הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - כח התפילה בקברי צדיקים

הרב גואל אלקריף

מה המעלה בתפילה על קברי צדיקים? איך קנייה של תפילין גרמה לישועה גדולה? איך נוצר שידוך כשאוטובוס לא עצר בתחנות? והיכן צווה יעקב את יוסף שימחל לאחיו?