הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 5: בריאת החיות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק החמישי העוסק ביום השישי לבריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,201 --> 00:00:11,451
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:11,782 --> 00:00:14,959
אנחנו ממשיכים בסדרת תורה ומדע

3
00:00:15,227 --> 00:00:20,569
ומתבוננים בפלאי הבריאה
בששת ימי המעשה, ששת ימי הבריאה,

4
00:00:22,149 --> 00:00:25,253
במה שנושק בין תורה לבין מדע.

5
00:00:26,012 --> 00:00:31,359
והיום אנחנו נתבונן בכללות,
הגענו ליום החמישי לבריאה.

6
00:00:32,471 --> 00:00:38,822
ראינו בשיעור הקודם את הבריאה
של התנינים הגדולים, אותם זוחלים ענקיים,

7
00:00:38,840 --> 00:00:43,235
עמדנו על מה שנראה לכאורה
כסתירה בין התורה לבין המדע

8
00:00:43,608 --> 00:00:45,940
במה שנוגע לעולם הדינוזאורים

9
00:00:45,977 --> 00:00:49,085
וראינו עד כמה הדברים,
לא רק שאינם סותרים,

10
00:00:49,109 --> 00:00:54,220
אלא חז"ל כבר התייחסו לעולם הדינוזאורים,
נתנו הסברים שמניחים את הדעת

11
00:00:54,246 --> 00:00:59,034
ואפילו עונים על שאלות
שבעולם המדע נבוכים בהן

12
00:00:59,059 --> 00:01:00,746
ולא ידעו להן תשובות.

13
00:01:01,942 --> 00:01:04,402
היום אנחנו נעבור ליום השישי:

14
00:01:20,886 --> 00:01:24,896
ורק אחר כך נוצר ונברא אדם הראשון.

15
00:01:27,624 --> 00:01:34,841
כלומר, על פי התורה שלנו היה פרק זמן
שבעולם שלטו רק התנינים הגדולים,

16
00:01:34,874 --> 00:01:37,816
הרמשים ועוף השמיים.

17
00:01:38,393 --> 00:01:42,144
עדיין לא היו יונקים, עוד לא היו בהמות,
לא היו חיות,

18
00:01:42,182 --> 00:01:43,934
כל אלו נבראו בשלב הבא.

19
00:01:45,099 --> 00:01:51,625
זה דבר שבעולם המדע מסכימים איתו,
שבתחילה היו בעולם רק אותם יצורים,

20
00:01:52,006 --> 00:01:55,887
התנינים הגדולים, המעופפים
ורמשים מסוימים,

21
00:01:56,485 --> 00:01:58,440
ורק אחר כך הופיעו היונקים.

22
00:01:58,806 --> 00:02:05,433
נקודת הוויכוח: הם טוענים
שהיצורים שאנחנו רואים היום

23
00:02:05,455 --> 00:02:07,964
התפתחו מיצורים שקדמו להם,

24
00:02:08,441 --> 00:02:14,075
והתורה אומרת שהקב"ה ברא
כל יצור בפני עצמו עפר מן האדמה,

25
00:02:14,304 --> 00:02:15,943
לא שזה התפתח מזה.

26
00:02:16,633 --> 00:02:19,707
ועמדנו כבר על כך שבעצם
מה הביא את החוקרים

27
00:02:19,718 --> 00:02:22,143
להסיק שיצור התפתח מיצור?

28
00:02:22,878 --> 00:02:28,246
למה שלא יאמרו שאלוקים ברא את היצורים
עפר מן האדמה, כמו שכתוב בתורה?

29
00:02:29,353 --> 00:02:33,105
כי מי שלא מאמין בבורא עולם, עומד תמה:

30
00:02:33,295 --> 00:02:37,148
היה המפץ הגדול, אחרי המפץ הגדול
הכול דומם.

31
00:02:37,328 --> 00:02:39,955
איך נוצרו היצורים המורכבים האלה?

32
00:02:40,518 --> 00:02:45,006
כדי לענות על השאלה הגדולה הזו,
העלו את ההשערה,

33
00:02:45,024 --> 00:02:48,301
כל העניין של האבולוציה זה רק השערה,
זה לא מדע מדויק,

34
00:02:48,380 --> 00:02:51,193
לא כמו מתמטיקה: 1+1 זה 2,

35
00:02:51,600 --> 00:02:58,284
זו השערה, אומדן מסוים לפי מדידות,
לפי חשבונות, לפי בדיקות, ממצאים שונים.

36
00:02:59,255 --> 00:03:03,131
הגיעו למסקנה שהיה איזה חלקיק דומם
שקיבל חיות,

37
00:03:03,605 --> 00:03:08,287
הם עצמם לא יודעים לענות
איך הדומם הזה קיבל חיות בלי אלוקים,

38
00:03:08,330 --> 00:03:11,093
וזה למעשה כבר מפיל
את כל הבניין שבנו עליו

39
00:03:11,126 --> 00:03:16,493
כי אם אין תשובה מדעית להתחלה,
כל הבניין והמגדל הזה קורס כמגדל קלפים.

40
00:03:17,008 --> 00:03:21,606
אבל כך הם טענו, שחלקיק דומם קיבל חיות,
הופיע איזה יצור ירוד,

41
00:03:21,627 --> 00:03:24,268
ממנו התפתח יותר משוכלל, יותר משוכלל,

42
00:03:24,681 --> 00:03:28,660
עד שהופיע איזה יצור כמו קוף דמוי אדם,
מזה התפתחו עוד

43
00:03:28,678 --> 00:03:31,235
עד שהתפתח האדם שאנחנו מכירים אותו היום.

44
00:03:32,085 --> 00:03:39,391
ואנשים לא שמים לב שכל התיאוריה הזו
רק נובעת מכך שאותם אנשים לא רצו להאמין

45
00:03:39,419 --> 00:03:40,696
שיש בורא לעולם.

46
00:03:41,933 --> 00:03:47,258
אבל אדם שמאמין שיש בורא לעולם
אז הקב"ה לא צריך את השלבים האלה,

47
00:03:47,292 --> 00:03:50,560
הוא יכול לברוא ישירות את האדם
עפר מן האדמה

48
00:03:50,841 --> 00:03:53,454
ויכול לברוא אריה מן האדמה.

49
00:03:53,537 --> 00:03:55,657
וכמו שהתורה מציינת כאן:

50
00:04:02,900 --> 00:04:07,926
מכאן גם נלמד שאותם חוקרים,
יש פרופסורים דתיים שומרי מצוות

51
00:04:08,311 --> 00:04:12,298
או בעולם כאלה שדתיים
אבל לא יהודים, בדת שלהם.

52
00:04:12,798 --> 00:04:16,863
הם מאמינים בתנ"ך, מאמינים במדע,
לא מסתדר להם,

53
00:04:17,224 --> 00:04:18,781
אז מה הפשרה שהם עשו?

54
00:04:19,165 --> 00:04:22,656
אלוקים ברא את האדם על ידי אבולוציה.

55
00:04:23,033 --> 00:04:24,860
כך ניסו לחבר בין הדברים.

56
00:04:24,886 --> 00:04:26,053
אבל זה נגד התורה.

57
00:04:26,130 --> 00:04:32,237
בתורה כתוב בפירוש שהקב"ה ברא
כל יצור ויצור היישר מן האדמה.

58
00:04:32,553 --> 00:04:37,111
"תוצא הארץ נפש חיה למינה,
בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה",

59
00:04:37,130 --> 00:04:41,403
אחר כך כתוב: "ויצר ה' אלוקים
את האדם עפר מן האדמה",

60
00:04:41,417 --> 00:04:44,522
פסוקים מפורשים שאדם לא נברא
בדרך אבולוציונית

61
00:04:45,344 --> 00:04:48,651
אלא נברא היישר מן האדמה.

62
00:04:48,906 --> 00:04:50,437
בסוגריים נציין,

63
00:04:53,580 --> 00:05:00,988
 המנהל של "יד ושם" לשעבר
פרסם שלא הרבה שמים לב

64
00:05:01,429 --> 00:05:07,390
שכל הנאציזם של היטלר
התחיל מהדרווניזם, מהאבולוציה,

65
00:05:08,255 --> 00:05:13,051
כי היטלר טען שמכיוון שמדובר באבולוציה

66
00:05:13,653 --> 00:05:18,020
והאדם הוא חיה שהתפתחה
יותר מאשר חיות אחרות,

67
00:05:18,038 --> 00:05:19,411
כי בעבר ראינו קופים,

68
00:05:20,586 --> 00:05:24,301
אז האדם הוא בעצם סוג של חיה,
רק שהיא התפתחה יותר.

69
00:05:25,321 --> 00:05:29,806
טען היטלר: אם כך,
אין מושג שנקרא מצפון.

70
00:05:30,413 --> 00:05:32,981
מה זה מצפון? הוא טען שזו המצאה יהודית.

71
00:05:33,923 --> 00:05:36,113
כשבג'ונגל אריה טורף זברה,

72
00:05:36,664 --> 00:05:39,559
הוא צריך אחר כך לשבת שבעה
על הזברה שהוא טרף?

73
00:05:39,845 --> 00:05:43,576
הוא צריך להרגיש נקיפות מצפון
"איך אכלתי אימא של גורים"?

74
00:05:45,003 --> 00:05:46,494
זה לא מטריד אותו בכלל.

75
00:05:46,859 --> 00:05:49,071
חוקי הג'ונגל: מי שחזק טורף את השני,

76
00:05:49,097 --> 00:05:52,074
מי ששורד - שורד,
מי שלא שורד - נגמר,

77
00:05:52,109 --> 00:05:53,593
אין מצפון ואין כלום.

78
00:05:54,259 --> 00:06:01,463
אם האדם הוא סוג של חיה שהתפתחה
מקוף קדום, טען היטלר: אין מצפון.

79
00:06:02,448 --> 00:06:08,920
הכול המצאה יהודית. כך הוא כותב בספר שלו,
ששני מומים הטילה היהדות באנושות:

80
00:06:09,306 --> 00:06:11,953
האחד בגוף והשני בנפש.

81
00:06:12,526 --> 00:06:15,313
בגוף, הוא טען, היהדות עושה ברית מילה.

82
00:06:16,758 --> 00:06:21,176
בנפש - המציאו את המצפון.
ושניהם לא בסדר.

83
00:06:21,575 --> 00:06:25,583
אנחנו יודעים שברית מילה זה תיקון האדם,

84
00:06:25,653 --> 00:06:26,927
זה שלמות האדם.

85
00:06:26,930 --> 00:06:31,621
המגרא אומרת במסכת סנהדרין:
כשאדם הראשון נברא הוא נברא בלי עורלה.

86
00:06:32,191 --> 00:06:35,103
כל העורלה התחילה רק אחרי
שהוא אכל מעץ הדעת.

87
00:06:35,622 --> 00:06:39,808
כמו גידול, כל העורלות שרואים היום
שתינוקות נולדים עם עורלה

88
00:06:39,808 --> 00:06:40,729
זה סוג של גידול,

89
00:06:40,768 --> 00:06:45,498
זה לא בגוף המקורי
שהקב"ה ברא באדם הראשון.

90
00:06:46,158 --> 00:06:50,280
והתיקון על חטא עץ הדעת
שמורידים את העורלה,

91
00:06:50,314 --> 00:06:52,432
"ואומר לך בדמייך חיי".

92
00:06:54,586 --> 00:06:58,721
באישה יש את הדם של הנידה,
באיש יש את הדם של הברית מילה,

93
00:06:58,765 --> 00:07:01,122
ששניהם לא היו בבריאת העולם.

94
00:07:01,452 --> 00:07:05,143
כשאדם הראשון נברא, חוה נבראה,
הדמים האלה לא היו,

95
00:07:05,231 --> 00:07:06,656
לא אצלו ולא אצלה.

96
00:07:07,173 --> 00:07:09,537
רק הוא, התיקון שלו על ידי ברית מילה,

97
00:07:09,620 --> 00:07:13,893
והיא, שבעצם גרמה לו לאכול,
אז יש לה את זה כל חודש.

98
00:07:13,916 --> 00:07:16,058
הוא פעם בחיים, ויש לה את זה כל חודש,

99
00:07:16,156 --> 00:07:20,764
שזה נכלל במה שנגזר על חוה
"בעצב תלדי בנים".

100
00:07:20,979 --> 00:07:23,825
שזה לא נעים, לא אסתטי,
יש צער של לידה.

101
00:07:23,932 --> 00:07:27,738
אישה הייתה צריכה ללדת ילד בלי כאבים,
בלי צעקות ובלי ייסורים.

102
00:07:28,205 --> 00:07:32,926
כמו תרנגולת הולכת,
בעל חיים הולך, יושב ו...

103
00:07:33,518 --> 00:07:37,317
תרנגולת מטילה ביצה,
כך אישה הייתה צריכה ללדת ילדים.

104
00:07:37,695 --> 00:07:40,905
אבל בעקבות עץ הדעת - "בעצב תלדי בנים".

105
00:07:43,386 --> 00:07:46,398
המצפון, חלילה לומר שזו המצאה יהודית.

106
00:07:46,424 --> 00:07:49,726
זה נכון שעם ישראל, עם הערכים של התורה

107
00:07:49,749 --> 00:07:53,373
לימד את כל האנושות
 ועורר את המצפון שלהם,

108
00:07:53,909 --> 00:07:55,802
נתן להם חוקים וכללים.

109
00:07:56,053 --> 00:07:59,562
יש ספר שנקרא "מתת היהודים",
חיבר אותו לא-יהודי,

110
00:07:59,977 --> 00:08:04,594
אבל הוא מתאר את העולם
איך העולם היה נראה בלי עם ישראל

111
00:08:04,638 --> 00:08:06,825
שהביאו את התורה לכל האנושות.

112
00:08:07,483 --> 00:08:12,804
הוא מתאר עולם אכזר,
מה שהיה לפני מתן תורה, כמו ג'ונגל,

113
00:08:14,196 --> 00:08:19,688
התעללויות, והכול תחת שלטון החוק,
לא איזה מקרים בודדים.

114
00:08:19,690 --> 00:08:24,076
הכול היה נחשב חוקי,
כל ההתעללות אחד בשני

115
00:08:24,104 --> 00:08:26,931
והעבדות שהייתה אז בצורה נוראה.

116
00:08:27,001 --> 00:08:29,377
עם ישראל היה הראשון שהביא את כל הערכים

117
00:08:29,393 --> 00:08:31,720
שגם אם יש לך עובד,
גם אם יש לך משרת,

118
00:08:31,751 --> 00:08:32,903
גם אם יש לך עבד,

119
00:08:33,323 --> 00:08:37,736
יש חוקים, יש כללים איך להתנהל איתו,
איך להתנהג איתו.

120
00:08:38,180 --> 00:08:39,540
כל ה"בין אדם לחברו",

121
00:08:39,560 --> 00:08:43,933
כל הערכים האוניברסליים
עם ישראל הביא לאנושות בזמן מתן תורה

122
00:08:43,961 --> 00:08:46,346
ובעצם שינה את פני החברה.

123
00:08:46,728 --> 00:08:53,647
אבל עם ישראל בעצם נתן כללים וערכים
למצפון האנושי, שזה שייך לנשמה.

124
00:08:53,975 --> 00:08:57,993
כתוב "חביב אדם שנברא בצלם",
כל אדם נברא בצלם אלוקים

125
00:08:58,262 --> 00:09:02,316
ויש לו את הנשמה שהיא מרגישה
אם הוא לא יהרוס, אם הוא לא יקלקל,

126
00:09:02,360 --> 00:09:04,505
אם לא יעטוף את עצמו בקליפות.

127
00:09:05,027 --> 00:09:05,987
יש פסוק בתורה:

128
00:09:10,683 --> 00:09:12,608
"וידעת היום" זו ידיעת השכל,

129
00:09:12,643 --> 00:09:15,915
"והשבות אל לבבך" זו הרגשת הלב
"כי ה' הוא האלוקים".

130
00:09:16,354 --> 00:09:17,929
אבל הפסוק הזה לא מובן.

131
00:09:18,488 --> 00:09:22,303
כשמתבוננים בו, יש בו מילה
שנראית לא שייכת,

132
00:09:22,888 --> 00:09:28,500
היה צריך להיות כתוב: וידעת היום,
והכנסת אל ליבך כי ה' הוא האלוקים.

133
00:09:29,120 --> 00:09:31,844
מה זה "וידעת היום והשבות"?

134
00:09:32,363 --> 00:09:33,333
מה משיבים?

135
00:09:34,170 --> 00:09:36,422
אדם שאיבד כסף, משיבים לו.

136
00:09:36,467 --> 00:09:42,288
אבל אדם שנותנים לו מתנה של אותו סכום
של האבידה שההוא מצא, נותנים לזה מתנה,

137
00:09:42,300 --> 00:09:43,778
זה נקרא שהשבנו לו?

138
00:09:43,963 --> 00:09:45,755
לא השבנו לו, נתנו לו מתנה.

139
00:09:46,097 --> 00:09:48,422
אז למה התורה אומרת "והשבות אל לבבך"?

140
00:09:48,441 --> 00:09:51,914
היה צריך לומר "ותיתן לליבך",
"והכנסת לליבך".

141
00:09:51,933 --> 00:09:53,680
מה זה "והשבות אל לבבך"?

142
00:09:54,093 --> 00:09:59,647
התשובה היא: כל אדם כשהוא נולד,
בטבעו הוא מרגיש בנשמה את אלוקים.

143
00:10:00,572 --> 00:10:02,291
ילדים קטנים מאוד טהורים,

144
00:10:02,782 --> 00:10:07,027
אפילו שגדלו בבתים שאין להם
שום קשר לרוחניות, לאלוקים,

145
00:10:07,041 --> 00:10:08,417
לתורה, למצוות.

146
00:10:08,453 --> 00:10:12,675
ילד קטן הוא טהור,
הוא מרגיש את החיבור לבורא עולם.

147
00:10:13,499 --> 00:10:16,551
כשגדל עוטף את עצמו בקליפות,
בשטויות שהוא עושה,

148
00:10:16,577 --> 00:10:18,334
באוכל הלא כשר שהוא אוכל.

149
00:10:18,572 --> 00:10:21,006
צריך לדעת, אוכל לא כשר
אוטם את האדם,

150
00:10:21,036 --> 00:10:22,801
הוא מאבד את כל הרגישות הרוחנית,

151
00:10:22,827 --> 00:10:25,769
הוא לא מבין למה לאחרים
יש רגישות רוחנית ולו אין.

152
00:10:26,271 --> 00:10:29,423
הרמב"ם, ידוע, היה מאוד זהיר
בבין אדם לחברו.

153
00:10:29,754 --> 00:10:34,386
רבי משה בן מימון, רואים שלמות של אדם,
הרגישות שלו לזולת.

154
00:10:34,615 --> 00:10:37,897
באחת האיגרות שלו ששאלו אותו
 שאלה שהוציאה אותו מהכלים,

155
00:10:37,906 --> 00:10:39,722
איך שואלים שאלות כאלה ש...

156
00:10:40,187 --> 00:10:43,807
אז הוא כותב לשואלים:
תבדקו אם אתם אוכלים אוכל כשר,

157
00:10:44,318 --> 00:10:47,729
כי אם הייתם אוכלים אוכל כשר,
השאלה הזו לא הייתה עולה בליבכם.

158
00:10:48,566 --> 00:10:50,693
האוכל הלא כשר הוא אוטם.

159
00:10:50,740 --> 00:10:51,464
התורה אומרת:

160
00:10:55,248 --> 00:10:58,025
המילה טמא, איך כותבים אותה? ט', מ', א'.

161
00:10:58,415 --> 00:11:00,771
"ונטמתם" צריך להיות א' באמצע,

162
00:11:01,041 --> 00:11:02,871
בתורה כתוב "ונטמתם" בלי א'.

163
00:11:02,920 --> 00:11:06,167
מי שיפתח ספר תורה, כתוב "ונטמתם" בלי א'.

164
00:11:06,455 --> 00:11:07,762
איפה ה-א' ברחה?

165
00:11:08,019 --> 00:11:11,092
אז על פי הקבלה, אדם אוכל
אוכל לא כשר,

166
00:11:11,144 --> 00:11:13,003
הממד הרוחני שבו בורח ממנו.

167
00:11:13,034 --> 00:11:17,245
ה-א' מסמלת את אלופו של עולם,
אז כשאדם אוכל אוכל לא כשר

168
00:11:17,274 --> 00:11:19,726
רובד מסוים מהנשמה מסתלק ממנו.

169
00:11:19,874 --> 00:11:21,103
זה על פי המקובלים.

170
00:11:21,368 --> 00:11:27,081
אבל ברובד האחר, יש פרד"ס בתורה:
פשט, רמז, דרש וסוד.

171
00:11:27,125 --> 00:11:29,835
בפשט "ונטמתם", מלשון טומאה.

172
00:11:30,589 --> 00:11:32,486
בסוד ה-א' בורחת,

173
00:11:32,973 --> 00:11:37,886
ברובד הרמז שבפרד"ס התורה
אומרת הגמרא:

174
00:11:42,321 --> 00:11:43,929
התורה לא מנוקדת.

175
00:11:44,055 --> 00:11:45,569
למה לא מנקדים את התורה?

176
00:11:45,871 --> 00:11:50,089
ראיתם בבית הכנסת, אם השליח ציבור טועה,
במקום "הוא" אמר "היא", מה עושים לו?

177
00:11:50,490 --> 00:11:52,089
פתאום כולם מעירים לו: "הוא", "הוא"!

178
00:11:52,142 --> 00:11:54,159
טוב, אמר, מה עושים מזה עניין?

179
00:11:54,535 --> 00:11:58,164
אבל מיד מתקנים אותו, זה לא נעים כל כך.

180
00:11:58,692 --> 00:12:00,504
אז למה מראש לא ננקד את התורה?

181
00:12:00,532 --> 00:12:04,345
יש מקומות שכתוב "הוא", וקוראים "היא",
יש סיבות למה.

182
00:12:04,598 --> 00:12:07,470
אבל ננקד את הספר תורה,
יהיה לו קל לקרוא.

183
00:12:07,899 --> 00:12:11,353
התשובה היא: אם ננקד
 את הספר תורה כמו בחומש,

184
00:12:11,646 --> 00:12:15,221
אנחנו נועלים את הספר תורה
במסלול של הפשט.

185
00:12:15,577 --> 00:12:19,850
ובתורה יש קומות, כמו למשל
כל בוקר אומרים בתפילה:

186
00:12:19,873 --> 00:12:22,125
"ורב שלום בנייך", כתוב בפסוק:

187
00:12:22,156 --> 00:12:24,910
"אל תקרי בנייך אלא בונייך".

188
00:12:24,968 --> 00:12:26,905
אבל כתוב בנייך, איך תקרא בונייך?

189
00:12:27,598 --> 00:12:33,439
ויש הבדל בין המילה בנייך - שזה הבנים שלך,
לבין בונייך - הבונים אותך.

190
00:12:34,786 --> 00:12:39,593
אבל בגלל שהפסוק לא מנוקד
אפשר לקרוא אותו "בנייך" בניקוד מסוים,

191
00:12:39,620 --> 00:12:46,721
ואפשר לקרוא בונייך, אם שמים נקודה
שם למעלה במקום הקמץ מתחת ה-ב'

192
00:12:46,760 --> 00:12:48,893
אז זה נקרא בונייך.

193
00:12:49,163 --> 00:12:52,147
אפשר לקרוא בכל מיני זוויות
וכל זווית יש בה אור חדש,

194
00:12:52,177 --> 00:12:53,343
משמעות חדשה.

195
00:12:53,707 --> 00:12:56,472
גם כאן, "ונטמתם" כתוב בלי א'

196
00:12:56,970 --> 00:13:02,851
אז בקריאה הרגילה בפשט: "ונטמתם".
תשנה את הניקוד: "ונטמטם".

197
00:13:03,686 --> 00:13:07,106
פירוש: מלשון דבר שהוא אטום,
דבר שהוא סתום.

198
00:13:07,288 --> 00:13:08,756
האדם מאבד את הרגישות,

199
00:13:08,768 --> 00:13:10,375
אוכל דברים לא כשרים,

200
00:13:10,408 --> 00:13:14,917
מאבד את הרגישות הרוחנית שהייתה לו לפני
כמו מעטפת של קליפות.

201
00:13:15,556 --> 00:13:19,288
פעם אמר לי הרב יעקב עדס,
הציבור מכיר אותו, מקובל מירושלים,

202
00:13:19,316 --> 00:13:20,289
יהודי צדיק,

203
00:13:20,920 --> 00:13:22,556
הוא אמר, יש אנשים ששואלים:

204
00:13:22,579 --> 00:13:26,424
"למה אני לא מרגיש בתוכי את האלוקים?

205
00:13:26,478 --> 00:13:28,821
"למה אני לא חי מספיק את הרוחניות?"

206
00:13:28,944 --> 00:13:30,167
ויש לו תלונות.

207
00:13:31,149 --> 00:13:35,800
הוא אומר: אדם שלא מקדש את עצמו
בשמירת עיניים, באוכל כשר,

208
00:13:35,822 --> 00:13:37,244
בהתנהלות נכונה,

209
00:13:38,071 --> 00:13:41,548
הוא בעצם עוטף את עצמו
במעטפת של קליפות

210
00:13:41,909 --> 00:13:43,674
ואז זה דומה, זה המשל שהוא נתן,

211
00:13:43,713 --> 00:13:47,727
הוא אומר: תאר לך אדם שהולך ברחוב,
מניח דלת על הראש,

212
00:13:47,930 --> 00:13:50,937
ואומר "למה אין שמש?
הכול צל. כל הזמן..."

213
00:13:50,963 --> 00:13:52,511
הולך ברחוב והכול צל.

214
00:13:52,523 --> 00:13:54,804
תוציא את הדלת, תראה שיש שמש.

215
00:13:54,895 --> 00:13:57,760
אתה הולך עם דלת על הראש,
ודאי שיש לך צל כל הזמן.

216
00:13:58,048 --> 00:14:03,072
כך אמר: אדם שרוצה רגישות רוחנית
צריך שיטהר את עצמו, יקדש את עצמו

217
00:14:03,114 --> 00:14:06,971
ואז הוא ירגיש באמת את אותה
רגישות רוחנית גבוהה.

218
00:14:09,546 --> 00:14:13,820
על כל פנים, אומרת התורה:

219
00:14:14,154 --> 00:14:18,237
בשלב הראשון היה בעולם
רק אותם תנינים גדולים,

220
00:14:18,530 --> 00:14:21,887
אותם רמשים ועוף כנף.

221
00:14:22,655 --> 00:14:27,792
ביום השישי הקב"ה נתן הוראה לאדמה
שהאדמה תוציא מתוכה.

222
00:14:28,208 --> 00:14:29,386
נקרא שוב את הפסוק:

223
00:14:36,080 --> 00:14:38,545
וכך עשה הקב"ה, ברא את כל החיות.

224
00:14:39,813 --> 00:14:47,661
למעשה, כשמתבוננים במידע הזואולוגי
שמופיע בתורה במה שנוגע לבעלי חיים,

225
00:14:48,328 --> 00:14:55,140
מגלים ממש דברים נפלאים,
כמו שרבי עקיבא אומר,

226
00:14:55,532 --> 00:14:59,260
שמבעלי חיים אפשר ללמוד שתורה מן השמיים.

227
00:15:01,523 --> 00:15:08,272
יש פסוקים בתורה שהתורה אומרת
מה מותר לאכול ומה אסור לאכול.

228
00:15:10,041 --> 00:15:16,339
אומרת התורה שיש ארבעה בעלי חיים
שיש בהם סימן טהרה אחד:

229
00:15:16,373 --> 00:15:18,397
קודם כול, התורה נותנת את הכלל

230
00:15:18,735 --> 00:15:27,685
שכל בהמה או חיה שהיא מפריסה פרסה
ושוסעת שסע וגם מעלה גירה -

231
00:15:27,699 --> 00:15:29,200
אותה מותר לנו לאכול.

232
00:15:30,960 --> 00:15:34,364
מפריסה פרסה, כלומר שהפרסה שלה
פתוחה לשניים.

233
00:15:34,963 --> 00:15:38,520
למשל, חתול, כלב, מי שראה את כף הרגל,
הם לא מפריסי פרסה,

234
00:15:38,572 --> 00:15:41,211
יש להם כריות כאלה שהם דורכים על הרצפה.

235
00:15:41,533 --> 00:15:45,648
יש בעלי חיים שהם מפריסי פרסה,
אבל הם לא שוסעים שסע.

236
00:15:45,659 --> 00:15:51,938
למשל, הגמל, מי שמכיר את הפרסה של הגמל
או הסוס, מקדימה זה נראה פתוח,

237
00:15:52,493 --> 00:15:55,724
הפרסה נראית פתוחה אבל מאחורה היא סגורה.

238
00:15:56,358 --> 00:15:59,257
פרה, לעומת זאת, כבשה,
כל אלה שמותר לאכול,

239
00:15:59,281 --> 00:16:01,797
הם מפריסי פרסה ושוסעים שסע.

240
00:16:01,993 --> 00:16:03,594
כלומר, מקצה לקצה.

241
00:16:03,627 --> 00:16:05,594
הפרסה שלהם ממש פרוסה לשניים,

242
00:16:05,613 --> 00:16:08,253
לא כמו של הסוס שיש לו את הצורה הזו,

243
00:16:08,502 --> 00:16:10,577
אלא ממש פתוח מקצה לקצה.

244
00:16:10,608 --> 00:16:15,882
זה נקרא מפריס פרסה ושוסע שסע,
שהוא שסוע לחלוטין.

245
00:16:16,273 --> 00:16:17,915
זה סימן טהרה אחד.

246
00:16:18,346 --> 00:16:21,079
והסימן טהרה השני - מעלה גירה.

247
00:16:22,071 --> 00:16:23,409
מה זה מעלה גירה?

248
00:16:23,950 --> 00:16:28,364
פירוש המילה - מעלת גירה, כך לשון התורה.

249
00:16:28,476 --> 00:16:34,786
מעלת גירה, "מעלת" זה צירוף של שתי מילים:
"מעלה את"  גירה.

250
00:16:34,801 --> 00:16:35,844
מה זה גירה?

251
00:16:36,735 --> 00:16:38,917
את מה שגר בה באופן זמני.

252
00:16:39,286 --> 00:16:40,453
זה הפירוש גירה.

253
00:16:40,840 --> 00:16:44,427
יש בעלי חיים אוכלים,
מה שאוכלים מיד מתעכל וזהו,

254
00:16:44,436 --> 00:16:45,915
והפסולת יוצאת החוצה.

255
00:16:46,366 --> 00:16:49,191
יש בעלי חיים שאוכלים את המזון פעמיים.

256
00:16:49,215 --> 00:16:52,759
כלומר, המזון נכנס לגוף,

257
00:16:52,827 --> 00:16:57,091
גר בגוף איזה זמן, מתחיל תהליך
של עיכול, התססה קצת,

258
00:16:57,481 --> 00:17:05,270
אבל שוב חוזר לפה ואז עובר לעיסה חדשה
ובליעה לקיבה אחרת ואז מתעכל.

259
00:17:07,236 --> 00:17:11,440
האכילה הראשונה נועדה קודם
לתת איזה תהליך של תסיסה, איזה ריכוך,

260
00:17:11,450 --> 00:17:13,296
זה תחילת העיבוד של המזון.

261
00:17:13,580 --> 00:17:17,802
אחר כך שוב הבהמה מעלה את זה לפה,
לועסת שוב ובולעת.

262
00:17:18,337 --> 00:17:21,780
חשוב לדעת, יש שני סוגים של העלאת גירה.

263
00:17:21,791 --> 00:17:27,668
אלה דברים שהמדענים גילו אותם בזמננו
וענו על שאלה שהיו הרבה שהתפלאו:

264
00:17:28,003 --> 00:17:32,324
כי התורה אומרת שהארנבת והשפן
הם מעלי גירה.

265
00:17:32,773 --> 00:17:36,453
ולפי המדע הרגיל כשבודקים
את הארנבת והשפן,

266
00:17:36,467 --> 00:17:37,630
הם לא מעלי גירה.

267
00:17:38,022 --> 00:17:40,243
פרה, כבשה, כל אלה מעלי גירה,

268
00:17:40,278 --> 00:17:43,584
יש להם כמה קיבות,
מכניסים קודם כול את ה...

269
00:17:43,630 --> 00:17:46,777
תולשים עשב, מכניסים לקיבה,
מעלים שוב לפה

270
00:17:46,798 --> 00:17:48,985
ואז זה יורד לקיבה השנייה ומתעכל.

271
00:17:49,186 --> 00:17:53,600
יש כמה קיבות בעולם מעלי הגירה,
הארנבת אין לה את זה.

272
00:17:53,627 --> 00:17:57,520
יש לה אומנם מערכת עיכול מיוחדת,
אבל לא ראו שהיא מעלה גירה.

273
00:17:57,986 --> 00:18:03,453
והייתה קושיה גדולה הרבה שנים על התורה:
איך התורה אומרת שהארנבת והשפן מעלי גירה?

274
00:18:03,770 --> 00:18:09,130
אבל גם כאן, כמו בדברים אחרים,
המדע מתקדם, הקושיה הופכת להתפעלות.

275
00:18:09,340 --> 00:18:13,245
רואים כמה בורא עולם הכיר
את כל מה שהמדענים מגלים

276
00:18:13,274 --> 00:18:14,722
רק בדורות האחרונים.

277
00:18:15,260 --> 00:18:18,201
במחקרים שנעשו על הארנבת והשפן...

278
00:18:18,219 --> 00:18:21,251
שפן, אני מדבר על שפן מקראי,
לא שפן סלעים.

279
00:18:21,481 --> 00:18:27,055
מי שמכיר קצת בעלי חיים,
יש שפני סלעים שזה לא השפן המקראי.

280
00:18:27,066 --> 00:18:29,719
שפן מקראי, היום קוראים לו ארנבון.

281
00:18:29,827 --> 00:18:32,743
הוא דומה לארנבת,
רק יש לו אוזניים יותר קצרות.

282
00:18:33,340 --> 00:18:35,551
ועד לפני כמה עשרות שנים קראו לו שפן.

283
00:18:35,593 --> 00:18:39,898
עכשיו החליטו בדור החדש לשנות את שמו,
עשו לו שינוי השם.

284
00:18:40,542 --> 00:18:42,026
טוב שלא עשו בבית כנסת...

285
00:18:42,140 --> 00:18:48,034
החליפו אותו מארנבון קראו לו שפן,
האלה של האקדמיה ללשון.

286
00:18:48,045 --> 00:18:53,028
וזה לא נכון, השפן המקראי
זה מה שקוראים היום בשם ארנבון.

287
00:18:53,680 --> 00:18:57,649
עד היום נשאר קצת שמו של השפן,
למשל אומרים "שפני ניסיון".

288
00:18:58,166 --> 00:19:04,493
מי שיבדוק בעולם הרפואה, כשעושים מחקרים
לא עושים את המחקרים האלה על שפן סלעים,

289
00:19:04,713 --> 00:19:07,266
עושים את זה על הארנבון, שמו נשאר שפן.

290
00:19:07,457 --> 00:19:11,473
או אומרים שהקוסם הוציא שפן מהכובע.

291
00:19:11,920 --> 00:19:14,732
הוא מוציא את שפן הסלע?

292
00:19:14,749 --> 00:19:16,207
הוא מוציא ארנבון.

293
00:19:16,528 --> 00:19:17,737
וזה באמת השם האמיתי.

294
00:19:17,756 --> 00:19:22,357
יש הרבה הוכחות בספר בפרק שהקדשנו
לעניין הזה של הארנבת והשפן,

295
00:19:22,375 --> 00:19:30,124
הבאנו הרבה הוכחות לכך שהשפן המקראי,
זה מה שהיום החליטו לקרוא לו בשם ארנבון.

296
00:19:30,735 --> 00:19:32,333
דוגמה לאחת ההוכחות:

297
00:19:33,024 --> 00:19:39,306
ספרד, מאז שהפניקים הגיעו לספרד,
אלה מצור וצידון, אזור לבנון,

298
00:19:39,318 --> 00:19:40,623
הם הגיעו לספרד,

299
00:19:40,878 --> 00:19:43,225
אז ספרד הייתה מלאה בשפנים.

300
00:19:43,667 --> 00:19:47,701
והם קראו להם איספניה - אי השפנים.

301
00:19:47,721 --> 00:19:52,212
השם איספניה של ספרד,
המקורי, השם המקורי: אי השפנים.

302
00:19:52,219 --> 00:19:53,562
כך קראו לו בפניקית.

303
00:19:56,281 --> 00:19:58,601
איך נדע איך נראו השפנים של אז?

304
00:19:58,627 --> 00:20:03,841
יש מטבעות שרואים את הקיסר הרומאי
של אותה תקופה, אדריאנוס,

305
00:20:03,864 --> 00:20:08,155
רואים את ההטבעה של הפרצוף שלו
על מטבעות מאותם ימים, לפני כ-2,000 שנה.

306
00:20:08,766 --> 00:20:12,213
ומהצד השני יש את השם
של איספניה, של ספרד,

307
00:20:12,252 --> 00:20:16,710
כי אז ספרד הייתה שייכת לאימפריה הרומאית.

308
00:20:17,071 --> 00:20:19,271
ובצד השני, איפה שכתוב איספניה,

309
00:20:19,328 --> 00:20:24,675
יש הטבעה של השפן, שזה מה שראו שם בהמוניהם
ועל זה קראו לו בשם איספניה,

310
00:20:25,036 --> 00:20:27,017
ורואים שהשפן שם זה הארנבון,

311
00:20:27,045 --> 00:20:29,475
בצורה ברורה רואים ארנבון,
זה לא שפן הסלעים.

312
00:20:29,598 --> 00:20:33,613
יש הרבה הוכחות שגם בפירושים
של התנ"ך שתורגמו בעבר

313
00:20:33,824 --> 00:20:37,826
רואים תמיד שהארנבון זה השפן המקראי.

314
00:20:38,354 --> 00:20:43,315
הארנבת והשפן המקראי,
שניהם, התברר במחקרים החדשים

315
00:20:43,546 --> 00:20:46,491
שיש להם העלאת גירה מאוד מיוחדת.

316
00:20:46,916 --> 00:20:50,420
אומנם הם לא בולעים את העשב
או את המזון שלהם כמו הפרה,

317
00:20:50,446 --> 00:20:54,112
שמכניסה את זה לקיבה וזה עובר
תהליך עיכול ועולה לפה ושוב...

318
00:20:55,043 --> 00:21:03,684
אבל כשהשפן והארנבת אוכלים מזון,
המזון לא מתעכל מיד.

319
00:21:04,055 --> 00:21:07,776
הוא נכנס לקיבה, עובר תהליך מסוים,

320
00:21:08,231 --> 00:21:11,767
הופך להיות כדורים קטנים של מזון רך,

321
00:21:13,753 --> 00:21:17,039
החיות האלה פולטות את המזון הזה החוצה,

322
00:21:17,723 --> 00:21:21,586
זה לא הגללים, הגללים זה משהו אחר,
זה פסולת לחלוטין.

323
00:21:21,805 --> 00:21:28,172
בלי קשר לגללים, הם פולטים כדורים קטנים
של מזון רך ואוכלים אותו שוב בחזרה

324
00:21:28,200 --> 00:21:29,807
כשזה נכנס לקיבת העיכול.

325
00:21:30,121 --> 00:21:33,129
אפשר לראות בספר את הקיבה,
רואים שיש לה שתי פינות.

326
00:21:33,330 --> 00:21:37,715
פינה אחת זה מזון חדש
שהוא אמור לצאת ולחזור עוד פעם,

327
00:21:38,038 --> 00:21:41,879
והפינה השנייה זה המזון
שהוא נאכל פעם שנייה

328
00:21:42,431 --> 00:21:44,996
ורק אחר כך הוא מתעכל ויוצא בצורת גללים.

329
00:21:45,010 --> 00:21:47,706
דבר מדהים שהתברר שבדיוק כמו...

330
00:21:47,723 --> 00:21:51,412
תמיד התפלאו על התורה איך התורה אמרה
שהארנבת והשפן מעלים גירה.

331
00:21:51,440 --> 00:21:52,355
הרי זה לא כך.

332
00:21:52,434 --> 00:21:56,802
התברר שאדרבה, הם מעלי גירה
בצורה שלחוקרים לקח הרבה זמן עד שהבינו.

333
00:21:57,003 --> 00:22:03,713
כי העלאת גירה, פירושו שאותו בעל חיים
מעלה שוב לפיו את מה שגר בו

334
00:22:03,746 --> 00:22:04,790
באופן זמני.

335
00:22:05,147 --> 00:22:07,780
גר זה כמו גור, מה זה גור?

336
00:22:08,566 --> 00:22:12,177
כל מקום שהאותיות ג', ר' ביחד,

337
00:22:12,194 --> 00:22:15,468
מי שיבדוק בעברית, הבאנו
עשרות דוגמאות בספר ב"מהפך",

338
00:22:17,468 --> 00:22:21,984
הכוונה, עניין של מגורים זמניים.

339
00:22:22,031 --> 00:22:26,586
גור, למשל, הוא נמצא בתהליך,
הוא זמנית קטן עד שהוא יגדל.

340
00:22:27,090 --> 00:22:29,253
וכך עוד הרבה דוגמאות כאלה ניתן לראות,

341
00:22:29,286 --> 00:22:33,413
גם מילים שבהתחלה לא מובן מה הקשר,
מתבוננים, רואים שזה כך.

342
00:22:33,572 --> 00:22:39,723
אז העלאת גירה - מעלה שוב לפיו
את מה שגר בתוכו באופן זמני,

343
00:22:39,751 --> 00:22:44,929
יצא החוצה ושוב נאכל חזרה
או שירד לקיבה ושוב עלה בחזרה.

344
00:22:46,474 --> 00:22:48,364
וכאן אנחנו מגיעים לדבר פלא.

345
00:22:50,499 --> 00:22:55,665
התורה אומרת שמבין
כל הבעלי חיים שיש בעולם,

346
00:22:57,085 --> 00:23:01,397
ישנם ארבעה בעלי חיים יחידים
שהם יוצאי דופן:

347
00:23:02,972 --> 00:23:07,956
כל הבעלי חיים שבתורה
או שיש בהם את שני סימני הטהרה

348
00:23:07,982 --> 00:23:10,296
או שאין בהם את שני סימני הטהרה.

349
00:23:11,236 --> 00:23:18,011
חוץ מארבעה שיש להם סימן טהרה אחד,
והתורה מפרטת מיהם אותם בעלי חיים:

350
00:23:18,653 --> 00:23:25,322
אומרת התורה: גמל, ארנבת ושפן
הם מעלי גירה ולא מפריסי פרסה.

351
00:23:25,770 --> 00:23:31,270
החזיר הוא היצור היחיד בכל כדור הארץ
שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גירה.

352
00:23:32,064 --> 00:23:34,820
כלומר, ארבעת אלה יש להם סימן טהרה אחד.

353
00:23:34,892 --> 00:23:38,353
גמל, ארנבת, שפן -
מעלי גירה ולא מפריסי פרסה,

354
00:23:38,382 --> 00:23:40,583
חזיר - מפריס פרסה ולא מעלה גירה.

355
00:23:41,206 --> 00:23:43,025
רבי עקיבא מאוד התפעל מזה.

356
00:23:43,147 --> 00:23:45,587
רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי.

357
00:23:45,636 --> 00:23:46,957
בואו נקרא את לשונו.

358
00:23:49,958 --> 00:23:53,875
כל הפרטים האלה, מי שמעניין אותו,
הבאנו בספר "המהפך 3",

359
00:23:53,958 --> 00:23:58,846
גם על הארנבת
וגם על ארבעת בעלי החיים.

360
00:23:58,862 --> 00:24:00,253
אומר רבי עקיבא כך:

361
00:24:00,709 --> 00:24:02,100
"אך את זה לא תאכלו".

362
00:24:02,142 --> 00:24:05,778
כך נאמר בתורה: "אך את זה לא תאכלו
ממעלי הגירה וממפריסי הפרסה".

363
00:24:05,878 --> 00:24:09,075
"וכי משה קניגי ובליסטרי היה?"

364
00:24:09,320 --> 00:24:13,595
קניגי זה צייד, בליסטרי זה זואולוג,
מי שחוקר את הבעלי חיים.

365
00:24:13,780 --> 00:24:16,831
שואל רבי עקיבא:
"וכי משה קניגי ובליסטרי היה?"

366
00:24:16,864 --> 00:24:22,136
הוא היה צייד, הולך ביערות, צד בעלי חיים
שהוא ידע להגיד שמכל בעלי חיים

367
00:24:22,200 --> 00:24:25,988
השלושה האלה יש להם סימן כזה
וזה האחד שיש לו סימן כזה?

368
00:24:26,306 --> 00:24:29,736
"מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמיים".

369
00:24:41,017 --> 00:24:42,613
ממה מתפעל רבי עקיבא?

370
00:24:43,373 --> 00:24:45,385
אומר רבי עקיבא: תראה דבר פלא,

371
00:24:45,989 --> 00:24:47,406
יש המון בעלי חיים,

372
00:24:47,410 --> 00:24:50,597
צריך לזכור שמאז ועד היום
התגלו עוד הרבה בעלי חיים,

373
00:24:51,017 --> 00:24:57,291
וכולם עונים על הדרישה שהתורה אומרת,
כולם מתאימים לכלל שהתורה אומרת:

374
00:24:57,697 --> 00:25:00,264
או שאותו בעל חיים הוא גם מעלה גירה,

375
00:25:00,281 --> 00:25:04,694
כל בעל חיים שמוצאים בעולם
או שהוא גם מעלה גירה ומפריס פרסה

376
00:25:04,947 --> 00:25:07,147
או שהוא לא מעלה גירה ולא מפריס פרסה.

377
00:25:07,170 --> 00:25:10,519
אבל שיהיה בו סימן אחד
שהוא מעלה גירה ולא מפריס פרסה

378
00:25:10,744 --> 00:25:12,956
או מפריס פרסה ולא מעלה גירה -

379
00:25:12,965 --> 00:25:15,656
לא מצאו חוץ מארבעת בעלי החיים האלה.

380
00:25:16,071 --> 00:25:19,202
היו כאלה בעבר שטענו: הנה, קנגורו.

381
00:25:19,234 --> 00:25:20,641
הקנגורו מעלה גירה.

382
00:25:20,693 --> 00:25:22,201
התברר אחר כך שזו טעות,

383
00:25:22,238 --> 00:25:24,579
הקנגורו לועס הרבה
אז חשבו שהוא מעלה גירה.

384
00:25:24,615 --> 00:25:27,525
אבל את המזון שהוא אוכל
הוא לועס הרבה, הוא לא מעלה גירה,

385
00:25:27,537 --> 00:25:29,143
אין לו בפנים קיבות עיכול.

386
00:25:29,453 --> 00:25:33,882
כל בעל חיים שניסו בהתחלה
להרעיש בתקשורת, מצאו משהו לא מתאים,

387
00:25:34,036 --> 00:25:37,374
כשנכנסו לעומק ראו שמשה אמת ותורתו אמת.

388
00:25:37,533 --> 00:25:39,993
ורבי עקיבא לפני יותר מ-2,000 שנה

389
00:25:40,314 --> 00:25:45,529
עומד מתפעל ואומר: "מכאן תשובה לאומרים
אין תורה מן השמיים".

390
00:25:45,926 --> 00:25:50,091
תבדוק בכל העולם, בג'ונגלים שבאפריקה,
ביערות שבאוסטרליה,

391
00:25:50,556 --> 00:25:52,638
איפה שאתה רק רוצה, תחפש בעלי חיים,

392
00:25:52,666 --> 00:25:57,771
לא תמצא בעל חיים אחד שהוא לא מתאים
להגדרה הזאת שאמרה התורה.

393
00:25:58,297 --> 00:26:00,623
וצריך לדעת, יש לזה גם השלכה הלכתית.

394
00:26:01,775 --> 00:26:05,145
זה לא סתם איזה מידע כזה זואולוגי,
תדע מה יש בעולם.

395
00:26:05,921 --> 00:26:07,177
יש לזה השלכה הלכתית.

396
00:26:07,200 --> 00:26:12,023
בואו נראה את דברי הגמרא על השלכה הלכתית,
הלכה למעשה, כל אחד צריך לדעת אותה.

397
00:26:12,459 --> 00:26:16,129
"היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום".

398
00:26:16,730 --> 00:26:20,014
אדם הולך בדרך, רעב,
רוצה לאכול, צד בהמה,

399
00:26:20,280 --> 00:26:22,204
אבל הבהמה הזו, הפה שלה חתוך,

400
00:26:22,446 --> 00:26:25,082
והוא לא יכול לראות לפי השיניים
אם היא מעלה גירה.

401
00:26:25,504 --> 00:26:29,577
כי המעלי גירה הם חסרי שיניים בלסת העליונה

402
00:26:29,619 --> 00:26:30,726
כי הם תולשים את העשב,

403
00:26:30,763 --> 00:26:34,388
אז הקב"ה ברא אותם
באופן שיתאים לתפקיד שלהם.

404
00:26:34,718 --> 00:26:36,856
שזה דרך אגב נציין בסוגריים,

405
00:26:37,398 --> 00:26:39,564
אדם שרוצה לראות את יד השם

406
00:26:39,803 --> 00:26:45,696
בהסתכלות פשוטה בעולם בעלי החיים,
הוא יכול לראות שזה לא במקרה.

407
00:26:46,180 --> 00:26:48,195
הקב"ה סידר הכול מדויק.

408
00:26:48,587 --> 00:26:50,997
כל בעל חיים שהוא טורף,

409
00:26:52,036 --> 00:26:57,004
כל הטורפים: אריה, נמר, ברדלס,
העיניים שלהם בקדמת הראש.

410
00:26:57,565 --> 00:27:03,739
כל בעלי החיים הנטרפים, הצמחוניים,
העיניים שלהם בצידי הראש. נכון?

411
00:27:03,789 --> 00:27:07,326
כמו הצבי, כמו זברה,
העיניים שלהם בצידי הראש.

412
00:27:07,332 --> 00:27:08,284
זה במקרה?

413
00:27:08,747 --> 00:27:10,100
בכלל לא במקרה.

414
00:27:10,540 --> 00:27:14,562
הטורף, לטובתו, במה הוא צריך להתמקד?

415
00:27:14,972 --> 00:27:18,289
באותו בעל חיים שהוא טורף אותו,
אז העיניים בקדמת הראש.

416
00:27:18,857 --> 00:27:21,971
הנטרף, הראש שלו תחוב בעשב,

417
00:27:22,033 --> 00:27:25,091
פתאום ירגיש חבטה בגב - התנפל עליו אריה.

418
00:27:25,384 --> 00:27:26,542
מה עשה הקב"ה?

419
00:27:26,549 --> 00:27:28,106
נתן לו עיניים מהצדדים.

420
00:27:28,125 --> 00:27:31,813
הוא אוכל, אבל הוא רואה מה קורה מימין,
רואה מה קורה משמאל.

421
00:27:32,120 --> 00:27:34,432
השמיעה שלהם, הכול מותאם.

422
00:27:34,453 --> 00:27:41,174
הפה, אצל בעלי חיים טורפים יש ניבים,
יש שיניים למעלה ולמטה שקורעות את הבשר.

423
00:27:41,820 --> 00:27:45,154
אצל הבעלי חיים הצמחוניים,

424
00:27:45,165 --> 00:27:51,134
יש להם שני טורים ארוכים של שיניים
שאמורות ללעוס את העשב

425
00:27:51,288 --> 00:27:56,322
ומקדימה למעלה, הלסת העליונה שלהם
היא בלי שיניים כי זה רק...

426
00:27:56,387 --> 00:27:57,742
היא קשיחה כזו,

427
00:27:57,753 --> 00:28:00,214
הם צריכים לקטוף את העלים.

428
00:28:00,530 --> 00:28:03,403
העלאת גירה, קודם הזכרנו שזה עוזר לעיכול,

429
00:28:03,433 --> 00:28:04,900
אבל למה אלוקים עשה אותם כך?

430
00:28:04,920 --> 00:28:07,832
אני לא מדבר על פי הסוד,
תורת הסוד יש בזה דברים גדולים

431
00:28:07,916 --> 00:28:11,283
מה העניין של מעלה גירה
ולמה המעלה גירה הופך אותו להיות טהור.

432
00:28:11,290 --> 00:28:16,814
בספר הבאנו את ההסברים על פי תורת הקבלה
מה העניין של מעלה גירה ומפריס פרסה.

433
00:28:17,746 --> 00:28:21,851
אבל בפשט, למה הקב"ה
 נתן להם להעלות גירה?

434
00:28:22,594 --> 00:28:28,702
אותם בעלי חיים שהם ניזונים מהצומח,
כשהם נמצאים בטבע ואוכלים

435
00:28:28,718 --> 00:28:31,625
הם חשופים לאויבים שלהם, חשופים לטורפים.

436
00:28:32,579 --> 00:28:36,491
במקום שיבזבזו הרבה זמן
כשהם חשופים ללעוס ולבלוע,

437
00:28:37,104 --> 00:28:42,965
אמר להם הקב"ה: כשאתם נמצאים בחוץ
חשופים בשדה, אל תבזבזו זמן על לעיסה.

438
00:28:42,986 --> 00:28:45,142
תקטפו ותבלעו, תקטפו ותבלעו.

439
00:28:45,217 --> 00:28:47,734
יש להם שק בפנים, שומרים אותו בפנים.

440
00:28:48,050 --> 00:28:51,011
אחרי שמילאו את השק
יכולים ללכת למקום מסתור,

441
00:28:51,160 --> 00:28:54,302
יושבים שם, רובצים על הרצפה,
יש עכשיו זמן, אף אחד לא רואה אותך,

442
00:28:54,340 --> 00:28:57,826
אתה יכול להעלות בחזרה,
ללעוס, לאכול בנחת.

443
00:28:57,860 --> 00:28:59,625
לא צריך לפחד מהאויבים.

444
00:29:00,057 --> 00:29:03,743
כל דבר הקב"ה... אדם יסתכל
בפרטים הכי פשוטים

445
00:29:03,770 --> 00:29:05,800
איך הכול מותאם, איך הכול מסודר

446
00:29:05,824 --> 00:29:07,771
לטובתו של כל בעל חיים.

447
00:29:08,019 --> 00:29:10,421
מזה גם אפשר לקבל חיזוק לעצמנו,

448
00:29:10,900 --> 00:29:12,872
יש אנשים, פיטרו אותם מהעבודה,

449
00:29:13,396 --> 00:29:16,278
או שהוא כבר כמה זמן מובטל
והוא בלחץ: "מה יהיה?

450
00:29:16,306 --> 00:29:18,140
"עוד מעט לא יהיה מה לאכול בבית".

451
00:29:18,193 --> 00:29:19,515
נמצאים בלחצים.

452
00:29:19,831 --> 00:29:21,416
תמיד צריך לומר לעצמנו:

453
00:29:21,758 --> 00:29:24,633
מי שברא אותנו ברא את בעלי החיים,

454
00:29:25,019 --> 00:29:28,486
ואם הוא דאג לכל בעל חיים
שיהיה לו את המזון שלו,

455
00:29:28,810 --> 00:29:30,060
דואג לבני אדם,

456
00:29:30,097 --> 00:29:33,040
הגמרא אומרת: "מאן דיהיב חיי יהיב מזוני".

457
00:29:33,114 --> 00:29:35,693
מי שנותן חיים נותן גם את האוכל.

458
00:29:35,808 --> 00:29:39,277
או אנשים מפחדים להביא ילדים לעולם,
"איך נפרנס את הילד הזה?"

459
00:29:40,490 --> 00:29:41,699
אתה תביא ילד לעולם...

460
00:29:41,714 --> 00:29:43,531
קודם כול, כל ילד, צריך לזכור:

461
00:29:43,888 --> 00:29:47,826
ילד זה שווה יותר ממיליונים.

462
00:29:48,116 --> 00:29:51,954
אם יגידו לבן אדם "קח מאה בניינים
גורדי שחקים מתנה,

463
00:29:51,994 --> 00:29:53,860
"כל השכירות כל חודש בשבילך",

464
00:29:53,900 --> 00:29:54,629
כמה הוא ישמח?

465
00:29:54,728 --> 00:29:56,955
ילד שווה יותר מכל הגורדי שחקים האלה.

466
00:29:57,320 --> 00:30:00,331
אז למה להסתפק בשניים, שלושה,
ארבעה, שבעה ילדים?

467
00:30:01,222 --> 00:30:03,900
אדם צריך שיזכה לכמה שיותר.

468
00:30:03,940 --> 00:30:06,581
כל זמן שהשם נותן לו,
שיביא עוד ילדים לעולם,

469
00:30:06,838 --> 00:30:08,100
אחר כך יראה מהם נחת.

470
00:30:08,146 --> 00:30:08,688
הפסוק אומר:

471
00:30:11,415 --> 00:30:14,635
בגיל של הילדות משקיעים בהם,
טורחים למענם,

472
00:30:14,777 --> 00:30:17,113
אחר כך כשהילדים גדלים, רואים מהם נחת.

473
00:30:17,612 --> 00:30:23,585
משפחות שהביאו רק שני ילדים,
אחר כך מגיעים לגיל מבוגר זה לא פשוט.

474
00:30:23,768 --> 00:30:26,578
אבל כשיש שמונה, עשרה ילדים,
שנים עשר ילדים.

475
00:30:26,598 --> 00:30:28,082
הרב בצרי תמיד אומר:

476
00:30:29,234 --> 00:30:33,228
כל אדם צריך לשאוף ל-12 ילדים
כמו יעקב אבינו.

477
00:30:34,017 --> 00:30:35,256
נחזור לעניין.

478
00:30:38,500 --> 00:30:43,322
אומרת הגמרא: אדם שהלך
 וראה בהמה שפיה גמום,

479
00:30:43,709 --> 00:30:44,707
הפה שלה חתוך.

480
00:30:44,733 --> 00:30:47,733
אתה לא יכול לדעת לפי הלסתות
אם היא מעלה גירה או לא,

481
00:30:48,608 --> 00:30:49,706
אבל יש לה רגליים.

482
00:30:50,714 --> 00:30:53,753
עכשיו, השאלה: הבהמה הזו כשרה?
הוא לא מכיר את החיה הזאת.

483
00:30:53,867 --> 00:30:55,488
הוא לא בקי בזואולוגיה.

484
00:30:55,539 --> 00:30:59,119
היום עוד יש תמונות, יש ספרים,
יש סרטים, פעם לא היה כך.

485
00:30:59,300 --> 00:31:01,653
אנשים רואים בעל חיים,
לא ידעו איך קוראים לזה בכלל.

486
00:31:02,906 --> 00:31:07,261
והוא עכשיו רואה בעל חיים,
לפי הפה הוא לא יודע אם מעלה גירה או לא,

487
00:31:09,154 --> 00:31:10,106
מה יעשה?

488
00:31:10,883 --> 00:31:12,204
אומרת הגמרא כך:

489
00:31:12,584 --> 00:31:18,096
"בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות
בידוע שהיא טהורה,

490
00:31:18,393 --> 00:31:22,842
"ואם לאו בידוע שהיא טמאה,
ובלבד שיכיר חזיר".

491
00:31:24,349 --> 00:31:27,266
אומרים לו: אתה יודע,
תדע, בורא עולם ברא את הכול,

492
00:31:27,297 --> 00:31:32,173
גילה לנו בתורה שיש בעל חיים אחד
בכל כדור הארץ

493
00:31:32,926 --> 00:31:35,326
שהפרסה סדוקה והוא לא מעלה גירה.

494
00:31:36,187 --> 00:31:40,973
זה נתון זואולוגי משמעותי - חיה אחת
בכל כדור הארץ שהפרסה סדוקה

495
00:31:41,017 --> 00:31:41,895
והיא לא מעלה גירה.

496
00:31:41,914 --> 00:31:43,044
מי זו החיה הזו?

497
00:31:43,330 --> 00:31:44,258
החזיר.

498
00:31:44,455 --> 00:31:46,034
אם אתה יודע מה זה חזיר...

499
00:31:46,057 --> 00:31:49,273
אם אתה לא יודע מה זה חזיר,
אז אולי פגשת עכשיו חזיר,

500
00:31:49,598 --> 00:31:52,543
אבל אם אתה יודע מה זה חזיר,
ואתה רואה - זה לא חזיר,

501
00:31:53,064 --> 00:31:56,676
אם הפרסה סדוקה, אתה יכול לשחוט אותו,
לאכול אותו, הוא כשר לחלוטין,

502
00:31:56,690 --> 00:31:57,948
תכין על האש.

503
00:31:58,227 --> 00:31:59,793
"אבל אני לא יודע אם הוא מעלה גירה".

504
00:31:59,815 --> 00:32:01,312
מאה אחוז הוא מעלה גירה.

505
00:32:01,961 --> 00:32:05,708
למה? כי החזיר הוא היחיד
שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גירה.

506
00:32:06,379 --> 00:32:09,497
כל השאר, אם מפריס פרסה - ודאי מעלה גירה.

507
00:32:09,511 --> 00:32:12,785
השלכה הלכתית, זה לא סתם
איזה מידע זואולוגי פשוט.

508
00:32:15,217 --> 00:32:20,977
לפני מאה שנה היה הרב ברוך אפשטיין,
חיבר ספר, קרא לזה "תורה תמימה",

509
00:32:21,005 --> 00:32:22,093
פירוש על התורה.

510
00:32:22,490 --> 00:32:25,450
בפסוקים האלה תראו
את דברי ההתפעלות שלו, וזה אז.

511
00:32:25,471 --> 00:32:27,640
מזמנו ועד היום גילו עוד בעלי חיים.

512
00:32:27,756 --> 00:32:28,764
הוא כותב כך:

513
00:32:55,514 --> 00:32:57,545
איך אתה מעז לתת כלל כזה? הוא שואל.

514
00:33:07,286 --> 00:33:09,769
"תרים" מלשון התיירים, המחפשים.

515
00:33:15,904 --> 00:33:19,594
מאז שהוא כתב את המשפטים האלה
לפני כמאה שנה, חלפו עוד שנים רבות,

516
00:33:19,619 --> 00:33:21,146
התגלו עוד בעלי חיים.

517
00:33:21,236 --> 00:33:25,426
היום ייתכן שכבר מצאו את כל בעלי החיים,
החיות והבהמות שיש בעולם.

518
00:33:26,088 --> 00:33:28,186
חרקים ודאי שלא מצאו את כולם.

519
00:33:28,238 --> 00:33:32,131
אבל חיות ובהמות, מן הסתם
כבר מצאו את כולם, או לפחות כמעט כולם,

520
00:33:32,431 --> 00:33:37,435
ואפילו לא מצאו אחד
שחורג מהכלל הזה שאמרה התורה.

521
00:33:37,881 --> 00:33:40,586
אומר רבי עקיבא לפני אלפיים שנה:

522
00:33:40,641 --> 00:33:43,604
"מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמיים".

523
00:33:44,718 --> 00:33:46,640
וכשמדברים על זואולוגיה,

524
00:33:47,427 --> 00:33:53,764
יש עוד נתון מעניין שנוגע לעולם הדגים
שחז"ל אמרו אותו.

525
00:33:54,593 --> 00:33:58,920
כידוע, התורה אומרת: איזה דג כשר לאכילה?

526
00:33:59,236 --> 00:34:02,015
כל דג, נקרא את הפסוקים מבפנים:

527
00:34:12,770 --> 00:34:15,157
כלומר, דג כשר צריך שיהיו בו שני סימנים:

528
00:34:15,473 --> 00:34:19,856
גם סנפירים שאיתם הוא שט, וגם קשקשים.

529
00:34:20,547 --> 00:34:21,311
מה זה קשקשים?

530
00:34:21,333 --> 00:34:23,759
כולם יודעים, נשים ודאי יודעות.

531
00:34:24,001 --> 00:34:27,089
יש על הדג קשקשים שאפשר לקלף אותם.

532
00:34:27,180 --> 00:34:32,477
חז"ל אומרים שרק קשקשים שאפשר לקלף אותם
הם נקראים קשקשים כסימן כשר.

533
00:34:32,897 --> 00:34:35,490
אבל אם יש קשקשים שהם חלק מהעור,

534
00:34:35,537 --> 00:34:39,420
שבשביל להוריד אותם אתה צריך
 גם לקלף את העור,

535
00:34:39,464 --> 00:34:41,777
מי שפעם לקח קרפיון והסיר את הקשקשים,

536
00:34:41,820 --> 00:34:44,346
אתה רואה, אתה מגרד אותם,
הם נופלים במהירות.

537
00:34:45,551 --> 00:34:49,990
זה נקרא קשקשים, לא שהעור עצמו
הוא עם בליטות כאלה.

538
00:34:51,205 --> 00:34:55,066
אם יש סנפיר וקשקשת,
מותר לאכול את אותו דג.

539
00:34:55,488 --> 00:34:59,119
אם אין סנפיר וקשקשת,
כלומר אם חסר אחד מהם,

540
00:34:59,382 --> 00:35:01,598
אסור לאכול את הדג הזה, זה דג טמא.

541
00:35:01,615 --> 00:35:02,705
זה כתוב בתורה.

542
00:35:03,259 --> 00:35:06,551
בתורה שבעל פה קיבלנו כך
איש מפי איש עד משה רבנו,

543
00:35:06,587 --> 00:35:07,891
זה מופיע בגמרא:

544
00:35:14,874 --> 00:35:17,613
אומרים חז"ל משפט שיש לו גם השלכה הלכתית:

545
00:35:18,203 --> 00:35:22,966
כל דג שיש לו קשקשים -
בוודאי שיש לו סנפירים.

546
00:35:23,490 --> 00:35:27,303
אבל יש דגים שיש להם סנפירים
ואין להם קשקשים.

547
00:35:27,626 --> 00:35:31,366
למשל, דולפין יש לו סנפירים
אבל אין לו קשקשים.

548
00:35:31,391 --> 00:35:32,906
אז אסור לאכול דולפינים.

549
00:35:34,401 --> 00:35:39,493
אבל כל דג שיש לו קשקשים
חייבים להיות לו סנפירים.

550
00:35:40,500 --> 00:35:43,536
נשאל את החכמים שלנו בתקופת התלמוד:

551
00:35:43,899 --> 00:35:46,159
אתם נכנסתם לעומק האוקיינוסים?

552
00:35:46,375 --> 00:35:47,912
בדקתם את כל הדגים?

553
00:35:48,224 --> 00:35:51,706
מי אמר לכם שכל דג
שיש לו קשקשים יש לו סנפירים?

554
00:35:53,290 --> 00:35:55,014
ויש לזה השלכה הלכתית.

555
00:35:55,676 --> 00:35:59,560
לפני מספר חודשים התקשר אליי בחור
שברוך השם מתחזק עם הידברות

556
00:35:59,600 --> 00:36:01,197
ושומע הרבה שיעורי תורה,

557
00:36:01,570 --> 00:36:07,204
נמצא בטיול בגרמניה והוא אומר:
"כבר שבועיים אני אוכל רק פירות וירקות".

558
00:36:07,801 --> 00:36:12,906
הוא נמצא באזור שהוא לא מצא שום מקום
שיש איזה יהודים עם אוכל כשר,

559
00:36:12,940 --> 00:36:14,170
אוכל פירות וירקות.

560
00:36:14,191 --> 00:36:15,425
"אני לא יכול יותר!

561
00:36:16,113 --> 00:36:18,957
"מותר לי להיכנס פה לחנות, לאכול רק דג?

562
00:36:19,434 --> 00:36:21,960
"למסעדה ואני אזמין רק דג, לא בשר".

563
00:36:22,415 --> 00:36:23,746
אמרתי לו: ודאי שלא.

564
00:36:24,473 --> 00:36:25,847
כי גם אם הדג כשר,

565
00:36:26,330 --> 00:36:29,275
אבל בישלו אותו בתנור
שלפני כן אפו בו חזיר.

566
00:36:29,528 --> 00:36:31,103
לך תדע מה ערבבו איתו.

567
00:36:31,586 --> 00:36:34,487
ודאי שאסור לאכול, להיכנס למסעדה, לאכול.

568
00:36:35,099 --> 00:36:36,557
"אז מה אעשה?"

569
00:36:37,314 --> 00:36:42,220
אמרתי לו: אתה יכול לקנות לעצמך
איזה ציוד קטן של צלייה,

570
00:36:42,241 --> 00:36:44,851
גריל או משהו
או בישול, מחבת.

571
00:36:46,584 --> 00:36:48,324
מחבת צריך להטביל אותו,

572
00:36:48,817 --> 00:36:53,204
אבל תקנה לך ציוד שיהיה לך
לאורך כל הטיול שילווה אותך

573
00:36:53,634 --> 00:36:55,802
ותיכנס ותקנה דג כשר.

574
00:36:56,473 --> 00:36:58,740
הוא אומר: "אבל אני נכנס,
יש שם נתחים של דגים,

575
00:36:58,761 --> 00:37:01,030
"איך אני יכול לדעת מה כשר, מה לא כשר?"

576
00:37:01,676 --> 00:37:06,044
אמרתי לו: כל חתיכת דג
שיש עליו קשקשים, אתה יכול לאכול.

577
00:37:06,544 --> 00:37:07,786
הוא אומר לי: "ואם אין סנפירים?

578
00:37:07,812 --> 00:37:09,077
"אני לא רואה סנפירים".

579
00:37:09,874 --> 00:37:12,263
אם יש קשקשים ודאי יש סנפירים.

580
00:37:13,353 --> 00:37:14,720
היית בכל כדור הארץ?

581
00:37:14,744 --> 00:37:16,100
שטת בכל האוקיינוסים?

582
00:37:16,135 --> 00:37:20,961
אולי יש שם בגרמניה או בתאילנד
מצאו איזה דג שיש לו קשקשים

583
00:37:20,975 --> 00:37:22,077
ואין לו סנפירים?

584
00:37:23,109 --> 00:37:24,960
אומרת הגמרא: אין סיכוי,

585
00:37:24,991 --> 00:37:28,943
אין מצב כזה שימצאו דג
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים.

586
00:37:29,271 --> 00:37:30,516
אם אתה רואה חתיכת דג,

587
00:37:30,532 --> 00:37:34,705
לא משנה איפה בעולם, ביפן, בסין,
אתה רואה חתיכת דג עם סנפירים,

588
00:37:35,034 --> 00:37:37,185
דג חי, כן?
זאת אומרת, לא מבושל עדיין.

589
00:37:37,361 --> 00:37:41,146
אתה יכול לקחת, לקנות
את חתיכת הדג הזו, תצלה לעצמך ותאכל.

590
00:37:41,370 --> 00:37:42,466
זה ודאי דג כשר.

591
00:37:42,488 --> 00:37:43,978
יש לזה השלכה הלכתית.

592
00:37:45,017 --> 00:37:50,066
עכשיו בואו נשאל את עצמנו:
כמה דגים מוכרים בעולם?

593
00:37:51,057 --> 00:37:56,193
ב-1686 לראשונה יצא ספר שנקרא
"היסטוריה של הדגים",

594
00:37:56,226 --> 00:37:57,830
עברו כמה מאות שנים מאז.

595
00:37:58,280 --> 00:38:05,771
והם כותבים שם שלפי המידע שבידם,
יש 400 סוגי דגים שמוכרים למדע.

596
00:38:06,553 --> 00:38:07,324
זה אז.

597
00:38:08,540 --> 00:38:12,266
מאז התגלו עוד המון דגים,
אני אקריא כאן מתוך הספר:

598
00:38:12,737 --> 00:38:16,312
"באוקטובר 2010", לא לפני הרבה זמן,

599
00:38:16,535 --> 00:38:22,842
"באוקטובר 2010 פורסמו תוצאותיו
של סקר תת-ימי מקיף שנמשך 10 שנים

600
00:38:23,257 --> 00:38:26,686
"בעלות של 650 מיליון דולר".

601
00:38:27,088 --> 00:38:33,992
אנשים השקיעו 650 מיליון דולר כדי לגלות
כמה שיותר דגים מכל האוקיינוסים בעולם.

602
00:38:34,495 --> 00:38:37,421
"בסקר תת-ימי זה, הגדול בהיסטוריה,

603
00:38:37,539 --> 00:38:46,523
"השתתפו 2,700 מדענים מ-670 מכוני מחקר
ברחבי העולם שיצאו ב-540 משלחות

604
00:38:46,560 --> 00:38:50,804
"כדי לגלות דגים ויצורי ים
שעד היום לא היו מוכרים למדע.

605
00:38:51,241 --> 00:38:53,314
"עם סיומו של המחקר הענק,

606
00:38:53,346 --> 00:38:55,972
"פרסם איאן פוינר, החוקר האוסטרלי

607
00:38:55,984 --> 00:38:58,940
"שעמד בראש ועדת ההיגוי
של המחקר, את תוצאותיו.

608
00:38:59,243 --> 00:39:04,266
"המדע מכיר כיום 16,764 מיני דגים",

609
00:39:04,586 --> 00:39:08,146
להבדיל ממה שלפני כמה מאות שנים
דיברו על 400,

610
00:39:08,310 --> 00:39:13,142
אז עם הסקר הזה - 16,764 מיני דגים,

611
00:39:13,191 --> 00:39:16,680
ומשערים שיש עוד כ-5,000 מינים
שטרם נתגלו.

612
00:39:17,314 --> 00:39:20,073
כשבודקים את כל ה-16,000,
לא ה-400 של אז,

613
00:39:20,090 --> 00:39:25,308
כל ה-16,000 האלה של היום,
התברר שאפילו אחד לא מצאו

614
00:39:25,544 --> 00:39:27,680
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים.

615
00:39:28,062 --> 00:39:33,854
הכול עונה להגדרה של התורה,
מה שחז"ל ידעו בלי צוללות מחקר.

616
00:39:34,740 --> 00:39:38,371
כשראיתי את זה, אמרתי: כנראה
שזה מה שאומר הזוהר הקדוש,

617
00:39:39,453 --> 00:39:43,113
הזוהר אומר שלפני ביאת המשיח, משנת ת"ר,

618
00:39:43,126 --> 00:39:44,966
בדרך כלל הזוהר לא נותן תאריכים,

619
00:39:45,295 --> 00:39:51,458
אבל כאן הוא נותן תאריכים:
בשנת 5000 ת"ר. 5000 ת"ר זה 5600.

620
00:39:51,880 --> 00:39:57,703
אנחנו עכשיו בשנת התשע"ז, 5777,

621
00:39:57,845 --> 00:40:01,984
והזוהר לפני 2,000 שנה
מדבר על שנת 5600,

622
00:40:02,026 --> 00:40:04,615
אז זה היה עתיד רחוק,
בשבילנו זה כבר עבר

623
00:40:04,664 --> 00:40:06,136
לפני פחות מ-200 שנה.

624
00:40:06,862 --> 00:40:12,240
ואומר הזוהר שמהשנה הזו
ייפתחו שערי חוכמה בעולם,

625
00:40:13,118 --> 00:40:14,766
גם למטה וגם מלמעלה.

626
00:40:14,803 --> 00:40:17,537
כלומר, גם חוכמות מדעיות

627
00:40:17,551 --> 00:40:20,217
וגם שפע של תורה שיתפשט בכל העולם,

628
00:40:20,220 --> 00:40:21,926
סודות התורה יתפשטו.

629
00:40:22,613 --> 00:40:23,973
וכל זה יהיה הכנה לקראת...

630
00:40:23,996 --> 00:40:26,674
שם הזוהר מסביר
שזה הכנה לקראת ביאת המשיח

631
00:40:26,688 --> 00:40:31,153
כי יש 6,000 שנים,
כל 1,000 שנים כנגד יום בבריאה.

632
00:40:31,427 --> 00:40:35,811
וכל בית, מתי מכינים את השבת,
כל ההכנות בלחץ כבר לקראת שבת?

633
00:40:35,834 --> 00:40:37,755
יום שישי אחר הצהריים.

634
00:40:37,918 --> 00:40:42,725
שנת ה-600 לקראת 5,000 שנה,
זה כבר יום שישי אחר הצהריים.

635
00:40:42,756 --> 00:40:45,036
כבר 600, זה לקראת קבלת השבת,

636
00:40:45,074 --> 00:40:47,411
האלף השביעי של ביאת המשיח.

637
00:40:47,693 --> 00:40:49,951
לכן אומר הזוהר שהעולם יכין את עצמו

638
00:40:49,984 --> 00:40:51,882
לקראת קבלת פני משיח

639
00:40:51,946 --> 00:40:53,831
על ידי שיתגלו כל האורות האלה.

640
00:40:53,860 --> 00:40:59,599
באמת, מי שמכיר את ההיסטוריה המדעית,
משנת ת"ר הייתה פריצה מדעית מדהימה.

641
00:41:00,010 --> 00:41:03,067
לפני כן, 1,000, 2,000 שנה
כמעט לא גילו כלום.

642
00:41:03,102 --> 00:41:06,124
היו קצת גילויים פה ושם, אבל לא מהפכות.

643
00:41:06,274 --> 00:41:09,024
מהשנה שהזוהר אומר,
 פתאום גילו את החשמל,

644
00:41:09,047 --> 00:41:12,031
את האלקטרונים,
כל החידושים הגדולים שיש היום.

645
00:41:12,336 --> 00:41:20,063
פעם... בואו נשאל: לפני...
אפילו בזמן שלנו, לפני 30, 40 שנה,

646
00:41:20,417 --> 00:41:24,955
אם היית רואה בן אדם הולך ברחוב
ומדבר עם עצמו, מה היית אומר?

647
00:41:25,507 --> 00:41:26,360
לא שפוי.

648
00:41:26,608 --> 00:41:28,106
אתה אומר לו: תגיד, עם מי אתה מדבר?

649
00:41:28,137 --> 00:41:30,525
הוא אומר לך: יש מישהו בארצות הברית,
אני מדבר איתו עכשיו.

650
00:41:30,546 --> 00:41:32,940
אתה מזמין לו אמבולנס מיד שיאשפז אותו.

651
00:41:33,521 --> 00:41:36,413
הולך ברחוב, מדבר, אומר:
מדבר עם מישהו בארצות הברית.

652
00:41:37,556 --> 00:41:44,386
היום אנשים - פעם נחשב מדע בדיוני,
היום אתה פה נמצא וסוגר עסקים במרחקים.

653
00:41:44,996 --> 00:41:49,049
מתקרב לדלתות - דלתות נפתחות,
פעם זה היה מדע בדיוני של סרטים.

654
00:41:49,446 --> 00:41:53,136
היום זה נראה פשוט והכול נראה לנו...
יש לנו גם הסברים לכל דבר.

655
00:41:54,250 --> 00:41:59,337
אומר הזוהר שמשנת ת"ר
העולם יתפתח ויתקדם.

656
00:41:59,353 --> 00:42:01,887
כל האינטרנט שיש היום, כל התקשורת,

657
00:42:01,989 --> 00:42:05,011
שאפשר להנציח את ההווה
ולראות אותו בעתיד,

658
00:42:05,521 --> 00:42:06,766
פעם מי חלם על זה?

659
00:42:06,798 --> 00:42:10,995
אומנם הזוהר אומר שכשאדם נפטר
מראים לו כל מה שהוא עשה במשך ימי חייו.

660
00:42:11,224 --> 00:42:15,374
אבל פעם אף אחד לא הבין את זה,
איך יראו לי בעתיד מה שעשיתי בעבר?

661
00:42:15,586 --> 00:42:20,352
המדע מתקדם, מגלה דברים,
פתאום השכל מקבל את הדברים.

662
00:42:21,419 --> 00:42:25,691
כשנדבר על גוף האדם בעזרת השם,
אולי בשיעור הבא אני חושב שכבר נגיע לאדם,

663
00:42:26,226 --> 00:42:31,314
קצת נרחיב יותר בעניין הזה של הפלאות האלה
שהזוהר הקדוש, מה שמדבר על עצמנו,

664
00:42:31,349 --> 00:42:32,421
על האדם עצמו.

665
00:42:33,680 --> 00:42:38,746
אבל כאן מדברים על קרוב
ל-17,000 מיני דגים,

666
00:42:39,436 --> 00:42:43,039
ואין אפילו אחד שחורג מההגדרה של חז"ל.

667
00:42:44,227 --> 00:42:47,453
לפני מספר שנים, אני לא אומר את שמו,
הוא עדיין חי,

668
00:42:48,803 --> 00:42:54,206
לפני מספר שנים, אדם מסוים שרצה...
הוא הקדיש את חייו להילחם בתורה.

669
00:42:54,956 --> 00:42:56,601
היה לו איזה סיפור חיים מיוחד,

670
00:42:56,640 --> 00:43:00,736
והוא החליט שהוא לא רוצה
שאנשים יתחזקו בתורה ומצוות.

671
00:43:01,057 --> 00:43:04,686
והיה מוציא חוברות נגד התורה
ומנסה בכל מיני דרכים,

672
00:43:05,104 --> 00:43:08,550
אפילו שלח שליחים לבני ברק
שישימו בישיבות את החוברות שלו.

673
00:43:08,780 --> 00:43:10,906
אחר כך היה עליו תביעה משפטית.

674
00:43:12,480 --> 00:43:17,087
כל העניין שלו, גם הקים אתר
 להתנגח בתורה, כל הזמן להתנגח בתורה.

675
00:43:20,252 --> 00:43:24,304
כשראה את הכלל הזה שבתורה,
שכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר,

676
00:43:24,340 --> 00:43:26,433
החליט שהוא חייב להראות שזה לא נכון.

677
00:43:27,290 --> 00:43:29,800
פנה למכוני מחקר מכל העולם

678
00:43:30,700 --> 00:43:34,941
ושאל אותם: האם אתם מכירים דג
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים?

679
00:43:35,763 --> 00:43:37,757
כל מכוני המחקר ענו לו שלא.

680
00:43:37,830 --> 00:43:40,156
בדקו בכל הזה, אין מצב כזה.

681
00:43:40,187 --> 00:43:42,701
כל דג שיש לו קשקשים יש לו סנפירים.

682
00:43:43,257 --> 00:43:46,697
עד שמכון מחקרי אחד שלח אליו הודעה

683
00:43:46,728 --> 00:43:53,576
שכן, יש יצור כזה שהוא דומה לצלופח,
הוא לא דג ממש אבל דומה לצלופח,

684
00:43:53,664 --> 00:43:55,806
יש לו קשקשים ואין לו סנפירים.

685
00:43:56,196 --> 00:43:59,146
הוא מיד חגג על העניין, הוציא חוברת.

686
00:43:59,307 --> 00:44:01,046
השם של הדג הזה:

687
00:44:03,857 --> 00:44:05,188
זה השם המדעי שלו.

688
00:44:06,069 --> 00:44:09,526
ואמרו לו שהנה, זה דג
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים.

689
00:44:09,556 --> 00:44:13,623
מיד הוציא חוברות ופרסם באינטרנט:
"מצאו דג נגד התורה".

690
00:44:13,911 --> 00:44:18,236
היו הרבה שהתחזקו וקצת נבהלו מזה,
אפילו נרתעו לאחור.

691
00:44:18,273 --> 00:44:21,148
הנה, מצאו דבר נגד התורה,
איך יכול להיות שיש טעות כזו?

692
00:44:21,667 --> 00:44:23,312
מי שמאמין בתורה

693
00:44:23,433 --> 00:44:25,306
אז גם כשיש קושיות הוא לא נבהל,

694
00:44:25,480 --> 00:44:27,105
אבל היו כאלה שנרתעו.

695
00:44:29,105 --> 00:44:31,028
מה התברר בסופו של דבר?

696
00:44:32,732 --> 00:44:35,722
ראשית, שהדג הזה, יש לו סנפיר אחד,

697
00:44:36,234 --> 00:44:37,604
סנפיר שמסתתר.

698
00:44:37,921 --> 00:44:39,800
ולא רק שיש לו סנפיר אחד,

699
00:44:40,034 --> 00:44:44,985
אלא שמו, פירוש המילים
"מונופטרוס קוצ'יה" זה חד-סנפיר.

700
00:44:45,462 --> 00:44:46,849
אפילו לזה הוא לא שם לב.

701
00:44:47,024 --> 00:44:51,628
הוא בא להקשות, "מצאתי דג שאין לו סנפיר",
והביא דג שהשם שלו שיש לו סנפיר.

702
00:44:51,768 --> 00:44:54,176
זה השם שלו, שהוא חד-סנפיר.

703
00:44:54,664 --> 00:44:58,752
ואם לא די בכך, התברר שגם הקשקשים
הם לא קשקשים שמתקלפים,

704
00:44:58,886 --> 00:45:02,107
אלא זה עור דמוי קשקשים,
זה לא קשקשים ממש שאפשר...

705
00:45:02,160 --> 00:45:03,962
אז מכל ההיבטים דיבר שטויות.

706
00:45:04,676 --> 00:45:07,648
הרב סגל שגילה את הדבר הזה,
ראה שעושים הרבה רעש,

707
00:45:07,648 --> 00:45:09,684
הלך לבדוק, גילה את הדברים האלה,

708
00:45:11,280 --> 00:45:12,615
כתב דבר מעניין, הוא אומר:

709
00:45:12,626 --> 00:45:17,265
תשים לב שהאדם הזה
 עשה שירות גדול לתורה.

710
00:45:17,349 --> 00:45:18,725
אנחנו שומרי תורה ומצוות,

711
00:45:18,763 --> 00:45:22,493
מי מאיתנו הלך לשלוח מכתבים
לכל מכוני המחקר בעולם:

712
00:45:22,516 --> 00:45:25,411
"תבדקו, יש דבר כזה
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים?"

713
00:45:27,411 --> 00:45:29,219
האדם הזה השקיע את זמנו

714
00:45:29,236 --> 00:45:30,625
ורק חיזק את התורה.

715
00:45:30,881 --> 00:45:32,625
רצה לקלל ונמצא מברך.

716
00:45:32,645 --> 00:45:36,851
רק חיזק את התורה שמשה אמת ותורתו אמת
עם כל המחקרים של היום.

717
00:45:37,133 --> 00:45:39,690
אפשר להוסיף על דבריו שהקב"ה רצה

718
00:45:39,711 --> 00:45:42,160
שבדור שלנו נתחזק באמונה,

719
00:45:42,481 --> 00:45:49,192
נתן רעיון לאנשים להשקיע 650 מיליון דולר
רק להוכיח שהתורה אמת.

720
00:45:49,720 --> 00:45:53,483
כל אלה שיצאו, המשלחת הזאת
ומצאו קרוב ל-17,000 סוגי דגים,

721
00:45:53,516 --> 00:45:57,430
השקיעו 650 מיליון דולר,
כמה אפשר לעשות בכסף הזה דברים?

722
00:45:57,980 --> 00:46:00,346
למה? כי הם רוצים רשימה
של כל הדגים בעולם.

723
00:46:00,387 --> 00:46:01,660
ואם לא תדע את הרשימה?

724
00:46:01,697 --> 00:46:02,793
תן אוכל לעניים.

725
00:46:02,819 --> 00:46:04,364
לא, הם רוצים עכשיו לגלות.

726
00:46:05,716 --> 00:46:09,459
כנראה הכניס להם את זה לראש
כדי שנחזק את עצמנו באמונה.

727
00:46:09,478 --> 00:46:12,200
הנה, בדקו, הגיעו קרוב ל-17,000 מינים

728
00:46:12,238 --> 00:46:14,019
ועדיין הכלל של התורה:

729
00:46:14,043 --> 00:46:17,668
משה אמת ותורתו אמת,
כל שיש לו סנפיר יש לו קשקשת.

730
00:46:18,262 --> 00:46:21,467
לפני 200 שנה כבר היו כאלה
שבאו ופקפקו,

731
00:46:21,499 --> 00:46:26,113
אמרו שמצאו איזה דג
שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים.

732
00:46:26,168 --> 00:46:27,379
בסוף מה התברר?

733
00:46:27,412 --> 00:46:29,452
שזה בכלל היה לטאה, לא היה דג.

734
00:46:29,471 --> 00:46:32,630
גדולי ישראל של אותה תקופה
כבר ישבו לדון בזה

735
00:46:32,766 --> 00:46:34,489
כי אם מצאו, איך זה יכול להיות?

736
00:46:34,579 --> 00:46:36,073
בסוף התברר שזה היה לטאה בכלל.

737
00:46:36,095 --> 00:46:41,262
החת"ם סופר, כך כותב, יש פה גם בספר,
הבאנו את התמונות של כל היצורים האלה

738
00:46:41,278 --> 00:46:43,211
שבתחילה היו שדיברו נגד.

739
00:46:44,288 --> 00:46:46,397
נראה דוגמה נוספת מהזואולוגיה:

740
00:46:47,440 --> 00:46:48,842
דבש מותר לאכול?

741
00:46:49,246 --> 00:46:52,373
מותר לאכול דבש, אבל יש פה שאלה גדולה:

742
00:46:52,415 --> 00:46:53,854
איך מותר לאכול דבש?

743
00:46:54,638 --> 00:46:56,960
חלב של גמל מותר לנו לשתות?

744
00:46:57,104 --> 00:46:58,385
חלב של אתון?

745
00:46:59,008 --> 00:47:00,076
אסור לשתות, למה?

746
00:47:00,093 --> 00:47:01,139
יש כלל בגמרא:

747
00:47:04,330 --> 00:47:06,809
דבר שיוצא מבעל חיים שאסור לאכול

748
00:47:07,267 --> 00:47:08,201
אז אסור לאכול.

749
00:47:08,217 --> 00:47:09,669
כמו שאסור לאכול את אותו בעל חיים,

750
00:47:09,681 --> 00:47:11,567
גם את מה שיוצא ממנו אסור לאכול.

751
00:47:12,240 --> 00:47:16,516
דגים טמאים, ומהביצים שלהם יש כאלה
מכינים כל מיני מעדנים,

752
00:47:16,565 --> 00:47:18,803
מותר לאכול ביצים של דגים טמאים?

753
00:47:18,840 --> 00:47:20,922
אסור לאכול, "היוצא מן הטמא - טמא".

754
00:47:22,394 --> 00:47:24,993
אם כך, איך מותר לאכול דבש?

755
00:47:26,309 --> 00:47:30,945
הדבורה אסורה באכילה
והיא מפיקה מעצמה את הדבש,

756
00:47:31,337 --> 00:47:32,886
איך מותר לאכול דבש?

757
00:47:34,154 --> 00:47:37,978
אומרת הגמרא: דבש דבורים מותר באכילה,

758
00:47:39,182 --> 00:47:43,941
לפי שמוציאות אותו מגופן
ואינן ממצות אותו מעצמן.

759
00:47:44,605 --> 00:47:46,783
כלומר, זה לא כמו חלב,

760
00:47:47,300 --> 00:47:53,084
שהחלב, מה זה חלב? הבהמה אוכלת עשב,
עובר תהליך עיכול, הופך להיות חלק ממנה

761
00:47:53,196 --> 00:47:56,367
ואז נוצר חלב, אז יוצא שזה חלק מגופה.

762
00:47:56,721 --> 00:48:03,468
לעומת זאת, הדבש - היא מכניסה את הצוף,
הופכת אותו לדבש ופולטת.

763
00:48:03,751 --> 00:48:06,153
אבל מה פירוש הופכת לדבש ופולטת?

764
00:48:06,177 --> 00:48:07,246
איך זה הופך לדבש?

765
00:48:07,269 --> 00:48:10,590
זה עובר משהו בפנים.
איך הם ידעו מה בדיוק זה עובר בפנים?

766
00:48:11,805 --> 00:48:17,544
וכדי להשתנות מצוף לדבש,
חייב להתערבב חומר מגוף הדבורה.

767
00:48:17,561 --> 00:48:18,802
איך זה הפך להיות דבש?

768
00:48:19,015 --> 00:48:23,845
חומרים שיוצאים מגופה מתערבבים בצוף
והופכים את זה לדבש.

769
00:48:23,857 --> 00:48:25,106
אז איך מותר לאכול?

770
00:48:25,464 --> 00:48:28,018
חז"ל אומרים: כך קיבלנו איש מפי איש

771
00:48:28,111 --> 00:48:31,633
שהדבש מותר באכילה
כי זה לא חלק מגוף הדבורה.

772
00:48:33,939 --> 00:48:37,420
רק בדורות האחרונים התחילו לעשות
ניתוחים לדבורים.

773
00:48:37,438 --> 00:48:42,600
פעם מי ניתח דבורים ובדקו עם מיקרוסקופים
מה בדיוק קורה שם בבטן של הדבורה?

774
00:48:42,620 --> 00:48:46,355
היום יודעים איך בדיוק פועל
כל מערכת העיכול של הדבורה.

775
00:48:46,827 --> 00:48:49,703
התברר שיש לה בבטן שתי קיבות:

776
00:48:49,984 --> 00:48:53,127
קיבה אחת של האוכל שהיא אוכלת,
שזה עם העיכול,

777
00:48:53,587 --> 00:48:56,454
ויש קיבה אחרת שנקראת קיבת דבש.

778
00:48:56,746 --> 00:49:02,385
הקיבה הזו, הצוף הנקי נכנס לשם,

779
00:49:02,760 --> 00:49:07,731
יש אנזימים שהדבורה מפרישה מגופה
כדי להפוך את זה לדבש.

780
00:49:07,966 --> 00:49:15,065
לאחר שהאנזימים הופכים את הצוף לדבש,
הם מתפרקים ונעלמים

781
00:49:15,652 --> 00:49:17,596
ומה שנשאר בהם בטל בשישים.

782
00:49:17,620 --> 00:49:19,546
יש לנו הלכה של ביטול בשישים - בטל,

783
00:49:19,558 --> 00:49:22,334
אבל הם ברובם מתפרקים ונעלמים.

784
00:49:22,629 --> 00:49:26,007
ומתברר שהדבש שאנחנו אוכלים זה צוף נקי,

785
00:49:26,292 --> 00:49:29,061
הוא לא עובר תהליך עיכול כמו חלב, כמו...

786
00:49:29,320 --> 00:49:32,706
חז"ל, נשאל את רבותינו לפני 2,000 שנה:
מאיפה אתם יודעים את זה?

787
00:49:33,346 --> 00:49:36,092
כך קיבלנו בתורה שדבש מותר לאכול

788
00:49:36,111 --> 00:49:39,890
כי הדבורה לא ממצה את זה מגופה,

789
00:49:39,911 --> 00:49:41,406
כלומר, זה לא חלק ממנה,

790
00:49:41,438 --> 00:49:43,922
אלא הצוף שנכנס עובר תהליך ויוצא.

791
00:49:44,090 --> 00:49:49,773
כמה זה נפלא לראות בדברי חז"ל את הדברים
שהיום המחקר הולך ומגלה.

792
00:49:50,074 --> 00:49:53,995
נסיים בעוד דוגמה אחת שנוגעת גם
לעולם הזואולוגיה.

793
00:49:57,154 --> 00:50:03,886
יש גמרא במסכת בכורות שאומרת
כמה זמן ההיריון של כל בעלי החיים

794
00:50:03,911 --> 00:50:05,011
או דגירה.

795
00:50:05,111 --> 00:50:07,124
למשל, כתוב שם שהתרנגול,

796
00:50:07,991 --> 00:50:12,306
זמן הדגירה שהתרנגולת
דוגרת על הביצים: 21 יום.

797
00:50:12,940 --> 00:50:13,855
וזה נכון עד היום.

798
00:50:13,883 --> 00:50:16,910
יודעים, יש בעלי חיים
שקצת האופי שלהם השתנה,

799
00:50:17,191 --> 00:50:19,508
אבל התרנגול נשאר עד היום.

800
00:50:20,234 --> 00:50:24,135
אבל יש שם משפט שכמה שנגיד
שקצת השתנה האופי והטבע,

801
00:50:24,147 --> 00:50:25,613
אי אפשר, לא מובן.

802
00:50:26,236 --> 00:50:30,352
כתוב שם שהנחש,
זמן ההיריון שלו שבע שנים.

803
00:50:31,154 --> 00:50:37,002
הגמרא במסכת בכורות, שההיריון של הנחש
שבע שנים, זה נגד המציאות.

804
00:50:37,787 --> 00:50:42,534
הנחשים, אומנם רוב הנחשים מטילי ביצים,
לא משריצים נחשים חיים,

805
00:50:42,720 --> 00:50:44,331
רוב הנחשים מטילי ביצים.

806
00:50:44,488 --> 00:50:46,181
אבל יש נחשים שמשריצים,

807
00:50:46,709 --> 00:50:51,465
אבל זה כמה חודשים, איך אפשר להגיד...
שבע שנים אומרים חז"ל.

808
00:50:52,113 --> 00:50:54,821
ומה הכי הכעיס את החוקרים
שראו את הגמרא?

809
00:50:55,140 --> 00:50:56,953
שהגמרא אומרת, הגמרא עצמה אומרת:

810
00:50:56,977 --> 00:50:58,439
מאיפה אנחנו יודעים את זה?

811
00:50:58,829 --> 00:51:00,640
עושים איזה חשבון של הפסוקים,

812
00:51:00,655 --> 00:51:03,572
בפסוק הזה כתוב כך,
לפי זה יוצא פסוק הזה

813
00:51:03,608 --> 00:51:04,829
ומכאן יוצא כך,

814
00:51:04,855 --> 00:51:07,033
יוצא שההיריון של הנחש שבע שנים.

815
00:51:07,457 --> 00:51:09,033
זה כל כך הכעיס את החוקרים,

816
00:51:09,040 --> 00:51:11,436
מה, אתה על פי פסוקים מודיע לנו
כמה ההיריון של הנחש?

817
00:51:11,453 --> 00:51:13,053
לך תבדוק. תחקור.

818
00:51:15,518 --> 00:51:16,423
מה התברר?

819
00:51:18,598 --> 00:51:26,599
התברר שיש נחשים שיש מה
שהמדענים קוראים "אגירת זרע".

820
00:51:27,770 --> 00:51:32,046
כלומר כך, על פי התורה שלנו,

821
00:51:32,206 --> 00:51:38,704
ניקח נחש נקבה ונכניס אותה לכלוב
במשך שבע שנים, היא נמצאת שם לבד,

822
00:51:38,720 --> 00:51:41,501
אחרי שבע שנים היא יכולה להשריץ נחש.

823
00:51:43,126 --> 00:51:47,458
ולפי המדע תמיד טענו שאין דבר כזה,
יודעים - ההיריון הוא כמה חודשים.

824
00:51:48,443 --> 00:51:54,775
התברר שיש יכולת לנחשים מסוימים
לאגור זרע בתוכה

825
00:51:54,791 --> 00:51:57,306
והזרע עדיין לא מפרה את הביצית שלה.

826
00:51:57,330 --> 00:51:58,717
הוא שמור בתוך הגוף.

827
00:51:59,106 --> 00:52:01,552
הבאתי בספר את המקורות המדעיים.

828
00:52:02,259 --> 00:52:05,125
מקום אחד, נחש אחרי חמש וחצי שנים,

829
00:52:05,160 --> 00:52:08,566
נחש נקבה הייתה בכלוב
לבד חמש וחצי שנים,

830
00:52:08,589 --> 00:52:10,696
ואז פתאום היא השריצה להפתעתם.

831
00:52:12,151 --> 00:52:13,745
מקום אחר, חמש שנים.

832
00:52:14,280 --> 00:52:23,373
והמקום הכי קיצוני שמצאו זה נחש נקבה
שהייתה בשבי שבע שנים, יותר משבע שנים,

833
00:52:23,606 --> 00:52:28,751
וכשמתה פתחו אותה ומצאו בפנים נחש
לקראת היציאה החוצה,

834
00:52:28,779 --> 00:52:30,411
שרואים שהוא מת רק לאחרונה.

835
00:52:30,840 --> 00:52:33,540
והחוקרים נדהמו: איך אחרי שבע שנים?!

836
00:52:33,892 --> 00:52:36,363
יש פה את המקורות,
זה לא שאני ממציא זמנים ותאריכים,

837
00:52:36,382 --> 00:52:38,230
אפשר לראות את המקורות המדעיים.

838
00:52:39,493 --> 00:52:41,930
התברר שיש מושג שנקרא אגירת זרע.

839
00:52:41,951 --> 00:52:45,186
ועכשיו מובן שכשחז"ל דיברו
על היריון של נחש,

840
00:52:45,276 --> 00:52:48,974
אמרו: תדע שהמקסימום זה שבע שנים.

841
00:52:49,361 --> 00:52:52,033
לא שהתכוונו שכל היריון זה שבע שנים,

842
00:52:52,076 --> 00:52:56,835
אמרו: באופי של הנחש יכול להגיע לשבע שנים
ורק אז היא תמליט.

843
00:52:57,283 --> 00:52:59,640
כמה ידע יש בתורה שלנו שכתוב עליה:

844
00:52:59,680 --> 00:53:02,303
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

845
00:53:02,740 --> 00:53:04,704
נסיים בעוד דוגמה אחת, יש עוד שתי דקות.

846
00:53:04,746 --> 00:53:09,124
נסיים בעוד דוגמה אחת
גם שנוגעת לעולם הזואולוגיה.

847
00:53:09,728 --> 00:53:12,686
אני מזכיר את זה כי זה עורר
רעש גדול בעולם ההלכתי,

848
00:53:12,700 --> 00:53:14,820
כבר 200 שנה דנים על העניין הזה.

849
00:53:15,520 --> 00:53:19,373
ספר "פחד יצחק" לפני 200 שנה,
הוא העלה את השאלה לראשונה.

850
00:53:20,274 --> 00:53:23,603
הגמרא אומרת שאדם שהורג יתוש בשבת

851
00:53:23,620 --> 00:53:24,824
כאילו הרג גמל.

852
00:53:24,845 --> 00:53:28,844
אסור להרוג בשבת כי זה נקרא נטילת נפש,
נשמה של בעל חיים,

853
00:53:29,099 --> 00:53:32,004
אז אסור להרוג בשבת בעל חיים, אפילו יתוש.

854
00:53:32,509 --> 00:53:35,211
אבל אומרת הגמרא: כינה מותר להרוג.

855
00:53:35,619 --> 00:53:38,178
למה? כי מה אסור להרוג בשבת?

856
00:53:38,400 --> 00:53:41,647
רק בעל חיים שנוצר מזכר ונקבה.

857
00:53:42,495 --> 00:53:45,989
אבל כינה היא לא פרה ורבה,

858
00:53:46,012 --> 00:53:50,164
היא לא באה לעולם מזכר ונקבה,
ולכן מותר להרוג כינה בשבת.

859
00:53:50,370 --> 00:53:52,040
לפני 200 שנה נהיה רעש גדול,

860
00:53:52,057 --> 00:53:54,931
החוקרים מצאו שבכינים יש זכרים ויש נקבות.

861
00:53:54,977 --> 00:53:56,223
פעם לא ידעו לבדוק את זה,

862
00:53:56,507 --> 00:53:59,785
אבל לפני 200 שנה מצאו שיש זכרים ו...
נהיה רעש גדול.

863
00:53:59,878 --> 00:54:01,512
עכשיו, יש לזה שאלה הלכתית:

864
00:54:01,826 --> 00:54:03,879
האם מותר להרוג כינה בשבת או לא?

865
00:54:04,761 --> 00:54:09,920
אם נגיד שחז"ל צדקו
שהיא לא פרה ורבה - מותר.

866
00:54:10,638 --> 00:54:12,674
אבל מצאו עכשיו שיש זכר ונקבה,

867
00:54:12,702 --> 00:54:13,863
אז מה נגיד, אסור?

868
00:54:14,036 --> 00:54:15,866
אתה אומר אסור, זה אומר שחז"ל טעו?

869
00:54:15,977 --> 00:54:18,188
הרי זה תורה,
איך יכול להיות שהתורה טעתה?

870
00:54:18,500 --> 00:54:21,710
היה רעש גדול, רבנים התווכחו,
זה אומר מותר, זה אומר אסור.

871
00:54:24,078 --> 00:54:28,007
פניתי, לא בעצמי, על ידי שליחים,

872
00:54:28,688 --> 00:54:32,571
למומחים הכי גדולים בעולם
לכינים וכנימות.

873
00:54:32,820 --> 00:54:36,628
יש דבר כזה פרופסור לכינים וכנימות,
על זה הוא מקבל את התואר שלו.

874
00:54:37,165 --> 00:54:38,660
טוב, אנחנו צריכים אותו בשביל התורה,

875
00:54:38,688 --> 00:54:41,637
הוא מקדיש את החיים כדי
שייתן לנו תשובה על שאלות שיש לנו.

876
00:54:43,375 --> 00:54:44,866
הרבה לא ידעו לענות

877
00:54:45,022 --> 00:54:49,514
עד שהגיעו למומחה מספר אחד בעולם
שהוא מומחה לכינים וכנימות

878
00:54:49,520 --> 00:54:54,926
והשאלה הייתה: האם יש כינים
שאין בהם נקבות וזכרים?

879
00:54:55,596 --> 00:54:57,171
שהם מתרבים מעצמם.

880
00:54:58,126 --> 00:54:59,226
הוא מיד ענה:

881
00:54:59,377 --> 00:55:02,677
יש משפחה של כינים שנקראים
"הכינים הלועסות",

882
00:55:02,773 --> 00:55:06,594
שלושת אלפים תת-זנים יש במשפחה הזו.

883
00:55:06,648 --> 00:55:07,620
שלושת אלפים.

884
00:55:08,019 --> 00:55:10,547
וכל אלה, אין שם בכלל זכרים ונקבות,

885
00:55:10,556 --> 00:55:12,226
יש להם הפריה עצמית.

886
00:55:12,765 --> 00:55:15,123
הכינה עצמה היא הכול, היא זכר והיא נקבה,

887
00:55:15,135 --> 00:55:17,484
ואין שם זכרים ונקבות.

888
00:55:18,024 --> 00:55:21,726
והפלא היותר גדול -
מצאתי גמרא במסכת גיטין.

889
00:55:21,803 --> 00:55:24,723
מה שאמרתי עכשיו על הכינה
שמותר להרוג אותה כי היא פרה ורבה

890
00:55:24,746 --> 00:55:27,374
מי שרוצה לראות - מסכת שבת דף יב.

891
00:55:27,899 --> 00:55:31,774
מסכת גיטין דף סט, שם לא קשור לשבת,

892
00:55:31,907 --> 00:55:37,129
שם הגמרא אומרת... יש שם כמה דפים
על תרופות, על כל מיני מחלות,

893
00:55:37,380 --> 00:55:40,126
אז כתוב שם שאדם שיש לו אבן שעוצרת,

894
00:55:40,153 --> 00:55:42,812
הוא לא יכול לתת צרכים
בגלל שיש לו אבן שעוצרת אותו,

895
00:55:42,846 --> 00:55:44,470
יש שם תרופה מה לעשות לו,

896
00:55:44,786 --> 00:55:50,322
אז בין השאר כתוב שם שיביאו כינה
"דזכר ודנקבה", כך לשון הגמרא.

897
00:55:50,766 --> 00:55:52,697
"ליתי כינה דזכר ונקבה",

898
00:55:52,728 --> 00:55:55,729
יביאו כינה שנוצרה מזכר ונקבה.

899
00:55:55,878 --> 00:55:59,114
מה רואים בחז"ל?
שהם ידעו שיש שני סוגי כינים.

900
00:55:59,128 --> 00:56:00,456
הם לא סתרו את עצמם.

901
00:56:00,754 --> 00:56:05,623
מסכת שבת דיברו על כינה שהיא לא פרה ורבה
ועל זה אמרו שמותר להרוג אותה בשבת.

902
00:56:05,683 --> 00:56:08,728
מסכת גיטין דיברו על כינה
שהיא באה מזכר ונקבה,

903
00:56:08,770 --> 00:56:10,846
נשאל את חכמים: מותר להרוג את הכינה הזאת?

904
00:56:10,876 --> 00:56:14,955
יענו שלא, זו מזכר ונקבה,
מה ששם אמרנו. אז הכול הסתדר.

905
00:56:15,481 --> 00:56:18,420
ואפילו היום אם תשאלו מדענים שפוגשים ככה:

906
00:56:18,459 --> 00:56:20,168
תגיד, יש כינה שהיא לא פרה ורבה?

907
00:56:20,175 --> 00:56:22,620
יגיד לך "אין דבר כזה",
כי הם לא בקיאים בפרטים.

908
00:56:23,485 --> 00:56:28,413
תפנה למומחה מספר אחד לכינים וכנימות
או שתבדוק באינטרנט "הכינים הלועסות",

909
00:56:28,445 --> 00:56:33,550
תראה משפחה שלמה של 3,000 סוגי כינים
שהם לא פרים ורבים.

910
00:56:34,405 --> 00:56:36,421
ומשה אמת ותורתו אמת.

911
00:56:36,580 --> 00:56:38,346
כמה צריכים לחזק את עצמנו

912
00:56:38,354 --> 00:56:40,265
להיות גאים בתורה שלנו,

913
00:56:40,299 --> 00:56:42,199
להיות גאים באמונה שלנו.

914
00:56:42,269 --> 00:56:45,822
לא להיבהל מכל מיני פטפוטי דברים

915
00:56:45,845 --> 00:56:49,037
שפתאום מישהו אומר "מצאתי כך",
"מצאתי כך נגד התורה".

916
00:56:50,144 --> 00:56:53,526
הרבה דיברו בעבר, לקח זמן
עד שגילו את האמת.

917
00:56:53,977 --> 00:56:59,141
ונסיים בברכה שזכות דוד המלך
תעמוד לכל הציבור שנמצא כאן,

918
00:56:59,200 --> 00:57:00,452
נעים זמירות ישראל.

919
00:57:00,473 --> 00:57:02,965
שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה,

920
00:57:02,979 --> 00:57:04,835
פרנסה טובה, חיים טובים.

921
00:57:05,013 --> 00:57:06,733
גם הצופים בכל מקום שהם,

922
00:57:06,749 --> 00:57:09,777
שהשם ימלא משאלות לב כולם
לטובה ולברכה,

923
00:57:09,801 --> 00:57:10,720
אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה