הרב אהרון לוי - אסטרולוגיה וזיווגים

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - האם יש דבר כזה "זיווג משמיים"? האם הזיווג נקבע מראש או מוכרע על פי המעשים שלנו? האם יש מקום לאסטרולוגיה בנושא זה?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,120 --> 00:00:20,320
,שלום לכם, צופים יקרים

2
00:00:20,344 --> 00:00:23,960
אנחנו בתוכנית נוספת
"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:23,984 --> 00:00:27,920
בפרק השני שעוסק
.בגזרת הכוכבים ובאסטרולוגיה

4
00:00:27,944 --> 00:00:31,920
וכמו תמיד, גם היום נמצאים
.איתי באולפן שלושה חברים

5
00:00:32,560 --> 00:00:34,480
.דן, טכנאי סאונד מרמת גן

6
00:00:34,720 --> 00:00:37,160
.ארטיום, מאפר קולנוע מתל אביב

7
00:00:37,240 --> 00:00:39,240
.דודי, מנהל פרויקטים מפתח תקווה

8
00:00:39,264 --> 00:00:42,760
תגידו לי, שמעתם פעם את המושג הזה
?"זיווג משמיים"

9
00:00:44,960 --> 00:00:46,780
.כן
?זה משמיים-

10
00:00:48,160 --> 00:00:50,400
.תלוי איך הזיווג. -תלוי איך הזיווג

11
00:00:50,424 --> 00:00:53,520
,אם הזיווג הוא טוב זה בגללי

12
00:00:53,544 --> 00:00:55,200
?ואם הוא גרוע, מה לעשות

13
00:00:55,840 --> 00:00:57,160
.זה משמיים

14
00:00:57,184 --> 00:00:58,860
.מקבל את זה באהבה

15
00:00:59,640 --> 00:01:01,060
."אינו רואה פני גיהינום"

16
00:01:03,133 --> 00:01:07,940
יש הרבה אנשים שחושבים
.שהזיווג של האדם הוא קבוע מראש

17
00:01:10,720 --> 00:01:12,000
?האם זה נכון או לא

18
00:01:12,024 --> 00:01:15,920
יש השלכות מעשיות לדעות האלה

19
00:01:15,944 --> 00:01:17,560
,כי אם הזיווג של האדם נקבע מראש

20
00:01:17,584 --> 00:01:20,160
אז לא משנה מה תעשה
.הזיווג הזה יגיע אליך בסוף

21
00:01:20,184 --> 00:01:21,360
.זה קצת לא מסתדר לי

22
00:01:21,384 --> 00:01:22,920
אם זה תלוי לפי המעשים שלי

23
00:01:22,944 --> 00:01:27,320
.אז הזיווג שלי מוכרע רק קצת לפני שהוא קורה

24
00:01:27,344 --> 00:01:29,160
.אם זה הרבה לפני זה, זה לא תלוי בי

25
00:01:29,184 --> 00:01:32,920
אתה שואל מצד אחד כתוב
שארבעים יום קודם יצירת הוולד

26
00:01:32,944 --> 00:01:34,920
.קובעים עם מי נתחתן

27
00:01:34,944 --> 00:01:37,960
ומצד שני, אנחנו אומרים
.שזה לפי מעשיו

28
00:01:37,984 --> 00:01:40,400
זו השאלה הנשאלת
,במסכת סוטה

29
00:01:41,400 --> 00:01:43,400
והתשובה של הגמרא
.היא מאוד מעניינת

30
00:01:43,424 --> 00:01:46,980
:התשובה של הגמרא היא
."כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני"

31
00:01:47,560 --> 00:01:51,400
על פניו נראה שזיווג ראשון
זה החתונה הראשונה של האדם

32
00:01:51,440 --> 00:01:53,600
.וזיווג שני זה החתונה השנייה

33
00:01:53,624 --> 00:01:55,160
כלומר, החתונה הראשונה שלו

34
00:01:55,184 --> 00:01:59,340
זה מה שקבעו לו ארבעים יום קודם
.לפני שהוא נולד, נכון? קודם יצירתו

35
00:02:00,064 --> 00:02:06,080
...ו"לפי מעשיו" זה
.'פרק ב-

36
00:02:06,104 --> 00:02:07,600
.הפרק ב' שלו

37
00:02:07,624 --> 00:02:11,200
'עכשיו, זה לא כל כך מסתדר כי פרק א
'צריך להיות הרבה יותר רציני מפרק ב

38
00:02:11,224 --> 00:02:13,840
,כי זה בידי שמיים
.זה מה שהקב"ה תכנן לו

39
00:02:13,864 --> 00:02:15,040
אז מה? מה שהקב"ה תכנן לו

40
00:02:15,066 --> 00:02:17,080
?'לא מספיק טוב שהוא צריך פרק ב
.'לא לכולם יש פרק ב-

41
00:02:17,104 --> 00:02:19,240
?אבל אלה שיש להם
?ואלה שאין להם-

42
00:02:19,264 --> 00:02:21,920
,אלה שאין להם אין בעיה
?'אבל אלה שיש להם פרק ב

43
00:02:23,280 --> 00:02:28,300
:אלה שיש להם פרק ב' שואלים את עצמם
?רגע, למה השדכן האלוהי לא הצליח

44
00:02:29,400 --> 00:02:32,020
?למה אני צריך שדכנית בשר ודם

45
00:02:32,960 --> 00:02:33,740
,תשובה

46
00:02:34,424 --> 00:02:36,880
כותבים המקובלים
,וכך מביא גם בעל העקידה

47
00:02:36,904 --> 00:02:40,280
שהזיווג הראשון זה לא הנישואים
,הראשונים שלו

48
00:02:40,304 --> 00:02:42,580
זה החיבור הראשון
.של הנפש והגוף

49
00:02:43,480 --> 00:02:47,280
ארבעים יום קודם יצירת הוולד
,זה הזמן של הפקידה

50
00:02:47,304 --> 00:02:49,920
...זה הזמן של תהליך

51
00:02:49,945 --> 00:02:52,897
של תחילת תהליך ההיווצרות של העובר

52
00:02:52,922 --> 00:02:56,620
ואז קובעים איזו נשמה
.תיכנס בגוף

53
00:02:58,120 --> 00:03:00,580
,זה נקבע למעלה

54
00:03:01,880 --> 00:03:05,640
,אבל כל השאר
,כולל עם מי הוא יתחתן

55
00:03:05,664 --> 00:03:07,740
.זה לפי מעשיו של האדם

56
00:03:08,400 --> 00:03:10,960
.ברור? לכן אין סתירה בין הדברים

57
00:03:11,800 --> 00:03:13,960
,בסופו של דבר
,בפרקטיקה אתה שואל

58
00:03:13,984 --> 00:03:15,720
.הכול על הראש שלך
.תלוי בי-

59
00:03:15,720 --> 00:03:17,520
.לא קובעים בשבילך שום דבר

60
00:03:17,544 --> 00:03:21,680
,עכשיו אני רוצה, ברשותכם
.להוסיף עוד נקודה אחת

61
00:03:23,080 --> 00:03:28,780
מה עמדת היהדות
?לגבי יחסי הגומלין בין השמיים והארץ

62
00:03:29,880 --> 00:03:31,640
.הפילוסופים אומרים: אין קשר

63
00:03:31,664 --> 00:03:34,660
:האסטרולוגים אומרים
.אתה לא קובע

64
00:03:35,360 --> 00:03:37,960
,והיהדות אומרת דבר אחר
כותב הרמב"ם

65
00:03:40,440 --> 00:03:42,880
,"באיגרת "גזרת הכוכבים

66
00:03:42,904 --> 00:03:45,940
.הוא מסביר לחכמי מונפלייה את עמדת היהדות

67
00:03:47,280 --> 00:03:51,380
הוא אומר שביהדות הבחירה

68
00:03:52,320 --> 00:03:57,760
היא אחד מהיסודות המרכזיים
.שהתורה נשענת עליה

69
00:04:01,600 --> 00:04:04,880
.הבחירה היא דבר קדוש
."אם מותר האדם מן הבהמה"

70
00:04:04,904 --> 00:04:07,760
עכשיו, זה נכון שאנשים
אוהבים לברוח מהבחירה

71
00:04:07,784 --> 00:04:10,520
.כי הבחירה מטילה על האדם אחריות

72
00:04:11,080 --> 00:04:14,560
?למה זה קרה
.הכול על הכתפיים שלך

73
00:04:14,584 --> 00:04:16,880
זה לא קשור לא לכוכבים
,ולא למזלות

74
00:04:16,904 --> 00:04:19,400
.זה קשור להחלטות שאתה קיבלת

75
00:04:19,424 --> 00:04:21,840
עכשיו, כשבן אדם לא רוצה
לקחת על עצמו אחריות

76
00:04:21,864 --> 00:04:24,880
מאוד נוח לו להאמין
."זה היה חייב לקרות"

77
00:04:26,240 --> 00:04:28,420
כי כשקורה דבר לא טוב לבן אדם

78
00:04:29,520 --> 00:04:35,360
הוא משתדל למצוא
.את מה שלא קשור אליו בסיפור

79
00:04:37,440 --> 00:04:40,280
:כי רגשות אשמה מציפים את האדם
.הייתי צריך לעשות ככה"

80
00:04:40,304 --> 00:04:43,400
?למה לא עשיתי ככה"
"?למה עשיתי ככה ולא ככה

81
00:04:43,424 --> 00:04:45,260
?איך הוא מתמודד עם זה

82
00:04:46,904 --> 00:04:50,440
,זה אמרו לי שזה הכול משמיים,
.זה לא... אני לא קובע כלום

83
00:04:51,120 --> 00:04:52,840
."זה היה צריך לקרות"

84
00:04:52,864 --> 00:04:53,700
?זה נכון

85
00:04:55,360 --> 00:04:58,480
איך אני בתור יהודי
?צריך להסתכל על המציאות

86
00:05:00,720 --> 00:05:04,640
זה לא נכון, אבל בדת היהודית
יש הרבה מאוד מקומות של מיקוד חיצוני

87
00:05:04,664 --> 00:05:06,160
.לא לקחת אחריות
?כמו-

88
00:05:06,184 --> 00:05:10,040
שהכול משמיים והכול נכתב
...והכול כבר

89
00:05:10,064 --> 00:05:14,880
אתה אומר... אז אני אשמיע לך
מקור כפול

90
00:05:16,760 --> 00:05:19,520
,שאפשר ללמוד ממנו את שני הדברים
.דבר והיפוכו

91
00:05:19,544 --> 00:05:22,000
,דרש רבי חמא בר חנינא"

92
00:05:22,024 --> 00:05:25,000
אותו מלאך הממונה על ההיריון"
.לילה שמו

93
00:05:25,680 --> 00:05:29,400
הוא נוטל אותה טיפה
ומעמידה לפני הקב"ה ושואל אותו

94
00:05:29,424 --> 00:05:30,720
,טיפה זו מה תהא עליה"

95
00:05:32,520 --> 00:05:35,160
,חכם או טיפש, גיבור או חלש"
?עשיר או עני

96
00:05:35,184 --> 00:05:36,800
אבל צדיק או רשע לא נאמר"

97
00:05:37,208 --> 00:05:40,000
שהכול בידי שמיים"
."חוץ מיראת שמיים

98
00:05:40,024 --> 00:05:41,520
?מה אתם למדים מהמשפט הזה

99
00:05:42,080 --> 00:05:43,200
?מהמאמר הזה

100
00:05:45,040 --> 00:05:47,040
מה בידי שמיים
?ומה לא בידי שמיים

101
00:05:48,520 --> 00:05:51,720
:על פי הרמב"ם כלום לא בידי שמיים

102
00:05:53,360 --> 00:05:55,160
,לא חכם או טיפש

103
00:05:55,184 --> 00:05:56,460
לא עשיר או עני

104
00:05:57,520 --> 00:05:58,840
.ולא גיבור או חלש

105
00:05:58,864 --> 00:06:02,960
אבל אמרו רק צדיק או רשע
.לא קובעים

106
00:06:02,984 --> 00:06:07,880
,זה נכון, אבל הצדיק או רשע
?איך הוא נהיה צדיק או רשע

107
00:06:07,920 --> 00:06:10,320
על ידי שהוא משתמש
,"ב"חכם או טיפש

108
00:06:10,344 --> 00:06:12,120
על ידי שהוא משתמש
,"ב"עשיר או עני

109
00:06:12,480 --> 00:06:14,600
על ידי שהוא משתמש
,"ב"גיבור או חלש

110
00:06:14,624 --> 00:06:17,400
על ידי שאדם משתמש בעולם

111
00:06:17,424 --> 00:06:19,120
.הוא נהיה או צדיק או רשע

112
00:06:19,144 --> 00:06:21,040
ואם ההחלטה אם להיות צדיק או רשע

113
00:06:21,064 --> 00:06:22,340
,תלויה באדם

114
00:06:22,944 --> 00:06:24,944
.אז שום דבר לא קובעים משמיים

115
00:06:25,440 --> 00:06:27,480
וכך כותב הרמב"ם במפורש

116
00:06:28,206 --> 00:06:33,580
בהקדמה למסכת אבות בפרק שמיני
."ב"שמונה פרקים

117
00:06:34,600 --> 00:06:37,520
שמה הוא מביא
את מה שאני אמרתי לכם עכשיו

118
00:06:37,544 --> 00:06:43,600
והוא מתעקש להגיד שהאחריות כולה
.היא על האדם בעצמו

119
00:06:45,600 --> 00:06:47,940
ולכן הרמב"ם מתייחס לאסטרולוגיה

120
00:06:48,520 --> 00:06:51,100
,כהבל, ככסילות

121
00:06:51,784 --> 00:06:55,440
כמשהו שהאנשים נדבקים בו
.ויש בו אבק אלילות

122
00:06:56,440 --> 00:07:00,400
כל האחריות על פי תורת ישראל
.מוטלת על האדם

123
00:07:01,480 --> 00:07:02,900
?אז איפה ההשגחה הפרטית

124
00:07:04,600 --> 00:07:07,720
אם כל האחריות עליי
,ואם אני זה שקובע

125
00:07:07,744 --> 00:07:09,080
?איפה ההשגחה

126
00:07:12,960 --> 00:07:14,060
?מבינים את הבעיה

127
00:07:15,320 --> 00:07:16,200
?מה אתם אומרים

128
00:07:16,680 --> 00:07:20,480
.יש שתי אפשרויות ויש שני הסברים
?כן-

129
00:07:22,360 --> 00:07:24,460
אדם מאמין

130
00:07:26,224 --> 00:07:27,453
.על פי היהדות ולא על פי היהדות

131
00:07:27,616 --> 00:07:29,040
,על פי היהדות אני מאמין

132
00:07:29,064 --> 00:07:30,600
,אני חושב, סליחה

133
00:07:30,624 --> 00:07:32,720
ואני יודע שיש תרי"ג מצוות

134
00:07:32,744 --> 00:07:34,800
אך אני לעולם לא יכול לעשות
את תרי"ג המצוות

135
00:07:34,824 --> 00:07:38,520
כי אני לא אישה, שיש מצוות
,שאישה יכולה לעשות ואני לא

136
00:07:38,544 --> 00:07:42,600
,ויש מצוות שאני לא רוצה לעשות
.חליצה, ייבום, דברים כאלה

137
00:07:45,200 --> 00:07:48,300
היהדות, איך שאני רואה אותה
,ואיך שאני חונכתי עליה

138
00:07:49,480 --> 00:07:50,640
.זה על ידי ניסיון

139
00:07:50,984 --> 00:07:52,560
,אתה לא צריך להיות צדיק

140
00:07:52,584 --> 00:07:55,600
אתה צריך לרצות להיות צדיק
,ולשאוף להגיע להיות תרי"ג מצוות

141
00:07:55,624 --> 00:07:58,160
.אתה לא יכול אף פעם
.אתה צריך להבין שאתה אף פעם לא יכול

142
00:07:58,264 --> 00:07:59,960
.אתה צמיד צריך לנסות

143
00:07:59,984 --> 00:08:01,984
ואם עשית טעויות
.אתה צריך לקחת אחריות

144
00:08:03,000 --> 00:08:06,840
,וזה מתחבר למה שאתה בעצם אמרת

145
00:08:06,864 --> 00:08:09,600
אני חושב שאנחנו יכולים להגיד
שיש לנו השגחה פרטית

146
00:08:09,626 --> 00:08:11,060
...אבל זה סוג של השלכת

147
00:08:13,400 --> 00:08:16,040
.זה סוג של "קונטרול-אלט-דיליט" כזה

148
00:08:16,880 --> 00:08:19,000
...זה בסדר, זה אני
.זה יסתדר לי

149
00:08:19,024 --> 00:08:21,960
,זה יסתדר, זה יסתדר
.אני אקבל, אני אצליח

150
00:08:21,984 --> 00:08:25,440
:או שאני יכול פשוט לקום בבוקר ולהגיד
.היום אני אעשה כך וכך וכך וכך

151
00:08:25,464 --> 00:08:29,160
:ואם לא הצלחתי להגיד
,אני לא הצלחתי

152
00:08:30,240 --> 00:08:31,440
.אבל זה יגיע

153
00:08:31,464 --> 00:08:33,280
,מחר אני אקום
.אני אעשה את זה שוב פעם

154
00:08:33,304 --> 00:08:36,960
אני חושב שככה אני רוצה
.לראות את החיים

155
00:08:37,600 --> 00:08:38,880
,יש שיגידו בתור יהודי

156
00:08:38,904 --> 00:08:41,880
...יש שיגידו
,הבעיה היא עם מה שאתה אומר-

157
00:08:41,904 --> 00:08:43,520
זה הרמב"ם עצמו

158
00:08:43,544 --> 00:08:48,560
כי העיקר הראשון
שהרמב"ם מנסח ב-י"ג העיקרים

159
00:08:48,584 --> 00:08:51,700
."זה "אני מאמין שהקב"ה מצוי ומשגיח

160
00:08:52,720 --> 00:08:54,840
,זאת אומרת, לא רק שיש אלוהים

161
00:08:54,864 --> 00:08:56,240
.הוא מתערב

162
00:08:56,264 --> 00:08:57,120
."זאת אומרת, "משגיח

163
00:08:57,144 --> 00:08:58,960
,"יש הבדל בין "יודע" ל"משגיח

164
00:08:58,984 --> 00:09:02,000
יודע" זה שהמנכ"ל יושב למעלה"

165
00:09:02,440 --> 00:09:05,000
,ומסתכל מה אנשים עושים

166
00:09:06,080 --> 00:09:07,480
.אבל הוא לא מתערב

167
00:09:07,600 --> 00:09:12,600
משגיח" זה גם מסתכל"
.וגם מזיז את הדברים

168
00:09:12,624 --> 00:09:17,360
זאת אומרת, אם הרמב"ם
,מצדד בעמדה שהכול בידי האדם

169
00:09:17,384 --> 00:09:21,240
?מה המשמעות שהוא מעניק למשגיח

170
00:09:21,264 --> 00:09:25,040
אני לא חובש כיפה
בגלל שאני לא מאמין בהשגחה פרטית

171
00:09:25,360 --> 00:09:26,840
.או בקיומו של אלוהים

172
00:09:27,464 --> 00:09:30,680
אם הייתי מאמין בזה
.כנראה שהייתי עם כיפה היום

173
00:09:30,704 --> 00:09:38,172
לא בטוח. יש אנשים שמאמינים בבורא
.ובקיומו ובהשגחתו והם הולכים בלי כיפה

174
00:09:38,564 --> 00:09:40,700
,כן, אבל אתה יודע
...רמת האמונה היא

175
00:09:41,560 --> 00:09:44,840
לא בטוח שהם מאמינים
.פחות ממני. לא בטוח

176
00:09:44,864 --> 00:09:50,840
לא יודע. קשה לי להאמין
...שאדם שמאמין שאלוהים קיים

177
00:09:51,384 --> 00:09:52,680
זאת אומרת, אם אתה מאמין

178
00:09:52,704 --> 00:09:56,600
,שיש ישות קוסמית שמזיזה את היקום

179
00:09:59,560 --> 00:10:01,320
,אבל אתה חי את חייך רגיל

180
00:10:01,344 --> 00:10:03,320
.אתה בסוג של דיסוננס כל הזמן
.נכון-

181
00:10:03,344 --> 00:10:05,640
,אבל זו המציאות
.קיימים אנשים כאלה

182
00:10:05,664 --> 00:10:07,440
.ויש רמות של אמונה
.הם בדיסוננס-

183
00:10:07,464 --> 00:10:09,560
כן, אבל אני יכול להאמין
בזה שיש אלוהים

184
00:10:09,584 --> 00:10:12,200
אבל אני לא חייב להאמין שהתורה נשארה

185
00:10:12,224 --> 00:10:14,080
.כמו לפני 3,000 שנה גם בימינו
כן, אבל אם אתה מאמין-

186
00:10:14,105 --> 00:10:17,880
.שיש יצור קוסמי, אתה מאמין בקסמים
.מבחינתי, איך שאני רואה את זה

187
00:10:17,904 --> 00:10:19,840
...אתה מאמין ב
.מהעיניים שלך-

188
00:10:19,864 --> 00:10:22,640
,לא, לא, אתה מאמין בקסמים
.אתה מאמין במשהו לא טבעי

189
00:10:22,664 --> 00:10:26,040
זאת אומרת, משהו
,שאי אפשר לייצר במעבדה

190
00:10:26,064 --> 00:10:27,060
...אתה מאמין ש

191
00:10:27,920 --> 00:10:34,140
כמו שהרב מאמין על פי המקרא
שמשה רבנו קרע את ים סוף לשניים

192
00:10:34,960 --> 00:10:38,520
.על ידי ישות קוסמית
.זה סוג של קסם

193
00:10:38,544 --> 00:10:41,499
קוראים לזה "נס" אבל זה כיבוס
.של מילת ה"קסם". קסם

194
00:10:41,524 --> 00:10:46,040
,אתה... יש אדם, לא יודע אם אתה
...אבל יש אדם שמאמין שיש ישות ש

195
00:10:46,384 --> 00:10:48,040
,אנחנו כבני אדם
,ככה אני רואה את זה

196
00:10:48,064 --> 00:10:49,600
.תמיד שמים את עצמנו במרכז

197
00:10:49,624 --> 00:10:52,640
אם פעם חשבנו שאנחנו מרכז היקום
,ואנחנו מרכז הזה

198
00:10:52,664 --> 00:10:57,240
אז גם חשבנו שיש איזה יצור קוסמי
.ששומר עלינו כי אנחנו נורא חשובים

199
00:10:57,264 --> 00:10:58,720
,אבל האמת היא
,כמו שאני רואה אותה

200
00:10:58,744 --> 00:11:00,280
.היא שאנחנו לא חשובים

201
00:11:00,304 --> 00:11:01,600
,תגיד לי, דן

202
00:11:03,760 --> 00:11:05,200
.כל מה שאתה אומר זה בסדר

203
00:11:05,840 --> 00:11:10,360
השאלה מה יקרה אם הקסם
או היצור הקוסמי הזה

204
00:11:10,384 --> 00:11:12,480
?יום אחד יפגוש אותך

205
00:11:12,600 --> 00:11:15,372
.אבל הוא לא יפגוש אותי
?לא, אם... מה אכפת לך לחשוב, לדמיין-

206
00:11:15,397 --> 00:11:17,397
.אף אחד לא שומע אותנו
.לא יכול לדמיין את זה-

207
00:11:17,421 --> 00:11:19,613
לא יכול לדמיין את זה? -לא מסוגל
?לדמיין את זה אפילו. -לא מסוגל

208
00:11:19,638 --> 00:11:23,046
.ניסיתי לא מעט בילדותי
יש דברים שחשבת שאתה לא מסוגל-

209
00:11:23,071 --> 00:11:24,160
?ובסוף הם קרו לך

210
00:11:24,840 --> 00:11:26,920
,יש, אז... אז בוא תראה

211
00:11:26,944 --> 00:11:29,520
כשהיינו ברחם של אימא

212
00:11:29,544 --> 00:11:31,544
.לא האמנו שזה יקרה לנו

213
00:11:31,568 --> 00:11:33,320
.וזה קרה. הגענו לפה

214
00:11:33,344 --> 00:11:37,455
.אז אני לא מבקש ממך לקבל הכרעה. -אוקיי

215
00:11:37,480 --> 00:11:40,480
אבל אני מדבר איתך כרגע
.אפילו ברמה ההיפותטית

216
00:11:40,504 --> 00:11:43,320
,אתה אומר יום הדין
,ביום של המשפט

217
00:11:43,344 --> 00:11:45,520
.במידה ויש יום משפט
.לא, לא, לא יום משפט-

218
00:11:45,544 --> 00:11:47,640
,אני לא בעד משפטים
.אני בעד מידת החסד

219
00:11:47,664 --> 00:11:49,200
,אבל אני אומר בוא נניח

220
00:11:49,224 --> 00:11:57,280
בוא נניח שבמקומי תקבל שדרוג
.ומי שיבוא לאולפן יהיה האלוה. -אוקיי

221
00:11:57,304 --> 00:11:58,840
.ואתה תפגוש אותו

222
00:11:58,864 --> 00:12:05,400
,בוא נניח שאתה ואני יצאנו ממצרים
,בלי ניסים, בלי שום דבר, יצאנו ממצרים

223
00:12:05,424 --> 00:12:09,040
אנחנו עושים על האש
,ואז מגיע משה

224
00:12:09,064 --> 00:12:13,520
"שהוא ה"מגה חרטום
,שהוציא אותנו ממצרים

225
00:12:13,544 --> 00:12:16,920
,ואומר: חבר'ה, תארזו ציוד
,תתחילו להתכונן, לכו להתרחץ

226
00:12:16,944 --> 00:12:19,620
.עוד שלושה ימים הקוסמי מגיע

227
00:12:20,360 --> 00:12:21,180
?בסדר

228
00:12:22,160 --> 00:12:27,120
,אז אנחנו יושבים שנינו, מסתכלים עליו וצוחקים
.אומרים: הוא הולך להתפרק האיש הזה

229
00:12:27,144 --> 00:12:30,440
.הכול יתפרק לו בידיים
?אבל מה אכפת לנו

230
00:12:31,160 --> 00:12:32,760
...ובאמת אחרי שלושה ימים

231
00:12:32,784 --> 00:12:35,240
,כמה שזה נשמע פנטזי
.תדמיין, תדמיין

232
00:12:35,264 --> 00:12:37,060
.יש ספרים כאלה, תדמיין

233
00:12:39,080 --> 00:12:45,040
אנחנו פוגשים את מה שהדתיים קוראים
.הקדוש ברוך הוא

234
00:12:46,520 --> 00:12:48,160
,"זה לא יכול להיות"
.אתה אומר לי

235
00:12:48,184 --> 00:12:50,120
.אני אומר לך גם, זה לא יכול להיות

236
00:12:50,144 --> 00:12:52,840
,תצבוט אותי, אני צובט אותך
?מה נגיד

237
00:12:54,960 --> 00:13:00,460
אמר פעם מישהו: את ההיגיון
צריך להתאים לעובדות

238
00:13:01,360 --> 00:13:03,960
.ולא את העובדות להיגיון
.נכון-

239
00:13:03,984 --> 00:13:06,760
הבעיה היא שההיגיון
.נבנה על בסיס של עובדות

240
00:13:07,600 --> 00:13:10,540
?למה? מה זה לא טבעי

241
00:13:11,440 --> 00:13:15,300
,לא טבעי זה אירוע שהוא חד-פעמי

242
00:13:16,080 --> 00:13:20,140
שהוא לא מתרחש על פי הכללים
.שאנחנו מכירים. -נכון

243
00:13:21,800 --> 00:13:24,080
,אז אנחנו קוראים לזה
"אירוע לא טבעי"

244
00:13:24,104 --> 00:13:26,560
,"או "נס" או "קסם
.איך שתרצה לקרוא לזה

245
00:13:27,320 --> 00:13:30,360
?ולמה זה נס
.כי זה לא קורה קבוע

246
00:13:31,680 --> 00:13:35,388
.אם הנס היה קבוע הוא היה הטבע שלנו
?לא, רגע, שנייה. -כן-

247
00:13:35,664 --> 00:13:38,760
לא כל יום אנחנו משגרים
,חללית לחלל

248
00:13:38,784 --> 00:13:40,784
.זה לא הופך את זה לנס
.לא-

249
00:13:40,808 --> 00:13:44,680
כי אנחנו משתמשים בחוקים שקיימים
,ועל פי מה שאנחנו יודעים

250
00:13:44,704 --> 00:13:49,080
,זאת אומרת, האמונה שלך היא עלא כיפאק
.אבל האמונה שלך לא הביאה אותנו לירח

251
00:13:49,104 --> 00:13:51,104
.מסכים. אני אסביר את זה אחרת

252
00:13:51,128 --> 00:13:54,220
.בוא נניח שיורד מן

253
00:13:55,600 --> 00:13:57,600
בסדר? יורד מן כל יום

254
00:13:59,240 --> 00:14:02,240
.והתרגלנו, אנחנו לא מכירים משהו אחר

255
00:14:02,264 --> 00:14:03,260
.זה יהיה טבעי

256
00:14:05,240 --> 00:14:06,680
.זה יהיה טבעי

257
00:14:06,704 --> 00:14:11,280
,אני רוצה להסביר משהו
,המילה "טבע" היא לא מילה יהודית

258
00:14:12,560 --> 00:14:14,800
.היא מילה מגוירת

259
00:14:14,824 --> 00:14:17,280
היא הגיעה אלינו על ידי
רבי שמואל אבן תיבון

260
00:14:17,305 --> 00:14:18,960
."שתרגם את ה"מורה נבוכים

261
00:14:18,984 --> 00:14:22,560
רבי שמואל אבן תיבון
.היה חי בפרובנס בדורו של הרמב"ם

262
00:14:23,920 --> 00:14:28,720
והמילה "טבע" היא גיור מערבית

263
00:14:28,744 --> 00:14:31,400
.שהוא גיור מיוונית שהוא גיור מלטינית

264
00:14:32,760 --> 00:14:35,800
חז"ל השתמשו להגדרת הטבע

265
00:14:35,824 --> 00:14:37,140
:בשלוש מילים

266
00:14:38,560 --> 00:14:39,780
."מנהגו של עולם"

267
00:14:42,160 --> 00:14:43,760
.וזה הרבה יותר מדויק

268
00:14:43,784 --> 00:14:46,260
?למה זה טבעי
,כי זה כל הזמן

269
00:14:47,600 --> 00:14:50,720
ומה שקורה כל הזמן
.הוא מנהגו של עולם

270
00:14:50,744 --> 00:14:53,320
עכשיו, אם הוא קורה כל הזמן
.צריכה להיות סיבה

271
00:14:53,344 --> 00:14:58,720
עכשיו, בוא נחפש את החוקיות
ואחרי שנחפש את החוקיות ונמצא אותה

272
00:14:58,744 --> 00:15:00,440
.אז זה יהפוך לטבעי

273
00:15:00,464 --> 00:15:03,339
אם הנס יהיה קבוע
.גם לו תהיה חוקיות

274
00:15:03,364 --> 00:15:09,200
אבל אתה עכשיו מחפש את החוקיות
.בגלל שיש לך תיאוריה

275
00:15:09,224 --> 00:15:12,040
יש לך תיאוריה מסוימת
.ואז אתה מחפש את החוקיות

276
00:15:12,064 --> 00:15:15,240
ברגע שלא מצאת את החוקיות
...ולא תירצת

277
00:15:15,264 --> 00:15:17,040
.אז אני בקושייה
.יפה-

278
00:15:17,064 --> 00:15:21,040
.אבל אני לא בהתעלמות מהמציאות

279
00:15:21,064 --> 00:15:25,400
אני לא יודע להסביר איך האור
.יכול להיות גם גלי וגם חלקיקי

280
00:15:25,424 --> 00:15:27,200
.אני לא יודע להסביר את זה
.נכון-

281
00:15:27,224 --> 00:15:29,360
.אבל זו עובדה
?נכון. למה זו עובדה-

282
00:15:29,384 --> 00:15:30,440
.כי רואים את זה

283
00:15:30,464 --> 00:15:32,440
,לא. כי אנחנו יודעים

284
00:15:32,464 --> 00:15:34,640
כי אנחנו יודעים
שאנחנו עושים ניסוי מסוים

285
00:15:35,224 --> 00:15:39,360
שאני משדר בגלי
או בחלקיקי לנקודה מסוימת

286
00:15:39,384 --> 00:15:43,000
אני מקבל את אותה פונקציה
.כמו שהוא עשה. -נכון

287
00:15:43,024 --> 00:15:44,973
.אותו דבר עם הנבואה ועם אלוהים

288
00:15:45,000 --> 00:15:49,880
,אם כל מי שירצה יגיע לזה
.אז כל אחד יכול לנסות

289
00:15:49,904 --> 00:15:51,000
.בסדר. -יפה

290
00:15:51,024 --> 00:15:55,160
,אז אם אנחנו פגשנו את אלוהים
נניח, נניח שפגשנו אותו

291
00:15:55,184 --> 00:15:56,700
וזה הכי לא הגיוני

292
00:15:58,080 --> 00:16:02,000
כי זה לא
,"עוד לא יודעים איך זה עובד"

293
00:16:02,080 --> 00:16:04,080
.זה זה שמייצר את החוקים

294
00:16:05,800 --> 00:16:11,760
אני לא בטוח שיהיה משהו יותר בטוח
.ממציאות האלוה בתודעה שלנו

295
00:16:12,920 --> 00:16:13,940
.אם זה קרה

296
00:16:14,560 --> 00:16:17,680
ולכן השאלה במה אני מאמין
ובמה אני לא מאמין

297
00:16:17,704 --> 00:16:19,000
.היא לא כל כך רלוונטית
.נכון-

298
00:16:19,024 --> 00:16:20,780
...למה? כי

299
00:16:21,800 --> 00:16:25,200
כי אם הייתי מאמין בסיפור
,זה היה נכון

300
00:16:25,224 --> 00:16:27,224
,אבל אני לא רוצה להאמין בסיפורים

301
00:16:27,248 --> 00:16:29,920
אני רוצה לדעת דברים בוודאות

302
00:16:29,944 --> 00:16:32,580
.ולכן אני מנתח את המידע שאני מקבל

303
00:16:33,000 --> 00:16:35,440
,על פי הרמב"ם
:על פי שלושת העקרונות

304
00:16:35,464 --> 00:16:39,600
,או השכל או החושים או הנבואה

305
00:16:39,624 --> 00:16:43,800
ואם קיבלתי את המידע
באחד מן הערוצים הללו

306
00:16:43,824 --> 00:16:47,860
המידע הזה הוא מידע מוצק
.שאני צריך להתייחס אליו

307
00:16:48,440 --> 00:16:51,720
לכן כשאתה אומר
,"אתה מאמין, אני לא מאמין באלוהים"

308
00:16:51,744 --> 00:16:53,800
זה בסדר, יש לך בחירה

309
00:16:53,824 --> 00:16:55,824
.להחליט במה אתה מאמין ובמה לא

310
00:16:56,400 --> 00:17:00,880
,אבל כשאני אומר על פי היהדות יש בורא

311
00:17:00,904 --> 00:17:03,560
,על פי היהדות התורה מן השמיים

312
00:17:03,584 --> 00:17:06,480
,אפשר להתווכח על זה
.לבדוק זה נכון, זה לא נכון

313
00:17:06,504 --> 00:17:09,159
אבל מי שאומר שיש בורא
ושהתורה מן השמיים

314
00:17:09,184 --> 00:17:14,560
הוא חייב לעצמו הסבר
.איך השמיים והארץ מתנהלים

315
00:17:14,584 --> 00:17:17,000
.כלומר, יחסי הגומלין ביניהם

316
00:17:17,024 --> 00:17:21,040
האם האלוהים קובע את מה שיהיה כאן
?או לא קובע את מה שיהיה כאן

317
00:17:21,064 --> 00:17:22,760
,אם הוא לא קובע
?אז איך הוא משגיח

318
00:17:22,784 --> 00:17:24,840
?ואם הוא משגיח, אז למה זה לא קובע

319
00:17:25,200 --> 00:17:30,840
ואדם מצווה על פי הרמב"ם
.לאמת את מה שהוא מאמין בו

320
00:17:31,280 --> 00:17:35,240
,כי אם הוא רק מאמין ולא מאמת
.הוא לא מאמין, הוא בעל דעה

321
00:17:35,264 --> 00:17:36,820
.זה כמו אדם שמאמין בשוויון

322
00:17:37,920 --> 00:17:39,460
?כן, אבל מי אמר שוויון זה נכון

323
00:17:40,120 --> 00:17:40,860
.אני

324
00:17:41,960 --> 00:17:45,080
זה יפה, אבל אני לא אתה
ואתה לא אני

325
00:17:45,104 --> 00:17:48,080
איך אני גם אאמין בשוויון
?אם אני, שוויון זה לא שלי

326
00:17:48,104 --> 00:17:50,000
.אם תוכיח לי שזה נכון
.בדיוק-

327
00:17:50,024 --> 00:17:53,240
לכן הרמב"ם כותב בפרק נ"ט
"בחלק א' ב"מורה נבוכים

328
00:17:53,264 --> 00:17:57,280
שהאדם מחויב לאמת
.את הידיעה שלו

329
00:17:58,760 --> 00:18:01,640
כשהרמב"ם אומר "אני מאמין
,"באמונה שלמה שהקב"ה מצוי ומשגיח

330
00:18:01,664 --> 00:18:07,400
הוא בעצם אומר: אני יודע לאמת
את העובדה שיש אלוהים

331
00:18:07,424 --> 00:18:09,040
.ושהוא משגיח על העולם

332
00:18:09,064 --> 00:18:10,340
?עכשיו, מה זה משגיח

333
00:18:10,744 --> 00:18:13,240
.כאן נכנסת לתמונה עמדת הרמב"ם

334
00:18:13,264 --> 00:18:17,920
הרמב"ם אומר שהקב"ה
.מגיב למעשי בני האדם

335
00:18:17,944 --> 00:18:22,280
כלומר, מי שבוחר
ומי שלוקח את האחריות

336
00:18:22,304 --> 00:18:23,960
.זה האדם בעצמו

337
00:18:23,984 --> 00:18:29,320
והשמיים מגיבים אל האדם
.על פי המעשים שלו

338
00:18:29,344 --> 00:18:36,060
:וזה מה שחז"ל אומרים
.מזווגים לאדם אישה לפי מעשיו

339
00:18:37,080 --> 00:18:38,200
?"מה זאת אומרת "לפי מעשיו

340
00:18:39,000 --> 00:18:41,560
?מזווגים" זה מי? השדכנית"

341
00:18:41,840 --> 00:18:43,120
?"מי זה "מזווגים

342
00:18:43,513 --> 00:18:46,173
.אלוהים
.הבורא יתברך

343
00:18:46,566 --> 00:18:50,640
,מזווגים בשמיים לאדם אישה לפי מעשיו
?איך זה עובד

344
00:18:50,880 --> 00:18:53,400
,אתה נכנס למקלחת
,אתה פותח את הברז

345
00:18:53,424 --> 00:18:54,740
.אבל המים יורדים מלמעלה

346
00:18:56,120 --> 00:18:58,360
.כלומר, אתה מקבל את ההכרעה

347
00:18:59,040 --> 00:19:06,160
ולפי ההכרעה שלך ימציאו לך
.את זאת שמתאימה למעשים שעשית

348
00:19:07,400 --> 00:19:11,400
וזה השילוב בין ההשגחה
.לבחירה של האדם

349
00:19:11,424 --> 00:19:16,000
:בטח שיש השגחה, כתוב תורה
."אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תמאסו"

350
00:19:16,024 --> 00:19:17,680
,"אם סרתם ועבדתם אלוהים אחרים"

351
00:19:17,704 --> 00:19:20,160
ו"אם שמוע תשמעו אל מצוותיי
."אשר אנוכי מצווה אתכם

352
00:19:20,184 --> 00:19:22,120
.אבל זה לא מסתדר עם הזמן שמכריעים

353
00:19:22,144 --> 00:19:24,720
אתה אומר שארבעים יום לפני יצירת הוולד
.כבר כבר מכריעים

354
00:19:24,864 --> 00:19:26,360
?מה מכריעים

355
00:19:26,384 --> 00:19:27,440
אמרת ארבעים יום לפני

356
00:19:27,464 --> 00:19:29,360
.בא עם טיפה "מה יהיה עליה?" -נכון

357
00:19:29,384 --> 00:19:30,600
.ומי הזיווג שלה

358
00:19:30,624 --> 00:19:34,080
.לא, לא. לא כתוב מי הזיווג שלה שמה
,שמה זה לא כתוב. זה כתוב במקום אחר

359
00:19:34,104 --> 00:19:35,240
.כתוב במסכת סוטה

360
00:19:35,264 --> 00:19:37,800
,שמה כתוב שנקבע אם יהיה חכם או טיפש

361
00:19:37,824 --> 00:19:39,000
.גיבור או חלש, עשיר או עני

362
00:19:39,024 --> 00:19:42,480
.כלומר, הנטיות הגנטיות שלו

363
00:19:43,520 --> 00:19:44,880
.הנטיות שלו

364
00:19:44,904 --> 00:19:46,320
.אבל נטיות לא מחייבות חיים

365
00:19:46,920 --> 00:19:49,720
אדם יכול להיות
,בעל נטייה איקס ולהחליט וואי

366
00:19:49,744 --> 00:19:52,120
ואדם יכול להיות ההפך
.ולהחליט את אותו דבר

367
00:19:52,144 --> 00:19:54,000
?אז מתי מוכרע הזיווג

368
00:19:54,024 --> 00:19:55,500
.לפי מעשיו של האדם

369
00:19:56,040 --> 00:19:57,640
.אז רק במהלך החיים
.נכון-

370
00:19:57,664 --> 00:19:58,860
.אף פעם לא לפני
.נכון-

371
00:19:59,840 --> 00:20:00,960
זה לא יכול להיות
.שזה יהיה לפני

372
00:20:00,984 --> 00:20:03,440
,אומר הרמב"ם
...הרי האישה של האדם

373
00:20:03,464 --> 00:20:05,720
:חז"ל אומרים
?אישה בונה אישה הורסת", נכון"

374
00:20:05,744 --> 00:20:08,840
כתוב בחז"ל למה נענש
?יעקב אבינו במעשה דינה

375
00:20:09,840 --> 00:20:13,340
למה? כי כשהוא פגש את עשיו
.הוא החביא אותה בתיבה

376
00:20:14,000 --> 00:20:15,480
?למה הוא החביא אותה בתיבה

377
00:20:15,504 --> 00:20:19,400
שלא ייתן בה אותו רשע את עיניו
.וייקח אותה לאישה

378
00:20:20,160 --> 00:20:22,000
?מה, היא תתחתן עם האח הרשע הזה

379
00:20:22,024 --> 00:20:23,180
.צריך להחביא אותה

380
00:20:24,400 --> 00:20:25,180
?נכון

381
00:20:26,400 --> 00:20:30,800
?למה הוא נענש
.כי הוא לא נתן את אמונתו בזיווג-

382
00:20:31,520 --> 00:20:34,160
...כי הוא
כי הוא חשב שהבחירה היא פה-

383
00:20:34,184 --> 00:20:36,760
של רק עשיו ושל דינה
.ולא על ידי שמיים

384
00:20:38,120 --> 00:20:44,000
המדרש אומר שהסיבה שהוא נענש
.כי אולי היא הייתה מחזירה אותו בתשובה

385
00:20:46,400 --> 00:20:50,459
חז"ל אומרים שאישה בונה
.ואישה הורסת

386
00:20:50,484 --> 00:20:55,240
חוכמת נשים בנתה ביתה"
."ואיוולת בידיה תהרסנו

387
00:20:57,200 --> 00:21:02,660
אז אם האישה משפיעה
,על המצב הרוחני של האדם

388
00:21:03,760 --> 00:21:06,440
,וצדיק או רשע לא נאמר

389
00:21:06,960 --> 00:21:11,680
אז בהכרח מי שצריך לבחור
את האישה שתשפיע על הרוחניות שלו

390
00:21:11,704 --> 00:21:13,400
.זה המעשים של האדם בעצמו

391
00:21:13,424 --> 00:21:15,800
אז רק מסיפור דינה
...אפשר להבין שה

392
00:21:15,824 --> 00:21:17,200
.זה לא רק מסיפור דינה

393
00:21:17,224 --> 00:21:20,680
אנחנו יודעים שיש לאדם מצווה
?לשאת אישה, נכון

394
00:21:20,704 --> 00:21:23,760
עכשיו, המצווה לשאת אישה
.היא מצווה של צדיק או רשע

395
00:21:23,784 --> 00:21:25,960
אם הוא יישא אותה
,שלא כהלכה זה רשע

396
00:21:25,984 --> 00:21:27,320
אם הוא יישא אותה כהלכה
.זה צדיק

397
00:21:27,344 --> 00:21:30,100
אז לנשיאת האישה
.יש השלכות על צדיק ורשע

398
00:21:30,680 --> 00:21:33,720
ועל צדיק או רשע לא נאמר
.כי הכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

399
00:21:33,744 --> 00:21:35,360
.אני רוצה לשאול משהו. -כן, בבקשה

400
00:21:35,384 --> 00:21:37,384
?מה קורה לאנשים שלא מתחתנים

401
00:21:37,408 --> 00:21:38,580
?אלה שלא מתחתנים

402
00:21:39,024 --> 00:21:41,024
אתה שואל מה קורה לאנשים
.שלא מתחתנים

403
00:21:41,048 --> 00:21:42,320
.אז תלוי את מי שואלים

404
00:21:42,344 --> 00:21:45,000
אם אתה שואל את הרווקים
,הם אומרים איזה כיף להם

405
00:21:45,024 --> 00:21:48,600
אם אתה שואל את הנשואים
.אז הם אומרים: מסכנים, הם לא התחתנו

406
00:21:48,624 --> 00:21:51,160
,אבל אתה בעצם מתכוון לשאול
.נראה לי, משהו אחר

407
00:21:51,184 --> 00:21:56,520
אתה מתכוון לשאול אם קובעים מן השמיים
עם מי האדם מתחתן

408
00:21:56,544 --> 00:21:58,544
?אז איך זה שיש אנשים שלא מתחתנים

409
00:21:59,080 --> 00:22:02,040
?זו השאלה
.כן. -יופי-

410
00:22:02,720 --> 00:22:06,080
התשובה היא שלא קובעים בשמיים
,עם מי האדם מתחתן

411
00:22:07,000 --> 00:22:08,520
.כך לפי הרמב"ם

412
00:22:08,544 --> 00:22:11,680
ולכן אם אדם לא יתחתן
.זה בגלל שהוא בחר לא להתחתן

413
00:22:11,704 --> 00:22:14,460
אני זוכר שהיינו פעם
,"במסע לפולין של "ערכים

414
00:22:15,040 --> 00:22:17,360
ואני הדרכתי את המסע

415
00:22:17,384 --> 00:22:20,520
ובערב אחרי היום הראשון
.התחלנו להתוודע אחד לשני

416
00:22:20,544 --> 00:22:23,980
פתאום אני רואה שם מישהו
.שהיה נראה לי קצת מוכר, לא ידעתי מאיפה

417
00:22:24,560 --> 00:22:27,260
,ואז אנחנו מתחילים לדבר
.איך קוראים לך?" אמר את השם שלו"

418
00:22:29,000 --> 00:22:33,800
?אמרתי לו: רגע, אתה גר ברחוב זה וזה
.למדנו ביחד בכיתה

419
00:22:33,824 --> 00:22:34,740
.היה בן גילי

420
00:22:35,400 --> 00:22:36,840
.עכשיו, לי כבר יש נכדים

421
00:22:36,864 --> 00:22:38,440
:אני שואל אותו
?ומה איתך? יש לך ילדים

422
00:22:38,464 --> 00:22:39,580
.הוא אומר לי: לא. אני לא נשוי

423
00:22:40,400 --> 00:22:42,240
?אמרתי לו: אתה לא נשוי

424
00:22:42,264 --> 00:22:43,520
?עד היום אתה בישיבה

425
00:22:43,544 --> 00:22:44,460
.אומר לי: כן

426
00:22:45,360 --> 00:22:47,360
,אמרתי לו: תשמע
...הפתעת אותי אבל

427
00:22:48,280 --> 00:22:51,320
.אבל אתה בסדר גמור
...כאילו, אין לך איזה משהו שבגלל זה

428
00:22:51,344 --> 00:22:53,000
?למה לא התחתנת

429
00:22:53,024 --> 00:22:58,040
אז הוא אמר לי: אהרון, בתור אחד
שעבר כמה שנים טובות בלי להתחתן

430
00:22:58,064 --> 00:22:59,620
,אני רוצה ללמד אותך משהו

431
00:23:00,120 --> 00:23:03,640
בגיל שלי מי שלא התחתן
.זה כי הוא לא רצה

432
00:23:05,880 --> 00:23:08,300
.הכול תלוי בך

433
00:23:10,000 --> 00:23:12,720
,אם אתה תרצה אתה תתחתן

434
00:23:12,744 --> 00:23:14,960
אם אתה לא תרצה
.אתה לא תתחתן

435
00:23:14,984 --> 00:23:22,120
אנחנו מצווים להתחתן
כי זו אחת מן המצוות החשובות

436
00:23:22,144 --> 00:23:25,120
.שמביאות את האדם לשלמותו הרוחנית

437
00:23:25,144 --> 00:23:30,180
,אבל עם מי תתחתן והאם תתחתן
.זה תלוי בך

438
00:23:30,744 --> 00:23:31,820
.כך הרמב"ם מסביר

439
00:23:32,680 --> 00:23:34,260
,יש כאלה שמבקשים לחלוק

440
00:23:34,920 --> 00:23:39,020
אבל אם אתה רוצה אילן גדול
.הרמב"ם זה טוב

441
00:23:39,760 --> 00:23:45,120
כל דבר שאנחנו רוצים  ומותר
.או מצווה, הוא לגיטימי. -הבנתי

442
00:23:45,560 --> 00:23:48,360
ואם יש משהו שאנחנו רוצים
והוא אסור

443
00:23:48,384 --> 00:23:51,280
אז טוב שרצינו
כי יהיה לנו על מה להתגבר

444
00:23:51,304 --> 00:23:54,520
.וזו תהיה לנו למצווה
.תלוי רק ברצון. -נכון-

445
00:23:54,544 --> 00:23:58,740
הרמב"ם מסכם את איגרתו
,לחכמי מונפלייה, איגרת מרתקת

446
00:23:59,560 --> 00:24:05,640
והוא מבקש מהם להפסיק לחשוב
על נושא האסטרולוגיה

447
00:24:05,664 --> 00:24:08,040
כי אין בו שום דבר אמיתי

448
00:24:08,064 --> 00:24:12,680
ושעל פי היהדות העולם נברא
על ידי הבורא שנתן לנו את התורה

449
00:24:12,704 --> 00:24:15,760
והוא משגיח על בני האדם
,ומגיב למעשיהם

450
00:24:15,784 --> 00:24:17,420
והדבר הכי חשוב

451
00:24:18,280 --> 00:24:22,480
זה שהחיים של האדם נקבעים
על פי הבחירה שלו

452
00:24:22,600 --> 00:24:28,320
ולמרות שזה מאוד מפתה
לברוח מאחריות ולזרוק את האחריות

453
00:24:28,344 --> 00:24:32,380
על משהו שלא תלוי בי
,ומחליטים בשבילי וזה לא אני

454
00:24:33,200 --> 00:24:34,720
.אל תברח לשם

455
00:24:34,744 --> 00:24:38,680
,עד שנתנו לך חופש
?למה אתה בורח ממנו

456
00:24:38,920 --> 00:24:42,960
החופש היחיד שיש לך בעולם
,זה מה לבחור

457
00:24:43,400 --> 00:24:46,120
?וכשאתה מגיע לחופש אתה בועט בו

458
00:24:46,224 --> 00:24:48,680
אריך פרום כתב ספר
,"שנקרא "מנוס מחופש

459
00:24:48,704 --> 00:24:51,520
ששם הוא תוהה מה קרה לאנושות

460
00:24:51,544 --> 00:24:53,960
שנלחמה על חופש כל כך הרבה שנים

461
00:24:53,984 --> 00:24:56,560
,ואיך שהיא מגיעה לחופש היא משתעבדת

462
00:24:57,200 --> 00:25:00,000
,אם זה למדיה, אם זה לספורט
,אם זה למזון

463
00:25:00,024 --> 00:25:01,880
.אם זה לכל מיני דברים אחרים

464
00:25:01,904 --> 00:25:06,440
למה אנחנו פוחדים
?לחיות עם החופש שלנו

465
00:25:07,200 --> 00:25:12,240
הרמב"ם אומר שהשמירה
על החופש של האדם

466
00:25:12,264 --> 00:25:15,680
היא בבת עינה של היהדות

467
00:25:15,704 --> 00:25:18,920
ולכן אנחנו לא מקבלים
.את האסטרולוגיה

468
00:25:18,944 --> 00:25:24,200
ומה לגבי כל המקורות שראינו בתלמוד
,'שכן מדברים על מזל וכו

469
00:25:24,224 --> 00:25:25,480
?מה עושים עם זה

470
00:25:25,504 --> 00:25:28,340
הרמב"ם נותן שם באיגרת
,שלוש תשובות

471
00:25:29,280 --> 00:25:30,840
ובגדול אפשר לומר

472
00:25:30,864 --> 00:25:32,221
שהרמב"ם מכיר

473
00:25:32,278 --> 00:25:34,103
את הגמרות האלה

474
00:25:34,104 --> 00:25:36,560
,ולמרות זאת הוא לא משנה את דעתו

475
00:25:36,584 --> 00:25:39,560
.אבל זה אולי נעשה בהזדמנות אחרת

476
00:25:39,584 --> 00:25:42,080
,אז אני מאוד מודה לכם שהשתתפתם איתי

477
00:25:42,104 --> 00:25:42,960
.היה לי מזל

478
00:25:43,280 --> 00:25:45,280
,וגם לכם, צופים יקרים

479
00:25:45,304 --> 00:25:47,020
אני מאוד מקווה שנהניתם

480
00:25:47,800 --> 00:25:50,300
.וניפגש, בעזרת השם, בתוכניות נוספות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה