הרב זמיר כהן - האם מותר לקצר שמות?

הרב זמיר כהן

מדוע לא מומלץ לקצר שמות? מדוע שינוי שם מבטל גזרות, ומשנה את גורלו של האדם? הרב זמיר כהן בקטע חזק ומרתק

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,280 --> 00:00:08,280
האות א' בסוד האותיות

2
00:00:08,360 --> 00:00:12,280
,היא מייצגת את אלופו של עולם
.את הקב"ה

3
00:00:12,360 --> 00:00:15,360
לכן בעברית
.האותיות הן לא רק צלילים

4
00:00:15,440 --> 00:00:18,680
C, B, A בשפות אחרות
.זה צליל

5
00:00:18,760 --> 00:00:21,680
 ,A אצלנו זה לא
.זה א' מלשון אלוף

6
00:00:21,760 --> 00:00:24,320
 ,B לא
 .אלא ב' מלשון בית

7
00:00:24,400 --> 00:00:26,400
.ג' מלשון גומל

8
00:00:26,480 --> 00:00:28,960
.כל אות יש לה משמעות

9
00:00:29,040 --> 00:00:33,840
,ובספר יצירה
...ספר הקבלה הכי קדום שמי ש

10
00:00:33,920 --> 00:00:36,360
היום אין מי שבקי בו
ברבדים העמוקים

11
00:00:36,440 --> 00:00:38,000
.אבל אז, כשהיו בקיאים

12
00:00:38,080 --> 00:00:41,240
הגמרא אומרת
."ש"רבא ברא גברא

13
00:00:41,960 --> 00:00:44,760
כל מי שלומד גמרא
.פוגש הרבה את אביי ורבא

14
00:00:45,520 --> 00:00:48,240
,ורבא, אחד מגדולי האמוראים

15
00:00:48,320 --> 00:00:50,720
הוא יצר אדם
.על פי ספר יצירה

16
00:00:50,800 --> 00:00:54,040
,הכין בובה מבוץ
.ידע את הסודות של ספר יצירה

17
00:00:54,120 --> 00:00:56,720
זה כמו שאתה מקבל
,את הקוד להיכנס לתוכנה

18
00:00:56,800 --> 00:00:58,960
.אז הוא יכול להפעיל את התוכנה

19
00:00:59,040 --> 00:01:01,040
,והוא ברא אדם
.העמיד אותו על הרגליים

20
00:01:01,120 --> 00:01:03,080
זה לפני 1,600 שנה
.היה הסיפור הזה

21
00:01:03,160 --> 00:01:06,200
,יש סיפור גם על המהר"ל
,על הגולם מפראג

22
00:01:06,280 --> 00:01:09,320
שיש ויכוח על האמינות
של הסיפור של הגולם מפראג

23
00:01:09,400 --> 00:01:12,200
.אבל בגמרא אין ויכוח, זה פשוט

24
00:01:12,280 --> 00:01:15,560
,"רבא ברא גברא"
.ורש"י אומר: על פי ספר יצירה

25
00:01:15,640 --> 00:01:17,960
,רק הוא לא יכול היה לדבר
.האדם הזה שהוא יצר

26
00:01:18,440 --> 00:01:23,680
אבל האותיות, יש בהן כוח עצום
.שהאדם יכול לשנות מציאות

27
00:01:24,520 --> 00:01:29,120
:במסכת ראש השנה כתוב
.ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם

28
00:01:29,200 --> 00:01:31,960
,אדם שיש לו צרה בחיים
,רוצה לצאת ממנה

29
00:01:32,040 --> 00:01:34,800
יש ארבעה דברים
,שקורעים את גזר דינו

30
00:01:34,880 --> 00:01:37,600
או שיש לו צרה
...או שהוא מצפה למשהו ולא

31
00:01:37,680 --> 00:01:40,040
,רוצה פרנסה, רוצה חתונה
.רוצה ילדים

32
00:01:40,120 --> 00:01:44,040
יש ארבעה דברים
.שיכולים לשנות את גזר הדין לטובה

33
00:01:44,120 --> 00:01:46,720
,מה הם? צדקה

34
00:01:46,800 --> 00:01:49,360
,צעקה - תפילה שבאה מהלב

35
00:01:49,440 --> 00:01:51,960
.שינוי השם ושינוי מעשה

36
00:01:52,320 --> 00:01:55,000
.שינוי מעשה שאדם מתקן את מעשיו

37
00:01:55,080 --> 00:01:57,880
צדקה, תפילה ושינוי מעשה
,זה מובן

38
00:01:57,960 --> 00:02:00,960
,אבל שינוי השם
?למה זה משפיע על גורלו של האדם

39
00:02:01,040 --> 00:02:03,520
שלושת הראשונים
.זה מה שכולם מכירים

40
00:02:03,600 --> 00:02:06,840
יש הרבה אומרים
:בפיוט של יום כיפור, ראש השנה

41
00:02:06,920 --> 00:02:10,440
תשובה, תפילה וצדקה"
."מעבירין את רוע הגזרה

42
00:02:10,520 --> 00:02:13,440
?מאיפה זה לקוח
,מהגמרא הזאת של צדקה

43
00:02:13,520 --> 00:02:16,080
.צעקה ושינוי מעשה

44
00:02:16,160 --> 00:02:18,520
.אז זה מובן
,אבל שינוי השם

45
00:02:19,480 --> 00:02:21,320
מה זה משנה קוראים לו כך
?או קוראים לו כך

46
00:02:21,400 --> 00:02:25,160
למה שינוי השם
?משנה את גורלו של האדם

47
00:02:25,240 --> 00:02:29,760
התשובה היא כי כשקוראים שם לילד
.זה לא רק אמצעי לזיהוי

48
00:02:29,840 --> 00:02:33,040
...בעולם מקובל
?למה קוראים לילד הזה יעקב ולזה משה

49
00:02:33,120 --> 00:02:35,240
.שידעו לזהות אותו בכיתה, ברחוב

50
00:02:36,240 --> 00:02:39,480
:בעם ישראל ידוע
כשקוראים שם לאדם

51
00:02:39,560 --> 00:02:45,360
מחברים אותו לאותם צינורות שפע
.של האותיות שמרכיבות את שמו

52
00:02:45,440 --> 00:02:46,560
,"קראנו לו "יעקב

53
00:02:46,640 --> 00:02:50,200
חיברנו אותו להשפעה
,של האות י' שהיא מאוד רוחנית

54
00:02:50,280 --> 00:02:53,920
,'האות ע' והאות ק' והאות ב

55
00:02:54,000 --> 00:02:56,280
.חיברנו אותו לצינורות האלה

56
00:02:56,360 --> 00:02:58,880
."זה כשאומרים "וייקרא שמו בישראל

57
00:02:58,960 --> 00:03:00,120
,עכשיו יש לו צינורות

58
00:03:00,200 --> 00:03:02,800
מה יוריד לו את השפע
?בתוך הצינורות האלה

59
00:03:02,880 --> 00:03:07,280
,כשאנשים מדברים, קוראים לו בשם
."יעקב בוא, יעקב, קח"

60
00:03:07,360 --> 00:03:09,480
כשקוראים את שמו
,מורידים לו את השפע

61
00:03:09,560 --> 00:03:13,040
מפעילים את האותיות האלה
.שישפיעו עליו

62
00:03:13,120 --> 00:03:14,960
.לכן לא כדאי לקצר שמות

63
00:03:15,040 --> 00:03:17,440
,אדם שקוראים לו יעקב
.שיקראו לו יעקב

64
00:03:17,520 --> 00:03:19,280
."לא כדאי לקרוא לו "קובי

65
00:03:19,360 --> 00:03:21,760
."יוסף, לא כדאי לקרוא לו "יוסי

66
00:03:21,840 --> 00:03:25,000
,ואם הרבה קוראים לו
לפחות יבקש מקרובי המשפחה

67
00:03:25,080 --> 00:03:29,120
אתם לפחות מדי פעם"
,תקראו לי בשם האמיתי, בשם המלא

68
00:03:29,200 --> 00:03:30,880
."להוריד את השפע באותם צינורות"

69
00:03:30,960 --> 00:03:33,000
זו בעצם המשמעות
.של האותיות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה