הרב זמיר כהן - למה נשים פטורות ממצוות תפילין?

הרב זמיר כהן

מדוע נשים פטורות ממצוות מסוימות? ומה ההבדל בין קריאת שמע לתפילה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,396 --> 00:00:13,256
אומר רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי
."המפורסם, "הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה

2
00:00:15,216 --> 00:00:21,700
יש מצווה מהתורה: "והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבבך" וכולי

3
00:00:22,200 --> 00:00:28,792
בשכבך ובקומך". יש מצוות עשה מהתורה"
לקרוא קריאת שמע בלילה

4
00:00:29,268 --> 00:00:31,184
.ולקרוא קריאת שמע בבוקר

5
00:00:33,236 --> 00:00:35,180
,בלילה, אחרי צאת הכוכבים

6
00:00:35,296 --> 00:00:37,608
.מגיע הזמן שאדם צריך לקרוא קריאת שמע

7
00:00:37,660 --> 00:00:38,740
.מצוות עשה מהתורה

8
00:00:40,000 --> 00:00:41,840
,ובבוקר, אחרי שהוא קם

9
00:00:41,840 --> 00:00:41,860
גם כן, עד שעה מסויימת, תלוי קיץ, חורף
,ובבוקר, אחרי שהוא קם

10
00:00:41,860 --> 00:00:44,604
,גם כן, עד שעה מסוימת, תלוי קיץ, חורף

11
00:00:44,780 --> 00:00:48,136
אפשר לראות בלוחות שנה, יש היום
אפליקציות כאלה, אפשר לראות

12
00:00:48,556 --> 00:00:53,608
מתי סוף זמן קריאת שמע, שעד אז
.כל גבר צריך להקפיד

13
00:00:54,212 --> 00:00:58,208
אישה, התורה לא חייבה אותה
.במצוות עשה שתלויה בזמן

14
00:00:58,716 --> 00:01:01,012
.למה? כי האישה טרודה עם הילדים

15
00:01:02,384 --> 00:01:05,316
,אם באמצע הכנת הילדים
,לשלוח אותם לבית הספר

16
00:01:07,392 --> 00:01:09,800
.אישה הייתה שמה לב שזמן קריאת שמע עובר

17
00:01:11,092 --> 00:01:13,940
,הרי היא פטורה, פטורה מתפילין
,פטורה מקריאת שמע

18
00:01:14,060 --> 00:01:15,588
.אלה מצוות שתלויות בזמן

19
00:01:15,732 --> 00:01:20,680
,מצווה שהיא לא תלויה בזמן, כמו ברכת המזון
.אכלה לחם - צריכה לברך ברכת המזון

20
00:01:21,056 --> 00:01:24,248
כל דבר שאוכלים צריך לברך
.כי זה בין בלילה, בין ביום

21
00:01:24,712 --> 00:01:28,652
,אבל מצוות שתלויות בזמן והן מצוות עשה
.לא מצוות לא תעשה

22
00:01:29,436 --> 00:01:35,670
למשל, לא לעשות מלאכה בשבת, גם אישה חייבת
.אפילו שזה תלוי בזמן כי זה לא תעשה

23
00:01:36,096 --> 00:01:40,460
,אבל מצוות עשה כמו תפילין, קריאת שמע
.התורה פטרה. יש בזה הסבר על פי הקבלה

24
00:01:40,520 --> 00:01:43,368
.אבל על פי הפשט - כדי שהיא לא תהיה טרודה

25
00:01:44,800 --> 00:01:49,328
,היא עכשיו צריכה לשלוח ילדים לבית הספר
.יש הסעה שצריכה להגיע כל רגע

26
00:01:49,680 --> 00:01:52,380
,היא מורחת את הפרוסות לילדים בגן
,'בכיתה א

27
00:01:52,848 --> 00:01:57,190
.פתאום מסתכלת בשעון - זמן קריאת שמע עובר
,עוזבת את כולם, רצה להניח תפילין

28
00:01:57,296 --> 00:02:00,262
לקרוא קריאת שמע. איך אפשר
?לתפקד בבית בצורה כזו

29
00:02:00,912 --> 00:02:03,360
אז התורה פטרה אותה, שיהיה לה קל
.לתפקד בבית

30
00:02:04,432 --> 00:02:08,492
גבר חייב כל בוקר עד זמן מסוים
.לקרוא קריאת שמע

31
00:02:08,996 --> 00:02:12,868
יש את העניין הסגולי של קריאת שמע
.על המיטה, שזה גם גברים, גם נשים

32
00:02:12,964 --> 00:02:14,644
.גם אישה טוב שתקרא קריאת שמע

33
00:02:15,128 --> 00:02:16,968
?מה ההבדל בין קריאת שמע לתפילה

34
00:02:17,688 --> 00:02:22,430
קריאת שמע זה כשהאדם מקבל עליו
.עול מלכות שמיים

35
00:02:22,944 --> 00:02:29,012
,"כשמכריזים "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד
אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים

36
00:02:29,420 --> 00:02:32,192
.ומכריזים שהשם אחד. מאמינים בזה

37
00:02:32,532 --> 00:02:36,520
בפסוק "שמע ישראל" יש הרבה מצוות
.שאדם מקיים אותן, כמה מצוות ביחד

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה