הרב הרצל חודר

שיעור תורה מהרב הרצל חודר - פתח האוהל

הרב הרצל חודר

מי נולד מחדש בגיל 99? האם מלאכים יכולים לאכול? עד מתי צריך להכיר טובה? על מה נהפכה סדום ועמורה? מי ניצל חוץ מלוט ועל מה התעכב? מי הצילה את כל משפחתה במעשה אחד קטן? ואיזו מצוה שכרה רב מאוד? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת וירא