x
הרב גואל אלקריף

מפתחות החיים - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה היו המרגלים צריכים ללמוד ממרים הנביאה? מה הדבר שהשם שומר עליו מאוד? איך אברך השיג כסף בתור בסופר? ומהי סגולת מצוות ציצית. הרב גואל אלקריף בשיעור נפלא לפרשת שלח