מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - דיני סליחות

מרן הרב עובדיה יוסף

האם יחידי ששומע י"ג מידות דרך הרדיו, נחשב שאומר סליחות עם הציבור? שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת כי תצא, שנת תשס"ב