הרב אהרון לוי - רוצים שלום באמת

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - אם כולם רוצים שלום, למה הוא לא מגיע? כיצד משפיע השלום על הזוגיות שלנו, ומה הקשר לביאת המשיח?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,270 --> 00:00:20,110
.שלום לכם

2
00:00:20,230 --> 00:00:23,950
אנחנו בתוכנית נוספת
."מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:24,070 --> 00:00:27,470
וכמו תמיד, גם היום יש איתי באולפן
.שלושה שותפים

4
00:00:27,950 --> 00:00:32,110
,נתי מימון מתל אביב, בן 53

5
00:00:32,230 --> 00:00:33,390
.מתעסק בענף הבניין

6
00:00:33,830 --> 00:00:38,110
,אני אלחי ענסי, בן 39 מתל אביב

7
00:00:38,750 --> 00:00:39,910
.מתעסק בענף הרכב

8
00:00:40,270 --> 00:00:42,110
,אני מתי סגל מרמת גן

9
00:00:42,270 --> 00:00:43,310
.מתעסק בשוק ההון

10
00:00:43,750 --> 00:00:45,270
?ועל מה נדבר היום

11
00:00:45,430 --> 00:00:47,630
,היום נדבר על השלום

12
00:00:48,630 --> 00:00:51,390
על השאלה האם לא הגיע הזמן

13
00:00:51,590 --> 00:00:52,670
?לתת לו צ'אנס

14
00:00:53,390 --> 00:00:57,670
,ואני הייתי, ברשותכם
.רוצה להסביר למה אני מתכוון

15
00:00:58,790 --> 00:01:02,430
תסכימו איתי שאחד הדברים
הכי מפתיעים

16
00:01:03,590 --> 00:01:07,150
שהתרחשו ב-70 השנים האחרונות
במדינת ישראל

17
00:01:07,790 --> 00:01:15,030
זה שמאז הקמת המדינה ועד היום
.הסכסוך הישראלי-פלסטיני עדיין לא נפתר

18
00:01:15,190 --> 00:01:22,390
כל מי שקורא קצת מידע בספרות היסטורית
,של אנשים שחיו לפני 70 שנה

19
00:01:22,510 --> 00:01:26,310
מגלה בדברים שלהם אמונה
.שהדבר פתיר

20
00:01:26,510 --> 00:01:27,990
?עכשיו, מה המשמעות של זה

21
00:01:28,150 --> 00:01:32,150
המשמעות של זה שהמחיר
שאתם ואני משלמים

22
00:01:32,310 --> 00:01:36,190
כדי שנוכל עכשיו לשבת כאן
,ולדון בינינו על השלום

23
00:01:36,310 --> 00:01:38,550
.המחיר הזה הוא בלתי נתפס

24
00:01:38,710 --> 00:01:41,310
אני לא יודע אם יש עוד מדינה מערבית

25
00:01:41,470 --> 00:01:44,830
שכדי שהילדים שלה יקומו בבוקר בלי לדאוג

26
00:01:45,750 --> 00:01:48,390
.המדינה שילמה מחיר כמו שאנחנו שילמנו

27
00:01:48,510 --> 00:01:55,550
לכן ברור לי לחלוטין ששאיפתו של כל מנהיג
ושל כל אזרח במדינה כזאת

28
00:01:56,150 --> 00:01:57,830
.זה שיהיה שלום

29
00:01:58,430 --> 00:02:04,430
,השאלה הגדולה היא אם כולם רוצים שלום
?למה השלום לא מגיע

30
00:02:04,550 --> 00:02:05,470
.השאלה היא המחיר

31
00:02:06,230 --> 00:02:06,990
?המחיר של מה

32
00:02:07,150 --> 00:02:08,230
?תרתי-משמע. -של מה

33
00:02:08,390 --> 00:02:10,350
,גם של המדינה, של השלום

34
00:02:10,470 --> 00:02:12,070
,של השטחים שאתה צריך לפנות

35
00:02:12,670 --> 00:02:14,750
.של יישובים שאתה צריך להזיז

36
00:02:15,390 --> 00:02:19,710
כלומר, אתה מדבר איתי על המחיר
.שצריך לשלם בשביל השלום. -נכון

37
00:02:19,830 --> 00:02:22,910
אבל האם אתה מסכים איתי
.שכולם רוצים שלום? -כולם

38
00:02:23,630 --> 00:02:25,030
.שלום זה עניין של התפשרות

39
00:02:25,950 --> 00:02:29,470
ברגע שבעל אינטרס מוכן לוותר

40
00:02:29,630 --> 00:02:31,910
על האינטרס שלו בשביל שלום

41
00:02:32,070 --> 00:02:33,950
,עם ה... כביכול האויב שלו

42
00:02:34,710 --> 00:02:35,550
.הוא יקבל שלום

43
00:02:35,670 --> 00:02:36,750
אם הוא לא יקבל את האינטרס

44
00:02:36,910 --> 00:02:38,070
.לא יהיה שלום

45
00:02:38,230 --> 00:02:42,630
,כלומר, שלום זה עניין של מחיר
,תסכים לשלם אותו - יהיה שלום

46
00:02:42,790 --> 00:02:45,750
.לא תסכים לשלם אותו - לא יהיה שלום
.חס ושלום-

47
00:02:45,910 --> 00:02:49,150
.לא מסכים. "חס ושלום" אמרת על השלום
אני חושב ששלום עושים עם אנשים-

48
00:02:49,310 --> 00:02:50,950
.שרלוונטי לעשות איתם שלום

49
00:02:51,070 --> 00:02:53,070
זאת אומרת, לא כל אחד
.עושים איתו שלום. -בדיוק

50
00:02:53,190 --> 00:02:55,590
אני חושב שהפלסטינים זה עם מופרע מאוד

51
00:02:55,750 --> 00:02:57,870
שגם התפרע עוד לפני שקמה המדינה

52
00:02:58,030 --> 00:02:59,550
,והרג וטבח ביהודים

53
00:02:59,710 --> 00:03:00,870
.כמו בחברון או במקומות אחרים

54
00:03:01,070 --> 00:03:04,350
?אבל מה זה רלוונטי
,אתה לא עושה שלום עם החברים שלך

55
00:03:04,470 --> 00:03:05,630
.אתה עושה שלום עם אויבים

56
00:03:06,150 --> 00:03:08,430
?שלום עם מי אתה עושה
.יפה. אבל יש אויבים ויש אויבים-

57
00:03:08,550 --> 00:03:10,230
יש אויבים שאי אפשר
.לעשות איתם שלום

58
00:03:10,430 --> 00:03:14,310
תסתכל בעזה, כשנסוגנו משם
.וקיבלנו טילים חזרה

59
00:03:14,830 --> 00:03:17,350
זאת אומרת, אתה לא מאמין
.שזה אפשרי. -בלתי אפשרי לחלוטין

60
00:03:17,470 --> 00:03:19,070
אבל הרעיון של שלום עצמו

61
00:03:19,190 --> 00:03:21,630
?הוא מדבר אליך
.כן, עם מצרים הוכיח את זה-

62
00:03:21,790 --> 00:03:23,270
.ירדן, הוכיח את זה
.זאת אומרת, שלום זה דבר חשוב-

63
00:03:23,430 --> 00:03:27,030
,שלום זה דבר מעולה
השאלה אם יש פרטנר בשביל השלום

64
00:03:27,190 --> 00:03:29,110
והשאלה אם הפרטנר הזה
.הוא רלוונטי, זה הכול

65
00:03:29,230 --> 00:03:31,710
,אם פעם היה שלום בגלל שטחים

66
00:03:31,870 --> 00:03:34,710
.אני מאמין שפעם זה היה על קטע טריטוריאלי
?מתי היה שלום, אגב-

67
00:03:34,870 --> 00:03:37,150
,לא, אני אומר, אם הייתה מריבה על שלום

68
00:03:37,350 --> 00:03:39,310
,אני חושב שפעם זה היה מבחינה טריטוריאלית

69
00:03:39,430 --> 00:03:41,830
.היום זו מלחמת דת

70
00:03:41,990 --> 00:03:43,350
.מלחמת דת. -לפי דעתי, כן

71
00:03:43,510 --> 00:03:45,390
.זאת אומרת, לא יהיה שלום
,אני אומר שלצורך העניין-

72
00:03:45,510 --> 00:03:47,870
...לפי דעתי, אם ה

73
00:03:47,990 --> 00:03:51,670
אני חושב שזה גם נאמר
,בריש גלי מאיראן

74
00:03:51,790 --> 00:03:54,510
...שאם כולם יתאסלמו
אבל איראן היא לא המייצגת-

75
00:03:54,630 --> 00:03:57,270
.של העם המוסלמי
.היגיון אישי

76
00:03:57,430 --> 00:04:00,590
,לא, אני אומר באופן עקרוני
,אם נגיד, אם כולם יתאסלמו

77
00:04:00,750 --> 00:04:01,590
...כל העולם יתאסלם
.אז יהיה בסדר-

78
00:04:01,710 --> 00:04:02,870
.כן, מבחינתם יהיה בסדר

79
00:04:02,990 --> 00:04:05,070
זאת אומרת, שהבעיה שלנו
.היא שאנחנו יהודים

80
00:04:05,870 --> 00:04:08,270
.אם לא היינו יהודים הכול היה מסתדר
.כמו תמיד-

81
00:04:08,430 --> 00:04:10,070
.יש כאלה שאומרים כך, נכון

82
00:04:10,190 --> 00:04:14,550
אני רוצה לספר לכם
על פגישה שהייתה לי

83
00:04:14,710 --> 00:04:17,750
עם קבוצה של סטודנטים
.מאוניברסיטה מסוימת

84
00:04:17,870 --> 00:04:22,030
,ביקשו ממני לבוא לדבר על נושא השלום
,ואמרתי להם: תראו, במדינת ישראל

85
00:04:22,190 --> 00:04:24,990
,פחות או יותר
,פחות או יותר, יש שני גושים

86
00:04:26,070 --> 00:04:29,870
.ולכל גוש פוליטי יש את הפתרון שלו

87
00:04:30,590 --> 00:04:32,630
עכשיו, שני הגושים מסכימים

88
00:04:32,790 --> 00:04:38,030
שבכל פתרון של כל אחד
,משני הגושים יש סיכוי ויש סיכון

89
00:04:38,670 --> 00:04:42,950
אלא שאנשי הגוש האחד טוענים
,שהפתרון של הגוש השני

90
00:04:43,110 --> 00:04:47,550
הסיכון הוא הרבה יותר גדול מהסיכוי
.לכן הם מתנגדים לו

91
00:04:47,670 --> 00:04:50,910
'ואנשי גוש ה-ב
'אומרים על פתרון גוש ה-א

92
00:04:51,030 --> 00:04:55,230
שמה שהם אומרים זה חלומות באספמיא
ושבדרך כזאת אף פעם לא יהיה שלום

93
00:04:55,390 --> 00:04:57,550
.ואי אפשר לחיות על החרב לאורך זמן

94
00:04:58,270 --> 00:05:02,150
אמרתי להם: תראו, אם היינו מדברים
,לפני 40-50 שנה

95
00:05:02,310 --> 00:05:05,870
,עוד היה יכול להיות דיון
.אבל כבר ניסינו הכול

96
00:05:06,510 --> 00:05:09,150
ניסינו שמאל בלי ימין
,וימין בלי שמאל

97
00:05:09,310 --> 00:05:11,350
,ניסינו ימין מתון עם שמאל מתון

98
00:05:11,470 --> 00:05:13,510
,ושמאל מתון עם ימין פחות מתון

99
00:05:13,630 --> 00:05:18,190
ניסינו מרכז עם שמאל וימין
.וימין בלי שמאל ומרכז, הכול נוסה

100
00:05:18,870 --> 00:05:21,390
.פתרון עדיין לא הגיע

101
00:05:22,110 --> 00:05:24,750
:עכשיו, אמרתי להם
?אתם מסכימים עם מה שאמרנו קודם

102
00:05:24,870 --> 00:05:27,430
אתם מסכימים שיש
?סיכוי וסיכון בכל פתרון

103
00:05:27,590 --> 00:05:28,270
.אמרו: כן

104
00:05:28,390 --> 00:05:31,750
אמרתי להם: לי יש פתרון
- שיש לו שתי מעלות

105
00:05:32,430 --> 00:05:34,390
,א', הוא מעולם לא נוסה

106
00:05:35,310 --> 00:05:38,510
?ובמזרח התיכון זו כבר בשורה, נכון

107
00:05:38,630 --> 00:05:42,750
.דבר שני, אם לא ילך, אין סיכון

108
00:05:43,510 --> 00:05:47,150
אם לא ילך נחזור הביתה
.ונחשוב על אחד משני הפתרונות הקיימים

109
00:05:47,790 --> 00:05:51,390
:בן אדם הולך לרופא, הרופא אומר לו
,תשמע, היד שלך בסכנה

110
00:05:51,510 --> 00:05:53,390
צריך לכרות אותה
.אם אתה רוצה לחיות

111
00:05:53,990 --> 00:05:56,030
אבל תשמע, לפני שכורתים

112
00:05:56,630 --> 00:05:58,390
יש איזו תרופה ניסיונית

113
00:05:58,550 --> 00:06:00,190
.שיכול להיות שתציל לך את היד

114
00:06:00,310 --> 00:06:01,190
?הוא אומר: ומה הסיכונים

115
00:06:01,310 --> 00:06:03,590
.אומר: אין סיכונים, או יעבוד או לא יעבוד

116
00:06:04,630 --> 00:06:07,670
הוא כנראה יאמר לו קודם כול
.לנסות את התרופה הניסיונית

117
00:06:07,830 --> 00:06:09,350
"?מה אתם אומרים"
,שאלתי את הסטודנטים

118
00:06:09,470 --> 00:06:11,670
.אמרו: בכבוד, דבר

119
00:06:11,830 --> 00:06:14,390
,אמרתי להם: רק בתנאי אחד
.אל תצחקו עליי

120
00:06:16,150 --> 00:06:19,470
תתייחסו קצת ברצינות
לפתרון שאני מציע

121
00:06:19,590 --> 00:06:23,150
ותזכרו, הוא לא נוסה מעולם
.ואין בו שום סיכונים

122
00:06:23,270 --> 00:06:24,990
?אמרו לי: קדימה, למה אתה מדבר

123
00:06:26,110 --> 00:06:34,390
אמרתי להם: "אם בחוקותיי תלכו
."ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם

124
00:06:35,350 --> 00:06:36,710
?מה יקרה

125
00:06:36,830 --> 00:06:40,390
ונתנה הארץ יבולה"
ועץ השדה ייתן פריו

126
00:06:40,510 --> 00:06:43,870
,והשיג לכם דיש את בציר"
,ובציר ישיג את זרע

127
00:06:43,990 --> 00:06:47,910
,ואכלתם לחמכם לשובע"
וישבתם לבטח בארצכם

128
00:06:48,070 --> 00:06:49,670
."ונתתי שלום בארץ"

129
00:06:50,230 --> 00:06:53,750
,אתה מקבל שלום כולל
,לא רק שלום ביטחוני

130
00:06:53,870 --> 00:06:57,510
.כלכלי, חברתי, מזרח תיכון חדש
?מה ביקשו ממך

131
00:06:58,070 --> 00:07:01,510
אם בחוקותיי תלכו"
."ואת מצוותיי תשמרו

132
00:07:02,230 --> 00:07:03,950
?מה דעתכם על הפתרון שלי

133
00:07:04,510 --> 00:07:08,430
,הם צחקו עוד לפני שסיימתי
.אמרו לי: נו, חשבנו שאתה רציני

134
00:07:08,590 --> 00:07:11,150
?מה, אתה עושה צחוק
?אתה באמת מאמין בזה

135
00:07:11,270 --> 00:07:14,350
.אמרתי את האמת: לא מאמין
.אבל לא ניסינו

136
00:07:15,150 --> 00:07:20,510
אם אתם כל כך רוצים שלום
,ואם חיי אדם כל כך חשובים לכם

137
00:07:21,390 --> 00:07:27,630
?למה אתם לא מנסים אפילו פתרון כזה
שהרי פתרונות עם סיכויים הרבה יותר קטנים

138
00:07:27,790 --> 00:07:30,310
.אתם מוכנים לנסות
אז למה את הפתרון שלי

139
00:07:30,430 --> 00:07:31,790
?אתם לא מוכנים לעשות
.זה פתרון קשוח-

140
00:07:31,950 --> 00:07:34,470
.אבל זה פתרון מצד העם היהודי
?זה פתרון קשה. -פתרון קשה-

141
00:07:34,630 --> 00:07:38,230
.לקום בבוקר, להניח תפילין, לשמור שבת
.שלום זה דבר חשוב-

142
00:07:38,390 --> 00:07:42,430
אם אתה מוכן לגרש מהבית
,עשרת אלפים אנשים בשביל שלום

143
00:07:42,550 --> 00:07:44,750
?אז לגרש את עצמך מהמיטה לא תעשה

144
00:07:44,870 --> 00:07:48,870
אתה עכשיו בא לבן אדם
,ואומר לו תשנה את כל אורח החיים שלו

145
00:07:49,030 --> 00:07:53,750
שהוא כמעט בטוח שמה שאתה אומר
.לא יצא לפועל. -לנסות

146
00:07:53,910 --> 00:07:55,910
.מה זה לנסות? תן לי שעה של זמן
.שבוע. שבוע-

147
00:07:56,030 --> 00:07:57,470
ואם זה לא יקרה אתה יכול לקחת

148
00:07:57,630 --> 00:07:59,750
?את האחריות על זה
.אני חוזר להצביע למפלגה שלך-

149
00:08:01,110 --> 00:08:02,510
.בוא ננסה

150
00:08:02,630 --> 00:08:04,310
.אלא מה? אתה ענית את התשובה

151
00:08:05,150 --> 00:08:08,230
האדם, בשביל השלום
מהסוג שאני מציע

152
00:08:08,350 --> 00:08:12,310
,נדרש לשנות את אורח החיים שלו

153
00:08:12,470 --> 00:08:17,670
והשלום שהוא רוצה זה כדי
.שהוא יוכל לחיות את אורח החיים שלו

154
00:08:17,790 --> 00:08:23,470
,ואם אורח החיים שלו ייפגע מהשלום שלי
.הוא צריך לחשוב אם הוא רוצה שלום כזה

155
00:08:23,670 --> 00:08:24,470
?מה אתה אומר

156
00:08:25,150 --> 00:08:27,110
אני אומר שהשלום לא תלוי
.רק בנו היהודים

157
00:08:27,230 --> 00:08:29,670
זאת אומרת, אתה פה נתת מבט

158
00:08:30,310 --> 00:08:31,750
.מבחינת היהודי

159
00:08:31,950 --> 00:08:34,590
"...אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו"

160
00:08:34,710 --> 00:08:35,870
.המצאה של יהודים זה

161
00:08:36,030 --> 00:08:38,950
,לא, אבל אתה עושה שלום עם הערבים
.אתה צריך פרטנר לשלום

162
00:08:39,110 --> 00:08:40,790
.אתה יכול להסכים
,בוא נגיד שאתה עשית את זה

163
00:08:40,950 --> 00:08:42,230
.הערבי לא רוצה לעשות איתך שלום

164
00:08:42,350 --> 00:08:44,270
אם הם לא יסכימו
.נחזור לפתרונות האחרים

165
00:08:44,470 --> 00:08:47,070
.אני טוען שזה ישפיע גם עליהם

166
00:08:47,630 --> 00:08:51,870
אתה יוצא מתוך נקודת הנחה
.שהיהודים זה עם שמחזיק את העולם

167
00:08:51,990 --> 00:08:55,630
.לא, לא, לא, אני לא עוסק בפילוסופיה

168
00:08:55,790 --> 00:08:56,750
,אני רוצה שלום

169
00:08:56,950 --> 00:09:02,230
אני רוצה לפתוח את העיניים בבוקר
.ושנוכל לקום וכל הכסף נשאר בכיס

170
00:09:02,350 --> 00:09:06,630
אני לא רוצה לחיות במדינה
שכל הכסף נגמר בזמן שישנו בלילה

171
00:09:06,750 --> 00:09:09,430
כדי שנוכל לקום בבוקר
ונשאל איפה יש כסף

172
00:09:09,550 --> 00:09:11,230
.כדי שנוכל לראות איתו משהו

173
00:09:11,430 --> 00:09:14,990
אני רוצה איכות חיים, ואני אומר
.בשביל איכות חיים שווה לשלם

174
00:09:15,110 --> 00:09:19,310
למה יש אנשים שהפתרון
?שאני מציע כל כך מרגיז אותם

175
00:09:19,430 --> 00:09:20,630
.הם לא ניסו אותו

176
00:09:20,750 --> 00:09:23,110
כי הם לא מאמינים
.בפתרון שאתה מציע

177
00:09:23,270 --> 00:09:26,230
זה נכון. אתה צודק
.שהם באמת לא מאמינים

178
00:09:26,390 --> 00:09:30,430
אבל אתה יודע, היה פעם מישהו
שגם לא האמין וכדי לשכנע אנשים אחרים

179
00:09:30,590 --> 00:09:33,390
."אמר להם: "אם תרצו, אין זו אגדה

180
00:09:34,390 --> 00:09:36,350
.אולי זה יעבוד
.הוא היה חילוני-

181
00:09:36,470 --> 00:09:41,950
לפני מאתיים שנה להאמין שתקום מדינה
.היה הזוי לא פחות מההצעה שאני מציע

182
00:09:42,110 --> 00:09:43,190
?למה על זה הולכים ועל זה לא

183
00:09:43,310 --> 00:09:45,230
תשכנע אותם שההצעה שאתה מציע

184
00:09:45,350 --> 00:09:47,950
.באמת יש לה סיכוי לפתור את הבעיה

185
00:09:48,110 --> 00:09:51,430
אם הייתה לך אלטרנטיבה
,יותר מעניינת היה על מה לדון

186
00:09:51,590 --> 00:09:56,190
אבל שנינו מסכימים שאנחנו עומדים
.לפני שוקת שבורה ומחפשים פתרון יצירתי

187
00:09:56,910 --> 00:10:01,670
לי יש פתרון יצירתי שלא דורש
.ממך כלום. רק לנסות

188
00:10:01,830 --> 00:10:04,870
הצדדים אבל כרגע בפוליטיקה
כן טוענים שיש להם פתרון

189
00:10:05,030 --> 00:10:06,070
...אז זה לא שהם

190
00:10:06,230 --> 00:10:10,150
,נכון שהפתרון הוא לא יוצא לפועל

191
00:10:10,310 --> 00:10:12,070
אבל אתה יודע, כל אחד עדיין בדעה

192
00:10:12,270 --> 00:10:13,950
.שיש לו פתרון איפשהו
,אתה צודק-

193
00:10:14,110 --> 00:10:17,710
לכן לא יושבים כאן פוליטיקאים
כי פוליטיקאים לא נותנים לעצמם

194
00:10:17,830 --> 00:10:20,590
.להתבלבל עם עובדות
.לא, אני פשוט מחזק את מה שהוא אומר-

195
00:10:20,750 --> 00:10:22,070
,כל פוליטיקאי שבא

196
00:10:22,230 --> 00:10:25,150
...למרות שלא הכי מאמינים להם
,אני לא דיברתי עם פוליטיקאים-

197
00:10:25,310 --> 00:10:26,910
.דיברתי עם סטודנטים
...אז אני אומר-

198
00:10:27,070 --> 00:10:29,110
,לא, אז אני אומר
הוא בא ומשווק את עצמו

199
00:10:29,230 --> 00:10:32,590
ונותן איזשהו מצב
,ונותן איזושהי... כמה הוכחות

200
00:10:32,710 --> 00:10:38,550
לא הוכחות, אבל נותן כמה דברים
.כדי שכן יאמינו בו ושכן יבחרו בו

201
00:10:38,710 --> 00:10:41,150
ולמה בשיטה שלי
?אף אחד לא נותן אמון

202
00:10:42,030 --> 00:10:45,470
כי ליצמן לא דפק על השולחן
.והציע את הרעיון הזה

203
00:10:45,630 --> 00:10:47,430
?אני הצעתי. מה, אני לא מספיק חשוב

204
00:10:49,950 --> 00:10:51,910
,אני רוצה להעלות השערה

205
00:10:53,630 --> 00:10:55,590
:ההשערה שלי אומרת כך

206
00:10:56,310 --> 00:11:00,030
,השלום בחברה שלנו הוא לא ערך

207
00:11:01,030 --> 00:11:02,190
.הוא צורך

208
00:11:02,750 --> 00:11:04,670
.אנחנו רוצים איכות חיים

209
00:11:05,230 --> 00:11:10,510
חברה שמתעוררת בבוקר
,כשהתקציב שלה הדו-שנתי נגמר

210
00:11:10,630 --> 00:11:12,070
.זו לא חברה שיש בה איכות חיים

211
00:11:12,190 --> 00:11:15,470
איכות חיים זו חברה
,שאתה מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש

212
00:11:16,030 --> 00:11:19,910
מאתיים וחמישים שקלים משקיע
כדי שתוכל לפקוח את העיניים בבוקר

213
00:11:20,070 --> 00:11:23,550
ואת כל השאר במה לראות עם העיניים
.כשאתה מתעורר בבוקר

214
00:11:23,670 --> 00:11:24,710
.לכן צריך שלום

215
00:11:24,870 --> 00:11:27,350
אם יהיה שלום נהפוך לשווייץ
.של המזרח התיכון

216
00:11:27,510 --> 00:11:30,230
אם יהיה שלום, יהיה פה
,מזרח תיכון חדש

217
00:11:30,390 --> 00:11:32,390
אנחנו נהיה הסטארט-אפ
,של המזרח התיכון

218
00:11:32,510 --> 00:11:35,230
,ישקיעו בנו כסף
,אנחנו נהפוך למעצמה

219
00:11:35,390 --> 00:11:39,070
כולם ירצו לעשות איתנו עסקים
.ויהיה כיף לחיות כאן

220
00:11:39,990 --> 00:11:41,790
.תנו צ'אנס לשלום

221
00:11:41,910 --> 00:11:48,830
כלומר, השלום הוא אמצעי חשוב
,להעצמה דרמטית של איכות החיים שלנו

222
00:11:48,950 --> 00:11:50,230
.לכן אנחנו רוצים שלום

223
00:11:50,390 --> 00:11:53,150
.אגב, כולם. הוויכוח זה רק על הדרך

224
00:11:53,310 --> 00:11:58,270
כולם רוצים שלום כי כולנו מבינים
.שכשיש שלום, הרבה יותר כיף לחיות כאן

225
00:11:58,430 --> 00:12:03,150
קחו דוגמה, בחברה שלנו
?אסור לגנוב ואסור לרצוח, למה

226
00:12:03,270 --> 00:12:06,830
,אם היה מותר גם לגנוב וגם לרצוח
?איזו חברה הייתה לנו

227
00:12:06,990 --> 00:12:13,910
,בחברה שבה אסור לגנוב ואסור לרצוח
המדינה משקיעה כ-15 מיליארד שקל בשנה

228
00:12:14,070 --> 00:12:18,990
רק בכדי שהרוצחים והגנבים ישבו בבית הסוהר
.ואנחנו נוכל לקום בבוקר רגועים

229
00:12:19,150 --> 00:12:23,630
עכשיו, תארו לעצמכם שהיינו חיים בחברה
.שמותר לגנוב ולרצוח, היינו קמים במינוס

230
00:12:23,750 --> 00:12:25,910
לכן אסור לגנוב ואסור לרצוח

231
00:12:26,070 --> 00:12:29,030
.ולכן שלום זה דבר חשוב

232
00:12:29,190 --> 00:12:31,910
,כי אם יהיה שלום, תהיה איכות חיים

233
00:12:32,070 --> 00:12:33,750
.יהיה כיף לגדל כאן ילדים

234
00:12:33,870 --> 00:12:37,630
איך אמרה לי קרובת משפחה שהיגרה לקנדה
?אחרי מלחמת המפרץ הראשונה

235
00:12:38,270 --> 00:12:43,510
אני לא מגדלת ילדים 18 שנה"
."כדי להפסיק לישון בלילה. מתפשרים

236
00:12:44,670 --> 00:12:46,510
.קנדה זו חתיכת התפשרות

237
00:12:47,030 --> 00:12:49,990
כלומר, אם אתה רוצה שלום
,בגלל צורך

238
00:12:50,110 --> 00:12:55,150
מה יקרה אם בשביל השלום
?הצרכים שלך ייפגעו

239
00:12:55,270 --> 00:12:58,910
,לא לפנות אנשים אחרים
.לפנות את הבית שלך

240
00:12:59,510 --> 00:13:05,230
לא לפנות את הבית שלך, תידרש לשנות
,את אורח החיים שלך בשביל זה

241
00:13:05,390 --> 00:13:07,270
?האם גם אז תרצה שלום

242
00:13:08,310 --> 00:13:09,950
.לא כל כך בטוח

243
00:13:10,070 --> 00:13:13,710
כלומר, הסיבה שאנחנו
,לא מוכנים לשלום בכל מחיר

244
00:13:13,830 --> 00:13:16,110
,או בעיקר כשהמחיר זה אנחנו

245
00:13:16,270 --> 00:13:19,670
,כי השלום נועד לשרת אותנו
.לא אנחנו אותו

246
00:13:20,230 --> 00:13:23,990
,והיהדות טוענת טענה אחרת לגמרי

247
00:13:24,150 --> 00:13:29,590
היהדות טוענת שהשלום
.הוא לא צורך, הוא ערך

248
00:13:30,070 --> 00:13:32,910
,וכאן אני מרים לכם להנחתה

249
00:13:33,070 --> 00:13:35,510
?איזה ערך אפשר למצוא בשלום

250
00:13:36,310 --> 00:13:37,550
?ערך רב. -מה

251
00:13:38,350 --> 00:13:40,550
,קודם כול, אם יהיה שלום
,לא יהיו מלחמות, זה כבר חיי אדם

252
00:13:40,670 --> 00:13:43,190
.חסכת בחיי אדם. זה ערך עליון

253
00:13:43,310 --> 00:13:47,910
זה נכון. חיי אדם זה ערך עליון
.כי אנחנו החלטנו. -אוקיי

254
00:13:48,110 --> 00:13:49,630
.זה יכול להשתנות

255
00:13:49,790 --> 00:13:51,270
כן, אבל מבחינתנו היהודים

256
00:13:51,390 --> 00:13:53,150
חיי אדם הם ערך עליון

257
00:13:53,270 --> 00:13:55,670
ואנחנו רואים את זה גם כמה המדינה עושה

258
00:13:55,830 --> 00:13:57,590
...בשביל אפילו להביא את המתים לקבורה ב

259
00:13:57,750 --> 00:13:59,270
?למה החיים הם ערך עליון

260
00:13:59,830 --> 00:14:01,350
?למה החיים הם ערך עליון

261
00:14:01,870 --> 00:14:04,990
כי אם אתה לא חי, אתה
,לא יכול לעשות כלום, בעצם לענייננו

262
00:14:05,150 --> 00:14:06,790
...לא יכול לקיים את המצוות או
יכול להיות שאם לא היו חיים-

263
00:14:06,910 --> 00:14:09,950
.האנשים היו עושים פחות דברים רעים
.זה גם יכול להיות

264
00:14:10,510 --> 00:14:11,950
?למה חיים הם ערך עליון

265
00:14:12,070 --> 00:14:15,750
אגב, כבר היום יש אנשים שטוענים
.שהחיים כשלעצמם הם לא ערך

266
00:14:16,270 --> 00:14:16,910
?אז מה הם

267
00:14:17,030 --> 00:14:18,990
הם ערך רק אם יש לך
.מה לעשות איתם

268
00:14:19,550 --> 00:14:21,750
ולכן, אמר פעם מישהו שהוא לא מבין

269
00:14:21,910 --> 00:14:25,750
למה צריך לספק דיאליזה
ואמצעי החייאה לגוססים

270
00:14:25,870 --> 00:14:29,590
."שאין ביכולתם אפילו למלמל "תודה
.גם את זה אמרו

271
00:14:29,710 --> 00:14:33,390
כלומר, הטענה שהחיים של האדם
,הם קדושים היא טענה דתית

272
00:14:33,933 --> 00:14:37,150
,אני לא רוצה תשובות דתיות
.אני רוצה תשובות אנושיות

273
00:14:37,310 --> 00:14:40,590
?למה... איך אפשר למצוא ערך בשלום

274
00:14:41,670 --> 00:14:48,430
הרי כל הערכים שלנו
נגזרים מהתועלת שנגרמת לנו מהם

275
00:14:48,590 --> 00:14:52,310
,ולכן כשהם לא עוזרים לנו הם נעלמים
.וכשהם עוזרים לנו הם חוזרים

276
00:14:52,510 --> 00:14:54,190
?אז הכול זה אינטרסים לדעתך

277
00:14:55,430 --> 00:14:58,390
.זה גם אינטרס בוודאי
.אתה שואל אם לדעתי הכול אינטרסים-

278
00:14:58,550 --> 00:15:03,430
.אני שואל, זה מה שאתה בעצם אומר
.יש לי אינטרס לומר שלדעתי הכול אינטרסים

279
00:15:03,990 --> 00:15:06,750
.זה גם אינטרס. כולנו אינטרסנטים

280
00:15:06,910 --> 00:15:11,990
אנחנו אנשים שקרובים אצל עצמנו
ורוצים שכל העולם יתנהל איך שאנחנו רוצים

281
00:15:12,150 --> 00:15:15,910
.ודואגים לזה במישרין או בעקיפין
.אנחנו אינטרסנטים

282
00:15:16,030 --> 00:15:20,710
,אגב, בעלי המוסר אומרים שביום שנכיר בזה
.זו תחילת ההתפתחות שלנו

283
00:15:21,670 --> 00:15:23,310
אז איך אתה מסביר את כל החסד

284
00:15:23,430 --> 00:15:26,510
?ואת כל ההדדיות שיש בחברה הישראלית

285
00:15:27,350 --> 00:15:29,110
אתה שואל אותי איך אני מסביר

286
00:15:29,230 --> 00:15:30,990
לאור האינטרסנטיות שהזכרתי

287
00:15:31,150 --> 00:15:33,270
...את החסד שיש
.ואת הערבות ההדדית שיש-

288
00:15:33,390 --> 00:15:36,030
?ואת הערבות ההדדית
.זה גם אינטרס

289
00:15:36,190 --> 00:15:37,910
.אתה תדאג לי, אני אדאג לך

290
00:15:38,030 --> 00:15:40,950
חוץ מזה, גם אם אני אדאג לך
,ואתה לא תדאג לי

291
00:15:41,070 --> 00:15:43,950
אתה יודע איך אני מרגיש
?כשיש לי לקום בבוקר למי לדאוג

292
00:15:44,430 --> 00:15:45,830
.יש לי בשביל מה לחיות

293
00:15:45,990 --> 00:15:49,910
אתה יודע כמה אנשים משלמים לפסיכולוג
?שימצא להם משהו לחיות בשבילו

294
00:15:50,030 --> 00:15:54,710
,ואני עושה את זה בלי תופעות לוואי
.באופן טבעי, אני עוזר לאנשים

295
00:15:54,830 --> 00:15:55,950
?אתה יודע איזה כיף לי

296
00:15:57,030 --> 00:16:00,430
ביום שהם יפגעו בי
.אני אפסיק לעשות להם טוב

297
00:16:00,590 --> 00:16:04,270
?בחרתם בראש ממשלה אחר
,תחפשו ממנו שיתרום לכם

298
00:16:04,430 --> 00:16:05,390
.אני כבר לא תורם

299
00:16:06,470 --> 00:16:08,310
?איפה נעלם החסד

300
00:16:08,430 --> 00:16:11,470
אני עושה חסד למי שעושה לי טוב
,לעשות איתו חסד

301
00:16:11,670 --> 00:16:14,310
,אבל למי שלא
.שמישהו אחר יעשה לו

302
00:16:14,430 --> 00:16:16,350
."קוראים לזה "פרזיטים, לכו לעבוד

303
00:16:19,630 --> 00:16:23,430
היהדות טוענת שהשלום הוא ערך

304
00:16:23,550 --> 00:16:24,750
.ויש לי לכך הוכחה

305
00:16:25,350 --> 00:16:27,910
תגידו לי, מה לפי דעתכם

306
00:16:28,030 --> 00:16:30,550
היצירה היהודית הכי גדולה

307
00:16:31,150 --> 00:16:35,790
שהעם היהודי יצר לאורך
.ההיסטוריה שלנו? הכי גדולה

308
00:16:35,950 --> 00:16:37,710
?הישרדות
.לא, היצירה-

309
00:16:37,870 --> 00:16:38,870
.היהדות. -היהדות

310
00:16:39,030 --> 00:16:40,870
?"מה זה "היהדות
.מעמד הר סיני-

311
00:16:40,990 --> 00:16:43,110
,מעמד הר סיני לא אנחנו עשינו
.זה נהיה לבד

312
00:16:43,230 --> 00:16:45,830
?ספר תורה
.ספר תורה קיבלנו ממנו-

313
00:16:47,430 --> 00:16:50,110
,אבל אתה הולך בכיוון טוב
.תלך עוד שלב

314
00:16:50,270 --> 00:16:52,830
?מצוות
?מה שאנחנו יצרנו-

315
00:16:54,550 --> 00:16:55,630
?הקב"ה

316
00:16:55,790 --> 00:16:59,270
.הקב"ה נתן את התורה שבכתב
?מה היצירה שאנחנו יצרנו

317
00:16:59,430 --> 00:17:01,170
?תורה שבעל-פה
.תורה שבעל-פה-

318
00:17:02,230 --> 00:17:04,750
.זה הסטארט-אפ, אין עוד כזה
.אומת הסטארט-אפ-

319
00:17:04,870 --> 00:17:09,230
התלמוד הבבלי, גם אם אתה מסכים
,עם מה שכתוב בו וגם אם לא

320
00:17:09,430 --> 00:17:13,350
התלמוד הבבלי
הוא יצירה מדהימה כל כך

321
00:17:13,510 --> 00:17:17,470
שאפילו הדרום קוריאנים מקריאים
את התלמוד לילדים שלהם לפני השינה

322
00:17:17,590 --> 00:17:19,350
.כי הם מאמינים שזה יעשה אותם חכמים

323
00:17:19,470 --> 00:17:21,510
,אל תגלו להם שזה לא עובד
.אבל לא משנה

324
00:17:22,390 --> 00:17:27,430
התלמוד הבבלי, את התלמוד הבבלי
,ערכו רבינא ורב אשי

325
00:17:28,270 --> 00:17:32,030
הם לקחו בעצם את הפרוטוקולים
של הישיבות בבבל

326
00:17:32,150 --> 00:17:36,150
שעסקו במשניות שכתב
,רבי יהודה הנשיא בשנת 220 לספירה

327
00:17:36,830 --> 00:17:40,950
,וערכו אותם לפי נושאים
.לפי הפרוטוקולים שהם קיבלו

328
00:17:41,670 --> 00:17:45,990
,עכשיו אני שואל אתכם שאלה
,כשהם עומדים לחתום את היצירה הזאת

329
00:17:46,110 --> 00:17:52,310
הם יודעים מה המשקל שההיסטוריה
?תייחס ליצירה הזאת או לא יודעים

330
00:17:52,990 --> 00:17:57,710
הם יודעים, הם מבינים שמדובר
?במשהו חדשני שלא היה דוגמתו, נכון

331
00:17:58,350 --> 00:18:01,790
עכשיו עוד שאלה, לא יודע
,אם אתם כותבים ספרים, אין לי מושג

332
00:18:01,950 --> 00:18:04,190
אבל לא צריך לכתוב
אפשר גם לקרוא כדי להבין

333
00:18:04,350 --> 00:18:11,270
,שכשסופר כותב ספר, לאורך כל הספר
?עלילה מרתקת ככל שתהיה, על מה הוא חושב

334
00:18:12,590 --> 00:18:14,230
.על הסוף
.איך הוא סוגר את הספר-

335
00:18:14,350 --> 00:18:19,070
כי אם העלילה מרתקת והסוף
.שטחי ונדוש, איבדת. -זוכרים את הסוף

336
00:18:19,230 --> 00:18:20,510
.בדיוק, זוכרים את הסוף

337
00:18:21,430 --> 00:18:25,710
כשרבינא ורב אשי יושבים בבית המדרש
:ורבינא שואל את רב אשי

338
00:18:25,870 --> 00:18:28,790
?רב אשי, מה אתה אומר
?איך נסגור את הספר

339
00:18:28,950 --> 00:18:30,790
?זו שאלה משמעותית, נכון

340
00:18:30,950 --> 00:18:33,590
,זה לא ספר סיפורים
.זה חתיכת ספר

341
00:18:34,990 --> 00:18:37,190
אתם רוצים לדעת
?מה הם כתבו בסוף

342
00:18:39,150 --> 00:18:41,550
?ברור שהם השקיעו בזה מחשבה, נכון

343
00:18:42,510 --> 00:18:45,990
"...שנו חכמים"
,אני מקריא מסוף מסכת עוקצין

344
00:18:46,790 --> 00:18:49,870
"זו מסכת שגם "הוויז
.לא מוביל אליה בטעות

345
00:18:50,030 --> 00:18:52,830
.זה הכרך האחרון
.האחרון שבאחרון-

346
00:18:53,510 --> 00:19:01,390
שנו חכמים, לא מצא הקב"ה"
,כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

347
00:19:02,070 --> 00:19:08,910
שנאמר ה' עוז לעמו ייתן"
."ה' יברך את עמו בשלום

348
00:19:09,070 --> 00:19:12,510
.עם המילה הזאת נחתם התלמוד הבבלי

349
00:19:12,670 --> 00:19:19,430
האם זה לא מעיד שהיהדות
?מייחסת לשלום משהו שהוא מעבר לצורך

350
00:19:20,070 --> 00:19:21,750
?השאלה: מה

351
00:19:21,910 --> 00:19:24,230
,אני חושב שזה יותר מתכוון
השלום של היהדות

352
00:19:24,350 --> 00:19:26,630
,יותר מתכוון לשלום בתוך עם ישראל

353
00:19:26,790 --> 00:19:28,750
.שנאת החינם, בקטע הזה

354
00:19:28,870 --> 00:19:32,470
.זה ערוץ אחד של השלום
,השלום הוא שלום

355
00:19:32,630 --> 00:19:34,630
,הוא שלום בבית
,הוא שלום בין אחים

356
00:19:34,750 --> 00:19:39,110
הוא שלום בין בני אותה אומה
.והוא שלום בין בני כל אומות העולם

357
00:19:39,270 --> 00:19:42,710
,אלו מעגלים יותר ויותר ויותר רחבים
.אבל השלום הוא אחד

358
00:19:43,990 --> 00:19:45,790
?למה שלום זה כל כך חשוב

359
00:19:47,950 --> 00:19:50,510
.אני לא חושב שיש אופציה אחרת
?מה, תחיה כל החיים במלחמה

360
00:19:50,630 --> 00:19:51,830
?למה לא? אתה יודע כמה מרוויחים מזה
.תתחיל להרחיב את המעגלים-

361
00:19:51,950 --> 00:19:55,430
,תתחיל במלחמה בבית
,תתחיל במלחמה עם החברים

362
00:19:55,590 --> 00:19:56,390
.זו לא דרך חיים

363
00:19:56,550 --> 00:19:58,150
.יש אנשים שמתפרנסים מזה

364
00:19:58,270 --> 00:20:00,310
?יש אנשים, אז מה זה אומר
?שזה טוב

365
00:20:00,430 --> 00:20:01,670
.שלהם זה טוב

366
00:20:02,950 --> 00:20:05,270
.התשובה נמצאת במקום אחר
.גם השטן מתפרנס ממשהו-

367
00:20:05,430 --> 00:20:08,350
.נכון. מסכים איתך
השאלה מה נכון יותר

368
00:20:08,990 --> 00:20:10,990
,ועל כך יש ליהדות מה לומר

369
00:20:11,150 --> 00:20:16,470
אבל כדי לקבל תשובה מסודרת
.אני רוצה לעשות איתכם סיבוב, בסדר? ברשותכם

370
00:20:19,270 --> 00:20:24,870
יש תופעה מעניינת, שמאוד יעניין אותי
.אם יש לכם פתרון לשאלה

371
00:20:25,910 --> 00:20:31,590
כשאתה מסתכל או כשאתם מסתכלים
,על תהליכים שנוצרים בטבע

372
00:20:32,190 --> 00:20:35,830
,תהליכים של התחדשות
,כמו העובר ברחם אימו

373
00:20:35,990 --> 00:20:39,790
.הגרעין שנובט והופך להיות צמח

374
00:20:39,910 --> 00:20:43,550
כשמסתכלים על הבריאה רואים
,שתהליך ההיווצרות הוא מרתק

375
00:20:43,750 --> 00:20:45,350
.אתה לא צריך להיות דתי בשביל זה
.נכון-

376
00:20:45,470 --> 00:20:48,790
,אתה יכול להיות כופר
,וכשאתה מסתכל דרך המיקרוסקופ

377
00:20:48,910 --> 00:20:50,670
.אתה אומר: זה מדהים

378
00:20:51,590 --> 00:20:54,590
כמובן האדם הדתי
,ייחס את המדהים לבורא

379
00:20:54,710 --> 00:20:58,550
,והכופר למרק האורגני הקדמון
.זה לא מעניין אותי

380
00:20:58,670 --> 00:21:03,270
אבל אין ספק שבכל
,מה שנגרם מתוך היווצרות

381
00:21:03,430 --> 00:21:06,470
כשמסתכלים על התהליך
.של ההתפתחות רואים פלא עצום

382
00:21:07,190 --> 00:21:08,670
?אתם מקבלים את זה
.לגמרי-

383
00:21:08,790 --> 00:21:13,830
מצד שני, כשאתה מסתכל על מה שקורה
,עם הדבר שהושקעה בו כל כך הרבה חוכמה בהמשך

384
00:21:14,430 --> 00:21:18,310
,אתה רואה חורבן
,אתה רואה צמח נובט

385
00:21:18,430 --> 00:21:22,470
,אתה רואה חיטה נובטת
.ואז בא עפיפון ושורף אותו

386
00:21:22,630 --> 00:21:26,550
אתה רואה עובר נוצר
,בתהליך כל כך מתוחכם

387
00:21:27,430 --> 00:21:29,830
ואז החיים שלו לא דבש

388
00:21:30,470 --> 00:21:33,230
.ובהרבה מאוד מקרים הם מסתיימים באיבם

389
00:21:34,150 --> 00:21:37,070
.יש כאן התנגשות נוראה

390
00:21:37,230 --> 00:21:41,430
מצד אחד אתה רואה
חוכמה ותחכום בהיווצרות

391
00:21:41,550 --> 00:21:46,430
וחוסר סדר משווע בקיום
,של אותה יצירה

392
00:21:46,550 --> 00:21:54,310
עד כדי כך שהיו אנשים שהמציאו דתות
,שמבוססות על העיקרון שיש שני אלים

393
00:21:55,150 --> 00:21:59,750
כי לא ייתכן שאל אחד
גם יעשה את הדבר החכם הזה

394
00:21:59,950 --> 00:22:02,790
.וגם ייתן לו לשקוע בצורה כל כך נוראה

395
00:22:02,910 --> 00:22:06,230
,כך עשו הפרסים
.כך קרה במיתולוגיה היוונית ועוד

396
00:22:08,630 --> 00:22:11,670
?איך מגשרים על הפער הזה

397
00:22:11,790 --> 00:22:16,390
מצד אחד חוכמה אדירה ומצד שני
,אלמלא מוראה של מלכות"

398
00:22:17,710 --> 00:22:19,870
."איש את רעהו חיים בלעו"

399
00:22:19,990 --> 00:22:25,190
כי תהליך ההיווצרות שאתה מדבר עליו
?זה של מישהו מושלם שיצר אותו. -נו

400
00:22:25,310 --> 00:22:30,270
בתהליך הזה שאתה מדבר
,פה בתוך העולם שלנו

401
00:22:30,910 --> 00:22:32,030
זה כבר יש פה עניין של בחירה

402
00:22:32,230 --> 00:22:34,390
,ועניין של... אולי מבחן

403
00:22:34,510 --> 00:22:35,990
.לא יודע, ניסיון או איך שתקרא לזה

404
00:22:36,150 --> 00:22:36,830
.יפה אתה אומר

405
00:22:36,950 --> 00:22:40,550
.השליטה כבר היא בידינו ולא בידי... -יפה

406
00:22:40,710 --> 00:22:42,190
.ואנחנו לא מושלמים. -לא מושלמים

407
00:22:42,350 --> 00:22:44,110
?אתם מסכימים איתו
?כן. -כן-

408
00:22:44,230 --> 00:22:46,230
.אפשר להסכים איתו בהחלט
.אפשר להסכים-

409
00:22:46,390 --> 00:22:51,390
אז תרשה לי לנסח את הדברים
?המדויקים שלך בשפה שלי, בסדר

410
00:22:51,550 --> 00:22:57,550
נגיד ככה, כדי לחפש
את האחראי לקטסטרופה

411
00:22:57,710 --> 00:23:04,310
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה קיים היום
.שלא היה קיים בששת ימי הבריאה

412
00:23:04,430 --> 00:23:08,190
הרי ששת ימי הבריאה
.שייכים לתהליך ההיווצרות

413
00:23:08,350 --> 00:23:10,670
?תהליך ההיווצרות הוא מרתק, נכון

414
00:23:10,830 --> 00:23:14,390
,אקראי, מכוון, זה לא משנה
.אבל מרתק, ההתפתחות

415
00:23:14,510 --> 00:23:18,390
?מה יש היום שלא היה אז
.והתשובה היא מה שאתה אמרת

416
00:23:19,630 --> 00:23:24,830
.אני. האדם לא היה
.מרגע שהוא הגיע התחילו הבעיות

417
00:23:25,630 --> 00:23:30,270
,עץ הדעת, הגירוש מגן עדן
.המלחמות, הכול התחיל שם

418
00:23:30,870 --> 00:23:34,110
כלומר, אם אנחנו רוצים
,למצוא את האחראי

419
00:23:34,270 --> 00:23:39,270
אנחנו צריכים לחפש אותו בתוך
.האישיות של האדם, כלומר בי, בנו

420
00:23:39,750 --> 00:23:46,470
מה יש אצלנו בעייתי שבגללו
.אין שלום בעולם? זו השאלה

421
00:23:46,630 --> 00:23:48,830
.יצר הרע, יצר הטוב
מי שאחראי לשאלה-

422
00:23:48,950 --> 00:23:54,390
אם יהיה שלום או תהיה מלחמה
זה אני, מה אצלי בעייתי

423
00:23:54,510 --> 00:23:57,950
או מה אצלי מורכב
?שבגללו אין שלום

424
00:23:58,750 --> 00:24:00,430
.יצרים אולי
.יצר רע, יצר טוב-

425
00:24:00,590 --> 00:24:02,070
?יצרים זה דבר רע

426
00:24:02,190 --> 00:24:03,990
.יצר רע, יצר טוב
.גם וגם-

427
00:24:04,150 --> 00:24:05,550
?מה זה יצר רע

428
00:24:05,710 --> 00:24:07,030
.יצר רע יכול להוביל למלחמה

429
00:24:07,190 --> 00:24:08,030
?מה זה יצר רע

430
00:24:08,190 --> 00:24:10,110
,נגיד, אם אני רוצה כבוד
?זה יצר רע

431
00:24:10,310 --> 00:24:13,630
.כן. זה יצר לא טוב
.לא. זה עניין של מידות-

432
00:24:13,750 --> 00:24:16,750
אתה יודע שבגלל יצר הכבוד
?היום יש תרופות

433
00:24:17,710 --> 00:24:20,710
,תאר לעצמך שלא היה כבוד
."היו אומרים למישהו "תמציא תרופה

434
00:24:20,870 --> 00:24:24,550
.יש הבדל
.חובה מידות רק במינון נכון-

435
00:24:24,710 --> 00:24:26,750
.במינון. הכול במינון, זה נכון
.כן, הכול במינון-

436
00:24:26,910 --> 00:24:28,190
.השאלה באיזה מינון

437
00:24:28,350 --> 00:24:30,190
.זה המושלם יגיד לנו אולי

438
00:24:30,310 --> 00:24:34,670
,טוב, אז ככה, כשאנחנו מסתכלים עלינו

439
00:24:34,830 --> 00:24:37,470
,נניח שאנחנו החברה

440
00:24:38,710 --> 00:24:40,430
מערכת היחסים בינינו

441
00:24:41,190 --> 00:24:43,150
?מתנהלת על פי אילו כוחות

442
00:24:43,270 --> 00:24:46,430
כלומר, התקשורת בינינו
?באילו ערוצים היא מתנהלת

443
00:24:47,390 --> 00:24:48,750
.היחסים בינינו

444
00:24:49,390 --> 00:24:51,390
.אנחנו חברה
.אנחנו החברה-

445
00:24:51,510 --> 00:24:58,030
?אתם ואני, מה הקשר בינינו
?באילו ערוצים הקשר בינינו מתנהל

446
00:24:58,950 --> 00:25:01,710
,יש ערוצים של עיתונות, רדיו

447
00:25:01,870 --> 00:25:04,470
.היום יש את האס-אם-אס, כל הווטסאפ
.אני אשאל את זה אחרת-

448
00:25:04,630 --> 00:25:06,590
.תאוות ויצרים
,אני אשאל את זה אחרת-

449
00:25:06,750 --> 00:25:11,950
נניח שאתם ואני חיים בעולם העסקי
.ואנחנו עושים עסקים ביחד

450
00:25:12,110 --> 00:25:14,710
העסקים בינינו, באילו ערוצים
?הם מתנהלים

451
00:25:15,550 --> 00:25:17,110
.כימיה
.כלכליים, פיננסיים-

452
00:25:17,270 --> 00:25:20,710
כלכליים. הכלכליים מתנהלים
?באיזו מערכת יחסים

453
00:25:21,230 --> 00:25:22,710
?אינטרסים
?תן וקח" אתה מתכוון-"

454
00:25:22,910 --> 00:25:26,230
.בדיוק. מה אני נותן ומה אני לוקח

455
00:25:26,950 --> 00:25:28,510
?מתי תעשו איתי עסקים

456
00:25:28,630 --> 00:25:33,470
כשתחשבו שמה אני נותן
,ומה אתם נותנים, אני נותן יותר

457
00:25:34,630 --> 00:25:36,030
.אז תעשו איתי עסקים

458
00:25:36,230 --> 00:25:39,510
כשתראו שאני נותן קצת
,ואתם נותנים הרבה

459
00:25:39,670 --> 00:25:41,070
תחפשו מישהו אחר
.לעשות איתו עסקים

460
00:25:41,190 --> 00:25:43,750
למה? עסק תמיד צריך להיות
.משתלם לשני הצדדים

461
00:25:43,870 --> 00:25:45,910
.בוודאי. כמו זוגיות למשל
.נכון, ככה אני טוען-

462
00:25:46,070 --> 00:25:47,590
?מתי אנשים מחליטים להתחתן

463
00:25:47,710 --> 00:25:53,310
כשכל אחד מבין שמה שהוא נדרש לשלם
.עבור מה שהוא מקבל - שווה

464
00:25:53,910 --> 00:25:56,270
?מתי מתגרשים
.כשרואים שזה לא נכון

465
00:25:57,030 --> 00:26:00,750
,זאת אומרת, אנחנו בתור חברה
,בתור בני אדם, אפילו שניים

466
00:26:00,910 --> 00:26:04,350
אנחנו מתנהלים בערוצים
.של נותן ושל לוקח

467
00:26:06,230 --> 00:26:11,670
?שאלה: צריך ללמד את האדם לקחת
.חייב-

468
00:26:11,790 --> 00:26:13,510
?צריך ללמוד אותו
.הוא יודע-

469
00:26:13,670 --> 00:26:14,950
?הוא יודע? מאיפה הוא יודע

470
00:26:15,950 --> 00:26:19,550
.מהנשימה, מלהריח, מהחושים
.זה טבעו של האדם-

471
00:26:19,710 --> 00:26:20,950
.הוא נולד עם זה
.כן-

472
00:26:21,110 --> 00:26:23,710
איך שהוא נולד, כשהוא לא מקבל
.את מה שהוא רוצה, הוא מתחיל לבכות

473
00:26:24,790 --> 00:26:30,870
,כלומר, הרצון לקחת מוטבע בנו
הצרכים שלנו מוטבעים בנו

474
00:26:31,030 --> 00:26:33,630
,ובגלל שיש לנו צרכים
.אנחנו רוצים לקחת

475
00:26:33,790 --> 00:26:36,350
.לא צריך ללמד ילד לקחת

476
00:26:36,910 --> 00:26:38,750
?מה צריך ללמד אותו
?לתת-

477
00:26:39,550 --> 00:26:41,190
.איפה לא לקחת
.לוותר-

478
00:26:42,590 --> 00:26:44,990
.אתה לא יכול לקחת לדני את המשחק

479
00:26:45,110 --> 00:26:48,350
."למה? אבל זה שלי"
.אצל ילד אם הוא רוצה, זה שלו

480
00:26:48,470 --> 00:26:49,230
."אבל זה שלי"

481
00:26:49,350 --> 00:26:54,190
,נכון. אבל אם אתה תיקח לדני
.כשלך יהיה דני ייקח לך

482
00:26:54,310 --> 00:26:58,710
לכן אתה צריך לוותר לדני
.ולתת לו לשחק בזה

483
00:26:58,870 --> 00:27:03,750
כלומר, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו
?לקחת או להגביל את הלקיחה

484
00:27:04,470 --> 00:27:05,430
.להגביל. -להגביל

485
00:27:05,550 --> 00:27:10,110
,כלומר, לא צריך ללמד אדם לקחת
הוא יודע את זה מצוין

486
00:27:11,950 --> 00:27:15,390
גם בגלל שהוא נולד עם זה
.אבל מעוד סיבה

487
00:27:16,630 --> 00:27:20,630
,כי אם הוא ייקח לא לפי הכללים
.יש מי שיגיד לו את זה

488
00:27:21,750 --> 00:27:23,430
.מי? -ההורים

489
00:27:23,590 --> 00:27:24,510
.מי שלקחו לו

490
00:27:25,510 --> 00:27:29,710
הוא יבוא, או שהוא יבוא בעצמו
.או שהוא יבוא עם שוטרים, אבל הוא יבוא

491
00:27:30,470 --> 00:27:34,430
.לכן לא צריך ללמד אדם לקחת

492
00:27:34,550 --> 00:27:38,710
ואם מערכת היחסים בינינו
,מתבססת על לתת ולקחת

493
00:27:38,830 --> 00:27:41,510
,ולקחת לא צריך ללמד
?אז מה צריך ללמד

494
00:27:41,630 --> 00:27:43,870
.לתת
.נכון, לתת-

495
00:27:44,870 --> 00:27:48,030
ולמה מערכת היחסים בינינו
?לא מוסדרת

496
00:27:48,670 --> 00:27:52,230
.כי אנחנו לא יודעים לתת
.לא יודעים לתת, זה לא ב... נכון-

497
00:27:52,390 --> 00:28:00,030
,כלומר, הסיבה שאין שלום בין איש לאשתו
בין הורים לילדים, בין אדם לחברו

498
00:28:00,150 --> 00:28:02,110
,ובין עם לעמים אחרים

499
00:28:02,670 --> 00:28:06,750
.זה כי כולנו סובלים מאותו חיידק

500
00:28:07,470 --> 00:28:10,430
...כולנו יודעים טוב לקחת
.אבל לא יודעים לתת-

501
00:28:10,550 --> 00:28:16,830
ולתת כמעט ולא יודעים. ואם נותנים
.זה בשביל לקחת אחר כך יותר

502
00:28:17,270 --> 00:28:18,150
.בשביל האינטרס

503
00:28:18,350 --> 00:28:19,830
.לכן אין שלום

504
00:28:21,070 --> 00:28:25,430
.עכשיו, בואו ננסה לדמיין חברה הפוכה
.לא קיים, אבל נניח

505
00:28:26,550 --> 00:28:27,710
?מה כולנו רוצים

506
00:28:29,070 --> 00:28:30,390
?מה אנחנו רוצים
.מלחמה-

507
00:28:30,590 --> 00:28:33,630
לקחת, נכון? מלחמה זה כשלא
.נותנים לי את מה שאני רוצה

508
00:28:33,750 --> 00:28:35,710
,אתה אומר חברה הפוכה
.אז לא שלום זו מלחמה

509
00:28:35,830 --> 00:28:39,350
אמרת מלחמה זה כשלא נותנים לי
את מה שאני רוצה

510
00:28:39,470 --> 00:28:44,670
,או לוקחים לי את מה שאני לא מוכן לתת
.נכון? אז יש מלחמה

511
00:28:44,830 --> 00:28:48,030
,מלחמה במסגרת החוק
.מלחמה לא במסגרת החוק. מלחמה

512
00:28:49,350 --> 00:28:54,870
אנחנו חיים בחברה שבה מוכנים
?קצת לתת, אבל מה רוצים

513
00:28:55,790 --> 00:28:56,630
.לקחת. -לקחת

514
00:28:56,750 --> 00:29:01,790
זאת אומרת ככה, אם הייתה לי אפשרות
רק לקחת בלי לתת

515
00:29:01,950 --> 00:29:03,870
.ולא היה קורה כלום היה תענוג
.תענוג-

516
00:29:04,030 --> 00:29:07,230
...אלא מה? צריך לחיות ב

517
00:29:07,350 --> 00:29:10,630
,אני מוכן לתת קצת
?אבל מה העיקרון שמנחה אותי

518
00:29:10,750 --> 00:29:12,150
.מה אני אקבל
.מה אני לוקח-

519
00:29:12,350 --> 00:29:15,030
ולכן כשאני אגלה
,שאני נותן יותר מלוקח

520
00:29:15,190 --> 00:29:16,470
.אני אחפש זוגיות אחרת

521
00:29:17,390 --> 00:29:21,990
לא מייד, זה ייקח זמן, בכל אופן
,נוצרו מוניטין במהלך השנים לעסק הזה

522
00:29:22,150 --> 00:29:25,350
,קוראים לו ילדים
.אבל כשהילדים יגדלו

523
00:29:27,070 --> 00:29:34,230
מה יקרה אם נחיה בחברה
?שבה התוכנה עובדת אותו דבר רק הפוך

524
00:29:35,310 --> 00:29:40,110
עד היום חיינו בחברה שאנחנו רוצים
.לקחת הכול ולתת את מה שחייבים

525
00:29:40,830 --> 00:29:45,230
מה יקרה אם נחיה בחברה
שרוצים לתת הכול

526
00:29:45,390 --> 00:29:47,990
?ולוקחים רק את מה שחייבים
.זה לא יכול להתקיים-

527
00:29:48,150 --> 00:29:49,590
.לא יכול להתקיים
.לא. -זה יהיה גן עדן-

528
00:29:49,750 --> 00:29:51,990
.אבל בדמיון
.לא יכול להתקיים-

529
00:29:52,190 --> 00:29:55,150
זאת אומרת, אם זה לתת הכול
...אתה כבר לא צריך לעבוד, אתה

530
00:29:56,070 --> 00:30:00,790
יהיה פה גן עדן. -אנחנו לא חיים
.עכשיו בעולם הזה, אנחנו בבועה

531
00:30:00,950 --> 00:30:03,670
,אתה צודק, בלתי אפשרי
?אבל אם זה היה קורה

532
00:30:03,790 --> 00:30:06,870
חיסלת לגמרי את מידת החסד
?של האדם, של הנתינה. -למה

533
00:30:07,030 --> 00:30:09,350
,זה סופר מידת החסד
.הוא רוצה רק לתת

534
00:30:09,470 --> 00:30:11,510
.לא, אני אומר שאתה אומר את זה הפוך

535
00:30:12,070 --> 00:30:15,190
.אתה אומר כאילו שהיום אין את הנתינה

536
00:30:15,350 --> 00:30:16,950
.יש נתינה. -יש נתינה גדולה אפילו

537
00:30:17,070 --> 00:30:19,510
יש נתינה גדולה
.כל עוד זה עושה לי טוב

538
00:30:20,390 --> 00:30:24,230
.מה, אנשים שתורמים לאנשים אחרים בלי סוף
.הם לא תורמים לכל אחד-

539
00:30:24,750 --> 00:30:26,750
יש אנשים שהם לא יסכימו
.לתרום להם

540
00:30:27,630 --> 00:30:30,990
למה? או כי הם לא מאמינים
,בערכים שאני מאמין

541
00:30:31,110 --> 00:30:33,550
או כי הם רוצים דברים אחרים
ממה שאני רוצה

542
00:30:33,710 --> 00:30:35,630
.ולכן להם אני לא נותן

543
00:30:35,790 --> 00:30:39,190
אני נותן רק למי שאני חושב
.שראוי לתת לו

544
00:30:39,350 --> 00:30:41,630
?ומי מחליט למי ראוי ולמי לא
.אני

545
00:30:42,430 --> 00:30:45,790
,אז קודם כול, יש מידת חסד ויש נתינה
.זה לא רק שאנחנו אמורים לקחת

546
00:30:45,990 --> 00:30:47,590
.השאלה למה אתה קורא נתינה

547
00:30:48,150 --> 00:30:51,430
כשאני עכשיו מקבל ממך מתנה
,רק בשביל לעשות לך נחת

548
00:30:51,590 --> 00:30:53,190
,אני לא צריך את המתנה שלך

549
00:30:53,310 --> 00:30:55,870
אבל אני מקבל ממך את המתנה
כי באת ליום ההולדת שלי

550
00:30:56,030 --> 00:31:00,270
ואני מתאר לעצמי שבטח עשית סיבוב
,בכל העיר לחפש משהו שיעשה לי טוב

551
00:31:00,390 --> 00:31:01,430
.אני לא צריך את זה

552
00:31:01,590 --> 00:31:05,670
אני בכל אופן מקבל את זה ממך
.כדי לעשות לך נחת רוח שבכל אופן טרחת

553
00:31:05,830 --> 00:31:07,790
.אז אני אומר: וואו, איזו מתנה

554
00:31:07,950 --> 00:31:10,150
?זה נקרא שקיבלתי ממך או נתתי לך

555
00:31:10,870 --> 00:31:13,310
...הבנתי מה אתה אומר, אבל בוא נגיד
.תענה עליה-

556
00:31:13,430 --> 00:31:14,790
...גם וגם. -כן, זה

557
00:31:14,910 --> 00:31:17,350
?זה נקרא נתתי או קיבלתי
.זה קיבלתי-

558
00:31:17,910 --> 00:31:19,390
?אני קיבלתי

559
00:31:19,590 --> 00:31:21,070
?מהצד שלך
.כן-

560
00:31:21,190 --> 00:31:23,070
.כן. -נתתי, לא קיבלתי

561
00:31:23,190 --> 00:31:25,230
.למה? קיבלת מתנה, נתת ברכה אבל קיבלת
.לא צריך את זה-

562
00:31:25,350 --> 00:31:26,990
...אם זה היה תלוי
.אני לא צריך את זה

563
00:31:27,150 --> 00:31:27,510
אם זה היה תלוי בי

564
00:31:27,630 --> 00:31:28,910
.הייתי מחזיר לו את זה
אבל אם זה עושה לי תחושה טובה-

565
00:31:29,030 --> 00:31:30,990
.זה אומר שהוא נתן לי
.לו זה עושה, לכן לקחתי את זה-

566
00:31:31,150 --> 00:31:36,670
כלומר, מה שקובע באיזו כותרת
.נצבע את הפעולה זה לא התנועה

567
00:31:36,830 --> 00:31:39,150
,התנועה יכולה להיות ככה וזה לתת

568
00:31:39,310 --> 00:31:41,350
.התנועה יכולה להיות ככה וזה לקחת

569
00:31:41,950 --> 00:31:44,470
.השאלה מה המניע למעשה

570
00:31:45,030 --> 00:31:46,190
?אתה רוצה להגיד לי שאין מניע של עזרה

571
00:31:46,310 --> 00:31:48,350
.זה נטו אינטרס בשביל... -כן

572
00:31:49,150 --> 00:31:51,590
,אז אם בן אדם נתקע בכביש, עצרתי לרגע

573
00:31:51,710 --> 00:31:54,350
ראיתי אישה מבוגרת
,נתקעה בכביש עם פנצ'ר

574
00:31:54,510 --> 00:31:56,670
.עצרתי לרגע והלכתי לעזור לה

575
00:31:57,350 --> 00:32:00,190
כן, זה או שהיא מזכירה לך
את סבתא שלך

576
00:32:00,350 --> 00:32:03,670
או שפעם אחת אתה נתקעת בכביש
ואתה יודע איך מרגיש בן אדם כזה

577
00:32:03,830 --> 00:32:06,790
ולא יהיה לך יום טוב
,אם תמשיך הלאה

578
00:32:06,950 --> 00:32:10,230
ויהיו לך נקיפות מצפון
.או אלף ואחת סיבות אחרות

579
00:32:10,390 --> 00:32:11,790
.אבל בסופו של דבר זה אני

580
00:32:11,990 --> 00:32:13,070
והראיה, אם אני אגיד לך עכשיו

581
00:32:13,190 --> 00:32:15,790
,שברחוב פלוני יש מישהו תקוע עם פנצ'ר

582
00:32:15,950 --> 00:32:18,510
.לא בטוח שתלך לעזור לו כי לא ראית

583
00:32:18,670 --> 00:32:23,590
אבל אחרי שראית ועברת על פניו
?אתה אומר לעצמך: איזה מין בן אדם אני

584
00:32:23,750 --> 00:32:25,630
?כשאני נתקעתי לא רציתי שיעזרו לי

585
00:32:26,870 --> 00:32:34,470
היהדות טוענת שהצורה שאני המלצתי עליה
,בלתי אפשרית לא בגלל שזה לא אנושי

586
00:32:35,150 --> 00:32:36,310
.כי אין מניע

587
00:32:37,590 --> 00:32:40,110
...אם היה מניע לחיים מן הסוג הזה

588
00:32:41,110 --> 00:32:42,350
?אין מניע לשלום

589
00:32:42,510 --> 00:32:46,230
אין מניע לחיים שבהם
אני נותן יותר ממה שאני לוקח

590
00:32:46,390 --> 00:32:50,070
,כי כל המהות שלי זה לקחת
?אז מה פתאום שאני אוותר על ה"אני" שלי

591
00:32:51,150 --> 00:32:53,430
,אלא אם עושים דבר אחד

592
00:32:54,350 --> 00:32:56,470
.תיקחו למשל את רוסיה הקומוניסטית

593
00:32:57,190 --> 00:33:02,110
,ברוסיה הקומוניסטית נוסחה אמנה
,המניפסט הקומוניסטי

594
00:33:02,230 --> 00:33:06,630
שעל פיו אתה נותן את כל מה שיש לך
.ולוקח רק את מה שאתה צריך

595
00:33:07,590 --> 00:33:09,710
?למה החברה הזאת קרסה

596
00:33:10,390 --> 00:33:12,710
למה חברה בת מיליונים

597
00:33:13,270 --> 00:33:17,070
שיש לה משאבי טבע אדירים
,שיכולים לפרנס את כל העולם

598
00:33:17,270 --> 00:33:19,990
למה היא לא הצליחה לפרנס
?אפילו את הפועלים שלה

599
00:33:20,150 --> 00:33:21,710
.זו לא כלכלה נכונה
,התשובה היא פשוטה-

600
00:33:21,870 --> 00:33:23,350
.הם גירשו את המניע

601
00:33:24,830 --> 00:33:28,630
?את מי הקומוניזם גירש
.את הקב"ה

602
00:33:29,350 --> 00:33:34,470
ומה הקשר בין הקב"ה
.למניע של הנתינה? פשוט מאוד

603
00:33:34,630 --> 00:33:41,310
על פי תורת הקבלה, האדם הגיע לפה
,כדי לקבל הזדמנות להיות דומה לאלוהים

604
00:33:42,070 --> 00:33:43,510
ולהיות דומה לאלוהים

605
00:33:43,630 --> 00:33:46,510
זה בסופו של דבר
.להביא אותי להרגיש אותו

606
00:33:46,630 --> 00:33:48,750
.כי מי מרגיש את מי? הדומים

607
00:33:49,270 --> 00:33:52,590
בעלי המכנה המשותף
.מרגישים אחד את השני

608
00:33:52,710 --> 00:33:59,470
לכן הגענו לעולם הזה כדי לבנות
.מערכת שמדמה אותנו לבורא

609
00:33:59,590 --> 00:34:03,630
.הקב"ה, לא חסר לו כלום לכן הוא רק נותן

610
00:34:03,750 --> 00:34:06,270
.אנחנו באים לעולם כשאנחנו רק לוקחים

611
00:34:07,510 --> 00:34:12,750
אם נגיע למצב שאנחנו נותנים הכול
,ולוקחים רק את מה שצריך

612
00:34:12,870 --> 00:34:14,630
.אנחנו נהיים דומים לאלוהים

613
00:34:14,750 --> 00:34:17,750
,מי שדומה לאלוהים מרגיש אותו

614
00:34:17,870 --> 00:34:22,750
מי שמרגיש אותו לא ייוותר
על ההרגשה תמורת הלקחת

615
00:34:22,910 --> 00:34:26,150
,כי ביום שהוא יתחיל לקחת
.שוב הוא יפסיק להרגיש אותו

616
00:34:26,310 --> 00:34:34,110
ולכן המניע להפיכת הרצון ללתת הכול
,ולקחת רק את מה שאני רוצה או צריך

617
00:34:34,230 --> 00:34:38,590
זה מכיוון שיש לי מקור אחר
,שממלא אותי באושר ובתענוג

618
00:34:38,750 --> 00:34:40,190
.וזה נקרא הרגשת הבורא

619
00:34:40,350 --> 00:34:42,910
."אגב, למצב הזה קוראים "ימות המשיח

620
00:34:43,670 --> 00:34:49,990
לימות המשיח יקדם תהליך
.שבו אנשים יתחילו להרגיש את האלוהות

621
00:34:50,110 --> 00:34:51,950
,זה בא לידי ביטוי בכל מיני מובנים

622
00:34:52,070 --> 00:34:56,550
,בחיפוש רוחני, בהתקרבות למסורת
.בהרבה מאוד תחומים

623
00:34:57,390 --> 00:35:01,750
על ימות המשיח כתוב: "ומלאה הארץ
."דעה את ה' כמים לים מכסים

624
00:35:01,910 --> 00:35:03,870
?אבל לא אלה ימות המשיח
.אני לא יודע-

625
00:35:04,030 --> 00:35:05,630
.אני יודע מה כתוב

626
00:35:05,750 --> 00:35:08,950
"לעשות את ההקבלה "זה ימות המשיח
.זה לא התחום שלי

627
00:35:09,110 --> 00:35:12,990
:על ימות המשיח כתוב
וכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"

628
00:35:13,150 --> 00:35:16,910
,והשלחתי רעב בארץ"
לא רעב ללחם ולא צמא למים

629
00:35:17,030 --> 00:35:17,910
."'כי אם לשמוע את דבר ה"

630
00:35:18,070 --> 00:35:20,110
כלומר, כל מי שמדבר
על ימות המשיח

631
00:35:20,230 --> 00:35:26,990
מדבר על תהליך שבו אנשים יבקשו להרגיש
,את אלוהים בכל מיני שפות, בכל מיני מילים

632
00:35:27,110 --> 00:35:30,070
אבל בשורה התחתונה
.זה להרגיש את האלוהות

633
00:35:30,190 --> 00:35:32,190
היצר הרע יתבטל אבל מהעולם
.בימי ימות משיח

634
00:35:32,350 --> 00:35:35,750
בעקבות ימות המשיח
,יתבטל היצר הרע

635
00:35:35,910 --> 00:35:39,110
.כלומר הרצון לקחת ויהיה רצון לתת

636
00:35:39,270 --> 00:35:42,750
עכשיו, מה קורה בחברה
?שכולם רוצים לתת ובקושי לקחת

637
00:35:42,870 --> 00:35:46,550
.אפילו הזאב והכבש חיים ביחד
.יגורו ביחד-

638
00:35:46,710 --> 00:35:47,990
?ומה יעשו עם הנשק

639
00:35:48,150 --> 00:35:51,910
וכתתו חרבותם לאתים"
."וחניתותיהם למזמרות

640
00:35:52,070 --> 00:35:56,510
כלומר, ימות המשיח הם ימים
שמבחינה חברתית מה שפועל שם

641
00:35:56,670 --> 00:36:00,990
.זה הרצון לתת ולא לקחת
.בשביל שזה יקרה, מה צריך? מניע

642
00:36:01,150 --> 00:36:05,510
הקומוניסטים גירשו את המניע
.מהחיים שלהם ולכן השיטה קרסה

643
00:36:06,030 --> 00:36:10,950
לעומת זאת, אם אנחנו נכניס
,את הקב"ה לחיים שלנו ונרצה להידמות לו

644
00:36:11,590 --> 00:36:15,550
החוויה שאנחנו נרגיש מן ההידמות לבורא

645
00:36:15,670 --> 00:36:18,350
לא תאפשר לנו לחזור לחיים

646
00:36:18,510 --> 00:36:20,270
.של לפני ימות המשיח

647
00:36:20,430 --> 00:36:24,670
,לכן השלום ביהדות הוא ערך

648
00:36:24,830 --> 00:36:29,990
כי ביהדות השלום הוא עדות
.לביאת העולם אל תכליתו

649
00:36:30,710 --> 00:36:35,710
לכן כשאנחנו שואלים אנשים
"?תגיד, מה אתה מוכן לעשות בשביל שלום"

650
00:36:35,870 --> 00:36:37,550
:ישר הוא מתחיל לחשוב
?רגע, מה אני מפסיד

651
00:36:38,390 --> 00:36:41,270
אני לא אוכל למכור נשק
,לאוגנדה ולא לרואנדה

652
00:36:41,430 --> 00:36:43,510
.אני אצטרך להסתלק מסודן

653
00:36:43,630 --> 00:36:45,950
,לא מתאים לי שלום
.תעשו כמה מלחמות

654
00:36:46,070 --> 00:36:53,910
אבל אם השלום הוא בעצם תשקיף
,של הקשר שלי עם הקב"ה

655
00:36:54,030 --> 00:36:58,710
לכן כשמדברים על ימות המשיח
,מדברים על שלום, על אין מלחמות

656
00:36:58,910 --> 00:37:06,350
,שיחלחל אפילו לדרגת הצומח
.אפילו לדרגת החי ואפילו לדרגת הדומם

657
00:37:06,510 --> 00:37:10,390
.למה? כי אז יגיע העולם אל תכליתו

658
00:37:10,550 --> 00:37:12,630
.אז אין סיכוי להגיע לזה
.בטח שיש סיכוי-

659
00:37:12,790 --> 00:37:14,230
.איך? אבל אתה אומר שיתבטל היצר הרע

660
00:37:14,390 --> 00:37:15,670
.לא, לא יתבטל

661
00:37:15,830 --> 00:37:17,350
לא, בימות המשיח אתה טוען

662
00:37:17,470 --> 00:37:19,270
,שיתבטל היצר הרע. -לא יתבטל היצר הרע

663
00:37:19,430 --> 00:37:21,750
,הוא יהפוך ממוביל למובל

664
00:37:22,350 --> 00:37:24,190
.מעיקר לתפל

665
00:37:24,350 --> 00:37:27,430
.הוא חייב להתקיים כדי שנוכל לחיות
,הוא יהפוך בצורה יזומה-

666
00:37:27,550 --> 00:37:29,910
.לא ממני לבד
.ממני-

667
00:37:30,070 --> 00:37:32,510
...לא, בצורה יזומה, אני מאמין שימות המשיח
?יזומה על ידי מי-

668
00:37:32,630 --> 00:37:34,350
.על ידי הקב"ה
?מה פתאום-

669
00:37:34,470 --> 00:37:39,390
,הקב"ה עושה רק דבר אחד
,הוא נותן לאדם צורך לרוחניות

670
00:37:40,030 --> 00:37:43,870
והצורך הזה לא נותן
לאדם מנוחה בדור השפע

671
00:37:44,030 --> 00:37:49,830
ולאט לאט האדם מגיע להבנה שאת הפתרון
,למצוקה שלו, לקושי שלו, לאתגרים שלו

672
00:37:49,950 --> 00:37:52,550
.הוא צריך לחפש בממד אחר, רוחני

673
00:37:52,670 --> 00:37:56,270
,הוא מתחיל לחפש, הוא נוסע להודו
,אחר כך הוא נרגע בדרום אמריקה

674
00:37:56,390 --> 00:37:59,110
אחר כך הוא חוזר לארץ להצביע
.ואחר כך הוא נוסע שוב

675
00:37:59,270 --> 00:38:06,990
אבל בסופו של תהליך האדם יגיע להבנה
שלתת יותר ולקחת פחות זה להידמות לבורא

676
00:38:07,110 --> 00:38:12,310
והחוויה מהמצב הזה
.לא תניח לו לחזור לאחור

677
00:38:12,470 --> 00:38:16,270
לכן כשאנחנו אומרים
,"תנו צ'אנס לשלום"

678
00:38:16,390 --> 00:38:20,310
אנחנו לא מתכוונים
."תנו צ'אנס לשלום איך שנוח לי"

679
00:38:21,030 --> 00:38:28,230
אנחנו רוצים שלום אפילו אם בתמורה לשלום
,אנחנו צריכים לשלם את המחיר הכי גבוה

680
00:38:28,390 --> 00:38:29,590
.וזה את היצר שלנו

681
00:38:31,230 --> 00:38:33,262
וזה ההבדל בין ערך

682
00:38:34,243 --> 00:38:35,355
.לצורך

683
00:38:36,470 --> 00:38:37,990
.היו שלום

684
00:38:39,310 --> 00:38:39,950
,אני מודה גם לכם

685
00:38:40,110 --> 00:38:41,790
.צופים יקרים, שהייתם איתנו

686
00:38:41,910 --> 00:38:44,070
כאן מגיעה לסיומה תוכנית נוספת

687
00:38:44,190 --> 00:38:46,390
."מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

688
00:38:46,510 --> 00:38:47,630
אני מקווה שנהניתם

689
00:38:47,790 --> 00:38:50,590
.ובעזרת השם נתראה בתוכניות נוספות

690
00:38:51,350 --> 00:38:51,867
.תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה