הרב זמיר כהן - תשעה באב שחל בשבת

הרב זמיר כהן

במה שונה צום תשעה באב משאר הצומות? מי חייב לצום? כיצד נוהגים כשתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון? הרב זמיר כהן מבאר את ההלכות החשובות בשפה ברורה ונעימה

תמלול ההרצאה

1
00:00:04,009 --> 00:00:07,336
.נעבור כעת קצת להלכות של תשעה באב

2
00:00:08,334 --> 00:00:15,232
יום ראשון. אומנם השנה יום ראשון
.שצמים בו הוא י' באב, לא ט' באב

3
00:00:15,990 --> 00:00:20,235
אבל ט' באב חל בשבת
.ולא מקדימים ליום חמישי

4
00:00:21,247 --> 00:00:25,548
.יש צומות שמקדימים אותם ליום חמישי
למשל, תענית אסתר, אם חל בשבת

5
00:00:25,924 --> 00:00:27,310
.מקדימים ליום חמישי

6
00:00:27,807 --> 00:00:31,134
למה תשעה באב דוחים ליום ראשון
?ולא מקדימים ליום חמישי

7
00:00:32,023 --> 00:00:35,562
:אומרת הגמרא
."אקדומי פורענותא לא מקדמינן"

8
00:00:36,094 --> 00:00:39,552
תענית אסתר זה צום של שמחה
,על הגאולה שהייתה

9
00:00:40,244 --> 00:00:44,409
.אבל תשעה באב זה צום של אבלות
?לא מקדימים פורענות. למה

10
00:00:45,370 --> 00:00:49,952
נתאר לעצמנו מה היה קורה
אם היו מקדימים את הצום

11
00:00:50,000 --> 00:00:56,329
במקום ט' באב, מקדימים אותו
.ליום חמישי, שזה ז' באב, במקום שבת

12
00:00:58,061 --> 00:01:01,548
.צמו כל ישראל, פתאום בא משיח
?מה יוצא

13
00:01:02,080 --> 00:01:06,080
,כולם צמו לחינם. לפני שהגיע התאריך הם צמו
.והטרחת אותם בלי צורך

14
00:01:06,663 --> 00:01:09,769
לכן מאחרים. אם נראה שמשיח לא בא
עד מוצאי שבת

15
00:01:10,188 --> 00:01:12,090
.אז נתחיל את הצום של תשעה באב

16
00:01:14,720 --> 00:01:20,244
כשצמים בתשעה באב, הצום הזה
שונה משאר הצומות בכך שהוא דומה במשהו

17
00:01:20,277 --> 00:01:21,148
.ליום הכיפורים

18
00:01:21,209 --> 00:01:24,672
לא לגמרי, יש הבדל בהלכות
.בין תשעה באב ליום כיפור

19
00:01:25,275 --> 00:01:27,195
?יום כיפור, מי מותר לו לאכול

20
00:01:27,647 --> 00:01:32,244
,רק חולה שיש בו סכנה. כלומר
אם הרופא אומר לו

21
00:01:32,931 --> 00:01:35,501
או שהוא מרגיש בעצמו, אפילו נגד
,דברי הרופא

22
00:01:35,830 --> 00:01:39,068
:אם הרופא אומר לאדם לפני כיפור
.אתה יכול לצום

23
00:01:39,091 --> 00:01:42,051
,נכון שאתה לא מרגיש טוב
,אבל אתה יכול לצום, אין שום סכנה

24
00:01:42,263 --> 00:01:44,979
,אבל הוא מרגיש לבד: אם אני אצום
.אני נכנס לסכנת חיים

25
00:01:45,878 --> 00:01:48,122
.כתוב בפסוק: לב יודע מרת נפשו

26
00:01:48,781 --> 00:01:53,072
אז או שהרופא אומר לו שהוא צריך לאכול
ואם לא, הוא עלול לבוא לידי סכנה

27
00:01:53,167 --> 00:01:57,312
- או שהוא מרגיש לבד
.אדם כזה חייב לאכול ביום כיפור

28
00:01:58,414 --> 00:02:03,082
ואם הוא צם - עשה דבר שהוא לא בסדר
.כי הוא מסכן את החיים

29
00:02:03,134 --> 00:02:04,174
.אסור לסכן את החיים

30
00:02:06,625 --> 00:02:10,814
,אבל תשעה באב
.אפילו חולה שאין בו סכנה פטור מהצום

31
00:02:12,047 --> 00:02:16,720
,אדם קיבל חום, דלקת בגרון
.והרופא אומר לו: אתה יכול לצום

32
00:02:16,767 --> 00:02:20,371
נכון שזה לא נעים, זה לא נוח לצום
,במצב הזה אבל אתה בחור צעיר

33
00:02:20,847 --> 00:02:24,360
,לא יקרה לך כלום, אתה יכול לצום עד הערב
.שכב במיטה, אתה יכול לצום

34
00:02:25,378 --> 00:02:26,917
.תשעה באב - פטור מהצום

35
00:02:27,510 --> 00:02:30,560
,אפילו חולה שאין בו סכנה
,עצם העובדה שהוא מוגדר חולה

36
00:02:30,592 --> 00:02:34,371
,צריך לשכב במיטה, פטור מצום תשעה באב
.אפילו אם חל בזמנו

37
00:02:34,691 --> 00:02:37,228
,קל וחומר כשהוא דחוי, כמו השנה
.שזה דחוי ליום ראשון

38
00:02:38,170 --> 00:02:42,837
,אבל אדם בריא חייב לצום, בין אם בזמנו
.בין דחוי, חייב לצום

39
00:02:43,392 --> 00:02:47,454
וכתוב: כל המתאבל על ירושלים
.זוכה ורואה בשמחתה

40
00:02:48,578 --> 00:02:55,120
,אדם שאוכל ושותה בתשעה באב
,כשבא משיח, עם ישראל בתפארתו, בגאולתו

41
00:02:55,468 --> 00:02:59,529
.המשיח לא רוצה להסתכל עליו
.הוא לא רואה בשמחת ירושלים

42
00:03:00,338 --> 00:03:04,367
.כשהיו צרות, הוא הלך לאכול
?עכשיו כשטוב לכולם, פתאום הוא נזכר לבוא

43
00:03:05,011 --> 00:03:12,164
:לכן, אומר הפסוק, יש פסוק בתנ"ך
שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה"

44
00:03:12,767 --> 00:03:15,420
."שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה"

45
00:03:15,901 --> 00:03:19,129
?אומרים חז"ל: מי ישוש איתה משוש
?מי ישמח בשמחת ירושלים

46
00:03:19,411 --> 00:03:24,390
כל המתאבלים עליה. מי שידע בזמן הצרות
,להתאבל, לצום ביום תשעה באב

47
00:03:24,884 --> 00:03:26,658
?כי הוא היה בריא אז למה לא צם

48
00:03:27,444 --> 00:03:30,861
תהיה כמו כולם, כמו כל אלה
שיודעים את ההלכה

49
00:03:31,661 --> 00:03:34,978
ויודעים את המשמעות של חורבן ירושלים
,וצמים ביום הזה

50
00:03:35,458 --> 00:03:38,734
לעתיד לבוא: "שישו איתה משוש
."כל המתאבלים עליה

51
00:03:40,381 --> 00:03:45,962
?במה כן תשעה באב דומה ליום הכיפורים
.בכך שהצום מתחיל מלפני השקיעה

52
00:03:46,230 --> 00:03:51,967
,כל הצומות האחרים: שבעה עשר בתמוז
- עשרה בטבת, צום גדליה, תענית אסתר

53
00:03:52,032 --> 00:03:55,868
,אלה הצומות האחרים שיש לנו
.הצום מתחיל מעלות השחר

54
00:03:56,357 --> 00:04:00,235
,כלומר, בלילה, כל הלילה אפשר לאכול
.מעלות השחר צריך לצום

55
00:04:01,787 --> 00:04:06,392
.אם היה ער כל הלילה, יכול לאכול כל הלילה
- אם הלך לישון ורוצה לקום באמצע הלילה

56
00:04:06,470 --> 00:04:08,451
,בצומות האחרים, לא בתשעה באב

57
00:04:08,903 --> 00:04:11,628
:יכול לעשות תנאי לפני השינה
,אני הולך לישון

58
00:04:11,736 --> 00:04:16,461
- אבל כשאני אקום, אני רוצה לאכול
.אז הוא יכול לקום ולאכול עד עלות השחר

59
00:04:17,181 --> 00:04:20,489
אבל תשעה באב, מלפני השקיעה
.מפסיקים לאכול

60
00:04:21,129 --> 00:04:26,621
...לכן השבת הקרובה, אם משיח לא יבוא
ידוע, הרב לוי יצחק מברדיצ'ב

61
00:04:27,458 --> 00:04:30,207
:היה תמיד מכניס את התנאי הזה
.אם המשיח לא יבוא

62
00:04:30,404 --> 00:04:31,421
.ככה היה לו כלל

63
00:04:32,969 --> 00:04:37,336
כשהבן שלו התחתן אז הוא הביא לו
את הנוסח של ההזמנה

64
00:04:37,388 --> 00:04:40,680
.שהוא רוצה לשכפל ולחלק

65
00:04:42,715 --> 00:04:45,260
,לקח את ההזמנה, קרע אותה
.אמר לו: ככה לא כותבים הזמנה

66
00:04:46,211 --> 00:04:47,482
.הוא לא הבין מה לא בסדר

67
00:04:48,324 --> 00:04:53,882
לקח, כתב בעצמו את הנוסח של ההתחלה
:שמזמינים ואז הוא כתב כך

68
00:04:55,185 --> 00:05:00,451
החתונה תתקיים בעזרת השם בתאריך כך וכך"
.בירושלים עיר הקודש

69
00:05:01,072 --> 00:05:03,148
.מסדר קידושין: המלך המשיח"

70
00:05:03,440 --> 00:05:08,997
,ואם לא יבוא משיח עד התאריך של החתונה"
."אז החתונה תתקיים בברדיצ'ב ברחוב זה וזה

71
00:05:09,477 --> 00:05:15,468
,כך כתב בהזמנה. מרגיש תמיד את הגאולה
.את המשיח. כך היה הרב לוי יצחק מברדיצ'ב

72
00:05:17,882 --> 00:05:20,851
אז גם אנחנו צריכים לומר: אם משיח
,לא יבוא עד מוצאי שבת

73
00:05:21,650 --> 00:05:26,155
,לפני צאת השבת, בסעודה שלישית
,שזו בעצם הסעודה המפסקת

74
00:05:26,687 --> 00:05:28,640
.צריך שיכין את עצמו לקראת הצום

75
00:05:30,305 --> 00:05:36,362
,תשעה באב רגיל שחל ביום חול
.בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילים

76
00:05:37,054 --> 00:05:39,194
,בוודאי שלא אוכלים בשר, לא שותים יין

77
00:05:40,602 --> 00:05:42,861
,אבל בשבת אין מנהגי אבלות

78
00:05:43,454 --> 00:05:47,755
,לכן כתוב שבסעודה שלישית של שבת
,שהיא הסעודה המפסקת שלפני הצום

79
00:05:48,334 --> 00:05:54,734
יכול לאכול בשר ולשתות יין
.ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בעת מלכותו

80
00:05:55,312 --> 00:05:57,694
,אתה רוצה לאכול סעודה כמו שלמה המלך
.תאכל

81
00:05:58,089 --> 00:06:02,456
זו לא כמו סעודה המפסקת של כל שנה
שיושבים על הרצפה בסעודה המפסקת

82
00:06:02,818 --> 00:06:05,680
.ואוכלים רק תבשיל אחד עם לחם

83
00:06:06,889 --> 00:06:11,477
,ירקות מותר גם בשאר השנים
.אבל תבשילים - רק תבשיל אחד

84
00:06:12,000 --> 00:06:17,170
.מה שאין כן כאן - כסעודת שלמה בעת מלכותו
?"למה כתוב "בעת מלכותו

85
00:06:18,997 --> 00:06:21,171
שלמה המלך, היו לו זמנים
.שהוא לא היה מלך

86
00:06:21,675 --> 00:06:26,145
,כשהוא רצה לדעת איפה נמצאת תולעת השמיר
הביא את אשמדאי מלך השדים

87
00:06:26,809 --> 00:06:29,100
,והמלך הזה עשה לו תרגיל
.העיף אותו מהארמון

88
00:06:29,200 --> 00:06:31,700
,היו לו כמה שנים שהוא לא היה מלך
.לא היה בארמון

89
00:06:32,818 --> 00:06:38,002
ואחרי שחזר, שם הגמרא מספרת את הסיפור
,איך שבסוף חזר למלכותו

90
00:06:38,664 --> 00:06:43,858
היה סובל מחרדות מהפחד הזה
.שהעיפו אותו מהארמון

91
00:06:43,896 --> 00:06:47,929
,דרך האוויר העיף אותו למרחקים
.נפל במקום נידח עד שהצליח לחזור

92
00:06:49,538 --> 00:06:56,174
:אז היה מפחד. זה מה שכתוב בשיר השירים
הנה מיטתו שלשלמה שישים גיבורים סביב לה"

93
00:06:56,527 --> 00:07:00,590
מגיבורי ישראל, איש חרבו על ירכו"
."מפחד בלילות

94
00:07:00,682 --> 00:07:05,195
מה זה "פחד בלילות?" זה מהסיפור הזה
שהעיפו אותו מהארמון עד שחזר למלוכה

95
00:07:06,014 --> 00:07:09,327
.אז היו לו פחדים
.מאז לא יכול היה לישון טוב בלילות

96
00:07:11,549 --> 00:07:14,475
אני מוסיף את זה כי יש אנשים
:שיש להם חרדות ואומרים

97
00:07:14,536 --> 00:07:17,407
,משהו לא בסדר אצלי
.כנראה שאני לא נורמאלי

98
00:07:17,769 --> 00:07:22,574
,אפשר להירגע, גם שלמה המלך
,שהיה החכם באדם והיה ודאי נורמאלי

99
00:07:23,251 --> 00:07:25,891
אדם עובר משבר בחיים אז קורה
,שיש דברים כאלה

100
00:07:25,952 --> 00:07:27,543
.אחר כך חוזרים לעצמם בעזרת השם

101
00:07:28,414 --> 00:07:32,990
לכן כתוב שם שמעלה על שולחנו
.כסעודת שלמה בעת מלכותו

102
00:07:33,101 --> 00:07:35,770
.לא בזמן שהוא היה בגלות
?מה הוא אכל אז כשהיה בגלות

103
00:07:36,305 --> 00:07:40,216
,בעת מלכותו היה לו שולחן מפואר
.סעודה שלישית יכול לאכול מה שרוצה

104
00:07:40,785 --> 00:07:47,209
.רק כל אדם חכם צריך שיחשוב מראש מה לאכול
.קודם כול, תשעה באב חל בקיץ

105
00:07:47,778 --> 00:07:51,214
,צריך לשתות הרבה במשך היום
.להכין את עצמו לקראת הצום

106
00:07:51,976 --> 00:07:55,223
,בסעודה עצמה גם לא יאכל דברים מתובלים
.דברים מלוחים

107
00:07:56,494 --> 00:07:59,308
- רוצה לאכול בשר, עוף
.יכול מה שהוא רוצה, או בקר או עוף

108
00:08:00,400 --> 00:08:05,105
אבל לא יאכל דברים מתובלים או מלוחים
.שאחר כך יגרמו לו לקושי בצום

109
00:08:05,835 --> 00:08:14,122
גם המומחים ממליצים לא לאכול הרבה ירקות
כי הירקות תופסים מקום במערכת העיכול

110
00:08:14,475 --> 00:08:17,256
.והם מתעכלים מהר
.אז פתאום ירגיש רעב במהירות

111
00:08:17,816 --> 00:08:20,997
,יאכל דברים שהם משביעים
דברים שגם לא מתעכלים מהר

112
00:08:21,392 --> 00:08:24,690
אז ככה יחזיק מעמד יותר זמן
.בלי תחושה של רעב

113
00:08:25,690 --> 00:08:30,009
ממליצים גם בתוך זה לאכול דברים
,שהם קצת שמנוניים, כמו אבוקדו

114
00:08:30,197 --> 00:08:33,915
.טחינה וכדומה
.יכין את עצמו טוב לקראת הצום

115
00:08:35,380 --> 00:08:39,863
.לפני השקיעה צריך להפסיק לאכול
כל עיר צריכים לבדוק בלוח שנה

116
00:08:39,915 --> 00:08:43,934
מתי שקיעת החמה. לפני שהשמש שוקעת
.צריך להפסיק לאכול

117
00:08:45,030 --> 00:08:50,178
,בתשעה באב עצמו אסור לנעול נעלי עור
,רק נעלי בד, נעלי גומי

118
00:08:50,287 --> 00:08:56,484
,ספורט. אם זה ספורט שהוא מעור - אסור
.אבל אם הוא עשוי מגומי, מבד - מותר

119
00:08:56,536 --> 00:08:57,651
.גם מעץ מותר

120
00:08:59,632 --> 00:09:03,967
מה נעשה בשבת? כשזה יום חול
,אז אין שום בעיה

121
00:09:04,498 --> 00:09:09,072
לפני השקיעה כבר נועלים נעליים
.של תשעה באב

122
00:09:09,209 --> 00:09:12,450
אבל כאן זה שבת, בשבת אסור לנהוג
.מנהגי אבלות

123
00:09:13,101 --> 00:09:16,781
חולץ את הנעליים היפות של שבת
?ויעבור עכשיו לנעליים של תשעה באב

124
00:09:17,054 --> 00:09:18,780
?לא עושים את זה בשבת. אז מה יעשה

125
00:09:19,496 --> 00:09:22,720
,לפני השקיעה יחלוץ את נעליו
,הוא נמצא בבית

126
00:09:24,080 --> 00:09:29,105
ינעל נעלי בית כמו שהוא רגיל לנעול
.או שילך יחף וימתין עד צאת השבת

127
00:09:29,797 --> 00:09:34,820
...כשיוצאת שבת אז יעבור ל
.יש זמן בין השקיעה לבין צאת השבת

128
00:09:34,880 --> 00:09:38,512
אז הזמן הזה, או שישב ליד השולחן
בלי נעליים, יקרא ספר

129
00:09:38,997 --> 00:09:42,169
,או שאם צריך לסדר דברים, יסדר
מה שמותר לעשות

130
00:09:42,724 --> 00:09:46,428
אבל לא יהיה עם הנעליים של העור
.עד צאת השבת

131
00:09:46,640 --> 00:09:49,640
.אז יעבור לנעליים של תשעה באב

132
00:09:50,512 --> 00:09:55,980
.ואחר כך יוצא לבית הכנסת
לא עושים הבדלה במוצאי שבת

133
00:09:56,980 --> 00:09:58,992
.כי אסור לאכול, אסור לשתות

134
00:09:59,665 --> 00:10:02,663
?מתי עושים את ההבדלה השבת הזו

135
00:10:02,734 --> 00:10:04,960
.רק ביום ראשון בערב, אחרי הצום

136
00:10:05,614 --> 00:10:09,247
,מי שחולה וצריך לאכול בצום עצמו
.מותר לו, צריך לעשות הבדלה

137
00:10:09,308 --> 00:10:11,595
.לפני שהוא אוכל צריך לעשות הבדלה

138
00:10:12,851 --> 00:10:17,190
?אבל איזו הבדלה עושים ביום ראשון בלילה
,בבית כנסת או בבית

139
00:10:17,327 --> 00:10:21,341
כשעושים הבדלה, לא עושים הבדלה רגילה
.כמו במוצאי שבת

140
00:10:22,687 --> 00:10:27,637
,במוצאי שבת עצמו, שלא עושים הבדלה
."רק מברכים "בורא מאורי האש

141
00:10:27,971 --> 00:10:33,482
,בבית כנסת, לפני שמתחילים את הקינות
"מדליקים נר, מברכים "בורא מאורי האש

142
00:10:33,604 --> 00:10:38,037
.וכולם יוצאים ידי חובה
."לא "הגפן" ולא "המבדיל" ולא "בשמים

143
00:10:39,703 --> 00:10:45,567
אישה שנמצאת בבית והיא לא הולכת
לבית הכנסת, היא בביתה תדליק נר

144
00:10:45,778 --> 00:10:49,614
,ותברך "בורא מאורי האש" אחרי צאת השבת
אז היא תדליק את הנר ותברך

145
00:10:49,665 --> 00:10:50,611
."בורא מאורי האש"

146
00:10:51,360 --> 00:10:55,491
.ולמוחרת בלילה עושים הבדלה
?מה ההבדלה שעושים ביום ראשון בלילה

147
00:10:55,816 --> 00:11:01,087
,בורא פרי הגפן". נר כבר עשינו אתמול"
,בשמים לא צריך לעשות

148
00:11:01,472 --> 00:11:04,122
,'אז רק מברכים "ברוך אתה ה'" וכו
"בורא פרי הגפן"

149
00:11:04,512 --> 00:11:07,896
'ואחר כך "ברוך אתה ה'" וכו
"המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך"

150
00:11:08,508 --> 00:11:10,720
."עד "ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול

151
00:11:10,870 --> 00:11:13,872
ואז מותר לאכול. אחרי ההבדלה
.כבר מותר לאכול

152
00:11:13,990 --> 00:11:17,943
אישה נמצאת בבית, עד שבעלה יחזור
,מבית הכנסת או שאין לה בעל שיבוא

153
00:11:18,235 --> 00:11:19,741
.היא יכולה לעשות הבדלה לעצמה

154
00:11:20,385 --> 00:11:25,854
מחכה, רואה לפי לוח השנה מתי כתוב
,שהצום יוצא

155
00:11:26,338 --> 00:11:28,663
.יכולה מיד לעשות הבדלה ולאכול

156
00:11:30,437 --> 00:11:35,552
,נשים הרות ונשים מניקות
בתשעה באב רגיל

157
00:11:36,710 --> 00:11:42,400
מעיקר הדין צריכות לצום. רק שואלות רב
לפי המצב שלהן כי ייתכן שבמקרה שלהן

158
00:11:42,489 --> 00:11:45,880
.כן מותר להן לאכול ולשתות
.אז אם רוצות לאכול, צריכות שאלה

159
00:11:46,602 --> 00:11:52,070
,אבל תשעה באב השנה, שהוא דחוי ליום ראשון
כל אישה הרה וכל אישה מניקה

160
00:11:52,315 --> 00:11:54,170
.אפילו לא צריכה לשאול רב, פטורה מהצום

161
00:11:54,729 --> 00:11:59,863
,כי תשעה באב שנדחה ליום ראשון
.נשים מעוברות ומניקות פטורות מהצום

162
00:12:00,465 --> 00:12:05,007
.אז בלילה שהיא תשתדל עדיין לא לאכול
אכלה סעודה שלישית, שתשתדל בלילה

163
00:12:05,040 --> 00:12:05,529
.לא לאכול

164
00:12:05,585 --> 00:12:10,075
אבל בבוקר כשהיא קמה, היא יכולה מיד
לאכול ולשתות כי זה תשעה באב

165
00:12:10,117 --> 00:12:15,289
.שנדחה ליום ראשון. אז צריך לפרסם את זה
,נשים הרות שיודעות: כל שנה

166
00:12:15,976 --> 00:12:20,560
הריונות קודמים בתשעה באב היא שאלה
,ולפעמים במקרה שלה אמרו לה שאסור לאכול

167
00:12:21,200 --> 00:12:22,420
.לפעמים אומרים לה שכן מותר

168
00:12:23,063 --> 00:12:26,348
,אבל השנה פטורה מהצום
.יכולה לאכול מהבוקר

169
00:12:26,818 --> 00:12:34,625
,כך גם שלושת בעלי הברית
.שהם הסנדק, המוהל ואבי הבן

170
00:12:34,767 --> 00:12:36,889
,נולד תינוק וברית המילה בתשעה באב

171
00:12:37,632 --> 00:12:40,795
שלושת בעלי הברית
,הם המוהל, הסנדק ואבי הבן

172
00:12:41,449 --> 00:12:49,162
הם מתחילים את הצום, עד תשעה באב בצוהריים
צריכים לצום, אבל כשמגיע זמן תפילת מנחה

173
00:12:49,260 --> 00:12:53,421
מתפללים מנחה, אחר כך הולכים
.ואוכלים ושותים ומתקלחים

174
00:12:53,849 --> 00:12:54,880
.זה יום טוב שלהם הוא

175
00:12:55,510 --> 00:12:57,520
.אבל זה רק בגלל שתשעה באב נדחה

176
00:12:58,065 --> 00:13:02,820
תשעה באב שהוא בזמנו, גם בעלי הברית
.חייבים לצום עד הערב

177
00:13:03,562 --> 00:13:05,060
.זה הכלל של תשעה באב

178
00:13:05,967 --> 00:13:10,268
.עוד כמה הלכות שקשורות לתשעה באב
,חמישה דברים אסור לנו לעשות בתשעה באב

179
00:13:10,315 --> 00:13:12,635
,שזה בכל שנה, בין אם זה נדחה
:בין לא נדחה

180
00:13:13,614 --> 00:13:18,780
,אכילה ושתייה - זה דבר אחד
,רחיצה - אסור להתרחץ ביום תשעה באב

181
00:13:19,780 --> 00:13:25,477
סיכה, סיכה פירושו של דבר
.לסוך את עצמו בשמן

182
00:13:25,887 --> 00:13:30,100
,בזמנם היו הולכים למרחצאות ציבוריים
.לא הייתה אמבטיה בבית

183
00:13:30,790 --> 00:13:35,529
,אחר כך נכנסים לחדר של אדים, מזיעים
.כל הנקבוביות נפתחות

184
00:13:36,432 --> 00:13:39,082
כשהיו יוצאים משם היו סכים
.את כל הגוף בשמן

185
00:13:39,242 --> 00:13:40,329
.כך היה מקובל בזמנם

186
00:13:40,442 --> 00:13:42,250
,היום לא כל כך עושים
.לא מקובל לעשות את זה

187
00:13:42,752 --> 00:13:46,729
.אבל יש היום סיכה של קרם ידיים
.בתשעה באב לא שמים קרם ידיים

188
00:13:47,407 --> 00:13:51,303
,אלא אם כן יש לאדם פצעים
אדם שצריך משחה בשביל הפצעים שלו

189
00:13:51,811 --> 00:13:53,720
,צריך לסוך בשמן או קרמים

190
00:13:54,178 --> 00:13:59,080
,יש אנשים עם יובש, כל היד נסדקת
מתחיל דם, זה מותר לו לסוך בתשעה באב

191
00:13:59,670 --> 00:14:01,675
.כי זה לא לתענוג. מה שאסור - לתענוג

192
00:14:02,112 --> 00:14:05,294
?כך גם רחיצה, איזו רחיצה אסורה בתשעה באב
.לתענוג

193
00:14:05,637 --> 00:14:09,400
,אבל מי שהתלכלך במשהו, החליק בבוץ
,כל היד התמלאה בבוץ

194
00:14:09,491 --> 00:14:12,268
מותר לו לרחוץ את כל היד
,כי זו רחיצה של ניקיון

195
00:14:12,291 --> 00:14:13,402
.לא רחיצה של תענוג

196
00:14:13,887 --> 00:14:15,850
.מה שאסור זו רק רחיצה של תענוג

197
00:14:16,451 --> 00:14:21,755
,אז אמרנו: אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה
,נעילת הסנדל

198
00:14:21,858 --> 00:14:26,060
כלומר לא נועלים נעלי עור
.אלא נעלי בד, גומי וכדומה

199
00:14:26,442 --> 00:14:34,268
,ותשמיש המיטה, שאסור לאדם להיות עם אשתו
.בליל תשעה באב אסורים לבוא במגע

200
00:14:35,129 --> 00:14:36,169
,לימוד תורה

201
00:14:39,288 --> 00:14:42,539
בתשעה באב אסור ללמוד
,תורה רגילה כמו כל השנה

202
00:14:42,790 --> 00:14:49,040
.אלא רק דברים שקשורים לאבלות ולתשעה באב
,אבל מי שרוצה ללמוד הלכות שבת

203
00:14:49,091 --> 00:14:53,850
- רוצה ללמוד גמרא, מסכת בבא קמא, בבא בתרא
אסור ללמוד ביום תשעה באב

204
00:14:54,465 --> 00:14:57,980
כי על התורה כתוב
."פיקודי ה' ישרים משמחי לב"

205
00:14:58,235 --> 00:15:02,267
,אדם לומד תורה, מקבל שמחה
,בפרט כשלומד בעיון קושיות

206
00:15:02,492 --> 00:15:08,220
,תירוצים, מהלכים, פתאום מקבל התפעלות
.לומד גמרא, לומד הלכה, מביא לאדם שמחה

207
00:15:08,941 --> 00:15:15,167
,בתשעה באב אסור לשמוח
.לכן בתשעה באב אסור ללמוד את הדברים הרגילים

208
00:15:15,223 --> 00:15:16,475
?מה כן מותר ללמוד

209
00:15:17,049 --> 00:15:23,985
,רק דברים שקשורים או לחורבן בית המקדש
יש במסכת גיטין כמה דפים: דף נה, נו, נז

210
00:15:24,014 --> 00:15:31,050
.יש שם על עניינים של החורבן של בית המקדש
זו גמרא שמותר ללמוד, או הלכות אבלות

211
00:15:31,290 --> 00:15:34,974
,בין בגמרא, בין בהלכה
.מותר ללמוד הלכות אבלות

212
00:15:35,025 --> 00:15:38,277
אין לאנשים הזדמנות כל השנה
,ללמוד הלכות אבלות, שאף אחד לא יצטרך

213
00:15:38,814 --> 00:15:42,850
,אבל כל אדם צריך לדעת את כל התורה
.אז יכול בתשעה באב ללמוד הלכות אבלות

214
00:15:43,444 --> 00:15:45,985
או דברים מעציבים, רוצה לקרוא עכשיו
,ספר על השואה

215
00:15:46,545 --> 00:15:50,920
,מותר לקרוא ספר על השואה ביום תשעה באב
.זה לא דבר שמביא אותו לשמחה, למצב רוח

216
00:15:51,661 --> 00:15:52,970
.אלה דברים שמותרים

217
00:15:53,392 --> 00:15:57,223
- מדרש איכה שמספר על חורבן בית המקדש
.גם מותר

218
00:15:58,122 --> 00:16:04,260
אבל כשמגיע לסיפורים במדרש איכה
.שגורמים לו לחייך - שידלג עליהם

219
00:16:05,035 --> 00:16:10,800
למשל, במדרש מסופר על חוכמתם
.של ילדי ירושלים

220
00:16:11,054 --> 00:16:13,460
.היו פיקחים מאוד
.אנשי ירושלים היו פיקחים

221
00:16:14,720 --> 00:16:21,500
חז"ל מספרים שהיו באים מהעולם
פרופסורים, מדענים כדי להתפעל

222
00:16:21,520 --> 00:16:23,190
.מהפקחות של ילדי ירושלים

223
00:16:25,021 --> 00:16:28,324
:ארץ ישראל, כתוב
.אווירה דארץ ישראל מחכים

224
00:16:28,781 --> 00:16:33,660
,האוויר של ארץ ישראל עושה את האדם פיקח
.וירושלים עוד יותר

225
00:16:34,136 --> 00:16:38,611
ובית המקדש כשהיה קיים, האור שהיה
,בוקע ממנו היה עושה אותם חריפים

226
00:16:38,644 --> 00:16:40,018
.גם יפים, היו יפי תואר

227
00:16:40,738 --> 00:16:46,498
,רבי יוחנן, כשכולם התפעלו מהיופי שלו
אמר: אני נשארתי מאנשי ירושלים, מהשרידים

228
00:16:46,564 --> 00:16:50,250
לכן אני... הוא היה עוד בזמן בית המקדש
.לכן היה לו יופי כזה נדיר

229
00:16:50,625 --> 00:16:54,330
בית המקדש היה משפיע בעוצמות
.על כל התחומים של עם ישראל

230
00:16:55,040 --> 00:17:01,760
היו באים חכמי אתונה. חכמי אתונה
.היו נחשבים הכי פיקחים מכל חכמי העולם

231
00:17:02,404 --> 00:17:07,550
הם היו באים לירושלים ועושים תרגילים
.לילדי ירושלים כדי לבחון את חוכמתם

232
00:17:08,249 --> 00:17:11,440
אז שם המדרש מספר כמה סיפורים
.כדי שנבין מה איבדנו

233
00:17:12,070 --> 00:17:17,411
,כשנחרב בית המקדש, גם הפיקחות ירדה
.ילדי ירושלים החכמים נרצחו על ידם

234
00:17:17,670 --> 00:17:23,143
,אז למשל, דוגמא של סיפור שמופיע שם
חז"ל מספרים שאחד מחכמי אתונה

235
00:17:23,458 --> 00:17:26,140
בא כמו שהם לבושים עם הסדין הזה
,שהיו כורכים את עצמם

236
00:17:28,150 --> 00:17:32,150
:תפס ילד בירושלים ואמר לו
אני באתי ממרחקים

237
00:17:34,499 --> 00:17:40,150
.ואני מבקש שתקנה לי ארוחת צוהריים
?אתה מוכן לעשות לי טובה

238
00:17:40,183 --> 00:17:41,284
.אני לא מכיר פה חנויות

239
00:17:42,047 --> 00:17:44,875
,הילד אמר לו: בשמחה, בבקשה
.תביא כסף, אני אקנה לך

240
00:17:45,788 --> 00:17:52,734
,אמר לו: אבל אני רוצה... רצה להכשיל אותו
את הילד, אמר לו: אבל אני רוצה שתקנה לי אוכל

241
00:17:53,350 --> 00:18:00,103
שאני אספיק לאכול ממנו עכשיו עד שאני אשבע
.ויישאר לי עודף כדי שאני אוכל לקחת לדרך

242
00:18:01,256 --> 00:18:03,400
,הילד אמר לו: בסדר, תביא כסף
.אני אקנה לך

243
00:18:04,400 --> 00:18:07,491
.הביא לו, נניח במושגים של היום 10 אגורות

244
00:18:09,642 --> 00:18:13,943
?אם זה היה ילד אחר, מה היה אמור לענות לו
אדוני, אתה רוצה ארוחה לשבוע

245
00:18:14,028 --> 00:18:17,070
,וגם לקחת לדרך? תביא 100 שקלים
?מה אתה מביא 10 אגורות

246
00:18:18,183 --> 00:18:22,338
אבל הוא רצה לבדוק אם הילד קולט אותו
,שהוא עושה לו פה איזה מבחן

247
00:18:22,461 --> 00:18:23,632
.לבדוק את הפיקחות שלו

248
00:18:24,696 --> 00:18:28,738
הילד העיף בו מבט, קלט עליו שהוא רוצה
,ככה לבחון אותו

249
00:18:29,101 --> 00:18:32,960
אמר לו: שום בעיה. אני אביא לך אוכל
.שתאכל, תשבע ותהיה לך צידה לדרך

250
00:18:33,647 --> 00:18:37,280
לקח את ה-10 אגורות, והחכם האתונאי הזה
?משתומם, מה הוא כבר יביא לי

251
00:18:38,089 --> 00:18:42,150
,אחרי 10 דקות חזר הילד, הלך לחנות
,אז היו מוכרים במשקל קמח

252
00:18:42,752 --> 00:18:44,197
.כל מה שהיו מוכרים במשקל

253
00:18:44,889 --> 00:18:50,908
:הביא לו מלח שעולה 10 אגורות. אמר לו
.תאכל עד שתשבע ויישאר לך לדרך

254
00:18:53,374 --> 00:18:54,329
.היו פיקחים

255
00:18:55,058 --> 00:19:03,570
גם חז"ל מספרים שאחד מאנשי ירושלים
.יצא לחוץ לארץ לעסקים שלו להביא סחורה

256
00:19:04,240 --> 00:19:08,070
,אז את כל הכסף המזומנים שהיו לו
,פעם בכמה שנים היה יוצא, מביא סחורה

257
00:19:08,122 --> 00:19:09,080
.מוכר כמה שנים

258
00:19:09,614 --> 00:19:14,560
לקח את כל המזומנים שלו, יצא לחוץ לארץ
.ושם חלה

259
00:19:16,461 --> 00:19:18,920
והבין שיש לו עוד כמה ימים
.שהוא הולך לעולמו

260
00:19:19,124 --> 00:19:21,900
,הרגיש על עצמו שהמצב מתדרדר
.שעוד מעט הוא הולך לעולמו

261
00:19:22,856 --> 00:19:29,750
,ויש לו בן, נער צעיר בירושלים, בן יחיד
.תיאר לעצמו שהבן יבוא כשישמע שהוא נפטר

262
00:19:30,381 --> 00:19:34,291
,ישלחו מכתב שהוא נפטר
.הוא יבוא כדי לקחת את כל הכסף

263
00:19:35,303 --> 00:19:39,510
,אבל הוא פחד, אולי יבוא איזה מתחזה
,פתאום מישהו ישמע איזה אחד מהעיר פה

264
00:19:39,538 --> 00:19:44,315
איזה שכנים בדרך. המכתב, אולי הדוור
,יראה במכתב שההוא נפטר והכסף שם

265
00:19:44,329 --> 00:19:44,970
.יבוא ייקח

266
00:19:45,778 --> 00:19:49,720
,אמר לבעל הבית שהוא התארח בביתו
.חבר טוב שלו, היה גם עשיר גדול

267
00:19:50,490 --> 00:19:53,722
אמר לו: אני מפקיד בידך את כל הכסף
.עד שהבן יבוא

268
00:19:54,663 --> 00:19:56,682
אבל איך תדע שזה הבן? אז לא הייתה
.תעודת זהות

269
00:19:56,974 --> 00:19:59,195
?איך תדע שזה הבן שלי
.כל אחד יגיד לך שהוא הבן

270
00:20:00,230 --> 00:20:07,223
.הבן שלי הוא מילדי ירושלים, הוא פיקח
רק כשהוא יעשה שלושה דברים חכמים ופיקחים

271
00:20:07,882 --> 00:20:09,007
.אז תיתן לו את הכסף

272
00:20:09,265 --> 00:20:12,174
,אם לא יעשה שלושה דברי פיקחות
,אפילו תשאיר אותו חודש, חצי שנה

273
00:20:12,480 --> 00:20:15,115
אל תיתן לו
.עד שתתפעל משלושה דברים חכמים

274
00:20:16,155 --> 00:20:18,155
.הבטיח לו. הפקיד את הכסף בידו

275
00:20:19,590 --> 00:20:23,840
,הבן הזה, נודע לו שהאבא נפטר, ישב שבעה
.יצא למסע, כל הכסף שם

276
00:20:24,840 --> 00:20:31,769
:הגיע לאותה העיר, שאל אנשים ברחוב
,איפה גר פלוני? הוא יודע את המשפחה שלו

277
00:20:31,811 --> 00:20:33,130
.הוא לא יודע את הכתובת המדויקת

278
00:20:34,023 --> 00:20:40,715
ושם זו הייתה שכונת יוקרה שהם פחדו
משודדים, מליסטים שיבואו אליהם

279
00:20:41,458 --> 00:20:45,760
אז היה חוק בשכונה שלהם, מי ששואל
.איפה גר פלוני", אף אחד לא מגלה"

280
00:20:46,527 --> 00:20:48,837
,אם אני רוצה, אני אזמין אותו
.אני אגיד לו איפה אני גר

281
00:20:49,209 --> 00:20:50,970
.אבל מי ששואל, אף אחד לא מגלה לו

282
00:20:52,583 --> 00:20:55,788
הנער הזה מגיע, שואל אנשים ברחוב
.איפה גר, מתחמקים

283
00:20:55,948 --> 00:20:57,487
.שואל את ההוא, כולם מתחמקים

284
00:20:57,830 --> 00:20:59,190
?עשה את כל הדרך, יחזור כך

285
00:21:00,560 --> 00:21:06,216
,ראה מוכר עצים, אז היו מסיקים בעצים
.יש לידו חבילות של עצים, זרדים כאלה

286
00:21:06,720 --> 00:21:09,463
?שאל אותו: כמה עולה חבילה
.אמר לו: 20 שקל

287
00:21:10,070 --> 00:21:12,494
.כולל הובלה? -הובלה עוד חמישה שקלים

288
00:21:12,931 --> 00:21:17,160
אמר לו: קח 25 שקל
.ותביא את זה לבית של פלוני

289
00:21:18,282 --> 00:21:21,530
,אמר לו: אין בעיה. שם את החבילה
.יצא לדרך, והוא הולך אחריו

290
00:21:22,630 --> 00:21:27,289
:זה הגיע, דופק בדלת, בעל הבית פותח
.הבאתי את העצים שהזמנתם

291
00:21:28,056 --> 00:21:31,124
:לא הזמנו עצים. הוא אומר לו
.אתה לא, אבל זה שמאחוריי הזמין

292
00:21:32,263 --> 00:21:34,484
,אמר לו: בסדר, לך לשלום
.אני צריך לדבר איתך

293
00:21:34,564 --> 00:21:37,411
שלח אותו, אמר לבעל הבית: אף אחד
,לא גילה לי איפה אתה גר

294
00:21:37,463 --> 00:21:41,920
,אני הבן של פלוני, לא ידעתי איך לבוא
,אז לקחתי עצים. זה בסדר

295
00:21:41,994 --> 00:21:45,622
תשאיר לך את העצים, אני פשוט הגעתי
.לקחת את הכסף, אם תוכל לתת לי

296
00:21:46,225 --> 00:21:47,310
.חשב שייתן לו וילך

297
00:21:48,225 --> 00:21:52,145
.אמר לו: עד שבאת, תתארח קצת
,לא סיפר לו שצריך לחכות

298
00:21:52,494 --> 00:21:55,247
,אבל אמר לו: פיקחות אחת
.חוכמה אחת ראיתי שעשה

299
00:21:56,687 --> 00:21:57,980
.בלי כתובת יודע להגיע

300
00:21:59,571 --> 00:22:04,315
:אמר לאשתו למוחרת, אחרי שהוא נח שם
.תכיני ארוחת צוהריים

301
00:22:05,887 --> 00:22:10,650
:אבל אני אומר לך מה להכין
.תכיני חמש פרגיות ממולאות

302
00:22:11,016 --> 00:22:12,530
.עופות קטנים כאלה ממולאים

303
00:22:14,296 --> 00:22:21,322
,אמרה לו: אבל למה חמש? אני ואתה שניים
.יש לנו שני בנים ושתי בנות והאורח

304
00:22:21,430 --> 00:22:23,880
.אנחנו שבעה. אני אכין שבע פרגיות

305
00:22:24,757 --> 00:22:27,491
אמר לה: לא, אני רוצה לבדוק
.את החוכמה שלו, תכיני חמש

306
00:22:27,882 --> 00:22:28,851
.טוב, הכינה חמש

307
00:22:29,402 --> 00:22:34,188
ארוחת צוהריים, מגישה. בעל הבית
אומר לו, לאורח: אצלנו נהוג

308
00:22:34,512 --> 00:22:40,140
.שהאורח מחלק את האוכל לכולם
.תחלק. עכשיו נראה מה הוא יעשה

309
00:22:40,498 --> 00:22:42,080
.שבעה אנשים, חמש פרגיות

310
00:22:43,618 --> 00:22:46,235
,אמר לו: טוב, אם זה המנהג
.מה שאומר לך בעל הבעל - עשה

311
00:22:46,550 --> 00:22:50,640
,לקח פרגית אחת, שם ליד בעל הבית ואשתו
.אמר: זה לכם

312
00:22:51,505 --> 00:22:54,282
.עוד פרגית נתן לשני הבנים: זה לכם

313
00:22:54,974 --> 00:22:59,330
,עוד פרגית - שתי הבנות
.נשארו שתי פרגיות - אכל אותן בעצמו

314
00:23:01,920 --> 00:23:04,730
:בעל הבית מסתכל עליו, משתומם
?זה פיקח זה

315
00:23:04,894 --> 00:23:05,609
?...איך הוא עושה דבר

316
00:23:05,698 --> 00:23:06,828
.טוב, אבל לא נעים, שתק

317
00:23:07,821 --> 00:23:12,912
למוחרת אמר לאשתו: תכיני עוף גדול
.ממולא, אבל עוף שלם

318
00:23:14,545 --> 00:23:17,449
,הגישה לשולחן עם הראש
.עם הכנפיים, הכול

319
00:23:20,084 --> 00:23:23,120
אמר לו: אצלנו נוהגים
.שהאורח מחלק. תחלק

320
00:23:23,708 --> 00:23:26,330
עכשיו, הוא כבר כועס, הוא רוצה
?לחזור לבית, מה מעכבים אותי פה

321
00:23:26,550 --> 00:23:29,070
,כמה פעמים רמז לו, ביקש
.והוא לא נותן לו

322
00:23:30,305 --> 00:23:34,545
,טוב, לחלק, בבקשה: תלש את הראש של העוף
.נתן אותו לבעל הבית

323
00:23:34,814 --> 00:23:35,835
?מה יש לאכול בראש

324
00:23:37,712 --> 00:23:39,480
.נתן לו שזו ארוחת הצוהריים שלו

325
00:23:41,962 --> 00:23:45,341
,היה שם את הכבד ובני המעיים
,הוציא את זה מבפנים

326
00:23:45,407 --> 00:23:48,155
.במקום לחלק לכולם, שם בצלחת של האישה

327
00:23:49,063 --> 00:23:51,712
.תלש את הכנפיים, כל בת קיבלה כנף אחת

328
00:23:52,649 --> 00:23:54,870
.תלש את השוקיים, כל בן קיבל שוק

329
00:23:55,124 --> 00:23:59,854
והשאיר לעצמו את כל העוף הגדול
.ואכל ושבע ודשן

330
00:24:01,124 --> 00:24:04,050
:פה בעל הבית לא התאפק, אמר לו
?תגיד, אתה, יש לך דרך ארץ

331
00:24:04,202 --> 00:24:07,310
?ככה נוהגים בירושלים לחלק
?איפה התרבות שלכם

332
00:24:09,176 --> 00:24:10,277
.אמר לו: אני אסביר לך

333
00:24:11,778 --> 00:24:16,414
אני מגיע לכאן אורח, אתה מביא לי
.חמש פרגיות, אתה רואה שיש פה שבעה

334
00:24:17,298 --> 00:24:20,310
הבאתם חמש, אמרתי: כנראה אתה רוצה
.לעשות חלוקה מיוחדת

335
00:24:20,451 --> 00:24:24,270
,עשיתי חלוקה אמיתית ושוויונית לחלוטין
.שכולנו נהיה שווים

336
00:24:25,040 --> 00:24:27,952
,אתה ואשתך שניים
.עם הפרגית - נהייתם שלושה

337
00:24:28,701 --> 00:24:30,931
,שתי הבנות עם הפרגית - שלושה

338
00:24:31,995 --> 00:24:33,967
,שני הבנים עם הפרגית - שלושה

339
00:24:34,030 --> 00:24:37,402
.אני בודד, שתי פרגיות - נהיינו שלושה
.זה שוויוני

340
00:24:38,842 --> 00:24:40,600
?אמר לו: טוב, זה אתמול, ומה היום

341
00:24:41,063 --> 00:24:45,204
,אמר לו: פשוט, הכול לפי דרך ארץ
,אתה ראש המשפחה - מגיע לך הראש

342
00:24:45,948 --> 00:24:48,644
,האישה היא היולדת, המעיים
.קיבלה את המעיים

343
00:24:49,308 --> 00:24:52,020
,הבנים שלך עמודי הבית - הם השוקיים

344
00:24:52,489 --> 00:24:56,207
.הבנות יתחתנו, יעופו מהבית - הן הכנפיים

345
00:24:56,917 --> 00:25:01,080
,אני באתי באונייה, צריך לחזור באונייה
.לקחתי את האונייה בשבילי

346
00:25:02,207 --> 00:25:03,200
:ואז אמר לו

347
00:25:05,115 --> 00:25:09,096
,זו האונייה שאני באתי לקחת את הכסף
.תביא לי את הכסף, אני רוצה לחזור לבית

348
00:25:09,948 --> 00:25:12,410
נתן לו את כספו, שלח אותו
.לחיים טובים ולשלום

349
00:25:13,171 --> 00:25:15,863
.אדם קורא סיפור כזה בתשעה באב, מחייך

350
00:25:16,837 --> 00:25:21,180
לכן כשמגיע, כתוב שכשמגיע לסיפורים
.מהסוג הזה ידלג עליהם

351
00:25:21,331 --> 00:25:27,200
,גם במדרש איכה, ככה גם בספר ירמיה
.כשמגיע לפסוקים של נחמה, מדלג

352
00:25:27,694 --> 00:25:32,432
ויהי רצון שנזכה כולנו במהרה לגאולה שלמה
.בחסד, ברחמים

353
00:25:32,597 --> 00:25:33,656
.אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה