הרב ברוך רוזנבלום

מבצע חגורה שחורה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד שכנע הקב"ה את המלאכים לוותר על התורה? מה ההגיון שעומד מאחרי חוקי סדום המוזרים? ואיך אפשר להודות לקב"ה על הניסים והנפלאות שעשה איתנו במבצע "חגורה שחורה"?