הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - השתדלות למציאת זיווג

הרב יוסף בן פורת

מדוע בוחר אברהם אבינו דווקא את אליעזר למצוא שידוך לבנו? הרב יוסף בן פורת בשיעור נפלא לפרשת חיי שרה