מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - מצוות מול עבירות

מרן הרב עובדיה יוסף

"לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי" - כיצד אפשר להבין משפט זה, בפרט בחודש אלול? שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת שופטים, שנת תשס"ג

(אורך 14:56)