הרב זמיר כהן - למה צריך להתפלל בנוסח שקבעו חכמינו?

הרב זמיר כהן

האם צריך להתפלל דווקא בנוסח שבסידור, או שמספיק לדבר עם בורא עולם במילים שלי? כמה תפילות אישה חייבת ביום? היכן בתפילה אפשר לבקש בקשות אישיות? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,392 --> 00:00:11,945
האם צריך להתפלל דווקא בנוסח שבסידור
תפילת שמונה עשרה

2
00:00:12,779 --> 00:00:15,190
?או שמספיק שאני מדבר עם אלוקים בשפה שלי

3
00:00:15,348 --> 00:00:19,204
,אני אומר לו מה אני צריך, מה כואב לי
,מה הבעיות שיש לי, מה ההתמודדויות

4
00:00:19,508 --> 00:00:21,672
.ואני מבקש ממנו בעברית שלי

5
00:00:21,708 --> 00:00:24,064
למה אני צריך את תפילת שמונה עשרה

6
00:00:24,412 --> 00:00:26,588
"של העמידה, "ה' שפתי תפתח

7
00:00:26,608 --> 00:00:29,100
?וכל הסדר הזה של התפילה

8
00:00:31,152 --> 00:00:33,936
התשובה היא: רבי חיים מוולוז'ין

9
00:00:34,128 --> 00:00:38,804
כותב בספר "נפש החיים" שכל מי
,שמבין עניין, נקרא לזה

10
00:00:38,880 --> 00:00:43,864
כלומר, מי שבקי בסודות הקבלה
,ורואה את הנוסח של תפילת שמונה עשרה

11
00:00:44,392 --> 00:00:49,176
רואה שלא ייתכן שיהיה אדם בעולם
שיכוון לניסוח כזה

12
00:00:49,668 --> 00:00:51,804
.אם לא ששרתה עליו רוח הקודש

13
00:00:52,280 --> 00:00:57,100
כל תפילת שמונה עשרה, יש שם שמות קודש
.בראשי תיבות, סופי תיבות, צירופי אותיות

14
00:00:57,720 --> 00:01:00,636
.נתנו לנו מפתחות לפתוח כל שערי שמיים

15
00:01:01,492 --> 00:01:06,972
בסידורים של עדות המזרח גם הדפיסו
- בשם השם, אפשר לראות כל ברכה בעמידה

16
00:01:07,032 --> 00:01:10,944
,הניקוד של שם השם הוא שונה
...זה בסגול, זה בפתח, זה

17
00:01:11,340 --> 00:01:13,972
כי כל זה שייך לפי מבנה
,של ספירות עליונות

18
00:01:14,012 --> 00:01:19,496
כל ברכה שייכת להיכל מסוים
.ויש שם סודות שחבל להפסיד אותם

19
00:01:21,008 --> 00:01:24,860
.יחד עם זאת, טוב שהאדם גם מתפלל בשפה שלו

20
00:01:25,296 --> 00:01:28,152
,כשהאדם מתפלל במילים שלו
אף על פי שהוא לא יודע את כל

21
00:01:28,180 --> 00:01:34,836
הסודות הרוחניים הגבוהים, אבל זה כמו ילד
,בן שנתיים, מקשקש מילים, קשה להבין אותו

22
00:01:35,456 --> 00:01:39,212
,אבל האבא מחבק אותו, מנשק אותו
.אפילו שהוא אומר מילים משובשות

23
00:01:39,448 --> 00:01:44,272
האימא אוהבת אותו כי הוא ילד שמדבר עכשיו
.מה שהוא מרגיש הוא אומר

24
00:01:44,764 --> 00:01:47,956
,אז כשאנחנו מתפללים לפני בורא עולם
,אפילו במילים הפשוטות

25
00:01:48,044 --> 00:01:49,428
.הקב"ה אוהב את התפילה הזו

26
00:01:49,668 --> 00:01:51,800
.במילים פשוטות שאדם מדבר מה שהוא צריך

27
00:01:52,320 --> 00:01:56,600
,אבל יש שפה אלוקית איך לדבר עם בורא עולם
.אז זה הסדר של תפילת שמונה עשרה

28
00:01:56,664 --> 00:02:01,328
.לכן על תפילת העמידה לא מוותרים
,גבר - שלוש פעמים ביום

29
00:02:01,484 --> 00:02:04,940
.אישה - פעם אחת ביום
.אם היא רוצה שלוש תבוא עליה הברכה

30
00:02:05,080 --> 00:02:06,600
.אבל היא לא חייבת שלוש פעמים ביום

31
00:02:06,952 --> 00:02:10,964
אישה מספיק פעם אחת ביום מתפללת
תפילת שמונה עשרה, יכולה להחליט

32
00:02:11,008 --> 00:02:14,804
,אם היא רוצה בוקר, צוהריים, ערב
וגבר שלוש פעמים ביום

33
00:02:15,936 --> 00:02:17,264
.ולהוסיף מה שרוצים

34
00:02:17,736 --> 00:02:19,088
?איפה מוסיפים

35
00:02:19,180 --> 00:02:22,230
ב"שמע קולנו" אפשר להוסיף הכול
."או לפני "עושה שלום

36
00:02:22,796 --> 00:02:27,588
ב"שמע קולנו" לפני שאומרים את המילים
,"ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו"

37
00:02:27,856 --> 00:02:32,740
שם האדם יכול לעצור, לבקש כל מה
,שהוא רוצה: יש לי בעיה כזו, תעזור לי בזה

38
00:02:33,588 --> 00:02:37,520
,בריאות, פרנסה, חתונות של הילדים
.של עצמי, ילודה

39
00:02:37,976 --> 00:02:41,270
.אחר כך ממשיכים את התפילה בסדר התפילה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה