הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה אכפת לנו מתחבורה ציבורית בשבת?

הרב זמיר כהן

מדוע חייבים לשמור על צביון השבת, ומה מוטל עלינו לשם כך? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק

(אורך 4:33)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,980 --> 00:00:07,952
.שלום, כבוד הרב

2
00:00:08,177 --> 00:00:14,050
אני תושב רמת גן ולאחרונה אנחנו בכותרות
,עקב השינויים שרוצה ראש העיר לעשות

3
00:00:14,488 --> 00:00:16,604
.לאפשר תחבורה ציבורית בשבת

4
00:00:17,392 --> 00:00:20,586
האם אני כיהודי יכול להסכים
עם דברי ראש העיר

5
00:00:20,930 --> 00:00:25,190
שיפעיל את התחבורה רק בכבישים ראשיים
?ולא ליד בתי כנסת

6
00:00:25,786 --> 00:00:32,750
העניין של השבת במרחב הציבורי של עם ישראל
.צריך להישמר מעל ומעבר

7
00:00:33,721 --> 00:00:36,440
וזה לא משנה אם ליד בתי כנסת
או לא ליד בתי כנסת

8
00:00:37,256 --> 00:00:39,610
.יש דברים שמייצגים את העם

9
00:00:40,494 --> 00:00:45,030
:אדם שייקח את דגל ישראל ויאמר
,אני שורף אותו רק בתחנה המרכזית

10
00:00:45,851 --> 00:00:48,530
רק שם או בחוף הים, אני רוצה לשרוף שם
.את הדגל

11
00:00:49,054 --> 00:00:52,026
,איך אפשר דבר כזה? הדגל מייצג את המדינה
?אתה יכול לשרוף אותו

12
00:00:52,100 --> 00:00:52,995
?אתה יכול לבזות אותו

13
00:00:54,734 --> 00:00:56,900
.שורף דגל, כמו ששרפת את הכנסת

14
00:00:58,432 --> 00:01:03,530
כשהאדם מקפיד על שמירת שבת
,לא רק בחיים הפרטיים שלו

15
00:01:04,257 --> 00:01:10,020
גם במרחב הציבורי. מעולם הדתיים
.לא התערבו בחיים הפרטיים של שום אדם

16
00:01:10,388 --> 00:01:13,893
.לא אמרו לאף אחד מה תעשה אצלך בבית
,תשמור שבת, לא תשמור

17
00:01:13,925 --> 00:01:15,220
.תאכל חמץ, לא תאכל חמץ

18
00:01:16,340 --> 00:01:20,040
כואב לנו על כל יהודי שהוא לא הולך
,בדרך התורה, לא רואה את המתיקות של התורה

19
00:01:20,509 --> 00:01:21,850
.מפחדים גם על הילדים שלו

20
00:01:22,290 --> 00:01:26,936
,המציאות מוכיחה, מי שלא הולך בדרך התורה
הסיכוי של בניו או נכדיו להתבולל

21
00:01:27,137 --> 00:01:27,970
.הוא סיכוי עצום

22
00:01:28,625 --> 00:01:32,870
,היום בארצות הברית 70 אחוז מתבוללים שם
ומהם אחוז גבוה של ישראלים

23
00:01:32,978 --> 00:01:36,321
,שגדלו בבתים לא דתיים, הלכו לשם
?והוא לא מבין: מה ההבדל - גויה, לא גויה

24
00:01:36,350 --> 00:01:40,551
וההורים מזועזעים. כמה פניות אנחנו
.מקבלים בהידברות מהורים מזועזעים

25
00:01:40,577 --> 00:01:42,823
הם לא דתיים, אבל לא רצו שהילד
.יתחתן עם גויה

26
00:01:43,268 --> 00:01:45,490
,אבל הלך לשם, פגש מישהי
...והוא לא מבין מה

27
00:01:45,771 --> 00:01:48,220
,הוא אומר לאימא שלו: אני לא מבין
,אף פעם לא שמעתי שזה לא טוב

28
00:01:48,248 --> 00:01:49,660
.לא הבנתי שזה לא בסדר

29
00:01:49,982 --> 00:01:51,310
?מה רע? היא לא בן אדם

30
00:01:53,102 --> 00:01:56,890
זה כואב שאדם בחיים הפרטיים שלו
,לא שומר שבת, כולנו יהודים

31
00:01:57,114 --> 00:01:59,967
,לא רואים את המתיקות ואת היופי
רק מסתכלים על איזה דתי

32
00:01:59,994 --> 00:02:03,480
,שמראים אותו בטלוויזיה או באינטרנט
בחדשות, ההוא גנב, זה עשה ככה

33
00:02:03,842 --> 00:02:04,980
.כל הדתיים לא שווים כלום

34
00:02:05,434 --> 00:02:08,518
...הפגנה של - השליכו איזה משהו כבר

35
00:02:08,835 --> 00:02:12,580
,אדם צריך להתחבר קודם כול לדת, לא לדתיים
.תתחבר לתורה עצמה

36
00:02:13,096 --> 00:02:16,420
,דתיים - יש טובים, יש לא טובים
.כמו שחילונים, יש טובים ויש לא טובים

37
00:02:16,927 --> 00:02:21,130
.אבל אתה תתחבר למה שהתורה אומרת
,אם התורה הייתה אומרת לך תגנוב

38
00:02:21,179 --> 00:02:24,550
,תיידה אבנים, תשבור, תעשה
.תגיד: אני לא רוצה תורה כזאת

39
00:02:24,708 --> 00:02:27,920
.אבל התורה עצמה היא יפה, מתוקה, נפלאה
.תתחבר אליה

40
00:02:28,817 --> 00:02:31,300
טוב, אבל זה כל אדם בחיים הפרטיים שלו
.עושה מה שהוא רוצה

41
00:02:31,431 --> 00:02:38,510
אבל במרחב הציבורי, ודאי שהחובה של כולנו
להתאחד ולשמור על הצביון של השבת

42
00:02:38,693 --> 00:02:40,600
.במרחב הציבורי, וזה לא משנה איפה

43
00:02:41,229 --> 00:02:44,970
,וכך גם כל העניין הזה של הגאווה
צריכים להתארגן על העניין הזה

44
00:02:45,072 --> 00:02:47,021
.של לא רק לתת להם את כל הבמה

45
00:02:47,653 --> 00:02:51,330
היום, הקרן החדשה, הם קוראים לעצמם
,"הקרן החדשה לישראל"

46
00:02:51,531 --> 00:02:53,580
.הם הקרן החדשה להרס ישראל

47
00:02:53,931 --> 00:02:58,100
,צריך לעשות להם שינוי השם
.כמו שיש שינוי השם שעושים לאנשים

48
00:02:58,675 --> 00:03:02,080
,הם... כל הכספים שהם מזרימים
,ממש להרוס את המדינה

49
00:03:02,100 --> 00:03:03,336
.להשחית אותה מבפנים

50
00:03:03,952 --> 00:03:06,600
.רק נתנו לעצמם שם יפה כדי שלא יתנגדו

51
00:03:06,811 --> 00:03:12,210
אם היו קוראים לעצמם "הקרן החדשה
?למחבלים בישראל", מי היה מסתכל עליהם

52
00:03:12,725 --> 00:03:18,589
,אבל נשמע מעניין. זה תרגיל של היצר הרע
:כמו שחרקים וגו'קים, כותבים בשלט

53
00:03:18,634 --> 00:03:22,810
פירות ים. לא כותבים שיש כאן
.גו'קים מוקפצים, אף אחד לא ייכנס לקנות

54
00:03:23,354 --> 00:03:26,077
.אז כותבים פירות ים
,נותנים שם יפה ומשווקים

55
00:03:26,121 --> 00:03:27,360
.זו שיטה של היצר הרע

56
00:03:28,026 --> 00:03:34,355
והם מזרימים כספים להשחית את המדינה
,במידות, בהנהגה, במרחב הציבורי

57
00:03:35,105 --> 00:03:38,770
,כל המצעדים האלה, צריכים באמת להתארגן
.להראות שרוב העם הוא לא כך

58
00:03:39,597 --> 00:03:45,460
,המבוגרים, ודאי שדעתם לא כך
.כולם מחוברים לערכים, יודעים את האמת

59
00:03:45,525 --> 00:03:50,254
הצעירים, כמה מהם גדלים, כבר לא יודעים
.מה האמת, יוצאים מבולבלים

60
00:03:50,447 --> 00:03:54,630
...אם לא יהיה צד שכנגד, הם גם לא
.אפילו לא יבינו שיש צד שני

61
00:03:55,383 --> 00:03:59,840
.צריך לחשוב איך לעשות את זה ולפעול
אבל על כל פנים, בעניין הזה של השבת

62
00:04:00,562 --> 00:04:05,140
ודאי שלא משנה איפה, צריך לשמור על השבת
.במרחב הציבורי בכל מקום

63
00:04:05,917 --> 00:04:09,330
,הכל בדרכי נועם, חס ושלום, לא באלימות
,לא בתקיפות

64
00:04:09,830 --> 00:04:12,865
,אלא בהסברה יפה
.במפגן של אחדות

65
00:04:13,395 --> 00:04:16,714
.לא הפגנה נגד מישהו, אלא מפגן בעד השבת

66
00:04:17,025 --> 00:04:19,525
,לעשות את הדברים האלה בצורה יפה ונכונה

67
00:04:20,062 --> 00:04:23,831
ובעזרת השם, שנזכה שכל ישראל
ישובו בתשובה שלמה

68
00:04:24,275 --> 00:04:26,870
.ונזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן