הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - בריחת דוד לנוב

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר בהרצאה מס' 23, מתוך סדרת שיעורים מרתקים על ספר שמואל, והפעם - שמואל א', פרק כ"א-כ"ב