הרב אהרון לוי - אסטרולוגיה ומזלות

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם, האם יש דבר כזה מזל, ואם כן - מהו? 

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,080 --> 00:00:20,080
.שלום לכם

2
00:00:20,104 --> 00:00:23,200
אנחנו בתוכנית נוספת
,"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:23,200 --> 00:00:26,900
וכמו תמיד, גם היום נמצאים
.איתי באולפן שלושה חברים

4
00:00:27,560 --> 00:00:29,880
.דן, רמת גן, טכנאי סאונד

5
00:00:30,080 --> 00:00:32,613
.ארטיום, מאפר קולנוע מתל אביב

6
00:00:32,800 --> 00:00:34,720
.דודי, מנהל פרויקטים מפתח תקווה

7
00:00:35,320 --> 00:00:35,960
.יפה

8
00:00:36,440 --> 00:00:39,540
והיום אני מבקש לעסוק יחד איתכם

9
00:00:40,640 --> 00:00:41,960
במזל שלנו

10
00:00:42,640 --> 00:00:44,000
או יותר נכון בשאלה

11
00:00:44,024 --> 00:00:46,240
האם יש בכלל דבר כזה

12
00:00:46,264 --> 00:00:48,100
?ואם כן, מהו

13
00:00:49,320 --> 00:00:53,460
,לפני שנים, בתקופת מלחמת העולם השנייה

14
00:00:54,840 --> 00:00:59,940
נלקח אדם בשם עובדיה ברוך ז"ל

15
00:01:01,040 --> 00:01:04,780
.מסלוניקי למחנה ההשמדה בירקנאו

16
00:01:06,400 --> 00:01:09,960
,בחורה, גם היא מסלוניקי
,בשם עליזה צרפתי

17
00:01:09,984 --> 00:01:16,040
נלקחה גם היא מסלוניקי
למחנה ההשמדה אושוויץ

18
00:01:16,064 --> 00:01:21,640
,והיא עברה טיפול רפואי בבלוק 10

19
00:01:21,664 --> 00:01:26,200
שמי שהיו אחראים עליו
,היו פרופ' קלאובר ופרופ' שומן

20
00:01:26,224 --> 00:01:32,600
שבשירות הרייך השלישי
ניסו לבצע כל מיני דברים

21
00:01:32,624 --> 00:01:36,200
שיעודדו ילודה של הגזע הנכון

22
00:01:36,224 --> 00:01:39,760
ושימעטו את הילודה
.של הגזעים הלא נכונים

23
00:01:40,520 --> 00:01:48,080
מי שהיה מבצע בפועל את ניתוחי העיקור
,היה יהודי בשם פרופ' סמואלס

24
00:01:48,104 --> 00:01:52,320
שהגרמנים החזיקו
את אשתו ואת הבת שלו

25
00:01:52,344 --> 00:01:58,180
כבנות ערובה במחנה בירקנאו
.כדי שהוא יבצע עבורם את הניסויים הללו

26
00:01:59,040 --> 00:02:05,400
וכשהגיעה עליזה צרפתי
,אל חדר הניתוח של פרופ' סמואלס

27
00:02:05,424 --> 00:02:07,020
הוא ביצע בה ניתוח

28
00:02:08,120 --> 00:02:15,480
,ולאחר מכן שלח את הפציינטית לחדר
וכמו כל רופא בא לבקר אותה אחרי כמה ימים

29
00:02:15,504 --> 00:02:18,680
לבדוק את הפרוצדורה
אם היא התנהלה כמו שצריך

30
00:02:18,704 --> 00:02:20,704
.ומה הממצאים מלמדים

31
00:02:21,520 --> 00:02:26,800
,ואז היא הסתכלה עליו בשנאה עצומה
.היא הייתה ילדה בת 16

32
00:02:27,440 --> 00:02:28,960
...ואמרה לו

33
00:02:28,984 --> 00:02:34,740
ירקה עליו, אמרה לו: איך אתה
?לא מתבייש לעשות ככה לאחיות שלך

34
00:02:36,600 --> 00:02:42,320
ולאחר מכן היא נלקחה משם
ועברה לאיזשהו מחנה קרוב

35
00:02:42,344 --> 00:02:47,480
ששם היו מייצרים פגזים
,עבור הצבא הגרמני

36
00:02:47,504 --> 00:02:53,760
ועובדיה ברוך נלקח לאותו מקום
כדי להביא משם חבית של מרק

37
00:02:53,784 --> 00:02:57,760
אל האסירים שהוא היה צריך
.לחלק להם אותו

38
00:02:57,784 --> 00:03:00,800
והוא ניסה לגנוב שמה
כנראה עוד קצת אוכל

39
00:03:00,824 --> 00:03:05,720
ותפסו אותו והכו אותו מכות נמרצות
,עד שהוא צרח בלדינו

40
00:03:05,744 --> 00:03:07,960
,שזו הייתה שפת האם שלו

41
00:03:07,984 --> 00:03:10,360
,"הוא צעק "אימא
,"הו, מדרה"

42
00:03:10,384 --> 00:03:13,280
והיא שמעה את השפה הזאת
,שהיא מכירה מהבית

43
00:03:13,304 --> 00:03:17,120
היא ביקשה מהקאפו שלה
שתיתן לה רשות לראות במי מדובר

44
00:03:17,144 --> 00:03:18,800
.והיא נפגשה איתו

45
00:03:18,824 --> 00:03:23,300
ואחרי כמה ימים הם נפגשו שוב
,והם הבטיחו אחד לשני שאם הם יינצלו

46
00:03:23,880 --> 00:03:24,900
.הם יתחתנו

47
00:03:25,544 --> 00:03:29,800
והמלחמה נגמרה
ועובדיה ברוך חזר לסלוניקי

48
00:03:29,824 --> 00:03:31,880
,וחיפש את היהודים שנשארו

49
00:03:31,904 --> 00:03:37,080
וכמובן חיפש את אותה בחורה
.שהוא פגש במחנה, אבל היא לא הגיעה

50
00:03:37,680 --> 00:03:41,600
,אחרי שכמעט התייאש
יום אחד הוא מגיע לבניין הקהילה

51
00:03:41,624 --> 00:03:43,200
.והוא מוצא אותה

52
00:03:43,224 --> 00:03:45,640
,ואז הוא אומר לה: תראי
אנחנו הבטחנו אחד לשני

53
00:03:45,664 --> 00:03:46,920
.אז אנחנו צריכים להתחתן

54
00:03:46,944 --> 00:03:49,300
.היא אמרה לו שהיא לא מוכנה
?הוא שאל אותה: למה

55
00:03:50,160 --> 00:03:52,560
אז היא אמרה לו שהיא הייתה
.בבלוק 10 באושוויץ

56
00:03:52,584 --> 00:03:57,280
כל אסיר באושוויץ ידע שאישה
או בחורה או נערה או ילדה

57
00:03:57,304 --> 00:04:00,920
,שהייתה בבלוק 10
.ילדים לא יהיו לה

58
00:04:00,944 --> 00:04:03,400
אמרה לו: אני לא מוכנה
להתחתן איתך

59
00:04:03,424 --> 00:04:05,120
.כי אני לא יכולה ללדת ילדים

60
00:04:05,144 --> 00:04:08,920
אמר לה: אני מוכן לחתום לך בכתובה

61
00:04:08,944 --> 00:04:10,500
.שאני לא רוצה ילדים

62
00:04:11,120 --> 00:04:12,200
?בסדר

63
00:04:12,224 --> 00:04:15,240
אמרה "בסדר" והתחתנו
ועלו לארץ ישראל

64
00:04:15,264 --> 00:04:20,920
,וגרו באיזה פרדס במגדיאל
באיזה צריף שמישהו השכיר להם

65
00:04:20,944 --> 00:04:24,160
,וחיפש לו עבודה
,חיפשה לה עבודה

66
00:04:24,184 --> 00:04:28,160
כדי להתקיים, עולים חדשים
.שעלו מן התופת

67
00:04:28,800 --> 00:04:31,588
אחרי כמה חודשים
היא אומרת לו שהיא לא מרגישה טוב

68
00:04:31,613 --> 00:04:33,800
ושהיא לא יודעת מה יש לה

69
00:04:33,824 --> 00:04:36,880
ונראה לה שהיא חולה במחלה
,של גברת גולדשטיין

70
00:04:36,904 --> 00:04:39,140
.שגם היא חולה באותה מחלה

71
00:04:39,720 --> 00:04:42,340
אז הם הלכו לרופא
.והתברר לה שהיא בהיריון

72
00:04:43,360 --> 00:04:46,520
,עכשיו, זה לא דבר פשוט
.זה בלתי אפשרי

73
00:04:46,544 --> 00:04:50,800
האישה עברה ניתוח עיקור
.הכי פרימיטיבי שיכול להיות

74
00:04:51,640 --> 00:04:53,860
.ואז התברר דבר נורא

75
00:04:54,600 --> 00:05:02,520
פרופ' סמואלס היה יהודי והוא היה מחבל
בניתוחים שהוא היה אחראי עליהם

76
00:05:02,544 --> 00:05:06,000
כדי לאפשר לאותן נשים יהודיות
שעברו תחת ידו

77
00:05:06,024 --> 00:05:09,620
.בכל זאת להרות בעתיד

78
00:05:10,520 --> 00:05:18,880
ואז התברר לעליזה ברוך
,שהאיש הכי נורא שהיה בחיים שלה

79
00:05:18,904 --> 00:05:22,400
שמלאך המוות שלה
.היה בעצם מלאך החיים

80
00:05:23,000 --> 00:05:25,300
הבעיה היא שסמואלס
,כבר לא היה חי

81
00:05:25,800 --> 00:05:31,840
הוא נרצח על ידי הגרמנים שתפסו
.שהוא מחבל בניתוחים שלהם

82
00:05:32,960 --> 00:05:38,100
הילדים שנולדו לעליזה
.ולעובדיה ברוך הם נס

83
00:05:38,880 --> 00:05:41,340
,הם לא נס מחוץ לדרך הטבע

84
00:05:42,200 --> 00:05:45,240
כי אין כאן איזה משהו
אחרי שכל התמונה מתבהרת

85
00:05:45,264 --> 00:05:52,533
שהוא משהו נסי, כמו רחל אימנו
.או כמו שרה אימנו שלא היה לה רחם

86
00:05:53,670 --> 00:05:55,800
,הנס, כוונתי לומר

87
00:05:55,824 --> 00:05:59,280
,בהשתלשלות האירועים
.בצירוף המקרים

88
00:05:59,304 --> 00:06:03,020
עכשיו, כשאנחנו כבני אדם
,נתקלים בצירופי מקרים כאלה

89
00:06:04,560 --> 00:06:09,960
ההסתברות שהאירועים האלה
ייפגשו ויהפכו לסיפור

90
00:06:09,984 --> 00:06:14,120
,הם כל כך רחוקים מן ההסתברות

91
00:06:14,144 --> 00:06:15,560
,"שאנחנו אומרים "זה נס

92
00:06:15,584 --> 00:06:18,060
."זו השגחה פרטית", "זה מזל"

93
00:06:18,720 --> 00:06:20,180
.השאלה אם יש דבר כזה

94
00:06:20,813 --> 00:06:26,320
האם מדובר ברצף אירועים אקראי
שחבר לעצמו בצורה כלשהי

95
00:06:26,344 --> 00:06:28,980
?או שיש יד מכוונת לעולם שלנו

96
00:06:29,637 --> 00:06:32,560
.יש כמה גישות לסוגיה הזאת

97
00:06:32,584 --> 00:06:34,960
,יש את הגישה של האסטרולוגים

98
00:06:34,984 --> 00:06:41,880
האסטרולוגים טוענים שלזמן שבו האדם נולד
נודעת חשיבות עצומה לחיים שלו

99
00:06:41,904 --> 00:06:48,160
כי סדר הכוכבים בזמן לידתו
.קובע את העתיד שלו

100
00:06:49,600 --> 00:06:53,800
עכשיו, זה לא מידע שאפשר
,לטאטא אותו מתחת לשטיח

101
00:06:53,824 --> 00:06:57,240
,כי אם הוא לא נכון אז הוא שטויות
אבל אם הוא נכון

102
00:06:59,400 --> 00:07:01,400
.אז חייבים לקחת אותו בחשבון

103
00:07:02,200 --> 00:07:06,440
השאלה היא האם האסטרולוגיה
היא דבר אמיתי

104
00:07:07,960 --> 00:07:09,920
?או שטויות
.כי אין באמצע

105
00:07:10,960 --> 00:07:11,920
?מה דעתכם

106
00:07:13,720 --> 00:07:15,720
,אני חושב לכשעצמו זה יכול להיות שטויות

107
00:07:15,744 --> 00:07:17,200
אבל בשילוב עם עוד מרכיבים

108
00:07:17,224 --> 00:07:18,800
...אולי יש איזושהי משמעות ל

109
00:07:18,824 --> 00:07:23,120
...אתה באמת מאמין שהכוכבים הם משפיעים על

110
00:07:23,144 --> 00:07:28,380
אגב, אתה יודע שבתקופת היוונים
.הפילוסופים היוונים טענו שלכוכבים יש נפש

111
00:07:30,440 --> 00:07:32,815
.עד שהם נופלים
.לא, הם לא נופלים-

112
00:07:32,840 --> 00:07:37,080
לפי הפילוסופים היוונים
.הכוכבים הם עשויים מחומר חמישי

113
00:07:37,104 --> 00:07:39,200
,אנחנו מורכבים מארבעה יסודות

114
00:07:39,224 --> 00:07:42,600
אבל הכוכבים הם מחומר חמישי
.שהוא נצחי

115
00:07:43,160 --> 00:07:45,792
,כוכבים לא נופלים, הם נצחיים

116
00:07:45,817 --> 00:07:48,980
ככה האמינו הפילוסופים היוונים
.ובראשם אריסטו

117
00:07:49,600 --> 00:07:51,240
,לכן אני שואל אותך שוב

118
00:07:51,264 --> 00:07:55,360
,האם אתה מאמין שהכוכבים האלה
,גרמי השמיים האלה

119
00:07:55,384 --> 00:07:58,640
הם אלו שמעצבים
?את העתיד של האדם

120
00:07:58,664 --> 00:08:01,800
,לא. לכשעצמו אסטרולוגיה, לדעתי
.היא לא נכונה. -לא נכונה

121
00:08:01,824 --> 00:08:04,800
כי אחרת אנשים שנולדים
באותו תאריך ובאותו זמן

122
00:08:04,824 --> 00:08:07,660
היו צריכים לקבל
.את אותו אורח חיים במדויק

123
00:08:08,224 --> 00:08:11,480
,נכון, אבל זה תלוי היכן הם נולדו

124
00:08:11,504 --> 00:08:13,400
בשעה שהם נולדו

125
00:08:13,424 --> 00:08:17,920
ובסדר הכוכבים באופק
.שהם נמצאים כשהם נולדו

126
00:08:17,944 --> 00:08:20,480
.זה מאוד מאוד ייחודי
.באותו חדר לידה-

127
00:08:20,504 --> 00:08:22,060
.בוודאי, כמו הדי-אן-איי

128
00:08:22,840 --> 00:08:27,680
,שני ילדים נולדים באותו חדר לידה
.אפילו מאותה אימא, זה כך וזה כך

129
00:08:28,520 --> 00:08:30,360
...אז יש עוד דברים שמרכיבים את ה

130
00:08:30,384 --> 00:08:33,100
.אני לא יודע, לכן אני שואל
?מה אתה אומר, ארטיום

131
00:08:34,920 --> 00:08:36,800
.לא יודע. אתה ניטרלי. -כן

132
00:08:36,824 --> 00:08:38,700
.אתה בעד מזל בתנאי שהוא טוב

133
00:08:40,080 --> 00:08:40,980
?ודן

134
00:08:42,720 --> 00:08:44,500
.לא מאמין בזה
.לא-

135
00:08:45,760 --> 00:08:47,680
?פשוט לא רלוונטי. -למה

136
00:08:47,704 --> 00:08:49,440
,כי זה לא... אתה יודע

137
00:08:49,464 --> 00:08:51,166
היוונים לא הבינו מה זה כוכב

138
00:08:51,191 --> 00:08:52,380
.אז הם קראו לזה ככה

139
00:08:53,920 --> 00:08:55,280
.לא נשמע לך הגיוני

140
00:08:55,304 --> 00:08:57,920
,אנחנו יודעים מהם כוכבים
,אנחנו יודעים מהם

141
00:08:57,944 --> 00:08:59,340
.ואנחנו חיים על אחד כזה

142
00:08:59,864 --> 00:09:02,400
...אני לא רואה שום
.שום קשר. -שום קשר-

143
00:09:02,424 --> 00:09:07,360
על פי ההיגיון שמורכב
.מהנתונים ומהעובדות שגדלת עליהם

144
00:09:07,760 --> 00:09:10,260
...על פי

145
00:09:11,080 --> 00:09:14,440
.אני לא אומר שאתה לא צודק
,לא, אני לא מרגיש מותקף-

146
00:09:14,464 --> 00:09:16,880
:אני פשוט אומר... אני פשוט אומר

147
00:09:16,904 --> 00:09:18,680
זה לא רלוונטי לחיים שלי

148
00:09:18,704 --> 00:09:22,760
כי אני לא רואה בזה
.כאיזה משהו קיים

149
00:09:22,784 --> 00:09:26,440
אתה יודע, זה כמו אדם
שמעולם לא חשב

150
00:09:26,464 --> 00:09:30,740
או לא הייתה לו אפשרות
.להאמין באלוהים

151
00:09:31,360 --> 00:09:33,240
.זו לא פונקציה אצלו

152
00:09:33,264 --> 00:09:34,400
.זו לא פונקציה, אין אצלו פונקציה

153
00:09:34,424 --> 00:09:37,000
כשקורה משהו הוא לא אומר
,"זה אלוהים" או "זה לא אלוהים"

154
00:09:37,024 --> 00:09:40,360
אז כשקורה משהו אני לא אומר
."אה, זה המזל שלי", "זה לא המזל שלי"

155
00:09:40,384 --> 00:09:42,720
,זו לא פונקציה אצלי
.לא משהו אצלי שנמצא בראש

156
00:09:42,744 --> 00:09:44,960
.זאת אומרת, זה מחוץ לתחום
...בכלל-

157
00:09:44,984 --> 00:09:47,440
.מחוץ לתחום
,אבל לגבי אלוהים זו בעיה

158
00:09:47,464 --> 00:09:48,520
.אני אגיד לך למה

159
00:09:49,080 --> 00:09:51,560
.הרמתי להנחתה, אתה אומר
.לא, לא-

160
00:09:51,584 --> 00:09:54,040
,גם אני לא מרגיש מותקף. אני אסביר

161
00:09:55,680 --> 00:09:57,520
,על פי היהדות כמובן

162
00:09:57,544 --> 00:10:00,120
."יש הגדרה שנקראת "תינוק שנשבה

163
00:10:00,144 --> 00:10:04,560
?"מה זה "תינוק שנשבה
,בן אדם שחטפו אותו נוכרים

164
00:10:04,584 --> 00:10:06,920
,גידלו אותו בין עובדי אלילים

165
00:10:06,944 --> 00:10:09,960
,אחרי 120 הוא בא למעלה
?שואלים אותו: למה עבדת עבודה זרה

166
00:10:09,984 --> 00:10:11,000
?הוא אומר: למה לא

167
00:10:11,024 --> 00:10:12,560
"?מה זאת אומרת "למה לא
.אתה יהודי

168
00:10:12,584 --> 00:10:14,040
?הוא שואל אותם: מה זה

169
00:10:14,064 --> 00:10:17,360
?"מה זאת אומרת "מה זה
.אתה בן לעם ישראל שקיבל תורה בהר סיני

170
00:10:17,384 --> 00:10:18,920
."כתוב "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי

171
00:10:18,944 --> 00:10:21,140
הוא אומר: מאיפה שאני אדע
?שאני יהודי בכלל

172
00:10:23,360 --> 00:10:27,120
אי-ידיעת החוק במקרה זה
,פוטרת מעונש

173
00:10:27,144 --> 00:10:28,260
:חוץ מדבר אחד

174
00:10:29,400 --> 00:10:33,280
,אם הוא היה אתיאיסט
"?ישאלו אותו "למה לא האמנת באלוהים

175
00:10:33,304 --> 00:10:35,880
?הוא אומר: מה זאת אומרת
?אני גדלתי בין אתאיסטים, מה אתה מדבר

176
00:10:35,904 --> 00:10:37,300
?מה, מאיפה שאני אדע על אלוהים

177
00:10:38,040 --> 00:10:39,480
."היית יכול לדעת"

178
00:10:40,920 --> 00:10:46,280
חלה עליך חובה להתבונן במציאות
ודרכה לשאול את עצמך

179
00:10:46,304 --> 00:10:47,320
.האם יש אלוהים או לא

180
00:10:47,344 --> 00:10:48,720
,וזה בדיוק מה שקרה לאברהם אבינו

181
00:10:48,744 --> 00:10:52,360
,אברהם אבינו גדל בסביבה אלילית
.אבא שלו היה מייצר אלילים

182
00:10:52,384 --> 00:10:57,240
,כלומר, הוא היה בונה אידיאלים בהזמנה
.לפי דרישה

183
00:10:57,880 --> 00:11:03,540
ואברהם אבינו התבונן במציאות
.ואמר: זה לא נכון

184
00:11:04,200 --> 00:11:06,600
"?אז מה כן"
,אמר להם: אני לא יודע

185
00:11:06,624 --> 00:11:08,920
.אבל זה לא אמיתי

186
00:11:09,960 --> 00:11:12,940
אנשים חושבים שאברהם אבינו
.הגיע למסקנה שיש בורא לעולם

187
00:11:13,344 --> 00:11:15,400
.זה לא נכון
.הוא לא הגיע

188
00:11:15,937 --> 00:11:20,040
המסקנה שאברהם אבינו הגיע
,בחקירה הפילוסופית שלו

189
00:11:20,064 --> 00:11:22,800
בתוך הסביבה האלילית שבה הוא גדל

190
00:11:22,824 --> 00:11:25,460
"?זה: "אפשר לבירה זו בלא מנהיג

191
00:11:25,960 --> 00:11:29,840
כלומר, הייתכן שאין מישהו
?שמנהל את המערכת

192
00:11:29,864 --> 00:11:31,620
אבל מיהו, הוא לא ידע

193
00:11:32,480 --> 00:11:34,120
.עד שהציץ עליו בעל הבירה

194
00:11:34,144 --> 00:11:38,400
כלומר, יש מחויבות
גם אינטלקטואלית וגם מוסרית

195
00:11:38,424 --> 00:11:41,200
.להתבונן במציאות ולחפש

196
00:11:41,224 --> 00:11:44,160
לכן כשאתה אומר
.שמע, זה מחוץ לתחום", אני מסכים"

197
00:11:44,184 --> 00:11:47,640
הסביבה הטבעית שלו
.היא מחוץ לתחום שם

198
00:11:47,664 --> 00:11:51,720
אבל חובה על האדם
.בתור יצור חושב ובוגר להתבונן

199
00:11:51,744 --> 00:11:53,460
.לגבי אסטרולוגיה אותו דבר

200
00:11:54,920 --> 00:11:56,480
,אני מסכים איתך שזה לא נשמע הגיוני

201
00:11:56,504 --> 00:12:00,960
זה לא נשמע הגיוני בחברה שבה
,אנחנו חיים ובתרבות שבה אנחנו חיים

202
00:12:00,984 --> 00:12:07,960
וההיגיון שלנו הוא פועל יוצא
של כל הנתונים התרבותיים והלימודיים

203
00:12:07,984 --> 00:12:10,480
.שאספנו במהלך החיים
.מזה נבנה ההיגיון

204
00:12:10,504 --> 00:12:11,800
,אני לא אומר שאתה לא צודק

205
00:12:11,824 --> 00:12:14,840
.אני לא אומר שדעתך על אסטרולוגיה מוטעית
.אני מבין את מה שאתה מנסה להגיד-

206
00:12:14,864 --> 00:12:18,800
אבל אני אומר מאיפה אנחנו
יכולים להיות כל כך בטוחים

207
00:12:18,824 --> 00:12:19,840
?שזה לא נכון

208
00:12:19,864 --> 00:12:22,080
.א', אני לא בטוח בשום דבר אף פעם

209
00:12:22,104 --> 00:12:23,100
.זו התקדמות

210
00:12:24,080 --> 00:12:26,720
אבל הלוואי שכולם
.היו חושבים כמוני ככה

211
00:12:26,920 --> 00:12:28,060
.זה גם נכון

212
00:12:29,040 --> 00:12:33,360
מה שמעניין זה שהרמב"ם
.התייחס לשאלה הזאת

213
00:12:33,384 --> 00:12:37,680
,רבנו משה בן מימון
,חי לפני כ-900 שנה

214
00:12:37,840 --> 00:12:44,620
והוא קיבל מכתב מחכמי מונפלייה ליד מרסיי

215
00:12:45,520 --> 00:12:47,240
והם שאלו אותו

216
00:12:47,264 --> 00:12:50,180
.מה דעת היהדות לגבי האסטרולוגיה

217
00:12:51,080 --> 00:12:56,160
עכשיו, מה הבעיה
?לאדם מאמין עם אסטרולוגיה

218
00:12:56,720 --> 00:12:58,920
.שלילת הבחירה החופשית

219
00:12:59,200 --> 00:13:00,480
.דבר ראשון, נכון

220
00:13:00,504 --> 00:13:06,440
כלומר, א', אם חיי האדם
.מוכתבים מראש אז אין לו בחירה

221
00:13:07,640 --> 00:13:10,600
...הענקת כוח
.לעבודה זרה כביכול-

222
00:13:10,624 --> 00:13:12,880
.למשהו שהוא לא הקב"ה

223
00:13:12,904 --> 00:13:14,220
.הכוכבים מחליטים

224
00:13:15,160 --> 00:13:17,920
,זאת אומרת, יש כאן שתי בעיות
?איך מתמודדים איתן

225
00:13:18,880 --> 00:13:20,520
עכשיו, למה הם שאלו אותו
?את השאלה הזאת

226
00:13:20,544 --> 00:13:24,560
,הרי לכאורה ברור שאין בזה כלום

227
00:13:24,584 --> 00:13:27,680
,שזו עבודת אלילים
שזה שאריות עבודת האלילים

228
00:13:27,704 --> 00:13:31,760
:או כפי שכותב הרמב"ם באיגרת
.עיקר עבודת האלילים". כלומר, המקור"

229
00:13:32,280 --> 00:13:33,640
?אז למה הם בכל אופן שאלו

230
00:13:34,320 --> 00:13:35,680
,הרמב"ם כותב גם את זה באיגרת

231
00:13:35,704 --> 00:13:41,380
הוא אומר שיש מקומות בתלמוד
.שמהם עולה לכאורה שיש דבר כזה

232
00:13:42,200 --> 00:13:43,180
,למשל

233
00:13:44,760 --> 00:13:45,700
,אמר רבא

234
00:13:46,640 --> 00:13:48,900
,רבא היה מגדולי האמוראים

235
00:13:51,400 --> 00:13:55,400
רבא אומר שהדברים
,הכי חשובים בחיים

236
00:13:55,424 --> 00:13:56,600
,הכי חשובים

237
00:13:56,624 --> 00:13:57,640
.תלויים במזל

238
00:13:58,920 --> 00:14:04,440
,אמר רבא: חיי, בני ומזוני"
,לא בזכותא תליא מילתא

239
00:14:04,464 --> 00:14:05,920
."אלא במזלא תליא מילתא"

240
00:14:05,944 --> 00:14:12,000
אגב, במשפט הזה אפשר לבטל
:את כל העיסוק בשאלת משמעות הסבל בחיים

241
00:14:12,024 --> 00:14:13,880
"?למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו"

242
00:14:13,904 --> 00:14:15,960
למה דברים רעים"
"?קורים לאנשים טובים

243
00:14:15,984 --> 00:14:18,100
?מה התשובה של רבא
.ככה

244
00:14:20,800 --> 00:14:24,300
,לפי ההבנה הפשוטה של דברי רבא

245
00:14:25,040 --> 00:14:28,820
אין כל משמעות לחיים
בעולם הזה

246
00:14:29,920 --> 00:14:31,980
.לגבי השאלה אם אתה מקיים מצוות או לא

247
00:14:32,760 --> 00:14:35,360
.לאו בזכותה תליא מילתא

248
00:14:35,384 --> 00:14:37,260
,בנים - המשכיות

249
00:14:37,880 --> 00:14:41,320
,חיי - בריאות, אריכות ימים

250
00:14:41,360 --> 00:14:43,240
.ומזוני - שזה פרנסה

251
00:14:43,264 --> 00:14:46,800
בריאות, פרנסה וילדים
.זה לא קשור לזכויות שלך

252
00:14:46,824 --> 00:14:49,800
,אתה יכול להיות צדיק גדול, גמור

253
00:14:51,440 --> 00:14:54,740
,ועדיין ללא ממון
.ללא ילדים וללא בריאות

254
00:14:56,760 --> 00:14:58,760
,אז מה אתה שואל
?למה צדיק ורע לו

255
00:14:59,440 --> 00:15:00,860
.נולד ביום לא טוב

256
00:15:01,840 --> 00:15:02,980
.נולד ביום לא טוב

257
00:15:05,400 --> 00:15:09,320
,אז אם תשאלו אותי, הרי כתוב
.אני אשיב לכם

258
00:15:09,344 --> 00:15:12,640
כלומר, כשחכמי מונפלייה
,שואלים את הרמב"ם בדבר האסטרולוגיה

259
00:15:13,080 --> 00:15:16,400
,הרי אסטרולוגיה היא מושג מאוד רחב
,"קוראים לזה "גזרת הכוכבים

260
00:15:16,424 --> 00:15:20,120
כלומר שחיי האדם נגזרים
.על ידי הכוכבים

261
00:15:20,144 --> 00:15:24,400
.נקבע מה יהיה איתו
,לא הורוסקופ, תחזית

262
00:15:25,160 --> 00:15:32,840
אתה... השבוע אתה צריך לשמור על עצמך
...כי הבריאות השבוע זה לא כל כך

263
00:15:32,864 --> 00:15:34,440
,יכול להיות שיקרה
.יכול להיות שלא

264
00:15:34,464 --> 00:15:36,464
.מדובר כאן על משהו מוחלט

265
00:15:37,520 --> 00:15:39,480
?הייתכן כדבר הזה או לא

266
00:15:39,504 --> 00:15:42,560
מה שמעניין זה
שכשהרמב"ם משיב להם

267
00:15:43,480 --> 00:15:45,440
הוא נותן בידינו כלי

268
00:15:45,464 --> 00:15:47,400
,שקשור לא רק לאסטרולוגיה

269
00:15:47,424 --> 00:15:48,600
שקשור לכל התוכניות

270
00:15:48,624 --> 00:15:50,180
שאנחנו מדברים עליהן כאן

271
00:15:50,560 --> 00:15:55,840
וקשור לכל ההסתכלות שלנו על כל דבר
שאנחנו פוגשים במהלך החיים שלנו

272
00:15:55,864 --> 00:15:57,720
.כיצד להתייחס אליו

273
00:15:57,744 --> 00:16:04,320
הרמב"ם מלמד את חכמי מונפלייה
.מהם הקריטריונים לקבלת נתונים

274
00:16:05,200 --> 00:16:08,280
,אנחנו קולטים כל הזמן נתונים
.כל הזמן

275
00:16:09,480 --> 00:16:12,600
איך אנחנו יכולים לסנן
?מה נכון, מה לא נכון

276
00:16:12,624 --> 00:16:13,940
?מה אמת המידה

277
00:16:15,840 --> 00:16:17,480
.היגיון
?היגיון-

278
00:16:18,040 --> 00:16:19,380
?ההיגיון על מה בנוי

279
00:16:20,000 --> 00:16:21,560
.על האדם הסביר

280
00:16:21,584 --> 00:16:23,260
.על ההתנסות של האדם

281
00:16:23,840 --> 00:16:25,960
.חינוך
.חינוך-

282
00:16:25,984 --> 00:16:30,680
זאת אומרת, ההיגיון של הסעודי
וההיגיון של המצרי

283
00:16:30,704 --> 00:16:32,240
...וההיגיון של החבשי

284
00:16:33,040 --> 00:16:35,040
.שונה
.הם הגיונות שונים. -נכון-

285
00:16:35,520 --> 00:16:39,360
.אז ההיגיון שלי הוא סובייקטיבי
.בהחלט-

286
00:16:39,384 --> 00:16:42,040
ואני רוצה להיות אובייקטיבי
.כדי לדעת מה נכון ומה לא

287
00:16:42,064 --> 00:16:43,080
.לא יכול להיות אובייקטיבי
.לא יכול-

288
00:16:43,104 --> 00:16:44,420
.אי אפשר
.אין דבר כזה-

289
00:16:45,440 --> 00:16:47,880
.כל אדם מגיע עם המטען שלו

290
00:16:47,904 --> 00:16:49,560
.ואי אפשר
.אי אפשר-

291
00:16:49,840 --> 00:16:51,960
ואיך יכול להיות ששני אנשים
מגיעים עם מטענים שונים

292
00:16:51,984 --> 00:16:54,400
?ומסכימים על אמת מסוימת

293
00:16:54,424 --> 00:16:56,460
.סבלנות
.סבלנות-

294
00:16:57,800 --> 00:17:00,760
הרמב"ם מונה שלושה ערוצים

295
00:17:00,800 --> 00:17:05,800
שבהם האדם צריך להעביר
.את המידע שהוא קולט מהעולם

296
00:17:07,240 --> 00:17:08,220
,השכל

297
00:17:09,800 --> 00:17:10,860
החושים

298
00:17:11,960 --> 00:17:12,980
.והקבלה

299
00:17:13,920 --> 00:17:15,780
.או במילים אחרות, הנבואה

300
00:17:16,720 --> 00:17:18,760
,בוא נדבר קודם כול על השכל

301
00:17:18,784 --> 00:17:20,440
,כל דבר שאתה פוגש

302
00:17:20,464 --> 00:17:23,880
כל נתון שאתה פוגש
.תעבד אותו בשכל שלך

303
00:17:23,904 --> 00:17:28,740
אם אומרים לך שאחד ועוד אחד
,ועוד אחד שווה אחד

304
00:17:30,320 --> 00:17:31,880
.סימן שהוא נוצרי

305
00:17:33,000 --> 00:17:34,420
.זה סותר את השכל

306
00:17:36,120 --> 00:17:40,520
אתה צריך לבדוק כל נתון
,שאתה מאמת וחי על פיו

307
00:17:40,544 --> 00:17:43,180
על פי אילו קריטריונים
:קבעת שזה נכון

308
00:17:44,320 --> 00:17:45,960
,או על פי החושים

309
00:17:45,984 --> 00:17:47,320
,"ראיתי"

310
00:17:47,344 --> 00:17:48,560
,"שמעתי"

311
00:17:48,584 --> 00:17:50,020
או על פי השכל

312
00:17:50,960 --> 00:17:54,700
.או על פי הקבלה
.מה זו קבלה? נבואה

313
00:17:55,240 --> 00:17:57,320
עכשיו, אנחנו היום
,חיים בדור שאין בו נבואה

314
00:17:57,920 --> 00:18:01,860
,אבל אם הייתה נבואה בימינו
,אם אני הייתי נביא

315
00:18:03,040 --> 00:18:08,380
האם הנבואה היא ערוץ
,שאני אמור לקבל על פיו החלטות

316
00:18:09,680 --> 00:18:11,480
?כן או לא

317
00:18:11,800 --> 00:18:13,860
.נבואה נשמע לא סביר
.לא סביר-

318
00:18:15,080 --> 00:18:16,200
?למה לא סביר

319
00:18:16,224 --> 00:18:19,360
.כי שכל וחושים נשמע הרבה יותר הגיוני

320
00:18:19,560 --> 00:18:20,880
?ומה זו נבואה

321
00:18:21,320 --> 00:18:22,740
.לפי מה שאתה אומר, הקבלה

322
00:18:23,520 --> 00:18:25,080
.לא, לא, אם אתה נביא

323
00:18:25,104 --> 00:18:27,104
.נביא נשמע משהו קוסמי

324
00:18:27,600 --> 00:18:28,520
?מה זה

325
00:18:28,544 --> 00:18:30,880
.משהו שהוא לא ריאלי

326
00:18:31,000 --> 00:18:31,960
.לא ריאלי

327
00:18:31,984 --> 00:18:33,460
?ואם אתה תהיה נביא

328
00:18:34,560 --> 00:18:37,080
,אני רוצה לספר לך קצת על הנבואה
?בסדר, דודו

329
00:18:39,920 --> 00:18:41,580
,"הרמב"ם ב"מורה נבוכים

330
00:18:43,160 --> 00:18:45,300
,'בחלק ג

331
00:18:46,880 --> 00:18:49,000
,בפרק כ"ד כמדומני

332
00:18:49,024 --> 00:18:51,100
.מדבר על סוגיית הניסיונות

333
00:18:52,360 --> 00:18:57,520
,ניסיונות שאלוהים מנסה את בני האדם
.'הוא שואל למה הוא מנסה אותם וכו

334
00:18:57,544 --> 00:18:59,544
.שמה הוא מדבר על עקידת יצחק

335
00:19:00,640 --> 00:19:07,120
מה הייתה המטרה שבגללה
?האלוה ניסה את אברהם בניסיון העקידה

336
00:19:07,144 --> 00:19:09,152
?לשם מה
?לבדוק נאמנות-

337
00:19:09,177 --> 00:19:10,960
.הוא יודע אם הוא נאמן או לא

338
00:19:12,240 --> 00:19:14,980
לתת לאברהם להוכיח
?את הנאמנות שלו? -בשביל מה

339
00:19:16,120 --> 00:19:17,760
.בשביל להראות לו תוכניות
.בשביל להראות ליצחק-

340
00:19:17,784 --> 00:19:21,240
?למה להראות ליצחק
.הרי גם יצחק היה בניסיון. -נכון

341
00:19:21,264 --> 00:19:22,840
.להראות ליצחק
?שמה-

342
00:19:22,864 --> 00:19:26,380
שאבא שלו מוכן ללכת כל כך רחוק
.בשביל האמונה שלו

343
00:19:28,280 --> 00:19:30,760
.מאוד מתקרב לרמב"ם

344
00:19:30,784 --> 00:19:32,800
:הרמב"ם אומר שני דברים

345
00:19:32,824 --> 00:19:37,780
א', להראות עד היכן מגיעה
,אהבת השם

346
00:19:38,840 --> 00:19:40,320
.שזה פחות או יותר מה שאתה אמרת

347
00:19:40,344 --> 00:19:42,600
אתה אומר אהבה
?או הרמב"ם אומר אהבה

348
00:19:42,624 --> 00:19:43,860
.הרמב"ם אומר אהבה

349
00:19:44,560 --> 00:19:49,520
,והדבר השני זה ללמד את העולם

350
00:19:49,544 --> 00:19:51,080
,את האנושות

351
00:19:51,104 --> 00:19:55,280
.עד כמה הנבואה ודאית אצל הנביא

352
00:19:58,040 --> 00:20:00,440
.שזה לא קוסמי
.גם סובייקטיבי-

353
00:20:00,464 --> 00:20:06,280
סובייקטיבי מאוד, אבל אם אדם
שנאמר לו שזה הבן ימשיך אותו

354
00:20:06,304 --> 00:20:08,740
.ושהוא מבקש שמישהו ימשיך אותו

355
00:20:09,600 --> 00:20:10,800
.הוא מבקש

356
00:20:11,480 --> 00:20:14,360
הן לי לא נתתה זרע"
."והנה בן ביתי יורש אותי

357
00:20:14,384 --> 00:20:17,720
:ואלוהים מבטיח לו
."כי ביצחק ייקרא לך זרע"

358
00:20:17,744 --> 00:20:23,600
זאת אומרת, יש כאן בן אדם
,שמבקש, משווע לבן, לוולד

359
00:20:23,624 --> 00:20:27,320
...שמישהו ימשיך אותו כי הוא הרי
.הוא לא היה אדם פרטי

360
00:20:28,520 --> 00:20:33,320
הוא היה מנהיג שעשה מהפך
.בדור שלו בעניין האמונה

361
00:20:33,344 --> 00:20:37,880
אני חושב שכל אדם שמבצע מהפכים
.רוצה שהמהפכות שלו ימשיכו

362
00:20:37,904 --> 00:20:39,400
,אז הוא רוצה שהמהפכה תמשיך

363
00:20:39,424 --> 00:20:43,520
הוא רוצה בן גם בתור אבא
.וגם בתור מנהיג

364
00:20:43,544 --> 00:20:45,900
,ואלוהים מבטיח לו שזה זה

365
00:20:46,920 --> 00:20:48,220
.ואז הוא הולך לשחוט אותו

366
00:20:52,440 --> 00:20:54,020
?למה הוא הולך לשחוט אותו

367
00:20:56,160 --> 00:20:57,380
.כי אלוהים אמר לו

368
00:20:58,800 --> 00:20:59,780
?אולי הוא טועה

369
00:21:00,880 --> 00:21:02,080
...אולי

370
00:21:02,104 --> 00:21:03,460
?אולי היה מעונן

371
00:21:04,160 --> 00:21:05,480
?אולי לא הייתה קליטה

372
00:21:06,320 --> 00:21:11,880
אומר הרמב"ם: הנכונות של אברהם
,לעקוד את העתיד שלו

373
00:21:11,904 --> 00:21:13,500
,את האהבה שלו

374
00:21:14,280 --> 00:21:16,360
,את האבהות שלו

375
00:21:16,384 --> 00:21:21,480
מלמדת על הוודאות
.של הנבואה שנקלטת אצל הנביא

376
00:21:21,504 --> 00:21:23,380
,בוא ניקח את זה למקום שלנו

377
00:21:23,904 --> 00:21:27,640
למה נתונים שאתה קולט בחושים
?הם ודאיים אצלך

378
00:21:28,800 --> 00:21:30,700
הרי אתה יודע
.שאפשר לרמות את החושים

379
00:21:31,440 --> 00:21:32,840
?למה זה ודאי אצלך

380
00:21:33,720 --> 00:21:35,360
כי אלה הקולטנים שיש לי

381
00:21:35,384 --> 00:21:36,720
.ועל סמך ניסיון עבר

382
00:21:36,744 --> 00:21:38,480
.כשאני רואה משהו כנראה שהוא קרה

383
00:21:38,504 --> 00:21:39,500
?אתה בטוח

384
00:21:40,000 --> 00:21:41,040
,על סמך ניסיון עבר. -אני אשאל אותך שאלה

385
00:21:41,064 --> 00:21:43,400
תאר לעצמך שאתה שוכב בחדר

386
00:21:43,424 --> 00:21:45,240
.ואתה פתאום רואה מישהו

387
00:21:49,640 --> 00:21:52,460
:פתאום הוא נעלם ואז אתה אומר לי
?אהרון, תגיד, אתה ראית פה מישהו

388
00:21:53,160 --> 00:21:54,100
."אני אומר לך "לא

389
00:21:54,920 --> 00:21:56,560
?מה קורה לך באותו רגע

390
00:21:56,584 --> 00:21:57,980
?אתה מתחיל לדאוג, נכון

391
00:21:58,624 --> 00:22:00,280
?למה אתה מתחיל לדאוג

392
00:22:00,304 --> 00:22:03,980
כי אתה מבין שמדובר
.בראייה סובייקטיבית

393
00:22:05,720 --> 00:22:07,680
אתה יודע למה אנחנו
?סומכים על החושים

394
00:22:08,560 --> 00:22:11,440
כי כשאתה רואה דרך החושים
,ואני רואה דרך החושים

395
00:22:11,464 --> 00:22:15,120
יש לנו תקשורת לוודא
.שראינו את אותו דבר

396
00:22:15,144 --> 00:22:17,621
?בגדול. נכון

397
00:22:17,646 --> 00:22:20,920
,נבואה היא משהו שזה עניין אישי

398
00:22:20,944 --> 00:22:23,080
,אף אחד לא רואה
.אף אחד לא שומע, רק אתה

399
00:22:23,104 --> 00:22:25,540
איבריו מתפוקקים
.והוא מקבל נבואה

400
00:22:26,440 --> 00:22:27,440
.אבל זה לא נכון

401
00:22:28,400 --> 00:22:32,780
כשנביא מקבל נבואה כל הנביאים
.שומעים את הנבואה שהוא קיבל

402
00:22:34,800 --> 00:22:36,320
.זה חוש נוסף

403
00:22:36,344 --> 00:22:40,760
הוא אומנם לא מולד
.אבל כל אחד יכול לרכוש אותו

404
00:22:40,784 --> 00:22:43,280
יש מחלוקת בין הרמב"ם
לרבי יהודה הלוי

405
00:22:43,880 --> 00:22:48,320
האם כל אדם בעולם
?יכול להיות נביא או רק יהודים

406
00:22:48,560 --> 00:22:50,720
לפי רבי יהודה הלוי
.זה רק יהודים

407
00:22:50,744 --> 00:22:52,140
.אבל לפי הרמב"ם כל אדם

408
00:22:52,824 --> 00:22:55,480
זאת אומרת, יש כאן יכולת
.לרכוש חוש נוסף

409
00:22:55,504 --> 00:22:58,720
זה קשור במאמץ, זה קשור
,בסדרי עדיפויות בחיים שלך

410
00:22:58,744 --> 00:23:01,000
,אבל כשאתה בתור נביא תקבל נבואה

411
00:23:01,024 --> 00:23:03,840
אם גם אני נביא אני אדע
.שקיבלת נבואה ואני אדע מהי

412
00:23:04,560 --> 00:23:09,300
אז למה הנבואה היא פחות חזקה
?מאשר החושים

413
00:23:10,520 --> 00:23:14,400
חז"ל מלמדים אותנו שהנבואה
,היא לקבל נתונים

414
00:23:14,424 --> 00:23:17,160
בדיוק כמו שאתה מקבל
,מהעיניים אל המוח

415
00:23:17,184 --> 00:23:18,720
.אבל ישר אל המוח

416
00:23:18,744 --> 00:23:21,100
?מה זה משנה איך המידע הגיע

417
00:23:21,125 --> 00:23:23,560
?דרך אלקטרודות או דרך העיניים

418
00:23:25,840 --> 00:23:31,280
לכן הרמב"ם אומר שיש שלושה ערוצים
שבהם האדם צריך לבדוק

419
00:23:31,304 --> 00:23:32,600
.את המידע שהוא קולט

420
00:23:33,240 --> 00:23:36,720
,יש לזה הוכחות שכליות
- מופתים שכליים, לוגיקה

421
00:23:37,064 --> 00:23:38,020
.אתה יכול לקבל

422
00:23:38,760 --> 00:23:41,640
,קלטת בחושים - אתה יכול לקבל

423
00:23:41,664 --> 00:23:44,120
.זה הגיע בנבואה - אתה יכול לקבל

424
00:23:44,144 --> 00:23:46,600
?עכשיו, השאלה היא מה עושים כשאין נבואה

425
00:23:46,624 --> 00:23:49,360
אבל אם נוכל להוכיח

426
00:23:49,384 --> 00:23:53,400
שהמידע הזה מגיע מן הנביאים

427
00:23:53,424 --> 00:23:55,760
זה לא משנה שאני לא נביא

428
00:23:55,784 --> 00:23:59,200
כיוון שהמידע הגיע
,מן הערוץ של הנבואה

429
00:23:59,224 --> 00:24:01,320
.הוא ודאי אצלי בדיוק כמו החושים

430
00:24:03,520 --> 00:24:10,200
אתה בתור שופט, מגיע אצלך נאשם
.שמואשם בשוד מזוין של סניף דואר בבאר שבע

431
00:24:10,920 --> 00:24:12,360
?אתה היית שם, אדוני השופט

432
00:24:13,320 --> 00:24:15,060
?היית או לא
.לא. -לא-

433
00:24:15,840 --> 00:24:17,340
?אז איך אתה מאשים אותו

434
00:24:19,120 --> 00:24:20,320
,על סמך עדים שראו

435
00:24:20,344 --> 00:24:24,280
.על סמך מצלמות אבטחה
.העדים ראו ואתה רואה את העדים-

436
00:24:24,304 --> 00:24:25,480
.אבל אתה לא ראית

437
00:24:27,400 --> 00:24:30,960
אז איך אתה בטוח שמה שהעדים
?אומרים שהם ראו זה נכון

438
00:24:30,984 --> 00:24:34,960
,עכשיו, זה לא פה איזה משהו פילוסופי
.הוא הולך להיכנס עשר שנים בפנים

439
00:24:34,984 --> 00:24:36,560
.זה על המצפון שלך

440
00:24:37,120 --> 00:24:39,080
?איך אתה לוקח אחריות כזאת

441
00:24:39,104 --> 00:24:40,960
?איך אתה מכניס אדם 25 שנה לבית סוהר

442
00:24:40,984 --> 00:24:42,520
מה, אתה לא יודע
?שהיו משפטים חוזרים

443
00:24:42,544 --> 00:24:46,120
אתה לא יודע שנמצא שבעצם הרוצח
?הוא מישהו אחר

444
00:24:46,240 --> 00:24:47,713
איך אתה לוקח את זה
?על המצפון שלך

445
00:24:47,738 --> 00:24:50,360
הכול יכול להיות, אבל במהלך המשפט
מנסים למצוא את כל הראיות

446
00:24:50,384 --> 00:24:52,720
.כדי להגיע לחקר האמת
יפה. כלומר, אנחנו מאמתים-

447
00:24:52,760 --> 00:24:57,920
את הנתונים שהעדים מספרים
.שהם ראו למרות שאנחנו לא ראינו

448
00:24:57,944 --> 00:25:00,160
.אותו דבר אנחנו עושים לנבואה

449
00:25:00,184 --> 00:25:04,280
,אם הנבואה היא כמו לראות
,רק שאני רואה ולא נביא

450
00:25:04,304 --> 00:25:09,280
אני בודק האם העד שמביא אליי את הנבואה
.עומד במבחן המשפטי

451
00:25:09,304 --> 00:25:11,120
,אם הוא עומד במבחן המשפטי

452
00:25:11,144 --> 00:25:14,400
מה זה משנה אם אני נביא
?או הוא קיבל מהנביא

453
00:25:14,424 --> 00:25:15,880
.זה מה שהרמב"ם אומר

454
00:25:15,904 --> 00:25:18,880
,"הרמב"ם קורא לנבואה "קבלה
למה? כי היום אין נבואה

455
00:25:18,904 --> 00:25:20,560
.וגם לא היה בתקופת הרמב"ם

456
00:25:20,584 --> 00:25:23,600
אז למה נקבל את מה
?שמישהו מספר

457
00:25:23,624 --> 00:25:29,600
,נעביר אותו מבחן משפטי
,אבל המקור שלו צריך להיות מקור ברור

458
00:25:29,624 --> 00:25:33,200
ואחד מהמקורות הברורים
.לפי הרמב"ם זה נבואה

459
00:25:33,224 --> 00:25:36,800
לכן צריך לבחון את האסטרולוגיה
:דרך שלושת הערוצים האלה

460
00:25:37,520 --> 00:25:39,320
,דרך המופת השכלי

461
00:25:39,344 --> 00:25:41,953
.דרך החושים ודרך הנבואה

462
00:25:41,997 --> 00:25:45,040
אומר הרמב"ם: על פי אף אחד
משלושת היסודות האלה

463
00:25:45,064 --> 00:25:46,380
.האסטרולוגיה לא נכונה

464
00:25:47,080 --> 00:25:48,600
,לא מבחינה מדעית

465
00:25:49,400 --> 00:25:50,880
לא מבחינה חושית

466
00:25:51,240 --> 00:25:52,820
.וגם לא מבחינה יהודית

467
00:25:54,920 --> 00:25:59,640
היו כמה גישות
בעולם העתיק עד ימינו

468
00:25:59,664 --> 00:26:02,100
.לגבי הקשר של השמיים והארץ

469
00:26:02,680 --> 00:26:05,180
.הייתה הגישה של הפילוסופים היוונים

470
00:26:05,840 --> 00:26:06,740
?מכירים אותה

471
00:26:08,040 --> 00:26:13,280
הפילוסופים היוונים טענו
.שיש סיבה ראשונה

472
00:26:13,305 --> 00:26:16,051
.כלומר, אלוה יש

473
00:26:16,076 --> 00:26:20,360
והעולם גם הוא קיים
.ושניהם תמיד היו

474
00:26:22,440 --> 00:26:26,720
זאת אומרת, אם תשאל
את המורה באתונה לפני 2,500 שנה

475
00:26:26,744 --> 00:26:28,600
"?ממתי קיים העולם"

476
00:26:28,624 --> 00:26:29,980
."אז הוא אומר לך "מתמיד

477
00:26:30,800 --> 00:26:33,440
,עכשיו, על פי תפיסת אריסטו
,שהעולם הוא קדמון

478
00:26:33,680 --> 00:26:35,960
,זה לא שהחומר תמיד היה

479
00:26:35,984 --> 00:26:42,400
,זה שהעולם שאנחנו מכירים כמו שהוא
...עם הצמחים והפרחים והחיות ובני

480
00:26:42,424 --> 00:26:44,200
.הוא תמיד היה ככה

481
00:26:44,224 --> 00:26:45,000
?זה נכון

482
00:26:46,920 --> 00:26:48,600
?מה לא? כן או לא

483
00:26:48,624 --> 00:26:49,940
."אתה אומר לי "לא יודע

484
00:26:51,320 --> 00:26:53,080
.לא הייתי שם
.לא היית שם-

485
00:26:53,104 --> 00:26:55,520
האם העולם שלנו על פי המדע בן ימינו

486
00:26:55,544 --> 00:26:57,320
?הוא עולם מתפתח או סטטי

487
00:26:57,344 --> 00:26:58,440
.מתפתח

488
00:26:58,464 --> 00:26:59,760
,אז אם העולם מתפתח

489
00:26:59,784 --> 00:27:01,680
.אפשר שהוא תמיד היה אותו דבר? -לא

490
00:27:01,704 --> 00:27:03,800
.לכן התפיסה של אריסטו קרסה

491
00:27:04,320 --> 00:27:07,880
כי היום המציאות מלמדת
.שהעולם הוא מתפתח

492
00:27:07,904 --> 00:27:09,800
,יכול להיות שהחומר תמיד היה

493
00:27:09,824 --> 00:27:13,400
יכול להיות שהוא הופך לאנרגיה
,והופך לחומר, הכול יכול להיות

494
00:27:13,424 --> 00:27:16,960
אבל עולם כמו שהוא עכשיו
,שתמיד היה

495
00:27:16,984 --> 00:27:17,940
.אין דבר כזה

496
00:27:21,080 --> 00:27:23,240
?מה לגבי מה שקורה אצלנו

497
00:27:25,120 --> 00:27:26,880
,אומרים הפילוסופים היוונים

498
00:27:26,904 --> 00:27:30,120
או יותר נכון הפרשנים
של הפילוסופים היוונים

499
00:27:30,160 --> 00:27:32,140
:וגם חלק מהפילוסופים היוונים

500
00:27:33,080 --> 00:27:37,160
האלוה מסיים את העבודה שלו
.בגלגל הירח, הוא לא מתעניין בנו

501
00:27:37,184 --> 00:27:39,940
כלומר, אין חיבור
.בין השמיים והארץ

502
00:27:41,600 --> 00:27:44,280
,אם אין חיבור בין השמיים והארץ

503
00:27:44,304 --> 00:27:45,460
?מי משגיח עלינו

504
00:27:47,880 --> 00:27:52,160
תשובה: ההשגחה הפרטית
על פי אריסטו

505
00:27:52,800 --> 00:27:56,480
היא על הגלגלים
.אבל לא על העולם שלנו

506
00:27:57,080 --> 00:28:00,480
למה? כי העולם שלנו
יש בו שינויים, הוא לא נצחי

507
00:28:00,505 --> 00:28:05,514
והכוכבים הם תמיד היו
,והם תמיד יהיו, הם נצחיים

508
00:28:05,538 --> 00:28:09,720
לכן האלוה הנצחי
.משגיח רק על הנצחי

509
00:28:09,744 --> 00:28:12,440
הוא לא משגיח
.השגחה פרטית על בני אדם

510
00:28:15,560 --> 00:28:17,760
?האם הוא בכל זאת משגיח
.התשובה היא כן

511
00:28:17,784 --> 00:28:21,920
.יש השגחה מינית, כללית

512
00:28:21,944 --> 00:28:26,640
,כלומר, על מין הפרות אלוהים משגיח
.לא על פרה... על הפרה דנה

513
00:28:26,664 --> 00:28:27,760
.זה לא מעניין אותו

514
00:28:27,784 --> 00:28:30,520
הוא משגיח שמין הפרות
,יהיה בעולם

515
00:28:31,960 --> 00:28:35,400
,שמין האדם יהיה בעולם
?אבל איזה בן אדם

516
00:28:35,424 --> 00:28:36,960
.זה נתון למקרה

517
00:28:37,920 --> 00:28:41,360
.זו הגישה של הפילוסופים היוונים

518
00:28:41,384 --> 00:28:45,200
הגישה של האסטרולוגים האליליים

519
00:28:45,224 --> 00:28:46,300
.הייתה שונה

520
00:28:47,184 --> 00:28:50,560
,לא רק שיש קשר בין השמיים והארץ

521
00:28:50,584 --> 00:28:53,120
השמיים קובעים את הארץ

522
00:28:53,144 --> 00:28:57,360
ואין לאדם היכולת
.להשפיע על הקביעה הזאת

523
00:28:57,384 --> 00:28:59,540
זאת אומרת, יש כאן
.שתי קביעות הפוכות

524
00:29:01,480 --> 00:29:02,740
.זה מוחלט

525
00:29:03,720 --> 00:29:07,480
הגזרה הקדומה", כפי"
,שהמוסלמים הקדמונים טענו

526
00:29:07,504 --> 00:29:08,620
,)הכול "מכתוב" (כתוב

527
00:29:09,320 --> 00:29:10,820
.זה לא משנה מה תעשה

528
00:29:11,344 --> 00:29:14,160
אגב, אם אין לאדם בחירה
זה מעורר הרבה מאוד שאלות

529
00:29:14,184 --> 00:29:16,000
על שכר ועונש
,ועל הרבה דברים אחרים

530
00:29:16,024 --> 00:29:18,400
המוסלמים מתמודדים
.עם זה בדרכם

531
00:29:18,424 --> 00:29:19,700
אז אני מאוד מודה לכם

532
00:29:19,709 --> 00:29:20,983
.שהשתתפתם איתי

533
00:29:20,984 --> 00:29:23,240
,אנחנו עוד לא סיימנו את הסוגיה

534
00:29:23,264 --> 00:29:24,400
.'זה רק פרק א

535
00:29:24,424 --> 00:29:26,600
.'בעזרת השם יהיה גם פרק ב

536
00:29:26,624 --> 00:29:28,520
אבל בכל אופן, תודה על השתתפותכם

537
00:29:28,544 --> 00:29:30,680
.כאן יחד איתי באולפן בתוכנית הזאת

538
00:29:30,704 --> 00:29:32,680
,וגם לכם, צופים יקרים

539
00:29:32,704 --> 00:29:34,540
אני מאוד מקווה שנהניתם

540
00:29:35,200 --> 00:29:37,880
.וניפגש, בעזרת השם, בתוכניות נוספות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה