הרב ברוך רוזנבלום

על מה אתם בוכים? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה שואל יוסף "העוד אבי חי"? הרי כל הזמן אחיו אמרו לו את זה. כיצד הוכיח יוסף את אחיו? והאם חובה להתפלל על בנין ירושלים?