הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - הגעלת כלים

הרב ירון אשכנזי

מהי הגעלת כלים, וכיצד מבצעים מצווה זו כהלכה? מדוע צריך דווקא להגעיל את הכלים במים רותחים, ולא מועילה להם שטיפה אחרי שימוש? הרב ירון אשכנזי בהרצאה מקיפה על מצוות הגעלת כלים