מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - הלכות תפילין

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת נח, שנת תשע"ג