הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - קין והבל

הרב עמנואל מזרחי

מדוע הרג קין את הבל? הרב עמנואל מזרחי בהרצאה מרתקת על בניו של אדם הראשון, קין והבל