הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - בעקבות השירה

הרב עופר שרביט

מה מטרת המצוות? כיצד הן עושות אותנו לאנשים יותר טובים? הרב עופר שרביט בהרצאה מרתקת