עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת בלק

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" בעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, עו"ד ד"ר אורי אנגלרד והזמר יניב מדר. בהגשת יובל טייב

 

תמלול ההרצאה

1
00:05:04,240 --> 00:05:05,840
,תודה רבה לכם
.תודה רבה

2
00:05:06,360 --> 00:05:08,720
.שבת שלום לכם
.תודה ללהקת הבית שלנו

3
00:05:08,800 --> 00:05:12,320
,על הקלידים - אלמוג חליווה
,על הכינור - משה דמגיאן

4
00:05:12,400 --> 00:05:14,000
.וחובב הילל על הדרבוקה

5
00:05:14,080 --> 00:05:16,840
,ואנחנו שוב איתכם
.ותודה שאתם איתנו

6
00:05:16,920 --> 00:05:20,160
,אנחנו, בעזרת השם
.בשעה טובה ומוצלחת, בפרשת בלק

7
00:05:20,640 --> 00:05:23,760
בפרשה שלנו בלק מלך מואב חושש מכך

8
00:05:23,840 --> 00:05:26,160
.שבני ישראל מתקרבים לאזור שלו

9
00:05:26,240 --> 00:05:29,200
,הוא מחליט לשלוח שליחים אל בלעם

10
00:05:29,280 --> 00:05:30,760
.שיציל אותו מהמצב

11
00:05:30,840 --> 00:05:32,480
?מי זה הבלעם הזה

12
00:05:32,560 --> 00:05:36,560
?מה בלעם יכול לעזור לבלק מלך מואב

13
00:05:36,640 --> 00:05:38,480
?והאם התוכנית שלו תעבוד

14
00:05:38,560 --> 00:05:42,400
אז כל זאת ועוד אנחנו ננסה
,בעזרת השם לגלות בתוכנית הזאת

15
00:05:42,480 --> 00:05:43,720
.בזמן שיש לנו

16
00:05:43,800 --> 00:05:46,720
,אז ערב שבת שלום לרב התוכנית שלנו
,הרב אליהו אסוס

17
00:05:46,800 --> 00:05:48,880
,לעורך הדין, ד"ר אורי אנגלרד

18
00:05:48,960 --> 00:05:52,480
לזמר יניב מדר
.ולרב אייל ישראל שטרנליב

19
00:05:52,560 --> 00:05:55,160
,והשאלה הראשונה, כרגיל
.מופנית אליך, הרב

20
00:05:55,240 --> 00:05:57,000
,את בלעם מחפשים בנרות

21
00:05:57,080 --> 00:05:59,320
?מיהו הבלעם הזה הכל כך מיוחד

22
00:05:59,400 --> 00:06:03,120
?מה הכוח שלו ששולחים שליחים אליו

23
00:06:03,200 --> 00:06:06,640
,"בלעם הזה נקרא "בלעם הרשע
.ככה הגמרא מגדירה אותו

24
00:06:06,720 --> 00:06:09,600
,עד כדי כך
שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין

25
00:06:09,680 --> 00:06:12,600
שיש שלושה מלכים וארבעה הדיוטות

26
00:06:12,680 --> 00:06:14,480
.שאין להם חלק לעולם הבא

27
00:06:14,560 --> 00:06:17,320
.אחד מהם זה בלעם, בלעם הרשע

28
00:06:17,400 --> 00:06:19,120
,הגמרא אומרת שעל כולם

29
00:06:19,200 --> 00:06:21,360
,מאלה שאין להם חלק לעולם הבא

30
00:06:21,440 --> 00:06:23,480
.לא צריך לדרוש אותם תמיד לגנאי

31
00:06:23,560 --> 00:06:26,120
לא כל דבר שאתה רואה עליהם
.אפשר לדרוש אותם לגנאי

32
00:06:26,200 --> 00:06:29,520
,אבל אצל בלעם
,מה שאתה מוצא בפסוקים לגנאי

33
00:06:29,575 --> 00:06:30,800
.תדרוש לגנאי

34
00:06:30,880 --> 00:06:33,480
.עד כדי כך
."בלעם נקרא בגמרא "רשע גמור

35
00:06:33,560 --> 00:06:36,080
,ומאוד מעניין
,הבלעם הזה שמדברים עליו

36
00:06:36,160 --> 00:06:38,720
?בן כמה הוא היה כשבלק מחפש אותו

37
00:06:39,080 --> 00:06:42,280
,אז שמה באותה גמרא במסכת סנהדרין
.הגמרא אומרת, מחלוקת תנאים

38
00:06:42,360 --> 00:06:47,760
יש אחד מהתנאים שאומר
.שהוא היה בן 33 כשהוא נהרג

39
00:06:47,840 --> 00:06:51,760
,זאת אומרת שכשמחפשים אותו בנרות
.הוא היה בן 32

40
00:06:52,320 --> 00:06:53,760
.זה סביבות הגיל שלו

41
00:06:53,840 --> 00:06:54,920
?מאיפה הוא יודע את זה

42
00:06:55,000 --> 00:06:59,160
."מהפסוק "אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם

43
00:06:59,240 --> 00:07:02,840
,ימים של אדם בדרך כלל זה 70
,חצי זה 35

44
00:07:02,920 --> 00:07:06,040
.אז "לא יחצו" זה 33-34

45
00:07:06,120 --> 00:07:09,720
והגמרא אומרת שהיה איזה כופר אחד
:ששאל את רבי חנינא

46
00:07:09,800 --> 00:07:11,440
?בן כמה היה בלעם כשנהרג

47
00:07:11,520 --> 00:07:14,040
.הוא אמר לו: בן 34-33, זה הגיל

48
00:07:14,120 --> 00:07:15,400
?הוא אמר לו: איך אתה יודע

49
00:07:15,480 --> 00:07:20,560
באמת ראיתי בפנקסים של בלעם
.שהוא נהרג בגיל 33, כך כתוב

50
00:07:20,640 --> 00:07:22,720
הוא אמר לו: כן, זה מהפסוק שלנו

51
00:07:22,800 --> 00:07:24,800
."אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם"

52
00:07:24,880 --> 00:07:27,840
,אבל יש מאן דאמר אחר בגמרא
,שזה המדרש הידוע

53
00:07:27,920 --> 00:07:33,440
שבלעם, יתרו ואיוב
היו שותפים עם פרעה

54
00:07:33,520 --> 00:07:37,080
."בעצה של "כל הבן היאורה תשליכוהו

55
00:07:37,160 --> 00:07:41,160
,אז אם ככה, אומר רש"י
.שבלעם היה בן 210

56
00:07:41,640 --> 00:07:43,640
.זה מאוד מעניין, זה מחלוקת תנאים

57
00:07:43,720 --> 00:07:46,840
.אבל בין כך ובין כך, בלעם היה רשע

58
00:07:47,520 --> 00:07:50,600
.והבלעם הזה היה קוסם
,בתחילתו היה קוסם

59
00:07:50,680 --> 00:07:53,720
,שהוא ידע לקלל
.זו הייתה המומחיות שלו

60
00:07:53,800 --> 00:07:56,920
ידע לזמן את הזמן הכי לא טוב

61
00:07:57,000 --> 00:07:59,120
עם הזמן שבן אדם נמצא במצב לא טוב

62
00:07:59,200 --> 00:08:00,440
,ויש כעס משמיים

63
00:08:00,520 --> 00:08:02,520
,אז הוא היה מקלל
.והקללה שלו הייתה מתקיימת

64
00:08:02,960 --> 00:08:05,960
.אבל אחר כך הוא עלה לדרגה של נביא

65
00:08:06,040 --> 00:08:10,120
,עד כדי כך הוא הגיע לדרגה של נביא
.שהקב"ה מדבר אליו

66
00:08:10,200 --> 00:08:11,320
.והוא נהיה נביא

67
00:08:11,400 --> 00:08:13,400
,ולאחר המעשה בסוף הפרשה

68
00:08:13,480 --> 00:08:16,200
,הוא ירד שוב פעם לדרגה של קוסם

69
00:08:16,280 --> 00:08:20,480
ואז הוא בוכה ואומר
הלוואי שתמות נפשי מות ישרים"

70
00:08:20,560 --> 00:08:21,720
."ותהי אחריתי כמוהו"

71
00:08:21,800 --> 00:08:25,080
,אני רוצה למות
.העיקר להיות בדרגה שהייתי

72
00:08:25,160 --> 00:08:27,280
.אבל הוא עזב ונהיה קוסם

73
00:08:27,360 --> 00:08:29,920
?השאלה, למה צריך את זה בעולם

74
00:08:30,000 --> 00:08:34,480
למה הקב"ה צריך לתת
?לגוי כל כך רשע להיות נביא

75
00:08:34,880 --> 00:08:35,960
?בשביל מה צריכים את זה

76
00:08:36,280 --> 00:08:38,880
,אז אומר המדרש
,הגמרא מזכירה את זה

77
00:08:38,960 --> 00:08:43,040
.שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם

78
00:08:43,120 --> 00:08:45,200
:אומות העולם יכולים לבוא בפתחון פה

79
00:08:45,720 --> 00:08:48,560
,חוכמה, עם ישראל כל כך קדוש
.כל כך נפלא

80
00:08:48,640 --> 00:08:50,960
.בטח, יש להם נביא כמו משה רבנו

81
00:08:51,040 --> 00:08:53,040
.לנו לא הבאת נביא

82
00:08:53,120 --> 00:08:54,760
,אז בשביל שלא יהיה להם פתחון פה

83
00:08:54,840 --> 00:08:56,440
.אומר להם הקב"ה: הבאתי לכם

84
00:08:56,520 --> 00:09:00,240
,נתתי לכם את בלעם
,הגיע לדרגה של נבואה כמשה רבנו

85
00:09:00,320 --> 00:09:02,760
,ויש אומרים אפילו יותר במדרגה

86
00:09:02,840 --> 00:09:06,160
?והנה, מה הוא עשה
.החטיא אתכם, קילל

87
00:09:06,240 --> 00:09:08,840
.זה מה שהוא ידע לעשות
.אז הנה, הפסדתם

88
00:09:08,920 --> 00:09:12,400
,אבל השאלה נשאלת יותר מזה
.אז פה מתחיל פתחון הפה

89
00:09:12,480 --> 00:09:13,880
:פה מתחיל פתחון הפה

90
00:09:13,960 --> 00:09:16,600
,תביא לנו אחד כמו משה רבנו
?מה אתה מביא לנו אחד כמו בלעם

91
00:09:17,360 --> 00:09:18,840
.זה פתחון פה אדיר

92
00:09:18,920 --> 00:09:20,680
,התשובה היא פשוטה מאוד

93
00:09:20,760 --> 00:09:24,040
:אומות העולם יכולים להגיד
.תשמעו, אנחנו לא מאמינים בכוח עליון

94
00:09:24,120 --> 00:09:27,360
.אנחנו לא מאמינים, לא יודעים שיש אלוקים
.לא מאמינים בזה

95
00:09:27,920 --> 00:09:31,200
,אם כך, אומר להם הקב"ה
,אני אביא לכם אחד שקוראים לו בלעם

96
00:09:31,280 --> 00:09:32,920
.והוא יודע לקלל

97
00:09:33,000 --> 00:09:34,240
?איך הוא מקלל

98
00:09:34,320 --> 00:09:35,480
.זה כוח עליון

99
00:09:35,560 --> 00:09:38,000
.אה, פתאום אתם מאמינים בכוח עליון

100
00:09:38,080 --> 00:09:41,960
:כשזה קללות וזה לטובתכם
הנה בלעם, אני הולך אליו

101
00:09:42,040 --> 00:09:43,160
.ומחפש אותו לקלל

102
00:09:43,240 --> 00:09:44,680
?אז אתה מאמין בכוח עליון

103
00:09:44,760 --> 00:09:48,680
,אז למה אתה לא מאמין בכוח
?בעל הכוחות כולם, בקב"ה

104
00:09:48,760 --> 00:09:51,400
,וזה כל כך מוסר השכל עלינו

105
00:09:51,480 --> 00:09:55,200
שאנחנו לפעמים רואים יהודים ככה
,שמתקשים בתורה ומצוות

106
00:09:55,280 --> 00:09:57,760
.מתקשים באמונה, לא מאמינים בדיוק

107
00:09:57,840 --> 00:10:02,640
אבל פתאום בעיתון
,הם יכולים לפתוח כל מיני אסטרולוגיה

108
00:10:02,720 --> 00:10:07,320
,יכולים פתאום לשאול בקלפים
.בקפה, בכל מיני שטויות

109
00:10:07,720 --> 00:10:08,600
?מה קרה

110
00:10:08,680 --> 00:10:10,560
?פתאום אתה מאמין בכוח עליון

111
00:10:10,640 --> 00:10:12,960
אז למה אתה לא
?מאמין בבעל הכוחות כולם

112
00:10:13,040 --> 00:10:17,600
,אז זו הייתה הבדיקה של בלעם הרשע
.ופה הוא נפל

113
00:10:17,680 --> 00:10:19,200
,אבל אנחנו צריכים ללמוד ממנו הרבה

114
00:10:19,280 --> 00:10:22,920
שיש כוח עליון
,וצריכים להאמין בבעל הכוחות כולם

115
00:10:23,000 --> 00:10:24,600
.שזה הדבר הכי גדול שיש

116
00:10:24,680 --> 00:10:27,720
?איזה יופי. כל כך ברור, אה
.איזה פירוש

117
00:10:27,960 --> 00:10:28,760
.יישר כוח

118
00:10:28,840 --> 00:10:31,200
.רוב הדברים כבר לא שמעתי עד כה
.יפה מאוד

119
00:10:31,280 --> 00:10:32,520
.יישר כוח, הרב אסוס

120
00:10:32,600 --> 00:10:36,480
אנחנו עוד נחזור ונדבר כמובן
,על בלעם ועל הכוח הגדול שלו

121
00:10:36,560 --> 00:10:40,480
,אבל איתנו עדיין עורך הדין
,ד"ר אורי אנגלרד

122
00:10:40,560 --> 00:10:43,760
מחבר הספר
."סודות הניהול על פי פרשת השבוע"

123
00:10:43,840 --> 00:10:46,120
...ואותך הייתי באמת רוצה

124
00:10:46,200 --> 00:10:48,480
.קודם כול, תודה רבה שבאת
.ברוך הבא

125
00:10:48,560 --> 00:10:50,680
,ממך היינו רוצים ללמוד
,מבחינה ניהולית

126
00:10:51,400 --> 00:10:56,560
מה ניתן ללמוד מהבקשה
.של בלק מבלעם לקלל את ישראל

127
00:10:57,600 --> 00:11:01,840
,ניתן ללמוד שכדי להצליח בדבר גדול

128
00:11:01,920 --> 00:11:03,480
,במשימה הגדולה שלנו

129
00:11:03,560 --> 00:11:06,120
.אנחנו חייבים את ההצלחות הקטנות

130
00:11:06,200 --> 00:11:10,080
.כידוע, בכל חברה שהיא קובעים חזון

131
00:11:10,160 --> 00:11:12,400
,החזון זה משהו מעין כוכב צפון

132
00:11:12,480 --> 00:11:16,640
משהו אתגרי שכולנו צריכים לשאוף
.ולהיות מחוברים אליו

133
00:11:16,720 --> 00:11:21,840
אבל אי אפשר להגיע לחזון
בלי שנקבע הרבה הרבה הצלחות קטנות

134
00:11:21,920 --> 00:11:24,120
.שיביאו אותנו להגיע לחזון

135
00:11:24,200 --> 00:11:27,880
.ובעצם, בלק רצה להשמיד את ישראל

136
00:11:28,600 --> 00:11:30,840
,אבל הוא ידע שהוא לא מסוגל להשמיד

137
00:11:30,920 --> 00:11:33,240
."כמו שרש"י מפרש על "נקה בו

138
00:11:33,320 --> 00:11:34,280
?מה אומר רש"י

139
00:11:34,360 --> 00:11:36,920
,שבעצם הוא ביקש להסתפק במועט

140
00:11:37,000 --> 00:11:40,120
,שיקלל אותו וקצת מהעם ייפגע

141
00:11:40,200 --> 00:11:43,320
וזה יביא לו בהמשך
.את הניצחון על כל עם ישראל

142
00:11:43,400 --> 00:11:46,360
,כמו שנחשוב לרגע על מלחמת יום הכיפורים

143
00:11:46,440 --> 00:11:51,360
שידוע לנו שהמצרים לא חלמו
שהם יוכלו לכבוש את כל סיני

144
00:11:51,440 --> 00:11:53,720
,והתוכניות שלהם היו לכבוש קצת

145
00:11:53,800 --> 00:11:57,960
כדי שהקצת הזה
.יביא להם החזרת כל סיני

146
00:11:58,040 --> 00:11:59,920
,בסופו של דבר הם טעו

147
00:12:00,000 --> 00:12:02,360
.אבל זה היה המהלך

148
00:12:02,440 --> 00:12:05,640
כך אנחנו בחיים האישיים שלנו
,ובחיים המקצועיים

149
00:12:05,720 --> 00:12:09,560
,חייבים תמיד, בבית לגבי הילדים
,בבית ספר, בחברה

150
00:12:09,640 --> 00:12:11,960
.לחשוב על החזון שיוביל אותנו

151
00:12:12,040 --> 00:12:16,240
אנחנו צריכים הצלחות קטנות
,שיביאו אותנו למוטיבציה

152
00:12:16,320 --> 00:12:18,720
,גם אותנו אישית
,גם את העובדים

153
00:12:18,800 --> 00:12:20,120
.כדי שנוכל להגיע לחזון

154
00:12:20,200 --> 00:12:23,280
וידוע זה שהרבה אנשים עושים מדי יום

155
00:12:23,360 --> 00:12:26,040
רשימה של מטלות
.שהם צריכים באותו יום לעשות

156
00:12:26,120 --> 00:12:28,480
,ומדי פעם
,כאשר הם מסיימים מטלה מסוימת

157
00:12:28,560 --> 00:12:30,000
.הם מוחקים את המטלה

158
00:12:30,080 --> 00:12:33,240
הנחמד הוא, שישנם כאלה
שתוך כדי ביצוע מטלות

159
00:12:33,320 --> 00:12:35,760
,נזכרים במטלה נוספת ועושים אותה

160
00:12:35,840 --> 00:12:38,840
.ומיד לאחר מכן רושמים אותה ומוחקים
?למה

161
00:12:38,920 --> 00:12:42,480
,כדי לקבל מוטיבציה
.שהנה, הם הצליחו בעוד משהו

162
00:12:42,560 --> 00:12:44,800
.וזה נותן להם את התמריץ להגיע הלאה

163
00:12:44,880 --> 00:12:46,040
?ולמה זה כל כך חשוב

164
00:12:46,120 --> 00:12:48,600
אני מעורב בחברות סטארט-אפ
,וכל מיני אחרים

165
00:12:48,680 --> 00:12:50,880
.הרי משקיעים הון בחברות האלה

166
00:12:50,960 --> 00:12:53,640
אף משקיע לא ישקיע הון בחברת סטארט-אפ

167
00:12:53,720 --> 00:12:55,640
אם הוא יראה את התוצאות בעוד חמש שנים

168
00:12:55,720 --> 00:12:57,840
.ולך תדע מה יקרה בינתיים

169
00:12:57,920 --> 00:12:59,360
הוא רוצה לראות אבני דרך

170
00:12:59,440 --> 00:13:03,800
או חברה או גוף ציבורי
.שצריכים להשקיע בו כספים

171
00:13:03,880 --> 00:13:06,520
,או כל דבר אחר
.לתת לו תקנים של אנשים

172
00:13:06,600 --> 00:13:09,560
,לא ייתנו סתם ככה
.רוצים לראות שהעסק מתקדם

173
00:13:09,640 --> 00:13:13,400
וזה בעצם מה שאנחנו יכולים ללמוד
.גם מהפרשה הזאת

174
00:13:13,480 --> 00:13:16,320
.טוב, אז אני שמח שהתוכנית לא צלחה

175
00:13:17,280 --> 00:13:20,560
,וכששרי מואב מגיעים לבלעם

176
00:13:20,640 --> 00:13:22,640
הוא דוחה אותם
,ולא נותן להם תשובה מיידית

177
00:13:22,720 --> 00:13:24,680
?יש סיבה לכך
.כן-

178
00:13:25,120 --> 00:13:26,560
,כמו שאנחנו יודעים

179
00:13:26,640 --> 00:13:29,280
,בקבלת החלטות יש אלמנט חשוב מאוד

180
00:13:29,360 --> 00:13:31,960
והוא חשיבות המידע
.בתהליך קבלת החלטות

181
00:13:32,040 --> 00:13:35,240
,זאת אומרת
,ככל שאתה נותן תשובה מהירה יותר

182
00:13:35,320 --> 00:13:38,800
,בעצם זו חוכמה שמובאת מהאינטואיציה

183
00:13:38,880 --> 00:13:41,160
,שאינטואיציה היא סך הכול הניסיון שלך

184
00:13:41,240 --> 00:13:46,080
.אבל לעיתים מוטב לחשוב ולנתח את הנתונים

185
00:13:47,080 --> 00:13:49,120
,ככל שננתח את הנתונים יותר

186
00:13:49,200 --> 00:13:53,320
כך נוכל לקבל תשובה
.וקבלת החלטות מושכלת יותר

187
00:13:53,400 --> 00:13:54,320
?איך עושים את זה

188
00:13:54,400 --> 00:13:56,800
...עושים את זה על ידי
,לדוגמה בחברה

189
00:13:56,880 --> 00:14:00,600
,על ידי סיעור מוחות
,על ידי ישיבה עם אנשים שונים

190
00:14:00,680 --> 00:14:04,160
,כולל איפכא מסתברא שישב
,לא כולם שיהיו יס-מנים

191
00:14:04,240 --> 00:14:06,040
וייתנו את הדעות שלהם

192
00:14:06,120 --> 00:14:08,560
.ולאחר מכן המנהל קובע ומחליט לבד

193
00:14:08,640 --> 00:14:10,320
,ידוע שאדם נכנס לחנות

194
00:14:10,400 --> 00:14:12,840
.ולפעמים המוכרים מנסים להלחיץ אותו

195
00:14:12,920 --> 00:14:15,320
,אומרים לו: אם לא תקנה עכשיו
.זהו, המבצע נגמר

196
00:14:15,400 --> 00:14:18,240
אבל אולי זה נכון
.'ואולי זה קאץ

197
00:14:18,320 --> 00:14:20,000
.אז צריכים לחשוב על זה

198
00:14:20,080 --> 00:14:23,240
עכשיו, באלמנט של חשיבות המידע
,בתהליך קבלת החלטות

199
00:14:23,320 --> 00:14:25,040
,צריכים לדעת שיש לזה סוף

200
00:14:25,120 --> 00:14:29,280
זאת אומרת, אי אפשר לנתח נתונים
,ולחשוב ולחשוב עד אין קץ

201
00:14:29,360 --> 00:14:31,240
.כי יכול להיות שההזדמנות תחלוף

202
00:14:31,320 --> 00:14:34,840
כולנו זוכרים את המטוס שחדר לסיני

203
00:14:34,920 --> 00:14:37,960
,ובסופו של דבר הוא התקרב עד לגבול

204
00:14:38,840 --> 00:14:41,200
,בוא נאמר
,הנפילה, הפגיעה על הכור

205
00:14:41,560 --> 00:14:42,760
.לא היה ברירה בסוף

206
00:14:42,840 --> 00:14:43,800
.ובסוף הפילו אותו

207
00:14:43,880 --> 00:14:47,480
כל הזמן ניסו לבדוק
.האם זה מטוס אזרחי או מטוס אויב

208
00:14:47,560 --> 00:14:49,640
.אני מדבר על לפני הרבה שנים

209
00:14:49,720 --> 00:14:52,800
,כך שלפעמים אין ברירה
.צריכים לקבל החלטות

210
00:14:52,880 --> 00:14:56,640
אבל ככל שנאסוף את הזמן
,ונאסוף יותר מידע

211
00:14:56,720 --> 00:14:57,800
.כך ייטב לנו

212
00:14:57,880 --> 00:15:01,200
,לכן גם בלעם
,הוא לא נתן תשובה על המקום

213
00:15:01,280 --> 00:15:02,400
."הוא אמר "לינו פה

214
00:15:02,480 --> 00:15:04,800
,זאת אומרת: אני צריך לישון בלילה

215
00:15:04,880 --> 00:15:07,160
,ואחרי שאני אעבד את האינפורמציה

216
00:15:07,240 --> 00:15:08,880
,אני אדבר עם אלוקים
,אשאל אחרים

217
00:15:08,960 --> 00:15:11,280
.אז אני אוכל לקבל החלטה חכמה יותר

218
00:15:11,640 --> 00:15:14,480
יפה מאוד. אתה רואה
איך אפשר ללמוד מהפרשה שלנו

219
00:15:14,560 --> 00:15:17,160
...כל הזמן לחיי היומיום ואיך אפשר
.מדהים-

220
00:15:17,240 --> 00:15:18,520
.מדהים ומחכים מאוד

221
00:15:19,000 --> 00:15:22,160
,שמחה גדולה איתנו באולפן
.חבר יקר ואהוב, יניב מדר

222
00:15:22,240 --> 00:15:23,960
.ברוך הבא
.ברוכים הנמצאים-

223
00:15:24,400 --> 00:15:26,040
,חיכינו לך הרבה זמן

224
00:15:26,400 --> 00:15:27,920
.וסוף סוף התאפשר לך להגיע

225
00:15:28,000 --> 00:15:31,280
,לצופים שלנו
,בטח רובכם, אם לא כולכם

226
00:15:31,360 --> 00:15:32,320
.מכירים את יניב

227
00:15:32,720 --> 00:15:34,800
."מה שנקרא "כוכב הצפון

228
00:15:34,880 --> 00:15:36,120
.כוכב הצפון

229
00:15:36,200 --> 00:15:38,200
,אין שמחה בלעדיך, יניב

230
00:15:38,280 --> 00:15:41,160
."ואתה מתארח בתוכנית "עונג שבת

231
00:15:41,240 --> 00:15:43,120
,אז קודם כול בוא נדבר על השבת שלך

232
00:15:43,200 --> 00:15:44,560
?איך השבת שלך נראית

233
00:15:45,240 --> 00:15:49,360
...השבת שלי זה
.אני מחכה לשבת כל השבוע

234
00:15:49,440 --> 00:15:50,920
...אתה יודע, זה נשמע

235
00:15:52,360 --> 00:15:53,640
.אבל זה ממש ככה

236
00:15:54,360 --> 00:15:55,920
.באמצע השבוע אנחנו מופיעים

237
00:15:56,000 --> 00:15:57,080
בשבת אני מחכה קודם כול

238
00:15:57,160 --> 00:15:59,080
.לזמן איכות עם המשפחה

239
00:16:00,160 --> 00:16:02,600
כשאתה מתכנס בתוך עצמך ואתה מבין בעצם

240
00:16:04,280 --> 00:16:06,640
.לקראת מה אתה הולך במשך השבוע

241
00:16:07,440 --> 00:16:09,360
,הלימוד הזה
,בשבילי, אני מחכה

242
00:16:09,440 --> 00:16:11,960
,ובשבת בעיקר
.הלימוד הזה עם הבן שלי

243
00:16:12,040 --> 00:16:13,960
.לדעת בדיוק מה הוא לומד בתלמוד תורה

244
00:16:14,800 --> 00:16:18,320
וזה חשוב לי להיות מעודכן
.מה הוא לומר בתלמוד תורה

245
00:16:18,400 --> 00:16:20,840
,זמן האיכות עם המשפחה

246
00:16:20,920 --> 00:16:25,360
לשבת וליהנות משבת
,בלי דברים שמטרידים

247
00:16:25,440 --> 00:16:27,120
.בלי דברים שמפריעים מסביב

248
00:16:27,200 --> 00:16:31,120
נטו לשבת וליהנות משקט
.ומשבת ומדברי תורה

249
00:16:31,200 --> 00:16:33,960
,"ואין, "מעין עולם הבא
.אין יותר טוב מזה

250
00:16:34,040 --> 00:16:35,000
.איזה כיף לשמוע

251
00:16:35,080 --> 00:16:38,120
,אתה שר, יניב
?או שאתה רק בשמחות

252
00:16:38,200 --> 00:16:40,440
?בשבת אפשר לשמוע אותך שר על השולחן

253
00:16:40,520 --> 00:16:42,240
.ברור, שבת
?מה אתה שר-

254
00:16:42,320 --> 00:16:45,040
.בשבת שירי שבת עם הילדים
.תמיד

255
00:16:45,120 --> 00:16:48,320
,אצלנו בבית זה מקהלה
.מהקטן עד הגדול

256
00:16:48,960 --> 00:16:51,280
.מקהלה, ממש מקהלה
איזה יופי. -הילדים שלי-

257
00:16:52,000 --> 00:16:54,520
.מנצחים בגבורה

258
00:16:54,600 --> 00:16:56,600
?והשירים הקלאסיים

259
00:16:56,680 --> 00:16:58,440
?מה, כמו דוגמת איזה שירים

260
00:16:58,520 --> 00:17:00,280
..."כן, "כי אשמרה שבת

261
00:17:00,360 --> 00:17:01,840
.אני מדבר על הכבדים יותר

262
00:17:01,920 --> 00:17:05,000
.הכבדים יותר, פחות
הילדים פחות בקטע של הכבדים

263
00:17:05,440 --> 00:17:06,320
,וחזנות וכזה

264
00:17:06,400 --> 00:17:10,280
,אבל בעיקר השירים הידועים
,"כי אשמרה שבת"

265
00:17:10,360 --> 00:17:13,880
,"לכה דודי"
.הילדים שלי אוהבים את ה"לכה דודי" הידוע

266
00:17:13,960 --> 00:17:18,400
,הקטן שלי, ממש
.הוא עדיין מגמגם אותו כזה והוא שר אותו

267
00:17:18,480 --> 00:17:20,600
,"אני אוהב לשמוע את ה"דילוגו עליי אהבה

268
00:17:20,680 --> 00:17:23,200
.ממש הגמגומים הקטנים האלה שלו

269
00:17:23,720 --> 00:17:25,960
.לקה דודי", את המילים, את הקטנים"

270
00:17:26,040 --> 00:17:28,160
.וזה תענוג, באמת באמת תענוג

271
00:17:28,240 --> 00:17:30,120
.יפה, ממש
.שמחה גדולה לשמוע

272
00:17:30,520 --> 00:17:32,640
.תשמח אותנו, תשיר לנו
?מה תשיר לנו

273
00:17:34,960 --> 00:17:37,280
,"נשיר שיר שנקרא "בישועתך

274
00:17:37,840 --> 00:17:40,960
,שיר שמדבר על נותני צדקה

275
00:17:41,040 --> 00:17:42,920
.על אנשים שהם בעלי חסד

276
00:17:44,280 --> 00:17:45,960
.שיר מאוד מאוד ידוע ומוכר

277
00:17:46,040 --> 00:17:48,880
,כן, למי שלא מכיר
.זה השיר של מלחם ברכאת. -כן

278
00:17:48,960 --> 00:17:50,760
."ג'יטי בואתק"
.ג'יטי בואתק", בערבית"-

279
00:17:50,840 --> 00:17:52,440
."אז זהו, אז זה בעברית "בישועתך

280
00:17:52,520 --> 00:17:56,600
,ודוד שירו עשה עליו ביצוע בעברית
.מילות קודש

281
00:17:57,000 --> 00:17:57,800
.בבקשה
.בואו נשמע-

282
00:17:57,880 --> 00:17:59,320
.מחיאות הכפיים, יניב מדר

283
00:24:18,280 --> 00:24:19,920
.איזה יופי
.מקסים-

284
00:24:20,000 --> 00:24:21,800
.תענוג
.מדהים-

285
00:24:21,880 --> 00:24:24,400
.ואליך, הרב אייל ישראל שטרנליב

286
00:24:24,800 --> 00:24:26,280
?מה הכנת לנו השבוע

287
00:24:26,360 --> 00:24:28,440
.ממתק לשבת
.ממתק לשבת-

288
00:24:28,520 --> 00:24:30,000
,הפעם זה סיפור

289
00:24:30,080 --> 00:24:33,440
אנחנו בדרך כלל רגילים
,לספר סיפור מלפני 200 שנה

290
00:24:33,520 --> 00:24:37,120
אבל יש לנו ברוך השם צדיקים
.גם במאה השנים האחרונות. -בני דורנו

291
00:24:37,200 --> 00:24:38,280
.בני דורנו

292
00:24:38,360 --> 00:24:39,760
,הסיפור הפעם

293
00:24:40,400 --> 00:24:42,760
לפני בערך 40 שנה

294
00:24:42,840 --> 00:24:45,440
,היה רב מחב"ד

295
00:24:45,520 --> 00:24:46,680
.קוראים לו הרב משה דיקשטיין

296
00:24:46,760 --> 00:24:48,920
,הוא היה פעיל באזור באר שבע

297
00:24:49,000 --> 00:24:51,160
,עוד לפני שהיה תוכניות לאסירים

298
00:24:51,240 --> 00:24:53,040
,לימוד תורה בבתי כלא

299
00:24:53,120 --> 00:24:56,080
הוא היה נוהג לבקר בבתי כלא
.וללמד אותם תורה

300
00:24:57,840 --> 00:25:01,120
,טוב, הוא הגיע לכלא בבאר שבע

301
00:25:01,200 --> 00:25:05,120
וכל פעם היו דופקים בדלתות
,כדי לבקש מהאסירים

302
00:25:05,200 --> 00:25:07,080
,מי שרוצה
.מי שמעוניין בשיעור תורה

303
00:25:07,720 --> 00:25:11,840
.וכל פעם היו מדלגים על איזה תא אחד

304
00:25:12,520 --> 00:25:14,440
אחרי כמה פעמים
.הוא קלט שיש פה איזה משהו

305
00:25:14,520 --> 00:25:16,120
?הוא אומר: יש פה מישהו

306
00:25:16,200 --> 00:25:17,640
.אומרים לו: כן

307
00:25:17,720 --> 00:25:20,120
:הוא אומר
?אז למה אתם לא נותנים לי להיכנס

308
00:25:20,200 --> 00:25:23,560
:הם אומרים לו
.לא, לא, לא, זה אסיר מסוכן במיוחד

309
00:25:24,240 --> 00:25:27,520
הוא 23 שעות ביום
,נמצא בתוך התא שלו

310
00:25:27,600 --> 00:25:30,360
,שעה אחת כשכולם בתוך התאים
.הוא יוצא

311
00:25:31,400 --> 00:25:32,840
.אין, לא נכנסים

312
00:25:33,480 --> 00:25:35,720
.מי שנכנס, זה מסוכן

313
00:25:36,120 --> 00:25:37,360
:הוא אמר
?מה זאת אומרת, הוא יהודי

314
00:25:37,440 --> 00:25:38,360
.אומרים לו: כן

315
00:25:38,440 --> 00:25:39,960
.אני רוצה לפגוש אותו

316
00:25:40,880 --> 00:25:44,960
.אמר: תגידו למנהל של הכלא
,זו דרישה שלי

317
00:25:45,040 --> 00:25:47,720
אני לא מוכן לבוא לפה יותר
.אם לא נותנים לי להיכנס אליו

318
00:25:47,800 --> 00:25:49,560
,טוב, אחרי שבוע באים

319
00:25:50,280 --> 00:25:52,160
.אומרים לו: בסדר, הוא הסכים

320
00:25:52,240 --> 00:25:55,720
:אבל הוא קיבל הדרכה מה לעשות

321
00:25:56,400 --> 00:25:59,680
.ישמרו עליך כמובן, אם יש מצוקה, תגיד
.מצלמות

322
00:26:00,280 --> 00:26:02,120
,טוב, ככה הוא מספר

323
00:26:02,200 --> 00:26:04,680
,אני מספר בשמו
,נכנסתי פנימה

324
00:26:05,600 --> 00:26:08,600
:הוא אומר
,אני רואה ככה אדם 2 מטר

325
00:26:08,680 --> 00:26:10,320
.מפחיד לפגוש אותו ברחוב

326
00:26:10,880 --> 00:26:14,120
.שואל אותו: שלום וברכה, קוראים לי משה

327
00:26:14,200 --> 00:26:16,280
?אני יכול להתארח אצלך בתא

328
00:26:16,360 --> 00:26:17,560
.אתה בעל הבית

329
00:26:18,040 --> 00:26:19,240
.הוא מסתכל עליו ואומר לו: כן

330
00:26:19,320 --> 00:26:22,280
.טוב, מצאתי שם איזה קופסת שימורים
.ישבתי עליה

331
00:26:23,080 --> 00:26:26,320
:וככה התחלתי לדבר איתו
?תגיד לי, למדת פעם תורה

332
00:26:26,400 --> 00:26:29,160
:הוא אומר
.אני למדתי רק להרביץ, רק לגנוב

333
00:26:29,240 --> 00:26:30,240
.זה מה שלמדתי

334
00:26:30,800 --> 00:26:34,360
'מתברר שמכיתה ג
כבר הוא עזב את בתי הספר

335
00:26:34,440 --> 00:26:37,520
,וההורים שלו גם פושעים
.והוא הידרדר

336
00:26:38,120 --> 00:26:42,960
וככה למד איתו תניא
.ועוד דברים מעניינים ופרקי אבות

337
00:26:43,040 --> 00:26:46,400
,עובר שעה, שעתיים
.הבן אדם שותה בצמא

338
00:26:46,480 --> 00:26:49,640
,בחוץ כבר הם בפאניקה
...הם רואים את הכול, אבל

339
00:26:50,880 --> 00:26:52,240
,ואז, ככה לקראת הסוף

340
00:26:52,320 --> 00:26:55,680
:אני שואל אותו
?תגיד לי, אתה היית רוצה לשמח את אלוקים

341
00:26:56,320 --> 00:26:57,520
.הוא אומר לו: כן

342
00:26:58,880 --> 00:27:00,280
?אתה רוצה להניח תפילין

343
00:27:00,960 --> 00:27:01,880
.כן

344
00:27:01,960 --> 00:27:04,520
:טוב, אני שואל אותו
?באיזו יד אתה כותב

345
00:27:05,360 --> 00:27:06,560
.הוא אומר לו: אני לא יודע לכתוב

346
00:27:06,640 --> 00:27:08,720
?אה, נכון. באיזו יד אתה מרביץ

347
00:27:09,280 --> 00:27:10,880
.אה, ביד ימין

348
00:27:10,960 --> 00:27:12,960
.אוקיי, הבנתי

349
00:27:13,400 --> 00:27:16,320
.קשרתי לו תפילין
,אבל כשבאתי להניח תפילין

350
00:27:16,400 --> 00:27:20,040
אז פתאום אני רואה איזה קעקוע
,בדיוק במקום של התפילין

351
00:27:20,120 --> 00:27:24,560
קעקוע אבל שלא הכי מתאים
.שתפילין יהיו עליו

352
00:27:24,920 --> 00:27:26,560
:ואני חושב, באותו רגע אומר

353
00:27:26,640 --> 00:27:29,080
.בורא עולם, אם זו עבירה - עליי

354
00:27:29,160 --> 00:27:30,520
.לא אכפת לי, אני מניח לו תפילין

355
00:27:31,400 --> 00:27:33,520
.הנחתי לו תפילין
.טוב, יצאתי

356
00:27:33,600 --> 00:27:35,760
,אחרי שבועיים אני מגיע חזרה

357
00:27:36,160 --> 00:27:39,240
.כמובן, דופק בדלת ונכנס

358
00:27:39,320 --> 00:27:41,200
.כי הם היו בהלם
,אחרי שיצאתי פעם ראשונה

359
00:27:41,280 --> 00:27:42,920
.אמרו לי: בחיים לא היה כזה דבר

360
00:27:43,000 --> 00:27:46,400
,עובד סוציאלי
.לא יותר מחמש דקות מחזיק מעמד, ובורח

361
00:27:46,800 --> 00:27:48,120
.בחיים לא היה כזה דבר

362
00:27:48,840 --> 00:27:51,040
,אז אני אומר להם: התורה נמשלה למים

363
00:27:51,120 --> 00:27:52,080
.היא יורדת נמוך

364
00:27:52,160 --> 00:27:54,920
,מי שמסכים לרדת נמוך
.התורה תגיע עד אליו

365
00:27:55,520 --> 00:27:57,320
טוב, אחרי שבועיים אני מגיע

366
00:27:57,400 --> 00:28:00,960
.ואני בא להניח לו תפילין בסוף הפגישה

367
00:28:02,480 --> 00:28:04,160
.הוא אומר לי: תניח, תניח

368
00:28:04,240 --> 00:28:06,720
אבל הפעם אתה לא תצטרך כבר
.לעשות לי עם העיניים

369
00:28:08,960 --> 00:28:09,880
,פתאום אני בא להניח תפילין

370
00:28:09,960 --> 00:28:14,560
ואני רואה שכל האזור הזה
.משופשף, אדום, אין קעקוע

371
00:28:16,040 --> 00:28:17,280
?הוא אומר לו: מה זה

372
00:28:17,360 --> 00:28:20,240
הוא אמר לו: פעם שעברה
,אני ראיתי שאתה היססת עם העיניים

373
00:28:20,320 --> 00:28:21,640
...ראית את הקעקוע

374
00:28:22,360 --> 00:28:26,960
,לקחתי מלח
...שפשפתי את הבשר שלי עד ש

375
00:28:27,040 --> 00:28:30,680
.כדי שפעם הבאה תוכל להניח לי בנחת
.וואו-

376
00:28:31,960 --> 00:28:34,800
.כמובן היו לי דמעות
.אמרתי: איזה יהודי

377
00:28:35,680 --> 00:28:36,560
.באתי להניח לו את התפילין

378
00:28:36,640 --> 00:28:40,200
.באתי חלש, כי זה הכול רגיש
.כוויה-

379
00:28:40,280 --> 00:28:41,320
.כוויה

380
00:28:42,440 --> 00:28:44,240
!הוא אמר לי: תקשור חזק

381
00:28:44,320 --> 00:28:46,600
.תקשור חזק! אל תחשוש

382
00:28:47,600 --> 00:28:51,000
.ואז יצאתי משם והבנתי מה זה יהודי

383
00:28:51,600 --> 00:28:54,080
,ועד כמה זה מתאים לפרשה שלנו

384
00:28:54,160 --> 00:28:58,080
,שכמה באמת בלעם בא לקלל
,והייתה לו עין רעה

385
00:28:58,160 --> 00:29:01,160
והוא היה יכול למצוא
,כל מיני דברים רעים בעם ישראל

386
00:29:01,240 --> 00:29:05,000
:אבל הקב"ה, כתוב
לא הביט אוון ביעקב"

387
00:29:05,440 --> 00:29:06,920
ולא ראה עמל בישראל"

388
00:29:07,000 --> 00:29:10,000
."ה' אלוקיו עימו ותורת מלך בו"

389
00:29:10,520 --> 00:29:13,840
,זאת אומרת, בורא עולם
,ככה גם אומר רבי נחמן מברסלב

390
00:29:13,920 --> 00:29:16,400
.הקב"ה, דרכו להסתכל על הטוב שלנו

391
00:29:16,480 --> 00:29:19,080
.הוא לא מתבלבל מהמעשים הרעים שלנו

392
00:29:19,160 --> 00:29:21,600
,הוא יודע שיש בתוכנו נקודה טובה

393
00:29:21,680 --> 00:29:22,480
.נקודה אלוקית

394
00:29:22,560 --> 00:29:23,960
,"ה' אלוקיו עימו"

395
00:29:24,040 --> 00:29:25,880
."לכן "לא הביט אוון ביעקב

396
00:29:25,960 --> 00:29:27,760
.יש בכל יהודי את הנקודה הטובה הזאת

397
00:29:27,840 --> 00:29:32,280
,וברגע שמסכימים
,"רבי שלמה קרא לזה "עיני משיח

398
00:29:32,360 --> 00:29:34,880
,שמסכימים לראות מעבר למעשים הרעים

399
00:29:34,960 --> 00:29:37,680
את הנקודה האלוקית
,שיש בתוכי ובתוך הזולת

400
00:29:37,760 --> 00:29:41,240
אז אפשר להמתיק את כל הדינים
,והגזירות מתבטלות

401
00:29:41,320 --> 00:29:44,120
.והקב"ה ממשיך עלינו ברכה ושפע גדול

402
00:29:44,200 --> 00:29:47,200
מדהים, זה אחד הסיפורים החזקים
.שסיפרת פה בתוכנית

403
00:29:47,280 --> 00:29:48,120
.יישר כוח
.ברוך השם-

404
00:29:48,200 --> 00:29:49,480
.וואו
.עם ישראל קדוש-

405
00:29:49,560 --> 00:29:50,840
.ממש הייתי עם דמעות בעיניים

406
00:29:52,360 --> 00:29:55,880
.יניב היקר, אתה בעצם בוגר ישיבות
.נכון-

407
00:29:56,400 --> 00:29:58,520
.בישיבות מקובל לשיר שירים חסידיים

408
00:29:59,400 --> 00:30:01,120
.נכון
.רוב הישיבות לפחות-

409
00:30:01,200 --> 00:30:04,280
,איך אתה מגיע למוזיקה מזרחית
,למוזיקה ערבית

410
00:30:04,360 --> 00:30:06,480
,לשיר לנו מלחם ברכאת
?מאיפה זה בא

411
00:30:08,080 --> 00:30:10,120
.מקטנות
.מהבית-

412
00:30:10,480 --> 00:30:11,480
.מהבית

413
00:30:11,560 --> 00:30:15,960
,גדלתי גם, אתה יודע
.התחלתי בבתי כנסיות

414
00:30:17,200 --> 00:30:21,280
כבר כשהייתי קטן, אני זוכר שהיה
את הגבאי של בית הכנסת ליד הבית שלנו

415
00:30:21,360 --> 00:30:22,480
:שהיה אומר לאבא שלי תמיד

416
00:30:22,560 --> 00:30:24,400
?מתי הוא יהיה כבר בר מצווה
.שנעלה אותו חזן

417
00:30:24,480 --> 00:30:27,160
כי עוד לפני הבר מצווה
.הייתי אומר כל מיני קטעים

418
00:30:27,240 --> 00:30:28,960
?בית כנסת בעכו, נכון
.נכון-

419
00:30:29,040 --> 00:30:31,280
.בעכו
.אני גדלתי כל חיי בעכו-

420
00:30:32,280 --> 00:30:35,040
,ושם בעצם, מבית הכנסת
.התחלתי עם הפיוטים

421
00:30:36,000 --> 00:30:38,000
,ואז כבר בישיבה
,כשעברתי לירושלים

422
00:30:38,080 --> 00:30:39,720
.הייתי הולך לבקשות, שירות בקשות וכאלה

423
00:30:39,800 --> 00:30:42,280
,אני יכול לנחש
?נכון שזה בית כנסת טוניסאי

424
00:30:42,360 --> 00:30:43,920
?איך
.בית כנסת טוניסאי-

425
00:30:44,000 --> 00:30:46,200
.תתפלא, דווקא לא
.אה, באמת? -דווקא לא-

426
00:30:46,280 --> 00:30:48,280
.בית כנסת מרוקאי
.אני גדלתי עם מרוקאים

427
00:30:50,320 --> 00:30:54,120
,כמובן שמהבית כל השירה הטוניסאית נשתרשה

428
00:30:54,200 --> 00:30:59,360
אבל בעצם אני גם היום
.מופיע בהילולות, מרוקאיים

429
00:30:59,440 --> 00:31:00,800
.גם שר מרוקאית

430
00:31:01,440 --> 00:31:04,160
בגלל שגדלתי בעצם
,בבית כנסת מרוקאי

431
00:31:04,240 --> 00:31:07,400
אז אני מכיר את כל הנוסחים
.והזה של התפילות

432
00:31:07,480 --> 00:31:11,640
כמובן שגם היום באירועים
.אני שר גם חסידית

433
00:31:13,120 --> 00:31:15,520
.בחורי ישיבות, חתונות, שמחות, ברוך השם

434
00:31:15,600 --> 00:31:17,360
."מזה ומזה אל תנח ידך"

435
00:31:17,440 --> 00:31:19,200
.ברוך השם, משתדלים

436
00:31:19,280 --> 00:31:21,920
יפה, אתה יודע שבאים אליי
הרבה פעמים הורים

437
00:31:22,000 --> 00:31:24,280
,ואומרים: תקשיב, הילד שלי מוכשר

438
00:31:24,360 --> 00:31:27,320
?ואיך אפשר לפתח את הכישרון שלו

439
00:31:27,840 --> 00:31:31,560
אז, טוב, לרוב התשובה שלי
,שהילד שצריך ללמוד

440
00:31:32,120 --> 00:31:35,760
כי זה לא קל להתעסק
.עם כישרונות בגילאים כאלה

441
00:31:37,320 --> 00:31:39,600
זה לא דבר שאפשר לאמוד אותו מראש

442
00:31:39,680 --> 00:31:43,240
לאיפה הילד יגיע עם הכישרון
.או עם שאר הדברים

443
00:31:43,320 --> 00:31:45,920
אבל אם יש לי המלצה שהיא חמה

444
00:31:46,000 --> 00:31:47,960
להורים שרוצים
,באמת לפתח כישרון של ילד

445
00:31:48,040 --> 00:31:49,080
.זה בתי כנסת

446
00:31:49,560 --> 00:31:52,320
בתי כנסת
.הם האוניברסיטה הגדולה של החיים

447
00:31:52,400 --> 00:31:55,320
,כשילד לומד טעמי המקרא
,את הדקדוק

448
00:31:55,400 --> 00:31:57,480
.את ספר התורה, ככה לקרוא אותו

449
00:31:57,960 --> 00:31:59,680
.לא צריך לספר לכם מה זה ספר תורה

450
00:31:59,760 --> 00:32:01,960
,לצופים שלא מכירים
.ספר תורה בבית כנסת

451
00:32:02,040 --> 00:32:06,160
,הו הו שהילד, מסכן, עולה
.והוא לא מוכן כראוי על ספר התורה שלו

452
00:32:06,240 --> 00:32:07,960
,זו האוניברסיטה הגדולה של החיים

453
00:32:08,040 --> 00:32:10,960
.ולא פלא שיצא ממך כישרון כזה גדול

454
00:32:11,520 --> 00:32:13,720
?מה אפשר לשמוע ממך
?מה השיר הבא שתשיר לנו

455
00:32:14,120 --> 00:32:17,240
.השיר הבא זה שיר שלי

456
00:32:17,320 --> 00:32:18,840
."השיר נקרא "בין סערה לשקט

457
00:32:18,920 --> 00:32:20,640
...מקודם דיברנו על
.נכון, נכון-

458
00:32:20,720 --> 00:32:23,040
.כל השבוע ושנכנסים לשבת

459
00:32:23,120 --> 00:32:24,080
.אז ממש ככה, זה מגדיר את זה

460
00:32:24,160 --> 00:32:26,880
,אתה בין סערה של כל סערת השבוע והיומיום

461
00:32:26,960 --> 00:32:28,480
.לשקט של שבת
.יפה-

462
00:32:28,560 --> 00:32:29,640
,"זה שיר שנקרא "בין סערה לשקט

463
00:32:29,720 --> 00:32:32,240
.זה שיר שיצא לפני שלושה חודשים

464
00:32:32,320 --> 00:32:35,920
...ברוך השם, הצלחה גדולה עם השיר ו

465
00:32:36,000 --> 00:32:39,080
.אני הגבתי לך בין הראשונים, אם אתה זוכר
.אמת, אמת-

466
00:32:39,160 --> 00:32:40,400
!יניב מדר

467
00:36:33,080 --> 00:36:35,360
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי היקר

468
00:36:35,440 --> 00:36:38,440
.ברוכים הנמצאים
.ומזל טוב על חתונת בנך לפני כשבועיים-

469
00:36:38,520 --> 00:36:39,800
.תודה רבה
.שמחה גדולה-

470
00:36:39,880 --> 00:36:42,120
.עוד בית שנבנה, ועוד איזה בית

471
00:36:42,200 --> 00:36:44,000
?מה תחדש לנו, הרב

472
00:36:44,440 --> 00:36:45,360
,ובכן

473
00:36:46,120 --> 00:36:47,640
,הצופים היקרים שלנו

474
00:36:47,720 --> 00:36:50,400
בפרשת בלק יש המון נושאים

475
00:36:50,480 --> 00:36:52,920
.שניתן בהם לקחת מוסר השכל

476
00:36:53,000 --> 00:36:54,320
.אבל ניקח נקודה אחת

477
00:36:54,400 --> 00:36:57,040
אנחנו רואים שבלעם

478
00:36:57,120 --> 00:37:01,640
,עם האתון שלו
.רוכבים לכיוון עם ישראל כדי לקלל אותם

479
00:37:01,720 --> 00:37:03,320
,והנה יש לו כל מיני תקלות בדרך

480
00:37:03,400 --> 00:37:06,200
.פתאום האתון סוטה מן הדרך

481
00:37:06,280 --> 00:37:09,280
.אז פעם ראשונה, היה מרחב שמה

482
00:37:09,360 --> 00:37:14,320
בפעם השנייה
.כבר זה נצמד קצת יותר לגדר

483
00:37:14,400 --> 00:37:16,560
,פעם שלישית כבר לא היה מקום לאן לזוז

484
00:37:16,640 --> 00:37:19,560
,עד כדי כך
,שבסוף האתון גם פתחה את פיה ודיברה

485
00:37:19,640 --> 00:37:22,400
."ויפתח ה' את פי האתון"

486
00:37:22,480 --> 00:37:24,880
?נשאלת השאלה, מה זה בא ללמד אותנו

487
00:37:24,960 --> 00:37:28,120
,לפעמים בן אדם, בחיים
,בואו ניקח את בלעם

488
00:37:28,200 --> 00:37:30,080
,הוא הולך עכשיו לעשות איזה מעשה

489
00:37:30,160 --> 00:37:32,280
.הקב"ה רוצה לעצור אותו

490
00:37:32,360 --> 00:37:35,080
אבל לפני זה
.הוא מאותת לו כל מיני איתותים

491
00:37:35,160 --> 00:37:38,400
?הוא אומר: מה קרה
.תמיד הרכב שלי נוסע בסדר

492
00:37:38,480 --> 00:37:40,160
?מה קרה הרכב סטה ימינה

493
00:37:40,640 --> 00:37:42,640
?מה, יש משהו בהגה? בגלגלים

494
00:37:42,720 --> 00:37:44,680
,פעם שנייה, הוא רואה עוד הפעם

495
00:37:44,760 --> 00:37:46,520
?מה קורה פה
.אף פעם לא קרתה לי כזאת תקלה

496
00:37:46,600 --> 00:37:47,960
...פעם שלישית

497
00:37:48,040 --> 00:37:49,720
,לפעמים מסמנים

498
00:37:49,800 --> 00:37:52,320
,לא לפעמים
,מסמנים לכל אחד מאיתנו

499
00:37:52,400 --> 00:37:54,960
:הקב"ה מאותת לנו איתותים

500
00:37:55,040 --> 00:37:57,280
.הלו, תחשוב, תתבונן

501
00:37:57,360 --> 00:38:00,000
כנראה אתה לא בדרך
.שאנחנו רוצים שתלך בה

502
00:38:00,080 --> 00:38:02,360
.אבל אדם עקשן הולך הלאה

503
00:38:02,440 --> 00:38:06,120
,נותנים לו כל מיני איתותים
.עד שבסוף ממש עוצרים אותו

504
00:38:06,200 --> 00:38:09,360
.הוא אומר: בואו אנחנו לא נהיה כמו בלעם

505
00:38:09,440 --> 00:38:12,360
,כשבן אדם ישן
,משה, נקרא לו משה

506
00:38:12,440 --> 00:38:14,600
,יש אדם, רוצים להעיר אותו
:אתה נכנס, אתה אומר לו

507
00:38:14,680 --> 00:38:15,800
.משה, קום

508
00:38:16,200 --> 00:38:17,800
.הוא ישר מתעורר וקם

509
00:38:17,880 --> 00:38:19,960
.יש אדם, אתה תגיד לו: משה, משה

510
00:38:20,040 --> 00:38:20,960
.לא יעזור

511
00:38:21,040 --> 00:38:23,440
,צריך להגיע ליד האוזניים שלו
!לצעוק לו: משה

512
00:38:23,520 --> 00:38:24,680
!למחוא כפיים: קום

513
00:38:25,040 --> 00:38:26,800
.אה, כן
.רק אז הוא מתעורר

514
00:38:26,880 --> 00:38:29,120
.יש אחד, לא יעזור
,"תקרא "משה

515
00:38:29,200 --> 00:38:30,200
?איפה משה

516
00:38:30,280 --> 00:38:32,680
,תבוא לידו, תמחא לו כפיים
.אין, הוא לא שומע אותך

517
00:38:32,760 --> 00:38:34,680
,אתה חייב לגעת בו, לנער אותו

518
00:38:34,760 --> 00:38:36,760
.ורק אז הוא מתחיל להתעורר

519
00:38:37,120 --> 00:38:40,360
,יש אחד, לא עלינו
.בבית חולים נמצא

520
00:38:40,440 --> 00:38:42,280
,"תקרא לו "משה

521
00:38:42,360 --> 00:38:44,600
.תמחא כפיים, תנער אותו, הוא לא זז

522
00:38:44,680 --> 00:38:47,600
.רק מכות חשמל אולי יעירו אותו

523
00:38:47,680 --> 00:38:49,000
.סימן שהוא במצב ממש חמור

524
00:38:49,080 --> 00:38:52,560
הוא אומר: גם כל יהודי לפעמים בימי חייו
.יש לו כל מיני תקלות

525
00:38:53,040 --> 00:38:56,400
,פה הוא מקבל מכה
.פה הוא מפסיד דבר, פה קורה לו משהו

526
00:38:56,480 --> 00:38:58,280
,אם הוא לא מתעורר, חס ושלום

527
00:38:58,360 --> 00:39:01,760
כאילו הוא מזמין עוד ועוד
.איתותים יותר חמורים

528
00:39:01,840 --> 00:39:05,080
.כמו שיש בקופת חולים ביטוח מגן

529
00:39:05,160 --> 00:39:06,040
?"מה זה "מגן

530
00:39:06,120 --> 00:39:08,640
.מגן זה ראשי תיבות
,מ' זה ממון

531
00:39:08,720 --> 00:39:10,960
,ג' זה גוף
.נ' זה נשמה

532
00:39:11,440 --> 00:39:13,880
,הקב"ה בא לאדם בשלבים

533
00:39:13,960 --> 00:39:14,760
.מאותת לו

534
00:39:14,840 --> 00:39:16,720
.קודם כול פוגע לו בממון

535
00:39:16,800 --> 00:39:19,360
.תבין, רוצים ממך משהו

536
00:39:19,440 --> 00:39:22,040
.אחר כך, הוא לא הבין - בגוף

537
00:39:22,120 --> 00:39:24,720
.לא הבין, חס ושלום - בנשמה

538
00:39:25,360 --> 00:39:27,960
,ולכן כל מה שקורה לאדם

539
00:39:28,040 --> 00:39:31,320
,צריך לדעת, בורא עולם מדבר איתו
.מרמז לו

540
00:39:31,400 --> 00:39:33,240
,מסופר על רב חיים מבריסק

541
00:39:33,320 --> 00:39:36,200
.שהוא אף פעם לא היה הולך לרופא

542
00:39:36,280 --> 00:39:38,640
,גם כאשר היה חולה
.לא היה רוצה ללכת לרופא

543
00:39:38,720 --> 00:39:43,120
,והנה פעם אחת הוא חלה
.אמר: דחוף לקרוא לרופא

544
00:39:43,200 --> 00:39:46,240
?כולם התפלאו: מה קרה
?הרב פתאום עכשיו רוצה רופא

545
00:39:46,320 --> 00:39:47,880
.טוב, קראו לרופא

546
00:39:47,960 --> 00:39:49,320
,הרופא בא, בודק אותו

547
00:39:49,400 --> 00:39:51,320
.אומר: טוב, יש לו איזו בעיה באיזה מקום

548
00:39:51,400 --> 00:39:52,680
.הביא לו את המרשם

549
00:39:52,760 --> 00:39:54,320
.טוב, הרופא הולך

550
00:39:54,400 --> 00:39:58,000
,לקח רב חיים מבריסק את המרשם
.קרע אותו, זרק אותו לפח

551
00:39:58,360 --> 00:40:00,960
,אז שאלו את הרב: אנחנו לא מבינים אותך
?ממה נפשך

552
00:40:01,040 --> 00:40:03,840
,אם תמיד אתה לא קורא לרופא

553
00:40:03,920 --> 00:40:05,360
?אז מה קרה הפעם שקראת לרופא

554
00:40:05,440 --> 00:40:08,560
אלא מה, החלטת שהפעם
,כנראה יש לך כאבים כל כך עזים, חזקים

555
00:40:08,640 --> 00:40:09,680
?שאתה חייב רופא

556
00:40:09,760 --> 00:40:11,280
,הנה, הגיע רופא
.הביא לך מרשם

557
00:40:11,360 --> 00:40:14,400
?למה אתה זורק את זה
.בוא נלך נקנה את התרופות

558
00:40:14,480 --> 00:40:15,760
,אמר להם: לא, תראו

559
00:40:15,840 --> 00:40:21,240
אני יודע שהקב"ה תמיד מאותת לי
.מידה כנגד מידה

560
00:40:21,320 --> 00:40:25,880
אם כואב לי העיניים, אני יודע
,שכנראה הסתכלתי בדברים לא טובים

561
00:40:25,960 --> 00:40:28,840
.אני מקבל עליי לשמור יותר על העיניים

562
00:40:28,920 --> 00:40:33,280
,אם כואב לי השיניים, הפה
,סימן שאולי אני דיברתי לשון הרע

563
00:40:33,360 --> 00:40:35,280
,אולי אכלתי מאכלות שלא הכי כשרים

564
00:40:35,360 --> 00:40:37,320
.אז אני על זה מתקן את עצמי

565
00:40:37,400 --> 00:40:40,320
.אומר: הפעם כאב לי משהו בתוך הגוף

566
00:40:40,400 --> 00:40:42,280
,לא ידעתי מאיזה איבר זה מגיע

567
00:40:42,360 --> 00:40:44,800
.אז לא ידעתי על מה לעשות תשובה

568
00:40:44,880 --> 00:40:47,840
הבאתי את הרופא רק כדי שיאבחן לי

569
00:40:47,920 --> 00:40:50,320
.מה בדיוק, מאיזה אזור בגוף זה נובע

570
00:40:50,400 --> 00:40:53,080
,אחרי שהוא אבחן את זה
,אני עכשיו לא צריך את התרופה

571
00:40:53,160 --> 00:40:54,840
.אני כבר יודע לעשות תשובה

572
00:40:54,920 --> 00:40:57,360
.טוב, זה כמובן רק בדרגות הגבוהות שלהם

573
00:40:57,440 --> 00:40:59,280
,אנחנו לא נעשה כזה דבר

574
00:40:59,360 --> 00:41:02,160
אבל זה רק מראה
.איך בן אדם יהודי שם לב

575
00:41:02,240 --> 00:41:05,280
,כל מה שקורה לנו
."איך אומרים? "אין מקרה בעולם

576
00:41:05,360 --> 00:41:08,320
,כל מקרה זה רק מהשם
.זה הכול מאיתו יתברך

577
00:41:08,400 --> 00:41:10,200
,וזה למעשה מה שצריכים ללמוד מבלעם

578
00:41:10,280 --> 00:41:11,800
!לא להיות כמו בלעם

579
00:41:11,880 --> 00:41:15,080
,בלעם, מאותתים לו
.והבנאדם ממשיך בשלו

580
00:41:15,160 --> 00:41:16,080
.לא נהיה כמוהו

581
00:41:16,160 --> 00:41:18,800
,ובאמת, פה בהידברות
,אנחנו לא פעם ולא פעמיים

582
00:41:18,880 --> 00:41:21,440
,כל מיני יהודים באים
.מתעוררים בתשובה

583
00:41:21,520 --> 00:41:23,200
.למה? קורה להם כל מיני דברים

584
00:41:23,280 --> 00:41:27,040
לא עלינו, בן אדם פתאום
,יש לו איזו בעיה כלכלית נפלה עליו

585
00:41:27,120 --> 00:41:28,040
.בעיה רפואית

586
00:41:28,120 --> 00:41:30,520
,לפעמים בתוך הבית בעיה משפחתית
.לא יודע איך להתמודד

587
00:41:30,600 --> 00:41:33,400
:פונים אלינו ואנחנו אומרים להם
.תדעו לכם, זה לא סתם

588
00:41:33,480 --> 00:41:35,680
.בורא עולם רוצה לעורר אותנו

589
00:41:35,760 --> 00:41:38,360
,וברוך השם, פה יש לנו מחלקה מיוחדת

590
00:41:38,440 --> 00:41:40,800
.שעונים ומטפלים בכל יהודי ויהודי

591
00:41:40,880 --> 00:41:43,160
,כל בעיה שיש לו
,לא משנה באיזה תחום

592
00:41:43,240 --> 00:41:45,760
.אם זו בעיה גשמית, רוחנית - כל דבר

593
00:41:45,840 --> 00:41:47,720
כי בורא עולם מדבר אלינו

594
00:41:47,800 --> 00:41:51,320
על ידי כל מיני דברים שקורים לנו
,מימיננו ומשמאלנו

595
00:41:51,400 --> 00:41:54,400
,וכאן יש לנו את הצוות של הרבנים
,של המומחים

596
00:41:54,480 --> 00:41:57,920
שמכוונים את האנשים
איך בעזרת השם למנף

597
00:41:58,000 --> 00:42:00,320
,כל דבר שקורה
.לא נגיד שזה במקרה

598
00:42:00,400 --> 00:42:03,440
.לא, אין מקרה
."'מקרה", כמו שאמרנו, זה "רק מ-ה"

599
00:42:03,520 --> 00:42:07,240
ועל ידי זה שיהודי מתחזק
,מכל דבר שקורה סביבו

600
00:42:07,320 --> 00:42:08,560
,אז הוא גם עוצר

601
00:42:08,640 --> 00:42:10,560
.שחס ושלום הצרות לא יימשכו

602
00:42:10,640 --> 00:42:13,600
,אלא, הוא הבין את המסר ומתקדם

603
00:42:13,680 --> 00:42:17,960
ואז בעזרת השם באמת הוא זוכה
.הלאה להתקדם, להצליח

604
00:42:18,040 --> 00:42:21,200
,"וגם בתוכנית הנהדרת הזאת של "עונג שבת

605
00:42:21,280 --> 00:42:23,560
שאנחנו רואים שנותנים פה
,כל מיני עצות, טיפים

606
00:42:23,640 --> 00:42:26,400
...בכל מיני
.בכל התחומים. -תחומים-

607
00:42:26,480 --> 00:42:29,880
,והנה, יש לנו פה את האורח החשוב
.וכל פעם מביאים פה אורחים

608
00:42:29,960 --> 00:42:32,720
,ואתה, ברוך השם
.כל כך יפה מעביר את זה

609
00:42:33,200 --> 00:42:35,000
,אני פוגש אנשים במהלך השבוע

610
00:42:35,080 --> 00:42:36,640
.אומרים איך הם כל כך אוהבים את התוכנית

611
00:42:36,720 --> 00:42:39,080
.גם אותך כל כך אוהבים
.יובל טייב היקר-

612
00:42:39,160 --> 00:42:41,120
.אני פוגש אנשים שמספרים לי ככה
.לא רק זמר, איך מעביר את זה יפה-

613
00:42:41,200 --> 00:42:43,960
,והרב אסוס
.וכל פעם האורחים הנכבדים

614
00:42:44,040 --> 00:42:45,600
.כמה זה נחמד, כמה זה יפה

615
00:42:45,680 --> 00:42:48,280
,שבעזרת השם
,שלא יהיו לנו שום איתותים רעים

616
00:42:48,360 --> 00:42:49,760
.רק דברים טובים בעזרת השם

617
00:42:49,840 --> 00:42:51,600
,אמן. שופרו של משיח

618
00:42:51,680 --> 00:42:53,160
.שאת הצליל הזה נשמע

619
00:42:53,640 --> 00:42:55,400
,בשלב מסוים האתון של בלעם

620
00:42:55,480 --> 00:42:57,240
,שבה הוא נעזר כדי להגיע לבלק

621
00:42:57,320 --> 00:42:59,480
.פותחת את פיה ומתחילה לדבר

622
00:42:59,560 --> 00:43:01,120
,אבל לא, לא סתם לדבר

623
00:43:01,200 --> 00:43:03,720
.אלא לא פחות ולא יותר, לתת לו מוסר

624
00:43:03,800 --> 00:43:08,240
,הרב אסוס
.אתון שפותחת את פיה ועוד נותנת מוסר

625
00:43:08,800 --> 00:43:11,960
אז, מה שרבי מרדכי אמר

626
00:43:12,040 --> 00:43:14,120
.זה עיקר העיקרים

627
00:43:14,200 --> 00:43:17,240
,לתת איתותים, כמו שהרב אמר
.וזה כל כך כל כך נכון

628
00:43:17,640 --> 00:43:21,560
,לתת מוסר לבלעם
.פשוט שהיא נתנה לו מוסר

629
00:43:21,640 --> 00:43:24,320
היא אמרה לו
."למה זה היכיתני שלוש רגלים"

630
00:43:24,400 --> 00:43:30,160
לומדים חכמים: אתה בא לקלל אומה
?שחוגגת שלושה רגלים

631
00:43:30,240 --> 00:43:35,160
ובכלל, את עצם העניין
,"ש"ה' שפתיי תפתח

632
00:43:36,120 --> 00:43:37,480
?אתון מתחילה לדבר

633
00:43:37,560 --> 00:43:40,280
."זאת אומרת, הקב"ה, "מה' מענה לשון

634
00:43:40,360 --> 00:43:43,760
.זה הלימוד הכי גדול שבלעם יכול לקבל

635
00:43:43,840 --> 00:43:47,320
.אבל זה שבלעם צריך לקבל מוסר זה ברור

636
00:43:47,400 --> 00:43:52,120
אבל מה המוסר שאנחנו צריכים
?ללמוד מהדיבורים של האתון

637
00:43:53,240 --> 00:43:55,040
?למה השאלה הזאת בעצם

638
00:43:55,120 --> 00:43:56,680
,המשנה במסכת אבות

639
00:43:56,760 --> 00:44:01,440
המשנה אומרת שעשרה דברים
.נבראו בערב בשבת, בין השמשות

640
00:44:01,520 --> 00:44:04,040
,זאת אומרת, נגמרו ששת ימי בראשית

641
00:44:04,120 --> 00:44:06,680
,והגיע זמן שהוא לא יום ולא לילה

642
00:44:06,760 --> 00:44:10,400
,הזמן הזה של בין השמשות
,עוד לא שבת

643
00:44:10,480 --> 00:44:12,880
.והקב"ה בורא עשרה דברים

644
00:44:12,960 --> 00:44:15,000
,פי הארץ - של קורח

645
00:44:15,080 --> 00:44:17,280
,פי האתון, פי הבאר

646
00:44:17,720 --> 00:44:20,320
מן, הלוחות והמכתב

647
00:44:20,400 --> 00:44:22,720
,וכל הדברים האלו נעשו בערב שבת

648
00:44:22,800 --> 00:44:24,000
.בין השמשות

649
00:44:24,080 --> 00:44:24,960
על כל הדברים

650
00:44:25,040 --> 00:44:26,840
,אני מבין למה הקב"ה ברא אותם

651
00:44:26,920 --> 00:44:28,640
,זה בשביל עם ישראל

652
00:44:28,720 --> 00:44:30,160
.בשביל כל העולם כולו

653
00:44:30,240 --> 00:44:31,480
.בשביל כל עם ישראל

654
00:44:31,560 --> 00:44:34,400
.מן, מכתב, לוחות הברית

655
00:44:34,480 --> 00:44:35,960
.אני מבין, זה בשביל כולם

656
00:44:36,040 --> 00:44:37,360
,פי האתון

657
00:44:37,840 --> 00:44:40,160
,גזירה שנגזרה בערב שבת, בין השמשות

658
00:44:40,240 --> 00:44:41,640
?רק בשביל בלעם

659
00:44:42,360 --> 00:44:46,400
זה מוזר. בשביל בן אדם אחד
,הקב"ה חיפש את הזמן הכי מתאים

660
00:44:46,480 --> 00:44:48,000
:ערב שבת, לא נכנס שבת

661
00:44:48,080 --> 00:44:51,280
,אה, צריך לחשוב על בלעם
,אותו אחד שילך בדרך לקלל

662
00:44:51,360 --> 00:44:53,240
.והאתון צריכה לדבר

663
00:44:53,320 --> 00:44:55,280
.זה מוזר
.זה ודאי גם בשבילנו

664
00:44:55,360 --> 00:44:57,920
,אז התבוננתי בפסוק
.זה דבר מאוד מעניין

665
00:44:58,000 --> 00:45:02,280
,האתון אומרת
ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם"

666
00:45:02,360 --> 00:45:06,080
."מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים"

667
00:45:06,160 --> 00:45:08,120
:במילים אחרות, היא אומרת לו

668
00:45:08,200 --> 00:45:10,800
,אתה לא מבין את מה שאני מבינה

669
00:45:10,880 --> 00:45:13,440
,אתה לא רואה את מה שאני רואה

670
00:45:13,520 --> 00:45:15,560
.אתה לא יודע את מה שאני יודעת

671
00:45:15,640 --> 00:45:19,240
,יש פה מלאך עם חרב שלופה
?אתה לא רואה

672
00:45:19,320 --> 00:45:22,040
,אני לא עשיתי לך כלום
.אני רק מצילה אותך

673
00:45:22,120 --> 00:45:24,680
?מי השתמש באותה לשון בדיוק

674
00:45:24,760 --> 00:45:29,640
,בהפטרה של הפרשה
,אומר הקב"ה על ידי מיכה

675
00:45:29,720 --> 00:45:34,640
אומר הקב"ה "עמי מה עשיתי לך

676
00:45:35,360 --> 00:45:37,680
."ומה הלאתיך ענה בי"

677
00:45:38,160 --> 00:45:40,200
הקב"ה משתמש באותה לשון

678
00:45:40,560 --> 00:45:43,120
.שהקב"ה בעצם גזר על האתון לומר

679
00:45:43,200 --> 00:45:44,360
.זה פלא גדול

680
00:45:44,440 --> 00:45:48,280
:הקב"ה רוצה להגיד
,חבר'ה, אם אתם רואים שמשהו לא הולך

681
00:45:48,360 --> 00:45:51,520
,כמו שאמר הרב מרדכי
.איתות מפה, איתות משם

682
00:45:51,600 --> 00:45:52,920
?מה בן אדם טיפש עושה

683
00:45:53,000 --> 00:45:55,920
,כמו בלעם
:לוקח את המקל ומתחיל להכות

684
00:45:56,280 --> 00:45:58,560
?למה זה לא הלך
?ולמה זה לא הלך

685
00:45:58,640 --> 00:46:01,480
.אומר הקב"ה: זה אני הרי עושה את הכול

686
00:46:01,560 --> 00:46:03,760
,את מה שאני יודע, אתה לא יודע

687
00:46:03,840 --> 00:46:06,120
,את מה שאני רואה, אתה לא רואה

688
00:46:06,200 --> 00:46:09,560
,את מה שאני עושה לך להמשך כל הדורות
.אתה לא יודע

689
00:46:09,640 --> 00:46:10,920
."מה עשיתי לך"

690
00:46:11,000 --> 00:46:14,520
,כל מה שאני עושה בעולם הזה
,כל מה שאני נותן לך עבודה

691
00:46:14,600 --> 00:46:16,960
.זה לטובתך ומאה אחוז לטובתך

692
00:46:17,040 --> 00:46:20,840
וזה מאוד מעניין שבאותה הלשון
,שהאתון מדברת

693
00:46:20,920 --> 00:46:22,440
.גם הקב"ה מדבר

694
00:46:22,520 --> 00:46:25,480
,זאת אומרת, זו אותה גזירה
.באותה לשון הקב"ה מדבר

695
00:46:25,560 --> 00:46:28,880
,אז האתון של בלעם
,ודאי שזה מוסר לבלעם

696
00:46:28,960 --> 00:46:30,520
.אבל זה מוסר גם לנו

697
00:46:30,600 --> 00:46:32,760
,לפעמים אני לא רואה
,אני לא מבין למה זה לא הולך

698
00:46:32,840 --> 00:46:36,360
,למה מפה ולמה משם
?למה לוחצים את הרגל לגדר

699
00:46:36,920 --> 00:46:39,320
,"אומרת האתון "מה עשיתי לך

700
00:46:39,395 --> 00:46:43,240
.מה שאני רואה, אתה לא רואה

701
00:46:43,320 --> 00:46:44,480
,אומר הקב"ה אותו הדבר

702
00:46:44,560 --> 00:46:47,640
כל מה שאני עושה
זה בשבילכם ולכבודכם

703
00:46:47,720 --> 00:46:50,360
."ואין לכם על מה לכעוס, "מה עשיתי לך

704
00:46:50,440 --> 00:46:51,360
.זה פלא פלאות

705
00:46:51,440 --> 00:46:52,680
.מעניין מאוד

706
00:46:52,760 --> 00:46:55,120
.חזרה אליך, ד"ר אורי

707
00:46:55,200 --> 00:46:58,160
,אנחנו רואים ששינויים חלו באתון

708
00:46:58,240 --> 00:47:01,480
...ועדיין בלעם לא מתייחס אליה, מה

709
00:47:02,320 --> 00:47:04,320
?מה הולך פה
?מה ניתן ללמוד מכך

710
00:47:04,680 --> 00:47:08,040
בהמשך לדברים שנאמרו כאן
,משני צידי השולחן

711
00:47:08,640 --> 00:47:11,880
ניתן ללמוד שלא
רק שצריכים להיות מודעים

712
00:47:11,960 --> 00:47:15,400
,לדברים האלה שקורים, לשינויים
.אלא צריכים לחפש אותם

713
00:47:15,480 --> 00:47:19,400
זאת אומרת, זה לא טריוויאלי
.שאדם מודע לשינויים שקורים בו

714
00:47:19,480 --> 00:47:20,720
,הוא צריך לחפש אותם

715
00:47:20,800 --> 00:47:24,120
כי אחרת הוא לא יגיע ליעד הנכסף
.שהוא רוצה להגיע

716
00:47:24,200 --> 00:47:27,160
זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עלינו
,כחברה, לדוגמה

717
00:47:27,680 --> 00:47:28,840
,או כבית

718
00:47:28,920 --> 00:47:33,080
אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים לקבוע לעצמנו
.יעד מסוים שאנחנו רוצים להגיע

719
00:47:33,160 --> 00:47:35,280
,איך לחנך את המשפחה
,איך לחנך את הילדים

720
00:47:35,360 --> 00:47:37,360
.איך להצליח בחברה וכולי

721
00:47:38,000 --> 00:47:42,560
אבל אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג ולבדוק
מה קורה מסביבנו

722
00:47:42,640 --> 00:47:44,280
.ומה קורה בתוכנו

723
00:47:44,360 --> 00:47:46,880
,אם לא נבדוק את השינויים שמתחוללים

724
00:47:46,960 --> 00:47:48,040
,שינויים טכנולוגיים

725
00:47:48,120 --> 00:47:50,640
- שינויים לטובה, שינויים לרעה

726
00:47:50,720 --> 00:47:53,360
.לא נוכל להגיע בסופו של דבר ליעד

727
00:47:53,680 --> 00:47:56,280
כולנו מכירים את הסיפור
,"?מי הזיז את הגבינה שלי"

728
00:47:56,360 --> 00:47:57,520
.אז זה כדוגמה

729
00:47:57,960 --> 00:48:01,600
כל הזמן צריכים להיות מודעים
,לרחשים, לשינויים

730
00:48:01,680 --> 00:48:03,680
,אני אומר עוד פעם
,גם טובים וגם רעים

731
00:48:03,760 --> 00:48:07,480
ובהתאם לזה לחלחל את מעשנו
.ולהתקדם קדימה

732
00:48:07,560 --> 00:48:09,400
,אז ממה שאני בעצם למד ממך

733
00:48:09,480 --> 00:48:12,120
שבכל דבר אפשר לראות
.אלמנטים של ניהול

734
00:48:12,200 --> 00:48:13,200
.נכון

735
00:48:15,560 --> 00:48:19,360
,כשניהלתי חברות
נהגתי לעשות מדי פעם שיחות עם אנשים

736
00:48:19,440 --> 00:48:24,320
ולדבר על איזה שתיים-שלוש נקודות קריטיות
,במהלך העבודה שלנו

737
00:48:24,680 --> 00:48:28,280
ותמיד הבאתי איזה חצי דקה
.מפרשת השבוע רלוונטית

738
00:48:28,360 --> 00:48:33,200
כל פעם התפלאתי מחדש לגלות
,שאנשים לא מודעים לתורה

739
00:48:33,280 --> 00:48:36,320
,ואלו שמודעים
.לא מודעים לרלוונטיות שלה

740
00:48:36,400 --> 00:48:40,200
גם כשלימדתי באוניברסיטה
,ניהול וקבלת החלטות

741
00:48:40,560 --> 00:48:42,480
,הייתי צריך להכין סילבוס

742
00:48:42,560 --> 00:48:44,520
ותמיד מצאתי בספרים

743
00:48:44,600 --> 00:48:50,200
שהקדמון הזה או קדמון אחר
,הם אלו שהמציאו את תורות הניהול

744
00:48:50,280 --> 00:48:55,360
בזמן שכולנו יודעים
.שכל יסודות הניהול נמצאים בתורה

745
00:48:55,440 --> 00:48:58,680
...לכן גם החלטתי לכתוב את הספר
.זהו, רציתי לדבר איתך על הספר-

746
00:48:58,760 --> 00:49:02,360
.אז בוא באמת נראה אותו לצופים
."סודות הניהול על פי פרשות השבוע"-

747
00:49:02,440 --> 00:49:05,760
:שבעצם הספר מרכז עשרות יסודות ניהול

748
00:49:05,840 --> 00:49:09,680
,משא ומתן, קבלת החלטות
,ראייה מערכתית, ההתייחסות לעובד

749
00:49:09,760 --> 00:49:14,040
.העלייה לרכבת הנעה במהירות
.הכול, כל יסודות הניהול

750
00:49:14,120 --> 00:49:17,240
.ואני מראה שכולן נמצאות בתורה בעצם

751
00:49:17,320 --> 00:49:19,360
,הספר מסודר לפי פרשות שבוע

752
00:49:19,440 --> 00:49:22,440
כשבסופו של דבר יש אינדקס
,שלפי נושא הניהול

753
00:49:22,520 --> 00:49:25,760
.אבל בעצם הוא מיועד לכל האנשים

754
00:49:25,840 --> 00:49:28,120
.כי כולנו מנהלים
,גם מנהלי חברות

755
00:49:28,200 --> 00:49:30,840
גם מנהלים את הילדים שלנו
,כל עוד הם קטנים

756
00:49:31,520 --> 00:49:32,640
.את המשפחה, את הסביבה

757
00:49:32,720 --> 00:49:38,160
אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כמנהלים
,שמובילים חזון מסוים עם הצלחות

758
00:49:38,240 --> 00:49:39,600
.והכול מהתורה

759
00:49:39,680 --> 00:49:42,440
...אני, מהיכרות
.אנחנו, כבר יש לנו היכרות קודמת

760
00:49:42,520 --> 00:49:45,840
.אני בהחלט ממליץ על הספר
.אני עוד אגיע אליו בעזרת השם

761
00:49:45,920 --> 00:49:46,760
.תודה

762
00:49:47,160 --> 00:49:50,960
.ותוכניתנו מגיעה כמעט לסיום

763
00:49:52,000 --> 00:49:53,920
,ואני רוצה ככה, יחד איתכם

764
00:49:54,000 --> 00:49:56,080
,לחדד את כל הדברים הנפלאים ששמענו

765
00:49:56,160 --> 00:49:57,960
.ואנחנו רואים פה כמה הפרשה רחבה

766
00:49:58,040 --> 00:50:00,840
...לכאורה, אנחנו נפגשים בפרשות שאולי

767
00:50:00,920 --> 00:50:03,840
ותמיד יש מה לדבר
.ותמיד יש מה לחדש וזה מדהים

768
00:50:03,920 --> 00:50:06,000
.ואני כל כך שמח בפאנל הזה

769
00:50:06,520 --> 00:50:08,440
בלעם מברך את עם ישראל במילים

770
00:50:08,520 --> 00:50:11,000
."מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"

771
00:50:11,080 --> 00:50:15,440
מוזר, מכל הדברים הטובים
,שיש להגיד על עם ישראל

772
00:50:15,520 --> 00:50:18,200
,זה מה שתופס את העין של בלעם
?הבתים שלנו

773
00:50:18,280 --> 00:50:20,360
,מה מיוחד בבית של האדם היהודי

774
00:50:20,440 --> 00:50:23,360
שכל כך מפעים
?אפילו גוי רשע כמו בלעם

775
00:50:23,440 --> 00:50:28,320
ובכן, בלעם מתפעל מהיסודות
.עליהם מושתת הבית היהודי

776
00:50:28,400 --> 00:50:30,120
,הצניעות, הקדושה

777
00:50:30,200 --> 00:50:32,400
.הפנימיות והקשר המשפחתי

778
00:50:32,480 --> 00:50:33,360
,יותר מזה

779
00:50:33,440 --> 00:50:36,200
מגלים חז"ל שהבית הוא המקום האמיתי

780
00:50:36,280 --> 00:50:37,600
.בו נמדד האדם

781
00:50:37,680 --> 00:50:39,680
לא בעבודה, לא באירועים ציבוריים

782
00:50:39,760 --> 00:50:41,400
.ולא על הבמות

783
00:50:41,480 --> 00:50:44,680
.מסתבר שעובדים באמת דווקא בבית

784
00:50:44,760 --> 00:50:47,040
.ובית שעובדים בו הוא בית השם

785
00:50:47,120 --> 00:50:48,480
,ובהחלט יש מה לקנא בו

786
00:50:48,560 --> 00:50:51,520
וככה אנחנו מבינים בעצם
.מה רצה בלעם להגיד

787
00:50:51,600 --> 00:50:56,160
יהי רצון שנזכה שברכתו של בלעם
.תשרה עלינו תמיד

788
00:50:56,240 --> 00:50:59,760
,תודה לרב אסוס
,תודה לד"ר אורי אנגלרד

789
00:50:59,840 --> 00:51:02,520
,יניב מדר היקר, הרב מרדכי לוי

790
00:51:02,600 --> 00:51:04,240
.הרב אייל ישראל שטרנליב

791
00:51:04,320 --> 00:51:05,840
,תודה ללהקת הבית שלנו

792
00:51:05,920 --> 00:51:08,760
"תודה ל"פיצוחי הטיב
"ול"בת-אל קייקס

793
00:51:08,840 --> 00:51:11,280
.על כל המטעמים והמעדנים לכבוד שבת

794
00:51:11,360 --> 00:51:15,680
,והחשובים זה אתם
שמעצימים אותנו וצופים בנו

795
00:51:15,760 --> 00:51:17,520
.ונותנים לנו את כל המחמאות החמות

796
00:51:17,600 --> 00:51:21,200
,אני עובר על ביקורות במערכת
.וזה ממש אושר ותענוג גדול

797
00:51:21,280 --> 00:51:25,360
,אנחנו נסיים כמובן עם שיר לכבוד שבת

798
00:51:25,440 --> 00:51:28,520
,כי ככה נכנסים לשבת
.עם השמחה, עם הצלילים הנעימים

799
00:51:28,600 --> 00:51:30,080
?יניב, נשיר יחד

800
00:51:30,360 --> 00:51:31,920
.בשמחה
?מה אתה בוחר-

801
00:51:32,000 --> 00:51:35,960
.נשיר יחד שיר, "הנשמה", בשביל הנשמה
.בשביל הנשמה-

802
00:51:36,040 --> 00:51:37,600
.לכבוד הוא לי לשיר איתך

803
00:51:38,000 --> 00:51:39,640
,אני חייב להזכיר לציבור

804
00:51:39,720 --> 00:51:43,720
,אתה מנחה בתוכנית אומנם
.אבל ביומיום אתה זמר גדול

805
00:51:44,040 --> 00:51:47,840
,אני אישית, מגיל קטן אפשר להגיד
.הייתי שומע אותך

806
00:51:47,920 --> 00:51:49,960
.ולכבוד
.תודה רבה-

807
00:51:50,040 --> 00:51:51,160
.יניב מדר

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה