הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 3: בריאת המאורות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק השלישי העוסק באסטרונומיה ויהדות - בריאת המאורות 

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,130 --> 00:00:11,120
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:11,737 --> 00:00:16,588
אנחנו נמצאים בהרצאה השלישית
בסדרת תורה ומדע.

3
00:00:16,669 --> 00:00:20,857
והיום אנחנו נתבונן בע"ה
במה שנוגע לאסטרונומיה ויהדות,

4
00:00:20,878 --> 00:00:24,960
בריאת המאורות, הכוכבים,

5
00:00:25,003 --> 00:00:27,068
נראה קצת מהפלאות,

6
00:00:27,589 --> 00:00:29,698
מהדברים שמסתתרים מאחורי

7
00:00:30,866 --> 00:00:35,411
וגם בנקודות שיש בהן מוסר השכל
לחיים, לחיי היום-יום.

8
00:00:36,601 --> 00:00:38,450
נפתח ראשית בפסוקי התורה:

9
00:00:51,012 --> 00:00:57,435
אז כאן כתוב שהקב"ה נותן הוראה
שיהיו מאורות.

10
00:00:58,400 --> 00:01:01,209
כלומר, שני כוכבים שיאירו לעולם.

11
00:01:02,130 --> 00:01:03,342
וממשיך ומפרט:

12
00:01:13,554 --> 00:01:15,957
בתחילה אמר "את שני המאורות הגדולים",

13
00:01:16,274 --> 00:01:19,381
אחר כך הוא אומר: "את המאור הגדול
ואת המאור הקטן".

14
00:01:20,488 --> 00:01:23,193
אז למה בתחילה קרא להם
ה"מאורות הגדולים"?

15
00:01:25,196 --> 00:01:30,976
לפי פשט הדברים, השמש והירח
מכדור הארץ נראים באותו גודל.

16
00:01:31,492 --> 00:01:37,251
מי ששם לב, בדרך כלל כשמסתכלים על השמש,
מסתכלים על הירח כשהירח מלא,

17
00:01:37,627 --> 00:01:41,437
הם נראים באותו גודל אף על פי
שההבדל ביניהם הוא עצום.

18
00:01:42,118 --> 00:01:44,509
השמש גדולה פי 400 מהירח.

19
00:01:44,523 --> 00:01:49,990
אפשר לקחת 400 ירחים, לחבר אותם יחד
ולהגיע לגודל של השמש.

20
00:01:50,636 --> 00:01:53,084
אז מדוע מכאן הם נראים באותו גודל?

21
00:01:53,657 --> 00:02:02,114
כי המרחק של השמש מכדור הארץ
הוא פי 400 מהמרחק של הירח מכדור הארץ.

22
00:02:02,125 --> 00:02:03,322
דבר מאוד מעניין.

23
00:02:03,845 --> 00:02:06,559
השמש גדולה פי 400 מהירח,

24
00:02:06,876 --> 00:02:12,715
אבל המרחק שלה מאיתנו הוא פי 400
מאשר המרחק של הירח מכדור הארץ.

25
00:02:12,916 --> 00:02:15,700
לכן לנו שניהם נראים באותו גודל.

26
00:02:16,742 --> 00:02:22,460
אז התורה אומרת שהקב"ה נתן הוראה
שהמאורות הגדולים ייבראו

27
00:02:22,497 --> 00:02:24,673
כי מבחינתנו שניהם באותו גודל.

28
00:02:25,206 --> 00:02:27,163
אבל אחר כך הוא אומר: שלא תתבלבל,

29
00:02:27,198 --> 00:02:30,562
אז לא היו כלי מדידה להכיר מרחקים,

30
00:02:30,914 --> 00:02:32,885
"את המאור הגדול לממשלת היום".

31
00:02:32,909 --> 00:02:35,800
תדע לך, מה שאתה רואה ביום
זה לא אותו גודל של הירח.

32
00:02:35,836 --> 00:02:40,902
גם אם זה נראה לך אותו דבר מכדור הארץ,
אבל תדע שזה גדול וזה קטן.

33
00:02:40,951 --> 00:02:44,630
"המאור הקטן לממשלת הלילה",
שזה בעצם הירח.

34
00:02:45,660 --> 00:02:52,534
אבל המעניין הוא, חז"ל אומרים
שבתחילה היו שניהם גדולים,

35
00:02:52,867 --> 00:02:54,044
באותו גודל.

36
00:02:54,532 --> 00:02:58,032
כלומר, הירח בעברו היה שמש,

37
00:03:00,032 --> 00:03:09,133
אבל הקב"ה נתן הוראה לירח
שיתכבה ויצטמק, יצטמצם:

38
00:03:09,641 --> 00:03:12,666
"לכי ומעטי את עצמך", כך לשון חז"ל.

39
00:03:13,671 --> 00:03:18,781
שם אומנם יש סוד גדול בדברי חז"ל
שהזוהר הקדוש עומד עליו,

40
00:03:19,120 --> 00:03:20,926
למה הוא צמצם את הירח?

41
00:03:21,422 --> 00:03:27,597
כתוב שהירח בא והתלונן לפני הקב"ה,
הלבנה באה והתלוננה לפני הקב"ה:

42
00:03:29,431 --> 00:03:31,973
"אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד".

43
00:03:32,100 --> 00:03:35,451
איך יכול להיות שגם אני
וגם השמש באותו גודל?

44
00:03:36,121 --> 00:03:39,356
אמר הקב"ה: אין בעיה, לכי תצמצמי את עצמך.

45
00:03:39,386 --> 00:03:40,590
תקטיני את עצמך.

46
00:03:41,186 --> 00:03:44,679
צריך להבין את העומק שבדברים
מה הפירוש שהירח בא ומדבר,

47
00:03:44,848 --> 00:03:47,104
האם הכוונה לשר שממונה על הירח?

48
00:03:47,149 --> 00:03:49,530
בזוהר יש סודות הרבה יותר עמוקים
מהעניין הזה.

49
00:03:49,537 --> 00:03:53,249
לא ניכנס לרובד של הסוד,
אנחנו מדברים כעת על אסטרונומיה

50
00:03:53,730 --> 00:03:58,682
מההיבט, נקרא לזה המציאותי,
החומרי של הדברים.

51
00:03:59,076 --> 00:04:05,457
חז"ל אומרים: תדע לך שהירח
בעבר היה שמש שכבה,

52
00:04:05,480 --> 00:04:07,724
הצטמק, הפך להיות ירח.

53
00:04:08,358 --> 00:04:11,177
אם היינו אומרים את העניין הזה
למדענים, לאסטרונומים,

54
00:04:11,191 --> 00:04:13,846
מראים להם את דברי חז"ל
לפני 100, 200 שנה,

55
00:04:13,860 --> 00:04:16,439
אפילו 50 שנה, היו לועגים לנו.

56
00:04:19,080 --> 00:04:24,039
רק לפני עשרות שנים בודדות התברר לחוקרים

57
00:04:24,493 --> 00:04:29,374
שבאמת הירח בתחילתו היה כוכב של אש.

58
00:04:30,499 --> 00:04:34,207
לפנינו השמש, זוהי תמונה, צילום של השמש.

59
00:04:35,662 --> 00:04:37,650
כאן אנחנו רואים את הירח

60
00:04:37,664 --> 00:04:39,899
בעת שהיה בעל אור עצמי,

61
00:04:39,909 --> 00:04:42,675
על פי עיבוד ממוחשב בפרסומי נאס"א.

62
00:04:43,260 --> 00:04:44,883
לא אנחנו המצאנו את התמונה הזאת,

63
00:04:44,897 --> 00:04:49,028
זה פרסום של נאס"א
שכך הירח היה נראה בתחילה.

64
00:04:49,430 --> 00:04:50,911
בדיוק כדברי חז"ל.

65
00:04:50,951 --> 00:04:52,038
שוב, לשם השוואה:

66
00:04:52,057 --> 00:04:53,663
כך השמש נראית היום,

67
00:04:54,071 --> 00:04:58,407
וזה הירח לדעת החוקרים של נאס"א.

68
00:04:59,681 --> 00:05:03,708
קרה משהו שם, לאט לאט הירח הצטנן והתקרר.

69
00:05:04,335 --> 00:05:07,189
כאן אנחנו רואים עוד עיבוד ממוחשב של נאס"א

70
00:05:07,227 --> 00:05:10,362
כשרואים את הירח בתהליך ההתקררות שלו,

71
00:05:10,593 --> 00:05:18,048
רואים שעדיין יש כמין ימים של אש בירח
אבל לאט לאט הוא הלך והתקרר,

72
00:05:18,080 --> 00:05:19,611
הלך והצטמק,

73
00:05:20,041 --> 00:05:24,237
עד שהוא נראה כפי
שהוא נראה לנו היום מכדור הארץ,

74
00:05:24,843 --> 00:05:30,623
כוכב חשוך, מקבל את אורו מהשמש
ומאיר לכדור הארץ.

75
00:05:31,349 --> 00:05:37,090
זוהי דוגמה נוספת עד כמה שרואים
בדברי חז"ל נתונים שנוגעים למדע,

76
00:05:37,102 --> 00:05:41,632
לאסטרונומיה, לדברים שבעולם המדע
מתייחסים בזלזול.

77
00:05:42,048 --> 00:05:44,553
אבל זה אומר שהם עדיין נמצאים מאחור.

78
00:05:44,610 --> 00:05:46,681
לאט לאט, לוקח להם זמן,

79
00:05:46,720 --> 00:05:51,666
מגיעים למסקנות שכתובות
כבר אצלנו בתורת ישראל.

80
00:05:52,069 --> 00:05:56,093
אבל יש בזה גם מוסר השכל גדול לאדם
מעבר לעניין האסטרונומי,

81
00:05:56,972 --> 00:05:59,225
לפעמים יש לאדם קנאה בחברו

82
00:05:59,782 --> 00:06:02,986
והוא היה מאוד רוצה שלשני יהיה פחות ממנו.

83
00:06:03,387 --> 00:06:07,360
"הקנאה, התאווה והכבוד
מוציאים את האדם מן העולם".

84
00:06:07,900 --> 00:06:14,254
בספר "חובות הלבבות" אומר
שהקנאה יכולה כל כך להוציא את האדם מדעתו,

85
00:06:14,646 --> 00:06:21,552
עד כדי שהיה אדם אחד שהמלך ידע
שהוא עם קנאה עצומה,

86
00:06:21,855 --> 00:06:27,131
הקנאה בוערת בו, הוא לא מסוגל
שלמישהו אחר יהיה יותר ממנו.

87
00:06:27,629 --> 00:06:34,785
המלך, בשביל האתגר רצה לבדוק
עד היכן הקנאה שלו מגיעה.

88
00:06:35,813 --> 00:06:41,854
קרא לו ואמר לו: תבקש ממני,
אני מלך, יכול לספק לך כל מה שתרצה.

89
00:06:42,746 --> 00:06:48,166
תבקש מה שאתה רוצה, תקבל:
דירת פאר, ארמון, מה שתרצה.

90
00:06:48,702 --> 00:06:50,403
כל מה שאני יכול לתת אתה תקבל.

91
00:06:50,434 --> 00:06:53,745
אבל אתה רואה את החבר שלך -
הוא יקבל כפול ממך.

92
00:06:55,405 --> 00:06:59,132
תחשוב יומיים, תבוא, תאמר לי
מה אתה בוחר לעצמך

93
00:06:59,156 --> 00:07:00,581
ואז הוא יקבל כפול.

94
00:07:01,547 --> 00:07:03,736
האדם הזה יומיים טחן את עצמו,

95
00:07:04,160 --> 00:07:09,200
והוא לא מסוגל, הוא בעל קנאה בוערת,
מה שהוא יבקש, השני...

96
00:07:09,215 --> 00:07:11,247
והוא לא מסוגל שהשני יקבל כפול.

97
00:07:12,890 --> 00:07:16,089
אומר "חובות הלבבות",
לאחר יומיים בא למלך,

98
00:07:16,476 --> 00:07:21,795
אמר לו שהוא החליט שהוא רוצה
שהמלך יוציא לו עין אחת.

99
00:07:22,789 --> 00:07:25,390
למה? כדי שלשני כפול...

100
00:07:25,834 --> 00:07:30,314
הוא מביא את זה כדוגמה עד כמה הקנאה
יכולה להוציא את האדם מדעתו.

101
00:07:30,365 --> 00:07:36,254
הראה דוגמה קיצונית אבל הקנאה יכולה
להביא את האדם לרוע, לקלקול.

102
00:07:37,791 --> 00:07:43,317
התורה מלמדת אותנו, כשיש שניים
כמו שמש וירח באותה מדרגה

103
00:07:43,784 --> 00:07:48,855
והאחד מקנא בחברו, בסופו של דבר
יכול להזיק לעצמו.

104
00:07:48,866 --> 00:07:53,093
הקב"ה אומר: את מתלוננת
למה השמש בגודל שלך?

105
00:07:53,118 --> 00:07:54,701
לכי ומעטי את עצמך.

106
00:07:55,589 --> 00:07:57,813
לעומת זאת, אדם שהוא טוב עין,

107
00:07:58,358 --> 00:08:00,524
כתוב ש"טוב עין הוא יבורך".

108
00:08:01,066 --> 00:08:03,785
כשאדם טוב עין רוצה שיהיה טוב לאחרים,

109
00:08:05,066 --> 00:08:08,042
מאושר ושמח בשמחתם של האחרים,

110
00:08:08,297 --> 00:08:14,502
אז הקב"ה נותן לו עוד כהנה וכהנה
כי האדם הזה רוצה שיהיה טוב לכולם.

111
00:08:14,516 --> 00:08:17,909
הרב לוי יצחק מברדיטשוב,
שתמיד היה מדבר טוב על עם ישראל,

112
00:08:17,942 --> 00:08:20,574
תמיד היה מסנגר, מחפש לומר דברים טובים,

113
00:08:20,869 --> 00:08:26,073
העידו חכמי דורו שכל בקשה שלו
אצל בורא עולם הייתה מתקבלת.

114
00:08:26,097 --> 00:08:30,018
כשהיה מברך אנשים, היו באים
ממרחקים אנשים חולים במצב מסוכן,

115
00:08:30,318 --> 00:08:33,230
ספק אם יצליחו להחלים, הרופאים מיואשים,

116
00:08:33,445 --> 00:08:36,539
היו באים לרב לוי יצחק מברדיטשוב
והוא עם העין הטובה שלו,

117
00:08:36,539 --> 00:08:38,858
שהיה מסנגר תמיד על עם ישראל,

118
00:08:39,932 --> 00:08:41,318
תפילתו הייתה מתקבלת.

119
00:08:41,333 --> 00:08:44,970
היה ממש מלומד בניסים
כי הקב"ה אוהב אדם כזה

120
00:08:44,996 --> 00:08:49,882
שיש לו עין טובה, תמיד רואה את הטוב,
תמיד יודע להחמיא, לתת את המילה הטובה.

121
00:08:50,161 --> 00:08:51,578
הקב"ה שמח בו.

122
00:08:53,622 --> 00:09:01,562
נתקדם כעת למילים שמסתתרות בתוך הפסוק,
שרגילים לקרוא אותן במהירות:

123
00:09:06,203 --> 00:09:09,616
כשהקב"ה נתן הוראה שיהיו מאורות
ברקיע השמיים,

124
00:09:10,612 --> 00:09:16,713
הוא אומר שהתפקיד שלהם יהיה
 "לאותות ולמועדים, לימים ולשנים".

125
00:09:17,340 --> 00:09:18,943
ימים ושנים זה מובן:

126
00:09:19,796 --> 00:09:24,126
יום, לילה, הכול תלוי בעניין של השמש,
סיבוב כדור הארץ, ירח.

127
00:09:24,909 --> 00:09:30,560
שנים גם כן, יש מחזור של לבנה,
מחזור של חמה שזוהי שנה.

128
00:09:30,584 --> 00:09:32,786
אבל מה פירוש "לאותות ולמועדים"?

129
00:09:34,285 --> 00:09:38,614
מועדים, כל מי שיודע קצת הלכות
מיד מבין מה זה מועדים.

130
00:09:40,699 --> 00:09:45,174
מתי יום הכיפורים? מתי סוכות? חג הפסח?

131
00:09:45,744 --> 00:09:49,395
יש תאריכים: י' בתשרי יום הכיפורים,

132
00:09:50,532 --> 00:09:53,940
ליל ט"ו בתשרי זהו חג הסוכות,

133
00:09:54,862 --> 00:09:58,762
ט"ו בניסן בלילה ליל הסדר, חג הפסח.

134
00:09:59,017 --> 00:10:01,046
אבל לפי מה קובעים את ה-ט"ו הזה?

135
00:10:01,070 --> 00:10:03,680
ממתי זה מתחיל?
י' ממתי זה מתחיל?

136
00:10:04,763 --> 00:10:05,936
מראש חודש.

137
00:10:06,293 --> 00:10:09,366
לפי מה נקבע ראש חודש?
לפי מולד הלבנה.

138
00:10:09,765 --> 00:10:13,494
כידוע, בטבע, כל אדם
ששם לב בשמיים יכול לראות,

139
00:10:13,662 --> 00:10:17,753
בתחילת החודש הירח נראה כמו חרמש דק,

140
00:10:18,180 --> 00:10:20,197
עם הזמן הולך וגדל,

141
00:10:20,292 --> 00:10:23,515
באמצע החודש הירח נראה מלא,

142
00:10:23,998 --> 00:10:30,360
ואז הוא הולך ומצטמק, הולך ומצטמצם
עד שבסוף החודש הוא נעלם לחלוטין

143
00:10:30,379 --> 00:10:31,238
ושוב נראה.

144
00:10:31,278 --> 00:10:33,985
זה נקרא מולד הלבנה, תחילת החודש.

145
00:10:34,193 --> 00:10:38,533
כשבית המקדש היה קיים בזמן שהיו סנהדרין,

146
00:10:38,570 --> 00:10:42,056
היה בית דין בירושלים
שהיו מכריזים על מולד הלבנה.

147
00:10:43,240 --> 00:10:45,893
עדים שהיו רואים את הלבנה נראית,

148
00:10:46,782 --> 00:10:48,466
בקיץ היו המון שרואים,

149
00:10:49,151 --> 00:10:53,428
אבל בחורף לעיתים רק במקומות מסוימים
היו רואים, שאר המקומות לא רואים.

150
00:10:53,947 --> 00:10:56,137
היה מותר לחלל שבת לעדים,

151
00:10:56,158 --> 00:11:00,244
לבוא לירושלים ולהעיד בבית הדין:
"ראינו את הלבנה".

152
00:11:00,556 --> 00:11:02,726
העדים היו חוקרים, בית הדין
היו חוקרים אותם

153
00:11:02,763 --> 00:11:05,026
לראות שבאמת הם ראו את מולד הלבנה,

154
00:11:05,057 --> 00:11:07,909
מצליבים עדויות, רואים שבאמת
יש כאן עדות אמינה

155
00:11:07,909 --> 00:11:10,840
ולא מדובר בכאלה שבאו לזייף ולשקר.

156
00:11:11,128 --> 00:11:14,515
היו מקדשים את החודש,
מכריזים "היום ראש חודש".

157
00:11:15,833 --> 00:11:18,799
כי לעיתים יכול להיות
הפרש של יום במולד הלבנה.

158
00:11:19,200 --> 00:11:23,367
עד היום אנחנו רואים - יש זמנים
שהחודש הוא 29 ימים,

159
00:11:23,493 --> 00:11:26,035
יש זמנים שהחודש הוא 30 יום.

160
00:11:27,410 --> 00:11:31,298
כשהיו מכריזים, מקדשים את החודש,
"הלילה ליל ראש חודש",

161
00:11:31,502 --> 00:11:32,828
מתחילים את הספירה,

162
00:11:33,086 --> 00:11:39,738
י' זה יום כיפור, כלומר יש השלכה גדולה
לקידוש של הלבנה.

163
00:11:40,031 --> 00:11:44,873
למולד של הלבנה יש השלכה הלכתית גדולה
שאדם לא יאכל חמץ בפסח,

164
00:11:44,897 --> 00:11:46,665
שלא יאכל ביום הכיפורים,

165
00:11:46,815 --> 00:11:48,811
הכול נקבע על פי מולד הלבנה.

166
00:11:49,568 --> 00:11:55,581
סיפור מעניין שהגמרא מספרת
במסכת ראש השנה על רבן גמליאל,

167
00:11:56,488 --> 00:11:59,355
סיפור שבמבט ראשון נראה מאוד מאוד מוזר.

168
00:11:59,822 --> 00:12:02,726
מספרת הגמרא כך, מסכת ראש השנה דף כ"ה:

169
00:12:03,897 --> 00:12:11,192
"פעם אחת נתקשרו השמיים בעבים
ונראית דמות לבנה ב-29 לחודש

170
00:12:11,662 --> 00:12:14,473
"כסבורים העם לומר ראש חודש".

171
00:12:16,577 --> 00:12:21,753
כ"ט לחודש רואים את הלבנה,
כולם רואים את הירח, את הפס הדק הזה,

172
00:12:21,766 --> 00:12:23,459
החרמש הדק כשהוא נראה,

173
00:12:23,495 --> 00:12:27,553
היה ברור להם, כל העם, כולם רואים,
"היום ראש חודש".

174
00:12:28,158 --> 00:12:30,032
"וביקשו בית דין לקדשו".

175
00:12:30,368 --> 00:12:35,778
גם בית הדין, שהיו חכמים גדולים ומלומדים,
אם רואים לבנה, ברור להם - היום ראש חודש.

176
00:12:36,307 --> 00:12:38,071
"אמר להם רבן גמליאל",

177
00:12:38,099 --> 00:12:41,181
רבן גמליאל אז היה נשיא המדינה
של עם ישראל.

178
00:12:41,749 --> 00:12:46,833
אז נשיאי ישראל היו תלמידי חכמים מופלגים
והיו משושלת בית דוד.

179
00:12:46,871 --> 00:12:48,580
לא הייתה מלכות בישראל,

180
00:12:48,610 --> 00:12:52,486
אבל תמיד היו מקפידים
שהנשיאים יהיו משושלת בית דוד.

181
00:12:52,808 --> 00:12:55,762
ורבן גמליאל היה מהשושלת הזו
של הלל הזקן.

182
00:12:56,502 --> 00:13:00,127
"כך מקובלני מבית אבי אבא",
תראו משפט מדהים.

183
00:13:00,766 --> 00:13:03,765
הוא אומר להם: כך קיבלתי מבית אבי אבא,

184
00:13:03,784 --> 00:13:08,202
כלומר מהדורות הקודמים
שקיבלו מהדורות שלפני עד משה רבנו.

185
00:13:08,815 --> 00:13:16,164
"אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה",
עשרים ותשעה יום, הכוונה 29 יממות,

186
00:13:16,535 --> 00:13:22,581
"ומחצה", חצי יממה, 12 שעות,
"ושני שלישי שעה", 40 דקות,

187
00:13:23,034 --> 00:13:24,906
ו-73 חלקים.

188
00:13:26,198 --> 00:13:29,256
אם דיברנו על 40 דקות,
מה זה 73 חלקים?

189
00:13:29,577 --> 00:13:31,360
פה הוא כבר מתייחס לשניות.

190
00:13:32,857 --> 00:13:39,126
השעה ביהדות המקורית מתחלקת ל-1,080 חלקים.

191
00:13:39,154 --> 00:13:42,548
כל 60 דקות מתחלקים ל-1,080 חלקים.

192
00:13:43,361 --> 00:13:49,906
אז כאן הוא מדבר על 29 ימים ועוד 12 שעות,
עוד 40 דקות ועוד 73 חלקים,

193
00:13:49,926 --> 00:13:51,740
כלומר דיוק של חלקיקי שנייה.

194
00:13:53,486 --> 00:13:57,550
והוא אומר: כך קיבלתי,
ועכשיו אנחנו נמצאים ב-29.

195
00:13:58,135 --> 00:14:00,639
עוד לא הגענו ל-12 שעות ולהמשך.

196
00:14:01,201 --> 00:14:03,032
לא ייתכן שזוהי הלבנה.

197
00:14:03,933 --> 00:14:05,605
כולם מסתכלים עליו בתדהמה.

198
00:14:05,619 --> 00:14:08,401
כולם רואים את הלבנה,
רוצים לקדש את החודש,

199
00:14:08,415 --> 00:14:10,109
יש לזה השלכות הלכתיות,

200
00:14:10,128 --> 00:14:11,722
הוא אומר להם: לא, זה לא הלבנה.

201
00:14:12,415 --> 00:14:13,867
מה זה לא הלבנה? כולם רואים.

202
00:14:13,899 --> 00:14:20,020
הוא אומר: כך קיבלנו בתורה איש מפי איש
עד משה רבנו שלא ייתכן שהלבנה תיראה עכשיו.

203
00:14:20,302 --> 00:14:23,534
"אין חידושה של לבנה",
הוא מדבר פה על הממוצע,

204
00:14:24,321 --> 00:14:28,426
הרי הלבנה לפעמים באה לפני, באה אחרי,
אבל יש ממוצע מדויק

205
00:14:28,692 --> 00:14:33,402
ועל פי הממוצע לא ייתכן
שעכשיו הלבנה תיראה

206
00:14:34,099 --> 00:14:37,266
כי על פי הממוצע יודעים
 מה התקרה, ללמטה ולמעלה,

207
00:14:37,300 --> 00:14:39,570
ופה זה מחוץ לתחום, מחוץ לגבול,

208
00:14:39,587 --> 00:14:42,700
לא ייתכן שהלבנה תיראה,
ולא נתן להם לקדש את הלבנה.

209
00:14:43,050 --> 00:14:46,346
הוא נשיא ישראל, הוא ראש בית הדין,
מה שהוא אומר כולם עושים

210
00:14:46,563 --> 00:14:47,713
וקיבלו את זה.

211
00:14:48,365 --> 00:14:52,320
סיפור מאוד מוזר, כולם רואים,
הוא אומר להם: לא, כך קיבלתי.

212
00:14:53,257 --> 00:14:57,053
אנחנו רואים כאן את החישוב
על פי רבן גמליאל

213
00:14:57,080 --> 00:15:00,371
על פי מה שהוא קיבל מרבותיו,
לא ניכנס לכל החישוב,

214
00:15:00,533 --> 00:15:06,806
אבל כשמחשבים את זה
בצורה מספרית מגיעים ל-29.5.

215
00:15:07,175 --> 00:15:11,802
חמש זה החצי יום, 3059.

216
00:15:12,739 --> 00:15:17,570
בנאס"א יש היום אמצעי מדידה
וכלים משוכללים.

217
00:15:17,584 --> 00:15:21,190
גם הם בדקו מתי הממוצע של הלבנה.

218
00:15:21,993 --> 00:15:24,393
זה סיכום לפי התורה,

219
00:15:24,640 --> 00:15:26,650
וכאן לפי החישוב של נאס"א.

220
00:15:26,666 --> 00:15:31,369
רואים שההפרש בין זה לזה
הוא הפרש של שברירי שניות,

221
00:15:31,920 --> 00:15:38,172
בין מה שהגיעו בנאס"א לבין מה שאמר
רבן גמליאל לפני 2,000 שנה,

222
00:15:38,200 --> 00:15:39,926
בסוף ימי בית המקדש השני.

223
00:15:40,624 --> 00:15:42,686
כלומר, אם היום נשאל את נאס"א:

224
00:15:42,744 --> 00:15:46,950
ייתכן שב-29, בתחילת ה-29 ימים
הירח ייראה?

225
00:15:47,081 --> 00:15:48,178
הם יאמרו שלא.

226
00:15:48,577 --> 00:15:50,531
נאמר: אבל כל עם ישראל ראו.

227
00:15:50,888 --> 00:15:56,796
הם יענו: הם ראו צללית,
הם ראו בעננים איזו השתקפות כלשהי,

228
00:15:56,812 --> 00:15:58,355
אבל את הירח הם לא ראו.

229
00:15:58,836 --> 00:16:04,420
כלומר, היום המדע מסכים שבזמן הזה
שרבן גמליאל עמד הכריז "זו לא הלבנה",

230
00:16:04,430 --> 00:16:05,641
כולם אומרים: אנחנו רואים לבנה!

231
00:16:05,659 --> 00:16:07,934
הוא אומר: אתם לא רואים לבנה,
זה משהו אחר.

232
00:16:08,146 --> 00:16:09,804
זו השתקפות, זו בבואה,

233
00:16:09,833 --> 00:16:15,451
"כי כך קיבלנו איש מפי איש עד משה רבנו
שהיום הלבנה לא יכולה להיראות".

234
00:16:16,575 --> 00:16:18,467
ובאמת, חז"ל אומרים על הפסוק

235
00:16:18,485 --> 00:16:21,443
"כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים",

236
00:16:21,478 --> 00:16:22,516
על מה זה נאמר?

237
00:16:22,553 --> 00:16:24,496
שכל העמים יתפעלו ויאמרו:

238
00:16:24,521 --> 00:16:27,183
"רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".

239
00:16:27,570 --> 00:16:31,346
חז"ל אומרים שזה נאמר
על החישובים האסטרונומיים שיש לנו בתורה

240
00:16:31,546 --> 00:16:35,650
שכשאומות העולם ילמדו את הדברים האלה
במחקרים שלהם,

241
00:16:35,673 --> 00:16:39,104
הם יאמרו: "רק עם חכם ונבון
הגוי הגדול הזה".

242
00:16:39,126 --> 00:16:42,593
כמה חוכמה יש בעם ישראל
שהם קיבלו מבורא עולם

243
00:16:42,813 --> 00:16:45,207
את כל הפרטים והנתונים האלה.

244
00:16:46,040 --> 00:16:52,494
יש אומנם, בבבל העתיקה כבר מצאו
שהם ידעו את החישוב הזה של רבן גמליאל,

245
00:16:52,723 --> 00:16:57,671
אבל מי שעורך בדיקה היסטורית
יוצא שהכתבים שלהם

246
00:16:57,693 --> 00:17:01,075
זה בדיוק הזמן שעם ישראל יצא לגלות בבל.

247
00:17:01,655 --> 00:17:08,203
כלומר, הסיכוי הגבוה הוא
שהם קיבלו את הדברים מתוך עם ישראל

248
00:17:08,231 --> 00:17:09,616
מתוך המידע.

249
00:17:09,732 --> 00:17:12,623
גם הרמב"ם כותב, גם היוונים כותבים

250
00:17:12,699 --> 00:17:15,886
ועוד הרבה אחרים מאומות העולם
בתקופה העתיקה, כותבים

251
00:17:16,012 --> 00:17:19,972
שמידע יהודי רב ערך,
הרבה חוכמה שהיה ליהודים,

252
00:17:19,991 --> 00:17:23,076
המידע הזה זלג לאומות העולם
והם השתמשו בו.

253
00:17:23,092 --> 00:17:26,280
אומות העולם השתמשו במידע הזה
לצרכים שלהם.

254
00:17:28,979 --> 00:17:34,063
נראה כעת עוד נתון נוסף, הפעם נעבור לשמש.

255
00:17:34,363 --> 00:17:39,696
משפט מוזר לכאורה שמופיע במדרש
שנכתב לפני כ-2,000 שנה:

256
00:17:41,182 --> 00:17:42,081
אומרים חז"ל:

257
00:17:44,946 --> 00:17:46,012
לשמש יש נרתיק.

258
00:17:50,758 --> 00:17:52,934
השמש נמצאת בתוך אוהל.

259
00:17:53,379 --> 00:17:55,046
איזה אוהל? מישהו רואה אוהל?

260
00:17:55,080 --> 00:17:56,663
אומרים חז"ל: יש לו נרתיק.

261
00:17:58,121 --> 00:17:59,673
מה עושה בדרך כלל נרתיק?

262
00:17:59,688 --> 00:18:01,548
שומר על מה שנמצא שם בפנים.

263
00:18:02,815 --> 00:18:07,845
אומות העולם, תמיד כשראו את המשפט הזה,
התייחסו לזה בביטול גמור.

264
00:18:07,873 --> 00:18:09,391
מה זה השמש יש לה נרתיק?

265
00:18:09,417 --> 00:18:11,272
מישהו פעם ראה נרתיק של השמש?

266
00:18:12,246 --> 00:18:16,193
אבל חז"ל אומרים: יש פסוק
אז אנחנו יודעים שזה כך.

267
00:18:16,273 --> 00:18:20,835
כי הפסוק, כל התנ"ך הוא הכתבה אלוקית,
לא היגיון אנושי.

268
00:18:21,015 --> 00:18:24,089
כל התנ"ך הקב"ה אומר לנביא,
והנביא כותב.

269
00:18:24,365 --> 00:18:26,202
או לפחות רוח הקודש.

270
00:18:26,596 --> 00:18:31,239
יש רוח הקודש ויש נבואה,
נבואה היא מדרגה יותר גבוהה מרוח הקודש.

271
00:18:31,833 --> 00:18:34,409
נבואה, הקב"ה מדבר עם הנביא.

272
00:18:34,815 --> 00:18:38,678
רוח הקודש זה מידע שאותו צדיק
בעל רוח הקודש מקבל,

273
00:18:38,686 --> 00:18:40,263
אבל הוא לא בדרגה של נבואה.

274
00:18:41,979 --> 00:18:45,663
וכאן מדובר בפסוק בתנ"ך,
פסוק בתנ"ך זה אומר שזה אמיתי.

275
00:18:46,958 --> 00:18:49,475
כמו הדוגמה שראינו בהרצאה הקודמת,

276
00:18:49,841 --> 00:18:55,334
שרבי יהושע אומר: העולם כולו,
מהמים העליונים הוא שותה, מהמים שבחלל,

277
00:18:55,453 --> 00:18:58,038
שנאמר: "למטר השמיים תשתה מים".

278
00:18:58,067 --> 00:19:03,043
ושמיים זה האטמוספרה שעוטפת
את כדור הארץ אז העולם מקבל משם.

279
00:19:03,069 --> 00:19:04,191
מה שפעם היה מוזר,

280
00:19:04,219 --> 00:19:08,259
עד המחקר של היום של לואיס פרנק
שהוכיח שאותם מטאורים של קרח

281
00:19:08,259 --> 00:19:09,986
שחודרים ונמסים בעולם.

282
00:19:10,147 --> 00:19:13,883
כלומר, חז"ל נצמדים לפסוקים,
אם כתוב - כתוב.

283
00:19:13,902 --> 00:19:15,084
אבל אתה לא רואה.

284
00:19:15,638 --> 00:19:18,072
אנחנו סומכים על מה שכתוב
כי זה מידע אלוקי.

285
00:19:20,038 --> 00:19:22,040
מה זה הנרתיק הזה של השמש?

286
00:19:22,671 --> 00:19:27,753
וחז"ל אומרים שהקב"ה מוציא חמה מנרתיקה
אז העולם כולו מתלהט.

287
00:19:27,815 --> 00:19:29,851
חום עצום שמגיע לעולם.

288
00:19:31,556 --> 00:19:32,891
ישנו אסטרונום,

289
00:19:33,201 --> 00:19:38,425
אסטרונום מהמצפה המלכותי הבריטי
בשם ד"ר וידאל,

290
00:19:39,438 --> 00:19:42,399
והוא כותב בספרו "צבא השמיים",
הוא כותב כך:

291
00:19:44,198 --> 00:19:46,232
נראה כאן את התמונה של השמש.

292
00:19:46,366 --> 00:19:48,872
זוהי השמש בצילום רגיל,
293

293
00:19:49,354 --> 00:19:53,865
וכאן אנחנו רואים את הניתוח של השמש
על פי המדענים של היום.

294
00:19:55,469 --> 00:20:00,289
הוא כותב כך: "כזכור,
השמש היא כדור גז ענק

295
00:20:00,648 --> 00:20:04,306
"שהטמפרטורה של שפתו
היא 6,000 מעלות חום.

296
00:20:05,107 --> 00:20:09,082
"מתחת לשפתו גועשים גזים
בטמפרטורה גבוהה עוד יותר.

297
00:20:09,490 --> 00:20:13,869
"בהתאם לחישובים שבידינו,
עולה הטמפרטורה יותר ויותר

298
00:20:13,886 --> 00:20:19,023
"עד שבמרכז השמש היא מגיעה
לכדי 15 מיליון מעלות חום".

299
00:20:19,406 --> 00:20:21,898
זה גובה שאנחנו לא תופסים אותו בכלל.

300
00:20:22,511 --> 00:20:26,888
"כיום משערים שמרכז השמש
הוא כור גרעיני המשחרר כמויות חום אדירות

301
00:20:26,900 --> 00:20:28,999
"המוצאות דרכן אט אט החוצה".

302
00:20:29,426 --> 00:20:32,386
הוא מציין שם שאם
הקרינה של השמש, החום של השמש

303
00:20:32,398 --> 00:20:34,779
היה מגיע לכדור הארץ,
היה שורף פה...

304
00:20:34,798 --> 00:20:38,395
שום אפשרות של חיים
לא היה ניתן כאן להתקיים.

305
00:20:38,949 --> 00:20:41,561
"עוצמת הקרינה הולכת ופוחתת
לאורך הדרך החוצה

306
00:20:41,586 --> 00:20:45,366
"עד שהיא מגיעה לשכבות החיצוניות
של פני השמש הנמצאות 'רק'..."

307
00:20:45,384 --> 00:20:47,211
את המילה "רק" הוא כותב במירכאות,

308
00:20:47,264 --> 00:20:49,846
"בטמפרטורה של 6,000 מעלות חום.

309
00:20:50,445 --> 00:20:53,185
"הטמפרטורות הגבוהות האלו בתוך השמש

310
00:20:53,419 --> 00:20:57,002
"גורמות לכך שהגזים שם גועשים
בממדים אדירים,

311
00:20:57,309 --> 00:21:00,617
"ואף יוצרים גלים מתפרצים
ההולמים בכוחות אדירים

312
00:21:00,631 --> 00:21:03,155
"בשכבות בגזים החיצוניות של השמש".

313
00:21:04,220 --> 00:21:06,370
כלומר, מחוץ לשמש יש שכבות של גזים

314
00:21:06,396 --> 00:21:11,479
שהם בעצם בולמים את כל
העוצמות האלה של השמש.

315
00:21:11,846 --> 00:21:16,494
"שכבות אלו סופגות את קרינת החום עצמה
הבוקעת מתוך השמש

316
00:21:16,890 --> 00:21:20,372
"וכן בולמות את הזעזועים
שגלים אלה מכים בה".

317
00:21:20,396 --> 00:21:25,350
בעצם השכבות האלה שעוטפות את השמש
מגינות על כדור הארץ מהשמש.

318
00:21:25,608 --> 00:21:29,804
"לשכבות חיצוניות אלו אנו קוראים
בשם 'הנרתיק'".

319
00:21:30,462 --> 00:21:34,967
אסטרונום מצפה המלכותי הבריטי
משתמש במילה "הנרתיק",

320
00:21:35,255 --> 00:21:37,318
והוא אמר: תדע שיש לשמש נרתיק,

321
00:21:37,332 --> 00:21:40,061
אתה לא רואה אותו
אבל מדובר בשכבות של גזים.

322
00:21:40,118 --> 00:21:46,556
פה רואים את זה בתרשים, רואים את הפנים
של השמש, 15 מיליון מעלות חום,

323
00:21:46,893 --> 00:21:51,858
לאט לאט זה הולך ונעשה פחות
כשמגיע לשכבה החיצונית

324
00:21:52,069 --> 00:22:00,135
כאן ב-ב', אלה בעצם השכבות של הגזים
שעוטפות את השמש ובולמות את הזעזועים,

325
00:22:00,147 --> 00:22:03,441
את כל הקרינה העצומה הזאת,

326
00:22:03,448 --> 00:22:08,580
את כל מה שהיה יכול למחוק ולהשמיד
את כל כדור הארץ.

327
00:22:09,050 --> 00:22:14,931
כאן בתמונה שראינו קודם,
זאת תמונה שצולמה על ידי נאס"א.

328
00:22:15,252 --> 00:22:19,493
רואים כאן לשון של אש שיוצאת מהשמש,

329
00:22:19,928 --> 00:22:22,926
הלשון הזו מגיעה למרחק
של מיליוני קילומטרים.

330
00:22:23,029 --> 00:22:25,466
פה זה נראה לנו כזה לשון קטנה כזו

331
00:22:25,709 --> 00:22:33,774
אבל אין דמיון שיכול להכיל את העוצמה,
להבת אש מתפרצת מהשמש מיליוני קילומטרים.

332
00:22:34,313 --> 00:22:39,526
נתקדם כעת לעוד נתון מעניין
באסטרונומיה שחז"ל עמדו עליו

333
00:22:40,240 --> 00:22:42,451
ואומות העולם מתפעלים ממנו.

334
00:22:43,326 --> 00:22:45,762
לפנינו כאן תלמוד מסכת ברכות,

335
00:22:46,582 --> 00:22:50,910
אומרת הגמרא: "אמר שמואל",
שמואל היה אחד מגדולי האמוראים,

336
00:22:51,488 --> 00:22:53,210
והוא אומר: "מהי כימה?"

337
00:22:53,572 --> 00:22:59,451
יש צביר כוכבים שנקרא בשם "כימה",
יש שקוראים לזה פליאדות היום.

338
00:23:00,619 --> 00:23:07,075
כאן אנחנו רואים בתמונה את ששת הכוכבים
של כימה, צביר הכוכבים בשם כימה.

339
00:23:07,744 --> 00:23:09,870
אגב, ביפנית איך קוראים לכימה?

340
00:23:10,758 --> 00:23:11,743
סובארו.

341
00:23:11,926 --> 00:23:13,147
מכירים את הסמל של הסובארו?

342
00:23:13,168 --> 00:23:17,148
יש את ששת הכוכבים האלה,
זה צביר הכוכבים כימה.

343
00:23:17,433 --> 00:23:19,696
בעין רגילה רואים שישה כוכבים.

344
00:23:21,053 --> 00:23:26,429
כשהשמיים בהירים והאדם
הוא בעל חוש ראות מאוד חדה,

345
00:23:26,441 --> 00:23:27,687
יש לו ראייה טובה,

346
00:23:27,914 --> 00:23:31,066
הוא יכול להבחין בכוכב שביעי
ואפילו שמיני.

347
00:23:31,652 --> 00:23:35,137
כלומר, כשתמיד שאלו את החוקרים
כמה כוכבים יש בכימה?

348
00:23:35,142 --> 00:23:38,336
אמרו: אתה רואה שישה אבל באמת יש שמונה.

349
00:23:38,601 --> 00:23:41,420
תעקוב, תראה, תחקור,
תראה שיש שם שמונה כוכבים.

350
00:23:43,052 --> 00:23:46,233
אבל בתלמוד אמר שמואל:

351
00:23:47,227 --> 00:23:49,906
"מאי כימה... כמאה כוכבי".

352
00:23:50,850 --> 00:23:52,803
אומר שמואל: אתה יודע כמה יש בכימה?

353
00:23:52,848 --> 00:23:53,986
כמאה כוכבים.

354
00:23:54,366 --> 00:23:59,919
ורש"י כאן כותב שזהו כוחה של כימה,
הכוכבים המרכזיים של כימה.

355
00:24:00,080 --> 00:24:02,009
כלומר, באמת יש אפילו יותר מזה.

356
00:24:02,742 --> 00:24:03,710
וזה פלא.

357
00:24:04,986 --> 00:24:06,759
שמואל היה פעם בחלל?

358
00:24:07,126 --> 00:24:11,519
אבל הוא אומר: כך קיבלנו
ש"כימה כמאה כוכבי", כמאה כוכבים.

359
00:24:12,231 --> 00:24:17,334
לפני כמה עשרות שנים שלחו מנאס"א
את טלסקופ החלל על שם "האבל".

360
00:24:18,030 --> 00:24:23,555
הטלסקופ הזה כשכיוונו אותו
לכיוון כימה שיצלם את כימה,

361
00:24:23,876 --> 00:24:26,242
התמונה שהתקבלה הייתה מדהימה.

362
00:24:26,537 --> 00:24:28,134
זו התמונה שהתקבלה:

363
00:24:28,440 --> 00:24:31,893
התברר שאומנם יש שם
את שמונת הכוכבים הגדולים,

364
00:24:31,920 --> 00:24:40,250
אבל בצביר עצמו יש המון כוכבים,
מאה גדולים ויש עוד יותר מהמספר הזה,

365
00:24:40,278 --> 00:24:42,504
כמו שרש"י כותב,
שזה כוחה של כימה.

366
00:24:42,544 --> 00:24:46,105
הכוכבים המרכזיים של כימה,
אבל באמת יש יותר.

367
00:24:46,573 --> 00:24:49,277
"כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים".

368
00:24:49,813 --> 00:24:54,750
שמואל העיד על עצמו: "נהירין לי
שבילי רקיעא כשבילי נהרדעא".

369
00:24:54,920 --> 00:24:58,669
אמר: אני בקי בשבילים
של השמיים, של מערכות הכוכבים

370
00:24:58,686 --> 00:25:02,743
כמו שאני בקי בשבילים של העיר
שאני גר בה, העיר נהרדעא.

371
00:25:02,906 --> 00:25:04,260
שמואל גם היה רופא דגול,

372
00:25:04,281 --> 00:25:08,430
יש סיפורים מדהימים שחז"ל מספרים
על הידיעות הרפואיות שלו.

373
00:25:09,768 --> 00:25:13,258
על התורה נאמר:
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

374
00:25:15,106 --> 00:25:21,625
וכעת נעבור לעוד נתון מעניין
שמופיע בתלמוד במה שנוגע לכוכבים.

375
00:25:22,881 --> 00:25:27,626
במסכת ברכות הגמרא מספרת
שכשעם ישראל יצא לגלות

376
00:25:28,062 --> 00:25:33,926
התלוננו אצל הקב"ה: ריבונו של עולם,
עזבת אותנו, שכחת אותנו,

377
00:25:34,212 --> 00:25:35,804
תראה כמה אנחנו סובלים.

378
00:25:37,019 --> 00:25:41,226
והגמרא אומרת כך,
שהקב"ה השיב לישראל במילים האלה:

379
00:25:42,013 --> 00:25:47,825
"שנים עשר מזלות בראתי ברקיע".
מזל זה קבוצת כוכבים.

380
00:25:47,930 --> 00:25:53,870
יש צורה של עקרב, של מאזניים.
"שנים עשר מזלות בראתי ברקיע

381
00:25:54,295 --> 00:25:58,510
"ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חיל",

382
00:25:59,201 --> 00:26:00,954
כל אחד מהשנים עשר האלה,

383
00:26:00,982 --> 00:26:05,684
מתחת הפיקוד שלו
יש שלושים גדודים של כוכבים.

384
00:26:06,401 --> 00:26:09,837
"ועל כל חיל וחיל בראתי לו
שלושים לגיון".

385
00:26:10,626 --> 00:26:13,693
כל אחד ינסה לשרטט במוחו
איזה תרשים כזה,

386
00:26:13,702 --> 00:26:17,873
שנים עשר מזלות, כל מזל
שלושים גדודים של כוכבים,

387
00:26:17,935 --> 00:26:22,249
כל גדוד מאלה יש לו
עוד שלושים משלו, שלושים לגיון,

388
00:26:22,530 --> 00:26:25,848
"ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו
שלושים רהטון,

389
00:26:25,899 --> 00:26:29,277
"ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו
שלושים קרטון,

390
00:26:29,626 --> 00:26:32,489
"ועל כל קרטון בראתי לו
שלושים גסטרא

391
00:26:32,754 --> 00:26:39,383
"ועל כל גסטרא וגסטרא
תליתי בו 365 אלפי רבוא כוכבים".

392
00:26:39,869 --> 00:26:41,425
רבבה זה עשרת אלפים,

393
00:26:41,688 --> 00:26:44,781
שלושים וחמישה אלף של רבבות.

394
00:26:45,059 --> 00:26:45,796
מיליונים.

395
00:26:45,840 --> 00:26:47,449
עכשיו תעשה תרשים כזה.

396
00:26:47,634 --> 00:26:52,134
פה במצגת עשינו את זה ככה
רק כדי לקבל קצת תמונה כללית.

397
00:26:52,720 --> 00:26:53,387
כאן אנחנו רואים:

398
00:26:53,412 --> 00:26:55,946
על כל מזל יש את ה-30 גדודים,

399
00:26:56,213 --> 00:26:58,060
כל גדוד 30 לגיון,

400
00:26:58,106 --> 00:26:59,525
כל לגיון 30 רהטון,

401
00:26:59,530 --> 00:27:02,312
על כל אחד 30 קרטון, 30 גסטרא,

402
00:27:02,798 --> 00:27:07,844
וכל גסטרא יש בה 365 אלפי ריבוא כוכבים.

403
00:27:09,113 --> 00:27:11,945
וכמה כאלה יש? כפול 12.

404
00:27:13,685 --> 00:27:19,453
כשעושים חשבון עם מחשב
מגיעים למספר הבא:

405
00:27:19,533 --> 00:27:23,329
זה מספר הכוכבים לפי חז"ל, ביליונים.

406
00:27:24,248 --> 00:27:27,338
והם כתבו את זה בתלמוד
כשהמדענים צחקו עלינו.

407
00:27:28,412 --> 00:27:35,152
כי בעין רגילה, כשהשמיים הכי בהירים
והאדם יוצא ומנסה לספור כמה כוכבים יש,

408
00:27:35,544 --> 00:27:38,246
לכל היותר הוא יגיע ל-4,000 כוכבים.

409
00:27:38,876 --> 00:27:42,021
וכך תמיד חשבו בעבר, כמה כוכבים יש?

410
00:27:42,410 --> 00:27:43,411
כ-4,000.

411
00:27:43,733 --> 00:27:48,884
היו אפילו זמנים שחשבו
שהעולם הוא בעצם המשטח שלנו,

412
00:27:49,608 --> 00:27:54,601
לא ידעו שהעולם כדורי, חשבו שהעולם משטח
ולמעלה יש שמיים כמו תקרה

413
00:27:54,640 --> 00:27:56,858
ובתקרה יש כוכבים שהם תקועים.

414
00:27:57,836 --> 00:28:00,096
ועל מה עומד המשטח הזה שלנו?

415
00:28:00,229 --> 00:28:02,279
היו תיאוריות שונות אצל אומות העולם.

416
00:28:02,655 --> 00:28:07,028
היו כאלה שאמרו שהעולם עומד על גבי פילים,

417
00:28:07,979 --> 00:28:11,124
היו כאלה שטענו שהעולם עומד
על גבי לווייתנים,

418
00:28:12,092 --> 00:28:14,663
והלווייתנים שטים באוקיינוס אינסופי.

419
00:28:15,158 --> 00:28:17,659
כששאלו את אלה שהאמינו
שהעולם עומד על פילים,

420
00:28:17,714 --> 00:28:19,235
"והפילים על מה הם עומדים?"

421
00:28:19,429 --> 00:28:21,099
אמרו: על שריון של צב ענק.

422
00:28:21,116 --> 00:28:23,505
ככה הם לימדו את הילדים שלהם
וככה הם האמינו.

423
00:28:23,998 --> 00:28:26,425
והצב הזה שט באוקיינוס אינסופי.

424
00:28:27,137 --> 00:28:30,402
היו מזהירים את יורדי האוניות, את הספנים,

425
00:28:31,069 --> 00:28:34,854
"כשאתה מפליג, תמיד תעקוב,
שלא תגיע לסוף העולם, פתאום תיפול".

426
00:28:34,993 --> 00:28:37,910
היו בטוחים שהעולם איזה משטח
שעומד על משהו.

427
00:28:40,826 --> 00:28:43,334
הייתה להם הוכחה שיש למטה בעלי חיים.

428
00:28:43,763 --> 00:28:46,571
מי אמר שיש בעלי חיים,
אולי יש עמודי ברזל?

429
00:28:46,838 --> 00:28:48,359
הייתה להם הוכחה מדעית:

430
00:28:50,673 --> 00:28:56,456
כשהפיל מגרד את הגב,
יש בעולם רעידת אדמה.

431
00:28:56,918 --> 00:29:00,016
שאם לא כן, איך נוצר...
איך פתאום האדמה רועדת?

432
00:29:00,610 --> 00:29:02,243
ודאי שיש למטה בעלי חיים,

433
00:29:02,273 --> 00:29:04,640
כשהם זזים, אתה מרגיש פה
את כל העולם זז.

434
00:29:04,666 --> 00:29:06,040
היה ברור להם שזה כך.

435
00:29:06,445 --> 00:29:07,604
הוכחה מדעית.

436
00:29:08,274 --> 00:29:09,506
וכמה כוכבים יש?

437
00:29:09,528 --> 00:29:11,140
לכל היותר 4,000.

438
00:29:14,332 --> 00:29:19,986
לפני פחות מ-100 שנה,
בעקבות תצפיות של "האבל"

439
00:29:20,038 --> 00:29:23,711
התברר שיש נקודות אור מנצנצות,

440
00:29:23,761 --> 00:29:26,929
פעם חשבו שזה כוכב,
התברר שזו גלקסיה.

441
00:29:27,375 --> 00:29:31,439
והגלקסיה הזו לבדה
מכילה מיליונים של כוכבים.

442
00:29:32,495 --> 00:29:40,550
יש כוכבים שהשמש שאנחנו רואים כאן
היא כמו גרגר אבק לעומת הכוכב ההוא הענק.

443
00:29:40,740 --> 00:29:42,995
גדלים שהם לא נתפסים.

444
00:29:44,798 --> 00:29:48,508
אומנם יש הרבה ששואלים
"למה צריך לברוא כל כך הרבה כוכבים?"

445
00:29:51,151 --> 00:29:52,593
נעמוד על כך בהמשך.

446
00:29:53,598 --> 00:29:59,017
אבל המספר שחז"ל כתבו כאן,
שזה מספר בלתי נתפס

447
00:29:59,043 --> 00:30:01,435
של ביליוני ביליונים של כוכבים,

448
00:30:03,314 --> 00:30:06,300
בעיני הקדמונים זה נחשב הזוי לחלוטין.

449
00:30:06,436 --> 00:30:10,927
אבל חז"ל אומרים: כך קיבלנו
שהקב"ה ישיב לעם ישראל ביד הנביאים,

450
00:30:11,128 --> 00:30:15,444
תגידו להם שבראתי כל כך הרבה
וכל זה לא בראתי אלא בשבילך,

451
00:30:15,770 --> 00:30:17,900
ואת אומרת "שכחתני"? "עזבתני"?

452
00:30:17,921 --> 00:30:19,721
את כל הבריאה בראתי בשבילכם.

453
00:30:19,735 --> 00:30:20,952
איך אני אשכח אתכם?

454
00:30:21,236 --> 00:30:23,252
כך כתוב שם בתלמוד במסכת ברכות:

455
00:30:25,452 --> 00:30:32,010
לאחר כל המחקרים של נאס"א
וארגונים אחרים שעוסקים במספרי כוכבים,

456
00:30:32,029 --> 00:30:39,028
אך אחד לא מגיע למספר מדויק של כוכבים,
אבל לפי ההערכה של מדעני נאס"א

457
00:30:39,680 --> 00:30:43,110
זה המספר שאנחנו רואים כאן: 10 בחזקת 21,

458
00:30:43,467 --> 00:30:46,887
לפי מאמר חז"ל בתלמוד: 10 בחזקת 18.

459
00:30:47,347 --> 00:30:50,874
כלומר, המספר, אומנם עדיין
מדובר במספר גדול,

460
00:30:50,913 --> 00:30:53,503
אבל יחסית למספר הכוכבים...

461
00:30:54,405 --> 00:30:59,082
לנו אין ספק שכשבנאס"א
מדברים על אומדן ועל השערה,

462
00:30:59,278 --> 00:31:02,437
חז"ל מדברים על המספר המדויק,
על המספר הנכון.

463
00:31:02,853 --> 00:31:06,497
אומנם יש כוכבים שמתפוצצים, נמחקים,

464
00:31:06,520 --> 00:31:09,712
יש כוכבים שנולדים מחדש
על ידי תהליכים שונים.

465
00:31:10,001 --> 00:31:14,360
אבל חז"ל אומרים: תדע לך
שהמספר הוא 10 בחזקת 18,

466
00:31:14,394 --> 00:31:15,964
כמו המספר הזה שלפנינו.

467
00:31:16,380 --> 00:31:20,638
או שהדברים מתייחסים לשעת הבריאה,
שברגע הבריאה זה מה שהיה,

468
00:31:20,657 --> 00:31:24,602
כי הקב"ה אומר "בראתי",
אז זה מתייחס לרגע הבריאה.

469
00:31:24,833 --> 00:31:26,999
או יכול להיות אפילו עמוק יותר,

470
00:31:27,372 --> 00:31:31,845
שהקב"ה מקפיד שכשמתפוצץ כוכב כאן
נולד אחר במקומו,

471
00:31:31,880 --> 00:31:34,501
כלומר שהמספר נשאר תמיד אותו דבר.

472
00:31:34,532 --> 00:31:38,423
אין לנו גילוי בחז"ל ביחס למספר הזה
האם זה רק בשעת הבריאה

473
00:31:38,721 --> 00:31:40,199
או שכל הזמן זה כך.

474
00:31:40,462 --> 00:31:44,758
בכל מקרה, היום האדם עומד משתהה,
איך חז"ל ידעו את הדברים האלה

475
00:31:44,803 --> 00:31:48,400
להגיע למספרים שנחשבו
הזויים לחלוטין בימים ההם?

476
00:31:48,429 --> 00:31:51,026
אנשים יוצאים, אומרים לרב:
על מה אתה מדבר?

477
00:31:51,040 --> 00:31:54,352
יש פה 4,000 כוכבים לכל היותר,
איך הגעת לביליונים?

478
00:31:55,227 --> 00:31:57,528
אבל חז"ל אמרו: כך קיבלנו בתורה.

479
00:31:57,580 --> 00:31:59,435
זה גם מוסר השכל לעצמנו

480
00:31:59,827 --> 00:32:06,757
כמה להדביק את עצמנו באמונה
בתורה האלוקית שנתן הקב"ה

481
00:32:07,102 --> 00:32:09,277
כי המדענים, עם כל הכבוד,
מה הם עושים?

482
00:32:09,450 --> 00:32:12,291
הם בעצם חוקרים מה הקב"ה ברא בעולם.

483
00:32:12,723 --> 00:32:15,970
אז כשיש ויכוח: הקב"ה אומר
בתורה בראתי כך,

484
00:32:15,987 --> 00:32:17,948
המדענים אומרים "מצאנו משהו אחר",

485
00:32:17,996 --> 00:32:18,837
מי צודק?

486
00:32:19,010 --> 00:32:20,370
ברור שמי שברא צודק,

487
00:32:20,387 --> 00:32:23,268
מה שאתם מצאתם, כנראה
יש לכם איזה פספוס כלשהו.

488
00:32:23,268 --> 00:32:26,618
תמתינו קצת, תבדקו יותר,
תגיעו למסקנה של התורה,

489
00:32:26,678 --> 00:32:28,653
כמו שיש אינספור דוגמאות כאלה.

490
00:32:29,777 --> 00:32:32,917
הזכרנו את השאלה: למה צריך
כל כך הרבה כוכבים?

491
00:32:32,968 --> 00:32:37,661
הרי בשביל שיהיו חיים בעולם,
כדי שתהיה תורה בעולם,

492
00:32:38,040 --> 00:32:42,132
היה די בכדור הארץ, שמש, ירח,
מערכת מתפקדת,

493
00:32:42,153 --> 00:32:43,434
זהו, לא צריך יותר מזה.

494
00:32:43,520 --> 00:32:45,576
למה צריך את כל היקום הגדול הזה?

495
00:32:47,358 --> 00:32:50,080
יש לכך כמה תשובות.
בספר "המהפך" הבאנו כמה תשובות.

496
00:32:50,097 --> 00:32:51,435
נאמר את אחת התשובות:

497
00:32:51,676 --> 00:32:56,406
אם הקב"ה היה בורא את העולם באמת
כדור הארץ, שמש וירח,

498
00:32:57,052 --> 00:33:02,231
היינו עומדים מתפעלים כמה אלוקים גדול,
תראה מה הוא ברא: שמש ענקית,

499
00:33:02,255 --> 00:33:05,637
כדור אש כזה ענק, ירח, כדור הארץ.

500
00:33:06,372 --> 00:33:10,340
אבל היינו עלולים לחשוב
שבזה מתחיל ונגמר הכוח האלוקי.

501
00:33:11,083 --> 00:33:16,992
דווקא ההתפעלות שלנו הייתה גורמת לנו
לצמצם בעינינו את גדולתו האמיתית,

502
00:33:17,332 --> 00:33:21,953
היינו מבינים שהוא באמת כזה גדול
שהוא יכול לעשות שמש, ירח, כדור הארץ.

503
00:33:22,267 --> 00:33:24,386
והאמת, שהקב"ה הוא אינסופי,

504
00:33:25,777 --> 00:33:27,606
אינו גוף ולא דמות הגוף,

505
00:33:28,015 --> 00:33:32,677
לא מוגבל במגבלות של חומר
ובשום מגבלה אחרת.

506
00:33:33,775 --> 00:33:37,562
מה עשה הקב"ה? נתן הוראה
 לברוא יקום אינסופי,

507
00:33:38,292 --> 00:33:39,973
ואז האדם מקבל ענווה.

508
00:33:48,373 --> 00:33:49,400
כך אומר דוד המלך.

509
00:33:49,427 --> 00:33:51,140
אני רואה את כל זה, אני מקבל ענווה.

510
00:33:51,544 --> 00:33:53,566
אני רואה את עצמי קטן לפני אלוקים.

511
00:33:53,926 --> 00:33:55,497
ובאמת, יש כאן עצה טובה,

512
00:33:55,507 --> 00:33:58,978
אדם שמרגיש יצר בוער בו,
הוא עמד להיכשל בעבירה

513
00:33:59,728 --> 00:34:01,561
או שהוא עומד להימנע ממצווה,

514
00:34:01,598 --> 00:34:04,839
רוצה ללכת לשיעור תורה
אבל היצר שם לו כל מיני פיתויים:

515
00:34:05,076 --> 00:34:10,060
פתאום יש מונדיאל, פתאום החבר רוצה
לקחת אותו לסרט, וההוא רוצה ללכת לשם,

516
00:34:10,236 --> 00:34:11,290
והוא רוצה שיעור תורה,

517
00:34:11,297 --> 00:34:13,124
מתחיל מאבק: במה אני בוחר?

518
00:34:14,826 --> 00:34:17,639
אדם שרוצה לקבל ענווה כלפי אלוקים,

519
00:34:17,831 --> 00:34:20,266
ומיד הוא יבדוק "מה רצון השם?
את זה אני עושה",

520
00:34:20,288 --> 00:34:22,553
לא נכשל בעבירה, עושה רק מצווה,

521
00:34:23,243 --> 00:34:29,943
שיבדוק את עצמו מה גודלו של האדם
ביחס לכל העיר שהוא גר בה.

522
00:34:30,803 --> 00:34:32,421
נניח כאן, תושב תל אביב,

523
00:34:32,789 --> 00:34:36,163
תבדוק, קח מפה של תל אביב,
יש מפה שהעירייה מוציאה,

524
00:34:36,177 --> 00:34:38,197
תנסה לסמן את עצמך במפה,

525
00:34:38,436 --> 00:34:40,312
אפשר לסמן את עצמנו במפה?

526
00:34:40,332 --> 00:34:42,600
עשית נקודה ברחוב, זה לפחות בניין.

527
00:34:43,320 --> 00:34:45,465
אז אתה אומר: טוב, אני כלום
לעומת העיר הזו.

528
00:34:46,358 --> 00:34:51,505
קח מפה של ארץ ישראל,
מה גודלה של תל אביב ביחס לארץ ישראל?

529
00:34:51,963 --> 00:34:53,136
נקודה במפה.

530
00:34:54,273 --> 00:34:56,520
וארץ ישראל ביחס לעולם?

531
00:34:57,227 --> 00:34:58,091
כזו קטנה.

532
00:34:58,692 --> 00:35:01,990
אין מקום לרשום את שם המדינה
ביבשה, רושמים בים

533
00:35:02,196 --> 00:35:04,936
מרוב שישראל קטנה ביחס למדינות ענק.

534
00:35:06,551 --> 00:35:08,780
וכדור הארץ ביחס לשמש?

535
00:35:09,412 --> 00:35:10,265
שום דבר.

536
00:35:10,680 --> 00:35:14,190
והשמש ביחס לגלקסיה שלנו, שביל החלב?

537
00:35:14,855 --> 00:35:17,614
גרגר אבק יותר גדול מהשמש ביחס...

538
00:35:18,036 --> 00:35:19,685
וכל הגלקסיות והכוכבים?

539
00:35:19,692 --> 00:35:21,302
והקב"ה ברא את הכול.

540
00:35:21,309 --> 00:35:23,340
אז אתה אומר: רגע, אז מי אני לפניו?
מי אני לידו?

541
00:35:23,358 --> 00:35:25,054
יש סיכוי שאני אעבור על דבריו?

542
00:35:25,212 --> 00:35:29,732
האדם מקבל ענווה כלפי הקב"ה
אפילו בחישוב פשוט

543
00:35:29,765 --> 00:35:33,204
שהוא מחשב את עצמו
ביחס לבריאה של הבורא.

544
00:35:33,655 --> 00:35:38,955
כשאדם מתפעל מגדולת האלוקים
אז מצד אחד הוא מקבל ענווה

545
00:35:39,010 --> 00:35:43,477
כי הוא יעשה את רצון השם
ולא יעשה שטויות,

546
00:35:44,643 --> 00:35:46,797
מצד שני, הוא מקבל ביטחון

547
00:35:47,455 --> 00:35:49,844
כי אלוקים כזה גדול שומר עליי.

548
00:35:49,979 --> 00:35:54,033
אז כמו שאמר דוד המלך:
"ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם".

549
00:35:54,580 --> 00:35:59,343
ההוא מאיים, זה מלחיץ,
טלפונים, כל מיני הפרעות,

550
00:35:59,572 --> 00:36:01,300
אבל הוא אומר: השם איתי,
מה יש לי לפחד?

551
00:36:01,311 --> 00:36:02,826
"השם לי לא אירא",

552
00:36:02,859 --> 00:36:05,039
לא אירא - אני לא אפחד,
מלשון יראה,

553
00:36:05,045 --> 00:36:06,465
"מה יעשה לי אדם".

554
00:36:06,899 --> 00:36:09,159
אין בעולם אדם שיכול להזיק לי,

555
00:36:09,822 --> 00:36:13,884
והקב"ה הוא זה שמנהל לי את החיים,
ומה שהוא יעשה זה ודאי לטובה.

556
00:36:14,168 --> 00:36:16,234
לפעמים האדם מרגיש: רגע, ואם בכל זאת...

557
00:36:16,255 --> 00:36:17,967
נכון, אבל יש אנשים שקרה להם...

558
00:36:18,114 --> 00:36:21,465
צריך להגיד: מה שהשם יעשה
זה ודאי לטובה.

559
00:36:22,000 --> 00:36:23,573
וכל אדם רוצה שיהיה לו טוב.

560
00:36:23,953 --> 00:36:28,570
אז כשהוא חי באמונה וביטחון בהשם,
יודע שיש בורא לעולם,

561
00:36:28,589 --> 00:36:30,895
נותן בו אמון, שזוהי האמונה,

562
00:36:30,926 --> 00:36:33,516
ואז הוא מגיע לביטחון, מגיע לשלווה.

563
00:36:33,565 --> 00:36:37,440
"וילך בטח" - דווקא מתוך הראייה
של הגדולה האלוקית.

564
00:36:39,090 --> 00:36:43,508
בעולם המדע סקרן מאוד
את החוקרים, את האסטרונומים,

565
00:36:43,843 --> 00:36:45,856
האם יש חיים בכוכבים אחרים.

566
00:36:47,154 --> 00:36:51,686
ועד היום יש הרבה שהשאלה הזו מטרידה אותם,
יש חייזרים, יש חיים בכוכבים אחרים.

567
00:36:53,935 --> 00:36:57,054
יש אנשים שהקדישו את חייהם
כדי לחקור את העניין הזה.

568
00:36:58,789 --> 00:37:06,185
בשנת 1961 חוקרים אמריקאים פרסמו,
אז כבר פתאום התגלו מספרים אדירים,

569
00:37:06,453 --> 00:37:10,129
חשבו שכמה שיודעים את מספר הכוכבים,
התברר שזה הרבה יותר.

570
00:37:12,017 --> 00:37:19,896
טענו שרק בגלקסיה שלנו, שביל החלב,
צריכות להיות עוד עשרת אלפים תרבויות.

571
00:37:20,013 --> 00:37:24,557
כלומר, אנחנו צפויים לגלות עוד
עשרת אלפים, אם נצליח להגיע אליהם,

572
00:37:24,749 --> 00:37:30,025
עשרת אלפים כוכבים שיש בהם
יצורים חיים או כמונו או קצת שונים.

573
00:37:31,121 --> 00:37:32,734
מאיפה הגיעו למסקנה הזו?

574
00:37:34,031 --> 00:37:38,373
כי הם מבחינתם, החיים התפתחו בעולם במקרה.

575
00:37:39,184 --> 00:37:41,640
אדם שלא מסתכל על בורא עולם
שברא את הכול

576
00:37:41,660 --> 00:37:43,183
והוא עושה את הכול כרצונו,

577
00:37:43,558 --> 00:37:48,314
אז הם אומרים שאם היה תהליך התפתחותי
בכוכב אחד מתוך ביליונים,

578
00:37:48,353 --> 00:37:50,453
יש עוד כוכבים כאלה, למה דווקא כאן?

579
00:37:51,949 --> 00:37:54,668
ואז שיערו את זה בעשרת אלפים תרבויות.

580
00:37:54,916 --> 00:37:58,046
לאט לאט המספר עלה יותר
שיש יותר ויותר תרבויות,

581
00:37:58,073 --> 00:37:58,857
צריך לגלות אותן,

582
00:37:58,890 --> 00:38:06,352
עד כדי כך שהשקיעו המון כסף
ועשו שדות לוויינים שיקלטו אותות מהחלל

583
00:38:06,827 --> 00:38:09,829
כדי שהחברים שלנו בכוכב אחר
שישלחו לנו איזה אות,

584
00:38:09,829 --> 00:38:11,127
אנחנו נקלוט את זה כאן.

585
00:38:11,561 --> 00:38:16,833
השקיעו כסף, כל כך היה ברור להם
שיש עוד תרבויות בכוכבים אחרים.

586
00:38:19,360 --> 00:38:22,893
שאלו פעם את המקובל
הרב מרדכי שרעבי זצ"ל,

587
00:38:22,914 --> 00:38:29,393
זה היה בדיוק לפני שהאמריקאים
שיגרו את החללית המאוישת הראשונה לירח.

588
00:38:30,641 --> 00:38:31,393
אמרו לו: כבוד הרב,

589
00:38:31,412 --> 00:38:35,617
אנשים בעולם מתערבים
האם ימצאו יצורים חיים בירח או לא.

590
00:38:35,648 --> 00:38:37,221
עוד לא ידעו בדיוק מה קורה שם

591
00:38:38,452 --> 00:38:41,463
והיו התערבויות, אנשים התערבו
על המון כסף בעולם.

592
00:38:42,020 --> 00:38:45,174
אלה טוענים... הייתה סערה
גם בתקשורת, בעיתונות,

593
00:38:46,142 --> 00:38:49,071
האם כשיגיעו לירח ימצאו שם יצורים חיים?

594
00:38:49,104 --> 00:38:51,583
אולי ימצאו שם בני אדם או יצורים אחרים

595
00:38:52,048 --> 00:38:54,103
או שאין סיכוי שימצאו שם חיים?

596
00:38:54,805 --> 00:38:56,111
אז שאלו את הרב מרדכי שרעבי:

597
00:38:56,151 --> 00:38:59,887
כבודו מקובל גדול, בקי
בכל הזוהר הקדוש, כתוב משהו?

598
00:39:00,796 --> 00:39:02,253
הרב הגיב בחיוך

599
00:39:02,939 --> 00:39:05,777
ואמר להם: אני מבטיח
שלא ימצאו שם שום חיים,

600
00:39:05,805 --> 00:39:07,626
לא שם ולא בשום מקום אחר.

601
00:39:07,693 --> 00:39:08,936
שום כוכב לא ימצאו.

602
00:39:11,033 --> 00:39:12,440
מאיפה הרב יודע את זה?

603
00:39:12,994 --> 00:39:15,171
אמר: יש הקדמה של הזוהר הקדוש,

604
00:39:15,676 --> 00:39:18,886
שם יש "פתח אליהו הנביא
זכור לטוב ואמר" וכו',

605
00:39:19,281 --> 00:39:20,545
ושם כתוב כך:

606
00:39:22,965 --> 00:39:24,460
בראת שמיים וארץ.

607
00:39:25,408 --> 00:39:26,371
פה בארץ

608
00:39:28,231 --> 00:39:30,503
בראת אילנות, בראת דשאים,

609
00:39:31,502 --> 00:39:33,522
בני אדם, חיות, דגים.

610
00:39:34,415 --> 00:39:38,103
הוא אומר: מהזוהר משמע שפה בראת,
מקומות אחרים לא בראת.

611
00:39:39,262 --> 00:39:42,370
אומנם זה לא כתוב בפירוש,
זה דיוק שהוא דייק מהזוהר,

612
00:39:42,391 --> 00:39:45,729
אבל היה ברור לו שאין ספק
שלא ימצאו חיים.

613
00:39:46,657 --> 00:39:50,912
היו כאלה שקצת פחדו: אולי בכל זאת ימצאו,
אז יצא שהרב אמר דברים...

614
00:39:51,212 --> 00:39:54,362
אבל מאז ועד היום, ככל שחולפות השנים,

615
00:39:54,453 --> 00:39:59,232
לאט לאט החוקרים הולכים ומתייאשים
מלגלות חיים בכוכבים אחרים.

616
00:39:59,657 --> 00:40:04,247
כי ככל שהם שמים לב
כמה תנאים נדרשים לחיים,

617
00:40:05,057 --> 00:40:06,913
כך הם הולכים יותר ומתייאשים.

618
00:40:07,535 --> 00:40:09,915
למשל, רק מדגם מתוך הדברים.

619
00:40:10,507 --> 00:40:16,171
החלל כולו מלא במטאורים
שהם יכולים להפציץ, לפוצץ.

620
00:40:16,335 --> 00:40:17,791
הזכרנו בהרצאה הקודמת,

621
00:40:17,815 --> 00:40:22,801
מטאור אחד נפל בסיביר,
כמו פצצת אטום של 12 מגטון,

622
00:40:22,822 --> 00:40:26,132
רק הזעזוע שזה גרם לפני כמה עשרות שנים,

623
00:40:26,154 --> 00:40:31,585
והחוקרים אומרים שאם זה היה נופל
בניו יורק ולא במקום שומם בסיביר,

624
00:40:31,775 --> 00:40:35,354
עד היום היו זוכרים את זה
כאחד האסונות הכי גדולים של האנושות.

625
00:40:35,393 --> 00:40:40,985
יכול היה להרוג מאות אלפים, מיליונים,
אי אפשר לדעת כמה היו נהרגים מזה.

626
00:40:43,069 --> 00:40:47,563
מה מגן על כדור הארץ
מכל המטאורים האלה שחגים בחלל

627
00:40:47,579 --> 00:40:49,942
והיו אמורים להיכנס ולהפציץ כל הזמן?

628
00:40:49,960 --> 00:40:51,802
מטאורים ענקיים, סלעים גדולים.

629
00:40:52,796 --> 00:40:56,346
התברר, כוכב צדק, כידוע, הוא כוכב ענק,

630
00:40:57,126 --> 00:41:00,769
מבין כוכבי הלכת כוכב צדק הוא כוכב ענק,

631
00:41:00,869 --> 00:41:02,456
לא כמו השמש אבל הוא ענק,

632
00:41:03,073 --> 00:41:06,901
וככל שהכוכב יותר גדול,
כוח המשיכה שלו יותר גדול.

633
00:41:08,140 --> 00:41:11,589
אדם שהיה נולד על צדק,
לא היה יכול להרים את הרגל מהרצפה,

634
00:41:11,622 --> 00:41:12,636
היה נדבק לאדמה.

635
00:41:12,653 --> 00:41:16,420
מי שינחת עכשיו על צדק,
יש שם גם גזים ותנאים שלא שייך להתקיים,

636
00:41:16,445 --> 00:41:19,531
אבל נניח - היה נדבק לאדמה,
זה כוכב ענק.

637
00:41:20,055 --> 00:41:23,922
בגלל שכוח הכבידה שלו,
כוח המשיכה כזה חזק,

638
00:41:24,667 --> 00:41:27,505
כל המטאורים שעוברים סביבו נשאבים אליו.

639
00:41:27,960 --> 00:41:32,503
מתברר שצדק משמש מטריית מגן לכדור הארץ.

640
00:41:33,960 --> 00:41:37,927
המרחק בין כדור הארץ לצדק,
במונחים של חלל, הוא לא גדול.

641
00:41:38,408 --> 00:41:41,894
מספיק גדול כדי שהוא לא ימשוך
את כדור הארץ,

642
00:41:42,184 --> 00:41:48,200
אבל הוא מושך אליו את כל המטאורים שמסביב
ומגן בצורה כזו על כדור הארץ.

643
00:41:48,864 --> 00:41:54,437
תנאי שני, האטמוספרה שסביב כדור הארץ,
יש בה המון תנאים שמאפשרים חיים,

644
00:41:55,066 --> 00:41:56,821
שזה עוד פלא בפני עצמו.

645
00:41:57,460 --> 00:42:01,501
עשרים ואחד אחוזי חמצן יש באוויר,
מי שומר על זה?

646
00:42:01,810 --> 00:42:03,887
מי שומר על 21 אחוזי חמצן?

647
00:42:05,257 --> 00:42:11,322
הרי אנחנו נושמים את החמצן
ופולטים סוג של רעלים, סוג של פחמן.

648
00:42:12,664 --> 00:42:15,956
פעם חשבו שהחמצן ייגמר,
אנחנו כמו דגים...

649
00:42:15,977 --> 00:42:19,193
הדגים צריכים אוקיינוס,
בלי אוקיינוס לא חיים?

650
00:42:19,213 --> 00:42:20,582
אנחנו צריכים אוקיינוס של אוויר.

651
00:42:20,613 --> 00:42:22,060
הם צריכים אוקיינוס של מים,

652
00:42:22,083 --> 00:42:24,970
אנחנו - אוקיינוס של אויר,
שהוא בעצם מקיף את כדור הארץ.

653
00:42:24,996 --> 00:42:27,340
זה אוקיינוס מאוד קטן במונחים של חלל,

654
00:42:27,726 --> 00:42:30,611
אבל עבורנו זה נדרש כדי לחיות.

655
00:42:31,570 --> 00:42:33,373
עשרים ואחד אחוזי חמצן.

656
00:42:36,165 --> 00:42:40,740
אם אנחנו היינו מגיעים למצב
שהיינו מדללים את החמצן,

657
00:42:40,749 --> 00:42:43,411
מביאים אותו ל-15 אחוז, 14 אחוז,

658
00:42:43,980 --> 00:42:46,273
אנשים היו מתקשים מאוד בנשימה.

659
00:42:46,297 --> 00:42:47,798
אם פחות מזה, גם היו יכולים למות,

660
00:42:47,808 --> 00:42:51,908
אבל לפחות כמו חולי אסתמה
שקשה להם מאוד לנשום.

661
00:42:53,066 --> 00:42:59,238
התברר שיש תהליך של פוטוסינתזה
בעולם הצומח שהפסולת שלנו זה המזון שלהם.

662
00:42:59,273 --> 00:43:02,246
הם בעצם בולעים את הפחמן
וזה בונה להם את התאים,

663
00:43:02,299 --> 00:43:03,809
והם פולטים חמצן.

664
00:43:04,328 --> 00:43:08,286
אז יוצא שהפסולת שלנו זה החיים שלהם,
והפסולת שלהם זה החיים שלנו.

665
00:43:08,980 --> 00:43:11,676
אז מצאו, ברוך השם,
אין מה לדאוג, לא ייגמר חמצן.

666
00:43:11,716 --> 00:43:13,162
אבל עדיין יש פה שאלה,

667
00:43:14,753 --> 00:43:21,397
אם החמצן הצטמצם בגלל שאין איזון
בין בני אדם לצמחים, אנשים ייחנקו.

668
00:43:21,730 --> 00:43:27,749
ואם הצמחים יפיקו המון חמצן
וזה יעלה ל-30 אחוז, 40 אחוז חמצן,

669
00:43:27,760 --> 00:43:28,365
מה יקרה?

670
00:43:28,387 --> 00:43:30,880
מה נגיד? יותר טוב,
יש חמצן, אפשר לנשום הרבה?

671
00:43:31,676 --> 00:43:32,593
מה היה קורה?

672
00:43:32,909 --> 00:43:35,868
גפרור אחד היה מדליק את כל כדור הארץ.

673
00:43:36,206 --> 00:43:38,106
החמצן מתלקח במהירות.

674
00:43:38,215 --> 00:43:42,588
אם אחוז החמצן היה גדל,
מיד הכול היה נדלק.

675
00:43:42,980 --> 00:43:45,981
אז מה נאמר, יודיעו בחדשות:
לא להדליק גפרורים.

676
00:43:47,476 --> 00:43:49,606
ברק אחד היה מדליק את כל העולם.

677
00:43:50,448 --> 00:43:53,491
מי שומר על האיזון הזה
של ה-21 אחוזי חמצן?

678
00:43:54,006 --> 00:43:58,129
דבר נוסף, מרחק כדור הארץ
מהשמש - 150 מיליון קילומטר.

679
00:43:58,513 --> 00:44:00,671
היה קצת מתקרב - עולה בלהבות,

680
00:44:00,697 --> 00:44:03,228
קצת מתרחק - קופא כולו למוות.

681
00:44:03,659 --> 00:44:06,952
ועוד המון המון תנאים נדרשים
כדי לאפשר חיים.

682
00:44:07,090 --> 00:44:09,032
המים הנוזליים שיש בים,

683
00:44:09,561 --> 00:44:13,595
הזכרנו כבר באחת ההרצאות הקודמות,
זה בכלל לא מצב טבעי.

684
00:44:13,939 --> 00:44:17,894
המצב הטבעי של מים:
או שהם מוצקים, קרח,

685
00:44:18,126 --> 00:44:19,618
או שהם גז, אדים.

686
00:44:19,989 --> 00:44:23,129
מצב נוזלי הוא מצב ביניים
הכי לא טבעי של המים.

687
00:44:23,629 --> 00:44:27,926
ובכדור הארץ המים נוזליים
בזכות המרחק המדויק הזה מהשמש

688
00:44:27,942 --> 00:44:34,250
שמאפשר למים להיות נוזליים,
לא להתאדות ומצד שני גם לא להפוך לקרח.

689
00:44:34,281 --> 00:44:39,386
חוץ מהקטבים ששם השמש לא כל כך מגיעה,
זו דוגמה עבורנו מה קורה כשהשמש לא מגיעה.

690
00:44:39,626 --> 00:44:43,821
היום לאט לאט המדענים הולכים
ומזדהים עם העניין הזה

691
00:44:44,980 --> 00:44:51,209
של צריך להתייאש ככל הנראה
מחיים בכוכבים אחרים.

692
00:44:51,580 --> 00:44:55,244
רק הם באים מנקודת מבט של איש מדע

693
00:44:55,269 --> 00:44:59,163
ואומרים: איך ייתכן שבכדור הארץ יתפתחו
כל כך הרבה תנאים, בכדור אחר לא?

694
00:44:59,187 --> 00:45:00,430
כנראה יש עוד כאלה.

695
00:45:00,968 --> 00:45:03,294
אבל לאט לאט הסיכויים שואפים לאפס.

696
00:45:03,733 --> 00:45:07,151
ראיתי לאחרונה מאמר
מאחד מגדולי האתאיסטים בעולם

697
00:45:07,189 --> 00:45:10,957
שהוא תמיד נלחם באמונה
והוציא סרטונים, נלחם בכול,

698
00:45:11,219 --> 00:45:17,621
והוא אומר שלאחרונה מתחיל
להיות אצלו סדק בדעות שלו

699
00:45:18,100 --> 00:45:23,701
ואם יש משהו שישנה את דעתו,
זה רק הפלא הגדול שנוצרו חיים בכדור הארץ.

700
00:45:24,466 --> 00:45:27,914
כי כל כך הרבה תנאים שהתחברו יחד
להיווצרות של חיים

701
00:45:27,939 --> 00:45:29,454
זה צריך להיות משהו מעל הטבע.

702
00:45:29,546 --> 00:45:31,867
מעניין, הוא בא מזווית
שרוב האנשים לא מתייחסים.

703
00:45:31,883 --> 00:45:34,541
ודווקא זה מדבר אליו יותר מכל דבר אחר,

704
00:45:34,558 --> 00:45:41,122
שרואה שכל כך הרבה תנאים נדרשים
ויש אותם בעולם שלנו, בכדור הארץ.

705
00:45:42,017 --> 00:45:44,238
מה לגבי חייזרים?
הרבה שואלים על חייזרים.

706
00:45:44,240 --> 00:45:45,893
יש באמת חייזרים? אין חייזרים?

707
00:45:48,187 --> 00:45:52,810
ראשית, צריך לדעת, התברר בהרבה מצבים
או שהיה מדובר בדמיוניות של אנשים

708
00:45:52,836 --> 00:45:54,484
או אפילו בשקרים של אנשים,

709
00:45:54,850 --> 00:45:58,591
וגם במקומות שהיו עדויות אמיתיות
התברר לא פעם...

710
00:45:58,615 --> 00:46:04,493
למשל, היו כמה טייסים בחיל האוויר האמריקאי
שפרסמו שהם ראו חללית שלא שייכת ל...

711
00:46:04,509 --> 00:46:07,229
הם טייסים, ואין חללית כזו בעולם,

712
00:46:07,229 --> 00:46:08,619
אין מטוס כזה בעולם.

713
00:46:08,638 --> 00:46:10,442
והם ראו בבירור, ולא אחד,

714
00:46:10,848 --> 00:46:14,033
כל הטייסים שטסו באותו מסלול,
באותה סביבה,

715
00:46:14,050 --> 00:46:18,374
כולם העידו שהם ראו את החללית
שאין כמותה בכל כדור הארץ.

716
00:46:18,455 --> 00:46:23,312
היה ברור להם שהם ראו חללית
שבאה מהחלל, מכוכב אחר.

717
00:46:24,059 --> 00:46:25,884
מה התברר לאחר כמה שנים?

718
00:46:26,356 --> 00:46:31,228
שהם ראו את מטוס החמקן האמריקני
בטיסת ניסוי בזמן שהוא היה סוד.

719
00:46:31,760 --> 00:46:35,283
לא גילו, חיל האוויר לא גילה
שהם פיתחו את החמקן,

720
00:46:35,307 --> 00:46:38,374
שהוא מטוס עם צורה משונה
שמכ"מים לא קולטים אותו,

721
00:46:39,405 --> 00:46:43,461
והוא היה בטיסת ניסוי והם ראו אותו,
היו בטוחים שראו חללית ממקום אחר.

722
00:46:44,372 --> 00:46:48,437
אבל גם אם נאמר שבאמת ראו יצורים,

723
00:46:48,678 --> 00:46:52,661
נניח שהעדויות האלה אמיתיות,
שראו יצורים שאין כמותם בעולם,

724
00:46:54,191 --> 00:46:59,193
בגמרא כתוב שיש יצורים
שיכולים לשנות את הצורה שלהם

725
00:46:59,215 --> 00:47:00,644
לכל צורה שירצו.

726
00:47:01,229 --> 00:47:06,760
הקב"ה ברא בעולם בני אדם,
מלאכים ושדים, כך כתוב בגמרא.

727
00:47:07,396 --> 00:47:10,286
מלאך זה יצור רוחני בלי גוף.

728
00:47:10,749 --> 00:47:15,919
גבריאל, מיכאל, כתוב בתנ"ך
שראו אותם אנשים, את אותם מלאכים.

729
00:47:16,900 --> 00:47:22,541
האדם הוא שילוב של חומר ורוח,
נשמה בתוך גוף.

730
00:47:23,189 --> 00:47:27,864
והשד, אומרת הגמרא,
בשלושה דברים דומה לבני אדם,

731
00:47:27,890 --> 00:47:30,036
בשלושה דברים דומה למלאכים.

732
00:47:30,064 --> 00:47:34,246
זה יצור ביניים כזה שהוא עשוי
מרוחניות עכורה.

733
00:47:34,280 --> 00:47:37,258
הוא לא כמו אדם שיש בו
נשמה רוחנית בתוך גוף חומרי,

734
00:47:37,419 --> 00:47:38,914
והוא גם לא רוחני כמו מלאך.

735
00:47:38,928 --> 00:47:41,877
כל כולו רוחניות שקרובה לחומר.

736
00:47:42,640 --> 00:47:44,953
רק צריך להדגיש: כתוב שבארץ אין אותם.

737
00:47:44,963 --> 00:47:49,046
זה חשוב, קודם כול צפירת הרגעה
שנישן טוב הלילה.

738
00:47:49,290 --> 00:47:53,334
אין להם רשות כניסה לארץ ישראל,
אז אפשר להיות רגועים.

739
00:47:53,947 --> 00:47:56,384
אבל הגמרא אומרת שיש בעולם יצורים כאלה

740
00:47:56,394 --> 00:47:59,280
והם יכולים לשנות את דמותם
לכל צורה שירצו.

741
00:47:59,873 --> 00:48:04,213
אז גם אם זה נכון שראו יצורים מוזרים,
לא צריך לייחס אותם לחלל,

742
00:48:04,996 --> 00:48:07,053
אפשר לייחס אותם לכדור הארץ.

743
00:48:07,448 --> 00:48:13,077
אומנם יש דעה, "ספר הברית",
חי לפני כמה מאות שנים,

744
00:48:13,443 --> 00:48:16,672
הוא כותב שלדעתו
יש יצורים בכוכבים אחרים.

745
00:48:17,768 --> 00:48:18,972
אבל הוא דעת יחיד,

746
00:48:19,746 --> 00:48:25,114
בספרות היהודית הוא דעת יחיד
שטוען שיש יצורים בכוכבים אחרים.

747
00:48:25,160 --> 00:48:28,421
הוא מבסס את דבריו
על מה שכתוב בשירת דבורה:

748
00:48:28,801 --> 00:48:33,510
"אורו מרוז על שלא באו
לעזרת ה' בגיבורים"

749
00:48:34,217 --> 00:48:37,858
במלחמה של ברק ודבורה עם סיסרא.

750
00:48:38,252 --> 00:48:39,675
אורו זה לשון קללה,

751
00:48:39,939 --> 00:48:43,520
בזמן המלחמה הרי עשינו הסכם עם מרוז
ולא באו לעזור לנו.

752
00:48:43,539 --> 00:48:44,472
מי זה מרוז?

753
00:48:44,796 --> 00:48:45,928
בגמרא יש שתי דעות:

754
00:48:45,944 --> 00:48:48,906
יש אומרים שזה היה אדם חשוב
שהיו לו איזה גדודי צבא איתו,

755
00:48:49,095 --> 00:48:52,443
ויש אומרים שזה שם של כוכב,
שם של מזל מסוים

756
00:48:52,464 --> 00:48:53,880
ואת זה היא קיללה שלא באו...

757
00:48:53,909 --> 00:48:55,439
מה זה לא באו לעזור?

758
00:48:55,643 --> 00:49:00,952
משמע שיש יצורים שעשו איתם איזה הסכם
שיבואו לעזור בזמן מלחמה מכוכב אחר.

759
00:49:01,036 --> 00:49:04,345
אז יש דעה כזו של "ספר הברית",
אבל הרוב לא מסכימים איתו.

760
00:49:04,579 --> 00:49:08,158
טוענים שמה שכתוב שם זה כמו
שאדם שמקלל את המזל על שלא הלך לו,

761
00:49:08,170 --> 00:49:10,387
על שלא הצליח, "איזה מזל יש לי",

762
00:49:10,426 --> 00:49:12,108
אבל לא הכוונה שיש שם יצורים.

763
00:49:12,250 --> 00:49:17,256
בספר "המהפך" הבאנו
את הדעות שיש בעניין הזה.

764
00:49:18,700 --> 00:49:21,360
על כל פנים, נמצא בסיכומם של דברים,

765
00:49:21,507 --> 00:49:25,310
אדם שמתבונן באסטרונומיה,
מתבונן בכוכבים,

766
00:49:25,801 --> 00:49:27,511
רואה את המחקרים של היום,

767
00:49:27,525 --> 00:49:29,728
עומד גאה ושמח ביהדות שלו,

768
00:49:29,739 --> 00:49:34,505
כמו שנאמר שם: "כי היא חוכמתכם
ובינתכם לעיני העמים".

769
00:49:34,862 --> 00:49:38,363
ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן,

770
00:49:38,391 --> 00:49:40,275
לכל הצופים בכל מקום שהם:

771
00:49:40,467 --> 00:49:43,564
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

772
00:49:43,827 --> 00:49:47,969
והדברים יהיו לשמירת חיילי ישראל
בכל מקום שהם,

773
00:49:48,100 --> 00:49:51,088
שנזכה במהרה לגאולה שלמה,
אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה