הרב זמיר כהן - לא חבל על הזמן שלך?

הרב זמיר כהן

משעמם, ואין איך להעביר את הזמן? יש לך 5 דקות פנויות? לרב זמיר כהן יש כמה עצות מעולות, שיעשו לך רק טוב בעולם הזה ובעולם הבא

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,680 --> 00:00:09,640
,הזמן שאדם מבזבז אותו
,אפילו שהוא לא עושה עוונות

2
00:00:10,270 --> 00:00:13,100
,יושב, לא עושה כלום
.מסתכל בחלון, צופה בעוברים ושבים

3
00:00:13,630 --> 00:00:15,670
.החיים עוברים
.תנצל את הזמן הזה

4
00:00:15,690 --> 00:00:17,480
.תוציא ספר, תלמד כמה הלכות

5
00:00:19,040 --> 00:00:20,690
.תרוויח שכר לעולם הבא

6
00:00:22,080 --> 00:00:24,200
,יש לך זמן מיותר
?לא מסוגל ללמוד

7
00:00:24,870 --> 00:00:26,910
,תיזכר, יש לך דוד בבית אבות

8
00:00:27,370 --> 00:00:30,780
,יש סבתא שנמצאת בודדה שם בבית
:תרים טלפון

9
00:00:31,300 --> 00:00:33,930
?שלום סבתא, מה שלומך
.כבר שבוע לא דיברתי איתך

10
00:00:34,000 --> 00:00:35,530
?את מרגישה טוב
?הכול בסדר

11
00:00:35,630 --> 00:00:38,290
,אתה עושה חסד. בא לעולם הבא
.מקבל שכר גדול

12
00:00:39,460 --> 00:00:43,100
,כל כך פעילויות של התנדבות
.של מצוות, של מעשים טובים

13
00:00:43,140 --> 00:00:44,620
.אדם יכול לנצל את הזמן

14
00:00:45,040 --> 00:00:47,280
,אחר כך גם ירגיש סיפוק
.ירגיש שמחה

15
00:00:47,860 --> 00:00:53,010
אין אדם שמח כמו אדם שיודע
.שהיום היה רווי בלי עצלות

16
00:00:53,670 --> 00:00:55,610
,כל דקה הייתה מלאה בתוכן

17
00:00:55,960 --> 00:01:01,600
?איך כתוב על אברהם אבינו
."ואברהם זקן בא בימים וה' בירך את אברהם בכול"

18
00:01:02,910 --> 00:01:04,660
.המילים "בא בימים" מילים מיותרות

19
00:01:05,160 --> 00:01:07,280
- "ואברהם זקן"
.הבנו מה זה זקן

20
00:01:07,710 --> 00:01:09,370
?"למה התורה מוסיפה "בא בימים

21
00:01:09,500 --> 00:01:12,250
."אומרים חז"ל: "כל ימיו באים איתו

22
00:01:13,350 --> 00:01:15,930
יש אדם שעבר עליו יום
.בלי שיעשה שום מצווה

23
00:01:16,380 --> 00:01:20,470
,קם בבוקר, אכל, שתה ישן
,הלך לעבודה, חזר, קרא עיתון

24
00:01:20,900 --> 00:01:23,470
,נניח שלא עשה שום עוון
.נניח שלא עשה עוון

25
00:01:23,710 --> 00:01:25,100
:אבל גם לא עשה שום מצווה היום

26
00:01:25,140 --> 00:01:27,870
,לא תפילין, לא חסד
.לא תפילה, לא ברכה, כלום

27
00:01:28,470 --> 00:01:29,540
.היום הזה ריק

28
00:01:30,320 --> 00:01:32,960
כשהוא מגיע לסוף ימיו
.היום הזה לא בא איתו

29
00:01:33,420 --> 00:01:34,960
?מה נשאר לו מהיום הזה
.שום דבר

30
00:01:35,590 --> 00:01:38,620
:אם עשה עוון, אז עוד יותר גרוע
.עוונות באים איתו

31
00:01:39,090 --> 00:01:42,600
,אבל אפילו שלא עשה שום עוון
,אבל לא מילא את היום הזה בתוכן

32
00:01:42,940 --> 00:01:44,580
.היום הזה נשאר ריק מאחור

33
00:01:45,360 --> 00:01:47,140
.אין שום סיבה שהיום הזה יצטרף

34
00:01:47,830 --> 00:01:49,940
- "אבל "אברהם זקן בא בימים

35
00:01:50,010 --> 00:01:51,940
.כל ימיו באים איתו ביחד

36
00:01:52,370 --> 00:01:56,950
,כמו קטר, כל הקרונות שלאורך כל החיים שלו
.כל יום אתה רואה תוכן

37
00:01:57,440 --> 00:01:59,780
,פה הוא עשה מצווה כזו
...פה הוא עשה דברים כאלה, פה

38
00:02:00,520 --> 00:02:01,590
.זו גדולה של אדם

39
00:02:02,180 --> 00:02:04,290
אין אדם שמח
יותר מאדם כזה

40
00:02:04,320 --> 00:02:06,120
.שהוא יודע שכל יום רווי

41
00:02:06,190 --> 00:02:08,230
,כשהוא הולך לישון
,קורא קריאת שמע על המיטה

42
00:02:08,610 --> 00:02:10,410
?מסתכל לאחור: מה עשיתי היום

43
00:02:10,710 --> 00:02:15,760
,מרגיש סיפוק: עשיתי פה דבר טוב, פה חסד
,פה תפילה, פה לימוד, פה שיעור תורה

44
00:02:16,630 --> 00:02:17,630
.מרוצה מעצמו

45
00:02:18,220 --> 00:02:20,310
,צריך לעבוד, פרנסה אוכל - בסדר

46
00:02:20,670 --> 00:02:23,610
אבל בסך הכול הוא יודע
.שהיום הזה היה רווי

47
00:02:24,180 --> 00:02:26,620
מה קורה אם כשאדם הולך לישון
:פתאום נזכר

48
00:02:26,800 --> 00:02:29,460
,איזו טעות עשיתי היום
,נכשלתי בדבר כזה

49
00:02:29,930 --> 00:02:31,070
.פגעתי בפלוני

50
00:02:31,410 --> 00:02:33,510
לא צריך שייכנס מזה
.לייאוש ולעצבות

51
00:02:34,550 --> 00:02:37,390
היצר הרע לפעמים מפיל אדם בחטא
.לא בשביל החטא

52
00:02:37,470 --> 00:02:38,880
.החטא בשבילו זה כסף קטן

53
00:02:39,650 --> 00:02:43,720
הוא רוצה להרוויח את הייאוש
.שהוא יוביל את האדם לאחר מכן

54
00:02:44,460 --> 00:02:48,610
העצבות שהוא יכניס אותו לשם לאחר מכן
.זה יותר חשוב לו אפילו מהעוון

55
00:02:49,650 --> 00:02:52,420
,כי היצר הרע יודע
,ברגע שאדם נכנס לעצבות

56
00:02:54,090 --> 00:02:55,760
.עצבות היא כמו נעילה מרכזית

57
00:02:57,270 --> 00:02:59,420
,יש רכב, חלונות, דלתות, הכול פתוח

58
00:03:00,170 --> 00:03:01,950
,לוקחים את השלט, לוחצים על כפתור

59
00:03:02,060 --> 00:03:05,100
,פתאום רואים הכול ננעל
.הכול נסגר, מאחורה, מקדימה

60
00:03:05,120 --> 00:03:06,410
.הכול נעול, זו עצבות

61
00:03:06,720 --> 00:03:10,220
עצבות זו נעילה מרכזית
.של כל המערכות הרוחניות של האדם

62
00:03:11,070 --> 00:03:13,170
,אם היצר מפיל את האדם בעצבות

63
00:03:13,390 --> 00:03:15,170
,הוא יודע: מכאן אני מביא אותו לייאוש

64
00:03:15,230 --> 00:03:16,457
.חיסלתי אותו

65
00:03:17,840 --> 00:03:20,280
,כשאדם יודע בעצמו שהוא נכשל בחטא

66
00:03:20,370 --> 00:03:23,200
,אסור לו להיכנס, חס ושלום
.לעצבות ולייאוש

67
00:03:23,680 --> 00:03:25,470
:מותר לו להתלונן על עצמו

68
00:03:25,630 --> 00:03:28,400
,הייתי לא בסדר כאן
,אני חייב לתקן את עצמי

69
00:03:28,730 --> 00:03:30,070
?איך דיברתי היום עם ההורים

70
00:03:32,000 --> 00:03:35,570
- הגמרא אומרת "שלושה שותפים באדם
,"הקב"ה, אביו ואימו

71
00:03:35,990 --> 00:03:38,690
?ואני הרמתי את הקול על אימא
.זה כמו שצעקתי על אלוקים

72
00:03:39,100 --> 00:03:40,520
.שלושה שותפים באדם

73
00:03:41,630 --> 00:03:42,950
?איך דיברתי עם האבא

74
00:03:43,200 --> 00:03:46,810
,עושה חשבון נפש לפני שהוא הולך לישון
.נזכר, זה צובט לו את הלב

75
00:03:47,950 --> 00:03:49,280
.אז הוא לא נכנס לייאוש

76
00:03:49,360 --> 00:03:52,200
,אומר לעצמו: מחר אני אתקן את עצמי

77
00:03:52,730 --> 00:03:56,470
מחר אני ארים טלפון או אגש
ואתנצל על הדיבור של אתמול

78
00:03:56,780 --> 00:03:59,530
.ואני אתאמץ מעכשיו לדבר בכבוד

79
00:04:00,020 --> 00:04:03,690
וכך בכל דבר ודבר שאדם נכשל
.אסור לו להיכנס לייאוש

80
00:04:04,340 --> 00:04:09,090
:אבל לפני החטא
- "מאין באת, לאן אתה הולך"

81
00:04:09,200 --> 00:04:12,970
,תזכור, כל רגע שעובר
.אתה מתקדם, אתה הולך למקום מסוים

82
00:04:14,030 --> 00:04:19,360
- "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"
.לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה