הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי - אתגר המוסר

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - מי קובע מה מוסרי ומה לא? מה מקום המוסריות בחיינו?  ומה הקשר בין צמחונות לשירת נשים?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,180 --> 00:00:20,460
.שלום לכם, צופים יקרים

2
00:00:20,540 --> 00:00:24,220
אנחנו בתוכנית נוספת
."מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:24,540 --> 00:00:28,380
וכמו תמיד, גם היום נמצאים
.איתי באולפן שלושה שותפים

4
00:00:28,700 --> 00:00:33,180
אוהד, בן 40 ממודיעין, מנהל ושותף

5
00:00:33,220 --> 00:00:35,060
."ב"מוסכם - מרכז המגשרים הארצי

6
00:00:35,540 --> 00:00:38,500
,שגיא בראון, בן 24 מראש העין

7
00:00:38,540 --> 00:00:39,380
.עובד באבטחה

8
00:00:39,740 --> 00:00:43,260
,שלום מור, בן 44, מוזיקאי

9
00:00:43,380 --> 00:00:46,140
.נגן כלי פריטה, זמר, יוצר, אב לארבעה

10
00:00:47,140 --> 00:00:48,300
.יפה

11
00:00:48,340 --> 00:00:52,180
והיום אני רוצה לדבר על סוגיה מוסרית

12
00:00:52,220 --> 00:00:54,660
.שיש בה גם צדדים אקטואליים

13
00:00:55,780 --> 00:01:03,500
לפני כמה שנים היה איזשהו כנס
של צוהרים מבה"ד 1

14
00:01:03,580 --> 00:01:09,460
בנושא מורשת קרב של אחד הקרבות
היותר משמעותיים ומורכבים

15
00:01:09,540 --> 00:01:11,100
."במבצע "צוק איתן

16
00:01:11,860 --> 00:01:17,820
במהלך הערב חלק מהתוכנית היה
,שזמרות צריכות לעלות לשיר

17
00:01:17,900 --> 00:01:21,580
והיו שמה צוהרים
,מגדוד "גפן", דתיים

18
00:01:21,660 --> 00:01:26,260
וכשהזמרות עלו לשיר
.הם קמו בשקט ויצאו החוצה

19
00:01:27,020 --> 00:01:30,140
המג"ד שראה את זה
,רץ אחריהם החוצה

20
00:01:30,260 --> 00:01:33,580
,אמר להם: אם אתם לא חוזרים
אתם מסרבים פקודה

21
00:01:33,660 --> 00:01:35,900
.ומי שמסרב פקודה מודח מהקורס

22
00:01:36,580 --> 00:01:40,940
תוך כדי שהם מדברים, בינתיים הזמרות
.כבר סיימו לשיר והם חזרו פנימה

23
00:01:41,300 --> 00:01:44,300
אחר כך הזמרות עלו שוב
,והם שוב פעם יצאו

24
00:01:44,420 --> 00:01:48,660
ולכן בסוף הערב
הם קיבלו השעיה מהקורס

25
00:01:48,900 --> 00:01:54,140
ונהיה רעש גדול וכולם דיברו על זה
"?איך הם מתנהגים?" ו"מה קורה פה"

26
00:01:54,220 --> 00:01:57,860
,"ו"צריך שלא יהיה פה איראן
.ואתם מכירים את כל הסיסמאות

27
00:01:58,700 --> 00:02:00,260
?למה אני מספר את זה

28
00:02:00,340 --> 00:02:05,300
כי לפני לא הרבה זמן שלחה
חברת כנסת חדשה ליו"ר הכנסת מכתב

29
00:02:05,980 --> 00:02:10,780
שבו היא מבקשת ממנו שיחליף לה
.את הריפוד של הכיסא במליאה

30
00:02:10,820 --> 00:02:12,140
"?למה"
."זה מעור-"

31
00:02:12,780 --> 00:02:14,260
"?אז מה"

32
00:02:14,380 --> 00:02:15,380
.היא צמחונית

33
00:02:16,060 --> 00:02:20,300
והיא אמרה שכיוון שמדובר בעור של פרה

34
00:02:20,380 --> 00:02:23,980
ורוב הפרות בתעשייה
עוברות סבל עצום

35
00:02:24,060 --> 00:02:26,420
לפני שהן נשחטות
,ומשתמשים בעור שלהן

36
00:02:26,500 --> 00:02:31,380
לכן היא לא רואה את עצמה מסוגלת
.במשך ארבע שנים לשבת על עור של פרה

37
00:02:32,220 --> 00:02:35,620
,כיוון שכמובן לא החליפו לה
אז היא הביאה מגבת

38
00:02:35,660 --> 00:02:40,580
.ויש חציצה אז מותר
.זאת אומרת, יש חוקים גם בצמחונות

39
00:02:41,660 --> 00:02:47,060
עכשיו, מה שמטריד אותי בכל הסיפור
זה למה שכשאנשים נתפסים לפרטים

40
00:02:47,140 --> 00:02:51,140
שקשורים לצער בעלי חיים
,כולם מצדדים בהם

41
00:02:51,220 --> 00:02:54,300
וכשאנשים דתיים
נתפסים בפרטים ולא רוצים

42
00:02:54,380 --> 00:02:57,820
לשמוע שירת נשים
,בגלל האמונה הדתית שלהם

43
00:02:57,900 --> 00:03:00,140
כולם יוצאים עליהם
.ואומרים שהם חשוכים

44
00:03:00,180 --> 00:03:04,140
זה מעורר אותנו לחשוב
.על הסוגיה של הצמחונות

45
00:03:04,220 --> 00:03:09,140
,יש היום מין כזה טרנד של אנשים
,אולי אפילו לא טרנד

46
00:03:09,180 --> 00:03:13,020
זו מין אמונה דתית ממש
שאסור לאכול בעלי חיים

47
00:03:13,100 --> 00:03:18,700
,ואפילו לא משתמשים במוצרים מן החי
.לא בקוסמטיקה ולא בלבוש

48
00:03:18,740 --> 00:03:23,020
יש אנשים שלא הולכים עם נעליים מעור
.כי זה עשוי מבעלי חיים

49
00:03:23,500 --> 00:03:26,020
.זאת אומרת, יש פה מין אמירה מוסרית

50
00:03:26,060 --> 00:03:30,900
,עכשיו אני, בתור בן אדם שרוצה להיות מוסרי
...כשאומרים לי מי ש

51
00:03:30,940 --> 00:03:35,500
,אדם מוסרי לא לובש נעליים מעור
,ואני משתדל ללכת עם נעליים מעור

52
00:03:35,580 --> 00:03:38,900
אז אני רוצה לבדוק את עצמי
.אם אני מוסרי או לא

53
00:03:39,540 --> 00:03:44,180
והשאלה היא מה המקום
של כל האמונות האלה

54
00:03:44,260 --> 00:03:46,180
?במערכת המוסרית שלנו

55
00:03:46,700 --> 00:03:51,900
זאת אומרת, האם באמת להשתמש
?בבעלי חיים או לאכול בשר זה לא מוסרי

56
00:03:51,980 --> 00:03:53,860
?עכשיו, מה הבעיה
הבעיה היא שיש כאלה שאומרים

57
00:03:53,980 --> 00:03:58,100
,שעל פי ההלכה היום אסור לאכול בשר
.שזה בכלל מרחיק לכת

58
00:03:58,700 --> 00:04:05,020
והשאלה היא מה המקום
?של המוסריות בחיים שלנו

59
00:04:05,100 --> 00:04:08,780
כלומר, על פי מה אנחנו קובעים
?את הנורמות המוסריות שלנו

60
00:04:08,820 --> 00:04:11,820
פשוט קם בן אדם בבוקר
?ומחליט זה אסור וזה מותר

61
00:04:11,900 --> 00:04:13,460
?איך זה בדיוק עובד

62
00:04:14,020 --> 00:04:16,620
אני חושב שאחת הסיבות שהחברה

63
00:04:16,700 --> 00:04:19,860
באופן כללי מקבלת טיעון כזה או אחר

64
00:04:19,940 --> 00:04:22,420
זו שאלה אם יש לגיטימיות באמרה

65
00:04:22,460 --> 00:04:23,980
או בעשייה של אותו אדם

66
00:04:24,020 --> 00:04:25,060
,עם האידיאולוגיה שלו

67
00:04:25,100 --> 00:04:28,020
.עם מה שהוא חושב
?מה קובע מה לגיטימי-

68
00:04:28,140 --> 00:04:29,500
.ההבנה של החברה

69
00:04:29,580 --> 00:04:33,700
אם החברה מקבלת את זה
,באופן כללי

70
00:04:33,740 --> 00:04:38,460
איזשהו קונצנזוס
.שזה לגיטימי לחשוב ככה

71
00:04:38,540 --> 00:04:41,260
זאת אומרת, החברה מעצבת
.את הלגיטימיות? -נכון

72
00:04:41,300 --> 00:04:46,500
אם החברה מעצבת לגיטימיות אז בעצם
,החברה מעצבת את הנורמות המוסריות שלי

73
00:04:46,580 --> 00:04:49,940
אז ככה אני לא יכול לקום בבוקר
,ולהחליט שיש לי דעה

74
00:04:49,980 --> 00:04:52,660
אני צריך לבדוק את הלגיטימיות שלה
.מול החברה

75
00:04:52,740 --> 00:04:56,660
...זה בעייתי מאוד. זה
...ככה אני רואה את זה. למה אותם

76
00:04:56,740 --> 00:05:01,740
ולמה זה לא לגיטימי לא לשמוע
...שירת נשים? כאילו מה

77
00:05:01,820 --> 00:05:04,740
,אני לא אומר שזה לא לגיטימי
,יש פה מורכבות מאוד גדולה

78
00:05:04,780 --> 00:05:10,260
אבל החברה החילונית לא מבינה
.את הצד של החברה הדתית, החרדית

79
00:05:10,660 --> 00:05:12,060
.יש פה איזושהי התנגשות

80
00:05:12,140 --> 00:05:16,180
החברה החילונית כן רואה
איזושהי אולי לגיטימיות

81
00:05:16,260 --> 00:05:19,700
...במישהי שחושבת שלשים עור של פרה
,אז אני אשאל אותך ככה-

82
00:05:19,740 --> 00:05:23,300
למה החברה רואה לגיטימיות

83
00:05:23,380 --> 00:05:25,460
במאבק של עוזרות פרלמנטריות

84
00:05:25,540 --> 00:05:27,780
בגלל שאנשי משמר הכנסת

85
00:05:27,860 --> 00:05:29,700
לא מרשים להן להיכנס לכנסת

86
00:05:29,780 --> 00:05:31,740
עם חצאית קצרה מדי

87
00:05:31,820 --> 00:05:35,260
ואומרים שצריך להילחם בזה
,ושאיראן זה כאן

88
00:05:35,340 --> 00:05:37,100
,ושלא ניתן לזה לקרות

89
00:05:37,220 --> 00:05:42,260
אבל כשמנחה של טקס המשואות
?שמה מטפחת על הראש יורדים עליה

90
00:05:42,340 --> 00:05:45,100
,אני לא מבין
,אם זה פלורליזם אז עד הסוף

91
00:05:45,180 --> 00:05:47,380
.אם זה ליברליות אז עד הסוף

92
00:05:47,460 --> 00:05:49,940
מה, זאת אומרת הליברליות
?היא בערבון מוגבל

93
00:05:50,060 --> 00:05:53,300
היא תלויה בשאלה
?האם אני מבין או לא מבין

94
00:05:53,380 --> 00:05:56,260
,אם זה תלוי במה שאני מבין
אז שום דבר לא פלורליסטי

95
00:05:56,340 --> 00:05:57,940
.ושום דבר לא ליברלי

96
00:05:57,980 --> 00:05:59,260
,אם אני מבין זה בסדר

97
00:05:59,340 --> 00:06:01,940
אם אני לא מבין
.זה לא בסדר ואני קובע

98
00:06:01,980 --> 00:06:05,100
.זו לא ליברליות, זה לא פלורליזם
...נכון, זו לא ליברליות, זה לא-

99
00:06:05,140 --> 00:06:07,700
.אין פה ליברליות עכשיו בחברה עצמה

100
00:06:07,780 --> 00:06:08,980
זאת אומרת, החברה צריכה להבין

101
00:06:09,100 --> 00:06:09,900
.את הפעולה שאתה עושה

102
00:06:09,940 --> 00:06:10,620
,אם היא לא מבינה

103
00:06:10,700 --> 00:06:12,140
.היא לא מקבלת את זה
,היא מבינה שאני אדם דתי-

104
00:06:12,220 --> 00:06:15,460
.אסור לי לשמוע שירת נשים
?מה אתה רוצה יותר מזה להבין

105
00:06:15,540 --> 00:06:16,620
.אבל היא לא מבינה למה

106
00:06:16,660 --> 00:06:17,860
?אה, למה
.היא לא מבינה למה-

107
00:06:17,900 --> 00:06:21,700
,נכון, אני יכול לתת לך אצלי
,דוגמה אישית בבית שלי

108
00:06:21,780 --> 00:06:24,300
שאני לצורך העניין
.התחלתי לשמור שבת

109
00:06:25,220 --> 00:06:26,733
...ההורים שלי
.מזל טוב-

110
00:06:26,806 --> 00:06:28,100
.תודה

111
00:06:28,180 --> 00:06:31,540
ההורים שלי, המשפחה שלי
.לא מקבלת את זה

112
00:06:31,620 --> 00:06:34,140
עכשיו, למה היא כן הייתה מקבלת
...לצורך העניין

113
00:06:34,220 --> 00:06:37,500
?אם היית נהיה צמחוני
אם הייתי נהיה צמחוני-

114
00:06:37,580 --> 00:06:42,340
או אם הייתי עכשיו פתאום סוגר שבת בבסיס
.ולא הייתי מגיע ביום שבת. -הכול בסדר

115
00:06:42,380 --> 00:06:44,900
כי היא לא מבינה
,מה העקרונות שלי

116
00:06:44,980 --> 00:06:46,540
היא לא מבינה
.למה אני עושה את זה

117
00:06:46,620 --> 00:06:49,340
ברגע שהיא תבין
,למה אני עושה את זה

118
00:06:49,380 --> 00:06:51,940
.אז היא תוכל לקבל את זה
?יכול להיות שיש סיבה אחרת-

119
00:06:52,020 --> 00:06:53,420
?יכול להיות שיש סיבה אחרת

120
00:06:54,020 --> 00:06:56,060
יכול להיות שהם לא מקבלים את זה
?בגלל סיבה אחרת

121
00:06:56,140 --> 00:06:57,860
,תרשה לי להעלות השערות

122
00:06:57,900 --> 00:07:00,720
אני לא מכיר את המשפחה שלך
,ואני לא רוצה לסכסך

123
00:07:01,660 --> 00:07:04,820
אבל יכול להיות שהם לא מקבלים את זה
,כי הם דואגים לך

124
00:07:05,740 --> 00:07:08,460
יכול להיות שהם לא מקבלים את זה
:כי הם אומרים

125
00:07:08,500 --> 00:07:12,020
,ככה הצרות האלה מתחילות
.אבל אתה לא יודע איפה זה נגמר

126
00:07:12,100 --> 00:07:13,900
יום אחד הוא יבוא לנו פה
,עם כובע וחליפה

127
00:07:13,940 --> 00:07:16,540
,יהפוך לנו את המטבח
.לא יאכל אצלנו

128
00:07:16,620 --> 00:07:19,620
,אחרי שגידלנו אותו והשקענו בו
?יגיד לנו שאנחנו לא מספיק טובים

129
00:07:20,100 --> 00:07:21,500
,יש בזה עוד אמירה

130
00:07:21,540 --> 00:07:23,620
שהאמירה הזאת גם מקוממת אותי

131
00:07:23,700 --> 00:07:25,140
כשאני יושב מול אנשים צמחונים

132
00:07:25,220 --> 00:07:27,100
.לכן אני מזדהה עם ההורים שלך

133
00:07:27,780 --> 00:07:29,220
כשההורים שלך יושבים מולך

134
00:07:29,260 --> 00:07:31,540
,ואתה שומר שבת והם לא

135
00:07:31,620 --> 00:07:35,380
,גם אם אתה לא אומר כלום
.אתה משדר להם ביקורת

136
00:07:35,940 --> 00:07:39,700
:אתה אומר להם
.אתם לא בסדר, אני בסדר

137
00:07:39,740 --> 00:07:41,340
,אתם לא חינכתם אותי טוב

138
00:07:41,420 --> 00:07:45,420
,אני מצאתי את האמת במקום אחר
.אתם הסתרתם אותה ממני

139
00:07:46,020 --> 00:07:50,300
.וזה משדר סוג של התנשאות כזאת
.נכון-

140
00:07:50,380 --> 00:07:53,180
:אמר לי פעם מישהו בהרצאה
.אתה שחצן

141
00:07:54,300 --> 00:07:55,300
.בסדר

142
00:07:55,340 --> 00:07:56,660
.כלומר... בסדר

143
00:07:56,780 --> 00:07:58,060
.אפשר לחיות עם זה

144
00:07:58,140 --> 00:08:01,860
,אמרתי לו: אבל תגיד לי למה
?מה ראית? מה אמרתי

145
00:08:01,940 --> 00:08:05,020
,הוא אומר לי: גם אם לא תגיד כלום
.גם אם תשתוק אתה שחצן

146
00:08:05,100 --> 00:08:07,460
?אמרתי לו: אז אולי בשפת גוף משהו

147
00:08:07,540 --> 00:08:10,140
הוא אמר לי: לא, גם כשאתה ישן
.אתה שחצן

148
00:08:10,220 --> 00:08:11,260
?אמרתי לו: למה

149
00:08:11,340 --> 00:08:13,180
,הוא אומר לי: פשוט מאוד
?מה יש לך על הראש

150
00:08:13,260 --> 00:08:14,180
.אמרתי לו: כיפה

151
00:08:14,900 --> 00:08:16,500
?הוא אומר לי: ולמה יש לך כיפה על הראש

152
00:08:17,620 --> 00:08:20,460
.אמרתי: זה כי אני דתי

153
00:08:20,980 --> 00:08:22,860
.מה זה דתי? זו מילה חדשה
?מה זה דתי

154
00:08:22,940 --> 00:08:26,500
אמרתי לו: אני מאמין
.שהקב"ה נתן את התורה לעם ישראל

155
00:08:26,540 --> 00:08:29,100
ולמה אתה מקיים את התורה"
.שהקב"ה נתן?" הוא אומר לי

156
00:08:29,140 --> 00:08:31,180
?מה זאת אומרת למה
.כי זאת האמת

157
00:08:31,300 --> 00:08:33,500
,אז הוא אומר לי: יפה
,אז אם זאת האמת

158
00:08:33,540 --> 00:08:35,020
,אם אני לא חי כמוך

159
00:08:35,700 --> 00:08:37,620
?אני חי בשקר, נכון

160
00:08:37,660 --> 00:08:40,300
?זו לא התנשאות
.זו שחצנות לשמה

161
00:08:40,940 --> 00:08:44,300
כשאדם צמחוני יושב מולי
,והוא לא אוכל

162
00:08:44,380 --> 00:08:45,740
."אני צמחוני, אני לא אוכל"

163
00:08:45,820 --> 00:08:47,540
?אני שואל: למה אתה לא אוכל
."זה לא מוסרי"

164
00:08:47,620 --> 00:08:49,580
,אז אם אני אוכל
,על פי דעתו אני לא מוסרי

165
00:08:49,660 --> 00:08:53,060
לכן אני רוצה לבדוק את עצמי
.מה לא מוסרי בזה

166
00:08:53,980 --> 00:08:56,140
.אז הוא אומר: אסור לצער בעלי חיים

167
00:08:56,820 --> 00:08:58,940
.בסדר, גם בני אדם אסור לצער

168
00:08:58,980 --> 00:09:04,100
איך אנחנו יכולים למדוד
?בחיים שלנו מה היחס הנכון

169
00:09:04,220 --> 00:09:07,260
כי כשאין פרופורציות בין ערכים

170
00:09:07,300 --> 00:09:14,700
לפעמים הדווקנות וההידבקות
,בערך אחד וההבלטה שלו על פני אחרים

171
00:09:14,780 --> 00:09:18,820
חוסר הפרופורציות
.יכול לייצר דברים נוראים

172
00:09:21,500 --> 00:09:24,820
,השאלה היא האם צמחונות

173
00:09:25,700 --> 00:09:29,020
...האם אי אכילת בשר מטעמי מצפון ומוסר

174
00:09:29,100 --> 00:09:29,620
אם בן אדם אומר לי

175
00:09:29,700 --> 00:09:30,660
תשמע, אני לא אוכל בשר"

176
00:09:30,740 --> 00:09:33,180
,"כי אני לא אוהב או כי זה לא בריא"

177
00:09:33,220 --> 00:09:37,020
,אין לי איתו בעיה
.אנחנו לא על אותו מגרש

178
00:09:37,100 --> 00:09:39,140
אבל אם הוא אומר לי
,"מבחינה מוסרית אני לא אוכל"

179
00:09:39,220 --> 00:09:40,340
"?אני שואל "למה

180
00:09:41,700 --> 00:09:43,460
?בגלל צער בעלי חיים
?בגלל מה

181
00:09:44,260 --> 00:09:47,100
אני חושב שכל אחד רוצה
לעשות משהו טוב

182
00:09:48,740 --> 00:09:50,340
.ופה באה הנתינה שלו

183
00:09:50,420 --> 00:09:51,860
זאת אומרת, פה זה בא לידי ביטוי

184
00:09:51,940 --> 00:09:52,980
שהוא מרגיש טוב עם עצמו

185
00:09:53,060 --> 00:09:53,940
והוא ישן טוב בלילה

186
00:09:53,980 --> 00:09:55,780
,והוא אומר: הנה, אני בן אדם טוב

187
00:09:55,820 --> 00:09:56,740
.אני לא אוכל בשר

188
00:09:56,780 --> 00:09:58,900
,בין אם זה נכון או לא נכון

189
00:09:58,980 --> 00:10:00,260
.זה פחות מעניין

190
00:10:00,300 --> 00:10:02,540
מה שמעניין זו ההרגשה שלו

191
00:10:02,620 --> 00:10:07,540
.ושהוא הולך לישון שנת ישרים בלילה
.בסדר-

192
00:10:07,620 --> 00:10:10,100
,אגב, אני גם רוצה לחזור איתך
,ברשותך, להתחלה

193
00:10:10,140 --> 00:10:15,980
האמירה שאמרת שהרבה צידדו
.את השרה והרבה... זה לא באמת נכון

194
00:10:16,060 --> 00:10:18,620
,יש איזה גוף מסוים במדינה

195
00:10:19,180 --> 00:10:20,900
,זאת אומרת, זה לא גוף
אלה אנשים מסוימים

196
00:10:21,020 --> 00:10:23,140
שכל דבר קטן בשבילם
.זה סיבה למסיבה

197
00:10:23,220 --> 00:10:26,500
.אין בעיה, אני בעד מסיבות
...אבל זה לא שכל העולם-

198
00:10:26,580 --> 00:10:29,820
:כל המדינה קמה ואמרה
.בוא ניתן לה את הכיסא הזה

199
00:10:29,900 --> 00:10:31,700
.אתה מדבר על עיקרון
,אני מדבר על אנשים, אני בעד מסיבות-

200
00:10:31,740 --> 00:10:36,500
...אני בעד חגיגות, אני בעד
.אני בעד ויכוחים, אני בעד הכול

201
00:10:36,540 --> 00:10:40,180
,אבל צריכה להיות הגינות
.הגינות אינטלקטואלית

202
00:10:40,260 --> 00:10:43,020
:ברגע שאתה אומר
,על זה אני יוצא למלחמה

203
00:10:43,140 --> 00:10:47,020
אני אומר: אוקיי, מה יקרה אם זה דומה לזה
,ועל זה אתה לא יוצא למלחמה

204
00:10:47,100 --> 00:10:48,740
.אני רוצה להבין למה

205
00:10:48,780 --> 00:10:50,580
.זה בדיוק העניין

206
00:10:50,660 --> 00:10:55,340
,עכשיו, לגבי הנושא של המוסריות
.אני רוצה להסביר למה אני מתכוון

207
00:10:56,660 --> 00:11:02,260
,אין ספק, אני חושב שתסכימו איתי
שאדם שלא מסוגל לאכול בשר

208
00:11:02,340 --> 00:11:05,980
כי הוא רואה את העגל
מסתכל עליו מתוך הצלחת

209
00:11:06,060 --> 00:11:09,900
,זה מעיד, לכאורה
.על רגישות מוסרית גבוהה

210
00:11:10,500 --> 00:11:14,660
.נכון? לכאורה
.זאת אומרת, הוא חושב אפילו על זה

211
00:11:14,740 --> 00:11:16,140
?והשאלה אם זה נכון

212
00:11:16,220 --> 00:11:21,980
עכשיו, אני מבקש להציג כאן בדיון שלנו
שני עקרונות, יסודות

213
00:11:22,060 --> 00:11:25,540
,שהם נכונים לא רק למקרה הזה
.הם נכונים גם באופן כללי

214
00:11:26,180 --> 00:11:28,660
דבר ראשון, אנחנו רואים

215
00:11:28,700 --> 00:11:31,580
שהדאגה לבעלי חיים לאורך ההיסטוריה

216
00:11:31,700 --> 00:11:34,580
לא הפכה את הדואגים למוסריים יותר

217
00:11:34,660 --> 00:11:35,860
.בקנה מידה שלנו

218
00:11:35,940 --> 00:11:44,340
למשל, מי היה האדם הראשון שהקים
?את האקדמיה לפסיכולוגיה של בעלי חיים

219
00:11:45,780 --> 00:11:48,100
.שזו רגישות גבוהה מאוד

220
00:11:48,180 --> 00:11:51,420
,קראו לו הרמן גרינג
.שהוא היה סגנו של אדולף היטלר

221
00:11:52,180 --> 00:11:59,580
או אדם אחר שכששאלו אותו מה דעתו
,על תרבות הציד של חיות ביערות

222
00:11:59,620 --> 00:12:02,940
הוא אמר שלפי דעתו
.מדובר לא פחות מרצח עם

223
00:12:04,580 --> 00:12:06,660
,הוא, קראו לו היינריך הימלר

224
00:12:07,180 --> 00:12:09,620
.הוא היה מפקד האס-אס, הרייכספיהרר

225
00:12:10,660 --> 00:12:15,740
זאת אומרת, אדם יכול להיות
...רגיש מאוד לבעלי

226
00:12:15,820 --> 00:12:20,660
,לא כל מי שרגיש לבעלי חיים, חס ושלום
,הוא חבר במפלגה הנציונל-סוציאליסטית

227
00:12:20,740 --> 00:12:22,300
.לא זה מה שאני אומר

228
00:12:22,380 --> 00:12:25,500
אני אומר שזה שהאדם
,רגיש לבעלי חיים

229
00:12:25,540 --> 00:12:30,220
.זה עדיין לא אומר שהוא בן אדם מוסרי
.שהוא בן אדם מוסרי-

230
00:12:31,980 --> 00:12:34,620
.כי המוסר צריך להיות פרופורציונלי

231
00:12:35,340 --> 00:12:40,660
אתה לא יכול מצד אחד
להתנהג בצורה ברוטלית מבחינה מוסרית

232
00:12:40,740 --> 00:12:43,420
.ומצד שני לטעון למוסריות יתר

233
00:12:43,500 --> 00:12:45,140
.יש כאן חוסר פרופורציות

234
00:12:45,900 --> 00:12:48,900
.ועל זה אני רוצה לספר לכם סיפור, דוגמה

235
00:12:52,380 --> 00:12:59,380
במסכת יומא הגמרא מספרת איך היו
.מחלקים את התפקידים בבית המקדש כל יום

236
00:13:00,100 --> 00:13:04,500
,אז הגמרא אומרת שבהתחלה
...אתם יודעים, בלילה שורפים את ה

237
00:13:04,540 --> 00:13:08,260
על המזבח היו מקטירים את החלבים
,והאיברים כל הלילה

238
00:13:08,300 --> 00:13:10,780
,בבוקר היה נהיה דשן רציני על המזבח

239
00:13:10,860 --> 00:13:12,980
היה צריך להוציא את הדשן

240
00:13:13,060 --> 00:13:14,820
.שיהיה אפשר להקריב קורבן חדש

241
00:13:15,340 --> 00:13:18,300
?אז איך היו מחליטים מי יתרום את הדשן

242
00:13:19,460 --> 00:13:20,340
,פשוט מאוד

243
00:13:20,980 --> 00:13:25,700
,היו עומדים שני כוהנים
,רצים על הכבש שעולה למזבח

244
00:13:25,780 --> 00:13:28,620
מי שהיה יותר מהיר
.הוא היה תורם

245
00:13:29,420 --> 00:13:34,580
חז"ל מספרים שפעם אחת רצו שניהם
,וראה אחד שהחבר שלו מקדים אותו

246
00:13:34,660 --> 00:13:36,220
הוציא סכין, דקר אותו

247
00:13:36,300 --> 00:13:37,260
.בלב

248
00:13:37,340 --> 00:13:38,500
.על הכבש

249
00:13:39,860 --> 00:13:43,860
והוא נפל מתבוסס בדמו
.ונהיה רעש גדול

250
00:13:43,900 --> 00:13:46,380
מה זה? איך יכול להיות בבית השם

251
00:13:46,460 --> 00:13:50,580
על מקום שעם ברזל לא חותכים
את האבנים של המזבח

252
00:13:50,660 --> 00:13:52,820
,כי מקריבים עליו קורבנות

253
00:13:52,900 --> 00:13:54,580
?בן אדם ישחט את החבר שלו

254
00:13:54,660 --> 00:13:55,820
?ירצח אותו עם סכין

255
00:13:55,940 --> 00:14:00,260
נהיה רעש גדול, רבי צדוק עמד
.על מדרגות העזרה וצעק

256
00:14:00,300 --> 00:14:04,540
,ואז הגיע אבא של התינוק
,האבא של הילד, האבא של הכוהן

257
00:14:05,700 --> 00:14:08,860
והוא מסתכל, רואה את הבן שלו
,מפרפר, עומד למות

258
00:14:08,900 --> 00:14:13,220
,נעמד, צועק: תוציאו את הסכין
.עדיין בני מפרפר

259
00:14:14,780 --> 00:14:16,580
?מה זאת אומרת
?למה להוציא את הסכין

260
00:14:17,300 --> 00:14:20,060
כי כלי המקדש אסור להם
,להיות טמאים

261
00:14:20,100 --> 00:14:25,140
,ואם כלי של המקדש נוגע במת
.הכלי נטמא ואחרי זה צריך לטהר אותו

262
00:14:25,220 --> 00:14:29,540
,אז הוא ראה שהבן שלו עוד חי
.ישר אמר להם: תוציאו את הכלי שלא ייטמא

263
00:14:30,700 --> 00:14:36,140
הגמרא שואלת: האם האמירה הזאת
?של האבא היא חיובית או שלילית

264
00:14:38,460 --> 00:14:42,740
מצד אחד, שמע, בן אדם
שרואה את הבן שלו עומד למות

265
00:14:43,420 --> 00:14:46,500
ובראש שלו זה שלא ייטמא
,כלי של המקדש

266
00:14:46,580 --> 00:14:52,780
,זה אומר שזה לא אנושי
זה בן אדם שהגיע למדרגות כל כך גבוהות

267
00:14:52,900 --> 00:14:55,260
.שהקדושה כל כך חשובה לו

268
00:14:55,300 --> 00:14:57,980
זה מזכיר את הברית
.בין הבתרים למעשה

269
00:14:58,060 --> 00:15:00,420
או את ברית בין הבתרים
.או את הצמחונות

270
00:15:00,460 --> 00:15:05,780
זאת אומרת, זה מזכיר
.כל פעולה קיצונית במדרגתה

271
00:15:06,260 --> 00:15:11,220
,אז הגמרא שואלת: רגע
?זה טיעון חיובי או שלילי

272
00:15:11,740 --> 00:15:14,100
.אומרת הגמרא: תלוי

273
00:15:14,180 --> 00:15:17,700
ומכאן שאבתי את העיקרון
.של הפרופורציות במוסר

274
00:15:19,060 --> 00:15:24,980
יש ערך לחיי אדם ויש ערך
?לקדושת כלי המקדש, נכון

275
00:15:25,580 --> 00:15:28,020
,יש קדושה לכלי המקדש
.יש קדושה לחיים

276
00:15:28,100 --> 00:15:31,660
עכשיו, מה יקרה אם נזהרים
?בכבוד החיים

277
00:15:31,700 --> 00:15:35,100
אנחנו חיים בדור שחיי אדם
,זה חשוב מאוד

278
00:15:35,660 --> 00:15:38,580
ובדור כזה, למרות שערך חיי אדם

279
00:15:38,660 --> 00:15:39,700
,הוא חשוב מאוד

280
00:15:39,780 --> 00:15:41,500
האיש הזה הסתכל וראה

281
00:15:41,580 --> 00:15:43,740
,את קדושת כלי המקדש

282
00:15:43,780 --> 00:15:45,660
.אומרים זה דבר חשוב

283
00:15:45,700 --> 00:15:49,220
?אבל אם הוא חי בדור שמזלזלים בחיי אדם

284
00:15:49,860 --> 00:15:52,580
,ומכיוון שחיי אדם לא חשובים

285
00:15:53,380 --> 00:15:56,660
הוא לא יסתכל על החיים של הבן שלו
,אלא על כלי המקדש

286
00:15:56,700 --> 00:15:58,420
,זה אות קלון לדור

287
00:15:59,060 --> 00:16:00,820
.זו לא מעלה בכלל

288
00:16:02,260 --> 00:16:06,220
:לכן הגמרא אומרת
.צריך לבדוק איך חיו באותו דור

289
00:16:06,300 --> 00:16:11,780
אם באותו דור קדושת החיים הייתה גבוהה
,ולמרות זאת הוא הסתכל על הסכין

290
00:16:11,860 --> 00:16:13,180
.זו מדרגה של מלאך

291
00:16:13,220 --> 00:16:15,100
,כמו שאתה אומר
.ברית בין הבתרים

292
00:16:15,180 --> 00:16:19,020
אבל אם הוא חי בדור
,של הפקרות של חיי אדם

293
00:16:19,100 --> 00:16:23,420
זה שבן אדם בדור מופקר כזה
,רואה את הסכין ולא את החיים של הילד שלו

294
00:16:23,460 --> 00:16:25,980
.זה רק מעיד על הדרגה הנמוכה שלהם

295
00:16:26,060 --> 00:16:27,900
,לכן אותו דבר גם עם מוסריות

296
00:16:28,020 --> 00:16:31,580
אותו דבר עם כל תחום מוסרי
.שאנחנו מאמצים לעצמנו

297
00:16:31,660 --> 00:16:35,300
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו
.איך אתה בשאר הדברים

298
00:16:35,340 --> 00:16:37,860
אם בשאר הדברים אתה עובר

299
00:16:39,700 --> 00:16:44,860
,ואתה מחמיר בדבר אחד
.זה בסדר, זה אות לרגישות

300
00:16:44,940 --> 00:16:47,860
,אבל אם אתה שולח, להבדיל
,חס ושלום, אני לא מכליל

301
00:16:47,900 --> 00:16:51,340
,אבל אני מדבר על אותם צוררים גרמנים
,יימח שמם וזכרם

302
00:16:51,420 --> 00:16:57,340
אם מצד אחד אתה שולח מפגרים
או אנשים עם תסמונות או נכים

303
00:16:57,420 --> 00:17:00,700
למות בגז בצורה מתועשת ומסודרת

304
00:17:00,780 --> 00:17:03,140
ומצד שני אתה מקים
,אקדמיה לבעלי חיים

305
00:17:03,220 --> 00:17:04,620
.משהו מעוות פה

306
00:17:07,500 --> 00:17:09,500
.איך שלא תסתכל זה משהו מעוות פה

307
00:17:09,580 --> 00:17:11,460
גם אם הוא לא היה מקים
,אקדמיה לבעלי חיים

308
00:17:11,540 --> 00:17:13,700
...משהו עדיין היה מעוות פה שהוא
.זה ודאי-

309
00:17:13,740 --> 00:17:17,300
אבל משהו מעוות כאן כי מצד אחד
,אתה רואה רגישות מאוד גבוהה

310
00:17:17,380 --> 00:17:21,660
,לא מדובר במכונות
.מדובר באנשים שיש להם רגישות

311
00:17:22,140 --> 00:17:24,340
,אין איזושהי אמת, זאת אומרת

312
00:17:24,380 --> 00:17:28,740
שמשהו שבעצם הגמרא פה
,באה לעזר ומראה

313
00:17:29,580 --> 00:17:30,820
,אתה אומר שזה עניין דינמי

314
00:17:30,860 --> 00:17:33,540
שזה תלוי בדור באותה תקופה

315
00:17:33,620 --> 00:17:37,180
,ובהלך רוח חברתי כזה או אחר

316
00:17:37,220 --> 00:17:37,940
.יש איזושהי אמת

317
00:17:38,060 --> 00:17:41,060
,זאת אומרת, כמו שהוא אמר
בכל מקרה המעשה פסול

318
00:17:41,140 --> 00:17:44,900
...כשאתה שולח ועושה
,אני אתן לך דוגמה-

319
00:17:44,980 --> 00:17:47,820
?כיבוד הורים זה ערך חשוב
.כן-

320
00:17:47,860 --> 00:17:49,100
?חשוב או חשוב מאוד

321
00:17:49,180 --> 00:17:50,620
.חשוב מאוד
.חשוב מאוד-

322
00:17:50,700 --> 00:17:53,620
עזרה לנזקקים ולזולת
?זה ערך חשוב

323
00:17:53,740 --> 00:17:54,780
.חשוב מאוד
.חשוב מאוד-

324
00:17:54,820 --> 00:17:57,740
זאת אומרת, יש לנו פה
.שני ערכים חשובים מאוד

325
00:17:57,780 --> 00:17:59,140
עכשיו, אתה רואה בן אדם

326
00:17:59,220 --> 00:18:01,740
שעוזר מאוד מאוד לנזקקים

327
00:18:02,820 --> 00:18:04,300
.ולא להורים שלו

328
00:18:04,900 --> 00:18:06,180
,איך אתה מסתכל עליו

329
00:18:06,300 --> 00:18:08,780
?כאדם חיובי או כאדם שלילי

330
00:18:09,580 --> 00:18:15,180
חיובי כי הוא עוזר לאנשים
."ושלילי - "עניי עירך קודמים

331
00:18:15,260 --> 00:18:17,780
,ההורים שלך
?איך אתה מתעלם מהם

332
00:18:17,860 --> 00:18:20,620
איך יש לך רגישות
כל כך גבוהה לאנשים

333
00:18:20,700 --> 00:18:23,980
,ולהורים שלך, שהם הביאו אותך לעולם
?אין לך רגישות

334
00:18:24,580 --> 00:18:30,420
לעומת זאת, אם הוא מכבד את הוריו
ודואג להם ולפרנסתם בזקנתם

335
00:18:30,500 --> 00:18:35,660
,וגם הולך לעזור לאחרים
,נוסע לדרפור והולך לרפא חולים

336
00:18:35,740 --> 00:18:40,140
,נגיד: זה בן אדם מושלם
כל הערכים שלו מושלמים

337
00:18:40,220 --> 00:18:42,620
.ופה הוא לקח על עצמו אפילו יותר

338
00:18:42,660 --> 00:18:45,820
...לכן חייבת להיות
,זה צריך להיות פרופורציונלי

339
00:18:45,860 --> 00:18:51,700
צריך להיות יחס בין מערכת הערכים שלך
.לבין היציאה מחוץ לתחום

340
00:18:52,380 --> 00:18:57,100
,אני אתן לך דוגמה
.היה איזה אחד, הייתה לו אישה צדקת

341
00:18:57,180 --> 00:18:59,780
,מה זה צדקת? יוצאת מן הכלל

342
00:18:59,820 --> 00:19:05,580
,כל כך צנועה שאמרה לו שהיא רוצה שבגג
.בעליית הגג יש חלון, שישים שם וילון

343
00:19:05,660 --> 00:19:09,460
,למה? היא אומרת לפעמים היא לבד בבית
,לא כל כך מקפידה על עצמי

344
00:19:09,500 --> 00:19:13,420
לא רוצה שהציפורים
.יראו אותה לא צנוע. צדקת

345
00:19:14,220 --> 00:19:19,820
יום אחד הוא חזר הביתה לא בזמן
וראה שיש בבית עוד מישהו עם אשתו

346
00:19:19,900 --> 00:19:21,220
.וזו לא הייתה ציפור

347
00:19:22,140 --> 00:19:24,700
,אז הוא ברח, ברח משם

348
00:19:24,780 --> 00:19:27,420
,למה ההוא, לא הציפור
.רצה להרוג אותו

349
00:19:27,540 --> 00:19:31,500
ברח, ברח, ברח, התיישב חסר אונים
.מול הארמון של המלך

350
00:19:31,580 --> 00:19:34,620
,פתאום באים אליו שני שומרים
.שמים לו אזיקים על הידיים והרגליים

351
00:19:34,700 --> 00:19:35,580
?אומר להם: מה עשיתי

352
00:19:35,620 --> 00:19:37,540
.אומרים לו: מה עשית אתה תדע בהמשך

353
00:19:37,620 --> 00:19:41,940
בקיצור, התברר לו בבית הסוהר
.שהוא מואשם בגנבת הטבעת של המלך

354
00:19:43,260 --> 00:19:45,580
,אמר: בסדר, גם ככה העולם שלו נחרב

355
00:19:46,180 --> 00:19:47,500
.ימות

356
00:19:47,540 --> 00:19:51,180
,הולכים לתלות אותו
:מגיע התליין, אומר לו

357
00:19:51,260 --> 00:19:53,900
,אנחנו עכשיו הולכים לתלות אותך
,נעשה את זה הכי עדין שאפשר

358
00:19:53,940 --> 00:19:56,420
בכל אופן אנחנו
."ואהבת לרעך כמוך"

359
00:19:57,220 --> 00:20:03,100
ואז הוא רואה מרחוק איזה איש אחד
,הדור פנים הולך, מעדנות

360
00:20:03,140 --> 00:20:06,900
ולפניו הולך איזה מין שמש כזה
.עם מקל, דופק ברצפה

361
00:20:07,740 --> 00:20:10,420
,שואל אותו התליין: תגיד
?מה הבקשה האחרונה שלך

362
00:20:10,940 --> 00:20:14,460
,אז הוא יכול לבקש אוכל
.יכול לבקש לא יודע מה, לבקש

363
00:20:14,540 --> 00:20:22,220
הוא אומר לו: תגיד לי, האיש הזה
?שהולך שמה עם המכובד הזה, מי זה

364
00:20:22,300 --> 00:20:26,260
,הוא אומר לו: זה הכומר
.הוא בא לתוודות איתך

365
00:20:27,820 --> 00:20:30,340
?ומי זה האיש שהולך לפניו עם מקל

366
00:20:30,380 --> 00:20:32,860
אומר לו: תראה, הכומר שלנו
,הוא צדיק גדול

367
00:20:33,820 --> 00:20:37,820
,הוא לא דורך על נמלים
.צער בעלי חיים

368
00:20:37,900 --> 00:20:41,860
אז זה שהולך לפניו עם המקל
.הוא מזיז את הנמלים

369
00:20:42,420 --> 00:20:43,540
?אומר לו: באמת

370
00:20:44,260 --> 00:20:49,580
!לקח אוויר, נתן צרחה: המלך
!הנה הגנב! הטבעת אצלו

371
00:20:49,660 --> 00:20:52,540
,"ההוא שמע "הטבעת אצלו
,כולם הסתכלו עליו, התעלף הכומר

372
00:20:52,580 --> 00:20:53,980
.מצאו לו בכיס את הטבעת

373
00:20:54,820 --> 00:20:58,060
,כמובן שחררו את אותו אדם מהחבל
,לוקחים אותו למלך

374
00:20:58,140 --> 00:21:00,780
.המלך מושיב אותו, מדבר איתו

375
00:21:00,860 --> 00:21:02,580
,הוא אומר לו: תגיד, אני רוצה לדעת

376
00:21:03,580 --> 00:21:05,340
?איך ידעת שהוא הגנב

377
00:21:05,420 --> 00:21:09,100
,הוא אומר לו: תקשיב, אדוני המלך
,אני חף מפשע

378
00:21:09,220 --> 00:21:12,660
,הוא בא להרוג אותי
?על נמלים הוא לא דורך

379
00:21:12,700 --> 00:21:14,940
.צדקת כזאת הייתה לי כבר בבית

380
00:21:16,900 --> 00:21:18,500
.זה מה שחז"ל מלמדים

381
00:21:18,980 --> 00:21:23,180
מערכת המוסר
.צריכה להיות מאוזנת

382
00:21:23,300 --> 00:21:27,620
,אין בעיה, אתה מרחם על בעלי חיים
,"ורחמיו על כל מעשיו"

383
00:21:27,660 --> 00:21:31,220
?האם יצאת ידי חובתך ברחמים על בני אדם

384
00:21:31,780 --> 00:21:33,940
?האם עשית כל מה שלאל ידך

385
00:21:34,020 --> 00:21:35,180
אני שאלתי פעם אישה אחת

386
00:21:35,260 --> 00:21:36,940
,שאמרה לי בהרצאה שהיא צמחונית

387
00:21:37,020 --> 00:21:37,980
?אמרתי לה: ונעליים מעור

388
00:21:38,060 --> 00:21:39,740
.אמרה לי: בשום אופן

389
00:21:39,780 --> 00:21:42,420
.היא מהדתיות יותר
."בשום אופן"

390
00:21:43,420 --> 00:21:45,620
?אמרתי לה: אז אילו נעליים את נועלת

391
00:21:45,700 --> 00:21:49,660
,היא אומרת לי: לא, לא
.אין, אין... זה בד, אין עור

392
00:21:49,740 --> 00:21:50,980
?אמרתי לה: אפשר לראות את הנעל

393
00:21:51,020 --> 00:21:52,340
.מראה לי נעל ספורט

394
00:21:53,180 --> 00:21:55,540
,אמרתי לה: תגידי לי
?את לא מתביישת

395
00:21:56,340 --> 00:21:58,020
:היא אומרת לי
?מה יש לי להתבייש

396
00:21:58,100 --> 00:22:00,820
אמרתי לה: את יודעת
?מי מייצר את הנעליים האלה

397
00:22:01,380 --> 00:22:05,940
,את יודעת בווייטנאם לוקחים ילדים בני שש
נותנים להם חצי צלחת אורז ביום

398
00:22:06,020 --> 00:22:08,620
בשביל שייצרו לך את הנעליים האלה
?ואת נועלת אותן

399
00:22:09,260 --> 00:22:12,260
אז על בעלי חיים את מרחמת
?ועל ילדים לא

400
00:22:12,940 --> 00:22:16,660
עכשיו, אני לא אומר
.שזה נכון מה שאמרתי

401
00:22:16,740 --> 00:22:22,220
אבל אני אומר, אם אתה מגלה סף רגישות
,כל כך גבוה בנקודה אחת

402
00:22:22,340 --> 00:22:25,100
אם אתה מרחם כל כך
,על בעלי חיים

403
00:22:25,180 --> 00:22:29,780
למה יש בני אדם שעליהם
,אתה אומר שצריך להיכנס בהם

404
00:22:29,860 --> 00:22:30,780
,בעיקר אם הם דתיים

405
00:22:30,820 --> 00:22:32,860
...צריך להיכנס בהם ול

406
00:22:32,900 --> 00:22:34,980
?מה זה פה
...לא תהיה פה איראן ו

407
00:22:35,020 --> 00:22:38,940
,למה כשחייל יוצא
,גם אם לא קיבל לגיטימיות

408
00:22:39,020 --> 00:22:42,940
זו האמונה שלו, הוא יוצא
,כי הוא לא רוצה לשמוע שירת נשים

409
00:22:43,060 --> 00:22:44,820
.כולם יורדים עליו

410
00:22:44,900 --> 00:22:48,420
?איך אמר לו המג"ד
,אם אין לך כבוד לזמרות

411
00:22:48,460 --> 00:22:52,900
,אם אין לך רגישות לזמרות
?איך אני יכול לסמוך עליך

412
00:22:52,980 --> 00:22:57,260
יבוא לך ילד, איך תדע לזהות
?אם הוא מביא תרופות הביתה או שהוא מחבל

413
00:22:57,380 --> 00:22:58,900
.אני לא יכול לתת לך להיות קצין

414
00:22:58,980 --> 00:23:00,220
.ככה, במילים האלה

415
00:23:00,740 --> 00:23:07,580
אז אני אומר, אם אתה מגלה רגישות
,כל כך גבוהה לדבר אחד

416
00:23:07,620 --> 00:23:10,420
איך זה שבדבר אחר
?אתה מגלה אטימות

417
00:23:10,940 --> 00:23:16,620
לכן היהדות מלמדת שאת המוסר
האדם לא קובע על פי החברה

418
00:23:17,740 --> 00:23:19,980
.כי החברה יכולה להשתנות

419
00:23:20,020 --> 00:23:22,820
את המוסר האדם צריך לקבוע
.לפי רצון השם

420
00:23:23,540 --> 00:23:26,060
,אם השם אמר - אסור

421
00:23:26,100 --> 00:23:28,260
.ואם השם אמר - מותר

422
00:23:28,300 --> 00:23:32,380
לכן אם התורה אמרה
,שמותר לאכול בשר

423
00:23:32,460 --> 00:23:38,020
"על זה נאמר "אל תהי צדיק הרבה
."ו"אל תרשע הרבה

424
00:23:38,140 --> 00:23:41,780
כלומר, מה הקשר בין
?"אל תהי צדיק הרבה" ו"אל תרשע הרבה"

425
00:23:41,820 --> 00:23:45,020
למה האדם יכול להיות צדיק הרבה
?ולא לרשע הרבה

426
00:23:45,100 --> 00:23:50,220
אם אדם יוצא מהסדר
,פרופורציונלית לצד החיובי

427
00:23:50,260 --> 00:23:53,100
,זה מראה שיש תקלה במשקל

428
00:23:53,220 --> 00:23:56,460
ואם יש תקלה במשקל
זה רק עניין של זמן

429
00:23:57,100 --> 00:24:01,020
עד שהוא ייפול בצד השני
.וייקח את זה לצד השלילי

430
00:24:01,580 --> 00:24:04,860
לכן כשאנחנו בונים
,את המערכת המוסרית שלנו

431
00:24:04,940 --> 00:24:08,300
לא מספיק שאנחנו נשאל
,את עצמנו מה אומרת החברה

432
00:24:08,380 --> 00:24:09,380
,אנחנו צריכים, כמו שאתה אמרת

433
00:24:09,460 --> 00:24:14,140
,צריך להיות איזה פלס מסודר
קבוע, בלתי משתנה

434
00:24:14,180 --> 00:24:17,580
.שעל פיו אנחנו נבנה את המוסריות שלנו

435
00:24:21,260 --> 00:24:22,940
,אני תמיד נותן דוגמה

436
00:24:23,860 --> 00:24:26,180
,הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה

437
00:24:26,220 --> 00:24:29,380
...הרב שטיינמן, עליו השלום, היה אדם

438
00:24:29,420 --> 00:24:33,340
,אני לא יכול לתת לו ציונים בכלל
,אבל בן אדם שמאה שנה לא הפסיק ללמוד

439
00:24:33,420 --> 00:24:36,300
.אתם מבינים שמדובר באדם שונה לגמרי

440
00:24:36,860 --> 00:24:40,020
,גם אורח החיים שלו, החומרי

441
00:24:42,820 --> 00:24:45,500
רק בגלל שהיה לו גוף
.ידעו שהוא לא מלאך

442
00:24:45,580 --> 00:24:47,060
הוא כמעט לא אכל

443
00:24:47,140 --> 00:24:51,820
והבית שלו, אפילו בתור מחסן גיבוי
.לא הייתם שוכרים

444
00:24:55,500 --> 00:24:56,540
.הוא כמעט לא אכל

445
00:24:57,860 --> 00:24:59,660
.בשבת הוא היה אוכל עוף

446
00:25:01,100 --> 00:25:03,300
עכשיו, אני מסתכל על האיש הזה

447
00:25:03,380 --> 00:25:06,980
ואני מסתכל על אישה
שלא מוכנה לשבת על כיסא

448
00:25:07,060 --> 00:25:09,380
.כי יש לו ריפוד מעור

449
00:25:09,500 --> 00:25:11,580
:ואני שואל את עצמי
?איך זה יכול להיות

450
00:25:11,660 --> 00:25:18,660
הרי האיש הזה, הייתה לו כזאת רגישות
,כל כך גבוהה לבני אדם, כל כך גבוהה

451
00:25:18,700 --> 00:25:20,540
,יש עליו סיפורים בלי סוף

452
00:25:20,620 --> 00:25:26,820
על הרגישות העצומה שלו ליתומים
,ולאלמנות ולאנשים קשי יום, גם כשהיה חולה

453
00:25:27,700 --> 00:25:31,780
ואני אומר: רגע, הוא ישב
,על כיסא מעור, הוא אכל בשר

454
00:25:31,860 --> 00:25:34,780
.משהו לא מסתדר לי
?מה, הוא היה פחות רגיש

455
00:25:34,860 --> 00:25:36,460
?הוא היה פחות מוסרי

456
00:25:37,740 --> 00:25:40,340
.תשובה: הפרופורציות

457
00:25:41,260 --> 00:25:44,580
הוא בנה את המוסר שלו
.על פי רצון השם

458
00:25:44,660 --> 00:25:47,340
כשבן אדם בונה את המוסר שלו
על פי רצון השם

459
00:25:47,420 --> 00:25:50,180
הוא כל הזמן בודק
,אם הוא עומד בקריטריונים

460
00:25:50,260 --> 00:25:51,740
.שלא תהיה חריגה

461
00:25:52,580 --> 00:25:55,820
,ואם הכול בסדר
.אתה יכול להמשיך לרוץ קדימה

462
00:25:56,340 --> 00:26:00,660
,אבל כשבן אדם אומר לי: "תשמע
אני לא אוכל בשר כי אני חושב שזה לא מוסרי

463
00:26:00,740 --> 00:26:02,980
והיום גם לאנשים דתיים"
אסור לאכול בשר

464
00:26:03,020 --> 00:26:05,220
כי יש בתעשיית הבשר"
,צער בלי חיים

465
00:26:05,860 --> 00:26:10,260
ואתה מסייע בידי עוברי עבירה"
.אם אתה קונה בשר", ככה אומרים

466
00:26:10,980 --> 00:26:11,500
זאת אומרת, אם אתה עכשיו

467
00:26:11,580 --> 00:26:13,300
,הולך קונה מהמשחטה בשר

468
00:26:13,380 --> 00:26:15,380
אתה עוזר לאנשים שעוברים על איסור

469
00:26:15,460 --> 00:26:18,540
.ולפי ההלכה אסור לסייע בידי עוברי עבירה

470
00:26:19,660 --> 00:26:21,620
.וזו הברקה

471
00:26:21,700 --> 00:26:24,540
?אני אומר: תגיד, בספארי היית

472
00:26:25,860 --> 00:26:27,460
?בלונה פארק, היית

473
00:26:27,540 --> 00:26:28,780
?הוא אומר לי: כן. למה, מה הבעיה

474
00:26:28,860 --> 00:26:29,940
.אמרתי לו: לא, אין בעיה

475
00:26:30,020 --> 00:26:32,740
אתה יודע שהלונה פארק והספארי
?פתוחים בשבת

476
00:26:33,460 --> 00:26:36,300
כשאתה הולך באמצע השבוע
לספארי או ללונה פארק

477
00:26:36,380 --> 00:26:38,340
?אתה מסייע ידי עוברי עבירה

478
00:26:39,140 --> 00:26:42,580
אז למה אתה מעלה את הקלף
של מסייע ידי עוברי עבירה

479
00:26:42,660 --> 00:26:44,460
?רק כשזה מתאים לערכים שלך

480
00:26:44,540 --> 00:26:46,260
,הרי אתה שומר שבת

481
00:26:46,340 --> 00:26:48,820
מהשבת אכפת לך פחות
?מאשר מהפרות

482
00:26:50,260 --> 00:26:52,220
?צדקת כזאת, איך אמר האיש

483
00:26:52,260 --> 00:26:53,540
.הייתה לו כבר בבית

484
00:26:54,140 --> 00:26:56,380
לכן יש כאן יסוד

485
00:26:56,420 --> 00:26:59,220
.איך בונים את המערכת המוסרית שלנו

486
00:27:00,420 --> 00:27:01,180
?ברור

487
00:27:02,060 --> 00:27:02,860
אני מאוד מודה לכם

488
00:27:02,900 --> 00:27:04,980
.שהייתם איתי לעוד תוכנית

489
00:27:05,060 --> 00:27:07,340
.אני מודה גם לכם, צופים יקרים, שצפיתם בנו

490
00:27:07,420 --> 00:27:08,820
אני מקווה שנהניתם

491
00:27:09,420 --> 00:27:12,700
.ובעזרת השם ניפגש בתוכניות הבאות

492
00:27:12,780 --> 00:27:13,417
.כל טוב לכם