסו לארץ ישראל
,שינה את ההנהגה

39
00:02:28,462 --> 00:02:31,898
,כמעט לא עושה יותר ניסים גלויים
היו פה ושם, בדרך כלל אין ניסים גלויים

40
00:02:32,501 --> 00:02:37,364
,כדי שמידת ארך אפיים תוכל לפעול
,שגם אם האדם חוטא, לא ייענש מייד

41
00:02:37,380 --> 00:02:38,250
.הוא לא ראה נס

42
00:02:38,862 --> 00:02:40,776
,אבל הוא יאמר: רגע
?איך אני אדע שיש אלוקים

43
00:02:40,942 --> 00:02:44,822
,תבדוק את ההיסטוריה
,תבדוק את הניסים של יציאת מצרים

44
00:02:44,940 --> 00:02:46,872
.עובדות שאי אפשר להכחיש אותן

45
00:02:46,892 --> 00:02:51,338
היום גם בארכיאולוגיה הבאנו בחלק הראשון
,של ספר הארכיאולוגיה את פפירוס איפוור

46
00:02:51,356 --> 00:02:54,282
,מצרי מאותה תקופה שמספר על עשר המכות

47
00:02:54,422 --> 00:02:59,817
אז אתה יכול להיווכח בעצמך
.שכל הניסים והמופתים שהיו אז הם אמיתיים

48
00:02:59,946 --> 00:03:04,018
,"שאל אביך ויגדך, זקנך ויאמרו לך"
יספרו לך האבות

49
00:03:04,298 --> 00:03:05,508
.ואתה יכול להיווכח

50
00:03:05,762 --> 00:03:10,732
לכן היום הקב"ה לא משנה את הטבע בקלות
,כי יש לזה מחיר כבד

51
00:03:10,874 --> 00:03:12,732
.רק בזמן שהיה צורך בדבר

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה