מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - הלכות שבת: מלאכת בורר

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת עקב, שנת תשע"ג