x
הרב ברוך רוזנבלום

ההצגה מתחילה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום


איזו הצגה היתה מאוד פופולרית בימיו של קורח? מה היו שיטות השיווק של קורח? ומה הדבר שמניע את כל המחלוקות בעולם?