מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - אמירת י"ג מידות

מרן הרב עובדיה יוסף

האם יחידי יכול לומר י"ג מידות או שחייבים מניין? באיזה אופן יש לומר י"ג מידות? שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת שופטים, שנת תשע"ב