x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וחידוש מתוך הספר זרע שמשון - פרשת פנחס תשע"ט - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מהם שלושת המרכיבים שצריכים להיות למלך האידיאלי? הרב אליהו עמר מביא חידוש נפלא מהרב זרע שמשון.

לרכישת הספר זרע שמשון - https://goo.gl/7Bd9RT

לרכישת הספר מעבר לסגולה של הרב אליהו עמר - https://goo.gl/rgCJAH

(אורך 3:35)