מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - הלכות קידוש

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת מטות, שנת תשע"א