הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - אלו תפילין לקנות, זולות או יקרות?

הרב זמיר כהן

מה חשוב לדעת לפני שקונים תפילין? הרב זמיר כהן מעניק עצות חכמות ומועילות

 

 

(אורך 3:46)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,680 --> 00:00:09,520
,רבי יוסי חסיד"

2
00:00:09,600 --> 00:00:12,600
."רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא

3
00:00:12,680 --> 00:00:16,640
חסיד" אין הכוונה"
,כמו שיש היום אדמו"רים וחסידים

4
00:00:16,720 --> 00:00:18,360
.אז לא היו אדמו"רים

5
00:00:18,440 --> 00:00:20,200
,"כשאמר "חסיד

6
00:00:20,280 --> 00:00:23,360
הכוונה שהוא עושה
,יותר ממה שנדרש

7
00:00:23,440 --> 00:00:27,560
,המעלה המיוחדת שבו
שכל מצווה שהוא מקיים

8
00:00:27,640 --> 00:00:30,320
הוא עושה אותה
:בצורה הכי טובה שרק אפשר

9
00:00:30,400 --> 00:00:34,280
מהדר בה, עושה אותה באיכות
.כי הוא אוהב מצוות

10
00:00:34,920 --> 00:00:37,880
צדיק, מה ההבדל
?בין צדיק לחסיד

11
00:00:37,960 --> 00:00:39,440
.צדיק עושה מה שצריך

12
00:00:39,520 --> 00:00:42,480
?מה כתוב בהלכה
.מה שכתוב הוא מקיים

13
00:00:42,560 --> 00:00:45,520
,זה בסדר גמור
יבוא לעולם הבא, יקבל שכר

14
00:00:45,600 --> 00:00:46,760
.ואין עליו שום תביעה

15
00:00:46,840 --> 00:00:49,160
,אתה מאה אחוז
.עשית כל מה שצריך לעשות

16
00:00:49,600 --> 00:00:53,040
.חסיד עושה יותר ממה שצריך

17
00:00:53,120 --> 00:00:56,000
זה כמו שיש לאדם אפשרות
באותו כסף

18
00:00:56,080 --> 00:01:00,720
לקנות או מרצדס
,או רכב פשוט מלפני 20 שנה

19
00:01:00,800 --> 00:01:02,840
.דגם ישן שכבר בקושי נוסע

20
00:01:02,920 --> 00:01:05,200
,אבל שניהם נוסעים
.זה נוסע וזה נוסע

21
00:01:05,280 --> 00:01:05,920
?אבל מה הוא יעדיף

22
00:01:06,000 --> 00:01:08,760
ודאי שיעדיף את הרכב
.היותר משוכלל

23
00:01:08,840 --> 00:01:11,920
אז כמו שבגשמיות
,האדם שואף להכי טוב

24
00:01:12,000 --> 00:01:13,640
.כך גם ברוחניות

25
00:01:13,720 --> 00:01:16,720
.אותו הדבר תפילין
,אדם שהולך לקנות תפילין

26
00:01:16,800 --> 00:01:19,760
יש כאלה באים למוכר
"?יש לך תפילין"

27
00:01:19,840 --> 00:01:22,840
,הוא אומר לו: יש במחיר הזה
.במחיר הזה, במחיר הזה

28
00:01:22,920 --> 00:01:24,960
?מה הכי זול
.תן לי את זה

29
00:01:26,000 --> 00:01:27,600
אם אין לו כסף

30
00:01:27,680 --> 00:01:29,880
,אז הוא קונה מה שזול
?מה לעשות

31
00:01:29,960 --> 00:01:33,640
אבל אם הוא יודע על עצמו
שעל שטויות והבלים

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,320
,הוא משקיע כסף

33
00:01:35,400 --> 00:01:40,280
על בית מלון סוף שבוע
הוא יכול לשלם 2,500 שקל

34
00:01:40,360 --> 00:01:42,400
,עליו ועל אשתו ועל הילדים

35
00:01:42,480 --> 00:01:44,600
אבל על תפילין
,הוא לא ישלם 2,500

36
00:01:44,680 --> 00:01:46,760
.התפילין האלה ילוו אותך כל החיים

37
00:01:47,880 --> 00:01:50,800
,אז על יום אחד, על יומיים
על טיול בחו"ל

38
00:01:50,880 --> 00:01:53,120
,יכול לפתוח את הארנק ולהוציא

39
00:01:53,200 --> 00:01:55,120
.אבל על תפילין לא מוציא

40
00:01:55,200 --> 00:01:59,000
."חבל, "זה אלי ואנווהו
נכון, זה תפילין וזה תפילין

41
00:01:59,080 --> 00:02:01,720
,אבל אלה תפילין מהודרות

42
00:02:01,800 --> 00:02:03,520
,באיכות יותר גבוהה

43
00:02:03,600 --> 00:02:06,200
,הבתים יותר טובים
.הסופר שכתב

44
00:02:06,280 --> 00:02:08,360
.יש הבדל גם מי הסופר שכתב

45
00:02:08,800 --> 00:02:12,160
,בכלל, היום צריך לדעת
יש הרבה רמאויות והרבה נוכלויות

46
00:02:12,240 --> 00:02:15,600
בכל התעשייה הזאת
.של התפילין, מזוזות

47
00:02:15,680 --> 00:02:18,560
תמיד כשקונים
,צריך לדעת מי הסופר

48
00:02:18,640 --> 00:02:20,840
.לא ללכת לחנות ולקנות תפילין

49
00:02:20,920 --> 00:02:24,760
,יש חנויות שבא אליהם אדם
,מוכר כמויות של תפילין בזול

50
00:02:24,840 --> 00:02:26,760
.הוא קונה את כל התפילין האלה

51
00:02:26,840 --> 00:02:29,600
,לא מעניין אותו מי זה
.העיקר הוא מרוויח כסף

52
00:02:29,680 --> 00:02:31,720
אבל כשאתה קונה
,ואתה יודע מי הסופר

53
00:02:31,800 --> 00:02:36,400
אתה יודע שהוא ירא שמיים
...כי בכתיבה עצמה הוא יכול

54
00:02:36,480 --> 00:02:39,920
אם אין לו יראת שמיים
הוא יכול למכור תפילין פסולות

55
00:02:40,000 --> 00:02:42,640
ואף אחד לא ידע
שהפרשית האלה פסולות

56
00:02:42,720 --> 00:02:43,960
.כי תלוי איך הוא כתב אותן

57
00:02:44,040 --> 00:02:48,160
.יש הלכות איך לכתוב את התפילין
.צריך שיהיה כסדרן, למשל

58
00:02:48,840 --> 00:02:50,440
,אם הוא חיסר אות

59
00:02:50,520 --> 00:02:53,720
פתאום הוא שם לב שם למעלה
'יש מילה בלי י

60
00:02:53,800 --> 00:02:56,240
,והוא הוסיף את ה-י' אחר כך
,התפילין פסולות

61
00:02:56,320 --> 00:02:59,240
,צריך לכתוב אותן לפי סדר
...הוא לא יכול להוסיף אותן

62
00:02:59,320 --> 00:03:03,200
לאחר שהוא סיים
.להוסיף אות שהיא חסרה

63
00:03:03,280 --> 00:03:05,880
עכשיו, מי שרואה את זה
.הוא לא יודע שכתבו את זה מאוחר

64
00:03:05,960 --> 00:03:09,120
,כמה צריך שהסופר יהיה ירא שמיים

65
00:03:09,200 --> 00:03:11,800
,ואתה יודע ממי קנית
.תברר מי הסופר

66
00:03:11,880 --> 00:03:13,600
,יש אפילו, התברר לא יהודים

67
00:03:13,680 --> 00:03:17,920
סטודנטים ערבים למדו איך לכתוב
,תפילין ומזוזות

68
00:03:18,000 --> 00:03:22,320
,והוא לוקח קלף, כותב מזוזה
,יש לו חוש לגרפיקה

69
00:03:22,400 --> 00:03:24,920
ואתה לא יודע
.שערבי כתב את המזוזה הזו

70
00:03:25,000 --> 00:03:28,560
...כמה מצבים
.נתפסו דברים כאלה ברחבי הארץ

71
00:03:28,640 --> 00:03:30,280
.לכן זו אחריות

72
00:03:30,920 --> 00:03:32,960
זה אני מדבר עכשיו
,על עיקר הדין

73
00:03:33,040 --> 00:03:35,320
אבל אפילו אם אתה יודע
שהסופר ירא שמיים

74
00:03:35,400 --> 00:03:38,000
,אבל יש תפילין מהודרות
,"זה אלי ואנווהו"

75
00:03:38,080 --> 00:03:39,280
.תלך על ההכי טוב