הרב יצחק פנגר - תתחדש

הרב יצחק פנגר

איך משנים גזירה משמיים? האם אפשר לשנות דברים שנקצבו לנו מראש? הרב יצחק פנגר בהרצאה מאלפת שבה נלמד כיצד נוכל לנתב את מאורעות החיים בצורה טובה יותר

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,600 --> 00:00:07,680
,ערב טוב לכולם
.תודה רבה שבאתם

2
00:00:07,760 --> 00:00:12,120
,אנחנו נדבר על כמה דברים היום
כאשר בעצם במרכז הדברים

3
00:00:13,400 --> 00:00:17,680
יהיה אדם שקוראים לו
.רבי אלימלך מליז'נסק

4
00:00:17,760 --> 00:00:20,680
:היו שני אחים
,רבי זושא מאניפולי

5
00:00:20,760 --> 00:00:22,000
.ורבי אלימלך מליז'נסק

6
00:00:22,080 --> 00:00:25,080
,היו שני אחים, אתה יודע
.צוות, חמודים כאלה

7
00:00:25,160 --> 00:00:27,440
היו יוצאים לכל מיני
,מבצעים כאלה ביחד

8
00:00:27,520 --> 00:00:30,400
.של גלויות כאלה
?מה זה גלויות

9
00:00:30,480 --> 00:00:31,880
גלויות, הכוונה היא
,שהם מתלבשים רגיל

10
00:00:31,960 --> 00:00:34,240
,בלי לבוש רבני
.שלא מכירים אותם

11
00:00:34,320 --> 00:00:37,000
אתה יודע, זה לא עולם 
.של פייסבוק או אינטרנט

12
00:00:37,080 --> 00:00:38,160
.לא מכירים

13
00:00:38,240 --> 00:00:40,560
.הם הסתובבו כאנשים פשוטים

14
00:00:40,960 --> 00:00:42,640
,ויש סיפור מאוד ידוע
,אולי אתם מכירים

15
00:00:42,720 --> 00:00:44,560
,שהם פעם אחת הגיעו לאיזו מסבאה

16
00:00:44,640 --> 00:00:46,680
...פאב, בלשון

17
00:00:46,760 --> 00:00:48,120
.בלשון לשון

18
00:00:48,640 --> 00:00:50,800
?בעברית, לא יודע, "פאב" זה בעברית

19
00:00:50,880 --> 00:00:53,640
,הם היו באיזו מסבאה כזאת
.ובשלב מסוים הם הלכו לישון

20
00:00:53,720 --> 00:00:55,320
,אז הם נצמדו כל אחד

21
00:00:55,400 --> 00:00:56,840
,רבי אלימלך מליז'נסק
,כי הוא האח הגדול

22
00:00:56,920 --> 00:00:59,880
,אז הוא נצמד לקיר
.ורבי זושא, אח שלו, נצמד אליו

23
00:00:59,960 --> 00:01:01,480
.הם ישנו ככה בצד

24
00:01:02,120 --> 00:01:05,920
.ואז נכנסה קבוצה של שיכורים

25
00:01:06,400 --> 00:01:07,680
...והם כאילו

26
00:01:07,760 --> 00:01:09,800
ואז הם רואים
.את שני היהודים ישנים בצד

27
00:01:09,880 --> 00:01:12,560
:אז הם אמרו
.בואו ניקח איזה יהודי שירקוד לנו

28
00:01:12,640 --> 00:01:14,920
,ואז הם תפסו את החיצוני
,את הזה שבחוץ

29
00:01:15,000 --> 00:01:16,120
:את רבי זושא מאניפולי

30
00:01:16,200 --> 00:01:17,760
.יאללה, בוא, בוא הנה
.יהודי, בוא תרקוד

31
00:01:17,840 --> 00:01:21,520
,והם יורים באוויר. והוא רוקד להם
.אין לו ברירה: טוב יאללה

32
00:01:21,600 --> 00:01:24,800
,טוב, בשלב מסוים קלט שהם עפיפונים
.לא שמים לב, הופ, חתך לישון

33
00:01:24,880 --> 00:01:26,000
.חתך לישון

34
00:01:26,080 --> 00:01:28,680
?איך אתה מסוגל להירדם
.מדהים

35
00:01:28,760 --> 00:01:30,160
.טוב, חזר לישון

36
00:01:30,240 --> 00:01:32,960
:אחרי איזה רבע שעה הם קולטים
?איפה היהודי? איפה היהודי

37
00:01:33,040 --> 00:01:35,360
:באו עוד פעם, לקחו אותו
.בוא אתה, בוא תרקוד

38
00:01:35,440 --> 00:01:36,800
...והוא

39
00:01:36,880 --> 00:01:37,800
.יפה

40
00:01:37,880 --> 00:01:40,280
,ואז, עוד פעם, אחרי רבע שעה
,קלט שהם לא קולטים אותו

41
00:01:40,360 --> 00:01:42,000
.הופ, חתך חזרה למיטה

42
00:01:42,080 --> 00:01:43,840
?לא למיטה, זה על הרצפה, כן

43
00:01:43,920 --> 00:01:45,880
,ואז אח שלו
,רבי אלימלך מליז'נסק

44
00:01:45,960 --> 00:01:47,760
,זה שיהיה גיבור הסיפור שלנו היום

45
00:01:47,840 --> 00:01:50,760
כי אנחנו ניקח משהו על פיו
,ונראה איך מתמודדים עם דברים בחיים

46
00:01:50,840 --> 00:01:53,720
:אומר לאח שלו
.רבי זושא, תקשיב, לא פייר

47
00:01:53,800 --> 00:01:54,960
.רק אותך לוקחים

48
00:01:55,720 --> 00:01:57,160
.בוא נתחלף

49
00:01:57,240 --> 00:01:59,760
,גם אני רוצה לקבל ביזיונות
.מה שנקרא

50
00:01:59,840 --> 00:02:01,600
...תראה מה

51
00:02:01,680 --> 00:02:02,960
.כן, איזה כיף להם

52
00:02:03,040 --> 00:02:04,960
".אני רוצה גם ביזיונות"

53
00:02:05,040 --> 00:02:06,600
.קח כמה שאתה רוצה, אחי

54
00:02:07,440 --> 00:02:08,640
.אם אתה מתעקש

55
00:02:09,040 --> 00:02:10,320
.אז אמר: בסדר, בוא נחליף

56
00:02:10,400 --> 00:02:12,800
ואז הם התחלפו
ורבי אלימלך ישן בחוץ

57
00:02:12,880 --> 00:02:14,680
.ורבי זושא בפנים

58
00:02:14,760 --> 00:02:17,920
,וזה תמיד אני אומר
?מישהו עוד לא נשוי פה

59
00:02:18,000 --> 00:02:21,200
יש, כשתתחתנו
,ותגיעו לבית שלכם, מה שנקרא

60
00:02:21,280 --> 00:02:24,440
.יש בחדר השינה מיטה אחת טובה יותר

61
00:02:25,160 --> 00:02:26,680
.תבחרו אותה כמה שיותר מהר

62
00:02:26,760 --> 00:02:28,320
.כאילו הצד של המיטה היותר טוב

63
00:02:28,400 --> 00:02:30,680
.זה ליד הקיר, או עם השידה

64
00:02:30,760 --> 00:02:32,920
.כי לא מחליפים לכל החיים

65
00:02:33,000 --> 00:02:35,320
?אני תקוע בצד השני, אוקיי
.כבר שנים

66
00:02:35,680 --> 00:02:37,040
.אני אוכל קש

67
00:02:38,680 --> 00:02:41,040
,אין בחירות אצלנו
,אין פריימריז

68
00:02:41,120 --> 00:02:43,640
.אחי, מה שקיבלת, קיבלת
.זהו, שב

69
00:02:44,280 --> 00:02:45,880
,טוב, בקיצור

70
00:02:45,960 --> 00:02:49,680
,אז הם התחלפו
ורבי אלימלך היה בחוץ

71
00:02:49,760 --> 00:02:50,920
.ורבי זושא עכשיו היה בפנים

72
00:02:51,000 --> 00:02:54,480
טוב, החבר'ה האלה השיכורים
?פתאום אומרים: איפה היהודי

73
00:02:54,560 --> 00:02:55,640
.אה! הוא נעלם

74
00:02:55,720 --> 00:02:58,640
,חוזרים, באים לקחת אותו
:ואז אחד השיכורים אומר

75
00:02:58,720 --> 00:03:01,880
,רגע, לא יפה
.לקחנו רק אותו כל הזמן, את הקיצוני

76
00:03:01,960 --> 00:03:03,520
.בואו ניקח את הפנימי עכשיו

77
00:03:04,360 --> 00:03:06,760
לקחו עוד פעם
.את הרבי זושא הזה. מסכן

78
00:03:06,840 --> 00:03:09,520
:ואז הוא אמר את המשפט הידוע של

79
00:03:09,600 --> 00:03:12,720
."זושא נקצב לרקוד, זושא ירקוד"

80
00:03:13,320 --> 00:03:14,920
,אם נקצב לך משהו
,מה שנקרא

81
00:03:15,000 --> 00:03:16,520
.אחי, קבל את זה באהבה

82
00:03:16,600 --> 00:03:19,000
,זה לא יעזור, תחליף
.תעמוד על הראש וכן הלאה

83
00:03:19,440 --> 00:03:21,480
.אבל אנחנו לא נדבר על זה היום

84
00:03:21,560 --> 00:03:25,360
,אלא להפך, אנחנו נדבר היום
,כן, גם אם נקצב משהו

85
00:03:25,440 --> 00:03:27,120
.בוא נראה איך אני יכול לשנות אותו

86
00:03:27,200 --> 00:03:30,320
בוא נראה איך אני יכול להתמודד
.עם הדברים של החיים נכון יותר

87
00:03:30,400 --> 00:03:34,320
אנחנו ניקח פסוק אחד
,מתחילת ספר במדבר

88
00:03:34,400 --> 00:03:38,840
שהפסוק הזה בעצם
עליו נבנה ארבעה חלקים של דרך

89
00:03:38,920 --> 00:03:40,840
.שאנחנו ננתב אותה

90
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
,רבי אלימלך מליז'נסק בספר שלו
,"יש לו ספר שנקרא "נועם אלימלך

91
00:03:44,440 --> 00:03:47,040
ונראה איך זה נוגע לחיים שלנו
.ואיך אפשר להשתפר בחיים וכדומה

92
00:03:47,120 --> 00:03:49,240
:הפסוק הולך כך

93
00:03:49,320 --> 00:03:52,680
."וידבר ה' אל משה במדבר סיני"

94
00:03:52,760 --> 00:03:56,280
.שלב ראשון, מדבר סיני
.שימו בצד

95
00:03:56,360 --> 00:03:58,040
."באוהל מועד"

96
00:03:58,120 --> 00:04:00,800
.אוהל מועד, שתיים
.שימו בצד

97
00:04:00,880 --> 00:04:02,400
."באחד לחודש השני"

98
00:04:02,480 --> 00:04:05,680
,התאריך היה באחד
.ב-א' לחודש השני, זה אייר

99
00:04:05,760 --> 00:04:07,800
.גם שימו בצד, את הדבר השלישי

100
00:04:07,880 --> 00:04:11,120
."בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים"

101
00:04:11,200 --> 00:04:12,520
.אוקיי, מבחן

102
00:04:12,600 --> 00:04:13,400
.סתם

103
00:04:14,240 --> 00:04:16,040
,בוחן
?"אתם מכירים את הדבר הזה, "בוחן

104
00:04:17,960 --> 00:04:19,960
,זה לא ייאמן כמה שנים יעברו

105
00:04:20,040 --> 00:04:23,800
אם עכשיו איזו מורה להיסטוריה
,באה אליי בלילה

106
00:04:24,320 --> 00:04:28,560
!אומרת לי: לסגור מחברות
!להוציא דפים! בוחן

107
00:04:32,080 --> 00:04:34,280
.איי, הבטן, המורה"
".אני צריך לשירותים נראה לי

108
00:04:36,560 --> 00:04:37,720
,טוב, בקיצור

109
00:04:38,640 --> 00:04:43,320
:אז השלב הראשון
."וידבר ה' אל משה במדבר סיני"

110
00:04:43,400 --> 00:04:44,960
.ננסה להבין מה קורה פה

111
00:04:45,040 --> 00:04:49,600
באוהל מועד באחד לחודש השני"
."בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים

112
00:04:49,960 --> 00:04:53,000
.אז השלב הראשון, הכוונה היא במדבר סיני

113
00:04:53,080 --> 00:04:55,640
?"למה המדבר נקרא "מדבר סיני

114
00:04:56,520 --> 00:04:59,240
?סיני", למה"
."היה שם הר, קראו לו "הר סיני

115
00:05:00,320 --> 00:05:02,520
.הר סיני, מדבר סיני, חזק

116
00:05:03,440 --> 00:05:06,560
.עכשיו, על הר סיני ניתנה התורה

117
00:05:06,640 --> 00:05:08,760
,ככה אנחנו יודעים
.על הר סיני ניתנה התורה

118
00:05:08,840 --> 00:05:10,680
,עכשיו פה נשאלת השאלה

119
00:05:11,360 --> 00:05:12,720
?למה דווקא הר סיני

120
00:05:12,800 --> 00:05:14,600
:אם אלוקים היה מתייעץ איתי

121
00:05:14,680 --> 00:05:17,480
.פנגר, אני רוצה לתת את התורה

122
00:05:17,560 --> 00:05:19,040
.או! טוב שאתה שואל אותי

123
00:05:19,640 --> 00:05:24,520
.אחי, תקשיב תקשיב, לך על האוורסט

124
00:05:24,600 --> 00:05:27,120
!תן באוורסט, תן

125
00:05:27,200 --> 00:05:30,080
,תחשוב את הסרט הזה
,משה רבנו עם עשרת הדיברות

126
00:05:30,760 --> 00:05:33,000
.על פסגת האוורסט
!כולם: וואו

127
00:05:34,240 --> 00:05:36,000
?מה זה הר סיני, אחי
.זה גבעה

128
00:05:36,080 --> 00:05:37,880
.זה גבעה, נו באמת
...נו מה, אתה

129
00:05:37,960 --> 00:05:40,960
."על גבעת התחמושת"

130
00:05:41,040 --> 00:05:41,840
.סתם, לא

131
00:05:43,400 --> 00:05:46,520
?נו, אתה רציני
.הבאת לי פה בקטנה, נו מה

132
00:05:46,600 --> 00:05:48,400
!תן עוצמה! תן עוצמה

133
00:05:48,480 --> 00:05:51,840
.זה אירוע פעם בחיים, פעם בעולם
.אתה יודע, נו ברצינות

134
00:05:52,400 --> 00:05:55,080
,אל תגיד לי: הרב, הם כבר היו במדבר
.בוא נסגור את זה פה

135
00:05:55,480 --> 00:05:58,320
?מה, נלך עד לשם
.עזוב אותך, מה עכשיו, איפה

136
00:05:58,400 --> 00:06:00,240
.איך נגיע לאוורסט? עזוב

137
00:06:00,320 --> 00:06:02,000
.תקשיב, זה אלוקים

138
00:06:02,080 --> 00:06:04,160
.על כנפי נשרים, אחי"
".כנפי נשרים

139
00:06:04,240 --> 00:06:06,400
?מה הבעיה
.מעמיס אותם על איזה נשר, יאללה

140
00:06:09,480 --> 00:06:11,160
.אז אני אקריא לכם מה הוא כותב, הרב

141
00:06:12,560 --> 00:06:16,400
נראה שהתורה מלמדת לאדם"
,כיצד יתנהג עם עצמו

142
00:06:16,480 --> 00:06:19,120
.להיות כמו הר סיני"

143
00:06:19,200 --> 00:06:22,480
שתמיד הוא מוכנע, מוכנע גדול"

144
00:06:22,560 --> 00:06:24,080
ונבזה בעיניו"

145
00:06:24,160 --> 00:06:25,400
כדרך שעשה ה' יתברך"

146
00:06:25,480 --> 00:06:28,680
."שמאס בהרים הגבוהים"

147
00:06:28,760 --> 00:06:30,560
.אלוקים לא רוצה את ההרים הגבוהים

148
00:06:30,640 --> 00:06:33,600
."ובחר בהר סיני הנמוך מכולם"

149
00:06:33,680 --> 00:06:36,480
זאת אומרת, אם הייתה
 ,אליפות העולם בהרים

150
00:06:37,160 --> 00:06:39,360
?מי הכי קטן פה
.אני

151
00:06:39,440 --> 00:06:40,760
.אותך אני רוצה

152
00:06:41,520 --> 00:06:43,760
.תגיד, זה לא, זה לא מתאים

153
00:06:43,840 --> 00:06:45,160
.לא מתאים, לא מתאים

154
00:06:45,240 --> 00:06:47,200
,זה בדיוק ההפך
.זה מה שמתאים

155
00:06:47,280 --> 00:06:51,280
:אלוקים בא ללמד אותך
,קודם כול תעשה הכנעה בחיים שלך

156
00:06:51,880 --> 00:06:54,960
.תוריד את עצמך. תוריד
.לא יקרה שום דבר

157
00:06:55,040 --> 00:06:58,040
.תפסיק לחשוב: אני, אני, אני
?אתה מבין

158
00:06:58,880 --> 00:07:03,160
,אח, אני אומר לכם
.אני הייתי בבלגיה לפני שבועיים

159
00:07:03,240 --> 00:07:04,920
.מה, אני חורש

160
00:07:05,600 --> 00:07:08,800
אמרו לי: בלגיה, יש לה שלושה דברים
,שהיא חזקה בהם

161
00:07:08,880 --> 00:07:11,600
,צ'יפס, צ'יפס

162
00:07:11,680 --> 00:07:15,760
.להיות צ'יפסר בבלגיה, שנה לימודים

163
00:07:15,840 --> 00:07:17,040
?אתה מבין

164
00:07:17,120 --> 00:07:18,960
.לא, כאילו: מה הבעיה? צ'יפסר

165
00:07:19,040 --> 00:07:20,840
:זה ישראלים
?מה הבעיה? מה הבעיה

166
00:07:20,920 --> 00:07:23,320
!תביא
?תביא, אני עושה, מה הבעיה

167
00:07:24,480 --> 00:07:26,160
?מה, אתה בבורגראנץ' עובד, אחי

168
00:07:28,240 --> 00:07:29,600
.שנה לימודים

169
00:07:31,440 --> 00:07:34,640
.שוקולד ובירה

170
00:07:34,720 --> 00:07:37,880
:נכון. אמרו לי
.יש פה כל סוג בירה כוס אחרת

171
00:07:37,960 --> 00:07:39,960
...לא כאילו: קח את

172
00:07:40,600 --> 00:07:42,480
,אז מספרים שפעם היה

173
00:07:43,840 --> 00:07:45,920
,ישבו פעם שלושה חבר'ה
,ארבעה אפילו

174
00:07:46,000 --> 00:07:49,960
,כל אחד ממדינה אחרת, אנשי עסקים
.הייתה ועידה בלונדון

175
00:07:50,040 --> 00:07:52,080
.וכל אחד בא ממדינה אחרת

176
00:07:52,160 --> 00:07:54,200
.אז הם הזמינו בירה מהמדינה שלהם

177
00:07:54,800 --> 00:07:58,280
?אז היה איזה אחד, מה ניקח

178
00:07:58,360 --> 00:07:59,840
,היה מקסיקני

179
00:07:59,920 --> 00:08:01,880
.אומר לברמן: תביא קורונה

180
00:08:01,960 --> 00:08:05,240
.קורונה פה
.זה הבירה בעולם. קורונה

181
00:08:06,080 --> 00:08:07,600
.המקור שלה מקסיקו

182
00:08:07,680 --> 00:08:09,360
.טוב, הביא לו את הבירה שלו

183
00:08:09,440 --> 00:08:12,560
:אחרי זה הגיע שמה איזה דני

184
00:08:12,640 --> 00:08:15,040
.תביא קרלסברג. קרלסברג

185
00:08:15,120 --> 00:08:16,640
.זה ה-בירה

186
00:08:16,720 --> 00:08:18,560
.זה, ואף אחד לא

187
00:08:18,640 --> 00:08:20,200
.טוב, מביא לו קרלסברג

188
00:08:20,280 --> 00:08:23,040
!הגרמני: תביא לי הייניקן

189
00:08:23,120 --> 00:08:26,280
.הייניקן עם קצת לימון, זה הבירה

190
00:08:27,040 --> 00:08:28,280
.והיה שם הודי

191
00:08:29,480 --> 00:08:31,040
.אמר: תביא לי קולה

192
00:08:33,160 --> 00:08:36,640
:אומרים לו
?אחי, למה אתה לא מזמין קינג פישר

193
00:08:36,720 --> 00:08:38,160
.זה הבירה של ההודים

194
00:08:38,240 --> 00:08:40,080
?למה אתה לא מזמין קינג פישר

195
00:08:40,160 --> 00:08:43,600
,הוא אומר: אם כולכם לא שותים בירה
.גם אני לא אשתה בירה

196
00:08:44,200 --> 00:08:45,160
?מה הכוונה

197
00:08:46,840 --> 00:08:48,760
אני לא יודע מתי בפעם האחרונה
,שתיתם קינג פישר

198
00:08:48,840 --> 00:08:51,320
,אבל זה לא זכור לי שזה
.טוב, לא משנה

199
00:08:52,320 --> 00:08:58,160
.אבל האדם יותר מדי עף על עצמו
.יותר מדי עף על עצמו

200
00:08:58,520 --> 00:09:03,160
,אני הכי טוב
.הזה שלי הכי טוב וכן הלאה. לא

201
00:09:03,600 --> 00:09:04,680
.קצת ענווה

202
00:09:04,760 --> 00:09:06,440
:באה התורה ואומרת
.חמוד שלי, בוא תוריד

203
00:09:06,520 --> 00:09:08,160
.תוריד את עצמך קצת
.לא יקרה כלום

204
00:09:08,240 --> 00:09:09,400
.אתה רק תרוויח

205
00:09:10,680 --> 00:09:13,440
.אבנים יקרות, יש היום בשוק

206
00:09:14,200 --> 00:09:17,040
?הייתי יום שני
.או ראשון? שני

207
00:09:17,120 --> 00:09:18,560
.הייתי בבורסה

208
00:09:19,320 --> 00:09:21,680
.הזמינו אותי להרצאה בבורסה

209
00:09:21,760 --> 00:09:23,240
...לא סתם

210
00:09:24,360 --> 00:09:25,880
,הנשיא של הבורסה

211
00:09:25,960 --> 00:09:28,920
:מנכ"ל הבורסה, סמנכ"ל

212
00:09:29,640 --> 00:09:30,760
?מה העניינים

213
00:09:32,360 --> 00:09:34,160
?ואני. אתה מבין

214
00:09:34,240 --> 00:09:36,400
.זו בדיוק הרביעייה הפותחת

215
00:09:40,200 --> 00:09:41,120
.אתם תצחקו, אני אומר לכם

216
00:09:41,200 --> 00:09:43,440
,לא ייאמן כמה שנים אני אהיה מרצה
.זה בכלל לא משנה

217
00:09:43,520 --> 00:09:45,400
.רק אמרו לי שאני בא לבורסה

218
00:09:45,480 --> 00:09:46,720
?אמרתי: טוב, מה
.העובדים של הבורסה

219
00:09:46,800 --> 00:09:48,440
?בקטנה, בסדר. מה

220
00:09:48,800 --> 00:09:52,440
,אמרו לי: כן, אבל אתה הולך
,הנשיא יהיה בהרצאה

221
00:09:52,520 --> 00:09:54,400
.המנכ"ל והסמנכ"ל

222
00:09:54,480 --> 00:09:56,280
.אני שעתיים הלכתי לשירותים

223
00:09:57,720 --> 00:09:59,320
.לשחרר מהלחץ

224
00:10:00,520 --> 00:10:01,640
?זה לא ייאמן, מה

225
00:10:01,720 --> 00:10:03,680
:אשתי אומרת לי
?תגיד לי, מה אתה

226
00:10:03,760 --> 00:10:05,960
?אפשר לחשוב, מה

227
00:10:07,240 --> 00:10:09,480
.זה לא קשור
.זה בלתי רצוני

228
00:10:10,440 --> 00:10:13,760
.אני לא שולט על זה, אחי
.מ... מהלחץ

229
00:10:16,520 --> 00:10:18,920
.הם חבר'ה מה זה איכותיים, באמת
.מדהים. מדהים

230
00:10:19,640 --> 00:10:21,000
.אני באתי לשם, אז עשו לי סיור

231
00:10:21,080 --> 00:10:22,600
,באמת, קיבלו אותי מה זה

232
00:10:22,680 --> 00:10:24,200
,כל הכבוד, שלחו את הקב"ט וזה

233
00:10:24,280 --> 00:10:26,680
:החנה לי את האוטו
...בוא, תלך איתי כמה

234
00:10:26,760 --> 00:10:29,200
.עושים לי סיור שמה
?מלא דתיים שם, מה

235
00:10:29,280 --> 00:10:31,360
,אמרתי: מה קורה פה
?זה בני ברק? מה הולך

236
00:10:31,720 --> 00:10:33,480
,באמת. 30 אחוז לפחות
.אני אומר לכם

237
00:10:33,560 --> 00:10:36,480
.מלא כאלה, מהכבדים כבדים
.לא תגיד לי כיפות רגילות

238
00:10:36,560 --> 00:10:38,320
.מהקרביים ביותר

239
00:10:38,720 --> 00:10:40,440
.לא, באמת
.חסידים כאלה

240
00:10:40,520 --> 00:10:44,240
:אז שאלתי את המנכ"ל
.בלי עין הרע אתם פה

241
00:10:45,160 --> 00:10:47,800
:אז הוא אמר באמת
.זה מקצוע מאוד יהודי, יהלומים

242
00:10:47,880 --> 00:10:48,960
,משתי סיבות

243
00:10:49,040 --> 00:10:51,760
,סיבה אחת הוא אמר
.כי לא צריך ללמוד יותר מדי

244
00:10:51,840 --> 00:10:54,520
.אתה לא צריך תואר ראשון-שני ביהלומנות

245
00:10:54,600 --> 00:10:56,760
:בקטנה. הוא אומר
.זה משפחות משפחות

246
00:10:56,840 --> 00:11:00,720
,אבא מלמד את הבן
.מכניס את הנכד, זהו

247
00:11:01,240 --> 00:11:03,080
.זו סיבה אחת, לא צריך ללמוד יותר מדי

248
00:11:03,160 --> 00:11:04,880
.זה עסקים, אתה יודע: קח, תקנה

249
00:11:04,960 --> 00:11:07,080
,זה לא ייאמן
,הם הכניסו אותי לאולם המכירות

250
00:11:07,160 --> 00:11:08,600
,אתה רואה יושבים אחד מול השני

251
00:11:08,680 --> 00:11:10,760
.סיני עם זה, כל מיני

252
00:11:10,840 --> 00:11:14,000
.ובלחיצת יד אחי: מזל וברכה

253
00:11:14,080 --> 00:11:16,360
.זהו, נסגרות עסקאות של מאות אלפי דולרים

254
00:11:17,040 --> 00:11:19,520
,אז הוא אומר שזו סיבה אחת
.לא צריך ללמוד יותר מדי. בקטנה

255
00:11:19,680 --> 00:11:22,440
:דבר שני הוא אמר
.יהודים תמיד היו נרדפים

256
00:11:22,520 --> 00:11:27,200
,לאורך כל הדורות, אתה יודע
.פרעות, גזירות, השמדות, גירושים

257
00:11:27,760 --> 00:11:29,320
.יהודים תמיד רוצים להיות עשירים

258
00:11:29,400 --> 00:11:33,080
.בינינו, לא תראה יהודי עובד זר

259
00:11:34,840 --> 00:11:38,760
הוא יפתח חברה למשאבי אנוש

260
00:11:38,840 --> 00:11:40,600
.ויביא עובדים זרים, אחי

261
00:11:40,680 --> 00:11:43,200
?הוא לא... מה קרה

262
00:11:44,200 --> 00:11:45,680
?אתה מבין

263
00:11:45,760 --> 00:11:47,320
.אז יהודים תמיד רצו להיות עשירים

264
00:11:47,400 --> 00:11:49,840
,אם אתה עשיר בנדל"ן

265
00:11:49,920 --> 00:11:51,680
,חס ושלום יש עכשיו גזירות

266
00:11:51,760 --> 00:11:52,920
,לא יודע מה, גירושים וכן הלאה

267
00:11:53,000 --> 00:11:54,680
.הלך על כל הרכוש שלך

268
00:11:54,760 --> 00:11:58,760
,יש לך חנויות, יש לך שם פרעות
.הלכו החנויות

269
00:11:58,840 --> 00:12:01,760
,אחד הדברים, הוא אומר
,שגם אם לא משנה מה קורה

270
00:12:01,840 --> 00:12:04,800
.אתה שם בכיסים ובורח: יהלומים

271
00:12:04,880 --> 00:12:07,120
,ולכן היהודים תמיד
,לאורך כל הדורות

272
00:12:07,200 --> 00:12:09,240
עסקו במסחר
.של אבנים טובות ויהלומים

273
00:12:09,320 --> 00:12:10,520
.יפה

274
00:12:10,600 --> 00:12:12,160
מה הבעיה העיקרית היום
?בשוק היהלומים

275
00:12:12,240 --> 00:12:13,760
.שוק היהלומים הוא מאוד חלש היום

276
00:12:14,200 --> 00:12:15,840
.הבעיה שהיום יש זיופים

277
00:12:15,920 --> 00:12:18,680
...חוץ מהקומבינות של המזרח הרחוק וזה

278
00:12:18,760 --> 00:12:20,720
.הסמנכ"ל מה זה בחור מדהים

279
00:12:20,800 --> 00:12:23,120
.אפרופו שלא צריך ללמוד
...צריך, אבל

280
00:12:23,200 --> 00:12:28,960
הוא אומר לי: הרב, אני התחלתי
.פה בבורסה לפני 25 שנה כמאבטח

281
00:12:29,040 --> 00:12:30,240
:תקשיב טוב

282
00:12:30,320 --> 00:12:33,840
.התחלתי פה בבורסה לפני 25 שנה כמאבטח

283
00:12:33,920 --> 00:12:38,200
.עשיתי את כל הדרך עד למעלה
,היום הוא הסמנכ"ל של הבורסה

284
00:12:38,280 --> 00:12:39,960
.בלי עין הרע
.בחור מקסים

285
00:12:41,240 --> 00:12:42,440
.אז למה אמרתי לכם את זה? אה

286
00:12:42,520 --> 00:12:47,160
אז היום הבעיה העיקרית
.של היהלומים היא הזיופים

287
00:12:48,080 --> 00:12:51,520
.סברובסקי. סברובסקי

288
00:12:52,080 --> 00:12:54,160
.זה, אתה יודע, זה בכאילו

289
00:12:54,600 --> 00:12:56,360
.זכוכית, לא יודע מה זה שמה

290
00:12:56,800 --> 00:13:00,760
,ואז הם אמרו לי: תגיד לי
,על החושן של הכהן הגדול

291
00:13:01,480 --> 00:13:02,440
?היה יהלום

292
00:13:02,520 --> 00:13:03,960
.יש 12 אבנים

293
00:13:04,520 --> 00:13:07,400
.שתים עשרה אבנים כנגד 12 השבטים

294
00:13:07,480 --> 00:13:10,680
כל שבט, היה לו אבן מיוחדת ששייכת לו

295
00:13:10,760 --> 00:13:15,040
,על פי המעשים שלו
.על פי מה שהוא עבר בעבר

296
00:13:15,120 --> 00:13:18,600
,למשל, שבט יהודה
."הייתה לו אבן שנקראת "אודם

297
00:13:18,680 --> 00:13:21,120
,למה? כי הוא היה גם מאנשהו

298
00:13:21,200 --> 00:13:23,760
הפנים שלו נהיו אדומות
.כשהוא היה שם עם תמר, סיפור שלם

299
00:13:23,840 --> 00:13:24,800
.מי שמכיר, מכיר

300
00:13:24,880 --> 00:13:26,960
.ואז הדגל שלו היה דגל צבע אדום

301
00:13:27,040 --> 00:13:29,880
.היו להם גם דגלים וגם אבנים טובות

302
00:13:29,960 --> 00:13:32,120
.ועל הדגל הייתה תמונה של משהו

303
00:13:32,200 --> 00:13:34,800
.למשל, אצל יהודה, היה לו את הדודאים

304
00:13:34,880 --> 00:13:39,200
,דודאים זה משהו שהוא בעצם הביא
.אצל לאה, סיפור שלם

305
00:13:40,640 --> 00:13:42,240
?יהלום, של מי הוא היה

306
00:13:43,240 --> 00:13:44,600
?יהלום, של מי הוא היה

307
00:13:44,680 --> 00:13:45,680
.זבולון

308
00:13:45,760 --> 00:13:49,120
.זבולון זה חוף בהרצלייה. נכון

309
00:13:50,040 --> 00:13:52,160
,זה גם שבט. על הצד זה

310
00:13:52,240 --> 00:13:53,720
.זה גם שבט

311
00:13:53,800 --> 00:13:55,680
.שבט זבולון, הוא היה יהלום

312
00:13:55,760 --> 00:13:57,720
,כי זבולון היה איש עסקים

313
00:13:57,800 --> 00:14:01,320
,יששכר, אח שלו
.הם היו עושים עסקים של רוחניות

314
00:14:01,400 --> 00:14:03,520
,זבולון היה מפרנס את יששכר
יששכר היה לומד תורה

315
00:14:03,600 --> 00:14:05,640
.והיו מתחלקים חצי-חצי
,עד היום יש כזה דבר

316
00:14:05,720 --> 00:14:07,800
."זה נקרא "הסכם יששכר וזבולון

317
00:14:07,880 --> 00:14:10,440
,חצי-חצי בעולם הזה
.חצי-חצי בעולם הבא

318
00:14:10,520 --> 00:14:12,520
,הוא לומד תורה
,הוא איש עסקים

319
00:14:12,600 --> 00:14:13,400
והוא מחזיק אותו

320
00:14:13,480 --> 00:14:15,160
והוא נותן לו
,את הלימוד תורה שלו

321
00:14:15,240 --> 00:14:17,040
.חצי-חצי ב... טוב, זהו

322
00:14:17,120 --> 00:14:18,520
?למה אני אומר לכם את זה

323
00:14:18,600 --> 00:14:20,520
יש שבט אחד
,שעליו אני רוצה לדבר

324
00:14:20,600 --> 00:14:22,200
שמבחינתי בואו ניקח אותו כדוגמה

325
00:14:22,280 --> 00:14:23,720
ונראה מה אפשר
.להוציא מזה לחיים שלנו

326
00:14:24,160 --> 00:14:26,240
.דרך אגב, זו הסיבה שיש דגלים

327
00:14:26,320 --> 00:14:29,040
?למה יש למדינות דגלים
?מאיפה זה הגיע

328
00:14:29,120 --> 00:14:30,320
?למה למדינת ישראל יש דגל

329
00:14:30,400 --> 00:14:32,160
?כל מדינה יש לה דגל
?מאיפה זה הגיע

330
00:14:33,320 --> 00:14:36,720
.מהר סיני, יפה, כמעט
.עוד טיפה. זה התחיל

331
00:14:36,800 --> 00:14:39,560
במעמד הר סיני
עם ישראל ראה מלאכים

332
00:14:39,640 --> 00:14:42,120
,בצורה מסוימת, שמסודרים
.עם דגלים

333
00:14:42,200 --> 00:14:44,520
,ואז הם גם רצו
.ולכן עם ישראל היו לו דגלים

334
00:14:44,600 --> 00:14:47,200
,כמו שאמרתי לכם
.כל שבט היה לו דגל עם צבע

335
00:14:47,280 --> 00:14:49,760
.לכן כל המדינות יש להן דגלים היום
.זה הגיע משם

336
00:14:49,840 --> 00:14:51,160
?מהיהדות מגיע הכול, אוקיי

337
00:14:51,240 --> 00:14:52,920
?למשל, למה יש לחיצת יד

338
00:14:53,000 --> 00:14:54,840
:אתה בא למישהו
?היי, מה העניינים

339
00:14:54,920 --> 00:14:57,400
?למה עושים את זה
.תעשה ככה

340
00:14:58,440 --> 00:15:00,640
?אה
?באמת, למה אתה מקובע ככה

341
00:15:00,720 --> 00:15:02,840
:או בכלל על תעשה כלום
?היי, מה הענייניים

342
00:15:02,920 --> 00:15:04,160
?למה, מה זה הקטע הזה

343
00:15:04,880 --> 00:15:07,000
,או בצבא, הצדעה
?מאיפה זה הגיע

344
00:15:07,920 --> 00:15:09,200
.טוב, זה אני לא יודע
...אבל

345
00:15:11,600 --> 00:15:13,200
סתם, מישהו אמר לי
,שהיה פעם תמיד קסדות

346
00:15:13,280 --> 00:15:14,600
?אז כאילו: אחי, מה העניינים

347
00:15:14,680 --> 00:15:15,880
...אתם יודעים, מרימים את ה

348
00:15:15,960 --> 00:15:17,680
.ואז יצא כאילו

349
00:15:18,120 --> 00:15:19,240
.ברצינות

350
00:15:20,280 --> 00:15:23,600
,הייתי בלונדון
,אחד אמר לי שם שבצבא בלונדון

351
00:15:23,680 --> 00:15:25,040
,כשיורים פגז, תותחנים

352
00:15:25,120 --> 00:15:27,800
,אז המפקד מרים את היד
.ואז יורים

353
00:15:28,360 --> 00:15:30,600
אתה תראה תמונות
.של המפקד עומד ככה

354
00:15:30,680 --> 00:15:33,000
:אז שאלו פעם קצין
?למה עומדים ככה

355
00:15:33,080 --> 00:15:33,920
?מה הקטע

356
00:15:34,000 --> 00:15:35,600
.אני לא יודע
.כי עומדים ככה

357
00:15:35,680 --> 00:15:36,720
?אבל למה עומדים ככה

358
00:15:36,800 --> 00:15:38,680
:התחילו לשאול קצינים אחורה
?למה עומדים ככה

359
00:15:38,760 --> 00:15:40,640
:ואף אחד לא יודע
.כי כולם עושים ככה

360
00:15:40,720 --> 00:15:42,200
?מה השאלה
.כולם עושים ככה

361
00:15:42,280 --> 00:15:44,360
ואז ראיינו איזה
,קצין זקן בבית אבות

362
00:15:45,120 --> 00:15:46,600
?מה גירד לו, מה

363
00:15:50,520 --> 00:15:51,760
.מגרד לי! סתם

364
00:15:54,600 --> 00:15:58,440
,שהוא אמר להם: מה
,אם הוא לא יחזיק את הסוסים למעלה

365
00:15:58,520 --> 00:16:01,520
.כשהפגז יצא, הסוסים יברחו

366
00:16:01,600 --> 00:16:02,960
.אז היו מחזיקים את הסוסים

367
00:16:03,040 --> 00:16:04,360
.כשהיו סוסים

368
00:16:04,440 --> 00:16:05,720
...ומאז

369
00:16:05,800 --> 00:16:06,640
.יפה

370
00:16:06,720 --> 00:16:09,600
יש מלא דברים שנתקעו לנו בחיים
.בלי הסבר למה אתה עושה את זה

371
00:16:09,680 --> 00:16:10,720
.ככה עושים

372
00:16:11,120 --> 00:16:13,440
.אז גם לחיצת יד זה מהיהדות

373
00:16:13,520 --> 00:16:16,040
.תקיעת כף" קוראים לזה"
.זו הייתה שבועה

374
00:16:16,120 --> 00:16:18,880
,כאשר באים להישבע
,"אז קוראים לזה "תקיעת כף

375
00:16:18,960 --> 00:16:21,720
היו לוחצים יד
.כדי לאשר את הדבר הזה

376
00:16:22,560 --> 00:16:25,600
.בקיצור, דגלים

377
00:16:25,680 --> 00:16:28,680
?מה היה הדגל של שבט בנימין
.אותו אני רוצה

378
00:16:29,400 --> 00:16:31,280
,"הייתה לו אבן שנקראת "ישפה

379
00:16:31,680 --> 00:16:35,440
והדגל שלו היה עם
.כל הצבעים של כל השבטים

380
00:16:35,520 --> 00:16:36,520
?למה

381
00:16:36,600 --> 00:16:39,680
?למה הוא זכה לדגל הכי מיוחד

382
00:16:39,760 --> 00:16:40,960
.עם כל הצבעים

383
00:16:41,040 --> 00:16:43,040
.כל שבט יש לו צבע
.זה אדום, זה ירוק

384
00:16:43,120 --> 00:16:47,360
,יש שבט אחד עם שלושה צבעים
.אבל כולם עם צבע אחד, לא יותר

385
00:16:48,480 --> 00:16:49,880
.בנימין, כל הצבעים

386
00:16:50,440 --> 00:16:52,440
?ומה זה קשור לישפה, לאבן שלו

387
00:16:52,520 --> 00:16:53,320
?האם יש קשר

388
00:16:53,400 --> 00:16:55,400
?מה זה ישפה בכלל
.לא יודע, אף פעם לא ראיתי

389
00:16:56,640 --> 00:16:58,440
,מסבירים חז"ל ככה

390
00:16:58,520 --> 00:17:00,200
.בנימין קיבל את האבן ישפה

391
00:17:00,280 --> 00:17:03,760
."ישפה", פירוש הדבר "יש פה ושותק"

392
00:17:03,840 --> 00:17:07,520
."תקשיבו טוב, "יש פה ושותק

393
00:17:07,600 --> 00:17:09,800
.בנימין היה האח הקטן

394
00:17:10,320 --> 00:17:13,560
,והוא, הוא היה מאוד מבריק
.מאוד חד

395
00:17:13,640 --> 00:17:15,240
,אבל הוא ידע דבר אחד

396
00:17:15,320 --> 00:17:17,120
,אם אני באמת רוצה להצליח בחיים

397
00:17:17,200 --> 00:17:19,040
,אם אני רוצה באמת להתקדם בחיים

398
00:17:19,120 --> 00:17:21,560
.אני צריך להיות כמו הר סיני, נמוך

399
00:17:21,640 --> 00:17:23,640
.ואז אני מקבל מכולם

400
00:17:24,120 --> 00:17:27,000
.אני רוצה ללמוד מכולם

401
00:17:27,080 --> 00:17:30,080
?איך אני יכול ללמוד
.ברגע שאני שותק

402
00:17:30,160 --> 00:17:33,520
,אם אני כל הזמן מדבר
.אז אני לא שומע את השני

403
00:17:33,600 --> 00:17:35,520
אם אני כל הזמן אומר
,את מה שאני חושב

404
00:17:35,600 --> 00:17:37,680
.אני אפילו לא שם לב למה שאני אומר

405
00:17:37,760 --> 00:17:42,760
אתם יודעים שביהדות יש כזה משפט
."גדול העונה אמן יותר מן המברך"

406
00:17:42,840 --> 00:17:43,640
.ככה כתוב

407
00:17:43,720 --> 00:17:47,040
,מי שעונה אמן
.יש לו דרגה יותר גבוהה מזה שמברך

408
00:17:47,120 --> 00:17:49,680
.למה? מי שמברך יותר חזק
.אחי, זה בברכה

409
00:17:49,760 --> 00:17:51,520
.האמן נגרר אחריו

410
00:17:51,600 --> 00:17:54,600
,מסבירים שזה שמברך
,אז הוא מברך

411
00:17:54,680 --> 00:17:55,800
אבל הוא לא תמיד שם לב
.למה שהוא אומר

412
00:17:55,880 --> 00:17:57,200
.בלחץ של הדיבור

413
00:17:57,280 --> 00:17:59,880
,נגיד הוא חזן
.אז הוא, מהלחץ

414
00:18:00,320 --> 00:18:02,400
.זה שעונה אמן, הוא מקשיב

415
00:18:02,960 --> 00:18:06,480
,אדם שמקשיב
,הוא יכול יותר להתרכז במה שהוא אומר

416
00:18:06,560 --> 00:18:08,400
.במה שהוא רוצה להגיד, וכן הלאה

417
00:18:08,480 --> 00:18:11,600
ולכן, כוח של הקשבה

418
00:18:12,000 --> 00:18:16,280
זה להבין בין השורות
.מה השני רוצה ומה אני יכול ללמוד ממנו

419
00:18:16,360 --> 00:18:17,920
?מה אני יכול ללמוד מאשתי

420
00:18:18,360 --> 00:18:19,920
?מה אני יכולה ללמוד מבעלי

421
00:18:20,520 --> 00:18:22,200
?מה אני יכול ללמוד מההורים שלי

422
00:18:23,080 --> 00:18:25,400
,הרי כל אחד מאיתנו
...אתה יודע, שאומר לך

423
00:18:25,480 --> 00:18:26,920
,בוא אני אגיד לך משפט

424
00:18:27,000 --> 00:18:29,840
:סתם דוגמה
."איזהו עשיר? השמח בחלקו"

425
00:18:30,360 --> 00:18:33,000
:אבל אם אני אגיד לך
,אבא שלי תמיד היה אומר

426
00:18:33,080 --> 00:18:35,880
."איזהו עשיר? השמח בחלקו"

427
00:18:35,960 --> 00:18:37,840
.או! זה נשמע פצצה

428
00:18:38,720 --> 00:18:41,960
:שדרגתי את האמירה

429
00:18:42,040 --> 00:18:43,960
.אבא שלי היה אומר

430
00:18:44,040 --> 00:18:47,280
.אם זה סבא שלך, וואי, אחי

431
00:18:47,360 --> 00:18:48,640
,סבא שלי היה

432
00:18:48,720 --> 00:18:49,520
.יפה

433
00:18:49,600 --> 00:18:53,120
,אז ברגע שאתה מקשיב

434
00:18:53,200 --> 00:18:55,120
,אתה תקבל הוצאות

435
00:18:55,200 --> 00:18:58,200
אתה תקבל דברים
.שתוכל לקחת לכל החיים שלך

436
00:18:58,280 --> 00:18:59,920
,ולכן היו לו את כל הצבעים

437
00:19:00,000 --> 00:19:03,000
כי הוא הסמל של
."יש פה, אבל שותק"

438
00:19:03,080 --> 00:19:04,920
,היכולת להקשיב

439
00:19:05,000 --> 00:19:08,160
:להסתכל לשני בעיניים
.תן לי, תן לי אותך

440
00:19:08,240 --> 00:19:09,560
.אני רוצה להרגיש אותך באמת

441
00:19:09,640 --> 00:19:12,000
,אני רוצה להרגיש אותך
.מה את באמת צריכה

442
00:19:12,080 --> 00:19:15,560
,מה באמת
...כי את הרי לא תבקשי את מה ש

443
00:19:15,640 --> 00:19:19,160
,סיפרה לי מישהי שהיה לה יום הולדת

444
00:19:19,240 --> 00:19:21,080
:בעלה שאל אותה
?מה את רוצה ליום הולדת

445
00:19:21,160 --> 00:19:22,560
:אז היא אמרה
.אני לא צריכה שום דבר

446
00:19:22,960 --> 00:19:24,320
?מה הוא הביא לה

447
00:19:24,400 --> 00:19:25,240
.שום דבר

448
00:19:25,920 --> 00:19:28,040
!והיא מה זה התעצבנה

449
00:19:28,120 --> 00:19:31,120
.איזה, כאילו, קמצן מגעיל

450
00:19:32,840 --> 00:19:34,240
?אבל, אמרתי לה, למה את מתעצבנת

451
00:19:34,320 --> 00:19:36,960
,הוא שאל אותך מה את רוצה

452
00:19:37,040 --> 00:19:38,640
.אמרת שאת לא צריכה שום דבר

453
00:19:38,720 --> 00:19:40,720
.את לא צריכה, לא צריכה
.את זה את אמרת

454
00:19:40,800 --> 00:19:42,080
.אני לא אשבור לך את המילה

455
00:19:43,200 --> 00:19:45,040
,אבל אם היית יודע להקשיב

456
00:19:45,120 --> 00:19:47,400
?"מה הכוונה "אני לא צריכה שום דבר

457
00:19:48,200 --> 00:19:49,480
."תפתיע אותי"

458
00:19:53,360 --> 00:19:55,440
.לא "אל תקנה", יא טמבל

459
00:19:56,360 --> 00:19:59,240
.גבר הוא לא טמבל
.סליחה שאני אומר לך את זה

460
00:19:59,640 --> 00:20:01,560
.הוא, הראש שלו ישר

461
00:20:01,640 --> 00:20:04,280
,מה שאומרים לו
.הוא בטוח שלזה מתכוונים

462
00:20:04,680 --> 00:20:05,520
:הוא לא

463
00:20:07,280 --> 00:20:10,000
?מה היא באמת מתכוונת

464
00:20:10,080 --> 00:20:12,400
.אמרת "לא", לא
.מה שתגידי, אין לי בעיה

465
00:20:12,480 --> 00:20:14,000
.אני זורם איתך. תגידי

466
00:20:14,080 --> 00:20:15,160
.זה לא עולה לו בראש

467
00:20:15,240 --> 00:20:18,520
.את עם חוש היצירתיות

468
00:20:19,880 --> 00:20:24,400
ולכן הנקודה העיקרית
.היא לנסות להבין באמת

469
00:20:24,480 --> 00:20:25,760
.אנחנו בבעיה של זוגיות

470
00:20:25,840 --> 00:20:27,840
,באמת, אני לא ארחיב כרגע
.חבל על הדיבורים

471
00:20:27,920 --> 00:20:30,360
אבל אנחנו באמת
,בבעיה של זוגיות, מכיוון

472
00:20:30,440 --> 00:20:33,440
.בפרט שזה, זה לוקח זמן

473
00:20:33,520 --> 00:20:34,840
.זה לוקח זמן

474
00:20:35,600 --> 00:20:38,440
,זה לוקח זמן, ואני אומר לכם
,הבעיה היא שאנחנו

475
00:20:38,520 --> 00:20:40,720
תחשבו שאתם מתחתנים
.עם הבן אדם הכי מושלם בעולם

476
00:20:40,800 --> 00:20:42,480
.מי שחלמתם

477
00:20:42,560 --> 00:20:45,840
,ברמה, ענה לכם לכל
.כל הציפיות שלכם

478
00:20:45,920 --> 00:20:48,560
אז מחקרים מראים שגם אם
,התחתנתם עם הבן אדם הכי מושלם

479
00:20:48,640 --> 00:20:50,560
,הגבר הכי יפה
,הכי חכם, הכי גבוה

480
00:20:50,640 --> 00:20:54,120
,הכי רגיש, הכי צדיק, הכי מה שתרצו

481
00:20:54,200 --> 00:20:56,720
...העשיר ו

482
00:20:57,320 --> 00:20:58,960
,אחרי חמש שנים של נשואים

483
00:20:59,480 --> 00:21:00,920
,את תשבי במעבדה נגיד

484
00:21:01,000 --> 00:21:03,360
.ויחברו אותך לכל מיני אלקטרודות וכדומה

485
00:21:03,440 --> 00:21:05,640
או שאתה, אתה התחתנת
,עם האישה הכי מושלמת, הכי יפה

486
00:21:05,720 --> 00:21:08,600
,הכי חכמה, הכי עשירה
.הכי צדיקה, הכי הכי הכי

487
00:21:08,680 --> 00:21:11,680
,אתה יושב במעבדה עם אלקטרודות

488
00:21:11,760 --> 00:21:13,800
,ואשתך עוברת

489
00:21:13,880 --> 00:21:15,400
.בודקים כמה אתה מתרגש

490
00:21:16,640 --> 00:21:19,080
.אחרי חמש דקות עוברת מישהי אחרת

491
00:21:19,640 --> 00:21:20,840
?ממה אתה מתרגש יותר

492
00:21:24,120 --> 00:21:25,920
?אבל למה
,התחתנת עם האישה הכי מושלמת בעולם

493
00:21:26,000 --> 00:21:26,960
.תקשיב טוב

494
00:21:27,360 --> 00:21:29,920
למרות שהתחתנת
,עם האישה הכי מושלמת בעולם

495
00:21:30,000 --> 00:21:33,920
התחתנת עם הגבר
...הכי הכי הכי הכי שחלמת ורצית ו

496
00:21:34,000 --> 00:21:36,520
.בכל זאת, משהו חדש

497
00:21:36,920 --> 00:21:39,480
.זה, בכל זאת, זה משהו אחר

498
00:21:41,360 --> 00:21:44,760
,האישה הראשונה בתבל
?איך קראו לה

499
00:21:45,400 --> 00:21:46,360
.חוה

500
00:21:46,440 --> 00:21:47,280
?למה חוה

501
00:21:47,360 --> 00:21:48,360
?מה זה, חוות סוסים

502
00:21:48,440 --> 00:21:49,840
?מה, מה זה חווה

503
00:21:49,920 --> 00:21:51,280
.איזו חוה יש פה

504
00:21:53,080 --> 00:21:55,240
.אומרים: חוה מלשון חוויה

505
00:21:55,880 --> 00:21:59,720
.אישה מאוד אוהבת חווייתיות

506
00:22:00,280 --> 00:22:03,480
,לכן כשעשו מחקרים על
...תכף אני אחזור לגבר ה

507
00:22:03,560 --> 00:22:06,200
.כאילו, שאחרי שנים

508
00:22:06,280 --> 00:22:08,520
.בדקו, לקחו זוגות נשואים

509
00:22:08,600 --> 00:22:09,920
,חילקו אותם לשלושה חלקים

510
00:22:10,000 --> 00:22:11,840
.זוג אחד: תמשיכו כרגיל, איך שאתם

511
00:22:11,920 --> 00:22:13,320
.זוג שני: תתחילו לעשות דברים

512
00:22:13,400 --> 00:22:15,400
תעשו יותר דברים
.ממה שאתם עושים כרגיל

513
00:22:15,480 --> 00:22:17,560
,אותם דברים שאתם עושים
.תעשו יותר ביחד

514
00:22:17,640 --> 00:22:19,320
?אתם אוכלים ביחד
.תאכלו יותר ביחד

515
00:22:19,400 --> 00:22:21,360
?אתם עושים הליכה ביחד
.תלכו יותר ביחד

516
00:22:21,960 --> 00:22:23,400
.לא, זה יפה

517
00:22:23,480 --> 00:22:25,560
,לא, אולי זה
?האם זה ישפר את הזוגיות או לא

518
00:22:25,640 --> 00:22:26,480
.תכף נראה

519
00:22:26,560 --> 00:22:29,520
:וזוג, קבוצה שלישית

520
00:22:29,600 --> 00:22:32,560
.זה תעשו יותר דברים ביחד
.אבל דברים חדשים

521
00:22:33,520 --> 00:22:35,760
?אילו זוגות השתפרו הכי הרבה

522
00:22:35,840 --> 00:22:36,880
.חדשים

523
00:22:36,960 --> 00:22:38,480
,אלה שלא עשו כלום

524
00:22:38,560 --> 00:22:40,240
.אז המצב רק הלך והדרדר

525
00:22:40,640 --> 00:22:42,160
,אני חוזר חזרה להתחלת השיחה

526
00:22:42,240 --> 00:22:44,000
שאמרנו שגם אם אתה לוקח
,את האישה הכי מושלמת בעולם

527
00:22:44,080 --> 00:22:45,760
את התחתנת עם הגבר
.הכי הכי מושלם בעולם

528
00:22:45,840 --> 00:22:48,240
,עזבו זוגיות
.קחו עבודה

529
00:22:48,320 --> 00:22:50,240
.מצאתם את העבודה הכי מושלמת

530
00:22:50,320 --> 00:22:54,520
,עם המשכורת, עם המיקום
...עם הצוות, עם השליחות, עם ה

531
00:22:54,600 --> 00:22:57,200
,ואתם באים לעבודה
,ויש שם ספה

532
00:22:57,280 --> 00:22:59,400
!ואתם: יש! זכיתי לעבודה הכי מושלמת

533
00:22:59,480 --> 00:23:02,640
:ואתה יושב על הספה
.איזה יופי

534
00:23:02,720 --> 00:23:05,320
.השם, תודה. תודה

535
00:23:05,760 --> 00:23:07,120
.וככה כל יום
:אתה בא, אתה יושב על הספה

536
00:23:07,200 --> 00:23:10,320
.איזה יופי. השם, תודה

537
00:23:10,800 --> 00:23:12,440
?מה יקרה אחרי שבוע, אחי

538
00:23:12,520 --> 00:23:14,560
.יראו לך את הדלת מבחוץ, מאמי

539
00:23:16,040 --> 00:23:18,840
כי החלק הכי חשוב בזוגיות

540
00:23:18,920 --> 00:23:21,440
,זה לא למצוא את האוטו

541
00:23:21,520 --> 00:23:23,360
.זה יריית הפתיחה

542
00:23:23,440 --> 00:23:25,760
.מצאת את העבודה הכי טובה, נהדר

543
00:23:25,840 --> 00:23:27,880
.עכשיו, תתחיל לעבוד

544
00:23:27,960 --> 00:23:30,000
.לא כאילו: אהה

545
00:23:30,080 --> 00:23:32,440
.איזו אישה, איזה בעל

546
00:23:32,520 --> 00:23:33,400
?מה

547
00:23:33,480 --> 00:23:37,080
אחי, כל אחד שעובר אחר
?זה יותר כאילו, מה

548
00:23:39,440 --> 00:23:42,880
,אז באמת הזוגות שלא עשו כלום

549
00:23:42,960 --> 00:23:46,000
,המשיכו איך שהם, רק הלכו והידרדרו
.אני אומר לך

550
00:23:46,080 --> 00:23:48,320
,זה היה, הבנו את הקטע
.מה שנקרא

551
00:23:48,400 --> 00:23:51,200
,הזוגות שעשו יותר
.אז באמת, זה קצת שיפר

552
00:23:51,280 --> 00:23:52,840
.זה נחמד שאנחנו יותר ביחד

553
00:23:52,920 --> 00:23:54,360
,אבל אם אנחנו עושים את אותם דברים

554
00:23:54,440 --> 00:23:55,280
,ואתה אוהב סתם דברים

555
00:23:55,360 --> 00:23:56,880
.לא, אתה גם אוהב לגוון
.לא משנה אבל

556
00:23:56,960 --> 00:23:58,640
,אבל בדברים כאילו

557
00:23:58,720 --> 00:24:00,360
.אתה אוהב לגוון רק, לא משנה

558
00:24:00,440 --> 00:24:02,760
:יש, אתה
.בוא נטייל

559
00:24:02,840 --> 00:24:04,760
יאללה, בוא נלך
.לאותו מקום שאנחנו רגילים

560
00:24:04,840 --> 00:24:06,720
.בוא נלך לבית קפה
.טוב, למה שאנחנו רגילים-

561
00:24:06,800 --> 00:24:08,840
.בקניון זה בטוח
.שם אני מכיר

562
00:24:08,920 --> 00:24:10,400
.יש לי חנייה שם, חבל

563
00:24:12,320 --> 00:24:16,200
:היא רוצה בדיוק ההפך
.בוא נגוון. היינו שם. חאלס, היינו

564
00:24:16,280 --> 00:24:20,720
מה? זה מחירים טובים שם
?ויש חנייה גם, למה לגוון

565
00:24:23,080 --> 00:24:27,080
.לעשות דברים חדשים. חדשים

566
00:24:27,160 --> 00:24:28,600
.תפתיע

567
00:24:28,680 --> 00:24:30,040
?בקיצור, למה אני אומר את זה

568
00:24:30,120 --> 00:24:34,640
מכיוון שלהקשיב למישהו
.זה לקרוא בין השורות

569
00:24:34,720 --> 00:24:36,440
,זה לא לשמוע מה שהוא אומר

570
00:24:36,520 --> 00:24:38,320
,זה לשמוע מה שהוא מתכוון

571
00:24:38,400 --> 00:24:39,880
.או מה שהוא לא אומר

572
00:24:39,960 --> 00:24:42,520
?מה אני יכול להבין ממה שהיא אומרת

573
00:24:42,600 --> 00:24:45,840
,"כשהיא אומרת "אני לא רוצה
.היא רוצה

574
00:24:45,920 --> 00:24:47,440
.אבל תלוי מה

575
00:24:47,520 --> 00:24:49,600
.אתה צריך להבין

576
00:24:50,280 --> 00:24:51,720
,"כשהיא אומרת לך "לא

577
00:24:53,200 --> 00:24:54,440
.היא אומרת כן

578
00:24:58,560 --> 00:25:02,320
אני אומר את זה מכיוון שכל אחד מאיתנו
.צריך להתחיל קצת להקשיב

579
00:25:02,400 --> 00:25:04,440
."זה "מדבר סיני

580
00:25:04,840 --> 00:25:07,840
.השלב הראשון: תורידו את עצמכם, יקיריי

581
00:25:07,920 --> 00:25:11,120
.קצת ענווה
.קצת להוריד את עצמנו

582
00:25:11,200 --> 00:25:13,880
.לא אני ואני ואני

583
00:25:13,960 --> 00:25:16,440
,כי אם אתה
?אז אין מקום לעוד מישהו. אתה מבין

584
00:25:16,520 --> 00:25:20,160
,להפך, אם אתה כמו ישפה
,כמו בנימין, שאתה נמוך

585
00:25:20,240 --> 00:25:22,680
.אתה שואב מכולם

586
00:25:22,760 --> 00:25:24,840
,ואז יש לך מה למכור
?אתה מבין

587
00:25:24,920 --> 00:25:27,000
.כי אתה מחזיר אחורה פי אלף

588
00:25:27,080 --> 00:25:28,640
.אבל זו רק הדרגה הראשונה

589
00:25:28,720 --> 00:25:31,320
?מה עם הדרגה השנייה
?"מה עם "אוהל מועד

590
00:25:31,720 --> 00:25:34,600
,טוב, בעזרת השם
:תקציר מהפרק הקודם

591
00:25:35,560 --> 00:25:40,400
אנחנו אוחזים בפסוק
.שבעצם פותח את ספר במדבר

592
00:25:40,480 --> 00:25:43,080
."וידבר ה' אל משה במדבר סיני"

593
00:25:43,160 --> 00:25:46,920
,"אמרנו שאנחנו הולכים עם ה"נועם אלימלך
,שמסביר לנו בעצם ארבע תחנות בדרך

594
00:25:47,000 --> 00:25:49,120
כאשר התחנה הראשונה
."היא "מדבר סיני

595
00:25:49,200 --> 00:25:53,160
פירוש הדבר: כן, לא יקרה שום דבר
.אם אני דווקא אוריד את עצמי קצת

596
00:25:53,240 --> 00:25:55,920
הכנעה. קצת להבין
,שיש לי עוד הרבה מה להתקדם

597
00:25:56,000 --> 00:25:58,000
,הרבה מה ללמוד
."מכל מלמדיי השכלתי"

598
00:25:58,080 --> 00:26:00,200
אני יכול לקבל המון מידע
.מהאנשים שסביבי

599
00:26:00,280 --> 00:26:02,720
,בפרט אם אני אשתוק
,אם אני אלמד לשמוע

600
00:26:02,800 --> 00:26:05,320
אם אני אלמד לשמוע
,גם מה שעומד מאחורי המשפטים

601
00:26:05,400 --> 00:26:09,040
להרגיש את הדברים
.ופחות את המילים המדוברות, מצד אחד

602
00:26:09,120 --> 00:26:11,920
,מצד שני
."השלב השני זה "באוהל מועד

603
00:26:12,000 --> 00:26:14,080
:באוהל מועד", פירוש הדבר"
,אם אני אעשה הכנעה

604
00:26:14,160 --> 00:26:17,160
אוקיי, אז אני כלום
,ואני שותק ואני מקבל

605
00:26:17,240 --> 00:26:18,880
,יכול להיות שאני אכנס לדיכאון
?אתה מבין

606
00:26:18,960 --> 00:26:20,800
?...חאלס, כמה אפשר

607
00:26:20,880 --> 00:26:24,000
?אני זה אני, אוקיי
.ויש לי מה להגיד בעולם הזה גם

608
00:26:24,080 --> 00:26:25,960
.נהדר. מצוין. וזה טוב

609
00:26:26,040 --> 00:26:29,240
."ולכן הנקודה השנייה היא "באוהל מועד
.מועד זה חג

610
00:26:29,320 --> 00:26:32,200
.אדם צריך להיות בשמחה

611
00:26:32,280 --> 00:26:35,000
,גם אם אני עושה הכנעה
,גם אם אני מוותר

612
00:26:35,080 --> 00:26:38,520
,גם אם אני, לא משנה מה
.אני חייב להיות בשמחה

613
00:26:38,600 --> 00:26:40,440
.ביהדות זה כלל מאוד חשוב

614
00:26:40,520 --> 00:26:44,200
,"עד כדי כך ש"אין השכינה
."לא "השכנה", "השכינה

615
00:26:46,480 --> 00:26:48,800
."שורה מתוך עצבות"

616
00:26:48,880 --> 00:26:51,320
,זאת אומרת, אם אדם בעצבות
,גם אם הוא יהיה נביא

617
00:26:51,400 --> 00:26:52,840
,אדם בדרגה אדירה

618
00:26:52,920 --> 00:26:55,080
.הוא בעצבות - מסתלקת ממנו השכינה

619
00:26:55,160 --> 00:26:58,080
,אין עליו רוח הקודש
.אין לו השגות רוחניות

620
00:26:58,160 --> 00:27:01,720
זאת אומרת, עצבות היא הדבר
אולי אחד המסוכנים ביותר

621
00:27:01,800 --> 00:27:02,720
.מבחינת היהדות

622
00:27:02,800 --> 00:27:05,720
,להשגות רוחניות
.ובכלל להצלחה בחיים אני אומר לכם

623
00:27:05,800 --> 00:27:07,800
:ולכן השאלה
?איך אני יכול כן להיות שמח

624
00:27:07,880 --> 00:27:09,440
?איך אני כן יכול להיות מאושר

625
00:27:09,520 --> 00:27:12,680
אז כמובן שיש מלא
.ונכתבו על זה הרבה ספרים

626
00:27:12,760 --> 00:27:16,800
אבל אני אתן לכם טיפ אחד אולי
.שכן מביאים חז"ל, שהוא טיפ מעניין

627
00:27:17,840 --> 00:27:19,080
.ואני אחלק אותו לשני חלקים

628
00:27:19,160 --> 00:27:24,040
השלב הראשון: יש דבר, מושג
."בעולם הפסיכולוגיה שנקרא "פריימינג

629
00:27:24,120 --> 00:27:25,520
.התרמה

630
00:27:25,600 --> 00:27:27,080
?מה זה התרמה

631
00:27:27,160 --> 00:27:29,600
,יש כלל שכל מעשה שאני עושה

632
00:27:29,680 --> 00:27:34,440
,משפיע לא רק על המעשה עצמו
.אלא גם יגרור אחריו מעשה נוסף

633
00:27:34,520 --> 00:27:39,440
:לשון חז"ל במשנה
."מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה"

634
00:27:39,520 --> 00:27:43,240
,זאת אומרת, כל מעשה שאני עושה
,הוא לא רק מקומי לאותו הרגע

635
00:27:43,320 --> 00:27:45,560
.אלא הוא יגרור אחריו השלכות

636
00:27:45,640 --> 00:27:47,080
לפעמים מעשים דומים

637
00:27:47,160 --> 00:27:49,360
,או, לצורך העניין
.השלכות של אנשים אחרים

638
00:27:49,440 --> 00:27:53,360
,למשל, סתם דוגמה לפריימינג
,ראיתי כמה מחקרים מעניינים

639
00:27:53,440 --> 00:27:55,160
,אתה בא, דיברנו על לחיצת יד

640
00:27:55,920 --> 00:27:57,920
,אדם שבא להתקבל לעבודה

641
00:27:58,000 --> 00:28:01,440
,כשהוא לוחץ את היד
,במידה והיד שלו חמה

642
00:28:01,520 --> 00:28:04,960
.הסיכוי שלו להתקבל לעבודה גדול יותר

643
00:28:05,040 --> 00:28:07,480
?...עכשיו תגיד: מה זה חשוב מה

644
00:28:07,560 --> 00:28:09,280
?מה, אני אעשה עכשיו ככה לפני

645
00:28:11,800 --> 00:28:13,880
,תעשה מה שאתה רוצה
.רק אני אומר לך זה המחקר

646
00:28:14,880 --> 00:28:16,880
,מחקר נוסף שראיתי
,זה דבר מעניין

647
00:28:16,960 --> 00:28:18,920
,נתנו לשתי קבוצות סטודנטים

648
00:28:19,000 --> 00:28:22,160
,קבוצה אחת סופרת כסף
,סופרת וממיינת

649
00:28:22,240 --> 00:28:24,920
.קבוצה שנייה סופרת וממיינת דפים
.משהו פרווה

650
00:28:25,000 --> 00:28:26,640
.אחת כסף, השנייה דפים

651
00:28:26,720 --> 00:28:28,960
.ואחרי זה בדקו אותם בשלושה מישורים

652
00:28:29,040 --> 00:28:32,640
,מישור אחד
נתנו להם אחרי זה שתי צלחות

653
00:28:32,720 --> 00:28:35,720
,עם עדשים, שוקולד
והם צריכים לטעום משתי הצלחות

654
00:28:35,800 --> 00:28:37,720
.ולהגיד איזה סוג עדשים יותר טעים

655
00:28:37,800 --> 00:28:40,520
,יותר קראנצ'י, יותר חמוד
.יותר כזה, יופי

656
00:28:40,960 --> 00:28:44,200
,האם היה הבדל מה ספרת לפני כן
?כסף או דפים

657
00:28:44,880 --> 00:28:46,080
.אחרת לא הייתי אומר את זה, נכון

658
00:28:46,960 --> 00:28:48,360
?מה היה ההבדל
.תקשיבו טוב

659
00:28:48,440 --> 00:28:51,480
...מי שספר
.היו להם עשר דקות לבדוק את זה

660
00:28:51,560 --> 00:28:53,760
.עשר דקות להחליט מה יותר קראנצ'י

661
00:28:53,840 --> 00:28:55,480
,אלה שספרו דפים

662
00:28:56,320 --> 00:28:59,240
,אכלו כמה שהיה צריך כדי להגיע להחלטה

663
00:28:59,320 --> 00:29:01,080
.זה יותר טעים או זה פחות טעים

664
00:29:01,160 --> 00:29:03,280
,האלה של הכסף

665
00:29:03,360 --> 00:29:06,640
.בעשר דקות, אכלו עשר דקות

666
00:29:07,040 --> 00:29:10,520
.לא הפסיקו: רק שנייה, רגע

667
00:29:10,920 --> 00:29:13,800
הם אכלו 50 אחוז יותר
.מהקבוצה הראשונה

668
00:29:14,400 --> 00:29:16,520
?מה זה קשור
?מה זה קשור

669
00:29:16,960 --> 00:29:18,440
,אז רצו לטעון

670
00:29:18,520 --> 00:29:23,240
שיש מושג בחז"ל
."אוהב כסף לא ישבע כסף"

671
00:29:23,320 --> 00:29:25,760
.כסף נותר לנו הרגשה: תביא עוד

672
00:29:25,840 --> 00:29:27,440
.לא משנה אפילו ממה

673
00:29:27,520 --> 00:29:30,320
.שוקולד, שוקולד, תביא אבל

674
00:29:31,120 --> 00:29:32,680
.מוזר אך מעניין

675
00:29:33,480 --> 00:29:35,560
לאחר מכן נתנו להם
,עוד פעם את אותה המשימה

676
00:29:35,640 --> 00:29:37,080
,שתי קבוצות שונות

677
00:29:37,160 --> 00:29:40,120
ורצו לראות האם
.זה ישפיע על קשרי גומלין

678
00:29:40,520 --> 00:29:44,160
,אנשים הלכו עם... מישהו הלך
,נגיד, עם מלא דפים בידיים שלו

679
00:29:44,240 --> 00:29:46,360
ובשלב מסוים נתקל במשהו
.ונפלו לו כל הדפים

680
00:29:46,440 --> 00:29:47,600
,ועובר לידו מישהו

681
00:29:47,680 --> 00:29:50,040
או מהקבוצה של הכסף
.או מהקבוצה של הדפים

682
00:29:50,120 --> 00:29:51,920
,מי יעזור לו יותר
?עם הכסף או עם הדפים

683
00:29:52,960 --> 00:29:54,360
?הדפים, נכון. למה

684
00:29:54,440 --> 00:29:55,640
...כי כסף

685
00:29:57,200 --> 00:29:58,480
.תקשיב מה זה

686
00:29:58,560 --> 00:30:02,760
,אז החוקרים גילו שאדם שסופר כסף
,רק סופר

687
00:30:02,840 --> 00:30:06,240
.הקונוטציה של כסף היא עצמאות

688
00:30:06,320 --> 00:30:09,880
,אם יש לי כסף
.אני לא צריך עזרה מאף אחד, אחי

689
00:30:10,480 --> 00:30:13,280
,וכמו שאני הסתכלתי על עצמי
.אני מסתכל גם על אחרים

690
00:30:13,360 --> 00:30:16,440
זאת אומרת, כמו שאני לא צריך עזרה
,אם יש לי כסף

691
00:30:16,520 --> 00:30:18,560
.הוא נפל? הוא יסתדר

692
00:30:18,640 --> 00:30:19,680
.הוא יסתדר

693
00:30:20,280 --> 00:30:22,600
,הדבר האחרון שבדקו, כסף דפים

694
00:30:22,680 --> 00:30:25,160
,הכניסו יד לאקווריום עם קרח

695
00:30:25,920 --> 00:30:28,560
?מי יחזיק יותר זמן מעמד ביד עם הקרח

696
00:30:28,640 --> 00:30:29,960
?הכסף או הדפים

697
00:30:30,800 --> 00:30:32,200
.הכסף, נכון

698
00:30:32,280 --> 00:30:33,720
?למה עוד פעם הכסף

699
00:30:34,280 --> 00:30:38,080
 :כי כשאתה סופר כסף, אתה מקבל
.אחי, תביא

700
00:30:38,440 --> 00:30:43,480
.שוקולד, קרח, לא אכפת לי, תביא
.אתה מקבל עוצמה

701
00:30:44,120 --> 00:30:44,920
?מה זה קשור

702
00:30:45,000 --> 00:30:49,560
מה שספרתי לפני דקה
?ישפיע על כושר ההישרדות שלי

703
00:30:49,640 --> 00:30:50,600
?מה זה קשור

704
00:30:50,680 --> 00:30:51,760
.זה קשור

705
00:30:51,840 --> 00:30:53,520
.כל דבר שאתה עושה

706
00:30:53,600 --> 00:30:55,920
?מה קשור לעושר
.אני אסביר לך

707
00:30:56,320 --> 00:30:57,960
בהלכה כתוב

708
00:30:58,040 --> 00:31:00,240
,שאסור לאדם ללכת
,פעם דיברנו על זה

709
00:31:00,320 --> 00:31:03,120
.אסור לאדם ללכת בקומה זקופה

710
00:31:04,640 --> 00:31:07,320
.לא יותר מדי
.לא, אל תלך לי ככה

711
00:31:07,400 --> 00:31:11,040
.אבל יותר מדי, אסור
.תתאר שאני הולך ברחוב ככה

712
00:31:13,080 --> 00:31:14,600
?מה הבעיה
?מה הבעיה בזה

713
00:31:15,200 --> 00:31:16,200
?למה זה אסור

714
00:31:16,840 --> 00:31:18,600
.גאווה. תקשיבו טוב

715
00:31:18,680 --> 00:31:19,760
.גאווה

716
00:31:19,840 --> 00:31:22,880
?מה זה קשור
."אני הולך ככה ו"אני עניו

717
00:31:24,160 --> 00:31:25,480
.אני עניו

718
00:31:26,800 --> 00:31:28,800
?למה אתם מבינים שזה לא יכול להיות

719
00:31:29,520 --> 00:31:32,640
,שים לב טוב
,נקרא לזה הפוזיציה

720
00:31:32,720 --> 00:31:35,360
,שאני הולך, יושב

721
00:31:35,440 --> 00:31:38,080
.משפיע על ההרגשות שלי

722
00:31:38,160 --> 00:31:44,520
,והמחקר נעשה, תקשיבו טוב
.בביזנס סקול של הרווארד

723
00:31:46,080 --> 00:31:49,040
,אני אגיד לך את השם של החוקרת
...שאני לא אגיד לך סתם אפילו, אני

724
00:31:49,120 --> 00:31:51,000
?אחרי זה, טוב? אוקיי
.אה, הנה

725
00:31:51,080 --> 00:31:52,760
?אמי קובי. אוקיי

726
00:31:52,840 --> 00:31:54,440
.עשתה את המחקר הזה

727
00:31:54,520 --> 00:31:56,000
,והמחקר היה מאוד פשוט

728
00:31:56,080 --> 00:31:58,840
,היא נתנה לשתי קבוצות סטודנטים
,קבוצה אחת יושבת זקוף

729
00:31:58,920 --> 00:32:00,640
,לא יותר מדי, אפילו ככה
.יושבת נורמאלי

730
00:32:00,720 --> 00:32:04,520
יושבת זקוף, הולכת זקוף
.ומדי פעם פותחת את הידיים, ככה

731
00:32:05,400 --> 00:32:08,800
.זו קבוצה אחת
.קבוצה שנייה יושבת ככה, כמו שאתה יושב

732
00:32:10,160 --> 00:32:11,280
...לא, זה

733
00:32:11,360 --> 00:32:14,200
,לא, אתה עובד במחשב
?איך אתה עובד במחשב

734
00:32:14,840 --> 00:32:15,640
?נכון

735
00:32:16,400 --> 00:32:18,120
,אז האלה שישבו ככה

736
00:32:18,200 --> 00:32:19,960
,וגם אם הם הלכו
.הם הלכו כאלה

737
00:32:20,040 --> 00:32:21,400
.וגם מדי פעם עשו ככה

738
00:32:21,480 --> 00:32:24,440
.כאילו: אימא'לה, אימא'לה
.משהו כזה

739
00:32:24,520 --> 00:32:26,440
,בלי להגיד את זה
.אבל ישבו ככה

740
00:32:27,280 --> 00:32:29,320
,והתוצאות היו כאלה
,בדקו שני הורמונים

741
00:32:29,400 --> 00:32:32,680
.קורטיזון וטסטוסטרון

742
00:32:32,760 --> 00:32:35,480
האם יש השפעה
,על ההורמונים האלה בגוף

743
00:32:35,560 --> 00:32:37,520
.איך אני יושב, איך אני עומד וכדומה

744
00:32:37,600 --> 00:32:39,400
אני אקרא לכם
?את הנתונים המדויקים, אוקיי

745
00:32:39,480 --> 00:32:42,240
,הקבוצה שישבה זקוף וככה

746
00:32:42,320 --> 00:32:44,160
,הם, תקשיבו טוב
,בעניין הקורטיזון

747
00:32:44,240 --> 00:32:47,960
,שקורטיזון זה הורמון של לחץ
.מתח, עצבות

748
00:32:48,040 --> 00:32:51,640
,אז אלה שישבו זקוף
הייתה להם ירידה של 25 אחוז

749
00:32:51,720 --> 00:32:53,560
.ברמת הקורטיזון בדם

750
00:32:53,640 --> 00:32:54,440
?אתה יודע מה זה

751
00:32:54,520 --> 00:32:57,280
חכו, השוס יהיה
.כמה זמן הם ישבו ככה

752
00:32:57,360 --> 00:33:00,000
,ואלה שישבו ככה
,האלה הלפלפים

753
00:33:00,080 --> 00:33:04,360
הם קיבלו עלייה של 15 אחוז
.ברמת הקורטיזון בדם

754
00:33:04,720 --> 00:33:07,160
,לעומת זאת, אלה שהיו בקומה זקופה

755
00:33:07,240 --> 00:33:09,400
.הייתה להם עלייה של 20 אחוז בטסטוסטרון

756
00:33:09,480 --> 00:33:12,560
?טסטוסטרון זה הורמון של: גבר, אוקיי

757
00:33:12,640 --> 00:33:14,440
!אסרטיביות

758
00:33:15,400 --> 00:33:17,320
?נחישות! הבנת

759
00:33:18,360 --> 00:33:19,880
,אז עכשיו

760
00:33:19,960 --> 00:33:20,920
.זה לא משנה גברים או נשים

761
00:33:21,000 --> 00:33:24,080
?גם נשים שישבו ככה, בסדר
,או ככה

762
00:33:24,160 --> 00:33:28,240
אז הם, הייתה להם עלייה של 20 אחוז
.ברמת הטסטוסטרון בדם

763
00:33:28,320 --> 00:33:31,840
.אלה שישבו ככה, 10 אחוז ירד להם

764
00:33:31,920 --> 00:33:33,640
.ואחרי זה נכנסו לראיון עבודה

765
00:33:33,720 --> 00:33:37,160
...אצל מראיינים מקצוענים, לא
.אלה שיודעים לראיין

766
00:33:37,240 --> 00:33:40,400
.ולא אמרו למראיינים מי זה מי
.הזקופים או הלפלפים

767
00:33:41,360 --> 00:33:45,600
,והם טענו שאלה שישבו זקוף
,ידיים פתוחות, הלכו ככה

768
00:33:45,680 --> 00:33:48,440
,היו יותר ספונטניים
,היו יותר אופטימיים

769
00:33:48,520 --> 00:33:51,080
היו יותר חביבים
.והתקבלו יותר לעבודה

770
00:33:51,160 --> 00:33:53,320
?כמה זמן הם ישבו ככה או ככה
?כמה זמן

771
00:33:53,400 --> 00:33:55,160
.שתי דקות

772
00:33:55,560 --> 00:33:57,960
זו הייתה המשימה
.ואלה היו ההבדלים

773
00:33:58,040 --> 00:34:01,440
.שתי דקות ביום לשבת קצת ככה
...ידיים

774
00:34:01,520 --> 00:34:02,760
.לך כאילו

775
00:34:04,320 --> 00:34:07,600
,אל תלך ברחוב ככה, אתה יודע
.חבל על הרישיון

776
00:34:08,680 --> 00:34:11,280
,הילדים אוהבים אותך
.אבל יש גבול לכל תעלול

777
00:34:13,720 --> 00:34:15,440
,אבל מה זה משנה
?מה זה שייך איך אני יושב

778
00:34:15,520 --> 00:34:17,000
?מה, זה משנה למישהו

779
00:34:17,080 --> 00:34:18,880
.כן, זה משנה

780
00:34:18,960 --> 00:34:20,480
."לכן "באוהל מועד

781
00:34:20,560 --> 00:34:24,560
,אם אני רוצה להיות בשמחה
.שימו לב מה קורה איתכם

782
00:34:24,640 --> 00:34:27,280
אם אני עושה פעילות ספורטיבית
.או לא עושה פעילות ספורטיבית

783
00:34:27,360 --> 00:34:29,960
.אם אני יושב מכופף
.אני לא שם לב לזה

784
00:34:30,040 --> 00:34:33,520
ואז המחשבות משגעות אותי
.ואז מצב הרוח שלי יורד

785
00:34:33,600 --> 00:34:35,880
,אני אפילו לא שם לב למה
?אבל מה משפיע עליי

786
00:34:35,960 --> 00:34:37,160
אני רק מרגיש על הפנים

787
00:34:37,240 --> 00:34:39,800
ואין לי כוח לצאת מהבית
.ובא לי לישון כל היום

788
00:34:39,880 --> 00:34:42,600
אני לא שמתי לב
.שמה שעשיתי לפני כן השפיע עליי

789
00:34:43,040 --> 00:34:46,760
"ולכן הנקודה הזאת של "אוהל מועד
.זו הנקודה השנייה, להיות בשמחה

790
00:34:46,840 --> 00:34:49,800
,לא משנה מה קורה איתך
.תשתדל באמת להיות בשמחה

791
00:34:49,880 --> 00:34:52,240
,וגם אם אתה אומר לעצמך משפטים
,הרי כולנו, על פי חז"ל

792
00:34:52,320 --> 00:34:53,880
.אנחנו מתוכנתים הרי

793
00:34:53,960 --> 00:34:55,440
.כולנו מתוכנתים, לא צריך חז"ל

794
00:34:55,520 --> 00:34:56,600
,זה היום כל אחד יודע

795
00:34:56,680 --> 00:35:00,080
שכולנו הרי פרי דברים
.שהכניסו לנו בראש

796
00:35:00,160 --> 00:35:02,840
."בלשון חז"ל זה נקרא "גירסא דינקותא

797
00:35:03,200 --> 00:35:04,680
?"מה זה "גירסא דינקותא

798
00:35:04,760 --> 00:35:05,720
גירסא דינקותא", הכוונה היא"

799
00:35:05,800 --> 00:35:09,200
שלכל אחד מאיתנו
.יש שני סוגי מוחות, נקרא לזה

800
00:35:09,280 --> 00:35:12,000
,יש לנו, פעם דיברנו על זה
.מודע, ויש תת-מודע

801
00:35:12,080 --> 00:35:14,960
,כשאני מדבר על המודע
.המודע הוא מאוד סלקטיבי

802
00:35:15,040 --> 00:35:17,520
,אני יכול להחליט
.אני מאמין לך, לא מאמין לך

803
00:35:17,600 --> 00:35:18,760
.אני מקשיב לך, לא

804
00:35:18,840 --> 00:35:21,560
אני יכול לסנן איזה מידע
.שאני רוצה שייכנס אליי

805
00:35:21,640 --> 00:35:23,480
גם אם אני עכשיו
,אשב בלא יודע מה

806
00:35:23,560 --> 00:35:27,240
באיזשהו פורום של אנשים
,שידברו דברים שאני לא מאמין בהם

807
00:35:27,320 --> 00:35:28,240
,או לא סובר ככה

808
00:35:28,320 --> 00:35:30,120
.אני יכול לסנן ברמה כזו או אחרת

809
00:35:30,200 --> 00:35:32,200
,אם אני כל הזמן אוחז ראש
,מה שנקרא

810
00:35:32,280 --> 00:35:35,080
אני אדאג שהדברים
.לא ייכנסו לי לראש במידה מסוימת

811
00:35:35,560 --> 00:35:38,560
,אבל במידה ואני ילד קטן למשל

812
00:35:38,640 --> 00:35:41,600
.ואני ילד קטן
,בתור ילד קטן

813
00:35:41,680 --> 00:35:44,920
.כל מה שאומרים לי אני בולע

814
00:35:45,000 --> 00:35:46,760
.בתור ילד קטן אני ספוג

815
00:35:46,840 --> 00:35:50,720
בפרט שמי שאומר לי את זה
,אלה לא אנשים רגילים, אנשים פשוטים

816
00:35:50,800 --> 00:35:52,480
.אלה ההורים שלי

817
00:35:52,560 --> 00:35:54,920
אתה יודע מה זה אבא בשבילי
?בתור ילד

818
00:35:55,000 --> 00:35:55,920
?מה זו אימא

819
00:35:56,000 --> 00:35:58,880
מה זה המורה בכיתה
?או המורה או המנהלת

820
00:35:58,960 --> 00:36:01,120
?אתה יודע מה זה בשבילי
?בתור ילד

821
00:36:01,200 --> 00:36:03,400
.זה משהו ענק

822
00:36:03,480 --> 00:36:05,880
,אני לא אשכח את זה כל החיים
.בלי שאני אשים לב לזה אפילו

823
00:36:05,960 --> 00:36:08,520
:ואז אין לי את האפשרות
.לא נכון. שטויות

824
00:36:08,600 --> 00:36:10,320
.מחפשת אותי המורה הזאת
.שתישרף אמן

825
00:36:10,400 --> 00:36:13,560
.חס ושלום
?אבל זה ילד בן 15 יגיד לך, אתה מבין

826
00:36:13,640 --> 00:36:17,040
.לא ילד בן שלוש, ארבע, שבע

827
00:36:17,120 --> 00:36:20,640
...בגדול הוא: המורה אמרה שאני

828
00:36:21,400 --> 00:36:23,760
."או "אימא אמרה לי" או "אבא אמר לי

829
00:36:23,840 --> 00:36:26,600
.ואז אני מתוכנת בצורה מסוימת

830
00:36:26,680 --> 00:36:29,320
."אז היום יש דבר שנקרא "ריפרוגרמינג

831
00:36:29,400 --> 00:36:31,800
.אני יכול באמת לשנות
,אני יכול להגיד לעצמי משפטים

832
00:36:31,880 --> 00:36:34,160
אמרתי לכם תמיד, תשימו לב
,לדיאלוג הפנימי שיש לכם בראש

833
00:36:34,240 --> 00:36:35,280
.אתם כל הזמן מדברים עם עצמכם

834
00:36:35,360 --> 00:36:36,600
.כל הזמן אומרים לעצמנו משפטים

835
00:36:36,680 --> 00:36:38,360
אז אם אני אומר לעצמי את המשפט
,אני לא מסוגל, אני לא יכול"

836
00:36:38,440 --> 00:36:40,200
,"אני אפס, אני לא מצליח"
.אז אתה תהיה כזה

837
00:36:40,280 --> 00:36:43,320
:אבל אם אני אומר לעצמי
,"כן, אני מסוגל, כן, אני יכול"

838
00:36:43,400 --> 00:36:45,120
.אז משפטים כאלה ישפיעו עליי

839
00:36:45,200 --> 00:36:47,400
,אני אומר לך, אני עשיתי לעצמי מבצע
.אמרתי לכם את זה אולי אפילו

840
00:36:47,480 --> 00:36:49,080
החלטתי שאני רוצה
.להתגבר על משהו בחיים

841
00:36:49,160 --> 00:36:52,080
,יש לי איזה משהו
?אני רוצה לא לעשות אותו, אוקיי

842
00:36:52,160 --> 00:36:53,520
,לקחתי גומייה

843
00:36:54,320 --> 00:36:56,160
,כל פעם שבא לי את הדבר הזה

844
00:36:56,240 --> 00:36:58,040
.כל פעם שעולה לי בראש: אה

845
00:36:58,120 --> 00:36:59,520
:אני לוקח את הגומייה

846
00:37:00,160 --> 00:37:01,160
!אח

847
00:37:02,960 --> 00:37:05,600
.אבל לא רק זה, זה התחלה

848
00:37:06,000 --> 00:37:09,120
.אחרי זה אני אומר משפט שמחזק אותי

849
00:37:09,200 --> 00:37:13,480
:ואני אומר משפט
.אני נהנה להתגבר על השטויות שלי

850
00:37:14,240 --> 00:37:15,560
?עכשיו, למה אני אומר לכם את זה

851
00:37:15,640 --> 00:37:19,080
:כי אני יכול להגיד
.אני נהנה להתגבר על השטויות שלי

852
00:37:20,600 --> 00:37:22,040
.מאוד משכנע

853
00:37:22,560 --> 00:37:24,560
.אני מרגיש את העוצמה

854
00:37:24,640 --> 00:37:27,960
.בא לי עכשיו לטרוף מלפפון

855
00:37:28,760 --> 00:37:29,880
.חסה

856
00:37:31,040 --> 00:37:35,680
:אבל אם אני אומר את אותו המשפט
!אני נהנה להתגבר על התאוות שלי

857
00:37:35,760 --> 00:37:38,200
!אני נהנה להתגבר על השטויות שלי

858
00:37:39,960 --> 00:37:41,320
,אני מרגיש הנאה
.אני אומר לכם את האמת

859
00:37:41,400 --> 00:37:44,680
,אני מרגיש: עזוב את הכול
.אני והמשפטים כל היום

860
00:37:46,360 --> 00:37:48,440
.אבל יש בזה משהו
.יש בזה משהו

861
00:37:48,520 --> 00:37:50,040
אז תשימו לב
,מה אתם אומרים לעצמכם בראש

862
00:37:50,120 --> 00:37:51,240
,אם אני מדבר על שמחה

863
00:37:51,320 --> 00:37:54,160
,אז תזיזו את עצמכם
.באמת תעירו את עצמכם

864
00:37:54,240 --> 00:37:55,760
,אחרי זה תראה שכשלומדים תורה

865
00:37:55,840 --> 00:37:57,880
,אז תראה שכשלומדים תורה
.מתנדנדים החבר'ה

866
00:37:58,960 --> 00:38:00,040
?ראיתם פעם

867
00:38:00,120 --> 00:38:01,680
?למה מתנדנדים
?מה קרה לכם

868
00:38:02,040 --> 00:38:04,040
.תירגע, תירגע
.שב רגוע, אחי. שב רגוע

869
00:38:06,360 --> 00:38:07,920
.אז זו אקסטזה מסוימת

870
00:38:09,680 --> 00:38:10,600
.חמוד

871
00:38:10,680 --> 00:38:11,560
.אז אני לא אומר לך: תעשה את זה

872
00:38:11,640 --> 00:38:14,720
:רק אני אומר, הרעיון
,תזיז את עצמך קצת

873
00:38:14,800 --> 00:38:16,880
,אם אתה מרגיש בדיכאון
,שים לב איך אתה יושב

874
00:38:16,960 --> 00:38:20,080
,שים לב איך אתה מתנהג
.צא קצת לאיזו הליכה

875
00:38:24,160 --> 00:38:25,360
."באוהל מועד"

876
00:38:26,280 --> 00:38:29,560
."הנקודה השלישית, "באחד לחודש השני

877
00:38:30,400 --> 00:38:32,760
,"אחד לחודש השני"
.פירוש הדבר, התחדשות

878
00:38:32,840 --> 00:38:34,600
.חודש" מלשון התחדשות"

879
00:38:34,680 --> 00:38:36,200
."בחודש השני"

880
00:38:36,280 --> 00:38:39,880
,"אומר ה"נועם אלימלך
,יש שתי התחדשויות בחייו של האדם

881
00:38:40,320 --> 00:38:41,920
.התחדשות אחת ברגע שהוא נולד

882
00:38:42,000 --> 00:38:43,640
.בסדר? נולד, ברוך השם

883
00:38:43,720 --> 00:38:47,360
,התחדשות שנייה
.ברגע שהוא מחליט להתחדש

884
00:38:47,840 --> 00:38:51,440
,"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"
.אומרים חז"ל

885
00:38:52,120 --> 00:38:55,800
.כל יום אני יכול לפתוח דף חדש

886
00:38:55,880 --> 00:38:59,680
.אני יכול להיות כמו אפרוח שבוקע מהביצה

887
00:39:00,080 --> 00:39:02,600
.אני נולד עכשיו

888
00:39:02,680 --> 00:39:06,040
.להתחדש זה כוח אדיר. אדיר

889
00:39:06,120 --> 00:39:08,480
.שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה

890
00:39:08,560 --> 00:39:13,120
בתנאי שאני אשחרר
.את המטען של העבר שלי

891
00:39:13,600 --> 00:39:15,960
אם אני אמשיך לחשוב
,את אותן המחשבות

892
00:39:16,040 --> 00:39:18,320
אם אני אמשיך לעשות
,את אותם מעשים

893
00:39:18,400 --> 00:39:21,000
אם אני אמשיך לקבל
,את אותן תוצאות

894
00:39:21,080 --> 00:39:23,000
.אין שום סיבה בעולם שאני אשתנה

895
00:39:23,080 --> 00:39:25,480
.לכן אני מתחיל עם המחשבות שלי

896
00:39:25,560 --> 00:39:28,920
אני אשנה את המחשבות שלי
,כלפי עצמי, כלפי אשתי

897
00:39:29,520 --> 00:39:32,080
.כלפי הסביבה שלי
.אני אתחיל להסתכל אחרת

898
00:39:32,160 --> 00:39:34,720
אני אתחיל להסתכל אחרת
?על מי נמצא איתי, מה קורה איתי

899
00:39:34,800 --> 00:39:39,840
אני אסתכל על עצמי
.לא כטמבל, מכור, עצלן, דפוק

900
00:39:40,760 --> 00:39:44,360
,לא. בסדר
.יש לי את החסרונות שלי, לגיטימי

901
00:39:44,960 --> 00:39:47,600
.וזה היופי. אני בן אדם

902
00:39:48,120 --> 00:39:50,000
.הלוואי והיינו יותר כאלה

903
00:39:50,080 --> 00:39:53,520
.אני בן אדם
.וכמו כל בן אדם, יש לי רגשות

904
00:39:53,600 --> 00:39:57,720
אני לא מכונה, אז ברור
.שאם מישהו פוגע בי, אני נעלב

905
00:39:57,800 --> 00:40:00,120
.ברור שאם לא הולך לי משהו, אני עצוב

906
00:40:00,200 --> 00:40:02,560
,זה נורמאלי
.אתה אל תעשה לי לא להיות כזה

907
00:40:02,920 --> 00:40:05,280
.אין כזה דבר
:גם אם אני סופר מאמין שבעולם

908
00:40:05,360 --> 00:40:08,320
.לא, אבל הרב, הכול לטובה
.רק השם. רק השם

909
00:40:08,400 --> 00:40:09,800
.נכון, אין לי בעיה

910
00:40:09,880 --> 00:40:11,760
,אבל חס ושלום
,בואו ניקח משהו הכי קיצוני בעולם

911
00:40:11,840 --> 00:40:14,760
,אדם ש... לא על אף אחד מישראל
.איבד מישהו קרוב לו

912
00:40:15,400 --> 00:40:18,240
.מה, אתה רואה שחז"ל נתנו לו הלכות

913
00:40:18,320 --> 00:40:22,360
,יש שבעה, יש שלושים
.יש שנה של אבל

914
00:40:22,440 --> 00:40:24,640
.למה? הכול לטובה

915
00:40:24,720 --> 00:40:26,800
.הלך, הלך. העיקר השאיר משהו

916
00:40:26,880 --> 00:40:28,200
.סתם, חס ושלום

917
00:40:29,400 --> 00:40:30,920
.חס ושלום

918
00:40:31,000 --> 00:40:32,600
,זה אנושי

919
00:40:32,680 --> 00:40:35,360
,אל תהיו קשים עם עצמכם
?אתה מבין

920
00:40:35,760 --> 00:40:38,000
...לא, אבל כאילו

921
00:40:38,080 --> 00:40:39,360
.די, די

922
00:40:39,440 --> 00:40:42,440
.זה אני
.אני מתחדש, נכון. בסדר

923
00:40:42,520 --> 00:40:45,960
.נכון, יש לי תקופות כאלה, תקופות כאלה
,מה שכן אני ממליץ

924
00:40:46,320 --> 00:40:49,240
,בוא נקצר את הזמנים הלא טובים
?אתה מבין

925
00:40:49,320 --> 00:40:50,800
.בוא נקצר אותם

926
00:40:50,880 --> 00:40:54,040
,כי מה שהורס שמחה
,או התחדשות

927
00:40:54,120 --> 00:40:56,600
.הרבה זו קנאה שלנו באחרים

928
00:40:57,080 --> 00:40:59,080
.אתה משווה את עצמך לאחרים

929
00:40:59,160 --> 00:41:01,040
יש גמרא במסכת סנהדרין שאומרת

930
00:41:01,120 --> 00:41:03,720
שאלוקים פעם אחת דיבר
.עם ירבעם בן נבט

931
00:41:03,800 --> 00:41:06,440
,היה מלך ישראל
.מלך שנחשב מלך רשע

932
00:41:06,520 --> 00:41:10,600
,העמיד עגלים בדרך, כאילו עבודה זרה
.שעם ישראל לא יעלה לירושלים

933
00:41:10,680 --> 00:41:13,600
ואז אלוקים בא
ותופס אותו בבגד שלו כביכול

934
00:41:13,680 --> 00:41:16,400
:ואומר לו
.חזור בך, ירבעם. חזור בך

935
00:41:16,480 --> 00:41:22,360
,ואני ואתה ובן ישי, דוד
.נלך ביחד לגן עדן

936
00:41:22,440 --> 00:41:23,920
.כאילו, אחי, יד ביד

937
00:41:24,520 --> 00:41:27,840
:שואל אותו ירבעם, את אלוקים
?מי בראש

938
00:41:27,920 --> 00:41:31,440
.אוקיי, אנחנו הולכים שלושתנו
?מי המוביל

939
00:41:31,800 --> 00:41:34,920
:אומר לו אלוקים
.בן ישי. דוד המלך

940
00:41:35,000 --> 00:41:37,200
.אומר לו ירבעם: אז לא מתאים לי

941
00:41:38,360 --> 00:41:39,880
?מה לא מתאים לך
,אלוקים מדבר איתך

942
00:41:39,960 --> 00:41:41,200
?אתה לא מתבייש להגיד

943
00:41:41,280 --> 00:41:42,560
.אם הייתי אלוקים: בוא שנייה

944
00:41:42,640 --> 00:41:44,480
?חתיכת חצוף! מה לא מתאים לך

945
00:41:45,040 --> 00:41:46,800
!אני מדבר איתך

946
00:41:47,400 --> 00:41:48,360
.לא

947
00:41:48,440 --> 00:41:50,720
.אם אני לא, אני מפיל את הממשלה

948
00:41:50,800 --> 00:41:51,600
.סתם

949
00:41:55,520 --> 00:41:56,720
?מה קרה, אחי

950
00:41:56,800 --> 00:41:57,920
...קצת

951
00:41:58,000 --> 00:41:58,920
.אז לא, אתה לא בראש

952
00:41:59,000 --> 00:42:01,000
אתה לא קיבלת בדיוק
.את מה שאתה רוצה

953
00:42:01,080 --> 00:42:02,920
?תבין מה אדם מסוגל לעשות, בסדר

954
00:42:03,000 --> 00:42:04,800
...לא, חס ושלום, לא קשור עכשיו ל

955
00:42:04,880 --> 00:42:06,960
,אני לא מבין בזה, לא אכפת לי
.יעשו מה שהם רוצים

956
00:42:07,360 --> 00:42:10,640
.אם יש תחום אחד שאני לא מבין, זה זה
.ואני מודה לאלוקים. ברוך השם

957
00:42:10,720 --> 00:42:13,200
,פעם אחת
,זה היה בבחירות שעברו

958
00:42:13,800 --> 00:42:15,280
:איזו מפלגה ניגשה אליי

959
00:42:16,160 --> 00:42:17,480
.אנחנו רוצים לדבר איתך

960
00:42:18,040 --> 00:42:20,400
,הגיעו אליי הביתה
.צוות של רציניים כאלה

961
00:42:21,720 --> 00:42:23,960
.תקשיב, אנחנו עוקבים אחריך הרבה זמן

962
00:42:24,040 --> 00:42:27,000
.אנחנו חושבים שאתה מאוד מאוד מתאים

963
00:42:29,760 --> 00:42:31,560
?ואני כאילו: מתאים למה

964
00:42:32,400 --> 00:42:34,080
...לא, אתה תוכל להשפיע ו

965
00:42:36,400 --> 00:42:38,320
?אמרתי ישר: איפה אשתי

966
00:42:38,400 --> 00:42:40,480
?בואי בואי. מה את אומרת

967
00:42:40,560 --> 00:42:42,080
...הסתכלה עליהם כמו

968
00:42:44,680 --> 00:42:45,880
.דפדפו מפה

969
00:42:46,640 --> 00:42:49,480
.אין כמוה, אני אומר לך
.חותכת, איך אומרים, קצב

970
00:42:49,560 --> 00:42:50,440
?אתה יודע מה זה קצב

971
00:42:51,800 --> 00:42:54,560
:אני עוד כאילו
,רגע, אולי, שנייה, זה

972
00:42:54,640 --> 00:42:57,000
.זה כנסת, זה אנשים חשובים
.רגע, שנייה

973
00:42:59,400 --> 00:43:00,880
.טוב, בקיצור

974
00:43:02,120 --> 00:43:04,080
?אז אני אומר לכם, למה
:בכוונה אני אומר

975
00:43:04,160 --> 00:43:06,040
.עזוב, אל תסתכל. אל תסתכל

976
00:43:06,120 --> 00:43:08,240
אל תסתכל על אחרים
.ואל תשווה את עצמך לאחרים

977
00:43:08,320 --> 00:43:09,800
?מה אכפת לך מה קורה אצל אחרים

978
00:43:09,880 --> 00:43:11,440
.תתמקד בעצמך

979
00:43:11,920 --> 00:43:13,320
.וזו הכוונה האחרונה

980
00:43:14,480 --> 00:43:16,160
?מה האחרונה

981
00:43:16,240 --> 00:43:19,880
."בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים"

982
00:43:19,960 --> 00:43:21,520
?מה הסיפור של מצרים

983
00:43:21,600 --> 00:43:24,640
הסיפור של מצרים
.זה סיפור אחד של תקווה

984
00:43:25,240 --> 00:43:26,960
.וזה הדבר הכי חשוב

985
00:43:27,040 --> 00:43:29,840
.אני ראיתי ניסוי שנעשה בארצות הברית

986
00:43:29,920 --> 00:43:33,640
ניסוי על סטודנטים
.שאומרים שהם נושרים שנה ראשונה

987
00:43:33,720 --> 00:43:37,640
,רוב, המון סטודנטים
.רוב הנשירה היא בשנה הראשונה

988
00:43:37,720 --> 00:43:41,480
,סטודנטים רואים שהם לא מצליחים
.זה קשה מדי, נושרים

989
00:43:42,200 --> 00:43:44,160
,לקחו אותם, תקשיבו טוב

990
00:43:44,240 --> 00:43:47,840
לשיחה. תכף אני אסביר לכם
.כמה זמן ארכה השיחה

991
00:43:47,920 --> 00:43:50,240
.בשיחה הזאת הראו להם נתונים

992
00:43:50,320 --> 00:43:55,560
נתון ראשון: 67 אחוז
מהסטודנטים בשנה ראשונה

993
00:43:55,960 --> 00:43:57,800
.מצליחים פחות ממה שהם חשבו

994
00:43:57,880 --> 00:43:59,920
.הם פחות מצליחים, זה קשה להם

995
00:44:00,000 --> 00:44:01,280
.שישים ושבעה אחוז

996
00:44:01,360 --> 00:44:05,960
,אבל 62 אחוז מהשנה השנייה ומעלה
.המצב משתפר

997
00:44:06,040 --> 00:44:08,120
,הלימודים נהיים יותר קלים
,הם מצליחים יותר

998
00:44:08,200 --> 00:44:10,520
.חברותית יותר וכן הלאה

999
00:44:10,600 --> 00:44:12,800
.אחרי זה הם שמעו ארבעה סיפורים אישיים

1000
00:44:12,880 --> 00:44:16,480
:סטודנטים שבאו ואמרו
,תקשיבו, שנה ראשונה היה לי מה זה קשה

1001
00:44:16,560 --> 00:44:18,760
.אני אומר לך
.רציתי לחתוך הביתה

1002
00:44:18,840 --> 00:44:21,520
.נכשלתי
.אני בחיים לא קיבלתי פחות מ-60

1003
00:44:23,600 --> 00:44:25,720
.ארבעה סיפורים אישיים וסטטיסטיקה

1004
00:44:26,440 --> 00:44:29,120
.זה ארך, השיחה הזאת, 30 דקות

1005
00:44:30,120 --> 00:44:31,480
,ובדקו שתי קבוצות

1006
00:44:31,560 --> 00:44:33,040
קבוצה שלא אמרו להם שום דבר

1007
00:44:33,120 --> 00:44:34,800
וקבוצה שאמרו להם
.את מה שאמרתי לכם עכשיו

1008
00:44:34,880 --> 00:44:37,800
.והתוצאות היו שמימיות

1009
00:44:37,880 --> 00:44:39,520
,זאת אומרת, הקבוצה שלא אמרו להם כלום

1010
00:44:39,600 --> 00:44:42,120
.רמת הנשירה הייתה כמו, כרגיל

1011
00:44:42,200 --> 00:44:45,320
,אלה שאמרו להם את התסריט
,מה הולך להיות

1012
00:44:45,880 --> 00:44:48,680
תבין, תחשוב סטודנט עכשיו
,נמצא שנה ראשונה ויש לו קשיים

1013
00:44:48,760 --> 00:44:50,320
,מי שלא שמע את השיחה הזאת

1014
00:44:50,400 --> 00:44:52,920
.חושב: בוא'נה, אני באמת לא מתאים
.זה לא בשבילי

1015
00:44:53,000 --> 00:44:55,440
.אני לא בנוי לזה
.אני נושר

1016
00:44:55,520 --> 00:44:58,720
:מי ששמע את השיחה, אמר
,רגע, בסדר, נכון קשה לי

1017
00:44:58,800 --> 00:45:00,160
.אבל אני לא היחיד

1018
00:45:00,240 --> 00:45:03,800
,רוב האנשים, הסטודנטים לשנה ראשונה
.עוברים את מה שאני עובר

1019
00:45:03,880 --> 00:45:05,520
.והם אמרו שאחרי זה אני אהיה טוב

1020
00:45:05,600 --> 00:45:07,000
.אז אני אחזיק מעמד

1021
00:45:07,080 --> 00:45:09,000
אז תבין, חצי שעה שיחה

1022
00:45:09,080 --> 00:45:11,360
.שינתה חיים של בני אדם

1023
00:45:11,440 --> 00:45:14,040
כי אלה שלא שמעו את השיחה
נשרו מהאקדמיה

1024
00:45:14,120 --> 00:45:15,840
,ואחרי זה אני לא יודע מה קרה להם

1025
00:45:15,920 --> 00:45:18,440
,ואלה ששמעו את השיחה
,למרות הקושי

1026
00:45:18,520 --> 00:45:21,080
.נשארו, סיימו, ולך תדע מה יצא מהם

1027
00:45:21,160 --> 00:45:23,560
.בגלל חצי שעה הבדל

1028
00:45:23,640 --> 00:45:27,520
זו הנקודה
,שברגע שאני יודע לאן אני הולך

1029
00:45:27,880 --> 00:45:31,080
,ברגע שיש תקדימים
,אני יכול ללמוד ממה שהיה

1030
00:45:31,160 --> 00:45:32,400
.אז זה נותן לי כוחות

1031
00:45:32,480 --> 00:45:35,600
.אני לא היחיד
,אני לא היחיד שיש לו קשיים בזוגיות

1032
00:45:35,680 --> 00:45:37,280
אני לא היחיד
,שקשה לו עם הילדים

1033
00:45:37,360 --> 00:45:38,720
,אני לא היחיד שקשה לו עם עצמו

1034
00:45:38,800 --> 00:45:40,520
!אני לא היחיד

1035
00:45:40,600 --> 00:45:44,960
,רק אני יודע דבר אחד
.שמי שיתמיד בסוף יצליח

1036
00:45:45,040 --> 00:45:47,480
,כמו שאלה
,מי שנשר נשר

1037
00:45:47,560 --> 00:45:50,120
,מי שלא יתייאש
,וזה לא משנה באיזה תחום

1038
00:45:50,200 --> 00:45:51,800
,מי שלא יתייאש

1039
00:45:51,880 --> 00:45:54,360
.בסוף נפרצת הדרך
.אתה תראה את זה

1040
00:45:54,440 --> 00:45:57,200
,בסוף פתאום הים נקרע
?אתה מבין

1041
00:45:57,280 --> 00:45:59,320
.רק תעשה טובה, אל תריבו על שטויות

1042
00:45:59,400 --> 00:46:00,880
,הייתי בבורסה

1043
00:46:00,960 --> 00:46:04,080
,אז סיפרו לי שהיה פעם בעיירה יהודית
,אפרופו יהודים ויהלומים

1044
00:46:04,600 --> 00:46:06,200
.הייתה אימא אחת שנפטרה

1045
00:46:06,280 --> 00:46:09,000
.היא הייתה אלמנה, אין לה הרבה כסף

1046
00:46:09,080 --> 00:46:11,120
.כשהיא נפטרה היא לא עשתה צוואה

1047
00:46:11,200 --> 00:46:13,040
.דרך אגב, כדאי לעשות צוואה
.סתם אני אומר לכם

1048
00:46:14,240 --> 00:46:15,240
...לא, כאילו

1049
00:46:15,320 --> 00:46:16,840
.ולהזכיר אותי
.סתם

1050
00:46:17,680 --> 00:46:19,000
,שלא יהיה אחרי זה
,באמת אני אומר לכם

1051
00:46:19,080 --> 00:46:20,440
.כי אחרי זה יש ריבים סתם

1052
00:46:20,520 --> 00:46:21,880
.תגידו בדיוק מה אתם רוצים

1053
00:46:21,960 --> 00:46:23,840
.למי, מה, מו

1054
00:46:23,920 --> 00:46:25,040
...אחרי זה הילדים

1055
00:46:26,840 --> 00:46:28,200
.טוב, בקיצור. לא קשור

1056
00:46:29,600 --> 00:46:31,160
?איפה הייתי
.צוואה-

1057
00:46:31,240 --> 00:46:32,960
.האימא נפטרה, לא השאירה צוואה

1058
00:46:33,040 --> 00:46:35,480
,לא היה לה הרבה כסף גם ככה
.אבל היו לה שני עגילים

1059
00:46:35,560 --> 00:46:39,040
.זוג עגילים יקרים מפז

1060
00:46:39,760 --> 00:46:40,840
.שתי בנות היו לה

1061
00:46:40,920 --> 00:46:45,000
:הבת הבכורה החליטה, עוד בשבעה

1062
00:46:45,080 --> 00:46:46,640
.אני לוקחת את העגילים

1063
00:46:46,720 --> 00:46:49,160
.אני הבכורה, לי זה מגיע

1064
00:46:49,240 --> 00:46:50,640
.ואימצה את העגילים

1065
00:46:50,720 --> 00:46:54,880
:הסתיימו השבעה, הבת הצעירה אמרה
?איפה העגילים של אימא

1066
00:46:54,960 --> 00:46:57,760
.הגדולה אומרת: אה, אצלי

1067
00:46:58,400 --> 00:47:00,840
.אומרת לה: סליחה?! חתיכת חצופה

1068
00:47:00,920 --> 00:47:03,600
!אימא הייתה רוצה שהעגילים יהיו שלי

1069
00:47:03,680 --> 00:47:07,440
,אני סעדתי אותה בשנה האחרונה
!יא רשעית מגעילה

1070
00:47:07,520 --> 00:47:08,600
!?מגעילה

1071
00:47:08,680 --> 00:47:11,160
!?"למי את אומרת "מגעילה
...יא חתיכת

1072
00:47:12,000 --> 00:47:12,800
.התחילו מכות

1073
00:47:13,840 --> 00:47:15,560
!תופסות בשיער: בואי הנה

1074
00:47:15,640 --> 00:47:16,440
.סתם

1075
00:47:17,160 --> 00:47:19,720
.זה יפה לראות בנות הולכות מכות
.זה עדין. זה עדין

1076
00:47:21,840 --> 00:47:23,080
,לא, אתם רואים, כבר מגיל קטן

1077
00:47:23,160 --> 00:47:26,440
.בנות מרביצות: די, יא מגעילה

1078
00:47:26,920 --> 00:47:28,840
.בנים, יהיה פה רצח

1079
00:47:28,920 --> 00:47:30,320
.יהיה פה דם
.יהיה פה דם

1080
00:47:30,400 --> 00:47:31,360
,הם הולכים מכות

1081
00:47:31,440 --> 00:47:32,840
.באמת, מפחיד

1082
00:47:34,560 --> 00:47:35,800
."תתערב, תעשה משהו"

1083
00:47:36,200 --> 00:47:37,480
.טוב, בקיצור

1084
00:47:37,560 --> 00:47:41,040
,אז אמרתי לכם פעם שפעם היה אצלנו בבית
,שני ילדים הלכו אצלנו מכות

1085
00:47:41,120 --> 00:47:41,920
.שני אחים

1086
00:47:42,000 --> 00:47:43,560
!ואשתי אמרה: תתערב

1087
00:47:43,640 --> 00:47:45,240
.אז שמתי מאה שקל על הגדול

1088
00:47:45,320 --> 00:47:46,240
.סתם, לא

1089
00:47:46,800 --> 00:47:47,840
.סתם

1090
00:47:52,600 --> 00:47:54,040
,טוב, בקיצור

1091
00:47:56,120 --> 00:47:57,240
,הנקודה העיקרית

1092
00:47:57,320 --> 00:47:58,800
.טוב, בקיצור, ריבים

1093
00:47:58,880 --> 00:48:01,640
,ואז זה כבר, אתה יודע
.כבר הבעלים גם לא מדברים

1094
00:48:01,920 --> 00:48:04,000
,ויותר מזה
,לא רק שהבעלים לא מדברים

1095
00:48:04,080 --> 00:48:07,840
גם בכלל כבר המשפחות לא באות
:לשמחות משפחתיות

1096
00:48:07,920 --> 00:48:11,800
.וואלה ככה וזה
.אין בעיה, תאמין לי איזו משפחה זאת

1097
00:48:11,880 --> 00:48:13,000
.אחים אחים, יאללה

1098
00:48:13,080 --> 00:48:15,000
,לא מדברים, אתה יודע
,שנים של ריבים כאלה

1099
00:48:15,080 --> 00:48:16,200
...שמסתבכים ו

1100
00:48:17,320 --> 00:48:18,240
.עד שהחליטו: חאלס

1101
00:48:18,320 --> 00:48:20,680
.בואו נמצא פה איזו פשרה
.בואו נלך לדין תורה

1102
00:48:20,760 --> 00:48:22,880
.דין תורה, שהרבנים ייפסקו

1103
00:48:22,960 --> 00:48:25,200
.עשו דין תורה משולש, זה נקרא
?מה זאת אומרת

1104
00:48:25,280 --> 00:48:27,280
,כל משפחה הביאה רב שהם בחרו

1105
00:48:27,360 --> 00:48:29,680
.ושני הרבנים בוחרים רב שלישי

1106
00:48:29,760 --> 00:48:31,520
.זה משולש כזה

1107
00:48:32,160 --> 00:48:34,000
.טוב, הביאו שני רבנים ואת הרב השלישי

1108
00:48:34,080 --> 00:48:37,240
:הרב השלישי אמר
...תשמעו, בכיף. אני מוכן

1109
00:48:37,320 --> 00:48:39,040
.בדרך כלל הרב השלישי הוא זה שחותך

1110
00:48:39,640 --> 00:48:42,520
אבל אני רוצה לדעת
.מה השווי האמיתי של היהלומים

1111
00:48:42,600 --> 00:48:44,920
.של העגילים
.אני לא יכול ככה סתם

1112
00:48:45,000 --> 00:48:47,440
:אז הוא בא לאחות הגדולה
,תביאי את העגילים

1113
00:48:47,520 --> 00:48:49,320
.אני אלך פה לסוחר יהלומים, נסגור

1114
00:48:49,400 --> 00:48:51,440
,בואו נראה מה זה שווה
.שאולי נעשה פשרה. משהו

1115
00:48:51,920 --> 00:48:54,560
אומרת לו: בשום פנים ואופן
.זה לא יוצא מהבית שלי

1116
00:48:54,640 --> 00:48:58,160
,עם כל הכבוד
...אחותי תגנוב את זה, אני לא

1117
00:48:59,080 --> 00:49:00,440
.אמר לה: טוב, תביאי את בעלך

1118
00:49:00,520 --> 00:49:02,480
.שיחזיק את זה ככה ביד, את העגילים

1119
00:49:02,560 --> 00:49:05,720
,ונלך, תקשרי לו עם ברינקס ככה
.לא יודע מה

1120
00:49:05,800 --> 00:49:08,400
מה שזה עם כפפות
,על כפפות על כפפות, מה שתרצי

1121
00:49:08,480 --> 00:49:11,360
,ונלך לעיר השכנה, אפילו לא בעיר פה
.שתגידי לי פה מכירים וזה

1122
00:49:11,440 --> 00:49:14,120
.עיר שכנה, נמצא סוחר יהלומים

1123
00:49:14,200 --> 00:49:17,320
,טוב, הבעל לוקח את העגילים
.מגיעים לעיר השכנה

1124
00:49:17,400 --> 00:49:20,280
:באים לסוחר יהלומים
?נו, מה אתה אומר

1125
00:49:20,360 --> 00:49:21,320
?כמה זה שווה

1126
00:49:21,880 --> 00:49:23,080
:הסוחר מסתכל

1127
00:49:26,400 --> 00:49:28,880
,בוא נגיד בשפה של ימינו
:במחירים של ימינו

1128
00:49:30,640 --> 00:49:32,080
.שניים וחצי שקל

1129
00:49:34,320 --> 00:49:38,120
טוב, הבעל של ההיא
.והרב מסתכלים אחד על השני

1130
00:49:38,640 --> 00:49:40,640
:הוא אומר לו
.עזוב אותך, תחמן זה. תחמן

1131
00:49:40,720 --> 00:49:42,400
:הוא יגיד
.טוב, אני אתן לכם אפילו שלושה שקלים

1132
00:49:42,480 --> 00:49:43,680
.תשאירו את זה פה

1133
00:49:43,760 --> 00:49:44,840
.ימכור את זה, יעשה מיליונים

1134
00:49:45,760 --> 00:49:47,280
.תביא, תביא
.תודה רבה. להתראות

1135
00:49:47,360 --> 00:49:48,640
:הלכו לסוחר אחר

1136
00:49:48,720 --> 00:49:49,800
?כמה שווים היהלומים

1137
00:49:49,880 --> 00:49:50,680
:ההוא מסתכל

1138
00:49:53,840 --> 00:49:55,000
.שתיים שבעים

1139
00:49:55,480 --> 00:49:57,080
.הופה, יש כבר שניים

1140
00:49:57,160 --> 00:49:59,480
.סוחר שלישי: גג שלושה שקלים

1141
00:50:00,080 --> 00:50:02,200
.הם חוזרים הביתה
.סברובסקי, אחי

1142
00:50:04,040 --> 00:50:06,560
.בלי להעליב, חס ושלום
?אולי אסור להגיד את זה

1143
00:50:06,640 --> 00:50:08,080
.טוב, לא משנה. הסתבכתי

1144
00:50:10,880 --> 00:50:12,000
,בקיצור

1145
00:50:12,400 --> 00:50:13,560
.אשתי אמרה שבכלל לא משנה לה

1146
00:50:13,640 --> 00:50:15,960
:אמרתי לה
?מה את רוצה? יהלום אמיתי

1147
00:50:16,040 --> 00:50:17,240
?מה זה משנה
.אף אחד לא יודע

1148
00:50:17,320 --> 00:50:19,040
.תביא מה שיש, העיקר תביא

1149
00:50:19,120 --> 00:50:20,920
.לא, באמת, לא אכפת לה

1150
00:50:21,000 --> 00:50:22,240
.טוב

1151
00:50:22,320 --> 00:50:24,600
,אני חושב שמי שיש לו יהלום
.אתה מרגיש יותר ברמה

1152
00:50:24,680 --> 00:50:26,600
?אתה לא מרגיש בסטייל

1153
00:50:29,200 --> 00:50:30,000
.פושט כזה

1154
00:50:30,080 --> 00:50:32,680
,מלכת אנגליה
?יש לה פה על הכתר סברובסקי

1155
00:50:32,760 --> 00:50:33,960
.יכול להיות. לא יודע

1156
00:50:34,040 --> 00:50:35,480
.סתם צוחקת על כולנו

1157
00:50:35,560 --> 00:50:38,200
.יש לה מלא זירקונים כאלה

1158
00:50:38,280 --> 00:50:39,280
,טוב, בקיצור

1159
00:50:39,360 --> 00:50:42,560
,הנקודה העיקרית היא
.מגיעים לבית הדין

1160
00:50:42,640 --> 00:50:44,400
.מגיעים לבית הדין
...שתי האחיות

1161
00:50:45,360 --> 00:50:48,000
:ואז הרב אומר
,שנייה, לפני שאני אתחיל בכלל

1162
00:50:48,080 --> 00:50:50,000
,לפני שאני אתחיל עם דין התורה

1163
00:50:50,080 --> 00:50:53,400
אני רוצה רק שתדעו
שהערך של היהלומים האלה

1164
00:50:53,480 --> 00:50:56,160
.זה גג שלושה שקלים

1165
00:50:58,960 --> 00:51:03,160
תבין מה, תחשוב מה זה
.שנים, שנים, שנים של ריב

1166
00:51:03,720 --> 00:51:07,400
:ולא פעם ולא פעמיים הם אמרו
,זה בכלל לא העגילים

1167
00:51:07,480 --> 00:51:10,160
!זו אימא! זו אימא

1168
00:51:13,000 --> 00:51:14,400
:פתאום הכול נהיה לשם שמיים

1169
00:51:14,480 --> 00:51:17,120
.זו אימא
.זה הכבוד של אימא, חס ושלום

1170
00:51:17,200 --> 00:51:18,960
.לא אכפת לי מהעגילים בכלל

1171
00:51:20,840 --> 00:51:23,160
סוף הסיפור הם השאירו בכלל
.את העגילים בבית הדין

1172
00:51:23,240 --> 00:51:24,600
?כאילו, מה אני אעשה עם זה

1173
00:51:24,680 --> 00:51:27,160
.אלה עגילים של ילדים קטנים
.תאמין לי, שלושה שקלים

1174
00:51:27,240 --> 00:51:28,880
.פושטים. קח את זה

1175
00:51:29,800 --> 00:51:32,480
.חזרו הביתה בלי אימא, בלי שום דבר

1176
00:51:32,560 --> 00:51:34,120
:אבל המסר היה

1177
00:51:34,480 --> 00:51:38,320
?כמה זמן אנחנו מבזבזים אולי על שטויות

1178
00:51:38,880 --> 00:51:41,920
?כמה ריבים על שטויות

1179
00:51:42,000 --> 00:51:44,400
?כמה סכסוכים על שטויות

1180
00:51:44,480 --> 00:51:47,360
?כמה קנאה על שטויות
?אתה מבין

1181
00:51:47,440 --> 00:51:49,080
.זה המסר עבורנו

1182
00:51:49,160 --> 00:51:51,800
המסר עבורנו
:זה לחזור הביתה עם המודעות

1183
00:51:51,880 --> 00:51:54,080
?מה קורה לי
?מה באמת חשוב לי בחיים

1184
00:51:54,160 --> 00:51:56,000
כי הדברים הבאמת חשובים

1185
00:51:56,520 --> 00:51:59,720
.זה לא היהלומים ולא הדברים האלה

1186
00:52:00,200 --> 00:52:01,840
,כשהייתי בבלגיה

1187
00:52:01,920 --> 00:52:04,120
."יש להם דבר שנקרא "צ'ולנטפארק

1188
00:52:04,200 --> 00:52:05,960
?מה זה צ'ולנטפארק

1189
00:52:06,040 --> 00:52:09,760
.אצלם השבת יוצאת עכשיו 22:40 בלילה

1190
00:52:11,240 --> 00:52:12,440
?מישהו פה שומר שבת

1191
00:52:12,520 --> 00:52:14,800
.מה, שמונה זה מאוד הרבה

1192
00:52:14,880 --> 00:52:17,200
.עשר וארבעים, אחי
.יצאה לי הנשמה מהריסים

1193
00:52:18,600 --> 00:52:19,960
.לא, כי אני המרצה

1194
00:52:20,040 --> 00:52:21,680
.יש עוד זמן, הרב
.תן עוד הרצאה

1195
00:52:21,760 --> 00:52:23,600
.אימא שלך תיתן הרצאה כבר, חאלס

1196
00:52:23,680 --> 00:52:27,080
?נגמר לי מה לדבר. באמת, נו מה
.אני מהבוקר פה, חבר'ה

1197
00:52:27,160 --> 00:52:28,600
?חאלס, נו מה

1198
00:52:28,680 --> 00:52:30,600
.בבית אני כבר ישן אחרי מקלחת

1199
00:52:32,440 --> 00:52:34,440
.טוב, לא משנה
.לא נתלונן

1200
00:52:34,920 --> 00:52:36,880
.לא, לקחתי לפי שעה. סתם

1201
00:52:38,760 --> 00:52:40,040
,הנקודה העיקרית אבל

1202
00:52:40,120 --> 00:52:43,920
,אז יש להם צ'ולנטפארק
,שזה אחרי הצ'ולנט, מה שנקרא

1203
00:52:44,000 --> 00:52:45,160
.יש עוד מלא זמן, אז הולכים לטייל

1204
00:52:45,240 --> 00:52:47,000
.יש להם פארק יפה, בלי עין הרע שם

1205
00:52:47,080 --> 00:52:48,520
.אז מטיילים שם

1206
00:52:49,080 --> 00:52:50,280
.ואז היו שם שני גברים

1207
00:52:50,360 --> 00:52:55,120
,שני גברים שככה ישבו על הספסל
.אתה יודע, עם הילדים

1208
00:52:56,200 --> 00:52:59,880
:ואז ככה, אתה רואה שאבא אחד אומר
.יאללה, בוא הביתה

1209
00:52:59,960 --> 00:53:01,320
.בוא נחזור הביתה, מספיק

1210
00:53:01,400 --> 00:53:04,000
.אבא, עוד חמש דקות
.עוד חמש דקות

1211
00:53:04,080 --> 00:53:06,320
.הוא משחק שם במשחקים
.טוב, תישאר עוד חמש דקות

1212
00:53:07,040 --> 00:53:08,760
:ובשלב מסוים
.יאללה, בוא. מספיק

1213
00:53:08,840 --> 00:53:09,640
.עברו חמש דקות, בוא הביתה

1214
00:53:09,720 --> 00:53:11,840
.לא, אבא, עוד חמש דקות
.והוא משחק

1215
00:53:11,920 --> 00:53:13,800
.טוב, תישאר עוד חמש דקות
.ככה עוד חמש דקות

1216
00:53:13,880 --> 00:53:15,400
,והאבא שיושב לידו
:השני, אומר לו

1217
00:53:15,480 --> 00:53:16,880
.וואלה, כל הכבוד, יש לך כזה סבלנות וזה

1218
00:53:16,960 --> 00:53:20,960
אתה ככה באמת נותן לו
.עוד חמש דקות ועוד חמש דקות

1219
00:53:21,040 --> 00:53:23,600
,ואז הוא אמר, תקשיבו טוב
:הוא אמר משהו מפחיד

1220
00:53:24,000 --> 00:53:26,320
,הוא אמר: תראה, אח שלו

1221
00:53:27,080 --> 00:53:29,880
,לפני שנה וחצי, לא על אף אחד מישראל
,נהרג בתאונת דרכים

1222
00:53:31,000 --> 00:53:35,720
הייתי מוכן עכשיו
לשלם מיליארדי דולרים

1223
00:53:35,800 --> 00:53:37,560
.רק להיות איתו עוד חמש דקות

1224
00:53:38,280 --> 00:53:41,560
אני מרגיש שלא ביליתי איתו
.מספיק זמן

1225
00:53:42,160 --> 00:53:43,640
.אני לא יכול כבר לשנות את זה

1226
00:53:43,720 --> 00:53:45,400
אז כשהוא מבקש ממני
,עוד חמש דקות

1227
00:53:45,960 --> 00:53:47,800
הוא חושב שאני נותן לו
.עוד חמש דקות

1228
00:53:47,880 --> 00:53:49,880
.אני מקבל עוד חמש דקות איתו

1229
00:53:50,320 --> 00:53:51,680
.וזו צריכה להיות ההסתכלות

1230
00:53:51,760 --> 00:53:54,200
.לדעת מה באמת חשוב בחיים
?אתה מבין

1231
00:53:54,280 --> 00:53:56,760
.לא החיצוניות הזאת או החיצוניות הזאת

1232
00:53:56,840 --> 00:53:59,320
."אלא כן, לדעת "הר סיני
.אני מוריד את עצמי

1233
00:53:59,400 --> 00:54:00,200
.לא יקרה שום דבר

1234
00:54:00,280 --> 00:54:02,560
."אבל "באוהל מועד
,אני אעשה את זה בשמחה

1235
00:54:02,640 --> 00:54:04,920
,אני אעשה את זה עם חיוך
.לעצמי, לאחרים

1236
00:54:05,000 --> 00:54:06,320
,"בחודש השני"

1237
00:54:06,400 --> 00:54:08,680
,"באחד לחודש בחודש השני"
.אני מתחדש

1238
00:54:08,760 --> 00:54:11,200
.היום אני מתחדש
.אני פותח דף חדש

1239
00:54:11,280 --> 00:54:14,360
.מה שהיה היה
.היה, די, די, עזבו את זה

1240
00:54:14,440 --> 00:54:16,280
.היה, נגמר. מת, מת

1241
00:54:16,360 --> 00:54:19,160
.תמשיכו הלאה, תתחדש
.תפתח דף חדש

1242
00:54:19,240 --> 00:54:22,080
,"בצאתכם מארץ מצרים"
.פירוש הדבר, שזה אפשרי

1243
00:54:22,160 --> 00:54:24,560
.אם יצאנו אז, תצא גם עכשיו

1244
00:54:24,640 --> 00:54:26,760
,תקווה
.אולי זו המילה החשובה ביותר עבורנו

1245
00:54:26,840 --> 00:54:28,440
.שנתחזק ככה, אמן כן יהי רצון

1246
00:54:28,520 --> 00:54:29,320
.תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה