הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מהי שנאת חינם?

הרב יצחק פנגר

מדוע נחרב בית מקדש ראשון ובית מקדש שני ועדין לא נבנה? למה נתנה התורה הזדמנות שניה לרוצחים? הרב פנגר בהרצאת חובה לפני תשעה באב

(אורך 58:13)