הרב אהרון לוי - במה אנחנו יהודים?

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, והפעם - במה אנחנו יהודים, ולמה כל כך חשוב לדעת זאת? 

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,460 --> 00:00:20,320
.שלום לכם

2
00:00:20,360 --> 00:00:21,468
אנחנו בתוכנית נוספת

3
00:00:21,477 --> 00:00:23,339
,"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

4
00:00:23,340 --> 00:00:25,320
ואנחנו עוסקים בנושא

5
00:00:25,410 --> 00:00:26,930
?במה אנחנו יהודים

6
00:00:27,030 --> 00:00:28,000
.קצת קשור אלינו

7
00:00:28,040 --> 00:00:28,912
כמו תמיד, גם הפעם

8
00:00:28,921 --> 00:00:30,961
:נמצאים איתי שלושה שותפים

9
00:00:31,740 --> 00:00:32,960
,עו"ד אביב שטיינפלד

10
00:00:33,000 --> 00:00:34,520
,בן 30 מגבעתיים

11
00:00:34,540 --> 00:00:36,340
.מתעסק בענייני משפחה ונדל"ן

12
00:00:36,370 --> 00:00:39,590
.ליאור בן דוד, 26, סטודנט לתקשורת באריאל

13
00:00:39,620 --> 00:00:42,340
.אלדד בנדטוביץ, ממושב ניר צבי, חקלאי

14
00:00:42,820 --> 00:00:46,630
יפה, אז אנחנו שואלים
,במה אנחנו יהודים

15
00:00:46,660 --> 00:00:49,500
.ונסביר למה זה כל כך חשוב לדעת

16
00:00:50,050 --> 00:00:52,310
,אנחנו חיים במדינה מאוד מורכבת

17
00:00:52,360 --> 00:00:55,730
,יש דתיים, יש חילונים
,יש ימניים, יש שמאלניים

18
00:00:55,760 --> 00:00:59,680
וברוך השם, במדינה שלנו לא חסרים

19
00:00:59,720 --> 00:01:02,080
.כל הזמן עימותים וחיכוכים

20
00:01:02,570 --> 00:01:04,710
,ולא פעם אנחנו שומעים

21
00:01:04,760 --> 00:01:05,410
גם בתקשורת

22
00:01:05,440 --> 00:01:06,700
,וגם בינינו, כשאנחנו מדברים

23
00:01:06,720 --> 00:01:08,620
,ויכול להיות שזה גם יקרה כאן באולפן

24
00:01:09,220 --> 00:01:11,960
אני חושב שיהדות זה ככה"
"ואני חושב שיהדות זה ככה

25
00:01:12,020 --> 00:01:14,420
.ויש מתח, יש מתח באוויר

26
00:01:14,460 --> 00:01:16,660
?יבנו את הגשר בשבת או לא יבנו

27
00:01:16,680 --> 00:01:18,490
האם השבת דוחה בניית גשר

28
00:01:18,510 --> 00:01:20,410
?או האם בניית גשר דוחה שבת

29
00:01:20,430 --> 00:01:23,400
האם עבודות הרכבת ייעשו בשבת
?או לא ייעשו בשבת

30
00:01:23,450 --> 00:01:25,200
?ומי אתה שתגיד שאני לא יהודי

31
00:01:25,240 --> 00:01:27,380
.ואתה לא בעל הבית על היהדות

32
00:01:27,460 --> 00:01:32,560
,קרה לי פעם, הייתי באיזו הרצאה
,יותר נכון פאנל

33
00:01:32,780 --> 00:01:34,730
.ותוך כדי אמרה איזו מישהי משהו

34
00:01:34,750 --> 00:01:36,870
?אמרתי לה: תגידי לי, את שומרת שבת

35
00:01:37,470 --> 00:01:41,360
...היא יצאה עליי: מי אתם חושבים

36
00:01:41,380 --> 00:01:43,880
.אגב, עם דתיים תמיד מדברים בלשון רבים

37
00:01:44,170 --> 00:01:47,060
..."כן, "אתם", "אצלכם". -"יש לכם

38
00:01:47,100 --> 00:01:48,060
.זה מתוך כבוד

39
00:01:49,000 --> 00:01:52,550
?היא אומרת: מי אתם
?אתה חושב שאתם הבעלי בתים על היהדות

40
00:01:52,560 --> 00:01:54,550
.אני יהודייה לא פחות טובה ממך

41
00:01:54,680 --> 00:01:55,870
,אמרתי לה: קודם כול

42
00:01:56,140 --> 00:01:57,760
,אם את רוצה את זה בכתב, אני מוכן לתת

43
00:01:57,790 --> 00:02:01,480
אבל אני רוצה לציין שלהיות יהודי
.יותר טוב ממני זה לא מציאה גדולה

44
00:02:02,630 --> 00:02:03,920
?מה מפריע לה

45
00:02:03,960 --> 00:02:06,160
כלומר, כשאתה אומר לבן אדם
,"אתה לא יהודי"

46
00:02:06,240 --> 00:02:08,130
.הוא מתקומם. בצדק

47
00:02:10,360 --> 00:02:13,590
,כדי לנסות למצוא אולי יש מכנה משותף

48
00:02:13,630 --> 00:02:19,490
אנחנו צריכים לבדוק את השאלה
.שהיא הנושא של ההתכנסות שלנו

49
00:02:19,570 --> 00:02:22,250
?במה אנחנו יהודים

50
00:02:22,320 --> 00:02:26,990
,הסתכלו עלינו, הסתכלו על בריטי
,צרפתי, אירי או הולנדי

51
00:02:27,180 --> 00:02:28,400
?מה ההבדל בינינו

52
00:02:28,640 --> 00:02:30,730
.נכון, אני שאלתי לא פעם את החברים שלי

53
00:02:30,750 --> 00:02:33,110
:יש לי חברים חילונים. שאלתי אותם

54
00:02:33,150 --> 00:02:34,320
?במה אתם יהודים

55
00:02:34,370 --> 00:02:36,520
?ספר לי: במה אתה יהודי

56
00:02:36,930 --> 00:02:39,590
ומצאתי לא פעם

57
00:02:39,640 --> 00:02:41,590
.את חברים שלי מגמגמים

58
00:02:41,690 --> 00:02:43,780
הם לא ידעו איך לענות לי
.על השאלה הזאת

59
00:02:43,960 --> 00:02:49,600
,ובאמת, כשהתעמקנו בשאלה הזאת
,בסוגיה הזאת

60
00:02:49,840 --> 00:02:52,800
ראינו שבשביל להיווכח

61
00:02:52,820 --> 00:02:54,440
,לדעת אם אתה יהודי או לא

62
00:02:54,490 --> 00:02:56,360
,אתה צריך לעשות בשביל זה דברים

63
00:02:56,380 --> 00:02:59,110
...ואם לא תעשה את זה אז
?אילו דברים-

64
00:03:00,400 --> 00:03:03,640
?לתרום לויצ"ו, לקרן קיימת

65
00:03:03,670 --> 00:03:05,240
.קודם כול לחקור מהי יהדות בכלל

66
00:03:05,270 --> 00:03:06,550
.מהי יהדות, אתה אומר. -כן

67
00:03:06,600 --> 00:03:08,570
,מה השורשים. -זאת אומרת
כדי להבין במה אנחנו יהודים

68
00:03:08,590 --> 00:03:10,270
אנחנו צריכים להבין
.מהי יהדות בכלל. -נכון

69
00:03:10,300 --> 00:03:11,370
.ככה אתה חושב

70
00:03:11,410 --> 00:03:13,430
.אני אומר שצריך לשמור את התורה

71
00:03:13,480 --> 00:03:15,050
?לשמור את התורה
.זה מה שמבטא אותנו-

72
00:03:15,080 --> 00:03:16,920
.מחקת מהעם היהודי עכשיו 80 אחוז

73
00:03:16,930 --> 00:03:20,760
תורה ומצוות, כן. -כי 80 אחוז
אולי לא מקיימים את התורה והמצוות

74
00:03:20,780 --> 00:03:22,600
,כפי שהן כתובות בתורה

75
00:03:22,910 --> 00:03:25,920
,ואם בשביל זה קוראים לנו יהודים

76
00:03:25,940 --> 00:03:28,340
?אז מה עם אלה שלא שומרים

77
00:03:28,660 --> 00:03:30,110
.אני מייצג אותם כאן בדיון

78
00:03:30,160 --> 00:03:31,770
...כן, נכון אבל

79
00:03:33,550 --> 00:03:37,220
?אלדד, מה איתך
אני חושב שהרבה יגידו שאני יהודי-

80
00:03:37,250 --> 00:03:39,200
.מעצם זה שהחליטו שאני יהודי

81
00:03:39,240 --> 00:03:41,630
,כי האימא יהודייה, כי היהדות

82
00:03:41,670 --> 00:03:42,800
,ככה זה החוקים שלה

83
00:03:42,830 --> 00:03:44,200
.האימא יהודייה - אתה יהודי

84
00:03:44,440 --> 00:03:46,640
...אני אישית
.זה חוק דתי. -חוק דתי-

85
00:03:46,660 --> 00:03:49,220
.אנחנו לא רוצים חוקים דתיים
,אני חושב שיהודי-

86
00:03:49,250 --> 00:03:52,750
אני חושב, המקום היחידי
.שזה גם דת וגם לאום

87
00:03:53,590 --> 00:03:55,770
?יכול להיות. ואז

88
00:03:55,820 --> 00:03:57,540
.אבל אני לא דתי

89
00:03:57,600 --> 00:04:00,400
.אוקיי, וזה מה שמוביל אותי לעניין הבא

90
00:04:00,500 --> 00:04:02,120
אני אספר את זה ממש בקצרה
,כי אין הרבה זמן

91
00:04:02,130 --> 00:04:05,050
,אבל כשאני טיילתי בחו"ל אחרי הצבא

92
00:04:06,970 --> 00:04:09,960
כל הטיול הוא היה מסע
,שעד היום אני לא יודע להגדיר אותו

93
00:04:09,980 --> 00:04:13,010
אבל באחת הנקודות
זו הייתה הנקודה שפעם ראשונה

94
00:04:13,020 --> 00:04:15,100
.החלטתי שאני הולך לראות מהי יהדות

95
00:04:15,140 --> 00:04:17,360
...לפני זה אמרתי: אני לא הולך
?איפה זה היה-

96
00:04:17,380 --> 00:04:18,790
.זה היה באורוגוואי

97
00:04:18,830 --> 00:04:20,920
:לפני זה, כשטסתי, אמרתי
,אני לא הולך לבית חב"ד

98
00:04:20,940 --> 00:04:23,450
...שלא ישימו לי אבקה באוכל ו
.אבל הם נותנים אוכל בחינם-

99
00:04:23,480 --> 00:04:25,830
.אה? -לא בחינם
?אה, זה לא בחינם-

100
00:04:25,870 --> 00:04:28,800
,רוצים שתלמד בשביל זה
,תניח תפילין בשביל זה

101
00:04:28,830 --> 00:04:30,990
,תשים כיפה בשביל זה
.יחתנו אותך בשביל זה

102
00:04:31,030 --> 00:04:33,780
,גם אם כן וגם אם לא
,אמרתי: אני לא הולך לשמה

103
00:04:33,810 --> 00:04:36,180
אני לא לוקח איתי שום דבר
.שקשור ביהדות

104
00:04:36,220 --> 00:04:38,000
.הייתי ממש אנטי

105
00:04:38,050 --> 00:04:40,480
אני זוכר שאפילו באחד המקומות
היה איזה חב"דניק

106
00:04:40,510 --> 00:04:43,510
כשלא הגעתי לשם, אז בסוף
,כשהוא שמע שאני ממשיך הלאה

107
00:04:43,530 --> 00:04:47,000
,הוא רצה לתת לי איזו ברכה
,כזה של הרבי

108
00:04:47,130 --> 00:04:50,330
.אמרתי לו: אני לא מוכן להכניס שום דבר
.באתי לטיול בשביל ליהנות

109
00:04:50,410 --> 00:04:54,140
בקצרה לגמרי, כשהחלטתי
,שאני כן רוצה ללכת ולראות

110
00:04:54,170 --> 00:04:56,790
,שזה היה אחרי הרבה מקרים שקרו

111
00:04:56,820 --> 00:04:59,920
החלטתי שאני מגיע לאורוגוואי
.ואני חוצה את המדינה עם סוס

112
00:04:59,960 --> 00:05:02,410
,לפני שהתחלתי את המסע הזה

113
00:05:02,510 --> 00:05:04,390
הייתי בקהילה היהודית פעם ראשונה

114
00:05:06,120 --> 00:05:08,040
?ושאלתי שמה: מה זה יהודי בעצם

115
00:05:08,110 --> 00:05:10,560
?איך אני יודע שאני יהודי
?מה, כי אמרו לי שאימא שלי יהודייה

116
00:05:11,600 --> 00:05:13,580
?אחרי השואה שעברנו, מי יכול לדעת

117
00:05:13,630 --> 00:05:15,870
,וחוץ מזה, היום יש התבוללות
.מאחד יצא אלף

118
00:05:15,890 --> 00:05:17,230
.זאת אומרת, הנושא הזה הטריד אותך

119
00:05:17,260 --> 00:05:17,990
.הטריד אותי

120
00:05:18,000 --> 00:05:21,580
ומה ענית לעצמך? -אחרי שבפעם הראשונה
שנכנסתי וראיתי בית כנסת

121
00:05:21,610 --> 00:05:25,720
,וראיתי קהילה מדהימה
,לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי

122
00:05:25,850 --> 00:05:28,070
,והתחלתי לשאול שאלות
.וזו הייתה השאלה ששאלתי

123
00:05:28,130 --> 00:05:30,310
:והתחילו להביא לי תשובות
,אחד אמר לי ברית מילה

124
00:05:30,340 --> 00:05:32,610
.אחד אמר לי שבת
.ברית מילה עושים גם מוסלמים-

125
00:05:32,650 --> 00:05:36,670
.כולם עושים ברית מילה
שום תשובה שנאמרה לי שמה-

126
00:05:37,110 --> 00:05:40,970
.לא סיפקה אותי
,ואני בן אדם די עקשן, לטוב ולרע

127
00:05:41,000 --> 00:05:42,280
.וכשזה לא סיפק, זה לא סיפק

128
00:05:42,310 --> 00:05:45,920
ואמרתי להם: אוקיי, אני לא יכול
.לקבל את זה באמת. ויצאתי למסע

129
00:05:46,220 --> 00:05:49,880
,המסע היה כמובן מסע ארוך
.זה לקח חודש

130
00:05:50,210 --> 00:05:52,700
ואז באחת הנקודות
הגעתי לאיזו חווה

131
00:05:52,740 --> 00:05:57,520
שהבעלים של החווה עשה שם
איזה פסטיבל גדול של בשר

132
00:05:57,560 --> 00:05:59,520
.והבת שלו מספרד הגיעה לשמה

133
00:05:59,580 --> 00:06:03,250
והוא אמר שהיא נוסעת לעיר בירה
.לאיזה יום וחוזרת

134
00:06:03,280 --> 00:06:06,500
,אז אמרתי: אני אנצל את הזמן, אני אחליף תיק
.כי כל הציוד שלי היה בעיר הבירה

135
00:06:06,550 --> 00:06:08,010
.אני אסע איתה

136
00:06:08,240 --> 00:06:10,820
זו הייתה נסיעה של בערך שעתיים-שלוש

137
00:06:11,170 --> 00:06:12,390
,במרחבים של אורוגוואי

138
00:06:12,400 --> 00:06:14,160
.היינו באזור מאוד מאוד כפרי

139
00:06:14,600 --> 00:06:18,980
,ומתוך נחמדות וסקרנות
.אז התחלתי לדבר עם הגברת

140
00:06:19,230 --> 00:06:23,020
מהר מאוד הסתבר שנפלתי
,על בחורה אנטישמית

141
00:06:24,400 --> 00:06:27,090
.זה היה... -חבל על הזמן
.זה היה כבר לא נעים-

142
00:06:27,120 --> 00:06:29,730
...כבר היה איזה קטע ש
?היא ידעה שאתה יהודי-

143
00:06:29,770 --> 00:06:30,670
.היא ידעה שאני יהודי

144
00:06:31,600 --> 00:06:35,500
...העניין הזה של
הרוב ידעו שאני בא מישראל

145
00:06:35,520 --> 00:06:38,040
,וזה דבר שמאוד עניין אותם
.סקרן אותם

146
00:06:38,060 --> 00:06:39,740
.אלה אנשים שלא מכירים תיירים

147
00:06:40,000 --> 00:06:41,510
,וניסיתי לדבר איתה בנחמדות

148
00:06:41,550 --> 00:06:44,470
:והיא ישר התחילה לתקוף
,אתם היהודים

149
00:06:44,540 --> 00:06:47,740
...טה טה טה טה
בהתחלה ניסיתי לענות ולהסביר

150
00:06:48,040 --> 00:06:50,660
,אם אני הייתי בצד שלה
,אולי גם אני הייתי חושב את המחשבות האלה

151
00:06:50,700 --> 00:06:54,550
וניסיתי להסביר לה את האמת
.או את המציאות מהמקום שלנו

152
00:06:54,600 --> 00:06:56,780
אבל מהר מאוד השיחה התגלגלה
:למקום שאתה אומר

153
00:06:56,810 --> 00:07:00,000
.שמע, זה כבר אין עם מי לדבר

154
00:07:00,020 --> 00:07:02,640
ואז פשוט הסתכלתי החוצה
.והתפללתי שהנסיעה תיגמר

155
00:07:02,660 --> 00:07:04,900
:ושאלתי את עצמי
,איך עכשיו אני אמור לחזור איתה שעתיים

156
00:07:04,930 --> 00:07:06,470
,ואני והיא לבד באוטו

157
00:07:06,530 --> 00:07:08,830
.בחורה אנטישמית, שונאת

158
00:07:08,850 --> 00:07:11,240
?כאילו, למה היא בכלל לקחה אותי מלכתחילה

159
00:07:11,270 --> 00:07:13,980
?היא ראתה יהודים פעם לפניך
.לא שאלתי אותה-

160
00:07:14,490 --> 00:07:17,620
אבל אני זוכר שהיה את הנקודה
,שהסתכלתי החוצה

161
00:07:17,650 --> 00:07:22,290
למרחבים, לפרות, לחשוב
,איך אני יוצא מהסיטואציה הזאת

162
00:07:22,570 --> 00:07:25,930
והבחורה הזאת הביאה לי
.את התשובה של מה זה יהודי

163
00:07:26,070 --> 00:07:29,100
מתוך כל הבלגן היו איזה
שתי דקות של שקט

164
00:07:29,180 --> 00:07:31,510
ואז היא אמרה לי
,"אתה כל הזמן אומר"

165
00:07:31,540 --> 00:07:34,370
,כי כל פעם שהיא תקפה אותי
"...אמרתי לה "תראי, אני לא אדם דתי, אבל

166
00:07:34,400 --> 00:07:35,350
.והייתי עונה לה

167
00:07:35,390 --> 00:07:39,160
היא אמרה לי: אתה כל הזמן אומר
,"אני לא אדם דתי, אני לא אדם דתי"

168
00:07:39,190 --> 00:07:40,410
?אתה יהודי, לא

169
00:07:40,420 --> 00:07:41,660
.אמרתי לה: כן

170
00:07:41,870 --> 00:07:43,620
.אז אם אתה יהודי, אתה שייך לספר הזה

171
00:07:43,640 --> 00:07:45,770
.ואם אתה שייך לספר הזה, אז אתה יהודי

172
00:07:45,800 --> 00:07:48,560
,אני זוכר שבאותו רגע הסתובבתי אליה

173
00:07:48,620 --> 00:07:50,310
,ואני לא בן אדם הכי מאמין

174
00:07:50,340 --> 00:07:53,430
,אני לא הכי מאמין בהשגחה פרטית

175
00:07:53,480 --> 00:07:55,680
אבל זה היה באמת רגע
שאני זוכר שהסתובבתי

176
00:07:55,700 --> 00:07:57,170
:והייתי בהלם ואמרתי

177
00:07:57,220 --> 00:08:00,320
,רבנים, שליחים מישראל שבאו לאורוגוואי

178
00:08:00,360 --> 00:08:02,260
,קהילה מתוך אורוגוואי, אנשים חרדים

179
00:08:02,280 --> 00:08:06,140
אנשים באמת מכל השכבות
לא הצליחו לענות על השאלה הזאת

180
00:08:06,300 --> 00:08:08,410
והבחורה הזאת ענתה לי
.בצורה הכי מדויקת

181
00:08:08,440 --> 00:08:11,840
,אני חושב שיהודי
,עצם זה שאתה שייך לספר הזה

182
00:08:11,880 --> 00:08:15,760
- להיסטוריה, החיבור הזה שלך
.אתה יהודי

183
00:08:16,190 --> 00:08:19,000
.זו התשובה מבחינתי מה זה יהודי

184
00:08:19,600 --> 00:08:20,760
?ומה זה גר

185
00:08:22,160 --> 00:08:24,000
.לא יודע, לא הגעתי לשלב הזה
.אני אשאל אותה

186
00:08:24,050 --> 00:08:27,120
גר זה אדם שלא שייך
,להיסטוריה הזאת

187
00:08:27,160 --> 00:08:30,520
.והוא גם לא שייך לספר הזה
.הוא מחליט להיות שייך לו

188
00:08:30,980 --> 00:08:34,370
אבל האם זה שהוא מחליט
?להיות שייך לו הופך אותו ליהודי

189
00:08:34,620 --> 00:08:36,370
,מילא, אם זה עניין גנאלוגי

190
00:08:36,400 --> 00:08:38,060
,אז אתה מגיע מהספר הזה

191
00:08:38,070 --> 00:08:40,150
.זו התרבות שלך - אני עוד מבין

192
00:08:40,380 --> 00:08:42,050
,ולא שאני חולק על מה שהיא אמרה

193
00:08:42,060 --> 00:08:43,380
,לפחות לא על הסיפא

194
00:08:43,420 --> 00:08:46,060
אבל איך אנחנו מסבירים

195
00:08:46,080 --> 00:08:48,570
?לפי ההגדרה הזאת את הגרים

196
00:08:48,690 --> 00:08:51,820
.הרי הם לא שייכים לספר הזה
.גם ההיסטוריה לא עושה אותנו יהודים-

197
00:08:51,940 --> 00:08:53,220
.ההיסטוריה שלנו

198
00:08:53,280 --> 00:08:58,410
ההיסטוריה עושה אותנו דומים
לאלה שהיו בהתחלה וקראו להם יהודים

199
00:08:58,670 --> 00:09:02,700
,או עבריים או ישראלים או איך שתרצה
.בני יעקב, זה לא משנה

200
00:09:03,060 --> 00:09:04,930
.בכולנו קיים הניצוץ היהודי

201
00:09:04,940 --> 00:09:07,250
.מה? -יש ניצוץ יהודי שהוא קיים בתוכך

202
00:09:07,270 --> 00:09:08,630
.אני עם ניצוצות לא יכול להתמודד

203
00:09:08,660 --> 00:09:11,100
.ניצוצות זה משהו שאני לא יכול להתמודד איתו
.והוא מתפרץ כל פעם מחדש-

204
00:09:11,120 --> 00:09:12,640
,בסדר, אני לא אומר שאתה לא צודק

205
00:09:12,660 --> 00:09:14,400
.אבל אני לא יכול להתמודד עם זה

206
00:09:14,430 --> 00:09:16,980
אני אסביר. קודם כול אמרתם
,"נולד לאימא יהודייה"

207
00:09:17,010 --> 00:09:18,620
יש עם זה בעיה

208
00:09:18,670 --> 00:09:22,110
כי מי שנולד לאימא יהודייה
,אז נגיד שהוא יהודי, בסדר

209
00:09:22,130 --> 00:09:25,980
?ואימא שלו, במה היא יהודייה

210
00:09:26,100 --> 00:09:27,980
.היא גם נולדה לאימא יהודייה

211
00:09:28,130 --> 00:09:32,140
,והאימא שלה... כלומר
מי עשה את האימא הראשונה

212
00:09:32,170 --> 00:09:34,270
?מלא יהודייה ליהודייה

213
00:09:34,310 --> 00:09:35,760
.את זה אני מחפש

214
00:09:35,820 --> 00:09:40,100
,כי ביום שנבין במה אנחנו יהודים

215
00:09:40,680 --> 00:09:42,640
נוכל להתקדם הלאה ולדון

216
00:09:42,690 --> 00:09:46,480
האם אפשר להגיע לעמק השווה בינינו
,או אי אפשר להגיע לעמק השווה בינינו

217
00:09:46,520 --> 00:09:50,540
,כי במצב שאנחנו נמצאים היום
.אנחנו על סף פיצוץ חברתי

218
00:09:52,410 --> 00:09:55,050
?במה אנחנו יהודים

219
00:09:55,260 --> 00:09:58,110
,אדם... אתה יודע מה
,תגיד אדם דתי, אני לא יודע

220
00:09:58,160 --> 00:10:02,020
,אדם לא דתי, לא מאמין, כופר

221
00:10:02,390 --> 00:10:05,480
,אוכל חמץ בפסח
,אוכל חזיר בחלב

222
00:10:05,500 --> 00:10:08,120
,לא יודע מה
,ניקח את זה הכי קיצוני שיכול להיות

223
00:10:08,160 --> 00:10:10,060
,"תגיד לו "אתה לא יהודי
.הוא יאכל אותך

224
00:10:10,080 --> 00:10:11,860
מי אתה שתגיד לי
?שאני לא יהודי

225
00:10:11,900 --> 00:10:14,070
,אני יהודי לא פחות טוב ממך
.כמו שאמרה לי המורה

226
00:10:14,100 --> 00:10:16,600
אבל הרב, יש כאלה
.שזה לא כזה מפריע להם

227
00:10:16,700 --> 00:10:19,680
,"יש כאלה שתגיד להם ש"אתה לא יהודי
."אז בסדר, אני לא יהודי"

228
00:10:19,700 --> 00:10:21,760
...וגם אנחנו רואים היום יהודים
.זה נכון-

229
00:10:21,790 --> 00:10:25,200
שמתחתנים עם נשים שהן לא יהודיות

230
00:10:25,310 --> 00:10:28,070
...ואז נוצר איזשהו
.אז פה שני חלקים אני מחלק-

231
00:10:28,090 --> 00:10:30,430
קודם כול, אתה צודק
.שיש כאלה שזה לא אכפת להם

232
00:10:30,450 --> 00:10:34,670
אני פגשתי נערים צעירים
,באיזה יישוב יוקרתי במרכז הארץ

233
00:10:34,680 --> 00:10:35,800
,אני לא רוצה לומר שמות

234
00:10:35,860 --> 00:10:38,280
?שאלתי אותם: אתם יהודים
.אמרו לי: לא, אנחנו ישראלים

235
00:10:38,320 --> 00:10:40,680
.זאת אומרת, יש כאלה אנשים. -כן
.אבל הם מיעוט-

236
00:10:40,960 --> 00:10:42,430
.הם מיעוט קיצוני

237
00:10:43,190 --> 00:10:45,430
.החלק השני, אני לא כל כך בטוח

238
00:10:45,450 --> 00:10:49,220
,זאת אומרת, זה שיש התבוללות
זה ש-58 אחוז

239
00:10:49,280 --> 00:10:52,010
מהצעירים והצעירות היהודים והיהודיות
בארצות הברית

240
00:10:52,019 --> 00:10:54,046
,מתחתנים עם בן או בת זוג לא יהודים

241
00:10:54,090 --> 00:10:55,160
.זו עובדה

242
00:10:55,200 --> 00:10:58,270
,"אבל אם תגיד להם "אתם לא יהודים
.הם מאוד יכעסו

243
00:10:58,340 --> 00:11:01,570
אני הייתי בקבוצה של "תגלית" באמת
והיו שם כמה חבר'ה

244
00:11:01,590 --> 00:11:02,950
...שהם לא היו

245
00:11:02,990 --> 00:11:04,520
,האימא לא יהודייה והאבא יהודי

246
00:11:04,560 --> 00:11:05,970
.מבחינתם יהודים גמורים

247
00:11:06,000 --> 00:11:07,500
ואיפשהו זה עלה שמה בירושלים

248
00:11:07,530 --> 00:11:09,180
,שאולי אתם לא באמת יהודים

249
00:11:09,210 --> 00:11:11,310
.הם עוד שנייה יצאו עלינו. -בדיוק

250
00:11:11,330 --> 00:11:12,640
?כאילו, מי אתה שתגיד שאני לא יהודי

251
00:11:12,650 --> 00:11:16,240
,אני בא לארץ ישראל
.כיף לי פה, אני שמח

252
00:11:16,320 --> 00:11:19,030
,אז תראו, הסוגיה הזאת של הזהות

253
00:11:19,230 --> 00:11:21,030
,הזהות היהודית שלנו

254
00:11:21,100 --> 00:11:23,690
.היא משהו שנראה חמקמק
?כי מהי זהות

255
00:11:23,980 --> 00:11:27,570
,זהות היא לא משהו
.היא לא מקשה אחת

256
00:11:27,660 --> 00:11:32,000
,זה איפה שגדלת, זה ההורים שלך
,זה הבית שגדלת בו

257
00:11:32,020 --> 00:11:34,660
,זה המורים שהיו לך
.זה החברים שיש לך

258
00:11:34,700 --> 00:11:39,030
זאת אומרת, זהות היא משהו
.שדינמי, כל הזמן נבנה

259
00:11:39,060 --> 00:11:40,700
,עכשיו, כשאנחנו מדברים על הזהות היהודית

260
00:11:40,710 --> 00:11:45,840
,אנחנו מנסים לבודד את הגן הזהותי היהודי
.ואני שואל מה זה

261
00:11:46,260 --> 00:11:47,690
.עכשיו, תסתכלו עלינו

262
00:11:47,780 --> 00:11:49,690
,כל אחד מגיע מרקע אחר

263
00:11:50,070 --> 00:11:52,970
,כל אחד מגיע מעדה אחרת

264
00:11:53,630 --> 00:11:55,710
?מה עושה אותנו יהודים

265
00:11:55,820 --> 00:11:57,350
.הספר הזה. -הספר הזה

266
00:11:57,430 --> 00:11:58,920
,גם הבן אדם שאמר לך שהוא ישראלי

267
00:11:58,940 --> 00:11:59,965
.הוא עדיין מחובר לספר, ישראל

268
00:12:00,101 --> 00:12:01,816
אני לא יודע אם הבחורה שפגשת באורוגוואי

269
00:12:01,852 --> 00:12:03,474
,היא למדה ספרות יהודית

270
00:12:03,800 --> 00:12:06,600
,אבל לפני 1,100 שנה חי רבנו סעדיה

271
00:12:06,670 --> 00:12:08,260
,רבנו סעדיה גאון

272
00:12:08,340 --> 00:12:12,820
:והוא כתב בספרו
."אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"

273
00:12:13,400 --> 00:12:15,580
:או במילים של הגויה מאורוגוואי

274
00:12:15,690 --> 00:12:16,900
.אתה שייך לספר הזה

275
00:12:16,940 --> 00:12:19,860
כלומר, יש לנו מכנה משותף
.על פי התפיסה היהודית

276
00:12:19,880 --> 00:12:22,540
.גם לנוצרים יש ספר, אגב
.אנחנו נטפל גם בזה-

277
00:12:22,580 --> 00:12:23,880
,אבל קודם כול אנחנו מדברים עלינו

278
00:12:23,900 --> 00:12:25,040
,קודם כול נפתור את הצרות שלנו

279
00:12:25,060 --> 00:12:26,710
.אחרי זה נפתור צרות של אחרים

280
00:12:26,760 --> 00:12:29,750
יהודי זה בן להורים

281
00:12:29,820 --> 00:12:33,270
שהם בנים להורים שהם בנים להורים

282
00:12:33,320 --> 00:12:34,980
.שאלוהים נתן להם ספר

283
00:12:37,130 --> 00:12:40,070
,כן מקיימים מה שכתוב בו
- לא מקיימים מה שכתוב בו

284
00:12:40,090 --> 00:12:41,310
.זה בכלל לא משנה

285
00:12:41,350 --> 00:12:44,250
מה שקובע את הזהות היהדות

286
00:12:44,280 --> 00:12:47,140
.זה אם אתה שייך לאותם אנשים

287
00:12:47,660 --> 00:12:50,110
.לאותו ספר
.לאותו ספר, בדיוק-

288
00:12:50,330 --> 00:12:52,480
עכשיו, צריך לדון
?מה המקור של הספר הזה

289
00:12:52,500 --> 00:12:55,010
?מה עם המוסלמים
?האם הוא באמת ניתן מאת הקב"ה-

290
00:12:55,040 --> 00:12:56,560
?האם אנשים כתבו אותו

291
00:12:56,610 --> 00:12:58,250
יש כאלה שאומרים
,זה לא כל כך חשוב"

292
00:12:58,280 --> 00:12:59,910
,"העיקר שאנחנו שייכים לספר"

293
00:12:59,940 --> 00:13:04,010
,אבל מבחינתי, כיהודי שומר מצוות
זה מאוד חשוב

294
00:13:04,150 --> 00:13:08,350
כי אם לא צריך לקיים
,את המצוות האלה

295
00:13:08,470 --> 00:13:10,520
?אז איך בדיוק אני קשור לספר

296
00:13:10,860 --> 00:13:12,910
?במה אני קשור לספר

297
00:13:12,950 --> 00:13:14,800
?במה אנחנו יהודים

298
00:13:14,830 --> 00:13:17,520
,ובעצם בלי הספר
?אז איך אני יהודי

299
00:13:17,570 --> 00:13:19,520
,או שאפשר גם להגיד עוד דבר
.גם המוסלמים

300
00:13:19,550 --> 00:13:21,790
.גם לפני הספר היינו יהודים אבל

301
00:13:21,810 --> 00:13:23,200
.אז מזל שיש דתיים

302
00:13:23,220 --> 00:13:25,300
,למה? הדתיים הם שומרים על הספר

303
00:13:25,330 --> 00:13:27,690
ובגלל שיש את הספר
.אנחנו יהודים

304
00:13:27,720 --> 00:13:30,660
,אז נכון שאנחנו לא שומרים מצוות
.יש מי ששומר בשבילנו

305
00:13:30,700 --> 00:13:32,390
,הוא שומר בשבילנו את המצוות

306
00:13:32,420 --> 00:13:33,660
.הוא שומר בשבילנו על הספר

307
00:13:33,680 --> 00:13:35,780
,אנחנו שייכים לספר שהם שומרים עליו

308
00:13:35,820 --> 00:13:37,310
.והכול על מקומו יבוא בשלום

309
00:13:37,340 --> 00:13:40,280
הבעיה היא שבגלל שהם שומרים על הספר

310
00:13:40,300 --> 00:13:45,090
הם תובעים מאלה שלכאורה לא שומרים על הספר
,להתנהג כמו אלה ששומרים על הספר

311
00:13:45,110 --> 00:13:46,660
.ואז נהיית מלחמה. -נכון

312
00:13:46,690 --> 00:13:48,760
.אבל הרב, היינו גם יהודים לפני הספר

313
00:13:48,790 --> 00:13:50,880
.הרי הספר, קיבלנו אותו במעמד הר סיני

314
00:13:51,240 --> 00:13:54,640
...אברהם אבינו היה הרבה לפני זה, אז איפה
אברהם לא היה לא יהודי-

315
00:13:54,910 --> 00:13:58,520
.ולא בן ישראל. הוא היה עברי
.עברי-

316
00:13:58,940 --> 00:14:01,380
.הוא היה עברי ויצחק היה עברי

317
00:14:01,470 --> 00:14:04,530
.הם היו עברי מבני עבר
.אחרי מתן תורה יהודי-

318
00:14:04,570 --> 00:14:06,650
.ממתן תורה יש עם

319
00:14:06,970 --> 00:14:10,530
עכשיו אתה צודק על דעת שאמרת
,שאצלנו יש קומבינציה בעייתית כזאת

320
00:14:10,560 --> 00:14:12,860
.זה דת ולאום, זה מעורבב ביחד

321
00:14:13,530 --> 00:14:14,620
.קומבינות, יהודים

322
00:14:14,670 --> 00:14:18,040
כמובן, תמיד עושים יותר קשה
.אם אפשר לעשות יותר קל

323
00:14:18,080 --> 00:14:22,910
זה נכון, אבל כשאנחנו דנים בינינו
ברמה הפרקטית

324
00:14:22,950 --> 00:14:26,270
,איך נחיה כאן במדינה יהודית ודמוקרטית

325
00:14:26,430 --> 00:14:27,990
.על הדמוקרטית גם יש ויכוח

326
00:14:28,010 --> 00:14:30,950
,אם תשאלו מה זה דמוקרטי
.תשמעו הרבה מאוד דעות

327
00:14:30,970 --> 00:14:32,420
.גם היהדות היא דמוקרטית, אגב

328
00:14:32,440 --> 00:14:33,570
.אני לא יודע

329
00:14:33,640 --> 00:14:35,180
.אפילו המילה "אזרח" מצוינת

330
00:14:35,200 --> 00:14:37,280
.אני לא יודע, אין לי מושג

331
00:14:37,320 --> 00:14:40,240
,הנושא של האם היהדות דמוקרטית או לא

332
00:14:40,270 --> 00:14:44,820
,מבחינתי הוא קצת פחות רלוונטי
.לפחות בדיון הזה

333
00:14:44,880 --> 00:14:48,530
,אבל מה זה יהודית
.את זה כן צריך לבדוק

334
00:14:48,700 --> 00:14:51,450
,כשאני אדע מה זה אני, מי זה אני

335
00:14:51,690 --> 00:14:55,790
,אני אוכל להתחיל לבדוק מה זה הכלל
,מה זו המדינה של היהודים

336
00:14:55,840 --> 00:14:57,840
,האם היא ועד בית
,האם היא דבר קדוש

337
00:14:57,880 --> 00:15:00,490
לא משנה, אבל קודם כול
אנחנו צריכים לדון

338
00:15:01,270 --> 00:15:05,570
מה זה היהודי הזה
?שאנחנו אומרים שאנחנו כאלה

339
00:15:07,670 --> 00:15:10,770
,אומר רבנו סעדיה
,וכך כותב גם טולסטוי

340
00:15:11,360 --> 00:15:17,010
יהודי זה בן להורים
שהשתתפו במעמד

341
00:15:17,020 --> 00:15:22,330
שבו אלוהים נתן תורה
.לסבא והסבתא שלנו

342
00:15:22,480 --> 00:15:25,230
?וגר? -מה
?כן, אז מה נעשה עם הגר-

343
00:15:25,270 --> 00:15:27,740
.תכף נטפל בגרים
.הם הופכים ליהודים, הם אותו דבר. -אתה צודק-

344
00:15:27,810 --> 00:15:29,600
.תכף נטפל בגרים

345
00:15:29,690 --> 00:15:32,850
ברגע שהיהדות אומרת
,שאדם יכול להתגייר

346
00:15:32,910 --> 00:15:35,440
אז על פי היהדות, כל מי שמצטרף

347
00:15:36,020 --> 00:15:38,070
.נהיה יהודי. אבל זה נושא אחר
.זה קומבינות-

348
00:15:38,680 --> 00:15:40,980
,אתה יכול לקרוא לזה קומבינות
.אתה יכול לקרוא לזה התאזרחות

349
00:15:41,020 --> 00:15:42,900
,אדם מגיע לארצות הברית
,הוא לא נולד בארצות הברית

350
00:15:42,940 --> 00:15:45,420
.הוא עומד בקריטריונים, מקבל אזרחות

351
00:15:45,710 --> 00:15:47,430
.הוא מקבל אזרחות, נהיה אזרח אמריקאי

352
00:15:47,470 --> 00:15:49,840
,הוא אומנם אמריקאי ממוצא איקס

353
00:15:49,900 --> 00:15:51,740
.אבל הוא עדיין אזרח אמריקאי

354
00:15:51,860 --> 00:15:54,490
,אבל בגרים נעסוק בהמשך
.קודם כול בואו נעסוק בעצמנו

355
00:15:55,150 --> 00:15:59,840
אנחנו יהודים כי אנחנו ילדים להורים
.שקיבלו תורה בהר סיני

356
00:16:00,030 --> 00:16:02,660
עכשיו, מה יקרה אם יבוא אדם ויגיד

357
00:16:02,680 --> 00:16:05,520
אני לא מאמין שההורים שלי"
?"קיבלו תורה בהר סיני

358
00:16:07,100 --> 00:16:09,270
האם הוא לא שומט את הקרקע

359
00:16:09,370 --> 00:16:11,560
?"מתחת הגדרת המילה "יהודי

360
00:16:11,720 --> 00:16:13,980
.והוא יצטרך לספק אלטרנטיבה אחרת

361
00:16:14,520 --> 00:16:16,930
.אני חושב שלא. -לא

362
00:16:17,140 --> 00:16:19,400
...גם אם יהודי יחרוט עליו צלב

363
00:16:19,720 --> 00:16:21,290
.לא צלב, לא, לא צלב. אל תהיה קיצוני

364
00:16:21,310 --> 00:16:23,100
.לא הולך לקיצוני
,הוא לא מאמין שהיה דבר כזה-

365
00:16:23,120 --> 00:16:24,050
.הוא לא מאמין באלוהים

366
00:16:24,250 --> 00:16:26,410
,הוא לא מאמין שהתורה מהשמיים
,הוא לא מאמין בזה. -יהודי הוא יהודי

367
00:16:26,440 --> 00:16:28,730
...לא משנה מה יקרה, בהוויה
?למה לא משנה-

368
00:16:28,830 --> 00:16:30,890
.בהוויה שלו הוא יהודי
?למה זה לא משנה-

369
00:16:31,110 --> 00:16:32,800
.כי זה תמיד ירדוף אותו. -לא

370
00:16:32,830 --> 00:16:35,120
זה ירדוף אותו
.כי יש בחורה שתזכיר לו את זה

371
00:16:35,170 --> 00:16:38,630
.אבל... -בלי הבחורה
?בלי הבחורה הוא יזכור את זה-

372
00:16:38,670 --> 00:16:40,180
?תמיד. -מתי

373
00:16:40,280 --> 00:16:41,200
?תמיד. -מתי

374
00:16:41,260 --> 00:16:42,740
?לפני החגים, מתי

375
00:16:42,810 --> 00:16:44,080
,אני מדבר על המציאות היום

376
00:16:44,100 --> 00:16:45,100
אני לא מדבר על עשור

377
00:16:45,150 --> 00:16:46,370
מהיום שאני לא יודע מה יהיה

378
00:16:46,400 --> 00:16:48,110
.ואיך באמת נשמר את הדבר הזה

379
00:16:48,250 --> 00:16:49,140
,אבל אני מאמין שכל בן אדם

380
00:16:49,160 --> 00:16:51,870
,גם הבן אדם שהכי אנטי דת בעולם

381
00:16:52,140 --> 00:16:55,000
בסופו של דבר יש משהו שהוא אומר
,"אני יהודי"

382
00:16:55,030 --> 00:16:56,050
."כשהוא הולך בחו"ל, "אני יהודי

383
00:16:56,080 --> 00:16:59,040
ואם הוא לא יגיד שהוא יהודי, אז הוא יגיד
?שהוא ישראלי, וזה היינו הך. -למה הוא מתכוון

384
00:16:59,060 --> 00:16:59,850
.זה לא היינו הך

385
00:16:59,880 --> 00:17:03,050
,מה פתאום. -זה היינו הך
.ישראלי זה בא מיעקב

386
00:17:03,090 --> 00:17:06,130
,ישראלי, הוא יכול להיות צ'רקסי
.הוא יכול להיות דרוזי - ישראלי

387
00:17:06,170 --> 00:17:08,810
,כשהוא אומר ישראל
,הוא מחבר את עצמו לאדמה הזאת

388
00:17:08,820 --> 00:17:10,670
,האדמה הזאת מחברת אותו ליהדות שלו

389
00:17:10,710 --> 00:17:12,800
,ואם זו לא האדמה הזאת
.אז זה בהיסטוריה שלו

390
00:17:13,140 --> 00:17:14,710
,מאיפה הגיעה המילה הזאת ישראל

391
00:17:14,730 --> 00:17:16,240
,"ואם אתה תיכנס לתוך המילה "ישראל

392
00:17:16,300 --> 00:17:19,030
זו מילה עברית
.שמחברת כמה מילים בעברית

393
00:17:19,080 --> 00:17:21,640
בסופו של דבר זה מחבר אותו
.איכשהו ליהדות שלו

394
00:17:21,670 --> 00:17:23,550
.אתה לא יכול להתחמק מזה
?מה זה היהדות שלו-

395
00:17:23,640 --> 00:17:24,450
.הספר הזה

396
00:17:24,500 --> 00:17:26,420
.אבל הוא לא מאמין בספר הזה
,אל תאמין-

397
00:17:26,460 --> 00:17:27,390
.אתה חלק מהספר הזה

398
00:17:27,420 --> 00:17:29,110
- תגיד שאתה ישראלי
.אתה חלק מהספר הזה

399
00:17:29,130 --> 00:17:33,350
.זו הייתה התשובה שקיבלתי והיא באמת תואמת לכול
.אז היהדות כופה את עצמה על היהודים, אתה אומר-

400
00:17:33,430 --> 00:17:34,550
.איפשהו כן

401
00:17:34,610 --> 00:17:36,200
.אתה לא יכול להתחמק מזה, גם אם אתה רוצה

402
00:17:36,220 --> 00:17:38,490
.יש לי הצעה נוספת

403
00:17:38,740 --> 00:17:40,490
.אני לא חולק על מה שאמרת

404
00:17:41,190 --> 00:17:42,490
.יש לי הצעה נוספת

405
00:17:44,430 --> 00:17:46,340
,אם היה מעמד הר סיני

406
00:17:47,050 --> 00:17:50,350
.זה בכלל לא משנה מה דעתך

407
00:17:51,520 --> 00:17:53,160
אם יורד גשם בחוץ

408
00:17:53,240 --> 00:17:55,510
.זה בכלל לא משנה מה דעתנו

409
00:17:56,460 --> 00:18:01,210
גם אם נאמר מהיום עד מחר
,שלא יורד גשם בחוץ

410
00:18:01,390 --> 00:18:05,090
- אם יורד גשם או לא יורד גשם
זו עבודה שניתנת לבדיקה

411
00:18:05,370 --> 00:18:09,010
ולכן זה בכלל לא משנה
.מה עמדתי בנושא

412
00:18:09,400 --> 00:18:12,960
,אם היה אירוע כזה שנקרא מעמד הר סיני

413
00:18:13,100 --> 00:18:17,660
גם אם נאכל חזיר בחלב
,שלא נמלח, בלי שחיטה

414
00:18:17,700 --> 00:18:20,630
,בשבת של יום כיפור שחל בתשעה באב

415
00:18:20,980 --> 00:18:21,960
.אתה יהודי

416
00:18:22,060 --> 00:18:23,130
.זה בכלל לא רלוונטי

417
00:18:23,300 --> 00:18:28,940
,ואם לא היה מעמד כזה
.אנחנו הבלוף הכי גדול של ההיסטוריה האנושית

418
00:18:29,050 --> 00:18:30,400
.ויש כאלה שטוענים את זה

419
00:18:30,420 --> 00:18:33,480
יש כאלה שטוענים היום
.שאין דבר כזה עם יהודי

420
00:18:33,790 --> 00:18:34,760
.זו המצאה חדשה

421
00:18:34,800 --> 00:18:36,900
,וגם אלה שטוענים את זה
הם עדיין יהודים

422
00:18:37,120 --> 00:18:38,990
.ולא אכפת להם שתגיד שהם לא

423
00:18:39,570 --> 00:18:41,750
.וזה בשונה מאנשים שדיברנו עליהם קודם

424
00:18:42,130 --> 00:18:44,420
...כלומר, השאלה אם היה מעמד הר סיני

425
00:18:44,450 --> 00:18:46,720
.זו השאלה
,היא לא שאלה פילוסופית-

426
00:18:46,760 --> 00:18:49,750
:היא שאלה היסטורית
?היה או לא היה

427
00:18:50,790 --> 00:18:54,990
,הוא הראשון", כך כותב טולסטוי"
."אשר בישר את דבר ה' לעולם"

428
00:18:55,790 --> 00:18:56,670
.זה יהודי

429
00:18:57,230 --> 00:19:01,160
יהודי זה מי שקיבל מסמך מאת האלוה

430
00:19:01,320 --> 00:19:02,730
.ומסר אותו לאנושות

431
00:19:02,970 --> 00:19:04,730
.עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה לא מאמין בזה

432
00:19:05,440 --> 00:19:06,370
.זה לא משנה

433
00:19:07,250 --> 00:19:09,940
צריך לבדוק האם מה שאתה לא מאמין בו

434
00:19:10,010 --> 00:19:10,940
.היה או לא היה

435
00:19:10,980 --> 00:19:13,320
.אם אין אפשרות להוכיח שהיה, נגמר

436
00:19:13,650 --> 00:19:16,520
אבל אנחנו היהודים טוענים
.שאפשר להוכיח שהיה

437
00:19:16,570 --> 00:19:20,500
,ואם אפשר להוכיח שהיה
.יש הגדרה מאוד ברורה מה זה יהודי

438
00:19:21,330 --> 00:19:23,540
,אז אדם שלא מאמין במעמד הר סיני

439
00:19:24,100 --> 00:19:26,500
.צריך לבדוק אם זה היה
.זה לא אכפת לי-

440
00:19:26,680 --> 00:19:29,550
כמו שלא אכפת לי
,אם אדם מאמין במעמד הר סיני

441
00:19:29,590 --> 00:19:30,850
.לא אכפת לי גם אם הוא לא מאמין

442
00:19:30,880 --> 00:19:34,270
,אתה עורך דין
.מעניין אותי אם עובדתית היה אירוע כזה

443
00:19:34,280 --> 00:19:36,860
אז מה זה משנה האמונה שלנו
מה אני מאמין

444
00:19:36,880 --> 00:19:39,790
?"או לגבי האמונה, "אני מאמין

445
00:19:40,150 --> 00:19:43,320
?למה זה משנה מה אדם מאמין
?למה קראנו מאמין-

446
00:19:43,600 --> 00:19:47,620
אני מחזיק בדעה
.שיש לי יכולת להוכיח שהיא נכונה

447
00:19:48,040 --> 00:19:50,330
אם אני מחזיק בדעה
שהיה מעמד הר סיני

448
00:19:50,370 --> 00:19:52,800
ואין לי יכולת להוכיח
,שהאירוע הזה התרחש

449
00:19:52,840 --> 00:19:55,030
.זה לא נקרא אמונה
...זה לא נקרא אמונה ואז בעצם-

450
00:19:55,060 --> 00:19:56,660
.אמונה זה משורש נאמנות

451
00:19:56,850 --> 00:19:59,650
?עכשיו, מי נאמן יותר לדעה שהוא מחזיק בו

452
00:19:59,700 --> 00:20:02,510
מי שיודע להוכיח שהיא נכונה
?או מי שלא יודע

453
00:20:02,620 --> 00:20:06,670
.מי שיודע להוכיח אותה
,לכן האמונה היא הדעה שניתנת להוכחה-

454
00:20:06,760 --> 00:20:09,040
,כי הסיכוי שאדם יהיה נאמן לה

455
00:20:09,150 --> 00:20:12,000
.הסיכוי הוא יותר גבוה
זאת אומרת שאם לא נדע להוכיח-

456
00:20:12,160 --> 00:20:15,510
,את מה שאנחנו מאמינים בו
...את הדעה הזאת, אז כל הבסיס

457
00:20:15,570 --> 00:20:17,980
מה זה? -אז אנחנו
.יכולים להיות נוצרים או מוסלמים

458
00:20:18,560 --> 00:20:21,010
אבל אנחנו... -כי גם המוסלמים טוענים
שיש את הספר

459
00:20:21,080 --> 00:20:23,010
.ולהם היה גם איזשהו נביא

460
00:20:23,050 --> 00:20:26,210
בוודאי, אבל יש דבר אחד
.שהם לא יכולים להוכיח

461
00:20:26,810 --> 00:20:30,170
.מעמד
.שהנביא דיבר עם המלאך גבריאל-

462
00:20:30,490 --> 00:20:33,060
,הם מאמינים לו
,אני מבין גם למה

463
00:20:33,230 --> 00:20:34,600
.אבל הם לא יכולים להוכיח

464
00:20:34,850 --> 00:20:37,500
,כלומר, כשאני מדבר על מעמד הר סיני

465
00:20:37,540 --> 00:20:40,390
,אני לא מדבר עליו כמושג פילוסופי

466
00:20:40,450 --> 00:20:44,100
אני מדבר על מעמד מאוד מאוד מעשי

467
00:20:44,580 --> 00:20:46,460
.שאנשים עדים לו

468
00:20:46,510 --> 00:20:47,520
.יכול להיות שלא

469
00:20:47,670 --> 00:20:49,880
,אבל כדי שנחליט מה זה יהודי

470
00:20:49,900 --> 00:20:53,580
אנחנו צריכים להתייחס ולבחון
ולהפוך כל אבן

471
00:20:53,620 --> 00:20:57,390
.בדרך לשאלה האם היה או לא היה

472
00:20:57,560 --> 00:21:00,850
אם היה, זה בכלל לא משנה
.אם אנחנו שומרים שבת או לא

473
00:21:01,170 --> 00:21:03,330
אם היה, כשאנחנו ניסע לאורוגוואי

474
00:21:03,370 --> 00:21:07,500
ונפגוש בחורה אנטישמית
,"שתגיד לנו "אתם מחוברים לספר

475
00:21:08,380 --> 00:21:10,170
.זה ייתן לנו אגרוף בפנים

476
00:21:10,390 --> 00:21:15,720
,כי גם אם אנחנו לא מאמינים
.מבחינתה הספר הזה אמיתי ואתה מחובר אליו

477
00:21:15,740 --> 00:21:16,740
.גם מבחינתך

478
00:21:17,280 --> 00:21:20,110
.וכמובן שגם מבחינתי
.אם אתה אמיתי עם עצמך. -נכון-

479
00:21:20,480 --> 00:21:25,750
לכן ההגדרה של מה זה יהודי
תלויה בבירור

480
00:21:26,590 --> 00:21:28,850
.האם היה מעמד הר סיני או לא

481
00:21:29,450 --> 00:21:32,420
,אז אם אנחנו שואלים במה אנחנו יהודים

482
00:21:32,900 --> 00:21:37,550
אנחנו יהודים בעובדה
שאנחנו צאצאים להורים

483
00:21:37,690 --> 00:21:41,340
שהאלוה, יתברך ויתעלה, דיבר איתם

484
00:21:41,410 --> 00:21:47,070
ונתן להם ספר במעמד הר סיני
.לפני 3,334 שנים, נניח

485
00:21:47,150 --> 00:21:48,540
אוקיי, אם תעשה שיחה כזאת עם גוי

486
00:21:48,570 --> 00:21:49,760
,והוא ישאל אותך את השאלה הזאת

487
00:21:49,790 --> 00:21:51,030
?הוא יגיד לך: מה אתה מדבר שטויות
עם גוי אין בעיה לעשות-

488
00:21:51,050 --> 00:21:52,860
.את השיחה הזאת כי הוא מאמין למה שאני אומר

489
00:21:52,890 --> 00:21:53,850
גם עם יהודי שלא מאמין. -אבל נניח

490
00:21:53,880 --> 00:21:55,260
.שאתה עושה את השיחה הזאת עם יהודים

491
00:21:55,840 --> 00:21:58,280
,הגויים אין להם בעיה
.הם מאמינים בכל מה שאמרתי עכשיו

492
00:21:58,900 --> 00:22:00,700
.גם הנוצרים וגם המוסלמים

493
00:22:00,730 --> 00:22:03,540
המוסלמים מאמינים כי בקוראן שלהם כתוב

494
00:22:03,560 --> 00:22:07,100
שהאלוה התגלה על ההר ליהודים
ונתן להם ספר

495
00:22:07,150 --> 00:22:08,730
.ולכן המוסלמים מאמינים בזה

496
00:22:08,780 --> 00:22:11,000
הנוצרים מאמינים שהיה מעמד הר סיני

497
00:22:11,030 --> 00:22:12,920
.כי כל הנצרות בנויה על היהדות

498
00:22:12,940 --> 00:22:15,620
,ואם היהדות לא הייתה אף פעם
.אז גם אין נצרות

499
00:22:15,660 --> 00:22:19,500
היחידים שמתכחשים לאירוע
שנקרא מעמד הר סיני

500
00:22:19,550 --> 00:22:21,900
,הם היהודים
.ויש לזה הסבר מאוד משכנע

501
00:22:22,000 --> 00:22:24,700
,לנוצרים היה שדרוג לתוכנה
.הם לא צריכים את התורה יותר

502
00:22:24,730 --> 00:22:26,170
."יש להם "ברית חדשה

503
00:22:26,220 --> 00:22:28,920
,למוסלמים יש ספר אחר
.הם לא צריכים את התנ"ך

504
00:22:28,960 --> 00:22:31,010
היהודים, אם הם יגידו
,שהיה מעמד הר סיני

505
00:22:31,040 --> 00:22:33,820
יצטרכו להתמודד
עם התוצאות של הספר הזה

506
00:22:33,840 --> 00:22:35,980
.ולעצב את הרצון שלהם לפיו

507
00:22:36,040 --> 00:22:37,990
.וזה כבר קשה מדי

508
00:22:38,040 --> 00:22:39,980
אז אתה אומר שנוח להגיד
,שהיה מעמד הר סיני

509
00:22:40,020 --> 00:22:43,550
...גם מישהו שלא זה
.יותר נוח להגיד שלא היה. -שלא היה-

510
00:22:43,640 --> 00:22:46,140
,אם אתה לא יהודי
.יותר נוח להגיד שהיה

511
00:22:46,560 --> 00:22:50,720
לכן לפני שאנחנו מגדירים את היהדות שלנו
,לפי מה שחושבים עלינו אחרים

512
00:22:50,770 --> 00:22:51,840
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו

513
00:22:51,880 --> 00:22:55,070
?מה העמדה שלנו ביחס לסוגיה הזאת

514
00:22:55,960 --> 00:22:57,870
אז לפחות הגענו אל הנקודה

515
00:22:57,890 --> 00:23:00,730
.שממנה צריך להמשיך ולברר

516
00:23:01,030 --> 00:23:04,820
,אני מודה לכם. -אז עכשיו
איך אנחנו מוכיחים לכל אותם יהודים

517
00:23:04,850 --> 00:23:08,110
שהם לא שומרים תורה ומצוות
?שכן היה את המעמד הזה

518
00:23:08,240 --> 00:23:10,170
עוד חזון למועד

519
00:23:10,200 --> 00:23:12,080
.ולא עליך המלאכה לגמור

520
00:23:12,180 --> 00:23:14,470
.שמע, הוא התחיל עם זה
...הוא אמר שבטיול שהוא טייל והכול

521
00:23:14,500 --> 00:23:17,870
,אני חושב עוד טיול-שניים
.והכול מסתדר, בעזרת השם

522
00:23:17,960 --> 00:23:21,370
בבתי חב"ד האלה בטיול
אתה רואה את הישראלים שבאים אחרי הצבא

523
00:23:21,380 --> 00:23:24,180
,מכל הקצוות, חילונים, מסורתיים
,דתיים, הכול

524
00:23:24,320 --> 00:23:27,070
,וכולם ביחד שמחים ושרים ועושים קידוש

525
00:23:27,160 --> 00:23:30,000
.וגם מי שלא מעניין אותו ולא אכפת לו כלום
.בדיוק זה הניצוץ היהודי

526
00:23:30,130 --> 00:23:33,920
אז תבוא לאותו אחד, תגיד לו גם
,שהיה הר סיני, שהוא לא מאמין בזה בכלל

527
00:23:34,220 --> 00:23:35,750
הוא יהודי, הוא חלק מאיזושהי קבוצה

528
00:23:35,770 --> 00:23:37,063
,שכל פעם שקורה איזה משהו

529
00:23:37,860 --> 00:23:39,010
.זה יצא לו משהו מהלב

530
00:23:39,090 --> 00:23:40,170
...יצא לו איזה משהו שיכניס אותו

531
00:23:40,210 --> 00:23:41,500
.הלוואי שאתה צודק

532
00:23:42,110 --> 00:23:44,940
.אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי לתוכנית נוספת

533
00:23:45,040 --> 00:23:46,540
,אני מודה גם לכם, צופים יקרים

534
00:23:46,560 --> 00:23:48,130
שהייתם איתנו לעוד תוכנית

535
00:23:48,130 --> 00:23:49,624
."מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

536
00:23:49,853 --> 00:23:51,180
אני מקווה שנהניתם

537
00:23:51,200 --> 00:23:54,310
.ובעזרת השם נתראה בתוכניות נוספות

538
00:23:54,760 --> 00:23:55,440
.כל טוב לכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה