הרב זמיר כהן - נדידת היבשות

הרב זמיר כהן

כיצד התפצלה יבשה אחת למספר יבשות? הרב זמיר כהן מסביר את אחת התגליות הכי גדולות של מאה השנים האחרונות - נדידת היבשות

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,004 --> 00:00:12,438
:נעבור כעת ליום השלישי

2
00:00:18,752 --> 00:00:22,011
.בשלב הזה כדור הארץ היה עטוף כולו במים

3
00:00:22,330 --> 00:00:26,121
:ביום השלישי אלוקים מצווה
,"יקוו המים מתחת השמיים"

4
00:00:26,157 --> 00:00:28,604
ראינו שהשמיים הם האטמוספרה
,של כדור הארץ

5
00:00:28,714 --> 00:00:30,743
."אל מקום אחד ותיראה היבשה"

6
00:00:30,862 --> 00:00:34,290
כלומר, נתן הוראה לאדמה
.להתחיל לעלות ולרדת

7
00:00:34,325 --> 00:00:36,684
.כלומר, פה עולה הר אז נהיה פה שקע

8
00:00:36,720 --> 00:00:40,545
,יצר איזו מערכת גיאולוגית
,שינויים גיאולוגיים בכל העולם

9
00:00:40,722 --> 00:00:44,743
.כך שנהייתה יבשה, והמים התרכזו במקום אחד

10
00:00:45,226 --> 00:00:49,020
לפי הפסוק הזה היינו צריכים לראות
,יבשת אחת, לא חשוב מה הצורה שלה

11
00:00:49,045 --> 00:00:52,352
,אבל יבשת אחת
.והיא מוקפת באוקיינוס אחד של מים

12
00:00:52,657 --> 00:00:57,149
והיום כולם מכירים
.את התרשים של היבשות של העולם

13
00:00:57,450 --> 00:01:02,296
יש דעות שונות בעולם המדע
,האם לחלק את היבשות לחמש יבשות

14
00:01:02,358 --> 00:01:03,961
.יש שאומרים שבע יבשות

15
00:01:04,082 --> 00:01:06,764
.הדעה המקובלת יותר שיש שבע יבשות

16
00:01:06,948 --> 00:01:09,958
.לכאורה, המציאות סותרת את הפסוק

17
00:01:10,663 --> 00:01:16,764
רק לפני 80 שנה, גיאולוג גרמני בשם וגנר
,שם לב לתופעה מעניינת

18
00:01:16,951 --> 00:01:21,122
והוא אמר: שים לב שהבליטה הזו
של יבשת אפריקה

19
00:01:21,297 --> 00:01:25,632
נראית כאילו היא יצאה מהשקע
.שבין שתי יבשות אמריקה

20
00:01:25,955 --> 00:01:29,872
והבליטה של אמריקה הדרומית
נראית ממש כמו פאזל

21
00:01:29,914 --> 00:01:31,540
.לתוך השקע של אפריקה

22
00:01:31,810 --> 00:01:34,280
.זה מרחק עצום, יש אוקיינוס שמבדיל ביניהן

23
00:01:34,536 --> 00:01:37,511
,המשיך, בדק את כל היבשות
.אמר: תשמע, זה מדהים

24
00:01:37,783 --> 00:01:42,811
.כל היבשות מתאימות להיות פאזל אחד
?האם זה אמר שפעם הייתה יבשת אחת

25
00:01:43,265 --> 00:01:46,820
הוא הקדיש את חייו למחקרים
,והגיע למסקנה ברורה

26
00:01:46,897 --> 00:01:49,336
.שפעם הייתה יבשת אחת שהתפצלה

27
00:01:49,703 --> 00:01:52,005
.היום זה מדעי לחלוטין, הוכחות ברורות

28
00:01:52,334 --> 00:01:56,690
למשל, מצאו סלע אדום ששייך למדבר
,ביבשת אחת

29
00:01:56,856 --> 00:01:59,214
,מצאו אותו ביבשת השנייה
.וזה סלע ענק

30
00:01:59,389 --> 00:02:04,100
בדקו את המצב הגיאולוגי
,של שפת היבשת כאן ושם, את הצמחים

31
00:02:04,127 --> 00:02:08,245
.המון הוכחות
,היום זה ברור מעבר לכל ספק, מדעי לחלוטין

32
00:02:08,426 --> 00:02:11,108
זו אחת התגליות הכי גדולות
,של 100 השנים האחרונות

33
00:02:11,306 --> 00:02:13,339
.שהייתה יבשת אחת שהתפצלה

34
00:02:13,917 --> 00:02:16,930
,אחרי התגלית של וגנר
?יש קושיה על התורה

35
00:02:18,180 --> 00:02:19,641
,אבל הפלא היותר גדול

36
00:02:19,700 --> 00:02:23,285
כשפותחים את ספר הזוהר הקדוש
,של רבי שמעון בר יוחאי

37
00:02:23,505 --> 00:02:29,045
:מגלים משפט מפתיע על הפסוק הזה
יקוו המים מתחת השמיים אל מקום אחד"

38
00:02:29,075 --> 00:02:30,637
."ותיראה היבשה"

39
00:02:30,930 --> 00:02:33,250
.מה שהיום קוראים יבשת, הוא קורא לזה ארץ

40
00:02:33,448 --> 00:02:34,402
:והוא אומר כך

41
00:02:34,592 --> 00:02:37,589
.ותנא". "תנא" - כלומר כל קיבלנו מרבותינו"

42
00:02:43,798 --> 00:02:46,897
.התפצלה אותה יבשת, והפכה לשבע יבשות

43
00:02:47,555 --> 00:02:49,478
מי ששם לב, המשפט הזה הוא מדהים

44
00:02:49,730 --> 00:02:53,250
כי ראשית, מה שוגנר הקדיש את כל חייו
,כדי לגלות

45
00:02:53,339 --> 00:02:55,730
.רבי שמעון אומר את זה בזוהר במשפט אחד

46
00:02:56,142 --> 00:02:58,940
.ואם לא די בכך, הוא מדבר על שבע יבשות

47
00:02:59,040 --> 00:03:01,908
,רבי שמעון בר יוחאי
,כבודו חי לפני 2,000 שנה

48
00:03:01,988 --> 00:03:04,414
,עוד לא גילו את אמריקה
.עוד לא גילו את אוסטרליה

49
00:03:04,447 --> 00:03:05,931
?איך הגעת לשבע יבשות

50
00:03:06,091 --> 00:03:09,321
,אבל אומר רבי שמעון: תדע
.כך קיבלנו בתורה שלנו

51
00:03:10,106 --> 00:03:15,920
יש אומרים שמה שכתוב בתורה שנולד פלג
,"כי בימיו נפלגה הארץ"

52
00:03:15,949 --> 00:03:17,265
?"מה זה "נפלגה הארץ

53
00:03:17,392 --> 00:03:22,545
,פשט הדברים, מה שחשבו בעבר
,שבזמנו הקב"ה פיצל את השפות

54
00:03:22,568 --> 00:03:25,371
.פיצל את בני האדם שהתפזרו

55
00:03:25,511 --> 00:03:28,737
,אבל יש אומרים שבימיו נפלגה הארץ
.זה כפשוטו

56
00:03:28,802 --> 00:03:34,228
,בזמנו קרה הסדק הזה שהאדמות נסדקו
,הפכו ליבשות שונות

57
00:03:34,397 --> 00:03:38,417
והמים חדרו אל בין היבשות
.ונוצרו כל האוקיינוסים

58
00:03:39,019 --> 00:03:45,362
,אדם שרואה את הדברים, מתפעל מהתורה שלנו
,נהיה גאה ביהדות שלו, גאה באלוקים שלו

59
00:03:45,442 --> 00:03:50,755
ולא נבהל גם אם פתאום פותח את העיתון
או בתקשורת לפעמים יוצאים בהשמצות

60
00:03:51,134 --> 00:03:52,877
.נגד התורה, נגד הדת

61
00:03:53,170 --> 00:03:56,642
,אבל אדם צריך לדעת שהוא הולך עם האמת
,הוא צועד עם הקב"ה

62
00:03:56,690 --> 00:03:59,573
,גם דברים שנראים בתחילה קושיה על התורה

63
00:03:59,748 --> 00:04:01,730
,אבל אתה יודע שזוהי תורה אלוקית

64
00:04:01,869 --> 00:04:04,630
.אין ספק שמשה אמת ותורתו אמת

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה