x
הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - קצת סבלנות משנה את הכל

הרב גואל אלקריף

מה הטעות שהביאה את קרח להרגיש מקופח? מה לימוד של 2 דקות גמרא יכול לעשות? מה היה המבחן בנס המטות שפרחו? איך קרח תיקן את חטאו? הרב גואל אלקריף בשיעור מרתק לפרשת קרח