הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - משה רבנו, חלק א’

הרב עמנואל מזרחי

לא קם נביא כמשה, מנהיג עם ישראל, שזכה להיות נותן התורה. הרב עמנואל מזרחי על דמותו של משה רבנו