הרב ברוך רוזנבלום

הטעות של לבן - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה הציע יעקב לעבוד עבור רחל 7 שנים ולא מספר שנים נמוך יותר? כיצד הצליח לבן להטעות את יעקב? ומה חשוב יותר - מסירת הסימנים או עקידת יצחק?