הרב ניסים אזווי - לדעת להתאפק

הרב ניסים אזווי

מעצבנים אותך, ואתה מרגיש שאתה חייב להחזיר? הרב ניסים אזווי מעניק טיפים ועצות מחכימות לשליטה עצמית

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,218 --> 00:00:12,894
.שלום, אחים ואחיות יקרים

2
00:00:13,890 --> 00:00:17,272
היום נרצה
בעזרת השם

3
00:00:17,440 --> 00:00:18,977
לדבר על
המעלה הזאת

4
00:00:18,986 --> 00:00:22,234
.של איפוק וריסון

5
00:00:23,454 --> 00:00:28,850
ידוע שבתורה יש לנו
,כמה וכמה אזהרות

6
00:00:29,352 --> 00:00:32,407
,כמו בשבת
.מה מותר ומה אסור

7
00:00:32,836 --> 00:00:35,287
כל הדברים האלה
נותנים לנו כלים

8
00:00:35,701 --> 00:00:41,120
כדי שאנחנו נוכל
בכל דבר, בכל מיני מצבים

9
00:00:41,192 --> 00:00:46,320
,לדעת לעמוד באיפוק
,לדעת להתאפק

10
00:00:46,378 --> 00:00:48,130
.לדעת לרסן את עצמנו

11
00:00:49,207 --> 00:00:52,690
הדבר הזה נקרא
,המעלה של עבודת המידות

12
00:00:53,323 --> 00:00:58,421
.שאדם מתעלה על מידותיו
?מה הכוונה שאדם מתעלה על מידותיו

13
00:00:59,541 --> 00:01:03,803
כשלאדם אומרים איזשהו דבר
,שזה קצת מעליב

14
00:01:04,218 --> 00:01:07,156
,קצת פוגע
מטבעו של האדם

15
00:01:07,527 --> 00:01:10,814
,זה להחזיר
זה לענות באותה מטבע

16
00:01:11,047 --> 00:01:12,254
.שדיברו אליי

17
00:01:12,632 --> 00:01:18,996
ברגע שאדם בוחר להשתמש
,במידה אחרת

18
00:01:19,229 --> 00:01:22,872
,לא במידה שמדדו לו
,שפגעו בו, שהעליבו אותו

19
00:01:23,280 --> 00:01:24,545
,אלא במידה אחרת

20
00:01:24,850 --> 00:01:29,701
אדם מחליט להתעלות על עצמו
- ולא לענות באותה מטבע

21
00:01:30,007 --> 00:01:32,829
,זה נקרא איפוק
,זה נקרא שליטה

22
00:01:33,040 --> 00:01:37,600
זה נקרא שהאדם יכול
.להתגבר על מידותיו

23
00:01:37,956 --> 00:01:41,920
הגמרא במסכת ראש השנה
מדברת ומאריכה

24
00:01:41,978 --> 00:01:48,058
.במעלת המעביר על מידותיו
כלומר, שלא עונה ולא מחזיר

25
00:01:48,312 --> 00:01:52,945
באותה מטבע
.שפגעו בו, העליבו אותו

26
00:01:53,730 --> 00:01:58,545
,אחת הדוגמאות המפורסמות
כשהתורה מבקשת

27
00:01:59,294 --> 00:02:05,178
,לתת שבח למשה רבנו
:התורה אומרת

28
00:02:05,243 --> 00:02:08,705
והאיש משה עניו"
."מכל האדם אשר על פני האדמה

29
00:02:09,854 --> 00:02:16,385
:אנחנו ביחד נחשוב
?זו המעלה של משה רבנו

30
00:02:17,127 --> 00:02:22,189
איפה מעלתו של משה רבנו
שמשה רבנו הוא הכה

31
00:02:22,240 --> 00:02:24,189
?את עשר המכות במצרים

32
00:02:24,392 --> 00:02:28,203
איפה המעלה של משה רבנו
?שהוא קרע להם את הים

33
00:02:28,610 --> 00:02:33,010
איפה המעלה של משה רבנו
שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה

34
00:02:33,069 --> 00:02:35,578
?היה בשמיים
,שהוא קיבל את התורה

35
00:02:35,992 --> 00:02:38,043
?נתן את התורה בהר סיני

36
00:02:39,636 --> 00:02:44,763
אלו לא מעלות
,שהן קצת נראות יותר חשובות

37
00:02:45,265 --> 00:02:50,429
:מעלות יותר גדולות
?נותן התורה, מקבל התורה

38
00:02:51,396 --> 00:02:57,010
התורה באה ומשבחת
:את משה רבנו במידותיו

39
00:02:57,520 --> 00:03:00,989
והאיש משה עניו"
."מכל האדם אשר על פני האדמה

40
00:03:02,516 --> 00:03:06,276
.ורש"י במקום זה רש"י מאוד מעניין

41
00:03:06,952 --> 00:03:10,871
:רש"י כותב במקום
והאיש משה עניו"

42
00:03:11,061 --> 00:03:17,192
- "מכל האדם אשר על פני האדמה"
.אומר רש"י: שפל וסבלן

43
00:03:19,272 --> 00:03:23,607
?זה השבח של משה רבנו
?זו המעלה של משה רבנו

44
00:03:24,043 --> 00:03:28,589
?זה מה שהתורה באה לומר לנו
?שמשה היה שפל וסבלן

45
00:03:28,960 --> 00:03:30,312
?מה זה סבלן

46
00:03:30,829 --> 00:03:33,650
.שהוא יכול לסבול את האחרים

47
00:03:33,992 --> 00:03:36,821
,יש כל מיני אנשים
,כל מיני סוגי אנשים

48
00:03:36,909 --> 00:03:38,530
,כל מיני תכונות באנשים

49
00:03:38,756 --> 00:03:40,530
.כל מיני טבעים באנשים

50
00:03:40,930 --> 00:03:45,323
משה היה לו את המעלה
להיות עם כל אחד

51
00:03:45,425 --> 00:03:49,229
,לפי הרוח שבו
,להיות עם כל אחד בסבלנות

52
00:03:49,709 --> 00:03:51,876
.לדעת לנסות להבין כל אחד

53
00:03:52,218 --> 00:03:55,105
.זו מעלה שאין כמותה

54
00:03:56,065 --> 00:03:59,396
,משה רבנו
התורה משבחת אותו

55
00:03:59,476 --> 00:04:00,792
.בעניין המידות

56
00:04:01,330 --> 00:04:08,414
.אנחנו ראינו אצל תלמידי רבי עקיבא
,תלמידי רבי עקיבא

57
00:04:08,472 --> 00:04:12,647
,שהם היו תנאים קדושים
,ביניהם מחיי מתים

58
00:04:14,647 --> 00:04:20,378
והגמרא מספרת לנו
שתלמידי רבי עקיבא

59
00:04:21,272 --> 00:04:25,105
נפטרו בפרק אחד
מפסח לחג השבועות

60
00:04:26,734 --> 00:04:33,025
והגמרא אומרת לנו
מה היה העוון הגדול שלהם

61
00:04:34,312 --> 00:04:42,334
שבגינו הם שילמו מחיר כל כך יקר
,ש-24 אלף תלמידים של רבי עקיבא

62
00:04:43,578 --> 00:04:48,516
,תנאים קדושים, מחיי מתים
כל תורתם לא עמדה להם

63
00:04:48,647 --> 00:04:53,003
מפני שמה? כי הגמרא אומרת
.שלא נהגו כבוד אחד בשני

64
00:04:54,196 --> 00:04:57,934
המעלה של התורה
שהיא מרימה את האדם

65
00:04:58,152 --> 00:05:01,360
,טפח מעל הקרקע
,נותנת לו כלים

66
00:05:01,825 --> 00:05:04,458
.נותנת לו אמצעים להתעלות

67
00:05:05,018 --> 00:05:09,563
?מה הכוונה להתעלות
,לא להיות למטה, בארץ מתחת

68
00:05:09,898 --> 00:05:12,000
,אלא קצת בשמיים ממעל

69
00:05:12,443 --> 00:05:15,069
.להיות לו מעלה
.זה הכוח של התורה

70
00:05:15,709 --> 00:05:20,429
תורת ה' תמימה משיבת נפש"
."מחכימת פתי

71
00:05:21,185 --> 00:05:22,734
.אדם הוא פתי
?מה זה פתי

72
00:05:22,887 --> 00:05:24,981
.כולם מכירים
:היו פעם שרים

73
00:05:25,360 --> 00:05:28,865
,"פתי מאמין לכל דבר"
.מה שאומרים לו הוא מאמין

74
00:05:29,294 --> 00:05:30,829
...אומרים לו
,הוא כבר יורד למטה

75
00:05:30,880 --> 00:05:31,898
.לראות אם זה נכון

76
00:05:32,400 --> 00:05:35,192
,האדם הזה לומד תורה
.התורה מחכימה אותו

77
00:05:35,643 --> 00:05:38,116
כשאומרים לו את מה
.שהיו מספרים לו פעם, הוא לא מאמין

78
00:05:38,640 --> 00:05:43,898
,למה? התורה החכימה אותו
התורה נותנת מעלות לאדם

79
00:05:44,640 --> 00:05:49,418
כשאדם לומד תורה
.וחי את מה שהוא לומד, מקיים

80
00:05:49,854 --> 00:05:52,661
אנחנו אומרים כל בוקר
"בתפילה ב"אהבת עולם

81
00:05:53,512 --> 00:05:58,763
שאנחנו מבקשים מהקב"ה ללמוד
על מנת "לשמור, לעשות ולקיים

82
00:05:58,850 --> 00:06:00,763
,"את כל דברי תלמוד תורתך"

83
00:06:01,090 --> 00:06:06,036
,את כל מה שאנחנו לומדים
,איך לקיים? "באהבה", בשמחה

84
00:06:06,400 --> 00:06:07,963
.לעבור לעשיית הדברים

85
00:06:08,254 --> 00:06:10,109
.לימוד תורה זה דבר גדול

86
00:06:10,210 --> 00:06:12,741
תלמידי רבי עקיבא
למדו את כל התורה

87
00:06:12,807 --> 00:06:16,138
.ולימדו את כל התורה
?מה היה חסר

88
00:06:16,734 --> 00:06:19,861
,בין אדם לחברו
.כבודו של השני

89
00:06:20,370 --> 00:06:23,280
יהי כבוד חברך"
."חביב עליך כשלך

90
00:06:23,672 --> 00:06:27,258
.אבל הוא אמר לי
.נכון, אבל אתה במדרגה אחרת-

91
00:06:27,549 --> 00:06:30,930
,אתה לומד תורה
,אתה לומד הלכה

92
00:06:32,720 --> 00:06:34,996
לך לא מתאים לענות
,כמו שהוא דיבר

93
00:06:35,396 --> 00:06:39,650
לך לא מתאים להגיב
.כפי שהוא טען כנגדך

94
00:06:40,138 --> 00:06:41,570
.זאת המעלה שלנו

95
00:06:41,898 --> 00:06:43,098
.התורה נותנת כלים

96
00:06:43,221 --> 00:06:46,290
תלמידי רבי עקיבא
,על דקות שבדקות

97
00:06:46,821 --> 00:06:51,505
כמובן שהקב"ה מדקדק
,עם הצדיקים כחוט השערה

98
00:06:51,578 --> 00:06:53,854
.מהם הדרישה גדולה יותר

99
00:06:54,363 --> 00:06:56,370
.אבל זה מלמד אותנו משהו

100
00:06:57,076 --> 00:06:59,374
מזה אנחנו צריכים לקחת
מוסר השכל

101
00:06:59,796 --> 00:07:06,050
ולראות וללמוד כמה חשיבות
יש לעניין הזה

102
00:07:06,494 --> 00:07:10,138
שכשלומדים תורה ומיישמים
את מה שלומדים

103
00:07:10,218 --> 00:07:13,672
.על ידי המעלה המיוחדת הזאת

104
00:07:14,683 --> 00:07:17,381
ותדעו שכשאדם יודע
,להעביר על מידותיו

105
00:07:18,545 --> 00:07:23,323
גם זה שאמר את מה שהוא אמר
,ופגע בצורה שהוא פגע

106
00:07:23,709 --> 00:07:26,240
,כשהוא רואה שאנחנו לא מגיבים

107
00:07:26,880 --> 00:07:28,240
- אפילו זה בין בעל לאישה

108
00:07:28,916 --> 00:07:30,458
,בעל אמר לאישה משהו

109
00:07:30,872 --> 00:07:34,167
,בעל אמר לאשתו
.אישה אמרה לבעלה

110
00:07:34,436 --> 00:07:37,010
.אתם יודעים שלמריבה צריכים שניים

111
00:07:37,556 --> 00:07:40,494
אם אחד צועק, אחד אומר
,והשני לא עונה - אי אפשר

112
00:07:40,756 --> 00:07:42,909
צריך שמישהו יענה
.כדי שיהיה המשך

113
00:07:43,345 --> 00:07:47,578
,אם אחד לא עונה
אז קודם כול אין המשך למריבה

114
00:07:48,087 --> 00:07:53,185
,ומצד שני, אנחנו, שפגענו
לומדים להעריך את זה

115
00:07:53,287 --> 00:07:56,247
.שלא ענה לנו
,וואי, איך הוא מתאפק

116
00:07:57,098 --> 00:07:58,247
.איזה ריסון יש לו

117
00:07:58,661 --> 00:08:00,247
.זו מעלה גדולה

118
00:08:00,429 --> 00:08:02,247
אני רוצה לספר לכם
סיפור קטן

119
00:08:02,509 --> 00:08:03,825
.על ילד שקוראים לו אורי

120
00:08:04,269 --> 00:08:07,890
הילד הזה, יום אחד
אימו לוקחת אותו לשיחה

121
00:08:07,956 --> 00:08:12,785
,ואומרת לו: אורי היקר שלי
אני רוצה לומר לך ולבקש ממך

122
00:08:13,221 --> 00:08:19,265
שתשתדל יותר להתחזק
.גם בלימוד, גם בבין אדם לחברו

123
00:08:19,592 --> 00:08:21,861
תדע לך שבין אדם לחברו
.זה מאוד חשוב

124
00:08:22,880 --> 00:08:24,705
.ואני גם רוצה שתתפלל עליי

125
00:08:24,836 --> 00:08:29,440
:ואורי שואל
?אימא, על מה להתפלל עלייך

126
00:08:30,283 --> 00:08:33,025
,היא אמרה לו: אורי
.היום קיבלתי בשורה לא כל כך טובה

127
00:08:34,160 --> 00:08:41,134
.אורי, אימא חולה
,אימא זקוקה לרחמי שמיים

128
00:08:41,600 --> 00:08:44,036
,אימא זקוקה לתפילות שלך
.אורי'לה

129
00:08:44,763 --> 00:08:47,221
,אורי היקר שלי
.אימא זקוקה לתפילות שלך

130
00:08:47,810 --> 00:08:50,676
,אני מבקשת שתתפלל עליי
,אבל לא רק תתפלל

131
00:08:50,698 --> 00:08:53,636
אני מבקשת שגם תשתדל
.בבין אדם לחברו

132
00:08:54,094 --> 00:08:56,087
אורי לקח את הדברים
לתשומת ליבו

133
00:08:57,432 --> 00:09:05,360
והנה הרבי בכיתה ביקש
לעשות איזשהו מבצע

134
00:09:05,403 --> 00:09:10,676
של לאסוף צדקה
.למשפחות נזקקות

135
00:09:11,258 --> 00:09:14,458
אורי הביא מדמי הכיס שלו
,ואמר לו: רבי

136
00:09:15,061 --> 00:09:18,334
.אני רוצה לתת את זה
,אמר לו: אבל זה סכום גדול

137
00:09:18,487 --> 00:09:19,614
.זה כמה עשרות שקלים

138
00:09:20,392 --> 00:09:23,701
,כן, אני חסכתי את זה
,אבל אני מבקש, רבי

139
00:09:24,196 --> 00:09:27,912
.שהזכות הזאת תהיה לרפואת אימא
.אימא מאוד חולה

140
00:09:28,269 --> 00:09:30,472
אני רוצה שלאימא
.תהיה רפואה שלמה, רבי

141
00:09:31,178 --> 00:09:34,734
,אתה יכול להבטיח לי, רבי
שבזכות הצדקה שאני אתן

142
00:09:35,723 --> 00:09:37,280
?תהיה לאימא רפואה שלמה

143
00:09:38,189 --> 00:09:41,054
,הרבי אמר לו: אורי, תראה
אני לא יכול להבטיח לך

144
00:09:41,105 --> 00:09:45,505
דבר כזה, אבל אני יכול לומר לך
שזו זכות גדולה לאימא

145
00:09:45,563 --> 00:09:51,934
שהבן נותן כזה סכום לצדקה
.לטובת האימא, לרפואת האימא

146
00:09:52,196 --> 00:09:54,712
ואנחנו נתפלל
.שבעזרת השם יהיה בסדר

147
00:09:55,549 --> 00:09:57,520
אחרי כמה זמן היה עוד
איזשהו מבצע

148
00:09:57,600 --> 00:10:00,232
וגם אורי השתתף במבצע הזה
.מעל כולם

149
00:10:00,669 --> 00:10:04,720
והוא אמר לו: רבי, אתה יכול אולי
?פה להבטיח לי שלאימא תהיה רפואה שלמה

150
00:10:05,520 --> 00:10:08,661
:אמר לו הרבי
תראה, אני לא יכול להבטיח

151
00:10:09,410 --> 00:10:14,952
אבל אורי, המעשים האלה
הטובים שאתה עושה

152
00:10:16,138 --> 00:10:17,876
הם מזכים את אימא
בזכויות גדולות

153
00:10:17,970 --> 00:10:22,421
ואנחנו נתפלל לקב"ה
.שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה

154
00:10:24,632 --> 00:10:28,574
,ולאחר מספר שבועות
,לקראת החורף

155
00:10:29,120 --> 00:10:30,770
.ניבאו שיהיה חורף קשה

156
00:10:32,000 --> 00:10:35,469
.הרבי אמר: אנחנו עושים מבצע מיוחד

157
00:10:36,385 --> 00:10:41,781
יש ילדים שפשוט באים
.לבית הספר עם חולצה דקה

158
00:10:42,269 --> 00:10:45,869
.הם קופאים מקור
מהבדיקה שאני עשיתי

159
00:10:46,320 --> 00:10:49,745
התברר לי שלילדים האלה
.אין מעיל

160
00:10:50,276 --> 00:10:52,770
להורים שלהם אין אפשרות
.לקנות להם מעיל

161
00:10:53,883 --> 00:10:55,709
.אני רוצה שנעשה מבצע בכיתה

162
00:10:56,261 --> 00:11:01,912
,כל מי שיש לו מעיל בבית
,יביא, שהוא לא צריך אותו

163
00:11:02,043 --> 00:11:05,098
,אפילו שהוא קצת קרוע
,חסרים כפתורים

164
00:11:05,149 --> 00:11:07,578
,אנחנו נסדר את זה
,אנחנו נתפור את זה

165
00:11:07,687 --> 00:11:10,974
,אנחנו נכבס את זה
נביא את זה למצב

166
00:11:11,047 --> 00:11:14,472
,שאפשר להשתמש בו
במעיל הזה, בצורה מכובדת

167
00:11:14,880 --> 00:11:16,472
.וניתן לאלה שאין להם

168
00:11:18,341 --> 00:11:19,316
.אורי שמע את זה

169
00:11:19,854 --> 00:11:26,225
למוחרת אורי מגיע
:עם מעיל חדש לכיתה ואומר

170
00:11:28,385 --> 00:11:33,643
.רבי, הנה המעיל שלי
אני רוצה לתרום לטובת אלה

171
00:11:35,076 --> 00:11:36,203
.שאין להם מעיל

172
00:11:36,880 --> 00:11:38,574
:הרבי אומר לו
,תראה, לא התכוונתי

173
00:11:39,098 --> 00:11:42,436
.לא התכוונתי
אורי, לא התכוונתי

174
00:11:42,501 --> 00:11:46,669
,שתביא מעיל חדש
התכוונתי למעילים הישנים

175
00:11:46,741 --> 00:11:50,872
,שהם קצת קטנים
.שהם קצת לא... צריך לתפור קצת

176
00:11:52,872 --> 00:11:57,250
:אורי אומר למלמד
.רבי, אני רוצה שיהיה להם את הכי טוב

177
00:11:57,774 --> 00:12:00,029
:ואז המלמד שואל אותו
?אורי, ומה יהיה לך

178
00:12:00,974 --> 00:12:04,596
.אני אסתדר עם מה שיש לי בבית
יש לי מעיל משנה שעברה

179
00:12:04,727 --> 00:12:07,309
.או לפני שנתיים
.אני אסתדר עם זה

180
00:12:07,556 --> 00:12:13,629
,אני רוצה לשמח ילדים שאין להם
אבל רבי, אולי בזכות זה

181
00:12:13,738 --> 00:12:16,043
,אתה יכול להגיד לי
אולי בזכות זה

182
00:12:16,109 --> 00:12:20,443
,אתה יכול להבטיח לי, רבי
?שלאימא שלי תהיה רפואה שלמה

183
00:12:23,294 --> 00:12:27,025
:המלמד אומר לו
אורי, אני לא יכול להבטיח לך

184
00:12:27,149 --> 00:12:33,600
דבר כזה, אבל אנחנו נתפלל ביחד
בזכות המעשים הטובים שאתה עושה

185
00:12:33,985 --> 00:12:40,632
שבעזרת השם הקב"ה
.ישלח לאימא היקרה שלך רפואה שלמה

186
00:12:43,723 --> 00:12:45,825
.עברו כמה שבועות
.התחיל החורף

187
00:12:45,980 --> 00:12:48,327
כל הילדים באו
.עם מעילים לבית הספר

188
00:12:48,440 --> 00:12:54,414
גם אורי הגיע עם המעיל
.הקצת קטן וקצת קרוע מכאן

189
00:12:56,014 --> 00:13:01,250
,אורי יושב בהפסקה
לפתע עובר לידו ילד

190
00:13:01,934 --> 00:13:07,803
,והוא אומר לו: אורי
?למה אתה לובש מעיל כזה קטן

191
00:13:08,589 --> 00:13:10,952
?למה אתה לובש מעיל כזה קרוע

192
00:13:12,814 --> 00:13:14,007
.ואורי לא ענה לו

193
00:13:15,134 --> 00:13:16,894
אמר לו: אתה יודע
,שאתה לובש

194
00:13:17,083 --> 00:13:18,225
,ככה הילד הזה אמר לו

195
00:13:18,298 --> 00:13:20,225
,אתה יודע, אורי
?שאתה לובש מעיל של עניים

196
00:13:21,323 --> 00:13:22,560
.ואורי לא ענה לו

197
00:13:25,272 --> 00:13:27,563
,כשהילד הזה הלך
.אורי התחיל לבכות

198
00:13:29,214 --> 00:13:32,654
.ומשם עבר הרבי של אורי

199
00:13:33,309 --> 00:13:34,916
והרבי של אורי
:שואל אותו

200
00:13:35,018 --> 00:13:36,610
?אורי, למה אתה בוכה

201
00:13:37,265 --> 00:13:40,363
,אמר לו: רבי
,ילד אחד פגע בי

202
00:13:41,200 --> 00:13:44,749
אמר לי: אורי, למה אתה לובש
?מעיל כזה קצר

203
00:13:45,469 --> 00:13:47,672
למה אתה לובש מעיל
?קצת קרוע

204
00:13:48,392 --> 00:13:51,280
למה אתה לובש
?מעיל של עניים

205
00:13:53,250 --> 00:13:55,709
.זה פגע בי
.רבי, זה פגע בי

206
00:13:58,218 --> 00:14:01,141
:המלמד אמר לו
?למה לא ענית לו

207
00:14:02,705 --> 00:14:07,250
למה לא אמרת לו
שאת המעיל שלך החדש

208
00:14:07,287 --> 00:14:10,872
אתה תרמת לילדים
?שאין להם מעיל

209
00:14:10,945 --> 00:14:13,360
?שקר להם, שהמשפחה שלהם ענייה

210
00:14:14,116 --> 00:14:17,498
למה לא אמרת לו את זה
,שאתה עשית מעשה גדול וחשוב

211
00:14:17,818 --> 00:14:21,920
,ויתרת על המעיל שלך
נתת את המעיל שלך

212
00:14:22,152 --> 00:14:26,450
,ואתה מסתדר עם מעיל ישן
?נחשב מעיל של עניים

213
00:14:27,898 --> 00:14:30,843
אורי עונה לרבי שלו
,ואומר לו: רבי

214
00:14:32,036 --> 00:14:35,832
הילד שאמר לי
,אורי, אתה לובש מעיל של עניים"

215
00:14:36,152 --> 00:14:38,981
,אתה לובש מעיל קטן"
,"אתה לובש מעיל קרוע

216
00:14:39,658 --> 00:14:44,465
הילד הזה היה לבוש
!במעיל החדש שאני תרמתי

217
00:14:48,305 --> 00:14:54,458
:הרבי אומר לאורי
,אורי, עשית הרבה מעשים טובים

218
00:14:55,709 --> 00:15:00,043
,תרמת, נתת
,הרבה דברים טובים

219
00:15:00,145 --> 00:15:04,552
וביקשת שאני אבטיח לך הבטחה
שלאימא תהיה רפואה שלמה

220
00:15:04,603 --> 00:15:11,592
.ולא יכולתי
,אבל כאן, במעשה הגבורה שעשית

221
00:15:12,436 --> 00:15:18,370
:המשנה אומרת בפרקי אבות
."איזהו גיבור?" נכון, "הכובש את יצרו"

222
00:15:18,821 --> 00:15:23,563
,אתה הצלחת להתגבר
- היית גיבור, כבשת את יצרך

223
00:15:25,229 --> 00:15:29,054
כאן אני חושב
שזה דבר שמסוגל

224
00:15:29,410 --> 00:15:32,247
.לבטל גם מחלה מאימא

225
00:15:33,607 --> 00:15:38,101
לא עברו מספר שבועות
והאימא הולכת לאחת הבדיקות החשובות

226
00:15:38,567 --> 00:15:42,312
:ובבדיקה הזאת אומרים לה
,גברת, אנחנו לא יודעים להסביר

227
00:15:42,923 --> 00:15:46,174
אנחנו לא יודעים
,לתת לזה הסבר רפואי

228
00:15:46,581 --> 00:15:48,538
.אבל כאן יש נס

229
00:15:49,367 --> 00:15:52,538
.כל המחלה שלך פשוט נעלמה

230
00:15:52,858 --> 00:15:56,283
.הכול נקי, נקי, נקי

231
00:15:58,014 --> 00:16:01,374
,אימא כל כך התרגשה
.היא באה לספר את זה לאורי

232
00:16:01,614 --> 00:16:05,381
הם התחבקו והתרגשו
.וגם בכו

233
00:16:07,847 --> 00:16:12,465
ואורי ידע שיש מעשים
של ילדים קטנים

234
00:16:13,992 --> 00:16:17,650
שהם מעשים גדולים, עוצמתיים

235
00:16:18,683 --> 00:16:28,792
,והמעשה הזה נקרא איפוק
.ריסון, סבלנות והעברה על המידות

236
00:16:29,585 --> 00:16:35,534
דבר גדול ועצום
.שמלמד אותנו מוסר השכל

237
00:16:36,378 --> 00:16:40,705
,אם אנחנו נשכיל להשתדל
,לא בשמיים ממעל

238
00:16:40,763 --> 00:16:42,705
לא בדברים
,שהם מעל לכוחות שלנו

239
00:16:43,789 --> 00:16:49,498
,בגובה שלנו, במושגים שלנו
נשתדל להתאמץ

240
00:16:49,869 --> 00:16:53,301
,לא לענות לכל אחד
,לא להתווכח עם כל אחד

241
00:16:53,607 --> 00:16:55,876
- לדעת לוותר, לדעת להתאפק

242
00:16:56,589 --> 00:16:57,702
אצל הקב"ה

243
00:16:57,711 --> 00:16:58,567
זה מתאסף

244
00:16:58,576 --> 00:16:59,645
לחשבון גדול

245
00:16:59,978 --> 00:17:01,638
ויזכה אותנו ואתכם

246
00:17:01,647 --> 00:17:05,670
.לישועות ולבשורות טובות

247
00:17:06,298 --> 00:17:07,447
.ברוכים תהיו

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה