הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 1: התהוות היקום וגיל העולם

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק הראשון העוסק בהתהוות היקום וגיל העולם

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,932 --> 00:00:13,724
אנחנו נתחיל הערב סדרה של הרצאות
שעוסקות בתורה ומדע

2
00:00:14,370 --> 00:00:21,528
בנושאים שיש בהם גם להעשיר את הידע
בשאלות יסוד שמעסיקות כל אדם בעל מחשבה

3
00:00:22,234 --> 00:00:27,162
שרוצה לדעת תשובות במה שנוגע
להתהוות היקום, גיל העולם,

4
00:00:27,686 --> 00:00:31,696
עולם הזוחלים הקדומים
שנקראו בשם דינוזאורים,

5
00:00:32,206 --> 00:00:35,142
שאלות שעוסקות גם בחיי היום-יום.

6
00:00:35,530 --> 00:00:40,372
יש הרבה גילויים מדעיים
שעוסקים גם בזוגיות, בנפש האדם,

7
00:00:40,388 --> 00:00:46,214
בתחומים שתורמים גם לחיי היום-יום,
ולא רק מבחינת הידע הכללי.

8
00:00:46,474 --> 00:00:52,918
אבל אנחנו נתחיל קודם כול בפרשת בראשית,
ננסה ללמוד את הפסוקים בפרשת בראשית,

9
00:00:54,244 --> 00:00:57,788
ברבדים שבאים יותר מההיבט המדעי.

10
00:00:58,160 --> 00:01:03,678
כידוע, פסוקי התורה כתובים
עם רבדים-רבדים של עומק,

11
00:01:04,556 --> 00:01:05,762
היבטים שונים.

12
00:01:06,120 --> 00:01:09,738
גם בפרד"ס התורה
יש פשט, רמז, דרש וסוד,

13
00:01:10,890 --> 00:01:15,138
וגם ברבדים היותר עכשוויים
של גילויים מדעיים,

14
00:01:15,156 --> 00:01:19,784
שכל אדם מנסה להבין מה בעצם כתוב שם
בפסוקי התורה

15
00:01:19,974 --> 00:01:28,384
והאם הדברים יכולים ללכת יחד שלובי זרוע
עם העמדה המדעית,

16
00:01:28,396 --> 00:01:33,540
כלומר העמדה המדעית מצד אחד
והעמדה התורנית מהצד השני.

17
00:01:35,000 --> 00:01:38,400
השתתפתי פעם בתוכנית רדיו
עם פרופ' נתן אביעזר,

18
00:01:39,034 --> 00:01:42,576
ובדבריו הוא אמר משפט יפה,
פיזיקאי מפורסם,

19
00:01:43,630 --> 00:01:48,100
הוא אמר בתוך דבריו
שמנקודת מבט מדעית

20
00:01:48,734 --> 00:01:52,564
תענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21,

21
00:01:53,236 --> 00:01:58,644
כי בדורות הקודמים המדע והיהדות
היו באין-ספור התנגשויות.

22
00:01:59,170 --> 00:02:04,474
המדע אומר כך, היהדות אומרת אחרת.
בתורה כתוב כך, מדענים מגלים דברים אחרים.

23
00:02:04,988 --> 00:02:09,948
אבל בדור הזה, הוא אומר,
במאה השנים האחרונות,

24
00:02:09,994 --> 00:02:14,802
הגילויים המדעיים מחברים
את המדע עם התורה.

25
00:02:15,596 --> 00:02:20,000
יש המון שאלות שעוסקות
בפסוקים הראשונים בפרשת בראשית.

26
00:02:21,324 --> 00:02:25,254
כשהיינו ילדים למדנו את הפסוקים
בבית הספר כמו שלימדו אותנו,

27
00:02:25,590 --> 00:02:28,692
אבל ננסה לראות את הדברים
קצת יותר בעומק.

28
00:02:29,762 --> 00:02:37,366
ונפתח קודם כול במה שנוגע להתהוות היקום
ולגיל העולם, אלה שני הנושאים העיקריים

29
00:02:37,396 --> 00:02:38,924
שנעסוק בהם הערב.

30
00:02:39,350 --> 00:02:43,028
נראה גם את ההיבט המדעי,
גם את ההיבט התורני,

31
00:02:43,054 --> 00:02:47,056
ובסוף גם בנקודות
שניתן לקחת מזה מוסר השכל

32
00:02:47,154 --> 00:02:51,018
לחיי היום-יום להפיק לקחים
כי אין דבר בתורה

33
00:02:51,042 --> 00:02:56,520
שאתה לא יכול ללמוד ממנו גם מוסר השכל,
כלומר לא רק לידע הכללי, להעשיר את הידע

34
00:02:56,562 --> 00:03:02,790
איך הדברים מסתדרים,
אלא גם הפקת לקחים לחיי היום-יום.

35
00:03:03,586 --> 00:03:07,896
נפתח ראשית בפסוקים שכולם מכירים,
הפסוק הראשון בתורה:

36
00:03:07,918 --> 00:03:12,460
"בראשית ברא אלוהים
את השמיים ואת הארץ".

37
00:03:14,094 --> 00:03:18,028
כשמתבוננים בפסוק הזה,
לא רק במילים הפשוטות,

38
00:03:18,036 --> 00:03:26,152
שבתחילה הקב"ה ברא את השמיים ואת הארץ,
רואים שהפסוק הזה מההיבט המדעי

39
00:03:26,518 --> 00:03:28,786
עומד על כמה נקודות יסוד.

40
00:03:29,696 --> 00:03:34,206
פירוש המילה "בראשית" - בתחילה.
תחילה של מה?

41
00:03:36,410 --> 00:03:41,366
בתורת היחסות, איינשטיין ועוד אחרים
דיברו על כך

42
00:03:41,768 --> 00:03:45,116
שהזמן נוצר יחד עם החומר.

43
00:03:45,634 --> 00:03:48,144
כלומר, כשאין חומר גם אין זמן.

44
00:03:48,598 --> 00:03:52,518
לא כמו שבמבט רגיל נראה לאנשים
שזמן הוא דבר עצמאי.

45
00:03:52,528 --> 00:03:56,078
גם אם היקום יתבטל,
הזמן ממשיך לפעול.

46
00:03:56,388 --> 00:04:01,378
האמת היא שזה לא כך.
הזמן הוא בעצם תוצאה של החומר.

47
00:04:01,406 --> 00:04:03,204
אם אין חומר, גם אין זמן.

48
00:04:03,746 --> 00:04:06,988
למשל, איך אנחנו יודעים
שעברו כמה דקות?

49
00:04:07,900 --> 00:04:10,576
כי לפני כמה דקות היינו בחוץ,
וכעת אנחנו כאן.

50
00:04:10,598 --> 00:04:14,362
כלומר, התזוזה שלנו
ממקום למקום בעולם החומרי

51
00:04:14,616 --> 00:04:18,438
היא בעצם ביטוי של זמן.
גם אדם שיושב ולא עושה שום דבר,

52
00:04:18,450 --> 00:04:22,368
יש תנודות בתוך הגוף, שינויים,
זה ביטוי של זמן.

53
00:04:22,810 --> 00:04:26,048
אבל אם נמחק את כל החומר,
נבטל את כל היקום,

54
00:04:26,084 --> 00:04:28,358
אין כוכבים, אין בני אדם, אין כלום -

55
00:04:28,720 --> 00:04:31,348
גם אין זמן.
אין שום משמעות.

56
00:04:31,930 --> 00:04:34,632
אין שום דבר שזז,
שום דבר שפועל.

57
00:04:36,038 --> 00:04:41,206
אומרת התורה "בראשית" -
כלומר כמו שיש ראש לגוף,

58
00:04:41,540 --> 00:04:46,750
הראש של הזמן נברא כאן.
"בראשית", הרמב"ן כותב את הדברים על התורה

59
00:04:46,778 --> 00:04:49,782
שעם התהוות היקום התחיל הזמן.

60
00:04:50,454 --> 00:04:53,842
בעולם המדע מייחסים את הגילוי הזה
לתקופה הרבה יותר מאוחרת,

61
00:04:53,856 --> 00:04:58,332
אבל גם הרמב"ם כותב על כך ב"מורה נבוכים",
גם הרמב"ן בביאורו לתורה,

62
00:04:58,528 --> 00:05:00,302
שבתחילה נברא הזמן.

63
00:05:01,762 --> 00:05:06,144
"ברא", פירוש המילה "ברא" -
יצר יש מאין.

64
00:05:06,222 --> 00:05:11,954
בעברית יש הבדל בין המילה "בריאה"
לבין המילה "יצירה" או "עשייה".

65
00:05:12,168 --> 00:05:15,022
בריאה היא יש מאין, לא היה ונהיה.

66
00:05:15,268 --> 00:05:19,390
אבל יצירה לוקחים חומר קיים
ועושים ממנו צורה.

67
00:05:20,020 --> 00:05:26,476
כמו למשל, "וייצר ה' אלוקים את האדם
עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים".

68
00:05:26,700 --> 00:05:28,918
כאן לא כתוב "ויברא", כתוב "וייצר".

69
00:05:29,570 --> 00:05:36,434
הוא לקח עפר שהוא כבר ברא לפני,
את העפר הזה הוא עיצב לצורה של אדם,

70
00:05:36,464 --> 00:05:41,004
"וייפח באפיו נשמת חיים",
וכך נוצר האדם, מורכב מגוף ונשמה.

71
00:05:41,294 --> 00:05:47,464
כשהאדם מת הוא לא חדל מלהתקיים,
אלא פושט את המעטפת הזאת של העפר,

72
00:05:47,490 --> 00:05:52,366
שמקורה בעפר, ו"האני" האמיתי
ממשיך להתקיים, לא מת אף פעם.

73
00:05:52,756 --> 00:05:56,286
שם כתוב "ויצר ה' אלוקים את האדם
עפר מן האדמה",

74
00:05:56,318 --> 00:06:01,082
אבל כאן כתוב "בראשית ברא אלוהים
את השמיים ואת הארץ"

75
00:06:01,098 --> 00:06:03,688
כי מדובר בבריאת יש מאין.

76
00:06:05,158 --> 00:06:07,406
מה זה "את השמיים ואת הארץ"?

77
00:06:09,964 --> 00:06:16,008
שמיים מלשון שמם,
מקום שאין בו שום דבר, מקום ריק.

78
00:06:16,434 --> 00:06:19,328
כלומר, בתחילה הקב"ה ברא את החלל.

79
00:06:19,860 --> 00:06:26,296
"ואת הארץ" - זוהי הנקודה הראשונית
של החומר שממנה נוצר הכול.

80
00:06:26,748 --> 00:06:32,576
"הארץ" לא מתייחס רק לכדור הארץ,
כאן מדובר על הנקודה הראשונית של החומר

81
00:06:32,596 --> 00:06:34,128
שמזה נוצר הכול.

82
00:06:34,136 --> 00:06:37,524
"שמיים" מלשון שמם, חלל, אין שם כלום.

83
00:06:37,612 --> 00:06:40,948
ה-י' יש בה כמה סודות.
בתוך המילה "שמיים" יש את ה-י'.

84
00:06:41,898 --> 00:06:48,068
"הארץ" מלשון רץ - נקודה ראשונית
שהיא חומרית ואז היא זזה,

85
00:06:48,078 --> 00:06:50,750
היא כל הזמן נמצאת בתנועה.
כך היא הייתה.

86
00:06:51,052 --> 00:06:56,550
ה-א' שבהתחלה מבטאת את האחד.
כלומר, נקודה אחת שהיא בזמן של ריצה.

87
00:06:58,184 --> 00:07:01,288
מה פירוש המילה "את ואת",
"את השמיים ואת הארץ"?

88
00:07:01,288 --> 00:07:02,984
לתורה יש את השפה שלה.

89
00:07:03,770 --> 00:07:09,122
יש כלל גדול בתורה:
כל מקום שכתוב "את" בא לרבות עוד משהו.

90
00:07:09,796 --> 00:07:15,096
למשל, "כבד את אביך ואת אימך" -
היה מספיק לומר "כבד אביך ואימך",

91
00:07:15,948 --> 00:07:19,496
בא לרבות אחיך הגדול,
שגם אותו צריך לכבד.

92
00:07:19,968 --> 00:07:22,846
כך גם כתוב ש...
יש הרבה ששואלים:

93
00:07:23,288 --> 00:07:28,018
כשאדם וחוה ילדו את קין והבל,
איך קין והבל ילדו ילדים?

94
00:07:28,216 --> 00:07:31,858
אין נשים בעולם,
אז עם מי הם התחתנו?

95
00:07:32,702 --> 00:07:33,838
איך הם ילדו?

96
00:07:34,208 --> 00:07:41,706
אומרים חז"ל במדרש:
כתוב על חוה "ותהר ותלד את קין",

97
00:07:42,184 --> 00:07:48,112
אחר כך כתוב שילדה
"את אחיו, את הבל".

98
00:07:48,140 --> 00:07:51,198
על קין כתוב פעם אחת "את" -
"ילדה את קין".

99
00:07:51,232 --> 00:07:54,262
על הבל כתוב פעמיים:
"את אחיו, את הבל".

100
00:07:54,636 --> 00:07:57,210
אומרים חז"ל: המילה "את" באה לרבות

101
00:07:57,426 --> 00:08:01,800
שעם קין נולדה תאומה אחת
ועם הבל שתי תאומות,

102
00:08:02,016 --> 00:08:03,514
לכן פעמיים "את".

103
00:08:03,902 --> 00:08:07,620
ואז עוד לא ניתנה תורה,
הם לקחו את האחיות שלהם לנשים

104
00:08:08,214 --> 00:08:10,004
וכך התחילה כל האנושות.

105
00:08:10,528 --> 00:08:14,742
גם כאן כשכתוב "את השמיים ואת הארץ",
היה מספיק לכתוב

106
00:08:14,758 --> 00:08:19,076
"בראשית ברא אלוהים שמיים וארץ",
היינו מבינים בדיוק אותו דבר.

107
00:08:19,466 --> 00:08:23,100
"את" בא לרבות,
לומר שהחלל נברא מראש

108
00:08:23,116 --> 00:08:28,540
עם כל מה שהיה עתיד לצאת ממנו,
והארץ, החומר נברא

109
00:08:28,558 --> 00:08:30,648
עם כל מה שעתיד לצאת ממנו.

110
00:08:30,888 --> 00:08:35,242
כמו עובר קטן,
בזמן שהוא ממש ממש קטנטן,

111
00:08:35,260 --> 00:08:38,236
בקושי נראה,
יש בו בעצם הכול.

112
00:08:38,432 --> 00:08:41,878
הפוטנציאל של ידיים, רגליים, עיניים,
הכול נמצא שם.

113
00:08:41,894 --> 00:08:46,348
ואתה רואה נקודה בסך הכול,
אבל בנקודה הזאת הכול גלום,

114
00:08:46,366 --> 00:08:48,682
אחר כך זה יתפתח ויבוא לידי ביטוי.

115
00:08:48,988 --> 00:08:53,844
כך גם כל מה שיצא מהעולם,
עצים, פרחים, שמש, ירח, כוכבים,

116
00:08:54,008 --> 00:08:57,868
הכול כבר היה גלום בנקודת הבריאה הראשונית.

117
00:08:58,254 --> 00:09:00,904
אז אם נסכם את הדברים
מנקודת מבט יהודית,

118
00:09:00,910 --> 00:09:04,664
מה פירוש הפסוק הזה?
"בראשית" - בתחילת הזמן,

119
00:09:05,144 --> 00:09:09,288
"ברא אלוהים" - פירוש המילה "אלוהים",
בעל כל הכוחות כולם.

120
00:09:09,552 --> 00:09:11,588
למה "אלוהים" לשון רבים?
הרי הוא אחד.

121
00:09:11,610 --> 00:09:14,730
כתוב "בראשית ברא", לא כתוב "בראו".
הוא אחד.

122
00:09:14,938 --> 00:09:18,292
אז למה "אלוהים"?
שהוא בעל כל הכוחות כולם.

123
00:09:18,682 --> 00:09:24,644
אז בתחילת הזמן ברא אלוהים
את החלל עם כל מה שעתיד להיות בו

124
00:09:24,766 --> 00:09:30,310
ואת החומר עם כל מה שעתיד להיות בו.
זה הפירוש "את השמיים ואת הארץ".

125
00:09:30,570 --> 00:09:34,734
במילים אחרות, בפסוק הראשון
אנחנו רואים כבר את שלושת היסודות

126
00:09:34,772 --> 00:09:40,118
של זמן, מרחב וחומר,
שכל אלה נבראו על ידי האלוקים,

127
00:09:40,322 --> 00:09:47,812
גם הזמן, גם המרחב וגם החומר
שנמצא בחלל, הכול נברא בתחילה

128
00:09:47,828 --> 00:09:51,290
באותה שעה,
 וזה הביאור של הפסוק הראשון.

129
00:09:52,222 --> 00:09:57,410
כעת נעבור להסתכלות המדעית,
מה המדע אומר על התהוות היקום,

130
00:09:57,426 --> 00:10:00,092
נתחיל בסקירה היסטורית.

131
00:10:02,560 --> 00:10:08,522
מאז הפילוסופיה היוונית העתיקה,
עד לפני פחות ממאה שנה,

132
00:10:09,246 --> 00:10:12,470
בעולם המדע הבינו שהיקום תמיד היה.

133
00:10:12,780 --> 00:10:16,308
התיאוריה שנקראת "קדמות העולם",
כלומר היקום תמיד היה.

134
00:10:16,914 --> 00:10:21,896
כשבאו מאמיני התנ"ך ואמרו שהעולם נברא,
המדענים לעגו להם.

135
00:10:21,948 --> 00:10:24,118
מה פירוש העולם נברא?
איך הוא נברא? ממה הוא נברא?

136
00:10:24,142 --> 00:10:25,396
תסביר לי מדעית.

137
00:10:25,784 --> 00:10:28,558
אומרים לו "אלוקים".
הוא אומר: אני לא יודע על מה אתה מדבר.

138
00:10:28,572 --> 00:10:30,596
מנקודת מבט מדעית לא הבינו.

139
00:10:31,084 --> 00:10:35,810
במדע אין בריאת יש מאין,
לא ייתכן שמכלום ייווצר משהו.

140
00:10:36,222 --> 00:10:40,402
אז מצאו שחומר אפשר להפוך לאנרגיה,
אנרגיה אפשר להפוך לחומר,

141
00:10:40,500 --> 00:10:44,598
אבל שמכלום ייווצר דבר?
אין מושג כזה בפיזיקה.

142
00:10:45,654 --> 00:10:49,014
ובאמת, מי שיראה ספרי מדע
במאות השנים האחרונות,

143
00:10:49,026 --> 00:10:52,066
הטענה המדעית הייתה
שהיקום תמיד היה.

144
00:10:54,118 --> 00:11:00,234
בשנת 1924 אסטרונום צעיר
בשם אדווין האבל,

145
00:11:00,320 --> 00:11:05,426
אחר כך קראו לטלסקופ החלל על שמו
כי עשה מהפכות, גילה דברים מדהימים,

146
00:11:06,204 --> 00:11:12,504
הוא היה הראשון ששם לב,
שלא כמו שחשבו עד זמנו,

147
00:11:13,782 --> 00:11:19,530
שהגלקסיה שאנחנו רואים, כל הכוכבים,
תמיד הבינו שהיקום הוא הכוכבים שאנחנו רואים.

148
00:11:19,898 --> 00:11:23,292
מעבר לגלקסיית שביל החלב
הבינו שאין כלום,

149
00:11:23,870 --> 00:11:27,432
או שיש נקודות קטנות
שאין להן שום משקל, שום משמעות.

150
00:11:28,176 --> 00:11:34,108
הוא היה הראשון שבאמצעות טלסקופ משוכלל
הצליח לגלות שמעבר לגלקסיה שלנו

151
00:11:34,120 --> 00:11:37,440
יש עוד המון גלקסיות כמו שלנו,
פחות או יותר,

152
00:11:38,382 --> 00:11:42,850
ויש שם ביליונים של כוכבים,
וכל הכוכבים שאנחנו רואים מכאן

153
00:11:42,886 --> 00:11:45,916
הם כלום ביחס לכל הכוכבים שבחלל.

154
00:11:46,896 --> 00:11:53,158
עד שהתברר שגלקסיית שביל החלב
היא כמו פסיק בספר

155
00:11:53,172 --> 00:11:57,042
ביחס לכל הגלקסיות שיש ביקום.
כלום.

156
00:11:58,018 --> 00:12:01,434
זה עשה מהפכה גדולה בעולם המדע,
קיבל תהילת עולם.

157
00:12:02,338 --> 00:12:04,560
אבל הוא לא נרגע,
המשיך לחקור עוד.

158
00:12:04,744 --> 00:12:08,586
בהמשך הוא גילה את בריחת הגלקסיות,

159
00:12:09,764 --> 00:12:15,812
כלומר שהגלקסיות לא נמצאות במקום אחד,
אלא מתפשטות ומתרחבות

160
00:12:15,832 --> 00:12:20,732
כמו בלון שיש עליו נקודות,
אם ננפח אותו, ככל שהוא יתנפח,

161
00:12:20,748 --> 00:12:24,392
הנקודות יתרחקו זו מזו.
כך רואים שכל היקום,

162
00:12:24,416 --> 00:12:28,108
הגלקסיות הולכות ומתרחקות,
זה אומר שהכול התחיל מנקודה אחת.

163
00:12:29,910 --> 00:12:39,808
בעקבות התגליות של האבל,
בשנת 1946 פיזיקאי אמריקאי

164
00:12:40,608 --> 00:12:45,344
בשם פרופ' ג'ורג' גאמוב,
הוא היה הראשון שהעלה את התיאוריה

165
00:12:45,350 --> 00:12:48,012
שעם השנים קיבלה את השם
"המפץ הגדול",

166
00:12:50,392 --> 00:12:54,882
הוא טען שיש הוכחות מדעיות
שהעולם נברא.

167
00:12:54,918 --> 00:12:57,642
לא כמו שהבינו לפני,
שהעולם תמיד היה,

168
00:12:57,808 --> 00:12:59,304
אלא העולם הופיע.

169
00:12:59,858 --> 00:13:04,066
הטענה שלו הייתה שבתחילה הייתה נקודה,
קרא לה נקודה סינגולרית,

170
00:13:04,114 --> 00:13:09,222
נקודה אחת מאוד קטנה
שכל מה שאחר כך רואים היה טמון בה,

171
00:13:09,232 --> 00:13:13,154
אבל היא בעצם נחשבת מבחינה מדעית
כמו לא קיימת, כאין.

172
00:13:14,712 --> 00:13:20,578
בשלב מסוים היא עברה התפרצות אדירה
של אנרגיה שיצאה.

173
00:13:20,916 --> 00:13:26,614
האנרגיה הזו נלכדה בתוך מלכודת כזו,
כמו סוג של חושך שסגר אותה,

174
00:13:26,626 --> 00:13:29,707
פלזמה שסגרה אותה.
ושם הוא ממשיך ומסביר

175
00:13:29,708 --> 00:13:34,677
על תהליכים ומורכבויות שונות,
עד שנוצרו כל הגלקסיות וכל הכוכבים.

176
00:13:35,038 --> 00:13:36,626
מהפכה בעולם המדע.

177
00:13:36,692 --> 00:13:42,564
בשנת 1946 עולם המדע הכריז,
בתחילה התווכחו איתו, יצאו נגדו,

178
00:13:42,610 --> 00:13:44,896
אבל אחר כך גילו הוכחות שהוא צודק.

179
00:13:45,072 --> 00:13:47,478
הוא חיזק את דבריו בבריחת הגלקסיות,

180
00:13:47,598 --> 00:13:50,762
אם רואים שהן מתרחקות,
זה אומר שבתחילה היו בנקודה אחת

181
00:13:50,780 --> 00:13:56,122
כולן מחוברות, ומשם הן התפרצו
ויצאו הלאה עם כל השינויים שעברו בדרך.

182
00:13:56,890 --> 00:14:02,148
עדיין היו פקפוקים בדבריו,
עד שנת 1965.

183
00:14:02,342 --> 00:14:04,968
מי ששם לב לתאריכים,
זה לא הרבה זמן מהיום.

184
00:14:05,154 --> 00:14:10,202
ב-1965 שני מדענים קיבלו פרס נובל
על כך שגילו את הקרינה הקוסמית,

185
00:14:11,354 --> 00:14:15,102
אלקטרומגנטית, קרינה שהוכיחה
את המפץ הגדול.

186
00:14:15,726 --> 00:14:20,360
והיום באמת התפיסה השלטת בעולם המדע
זו התפיסה של היווצרות היקום

187
00:14:20,578 --> 00:14:24,860
באמצעות התהליך הזה
שנקרא המפץ הגדול.

188
00:14:25,662 --> 00:14:28,296
אז בקצרה, מה טוענת התיאוריה הזו?

189
00:14:28,804 --> 00:14:32,630
נקודה שממנה הייתה התפרצות אדירה
של אנרגיה,

190
00:14:32,968 --> 00:14:38,644
האנרגיה הזו עברה שינויים ותהליכים שונים,
עד שהתגשמה וכך נוצרו

191
00:14:38,662 --> 00:14:43,456
כל הכוכבים וכל הגלקסיות,
כל מה שאנחנו רואים היום לנגד עינינו.

192
00:14:44,390 --> 00:14:51,376
לפנינו כאן תרשים של המפץ הגדול.
זהו תרשים מדעי,

193
00:14:51,404 --> 00:14:53,572
אני רק הפכתי מאנגלית לעברית.

194
00:14:53,956 --> 00:14:55,950
כאן אנחנו רואים את רגע ההתהוות,

195
00:14:55,968 --> 00:15:00,722
ההתפרצות הזו של האנרגיה,
של האור האדיר שיצא באותה שעה.

196
00:15:01,346 --> 00:15:06,054
תקופת החושך.
פה רואים את קרינת הרקע.

197
00:15:06,448 --> 00:15:09,134
החושך הזה בעצם לכד את כל האור.

198
00:15:10,820 --> 00:15:16,186
תהליכים שונים עד ההופעה
של כל הגלקסיות וכל הכוכבים.

199
00:15:16,500 --> 00:15:21,988
כבר נציין, מי ששם לב בפסוק,
שם כתוב "בראשית ברא אלוהים את השמיים" -

200
00:15:22,016 --> 00:15:26,680
אמרנו חלל,
"ואת הארץ" - שזה בעצם החומר הראשוני

201
00:15:26,720 --> 00:15:28,392
שממנו התהווה הכול.

202
00:15:28,804 --> 00:15:32,214
"והארץ הייתה תוהו ובוהו" -
היה שם אי-סדר מוחלט.

203
00:15:32,226 --> 00:15:34,578
גם המדענים כך טוענים,
שהיה אי-סדר.

204
00:15:34,962 --> 00:15:38,604
"וחושך על פני תהום" -
תמיד התקשו להבין על איזה חושך מדובר,

205
00:15:38,618 --> 00:15:39,900
על איזו תהום מדובר.

206
00:15:40,300 --> 00:15:44,712
לפי דברי המדענים, הגילוי שגילו עכשיו
זה מובן מאוד,

207
00:15:44,776 --> 00:15:48,028
שהכול בתחילה היה לכוד בתוך החושך הזה.

208
00:15:48,246 --> 00:15:52,242
נקרא כאן קטע מדבריו
של פרופ' נתן אביעזר,

209
00:15:53,046 --> 00:15:54,986
הוא כותב כך בספרו "בראשית ברא":

210
00:15:55,652 --> 00:16:00,588
"שבריר שנייה לאחר שעת האפס" -
כלומר ההתפרצות של המפץ הגדול,

211
00:16:01,140 --> 00:16:06,058
"נכלא אורו של כדור האש הקדום
בתוך מכלול הפלזמה של היקום.

212
00:16:06,658 --> 00:16:09,802
"על אף עוצמתו של האור,
הוא נשאר לכוד בתוך הפלזמה

213
00:16:09,840 --> 00:16:13,308
"בלי אפשרות להימלט,
ולכן לא היה אפשר לראותו.

214
00:16:13,672 --> 00:16:18,206
"אילו היה צלם מזדמן אז ליקום
והיה מנציח במצלמתו את המצב,

215
00:16:18,426 --> 00:16:22,828
"היה מגלה באכזבה שכל תמונותיו
שחורות לגמרי, מכיוון שהפלזמה

216
00:16:22,828 --> 00:16:26,804
"לכדה את כל האור
וגרמה ליקום להיות חשוך".

217
00:16:27,216 --> 00:16:29,860
ובאמת אם נקביל את הדברים
לדברי הרמב"ן,

218
00:16:29,874 --> 00:16:33,694
הרמב"ן בביאורו לתורה גם עומד
על העניין הזה של החושך,

219
00:16:33,714 --> 00:16:36,292
שהיה בתחילה, שהקיף את הכול.

220
00:16:36,778 --> 00:16:42,186
בהמשך כותב פרופ' נתן אביעזר:
"רק המעבר הפתאומי מפלזמה לאטום

221
00:16:42,208 --> 00:16:46,498
"זמן קצר לאחר הבריאה,
אפשר לקרינה האלקטרומגנטית,

222
00:16:46,520 --> 00:16:48,418
"כלומר האור של כדור האש,

223
00:16:48,440 --> 00:16:52,196
"להתנתק ולהיבדל מן היקום החשוך ולהאיר.

224
00:16:52,724 --> 00:16:55,226
"את המילים 'ויבדל אלוהים
בין האור ובין החושך'

225
00:16:55,240 --> 00:16:59,678
"אפשר להבין כהתייחסות להפרדת האור
מן התערובת החשוכה של הפלזמה".

226
00:16:59,704 --> 00:17:02,152
אני לא אקריא את כל לשונו
כדי לא להכביד.

227
00:17:02,164 --> 00:17:09,032
על כל פנים, רואים שפסוקי התורה
הולכים שלובי זרוע עם התגליות של עכשיו.

228
00:17:10,270 --> 00:17:13,782
אבל הפלא הכי גדול הוא הדברים
שמופיעים בזוהר הקדוש.

229
00:17:13,806 --> 00:17:16,542
בואו נראה כאן קטע
במצגת שלפנינו.

230
00:17:16,980 --> 00:17:23,004
נראה קטע מתוך דברי הזוהר על הפסוק
"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור".

231
00:17:24,620 --> 00:17:29,474
רק כדי להשלים את התמונה,
עד הפסוק הזה חשוב לציין נקודה חשובה,

232
00:17:29,998 --> 00:17:34,592
הזוהר הקדוש אומר:
תדע לך ששני הפסוקים הראשונים של הבריאה

233
00:17:34,906 --> 00:17:39,102
הם רק מבוא והקדמה לפרשת הבריאה.
כמו סיכום כללי,

234
00:17:39,370 --> 00:17:44,732
שבתחילה אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ,
הכול היה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום.

235
00:17:44,970 --> 00:17:49,294
מהיכן מתחיל הפירוט שאלוקים מדבר
והעולם נהיה?

236
00:17:49,434 --> 00:17:51,196
הפירוט של פרשת הבריאה?

237
00:17:51,232 --> 00:17:54,074
כי לפני כן זה כמו מבוא
שהוא נתן לך סיכום כללי.

238
00:17:54,696 --> 00:17:58,274
אבל הפירוט של מה בדיוק קרה שם
מתחיל מפסוק ג',

239
00:17:58,280 --> 00:18:00,662
כך אומר רבי שמעון בר יוחאי
בספר הזוהר:

240
00:18:00,672 --> 00:18:05,686
אתה רוצה לדעת איך הכול התחיל?
"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור".

241
00:18:06,646 --> 00:18:09,642
מה זה האור הזה?
כשהיינו ילדים לא שאלנו שאלות,

242
00:18:09,668 --> 00:18:12,374
כי מייד המוח מקשר את האור עם השמש.

243
00:18:13,882 --> 00:18:19,432
אבל נשאל את עצמנו, האם ייתכן
לומר ש"יהי אור" ביום הראשון לבריאה,

244
00:18:19,452 --> 00:18:22,724
כשאלוקים מתחיל לדבר,
זהו אור השמש?

245
00:18:23,034 --> 00:18:27,984
נראה את הפסוקים בתורה:
"ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים,

246
00:18:28,016 --> 00:18:31,576
"את המאור הגדול לממשלת היום
ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

247
00:18:31,598 --> 00:18:36,434
"ואת הכוכבים" וכולי,
"ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי".

248
00:18:36,890 --> 00:18:40,888
המאורות נבראו ביום הרביעי.
אומנם בתחילה כבר הזכרנו

249
00:18:40,918 --> 00:18:48,918
שהכול היה גלום, הכול היה נמצא כבר בתחילה,
אבל לבוא לידי ביטוי, להיתלות ברקיע,

250
00:18:48,940 --> 00:18:52,168
להגיע לגדולה שלהם, לעוצמה,
להאיר לעולם,

251
00:18:52,196 --> 00:18:55,874
להיכנס דרך האטמוספרה
ולהאיר בכדור הארץ.

252
00:18:56,074 --> 00:18:58,924
בתחילה האטמוספרה הייתה מאוד חשוכה.

253
00:19:00,154 --> 00:19:02,992
כדי שהאור הזה יגיע -
כל זה קרה ביום הרביעי.

254
00:19:03,510 --> 00:19:07,438
אז אם כך, מה פירוש המילים
"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור"?

255
00:19:07,440 --> 00:19:14,224
בואו נראה את דברי הזוהר,
שעושה מהפכה שלמה בתפיסה

256
00:19:14,902 --> 00:19:17,988
של האנושות איך הכול התחיל.

257
00:19:19,098 --> 00:19:22,402
אומר הזוהר כך: "תא חזי",
הארמית קרובה לעברית,

258
00:19:22,420 --> 00:19:24,942
אז כל אדם יכול בקלות לזהות את המילים.

259
00:19:25,154 --> 00:19:26,580
מה פירוש "תא חזי"?

260
00:19:26,884 --> 00:19:30,884
בוא וראה, "כד בעא קודשא בריך הוא
למברי עלמין" -

261
00:19:30,914 --> 00:19:36,400
כשרצה הקב"ה לברוא את העולמות,
הכוונה כל הכוכבים, כל הגלקסיות.

262
00:19:36,434 --> 00:19:39,842
בתורת הסוד זה מרמז גם
על יקומים רוחניים עליונים.

263
00:19:40,296 --> 00:19:44,004
"אפיק חד נהורא סתימאה" -
הוציא אור אחד סתום,

264
00:19:44,050 --> 00:19:47,590
כלומר אור שהיה סתום
התפרץ ויצא החוצה.

265
00:19:47,884 --> 00:19:50,616
"דמן ההוא נהורא" -
שמאותו האור,

266
00:19:50,976 --> 00:19:54,079
"נפקין ונהרין כל אינון נהורין דאתגליין" -

267
00:19:54,354 --> 00:19:57,028
יצאו והאירו כל אותם האורות שהתגלו.

268
00:19:58,560 --> 00:20:01,108
פה הוא מדבר על שינויים שנעשו

269
00:20:01,117 --> 00:20:05,234
ואז האור הראשוני הפך להיות אורות שונים.

270
00:20:05,968 --> 00:20:08,621
"ומההוא נהורא נפקין ואתפשטו

271
00:20:08,621 --> 00:20:10,313
"ואתעבידו שאר נהורין" -

272
00:20:10,610 --> 00:20:13,920
יצאו והתפשטו ונעשו שאר האורות.

273
00:20:14,142 --> 00:20:15,420
"ואיהו עלמא עלאה" -

274
00:20:15,539 --> 00:20:17,429
זה העולם העליון, יקומים רוחניים,

275
00:20:17,572 --> 00:20:18,772
תכף נראה מה זה.

276
00:20:19,252 --> 00:20:23,372
"תו אתפשט האי נהורא עלאה" -
עוד התפשט האור העליון הזה,

277
00:20:23,578 --> 00:20:27,742
"ועבד אומנא" - ועשה האומן,
"נהורא דלא נהיר" -

278
00:20:27,756 --> 00:20:31,432
הגדרה פיזיקלית מאוד מעניינת לחומר,
אור שאינו מאיר,

279
00:20:31,604 --> 00:20:35,190
"ועביד עלמא תתאה" -
ונעשה העולם התחתון,

280
00:20:35,222 --> 00:20:38,532
כלומר העולם הגשמי שלנו,
כל הגלקסיות, כל הכוכבים.

281
00:20:39,240 --> 00:20:43,728
בלשון המקובלים, התהליך הזה נקרא בשם
השתלשלות העולמות.

282
00:20:44,844 --> 00:20:49,446
על פי תורת הסוד, אנחנו רואים כאן
את ההתפרצות של האור.

283
00:20:49,466 --> 00:20:54,303
האור התפשט לצדדים, המשיך הלאה,
נוצר יקום מקביל פחות רוחני,

284
00:20:54,459 --> 00:20:57,620
יקום מקביל פחות רוחני,
מה שנקרא בלשון המקובלים,

285
00:20:57,630 --> 00:21:01,810
ארבעה עולמות אבי"ע:
אצילות, בריאה, יצירה, עשייה.

286
00:21:01,890 --> 00:21:08,000
כשבעצם בתחתית של התחתית של עולם העשייה
שם נמצא היקום הגשמי שאנחנו מכירים.

287
00:21:08,818 --> 00:21:11,552
לפני עשרות שנים שאלתי
את המקובל המפורסם,

288
00:21:11,570 --> 00:21:15,216
הרב דוד בצרי בירושלים,
ראש ישיבת המקובלים "השלום",

289
00:21:15,440 --> 00:21:21,810
שאלתי אותו: האם המדענים במפץ הגדול
גילו את מה שכתוב כאן בזוהר לפני 2,000 שנה?

290
00:21:22,156 --> 00:21:26,452
רבי שמעון בר יוחאי לפני 2,000 שנה
מציין שהיקום התחיל מאור

291
00:21:26,470 --> 00:21:31,216
שהתפרץ ועבר שינויים שונים,
אור שהיה סתום במשהו ויצא ועבר

292
00:21:31,238 --> 00:21:34,340
עד ההתגשמות של החומר,
וזה מה שהמדענים טוענים.

293
00:21:34,350 --> 00:21:36,900
האם הם גילו את מה שכתוב כאן
בספר הזוהר?

294
00:21:37,588 --> 00:21:42,848
הוא הגיב בחיוך ואמר:
הם גילו את התחתית של התחתית של דברי הזוהר.

295
00:21:43,224 --> 00:21:47,884
אין להם כלים לגלות מה זה עולם האצילות,
יקום רוחני מקביל לשלנו,

296
00:21:48,076 --> 00:21:50,066
עולם הבריאה, עולם העשייה.

297
00:21:50,600 --> 00:21:55,784
הם גילו את התחתית, כלומר
אם נסתכל כאן בתרשים לפי דברי הרב בצרי,

298
00:21:55,826 --> 00:21:58,690
המפץ הגדול זה כאן, הנקודה הזו,

299
00:21:58,718 --> 00:22:00,532
כשהאור התחיל להיראות.

300
00:22:00,948 --> 00:22:05,366
ובאמת המדענים עצמם טוענים
שרגע הבריאה נותר בלי הסבר.

301
00:22:05,402 --> 00:22:07,546
בספר "המהפך" הבאנו
את המקורות של מדענים

302
00:22:07,568 --> 00:22:13,434
שטוענים: יודעים מה קרה,
אבל איך קרה, מה בדיוק קרה שם

303
00:22:13,790 --> 00:22:14,290
לא יודעים.

304
00:22:14,688 --> 00:22:19,752
פרופ' הוקינג, סטיבן הוקינג המפורסם,
הוא כותב: "הבריאה נמצאת

305
00:22:19,770 --> 00:22:22,350
"מחוץ לתחומי הפיזיקה הידועים לנו.

306
00:22:22,510 --> 00:22:27,586
"מה שקרה שם זה לא מה שאנחנו מכירים,
מדובר בתהליכים מוזרים לחלוטין".

307
00:22:27,936 --> 00:22:30,712
לעם ישראל אין פלא.
"בראשית ברא אלוהים

308
00:22:30,730 --> 00:22:32,882
"את השמיים ואת הארץ",
ברא את החלל,

309
00:22:32,892 --> 00:22:35,414
ברא את אותה נקודה,
מזה האור מתפרץ,

310
00:22:35,434 --> 00:22:41,002
הכול מסתדר בצורה נפלאה
כמו שהדברים מופיעים אצלנו בפסוקים בתורה.

311
00:22:41,240 --> 00:22:42,762
אבל מעניין לציין,

312
00:22:45,128 --> 00:22:46,578
אני אקריא מבפנים,

313
00:22:47,240 --> 00:22:51,470
פרופ' רוברט ג'סטרו,
מבכירי האסטרונומים בימינו

314
00:22:51,488 --> 00:23:00,134
ומייסד מרכז לחקר החלל של נאס"א,
ביטא את מבוכת עמיתיו לחקר החלל

315
00:23:00,150 --> 00:23:05,082
במילים האלה: "מסך המסתורין
העוטף את רגע הבריאה

316
00:23:05,250 --> 00:23:10,776
"לא יוסר אף פעם על ידי בני אדם.
אין למדע הסבר כיצד נברא העולם,

317
00:23:11,114 --> 00:23:14,440
"רק אנשי הדת...",
כך הוא כותב כאסטרונום בכיר,

318
00:23:14,624 --> 00:23:17,440
"רק אנשי הדת לא הופתעו
מקביעה חדשה זו".

319
00:23:17,474 --> 00:23:19,840
ופה הוא נותן המחשה שמעלה חיוך:

320
00:23:20,138 --> 00:23:26,838
"המדען שחי ופעל כל ימיו באמונה
שבכוח שכלו הוא יוכל לפתור כל שאלה,

321
00:23:27,220 --> 00:23:32,056
"נקלע למצב טראומתי.
הוא העפיל כבר על פני הרים של בורות,

322
00:23:32,312 --> 00:23:35,560
"הנה הוא עומד לכבוש
את הפסגה הגבוהה ביותר,

323
00:23:35,712 --> 00:23:40,810
"אך כשהוא מטפס על הסלע האחרון,
הוא מתקבל בברכה על ידי קבוצת אנשי דת

324
00:23:40,838 --> 00:23:43,360
"שנמצאת שם כבר מאות רבות של שנים".

325
00:23:43,860 --> 00:23:46,926
מדען מטפס, טורח, עולה,
מגיע לפסגה,

326
00:23:46,950 --> 00:23:49,548
פתאום הוא רואה שם כמה דתיים,
אומרים לו: "עכשיו הגעת?

327
00:23:49,574 --> 00:23:52,330
"ברוך הבא.
מה שגילית אצלנו כתוב כבר

328
00:23:52,348 --> 00:23:53,984
"מלפני דורות רבים".

329
00:23:54,482 --> 00:23:58,824
והמשל הזה שהוא נותן במה שנוגע
להתהוות היקום הוא נכון

330
00:23:58,850 --> 00:24:02,396
לעוד אין-ספור של תחומים.
בע"ה נראה בשיעורים הבאים,

331
00:24:02,402 --> 00:24:07,266
בהרצאות הבאות.
נראה גם את מה שגילו בנפש האדם,

332
00:24:07,308 --> 00:24:11,946
דברים שמופיעים בתורת הקבלה
על ההבדלים שבין המבנה הגברי

333
00:24:11,958 --> 00:24:15,814
לבין המבנה הנשי,
שבזה תלוי המפתח לשלום בית.

334
00:24:15,844 --> 00:24:18,822
אם רוצים זוגיות מוצלחת
צריכים להבין את ההבדלים

335
00:24:18,830 --> 00:24:22,226
ולדעת איך לתת, איך להעניק,
כל אחד לפי הראש של השני,

336
00:24:22,242 --> 00:24:23,854
לא לפי הראש של עצמו.

337
00:24:24,172 --> 00:24:30,042
כל אלה דברים שכבר מופיעים
בתורת ישראל מזה אלפי שנים.

338
00:24:30,638 --> 00:24:36,214
נעבור כעת לעוד נושא מעניין
שמעסיק אנשים רבים בזמננו,

339
00:24:36,234 --> 00:24:37,606
מהו גיל היקום?

340
00:24:38,570 --> 00:24:43,390
במה שנוגע להתהוות היקום,
אז יפה מאוד, רואים הקבלה מדהימה,

341
00:24:43,812 --> 00:24:48,122
רואים את הפסוק הראשון בתורה,
שכשמסתכלים עליו מהיבט מדעי,

342
00:24:48,144 --> 00:24:55,856
הוא לפתע מאיר מזוויות חדשות,
שאגב, הוא גם מלמד מיהו הבורא.

343
00:24:56,760 --> 00:25:03,974
כי אם כתוב שם בפסוק הראשון
שהקב"ה ברא את הזמן וברא את המרחב,

344
00:25:03,990 --> 00:25:07,936
את כל החלל,
וברא את החומר,

345
00:25:08,008 --> 00:25:11,030
מה זה אומר עליו?
שהוא לא שייך למחלקות האלה.

346
00:25:11,060 --> 00:25:14,747
את אלה הוא ברא.
אבל הוא עצמו הוא לא מוגבל בזמן,

347
00:25:14,778 --> 00:25:19,662
אלא כמו שכותבים שם הוי"ה, י-ה-ו-ה:
היה, הווה ויהיה.

348
00:25:19,704 --> 00:25:23,512
הוא לא מוגבל בזמן,
הוא ברא את הזמן אז הוא לא כפוף לזמן.

349
00:25:23,634 --> 00:25:26,674
תמיד הבורא, לפני זה זה לא היה.

350
00:25:26,970 --> 00:25:32,242
אם הוא עצמו שייך למגבלות האלה,
זה אומר שהוא לא ברא את זה.

351
00:25:32,568 --> 00:25:35,610
"ברא" פירושו של דבר
שלא היה לפני כן זמן,

352
00:25:35,646 --> 00:25:39,740
הוא ברא את הזמן,
הוא ברא את המרחב

353
00:25:39,778 --> 00:25:41,258
והוא גם ברא את החומר,

354
00:25:41,272 --> 00:25:46,342
כלומר הוא עצמו לא מוגבל
לא בזמן, לא בממדים של מרחב

355
00:25:46,506 --> 00:25:48,732
וגם לא חומרי.

356
00:25:49,650 --> 00:25:53,058
כשמדברים על אלוקים צריך לקבל הבנה.

357
00:25:53,072 --> 00:26:01,162
פעם מישהי שהיא מדריכת תיירים
פה בארץ ביקשה פגישה דחופה

358
00:26:01,502 --> 00:26:05,140
עם תיירת יהודייה שבאה לטייל פה בארץ.

359
00:26:05,468 --> 00:26:09,020
והיא אומרת שהיא מאוד חכמה,
מאוד נבונה, מאוד משכילה, מאוד רוחנית,

360
00:26:09,038 --> 00:26:11,402
אבל יש לה איזו שטות
שחייבים להוציא לה אותה מהראש,

361
00:26:11,412 --> 00:26:13,418
והיא ניסתה לשכנע אותה
אבל לא הלך לה.

362
00:26:14,826 --> 00:26:15,996
הגיעו שתיהן

363
00:26:17,524 --> 00:26:22,354
ואז היא אומרת שאין לה ספק שמישהו ברא
את כל היקום הזה.

364
00:26:23,430 --> 00:26:27,914
ברור לה שיש בורא ליקום
המורכב והמתוכנן והמתוחכם,

365
00:26:29,914 --> 00:26:31,916
אבל לדעתה, מי זה הבורא?

366
00:26:32,506 --> 00:26:34,608
היא ראתה סרטים, שיגעו לה את השכל,

367
00:26:34,782 --> 00:26:37,924
והיא הגיעה למסקנה
שיש איזה חייזר שברא את היקום.

368
00:26:40,140 --> 00:26:45,576
ניסיתי מזוויות שונות להסביר לה
את ההיגיון, אבל היגיון לא עובד אצלה,

369
00:26:45,592 --> 00:26:47,518
תקוע אצלה שיש איזה חייזר.

370
00:26:48,616 --> 00:26:52,740
בסוף שאלתי אותה:
החייזר הזה ברא את הכול?

371
00:26:53,784 --> 00:26:55,414
היא אומרת: כן, ברא את הכול.

372
00:26:56,148 --> 00:26:58,450
לפני שהוא ברא את הכול,
לא היה כלום?

373
00:26:58,486 --> 00:27:00,158
היא אומרת: לא היה כלום,
רק הוא היה.

374
00:27:00,858 --> 00:27:02,722
שאלתי אותה: ואיפה הוא גר עכשיו?

375
00:27:03,548 --> 00:27:05,002
אמרה: על איזה כוכב.

376
00:27:05,238 --> 00:27:07,614
שאלתי אותה: אבל אם לא היה כוכב,
איפה הוא גר לפני?

377
00:27:07,640 --> 00:27:09,150
הרי הוא ברא את הכוכבים.

378
00:27:09,538 --> 00:27:11,948
חשבה, חשבה, אמרה:
על זה לא חשבתי. אתה צודק,

379
00:27:11,966 --> 00:27:13,726
זה לא חייזר.
רק אלוקים.

380
00:27:14,860 --> 00:27:18,170
רק מהדירה של החייזר
הגיעה למסקנה שיש אלוקים.

381
00:27:18,452 --> 00:27:21,700
אבל יש אנשים בעולם שאיזה
שטויות נכנסות להם לראש,

382
00:27:21,728 --> 00:27:25,660
ראו סרטים, קראו דברי הבל.
אבל לנו יש את התורה שלנו,

383
00:27:25,682 --> 00:27:28,868
שמגלה את כל הסודות של הבריאה,
את כל האמת.

384
00:27:29,116 --> 00:27:34,926
כל יהודי צריך להיות גאה ביהדות שלו.
כל האנושות צועדת בעקבות הגילויים של התורה,

385
00:27:34,956 --> 00:27:37,316
בעקבות ערכי התרבות של התורה.

386
00:27:37,462 --> 00:27:40,234
ואצלנו בעם ישראל,
כמו שכתוב בשיר השירים,

387
00:27:40,276 --> 00:27:43,508
"שמוני נוטרה את הכרמים
כרמי שלי לא נטרתי".

388
00:27:43,530 --> 00:27:47,480
שמו אותי לשמור על כל הכרמים
של האומות האחרות, כל התרבויות,

389
00:27:47,566 --> 00:27:49,408
בסוף את הכרם שלי שכחנו.

390
00:27:49,484 --> 00:27:53,136
אבל אדם צריך לזכור
להיות גאה בתורה שלנו, ביהדות שלנו,

391
00:27:53,222 --> 00:27:57,304
שהעולם, ברוך השם, גם הולך
ומתקדם לכיוון העמדה של התורה.

392
00:27:58,742 --> 00:28:02,176
אבל אחת השאלות הכי מביכות
שהרבה נבוכים בה,

393
00:28:02,194 --> 00:28:04,034
אבל התשובה פשוטה, כפי שנראה,

394
00:28:04,954 --> 00:28:07,752
זוהי שאלת גיל היקום,
גיל העולם,

395
00:28:07,820 --> 00:28:09,940
כמה זמן היקום הזה קיים.

396
00:28:10,474 --> 00:28:15,784
ולכאורה, אני שומע את זה הרבה
מצעירים, צעירות שמתחזקים,

397
00:28:16,122 --> 00:28:19,698
הם רואים שיש כאן ניגוד
שאי אפשר לגשר עליו.

398
00:28:20,592 --> 00:28:24,818
כי על פי התורה שלנו,
הספירה, אנחנו עכשיו בשנה הזו

399
00:28:24,838 --> 00:28:28,340
שמוסרים כאן את ההרצאה בתל אביב,
ב"בית הכנסת הגדול",

400
00:28:28,358 --> 00:28:31,974
אנחנו בשנת התשע"ז.

401
00:28:32,186 --> 00:28:37,694
ה - 5,000.
ת"ש: ת - 400, ש - 300,

402
00:28:37,706 --> 00:28:40,256
יחד 700.
ע"ז - 77.

403
00:28:40,450 --> 00:28:46,048
כלומר, על פי הספירה היהודית
אנחנו בשנת 5777.

404
00:28:48,490 --> 00:28:54,536
לא כמו הנצרות, שהתחילה באמצע ההיסטוריה.
נצרות - 2000 ומשהו, זה התחיל באמצע.

405
00:28:54,690 --> 00:28:56,614
יש לפני הספירה, יש אחרי הספירה.

406
00:28:56,640 --> 00:29:01,868
הספירה היהודית היא משחר
ההיסטוריה האנושית - 5777.

407
00:29:02,520 --> 00:29:05,334
לעומת זאת, על פי המדע,
מהו גיל היקום היום?

408
00:29:06,582 --> 00:29:11,558
בין 13.5 מיליארד שנה
לבין 15 מיליארד שנה.

409
00:29:11,822 --> 00:29:13,438
תנודות לכאן ולשם.

410
00:29:14,582 --> 00:29:17,254
לכאורה, הפער הזה נראה
בלתי ניתן לגישור.

411
00:29:17,682 --> 00:29:21,080
אם היה מדובר על כמה אלפי שנים,
אפילו כמה עשרות אלפי שנים,

412
00:29:21,108 --> 00:29:22,162
אולי יש על מה לדבר.

413
00:29:22,498 --> 00:29:25,980
אבל הם מדברים על 13.5 מיליארד שנה לפחות,

414
00:29:26,470 --> 00:29:31,408
והיהדות מדברת על 5,777 -
פחות מ-6,000 שנים.

415
00:29:31,884 --> 00:29:34,300
איך אפשר לגשר על פער כזה?

416
00:29:35,350 --> 00:29:39,814
אבל התשובה פשוטה
והיא מתפרסת על שני מסלולים,

417
00:29:40,720 --> 00:29:45,422
שחשוב לדעת גם אם אדם
שהשאלה הזו לא מעסיקה אותו,

418
00:29:46,526 --> 00:29:50,812
אבל צריך, כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות,
"דע מה שתשיב".

419
00:29:51,184 --> 00:29:56,422
לפעמים בעבודה, בצבא,
במקומות מסוימים, פתאום מישהו שואל שאלה,

420
00:29:56,478 --> 00:29:58,828
צריך לדעת לענות לו תשובה,
כך אומרת המשנה.

421
00:29:58,858 --> 00:30:02,142
גם שאלה שלא מעסיקה אותך,
אתה צריך לדעת אם זה מעסיק אחרים,

422
00:30:02,162 --> 00:30:03,116
"דע מה שתשיב".

423
00:30:03,130 --> 00:30:06,622
שם כתוב "מה שתשיב לאפיקורוס",
היום זה לא אפיקורסים,

424
00:30:06,660 --> 00:30:10,540
רוב השואלים שאלות הם לא אפיקורסים,
אלא יותר חוסר ידע,

425
00:30:10,560 --> 00:30:14,016
יותר רוצים להחכים וללמוד ולדעת
אבל לא לימדו אותם,

426
00:30:14,030 --> 00:30:17,640
מה אפשר לעשות?
לא כולם זכו לעסוק בדברים האלה.

427
00:30:17,888 --> 00:30:25,560
ראשית, התשובה הבסיסית והפשוטה,
שהספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון.

428
00:30:26,136 --> 00:30:31,180
בימי הבריאה הזמן זרם באופן שונה
מהזרימה שלו היום.

429
00:30:31,600 --> 00:30:36,948
כלומר, יום בבריאה לא זרם
באותו זמן כמו שהוא זורם היום.

430
00:30:37,648 --> 00:30:42,320
ייתכן שבתקופה שלנו,
הזכרנו כבר קודם שהזמן הוא דבר משתנה.

431
00:30:42,340 --> 00:30:46,016
מה שאיינשטיין גילה בתורת היחסות
שהזמן הוא משתנה,

432
00:30:47,088 --> 00:30:53,992
למשל המחשה שנראית תמוהה,
אבל אצל הפיזיקאים היא נחשבת א-ב

433
00:30:54,008 --> 00:30:58,786
של כיתה א' כשלומדים את תורת היחסות,
אבל המחשה מעניינת,

434
00:30:59,404 --> 00:31:03,408
אם ניקח תאומים, שניהם בחורים בגיל 20.

435
00:31:04,148 --> 00:31:09,238
תאום אחד נושיב אותו כאן לידנו,
תאום שני נעלה אותו לחללית

436
00:31:09,252 --> 00:31:11,028
שטסה במהירות האור.

437
00:31:12,048 --> 00:31:16,180
אין חללית כזו.
מהירות האור 300 אלף קילומטר בשנייה.

438
00:31:16,204 --> 00:31:21,996
אתה מדליק פרוז'קטור בחלל ריק -
תוך שנייה 300 אלף קילומטר.

439
00:31:25,074 --> 00:31:30,882
נניח שייצרו חללית שטסה במהירות כזו
של 300 אלף קילומטר בשנייה

440
00:31:31,550 --> 00:31:33,600
ונכניס את התאום השני לשם.

441
00:31:34,360 --> 00:31:38,690
לאחר 40 שנה הוא חוזר ממסע בחלל
ונוחת אצלנו.

442
00:31:39,678 --> 00:31:42,062
האח שנשאר כאן, בן כמה הוא?

443
00:31:42,314 --> 00:31:47,336
היה בן 20, עכשיו הוא בן 60.
כבר רואים שהפנים השתנו, קמטים.

444
00:31:47,686 --> 00:31:48,842
עבר הרבה.

445
00:31:49,422 --> 00:31:54,960
מתברר שאצל האדם הזה
שהיה בחללית חלפו דקות ספורות בלבד,

446
00:31:54,982 --> 00:31:58,806
הוא יורד משם בחור בן 20,
רענן, צעיר.

447
00:31:58,872 --> 00:32:01,960
אצלו עברו כמה דקות,
אצלנו עברו 40 שנה.

448
00:32:02,700 --> 00:32:05,114
זה נראה הזוי,
אבל זה מדעי לחלוטין.

449
00:32:05,140 --> 00:32:08,390
היום זה הוכח מדעית
שאדם שנמצא במהירות כזו,

450
00:32:08,500 --> 00:32:10,882
הזמן פועל בצורה שונה.

451
00:32:10,902 --> 00:32:12,664
יש לזה גם הסבר איך זה עובד.

452
00:32:12,710 --> 00:32:18,192
אגב, כל התגליות של היום
שמייצרים היום, עם כל האלקטרוניקה וכו',

453
00:32:18,210 --> 00:32:22,046
הכול מבוסס על תורת היחסות,
שנחשבה הזויה, אבל ממנה יצאו

454
00:32:22,098 --> 00:32:26,330
כל המבחנים שאנחנו רואים היום בחיי היום-יום,
דברים שימושיים,

455
00:32:26,356 --> 00:32:27,988
הכול מבוסס על הגילוי הזה.

456
00:32:30,398 --> 00:32:33,902
אומר הרב דסלר,
נקרא את לשונו,

457
00:32:35,368 --> 00:32:39,132
הוא כותב את זה על פי דברי המקובלים,
על פי דברי הרמב"ן ואחרים,

458
00:32:40,026 --> 00:32:43,402
שצריך לדעת שהזמן הוא דבר משתנה.

459
00:32:44,892 --> 00:32:49,010
בספר "מכתב מאליהו" הוא מביא
את דברי הרמב"ן וכותב כך:

460
00:32:49,398 --> 00:32:54,736
"הרי שבפשוטו של מקרא,
שמוסבר לנו לפי אבחנתנו",

461
00:32:54,760 --> 00:32:59,228
כלומר לפי התפיסה שלנו,
"נבין ימים ממש משעות ורגעים,

462
00:32:59,590 --> 00:33:04,030
"אבל לפי עצם העניין, דהיינו פנימיותו,
הוא אבחנה אחרת לגמרי

463
00:33:04,298 --> 00:33:07,320
"ורק שבשבילנו נכתב
בצורת שישה ימים".

464
00:33:08,340 --> 00:33:11,254
וכאן הוא מביא את "ספר הבהיר"
של רבי נחוניה בן הקנה,

465
00:33:11,790 --> 00:33:15,878
ומביא אחר כך את לשון הגר"א:
"אצל מעשה בראשית כתוב בראשית.

466
00:33:16,104 --> 00:33:20,152
"ששת ימים הראשונים היו כוללים
את כל ששת אלפי השנים

467
00:33:20,494 --> 00:33:23,746
"ופירוש בחינת כלל הוא
שכל גילויי הששת אלפי שנים

468
00:33:23,788 --> 00:33:28,934
"כלולים בימי בראשית.
הנשמות היו כלולות בנשמת אדם הראשון".

469
00:33:28,948 --> 00:33:32,304
כך הוא ממשיך ואומר
שגם כל המצוות היו כלולות בעץ הדעת.

470
00:33:32,314 --> 00:33:34,628
אני לא אקרא את לשונו,
מי שירצה יראה אחר כך.

471
00:33:34,934 --> 00:33:39,238
בקיצור, ששת ימי הבריאה,
הזמן זרם בצורה שונה לחלוטין

472
00:33:39,266 --> 00:33:40,452
מהזרימה של היום.

473
00:33:41,196 --> 00:33:44,312
אנחנו מתחילים את הספירה
מאדם הראשון.

474
00:33:45,934 --> 00:33:51,834
במדרש כתוב: אדם הראשון נברא
בראש השנה שבא ביום השישי.

475
00:33:52,282 --> 00:33:57,992
בתורה כתוב שנברא ביום השישי.
וחז"ל אומרים: תדע לך שזהו ראש השנה.

476
00:33:58,014 --> 00:34:05,662
עכשיו בואו נעשה חשבון פשוט, באיזה יום,
באיזה תאריך אנחנו מחליפים את השנה?

477
00:34:06,152 --> 00:34:10,936
תשע"ז הופכת להיות תשע"ח,
באיזה תאריך?

478
00:34:12,016 --> 00:34:14,430
ביום ראש השנה, נכון?
ב-א' בתשרי.

479
00:34:14,682 --> 00:34:16,784
זה היום שבו נברא אדם הראשון.

480
00:34:17,516 --> 00:34:19,832
כלומר, אדם הראשון נולד,
התחיל את הספירה:

481
00:34:19,864 --> 00:34:22,860
אני בן יום, אני בן שבוע,
אני בן חודש, אני בן שנה.

482
00:34:22,896 --> 00:34:24,580
הנה, התחלנו את השנה השנייה.

483
00:34:24,814 --> 00:34:27,596
אחר כך שנה שלישית.
וכל אדם יכול לבדוק

484
00:34:27,604 --> 00:34:30,460
את כל ההיסטוריה מאז אדם הראשון ועד היום,

485
00:34:30,590 --> 00:34:35,402
עשרה דורות, יש את השמות בתורה
מאדם הראשון ועד נח,

486
00:34:35,662 --> 00:34:38,698
עוד עשרה דורות מנח ועד אברהם אבינו.

487
00:34:38,722 --> 00:34:40,906
אפשר לראות את השמות מי ילד את מי.

488
00:34:41,390 --> 00:34:46,204
בספר "ארכיאולוגיה תנכית"
הבאנו הוכחות ארכיאולוגיות

489
00:34:46,244 --> 00:34:49,460
מהמבול וכל מה שקרה אחר כך,
כולל יציאת מצרים.

490
00:34:49,474 --> 00:34:53,726
כל העובדות ההיסטוריות שכתובות בתורה
ידועות היום מתוך הארכיאולוגיה,

491
00:34:53,734 --> 00:34:54,946
מתוך ההיסטוריה.

492
00:34:56,548 --> 00:35:00,416
מאברהם אבינו עד משה רבנו
חלפו שישה דורות.

493
00:35:00,462 --> 00:35:02,144
משה רבנו היה השביעי.

494
00:35:02,498 --> 00:35:05,522
יש את אברהם ילד את יצחק,
ילד את יעקב,

495
00:35:05,546 --> 00:35:08,428
יעקב היו לו 12 ילדים,
אחד הילדים היה לוי,

496
00:35:08,698 --> 00:35:14,054
לוי ילד את קהת,
קהת ילד את עמרם,

497
00:35:14,100 --> 00:35:15,668
עמרם ילד את משה.

498
00:35:15,940 --> 00:35:17,408
אז משה הוא הדור השביעי.

499
00:35:17,570 --> 00:35:21,206
בעצם 27 דורות מאדם הראשון
הגענו למשה רבנו.

500
00:35:21,428 --> 00:35:25,144
יצאו ממצרים,
40 שנה במדבר, נכנסו לארץ.

501
00:35:26,100 --> 00:35:30,536
שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון,
היה קיים 410 שנים.

502
00:35:30,914 --> 00:35:36,536
יצאו לגלות של 70 שנה,
במהלכה היה הנס של פורים עם מרדכי ואסתר,

503
00:35:38,084 --> 00:35:41,552
הבן של אסתר המלכה ואחשוורוש
היה כורש השני,

504
00:35:41,570 --> 00:35:43,694
נתן הוראה לבנות את בית המקדש.

505
00:35:43,716 --> 00:35:45,970
עלו, בנו את בית המקדש השני.

506
00:35:46,290 --> 00:35:50,608
אמצע ימי בית שני באו היוונים,
היה הסיפור של חנוכה עם אנטיוכוס,

507
00:35:50,966 --> 00:35:52,970
גירשו אותם המכבים מהארץ.

508
00:35:53,450 --> 00:35:58,186
סוף ימי בית שני, לאחר 420 שנה שהיה קיים,
חרב על ידי הרומאים,

509
00:35:58,600 --> 00:36:02,026
יצאנו לגלות של קרוב ל-2,000 שנה.

510
00:36:02,294 --> 00:36:06,834
לפני כ-70 שנה עם ישראל
שוב חוזר לארץ ישראל, בונה את הארץ,

511
00:36:06,856 --> 00:36:09,782
והיום אנחנו יושבים כאן,
ב"בית הכנסת הגדול" בתל אביב.

512
00:36:09,814 --> 00:36:14,242
זו כל ההיסטוריה מאדם הראשון
ועד היום, עד הערב הזה.

513
00:36:14,478 --> 00:36:15,732
זו כל ההיסטוריה.

514
00:36:18,658 --> 00:36:22,956
והתיארוך, בודקים את התאריכים,
יש לנו את השמות, מקומות, מי חיבר ספרים,

515
00:36:22,978 --> 00:36:27,992
כל ההיסטוריה ידועה, 5777 בדיוק.

516
00:36:30,210 --> 00:36:32,854
אז מה זה המיליארדים
שהמדענים מדברים?

517
00:36:33,424 --> 00:36:36,174
אם הם צודקים, אני מדגיש,
אם הם צודקים,

518
00:36:36,180 --> 00:36:39,872
כי תכף נראה שזה לא ברור בכלל
שהם צודקים במיליארדים שהם מדברים,

519
00:36:40,160 --> 00:36:43,384
אבל גם אם הם צודקים,
יבוא אחד מתעקש, "לא, המדענים צודקים",

520
00:36:43,418 --> 00:36:45,096
תגיד לו: זה לא סותר את התורה.

521
00:36:45,226 --> 00:36:50,530
הספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון.
ששת ימי בראשית - הזמן זרם בצורה שונה.

522
00:36:50,698 --> 00:36:53,900
אתה מדבר על מיליארדים?
הם נכללו בתוך ששת ימי בראשית.

523
00:36:54,108 --> 00:36:57,388
אז אין בזה שום סתירה,
כי הספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון.

524
00:36:57,890 --> 00:37:03,344
ומעניין, ראיתי באנציקלופדיות של היום,
כשמדברים על ראשית ההיסטוריה,

525
00:37:03,624 --> 00:37:06,392
תראו מאיזה תאריך הם מביאים
את ראשית ההיסטוריה,

526
00:37:06,818 --> 00:37:11,746
אפשר לראות כאן, ראשית ההיסטוריה
לפי אנציקלופדיה "בריטניקה החדשה",

527
00:37:11,760 --> 00:37:17,566
כרך 6, עמוד 62,
הם מציינים משנת 3000 לפני הספירה.

528
00:37:18,702 --> 00:37:23,286
אם עכשיו אנחנו בשנת 2017, 3000 לפני הספירה,

529
00:37:23,290 --> 00:37:31,194
ראשית ההיסטוריה מנקודת מבט מדעית,
לפני כמה זמן היא? 5017 שנה.

530
00:37:31,224 --> 00:37:35,140
נכון? 2017, עוד 3000 לפני הספירה,
שהם משערים, הם מסכימים

531
00:37:35,172 --> 00:37:38,922
שזה לא בדיוק 3000, משערים.
מדברים על 5017,

532
00:37:38,934 --> 00:37:44,774
ואנחנו מדברים על 5777,
זאת אומרת, אנחנו עוד מדייקים יותר מהם.

533
00:37:44,806 --> 00:37:49,170
התיארוך שלנו הוא לא יותר קצר משלהם,
הוא יותר ארוך משלהם.

534
00:37:49,400 --> 00:37:56,166
הם מדברים על 5017 בקירוב,
אנחנו מדברים על 5777.

535
00:37:56,664 --> 00:37:59,630
אז אדרבה, אצלנו הדיוק יותר
עם כל הפרטים.

536
00:37:59,658 --> 00:38:04,064
המיליארדים שהם מדברים
הם ימי הבריאה לפני אדם הראשון.

537
00:38:04,374 --> 00:38:09,540
יש אומנם ממצאים של מאובנים,
של עצמות שמייחסים אותן לבני אדם,

538
00:38:09,572 --> 00:38:12,324
וטוענים שזה האדם הקדמון.
לא ניכנס לזה כעת.

539
00:38:12,334 --> 00:38:16,128
בספר "המהפך 2" יש לנו פרק שלם
שמדבר על כל העניין הזה

540
00:38:16,162 --> 00:38:20,352
של המאובנים שמצאו,
שזה נושא בפני עצמו.

541
00:38:21,258 --> 00:38:26,198
אבל כאן אפשר לראות
את כל ההיסטוריה מאז על פי המדע,

542
00:38:26,222 --> 00:38:30,084
מאז 3000 שנה לפני הספירה,
כשמתחילים עם מצרים העתיקה

543
00:38:30,100 --> 00:38:33,138
ויודעים שקצת לפני היה
את שומר העתיקה ועוד.

544
00:38:33,370 --> 00:38:40,040
וכך הם ממשיכים את כל ההיסטוריה,
עד שמגיעים כאן בעמוד האחרון

545
00:38:41,160 --> 00:38:46,420
לתאריך שלנו, לתקופה שלנו,
שנת ההוצאה לאור של האנציקלופדיה.

546
00:38:47,284 --> 00:38:52,542
אבל, כאמור, אצלנו במדרש כתוב:
אדם הראשון נברא בראש השנה,

547
00:38:52,574 --> 00:38:54,120
שבא ביום השישי.

548
00:38:54,266 --> 00:38:57,492
אז הכול מסתדר בצורה נפלאה,
גם אם הם צודקים.

549
00:38:57,946 --> 00:39:00,498
אבל עכשיו נראה שבכלל לא ברור
שהם צודקים

550
00:39:00,510 --> 00:39:01,860
כשהם מדברים על מיליארדים.

551
00:39:01,874 --> 00:39:07,648
זה הקדמתי כדי להרגיע את העקשנים
שטוענים שגיל העולם הוא מיליארדים,

552
00:39:07,672 --> 00:39:10,656
זה לא סותר את התורה,
כי ימי בראשית, אנחנו לא יודעים

553
00:39:10,676 --> 00:39:12,404
מה היה קצב זרימת הזמן.

554
00:39:12,948 --> 00:39:15,328
יש פסוק "כי אלף שנים בעניך
כיום אתמול",

555
00:39:15,368 --> 00:39:18,024
יש שמייחסים את זה,
אבל זה גם נושא שיש להרחיב בו.

556
00:39:18,044 --> 00:39:20,564
כתבתי על זה פעם מאמר,
אבל אנחנו רוצים כעת

557
00:39:20,600 --> 00:39:25,632
להתייחס לדיון הענייני,
האם באמת מדובר במיליארדי שנים,

558
00:39:25,784 --> 00:39:29,876
וכאן כדאי להציג את דבריו
של פרופ' ירמיהו ברנובר.

559
00:39:31,264 --> 00:39:37,396
פרופ' ברנובר טוען שכל המיליארדים
שהמדענים מדברים עליהם טעות אחת גדולה.

560
00:39:38,030 --> 00:39:42,262
והטעות שלהם נובעת מכך
שמה שהם עושים זה אקסטרפולציה.

561
00:39:42,608 --> 00:39:47,806
אקסטרפולציה, פירושו של דבר:
אתה לוקח נתונים עכשוויים

562
00:39:48,132 --> 00:39:51,984
ועל פי זה מחשב
את העבר או את העתיד.

563
00:39:53,178 --> 00:39:56,594
ניקח דוגמה כדי להמחיש את דבריו
של פרופ' ברנובר.

564
00:39:57,736 --> 00:40:00,566
יש מי שיודע מה גודלו של קנגורו
כשהוא נולד?

565
00:40:01,288 --> 00:40:03,970
כשהוא בוגר הוא מגיע לגובה
של שניים עד שלושה מטרים,

566
00:40:03,984 --> 00:40:07,088
הקנגורו האדום.
כשהוא נולד, מה גודלו של קנגורו?

567
00:40:08,850 --> 00:40:12,114
אחד מפלאי הבריאה.
בואו נקרא סקירה קצרה:

568
00:40:12,866 --> 00:40:17,748
"גור הקנגורו האדום נולד
כשהוא באורך 2-3 ס"מ בלבד".

569
00:40:18,700 --> 00:40:22,400
נראה כמו מקק כשהוא נולד,
כמו חרק.

570
00:40:22,590 --> 00:40:24,780
"ומשקלו גרם אחד בערך".

571
00:40:25,902 --> 00:40:28,930
כלומר, כשהוא נולד
רואים אותו מטפס על הרגל של האימא,

572
00:40:28,958 --> 00:40:31,194
זה גם אחד מפלאי הבריאה,
איך הוא יודע לאיפה להגיע?

573
00:40:31,218 --> 00:40:32,894
זו דרך ארוכה, מסובכת.

574
00:40:32,914 --> 00:40:36,494
רק להגיע לכיס של היניקה,
הוא צריך לטפס לה על הרגל

575
00:40:36,506 --> 00:40:39,228
עד שהוא נכנס לתוך הכיס ויונק.

576
00:40:39,882 --> 00:40:45,472
"בשנה הגור מכפיל את משקלו
פי 5,000 והוא שוקל כ-5 קילו".

577
00:40:46,158 --> 00:40:49,846
מגרם אחד לאחר שנה הגיע ל-5 קילו,
זה כבר משקל מכובד.

578
00:40:50,424 --> 00:40:54,694
"בגיל שנתיים בערך הוא בוגר
המתנשא לגובה של כ-2 מטרים",

579
00:40:55,616 --> 00:41:01,756
זה המינימום, "ושוקל כ-55 קילו
עד למותו בגיל 22 שנה".

580
00:41:01,796 --> 00:41:05,014
כלומר, מגיל שנתיים עד גיל 22
הוא כבר לא מתפתח.

581
00:41:05,020 --> 00:41:08,716
כמו שאנחנו גדלים עד גיל מסוים,
נעצרים, אז הוא עד גיל שנתיים

582
00:41:08,740 --> 00:41:12,566
גדל בקצב מדהים,
בשנה הראשונה פי 5,000, אחר כך פחות.

583
00:41:13,732 --> 00:41:20,164
בגיל שנתיים שוקל 55 קילו, מגיע לגובה
של כ-2 מטר, עד סוף ימיו בגיל 22 שנה.

584
00:41:22,610 --> 00:41:27,916
נתאר לעצמנו, ניקח סטודנט
שמימיו לא שמע על קנגורו,

585
00:41:27,940 --> 00:41:32,398
הוא לא יודע מה זה היצור הזה.
ניתן לו את היצור שנולד עכשיו,

586
00:41:32,424 --> 00:41:36,216
שוקל גרם, נאמר לו:
אנחנו לא מגלים לך מה זה.

587
00:41:37,250 --> 00:41:39,800
תאכיל אותו, תשקה אותו,
תדאג לו

588
00:41:40,558 --> 00:41:44,944
ותאמר לנו כמה היצור הזה
ישקול בגיל 22 שנה.

589
00:41:46,274 --> 00:41:49,772
והסטודנט החרוץ שלנו
שנה שלמה מאכיל אותו כמו שצריך,

590
00:41:49,792 --> 00:41:53,918
שוקל אותו כל חודש
וכותב מסקנות.

591
00:41:54,104 --> 00:41:59,084
צריך להגיש ממצאי מחקר.
בגיל שנה, מה כתוב ביומן שלו?

592
00:41:59,948 --> 00:42:07,516
"היצור הכפיל את משקלו פי 5,000.
נולד כגרם אחד וכעת הוא שוקל 5 קילו".

593
00:42:07,710 --> 00:42:12,006
אמת? אמת, זו המציאות.
שוקל 5 קילו.

594
00:42:12,546 --> 00:42:17,910
מה יקרה אם יאמר הסטודנט לעצמו
"אני לא הולך עכשיו 22 שנה

595
00:42:17,920 --> 00:42:19,544
"לעקוב אחרי היצור הזה.

596
00:42:20,942 --> 00:42:22,172
"שנה אחת מספיק".

597
00:42:22,264 --> 00:42:24,714
אבל צריך להגיש מחקר,
מה יהיה מצבו, כמה הוא ישקול

598
00:42:24,742 --> 00:42:26,290
בגיל 22 שנה.

599
00:42:27,178 --> 00:42:31,180
יאמר הסטודנט לעצמו:
מה הבעיה? עקבתי שנה? חזק וברוך.

600
00:42:31,574 --> 00:42:34,508
אני יודע שבשנה הוא מכפיל את משקלו
פי 5,000.

601
00:42:34,562 --> 00:42:36,702
בוא ניקח מחשבון, נעשה חשבון פשוט:

602
00:42:37,318 --> 00:42:41,484
אם בגיל שנה הכפיל את משקלו
פי 5,000 ושוקל 5 קילו,

603
00:42:41,626 --> 00:42:46,928
בגיל שנתיים כמה
הוא ישקול? 5 כפול 5,000 = 25,000 קילו.

604
00:42:47,398 --> 00:42:51,140
בגיל שלוש שנים: 25,000 קילו
כפול 5,000.

605
00:42:51,366 --> 00:42:54,398
בגיל ארבע: התוצאה כפול 5,000 וכן הלאה,

606
00:42:54,598 --> 00:42:58,564
ואז הוא יגיש לנו את סיכום
עבודת המחקר שהוא ערך.

607
00:42:58,576 --> 00:43:01,026
מה יהיה כתוב שם?
בואו נראה מה יהיה כתוב

608
00:43:01,070 --> 00:43:05,990
בסיכום עבודת המחקר של הסטודנט:
"לאחר מעקב וחישובים מדויקים",

609
00:43:06,016 --> 00:43:09,268
והוא צודק, הוא ערך חישובים מדויקים,
וגם עקב שנה שלמה,

610
00:43:09,620 --> 00:43:12,773
"הוכח שקנגורו בן 22 שנה

611
00:43:12,782 --> 00:43:15,924
"שוקל כמה ביליונים של טונות".

612
00:43:18,302 --> 00:43:21,272
והוא צודק, לפי המחקר שלו זו התוצאה.

613
00:43:21,850 --> 00:43:23,420
מה הטעות של הסטודנט?

614
00:43:24,964 --> 00:43:30,802
שהוא פעל לפי האקסטרפולציה.
לקחת נתונים נכונים לשנה הראשונה

615
00:43:30,812 --> 00:43:34,752
ועל פי זה השלכת מה יהיה
בכל 22 השנים הבאות.

616
00:43:34,766 --> 00:43:37,622
זה לא קשור, שנה ראשונה
הוא התפתח בקצב מהיר,

617
00:43:37,664 --> 00:43:39,316
אחר כך זה נעצר.

618
00:43:39,730 --> 00:43:42,266
אומר פרופ' ברנובר:
זו הטעות של המדענים

619
00:43:42,286 --> 00:43:43,878
שהגיעו למיליארדים שלהם.

620
00:43:44,646 --> 00:43:49,812
כל החישוב הזה של המיליארדים,
נכון, הוא מסתמך על חשבונות ועל מתמטיקה,

621
00:43:49,832 --> 00:43:52,760
אבל תשאל את המדען:
תגיד את האמת, אתה היית אז בזמן הבריאה,

622
00:43:52,780 --> 00:43:56,008
לפני 15 מיליארד שנה?
אתה זוכר את זה?

623
00:43:56,088 --> 00:43:57,850
"לא הייתי, אבל עשיתי בדיקות".

624
00:43:57,874 --> 00:43:59,604
הבדיקות שלך דומות לסטודנט.

625
00:43:59,992 --> 00:44:04,354
אתה בודק לפי נתונים עכשוויים
ואתה מנסה לשער מה קרה אז.

626
00:44:04,894 --> 00:44:07,722
אבל לפי השערות ואומדנים כאלה
של מה קרה אז

627
00:44:07,736 --> 00:44:11,346
ואיך הכול התחיל ואיך התהליכים,
הגעת ל-15 מיליארד.

628
00:44:11,818 --> 00:44:14,138
בזמן הבריאה הכול רץ מהר.

629
00:44:14,210 --> 00:44:16,942
כשאלוקים ברא את העולם,
אפילו מההיבט המדעי,

630
00:44:16,962 --> 00:44:21,356
מי שלא רוצה להכניס את אלוקים לתמונה,
אבל הקצב של מה שקרה שם,

631
00:44:21,412 --> 00:44:24,312
הכול התפתח במהירות.
אתה לא צריך להגיע ל-15 מיליארד.

632
00:44:24,616 --> 00:44:27,470
כמו שעובר, באיזו מהירות
הוא מתפתח ברחם?

633
00:44:27,764 --> 00:44:33,700
אם היינו ממשיכים לגדול כל החיים
באותו קצב יחסי שגדלנו כשהיינו עוברים

634
00:44:33,730 --> 00:44:37,730
ברחם האם, כל אחד מאיתנו
הוא היה יותר מהר גדול.

635
00:44:38,870 --> 00:44:41,586
אבל זמן ההתפתחות הוא מהיר,
אחר כך יש בלימה.

636
00:44:41,616 --> 00:44:43,816
אתה לא יכול ללמוד מהיום
למה שהיה אז.

637
00:44:44,434 --> 00:44:48,002
ובאמת הדברים של פרופ' ברנובר
כתובים אצלנו בחז"ל,

638
00:44:48,750 --> 00:44:51,916
בתלמוד במסכת חולין, דף ס', עמוד א' כתוב:

639
00:44:52,078 --> 00:44:57,294
"כל מעשה בראשית בקומתן נבראו".
מה פירוש "בקומתן נבראו"?

640
00:44:57,330 --> 00:45:00,862
כשהם שלמים.
כשאדם הראשון נברא, איך הוא היה נראה?

641
00:45:00,904 --> 00:45:03,680
כמו תינוק שעכשיו נולד
ומחפש מאיפה לינוק?

642
00:45:04,730 --> 00:45:07,216
הוא נברא כגבר, כמו בחור בן 20.

643
00:45:07,642 --> 00:45:10,380
אם מישהו היה בא באותה שנייה
ורואה את אדם הראשון,

644
00:45:10,802 --> 00:45:14,596
הוא היה אומר: בן כמה האדם הזה?
היה אומר: הוא בן 20 שנה.

645
00:45:14,612 --> 00:45:17,062
הוא בן שנייה, הוא בן דקה,
עכשיו הוא נברא.

646
00:45:17,516 --> 00:45:19,276
אבל זה נראה כאילו הוא בן 20.

647
00:45:19,844 --> 00:45:22,598
וכך האריות והדובים והעצים.

648
00:45:22,632 --> 00:45:28,958
יש כאלה שעל פי מספרי טבעות,
שסופרים את הטבעות של עצים ישנים,

649
00:45:29,190 --> 00:45:33,776
מתברר שמספר הטבעות,
מדובר בעצים שכל שנה מוסיפים טבעת.

650
00:45:34,296 --> 00:45:36,562
יש שם יותר מ-6,000 טבעות.

651
00:45:36,756 --> 00:45:41,970
אז באו בקושיה על התורה,
אם העולם נברא לפני פחות מ-6,000 שנים,

652
00:45:42,002 --> 00:45:44,348
איך יש שם מספר טבעות
יותר מ-6,000?

653
00:45:45,608 --> 00:45:48,690
אבל התשובה פשוטה, גם אם לא נאמר
שקצב הזמן היה מהיר,

654
00:45:48,700 --> 00:45:53,534
הרי העצים נבראו ביום השלישי,
אבל כשאלוקים ברא את העץ

655
00:45:53,570 --> 00:45:54,814
הוא ברא אותו כעץ בוגר.

656
00:45:54,830 --> 00:45:57,632
אז אם עץ בוגר צריך 200 טבעות, 500 טבעות,

657
00:45:57,648 --> 00:45:59,328
אז הוא נברא עם 500 טבעות.

658
00:45:59,386 --> 00:46:03,216
ומכאן הוסיף כל שנה טבעת
לכן אתה מוצא יותר מ-6,000,

659
00:46:03,226 --> 00:46:06,936
אבל זה לא מעיד על הגיל שלו,
כי הוא נברא, "בקומתן נבראו".

660
00:46:07,340 --> 00:46:11,846
כך אותם ששואלים, יש כוכבים,
כדי שהאור שלהם יגיע לכדור הארץ

661
00:46:13,380 --> 00:46:15,716
צריך שיחלפו מיליוני שנים.

662
00:46:16,954 --> 00:46:19,032
כוכבים מאוד רחוקים,
כדי שנוכל לראות אותם

663
00:46:19,050 --> 00:46:21,748
צריך שהאור יגיע לכדור הארץ,
צריך שיעברו מיליוני שנים,

664
00:46:21,768 --> 00:46:23,768
איך זה מסתדר אם התיארוך של התורה?

665
00:46:24,192 --> 00:46:28,028
אז שוב, גם אם נעזוב את העניין
שששת ימי בראשית הכול היה מהר,

666
00:46:28,460 --> 00:46:31,954
אבל כשאלוקים רוצה שנראה כוכב,
בזמן הבריאה מושך את אורו

667
00:46:31,986 --> 00:46:34,616
בשנייה אחת ואז אפשר לראות את הכוכב.

668
00:46:35,412 --> 00:46:40,984
אותם שלא האמינו בתורה ולא קיבלו
את הפסוקים ואת מאמרי חז"ל,

669
00:46:41,060 --> 00:46:48,842
היום נפקחות עיניהם ורואים עד כמה
הגילויים של היום הולכים ומתחברים

670
00:46:48,866 --> 00:46:52,158
ומתאחדים עם הדברים שכתובים
אצלנו בתורה,

671
00:46:52,176 --> 00:46:54,088
כשאין שום סתירה בין הדברים.

672
00:46:54,242 --> 00:46:59,070
ואדרבה, אותם שרוצים,
יש כאלה גם הולכים בגישה,

673
00:46:59,134 --> 00:47:00,940
מה אתה מקשה מהמדע לבין התורה?

674
00:47:00,978 --> 00:47:03,166
תורה היא אמונה, מדע זה מדע.

675
00:47:03,486 --> 00:47:04,842
זו גישה לא נכונה.

676
00:47:05,150 --> 00:47:09,226
מה זה להגיד אין קשר בין הדברים,
תורה היא תורה ואמונה היא אמונה?

677
00:47:09,240 --> 00:47:12,076
מה שהקב"ה כתב בתורה
אלה דברים שהוא עשה.

678
00:47:12,278 --> 00:47:16,884
רק לנו ברור שאם יש איזו סתירה,
אז המדע טועה, לא התורה טועה.

679
00:47:17,372 --> 00:47:20,946
כי המדענים בסך הכול מנסים לגלות
מה אלוקים ברא,

680
00:47:20,988 --> 00:47:23,200
אבל הם לא יודעים יותר טוב ממנו
מה הוא ברא.

681
00:47:23,278 --> 00:47:26,460
אם הוא כותב בתורה "בראתי כך",
הם אומרים "מצאנו משהו אחר",

682
00:47:26,508 --> 00:47:29,742
אז ברור לנו שהטעות שם,
לא בתורה שלנו.

683
00:47:29,784 --> 00:47:33,946
עד שיגיע הזמן שגם הם יגלו
את כל הנתונים שנמצאים כאן.

684
00:47:34,416 --> 00:47:39,626
ונסיים גם במוסר השכל לחיים
שיש להפיק מהתהליך של הבריאה.

685
00:47:40,706 --> 00:47:45,634
כל אדם במהלך החיים עובר זמנים
של קשיים, של תוהו ובוהו,

686
00:47:46,136 --> 00:47:49,462
של בלבולים, של לחצים,
שהוא מרגיש לכאורה

687
00:47:49,476 --> 00:47:53,404
שהכול עומד לקרוס
או שהכול כבר קרס,

688
00:47:53,496 --> 00:47:55,470
והוא בפחד גדול, הוא בלחץ.

689
00:47:55,812 --> 00:47:59,212
זה יכול להיות כלכלית,
זה יכול להיות בזוגיות,

690
00:47:59,360 --> 00:48:02,148
זה יכול להיות בעבודה הרוחנית שלו,
שהוא רוצה להתקדם,

691
00:48:02,170 --> 00:48:07,076
ניסה וניסה, פתאום נפל באיזה דבר
והוא מרגיש: "אולי זה לא בשבילי?

692
00:48:07,114 --> 00:48:10,220
"אני כל כך רציתי, כל כך השתדלתי,
אבל תראה לאיפה נפלתי,

693
00:48:10,228 --> 00:48:14,250
"לתהום שלא האמנתי שאני ארד
לשפל כזה, תראה מה עשיתי היום".

694
00:48:14,648 --> 00:48:16,236
ואז הוא מגיע לייאוש.

695
00:48:18,110 --> 00:48:21,876
כשהקב"ה ברא את העולם,
לימד אותנו יסוד גדול.

696
00:48:22,468 --> 00:48:24,222
הרי בורא עולם הוא לא מוגבל,

697
00:48:25,278 --> 00:48:28,356
אז למה הוא ברא את העולם
בתהליך כזה של תוהו ובוהו

698
00:48:28,392 --> 00:48:30,096
ושלבים של שישה ימים?

699
00:48:30,448 --> 00:48:33,312
אדם בונה בית, צריך שלבים,
פתאום נפל לו משהו, נשבר,

700
00:48:33,340 --> 00:48:34,366
יש תוהו ובוהו.

701
00:48:34,846 --> 00:48:38,420
אבל אלוקים יכול היה לברוא
את כל העולם בשנייה אחת, הכול היה מסודר.

702
00:48:38,446 --> 00:48:41,722
למה הוא ברא את זה,
הארץ הייתה תוהו ובוהו ושישה שלבים?

703
00:48:42,918 --> 00:48:48,006
הוא בא לומר לאדם:
תדע לך, גם אני בראתי את העולם

704
00:48:48,026 --> 00:48:51,756
בתהליך של תוהו ובוהו ושלבים,
אף על פי שיכולתי לעשות את זה מהר.

705
00:48:52,334 --> 00:48:57,412
אבל תדע שהעולם בנוי על שלבים,
על תוהו ובוהו, על סבלנות,

706
00:48:57,436 --> 00:49:00,912
בסוף אתה תגיע לשבת.
אחרי ששת הימים הגיע יום שבת.

707
00:49:00,922 --> 00:49:04,028
אחרי ששת ימי הבריאה,
ואז רואים את פאר היצירה.

708
00:49:04,500 --> 00:49:07,718
כך אדם, גם כשהוא מרגיש
"ניסיתי, לא הלך לי, נפלתי",

709
00:49:07,754 --> 00:49:12,754
לא תיבהל, "שבע ייפול צדיק וקם".
השבע הזה מרמז על שבעת ימי בראשית.

710
00:49:12,766 --> 00:49:15,316
בסוף אתה תגיע לשבת,
אתה תגיע למנוחה.

711
00:49:15,386 --> 00:49:20,692
גם אם נפלת, ניסית, לא הלך -
אל תתייאש, יש לך כוחות, יש לך יכולות,

712
00:49:20,920 --> 00:49:23,464
תאמין בעצמך, תאמין בבורא עולם.

713
00:49:23,830 --> 00:49:27,128
האדמו"ר מקוצק אומר:
כמו שהאדם צריך להאמין באלוקים,

714
00:49:27,150 --> 00:49:28,744
צריך להאמין גם בעצמו.

715
00:49:29,072 --> 00:49:32,538
כמו שצריך להאמין באלוקים שברא את העולם,
צריך להאמין בעצמו

716
00:49:32,566 --> 00:49:38,370
שיש לו מסוגלות לבנות וליצור
ולרומם את החיים שלו לחיים טובים,

717
00:49:38,408 --> 00:49:40,352
מסודרים ונכונים.

718
00:49:42,266 --> 00:49:47,024
גם רואים בפרשת הבריאה
שהאור שהתפרץ פתאום נכלא בתוך החושך.

719
00:49:47,036 --> 00:49:50,244
כך גילו המדענים,
כמו שראינו את דברי פרופ' אביעזר,

720
00:49:50,428 --> 00:49:54,452
מי שהיה מצלם את זה באותה שעה, את האור,
היה רואה חושך, הכול נכלא.

721
00:49:55,490 --> 00:49:58,342
אז מה? תתייאש?
בתוך החושך הזה יש אור.

722
00:49:58,520 --> 00:50:03,664
ויבוא זמן שהאור הזה שוב יצא החוצה, ואז
אתה תראה, אדרבה, בריאה הרבה יותר מורכבת,

723
00:50:03,696 --> 00:50:06,808
דווקא בגלל החושך
יצאו לך דברים הכי טובים,

724
00:50:06,834 --> 00:50:11,668
גם את זה לומדים מפרשת הבריאה,
שמהתקופות הקשות, מהמשברים

725
00:50:11,704 --> 00:50:16,582
האדם יכול לצאת יותר מחושל,
יותר חזק ברוחניות שלו,

726
00:50:16,590 --> 00:50:19,880
בכלכלה שלו, בזוגיות שלו,
דווקא מהמשבר.

727
00:50:19,906 --> 00:50:21,906
אם ניקח את זה כמנוף של עלייה,

728
00:50:22,232 --> 00:50:26,008
לפעמים זוג מרגישים אחרי 15 שנים
שהם רבים וכבר אין להם טעם

729
00:50:26,024 --> 00:50:27,940
אחד בשני ורוצים להתגרש,

730
00:50:28,214 --> 00:50:31,646
אבל אם צד אחד יאמר לעצמו
"הגענו לחושך, יש איזה אור

731
00:50:31,662 --> 00:50:34,452
"שמסתתר שם בפנים",
יתחיל להתפלל על זה

732
00:50:34,466 --> 00:50:37,628
שהשם ייתן לו לאהוב את אשתו,
שיתפלל על זה כל יום,

733
00:50:37,746 --> 00:50:39,700
שהשם יעזור לו לאהוב את אשתו,

734
00:50:40,870 --> 00:50:44,974
הוא יכול לגלות פתאום, דווקא התפילה הזו
יכולה לגרום רגשות של אהבה,

735
00:50:44,996 --> 00:50:49,278
כמו ניצן שיוצא מתוך הבוץ.
יש יערות שנשרפו בכרמל,

736
00:50:49,476 --> 00:50:52,894
טוענים שאחר כך צומחים שם עצים
הרבה יותר מוצלחים ממה שהיה לפני,

737
00:50:52,916 --> 00:50:57,418
דווקא מתוך השריפה הזו.
אתה רואה פתאום מלבלב, פורח, יוצא.

738
00:50:57,594 --> 00:51:01,928
ואז הוא יגלה התחדשות
של אהבה כלפי אשתו כמו בזמן החתונה.

739
00:51:02,196 --> 00:51:05,198
יגלה התחדשות.
בלי המשבר לא היה מגיע לתוצאה הזו.

740
00:51:05,242 --> 00:51:07,830
אבל אם הוא מתייאש, אומר
"הכול שרוף, אין מה לעשות יותר",

741
00:51:07,868 --> 00:51:09,516
אז באמת הכול נשאר שרוף.

742
00:51:09,608 --> 00:51:13,240
זה גם חלק מהלימוד של הבריאה
לחיי היום-יום.

743
00:51:13,358 --> 00:51:17,576
ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא כאן,
לכל הצופים בכל מקום,

744
00:51:17,720 --> 00:51:22,050
שהשם ייתן לכולם שפע, ברכה וטובה,
אור וחיים ושמחה,

745
00:51:22,076 --> 00:51:24,556
שנזכה לגאולה שלמה,
אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה