מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - עוד מהלכות תפילין

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת לך לך, שנת תשע"ג