הרב זמיר כהן - אל תהרוס את הבריאות שלך

הרב זמיר כהן

מה הקשר בין שמירת הבריאות לעבודת השם? איך שומרים על גוף בריא ומאריכים ימים? הרב זמיר כהן מציג 4 כללים לאכילה נכונה, על פי הרמב"ם

תמלול ההרצאה

1
00:00:04,210 --> 00:00:06,640
,כשיש את השילוב של ארבעת הכללים האלה

2
00:00:06,820 --> 00:00:10,110
שהאדם ירגיל את עצמו לאכול מה שבריא לגוף

3
00:00:10,190 --> 00:00:11,530
,ולא מה שטעים לחיך

4
00:00:12,070 --> 00:00:15,240
יוכל להאריך ימים עם בריאות ורעננות

5
00:00:15,280 --> 00:00:16,700
.אם יקפיד על ההלכה הזו

6
00:00:17,010 --> 00:00:18,930
- "יפחות כמו רביע משביעתו"

7
00:00:19,710 --> 00:00:22,030
,לפני שהקיבה מתמלאת, שם תעצור

8
00:00:22,080 --> 00:00:23,420
.תן לה עדיין רבע של רבע

9
00:00:23,500 --> 00:00:25,680
,תמלא שלושת רבעי, תשאיר רבע

10
00:00:25,790 --> 00:00:28,730
,ואז אתה קם, קיבלת את התזונה הנכונה

11
00:00:29,080 --> 00:00:31,800
אכלת מה שבריא לגוף
,ולא מה שטעים לחיך

12
00:00:32,060 --> 00:00:33,660
,לא העמסת יותר מדי

13
00:00:33,840 --> 00:00:35,710
.קמת רענן ואתה בריא

14
00:00:36,410 --> 00:00:38,070
יתפנה כשצריך"

15
00:00:38,670 --> 00:00:40,070
."ויתעמל בכל יום"

16
00:00:40,140 --> 00:00:41,050
.אלה ארבעת הכללים

17
00:00:41,090 --> 00:00:44,040
,אדם שלוקח לעצמו, שומר על גוף בריא

18
00:00:44,540 --> 00:00:46,230
.מאריך לאורך ימים ושנים

19
00:00:46,760 --> 00:00:48,230
?למה זה חשוב כל כך

20
00:00:48,830 --> 00:00:50,840
הרמב"ם כתב את ההלכות האלה

21
00:00:52,130 --> 00:00:54,600
."בספר ההלכות שלו, "היד החזקה

22
00:00:55,820 --> 00:00:57,040
:נשאל את הרמב"ם

23
00:00:57,680 --> 00:00:59,580
,זה שכבודו רופא זה חשוב מאוד

24
00:01:00,140 --> 00:01:02,840
?אבל למה צריך להכניס ענייני בריאות לספר הלכות

25
00:01:03,370 --> 00:01:05,830
,תחבר ספר של בריאות
.שם תכניס את הדברים האלה

26
00:01:06,490 --> 00:01:09,690
אבל הוא הכניס את הדברים
?לספר ההלכות שלו, ולמה

27
00:01:10,670 --> 00:01:12,450
:הוא כותב שם בתחילת ההלכות

28
00:01:13,200 --> 00:01:17,840
,הואיל והיות הגוף בריא"
."מדרכי השם יתברך הוא

29
00:01:18,870 --> 00:01:21,060
זה שהגוף בריא
.זה חלק מעבודת השם

30
00:01:21,550 --> 00:01:23,830
,כמו ששמירת שבת היא חלק מעבודת השם

31
00:01:23,890 --> 00:01:25,830
,לימוד תורה זה חלק מעבודת השם

32
00:01:26,230 --> 00:01:28,870
גם שמירת הבריאות של הגוף
.היא חלק מעבודת השם

33
00:01:29,650 --> 00:01:34,280
,כי כשהגוף בריא ורענן
,האדם יכול להאריך ימים

34
00:01:34,570 --> 00:01:37,260
,ללכת לעוד שיעורי תורה
,לשמור עוד שבתות

35
00:01:37,340 --> 00:01:39,950
,הוא חי עוד שנה
.יש לו עוד המון שבתות שהוא שומר

36
00:01:40,500 --> 00:01:43,300
כל יום שהוא חי יש לו
,עוד ברכות שהוא מברך על האוכל

37
00:01:43,340 --> 00:01:44,510
.עוד תורה שהוא לומד

38
00:01:44,790 --> 00:01:49,260
אז הוא זוכה לצבור לעצמו
,עוד אוצרות גנוזים לעולמות העליונים

39
00:01:49,290 --> 00:01:50,370
.לחיי הנצח שלו

40
00:01:50,770 --> 00:01:53,300
לכן שמירת הבריאות
.היא חלק מדרכי השם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה